2011. évi CV. törvény

egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról[1]

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

24. §[25]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

25. §[26]

26. §[27]

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

27. §[28]

28. §[29]

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. §[36]

36. §[37]

37. §[38]

38. §[39]

39. §[40]

40. §[41]

41. §[42]

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

42. §[43]

43. §[44]

44. §[45]

45. §[46]

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

46. §[47]

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

47. §[48]

48. §[49]

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

49. §[50]

50. §[51]

A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

Az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló 2003. évi XXI. törvény módosítása

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

72. §[73]

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosítása

73. §[74]

74. §[75]

75. §[76]

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása

76. §[77]

77. §[78]

78. §[79]

79. §[80]

80. §[81]

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény módosítása

81. §[82]

82. §[83]

83. §[84]

84. §[85]

85. §[86]

86. §[87]

87. §[88]

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása

88. §[89]

89. §[90]

90. §[91]

91. §[92]

92. §[93]

93. §[94]

94. §[95]

95. §[96]

96. §[97]

97. §[98]

98. §[99]

99. §[100]

100. §[101]

101. §[102]

102. §[103]

103. §[104]

104. §[105]

105. §[106]

106. §[107]

107. §[108]

108. §[109]

109. §[110]

110. §[111]

111. §[112]

112. §[113]

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény módosítása

113. §[114]

114. §[115]

115. §[116]

116. §[117]

117. §[118]

118. §[119]

119. §[120]

120. §[121]

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása

121. §[122]

122. §[123]

123. §[124]

124. §[125]

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

125. §[126]

Záró rendelkezések

126. §[127]

127. §[128]

128. §[129]

129. § (1)[130]

(2)[131]

(3)[132]

130. § (1)[133]

(2)[134]

Dr. Schmitt Pál s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2011. július 4-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[77] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[78] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[79] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[80] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[81] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[82] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[83] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[84] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[85] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[86] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[87] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[88] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[89] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[90] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[91] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[92] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[93] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[94] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[95] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[96] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[97] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[98] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[99] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[100] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[101] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[102] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[103] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[104] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[105] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[106] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[107] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[108] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[109] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[110] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[111] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[112] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[113] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[114] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[115] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[116] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[117] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[118] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[119] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[120] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[121] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[122] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[123] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[124] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[125] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[126] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[127] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[128] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[129] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[130] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[131] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[132] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.02.

[134] Hatályon kívül helyezte ezen törvény 130. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére