31/2012. (VI. 28.) BM rendelet

a Köztársasági Őrezred megszüntetésével és más rendészeti tárgyú szervezeti változásokkal összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. és 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva ,

a 13. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet.

2. A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet módosítása

2. § A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés 11. pontjában az "az NNI Tanúvédelmi" szövegrész helyébe az "a Készenléti Rendőrség Védelemszervező" szöveg lép.

3. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

3. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 10/A. § (6) bekezdésében a "biztonságtechnikai mérnöki, az előkészítés-technikai mérnöki," szövegrész helyébe a "biztonságtechnikai, a híradástechnikai, a távközlési, az elektrotechnikai," szöveg lép.

4. A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésében a ", a Köztársasági Őrezred," szövegrész.

5. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet módosítása

5. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 26/2008. (XI. 20.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

6. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "a rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány kivételével a Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatos képzésére, valamint" szövegrész helyébe az "- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti igazgatási szak biztonsági, migrációs, valamint vám- és jövedéki igazgatási szakirányára felvételre jelentkezőket, vagy ilyen szakirányon tanulmányokat folytató hallgatókat kivéve - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali munkarendben folytatott rendészeti képzésére és" szöveg lép.

7. § Az R2. 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § Hatályát veszti az R2. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "a Rendőrtiszti Főiskola - rendészeti igazgatási szak biztonsági, továbbá vám- és jövedéki igazgatási szakirány kivételével -," szövegrész.

7. A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet módosítása

9. § A Belügyminisztérium és a belügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreiről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 3/2010. (X. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) Melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

10. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A robbantással fenyegetett helyszínek átvizsgálását)

"b) a Készenléti Rendőrség által védett létesítmények, biztosított rendezvények, védett személyek programhelyszínei esetén az egész ország területén a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat járőre,"

(végzi.)

(2) Az R4. 56. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Magyar Honvédség Tűzszerész Ügyelet felkérése alapján a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat jogosult a tűzszerészeti feladatok végrehajtására."

11. § Az R4. 56. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tűzszerészeti feladatokat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja alapján a Terrorelhárítási Központtal együttműködve látja el,

b) 3. § (1) bekezdés k) pontja alapján abban az esetben látja el, ha a Terrorelhárítási Központ kéri az együttműködést."

12. § Az R4. 57. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Sürgős esetben a Terrorelhárítási Központ főigazgatója vagy ügyelete, valamint a megyei rendőr-főkapitányságok ügyelete a Készenléti Rendőrség Ügyeleti és Védelmi Szolgálatától kérheti a tűzszerész járőr kirendelését."

13. § Az R4. 57. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Nem kell a Készenléti Rendőrség tűzszerész járőrét kirendelni, ha a Terrorelhárítási Központ a feladatkörébe tartozó tűzszerészeti feladatokat önállóan, az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tűzszerész szolgálati ágának bevonása nélkül látja el."

14. § Az R4.

a) 21. § (2) bekezdés c) pontjában, 44. § (5) bekezdés a) pontjában, 53. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 54. § (2) bekezdés b) pontjában, 58. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 58. § (4) bekezdésében a "Köztársasági Őrezred" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség",

b) 57. § (5) bekezdésének nyitó szövegrészében a "kell kirendelni, ha" szövegrész helyébe a "kell kirendelni - az (5a) bekezdésben foglaltak kivételével -, ha",

c) 58. § (2) bekezdés b) pontjában a "Tűzszerész Alosztályát," szövegrész helyébe a "Tűzszerész Szolgálatát"

szöveg lép.

15. § Hatályát veszti az R4.

a) 2. § 11. pontjában az "a Köztársasági Őrezred,",

b) 26. § (2) bekezdés c) pontjában az "a Köztársasági Őrezred parancsnoka,",

c) 57. § (7) bekezdésében az "- a Köztársasági Őrezred által védett létesítmények vagy biztosított rendezvények, továbbá a Köztársasági Őrezred által védett személyek programhelyszínének vonatkozásában a Köztársasági Őrezred Tűzszerész Alosztály járőrének -"

d) 84. §-ában az "a Köztársasági Őrezred parancsnoka,"

szövegrész.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó munkáltatói jogkörökről és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról szóló 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

17. § A belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A felvételi eljárás keretében az illetékes humánigazgatási szakszolgálat intézkedik az egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági feltételek meglétének vizsgálatára. Ha a vizsgálatok során szolgálati viszony létesítését kizáró ok nem merült fel, a humánigazgatási szakszolgálat intézkedik a Hszt. 37/B. §-a és 37/C. §-a szerinti kifogástalan életvitel ellenőrzés lefolytatására a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél és - ha ez a tervezett beosztáshoz előírt feltétel - a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére."

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

18. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az R6. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

19. § Az R6. 2. melléklet "II. Nem vezetői beosztások" címének 13. pont c) alpontjában az "a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelménynek" szövegrész helyébe az "a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeknek" szöveg lép.

20. § Hatályát veszti az R6. 3. § a) pont 4. alpontja.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

21. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az R7. 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(3) Az R7. 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

22. § Az R7. 40. § (11) bekezdésében az "az Országos Rendőr-főkapitányságon a Köztársasági Őrezred" szövegrész helyébe az "a Készenléti Rendőrség" szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

23. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában található "Az igazolványra kerülő munkáltatói megnevezések és kódszámok jegyzéke" táblázat 3. sora.

14. Záró rendelkezések

24. § Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R1. 2. mellékletében szereplő táblázat kiegészül a következő 13a. sorral:

[Sorszám][Intézmény megnevezése és címe][A vizsgaszervezés régiói][Jogosultság (az 1. mellékletben
meghatározott szakképesítés
sorszáma szerint)]
13a.Országos Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Szervek Kiképző
Központja 1903 Budapest,
Pf. 314
ÉM, ÉA, DA, KM, KD, NYD, DDl., 2., 13., 14., 19., 20., 21., 22.,
23., 24., 25., 26., 27., 34.

2. Az R1. 2. melléklet 13. sorában az

"Országos Rendőr-főkapitányság Oktatási Igazgatóság

2120 Dunakeszi, Pf. 155

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.,

1903 Budapest, Pf. 314 (RSZKK)"

szövegrész helyébe az

"Országos Rendőr-főkapitányság Dunakeszi Oktatási Központ

2120 Dunakeszi,

Pf. 155"

szöveg lép.

3. Az R1. 2. melléklet 16. sorában a

"Rendőrtiszti Főiskola

1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12."

szövegrész helyébe a

"Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11."

szöveg lép.

2. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R2. 7. mellékletében "A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések" alcímet követő rövidítések helyébe az alábbi felsorolás lép:

(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)

"1. ÁFSZÁllami Futárszolgálat
2. BRFKBudapesti Rendőr-főkapitányság
3. BSZKIBűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
4. KJÜKözponti Javító Üzem
5. KOKKatasztrófavédelmi Oktatási Központ
6. Központi GEIKözponti Gazdasági Ellátó Igazgatóság
7. KRKészenléti Rendőrség
8. KR SZOKészenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság
9. LRPLégirendészeti Parancsnokság
10. NKENemzeti Közszolgálati Egyetem
11. NNINemzeti Nyomozó Iroda
12. NOKBelügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ
13. NVSZNemzeti Védelmi Szolgálat
14. OKFOrszágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15. ORFK DOKORFK Dunakeszi Oktatási Központ
16. ORFK RSZKKORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja
17. RRIRepülőtéri Rendőr Igazgatóság
18. PMRFKPest Megyei Rendőr-főkapitányság
19. PSZHpáncélozott szállító harcjármű
20. RSZKIrendészeti szakközépiskolák
21. TEKTerrorelhárítási Központ
22. TŰSZKészenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat"

2. Az R2. 7. melléklet 1. függelék "1. Vezetői beosztások" alcím alatti táblázat helyébe a következő táblázat lép:

(1. Vezetői beosztások)

ABCDE
1.SzervVezető szintMunkakör (beosztás)Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Központia Hszt. 245/H. §
(2) bekezdés
szerinti
illetményre
jogosult
országos rendőrfőkapitányIII.IV.
3.bűnügyi főigazgató (országos
rendőrfőkapitány-helyettes)
III.IV.
4.rendészeti főigazgató (országos
rendőrfőkapitány-helyettes)
III.IV.
5.gazdasági főigazgató (országos
rendőrfőkapitány-helyettes)
IV.IV.
6.főosztályvezetői
illetményre
jogosult
kiemelt főtanácsadó (főkapitányi
biztos)
IV.IV.
7.szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési)
IV.IV.
8.hivatalvezető (ORFK)IV.IV.
9.főosztályvezetőIII., IV.IV.
10.igazgatóIV.IV.
11.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
igazgatóhelyettesIV.IV.
12.osztályt vezető
főosztályvezető-helyettes
III.IV.
13.osztályvezetői
illetményre
osztályvezetőIII., IV.IV.
14.titkárságvezetőIV.IV.
15.Területifőosztályvezetői
illetményre
jogosult
rendőrfőkapitányIII.IV.
16.igazgató (NNI, RRI, BSZKI, Központi
GEI)
III.IV.
17.parancsnok (KR)III.IV.
18.bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
III.IV.
19.rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
III.IV.
20.gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)
IV.IV.
21.igazgató (ORFK RSZKK, ORFK DOK,
KR)
III.IV.
22.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztályvezető (BRFK, NNI, KR)III., IV.IV.
23.hivatalvezető (BRFK, KR)IV.IV.
24.bűnügyi igazgató
(rendőrfőkapitány-
helyettes)
IV.IV.
25.rendészeti igazgató
(rendőrfőkapitány-
helyettes)
IV.IV.
26.gazdasági igazgató
(rendőrfőkapitány-helyettes)
IV.IV.
27.igazgatóIII.IV.
28.igazgatóhelyettes
(NNI, RRI, BSZKI, Központi GEI)
III.IV.
29.gazdasági igazgató-helyettes (KR)III.IV.
30.humánigazgatási szolgálatvezető
(KR), ellenőrzési szolgálatvezető
(KR)
IV.IV.
31.zászlóaljparancsnok
(BRFK)
II.III.
32.parancsnok (TŰSZ)II.III.
33.parancsnok
(ÁFSZ, LRP)
II., III.III.
34.szolgálatvezetőI., II., III.III.
35.hivatalvezetőIV.IV.
36.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőI., II., III., IV., "S"IV.
37.szolgálatparancsnok
(KR pénzkísérő)
II.III.
38.parancsnokhelyettes
(LRP)
II.III.
39.Helyifőosztályvezetői
illetményre
jogosult
kapitányságvezető
(kiemelt)
III.IV.
40.kapitányságvezetőIII.IV.
41.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
kapitányságvezető-
helyettes (kiemelt)
III.IV.
42.határrendészeti kirendeltség-vezetőIII.III.
43.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezetőII., III.IV.
44.hivatalvezető (kiemelt)IV.IV.
45.őrsparancsnok
(osztály jogállású)
I., II.III.

3. Az R2. 7. melléklet 1. függelék "2. I. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat Központi szervre és Területi szervre vonatkozó sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(2. I. Besorolási osztály)

[Szerv][Beosztási
kategória]
[Munkakör (beosztás)][Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás]
[40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás]
KözpontiVI.osztályvezető-helyettesIII.IV.
alosztályvezetőIII.IV.
kiemelt főreferensIII.IV.
őrségparancsnokII.II.
bevetésparancsnokII.II.
ügyeletvezetőIII.III.
V.csoportvezetőIII., IV.IV.
bevetés-irányítóI.I.
kiemelt főelőadóIII.IV.
kiemelt főellenőrIII.IV.
kiemelt főnyomozóII.II.
kiemelt főtechnikusII.III.
főügyeletesIII.III.
IV.főelőadóIII., IV.IV.
főnyomozóII.II.,I.
főreferensIII., IV.IV.
főtechnikusI.,II.III.
kiképzésszervezőI., IV.I., IV.
kiképzőI., IV., "S"I., IV., "S"
ügyeletesIII., IV.IV.
szolgálatparancsnokII.III.
III.előadóIII., IV.IV.
nyomozóII.III.
TerületiVI.osztályvezető-helyettesIII., IV., "S"IV.,"S"
alosztályvezetőIII., IV.III.
titkárságvezető (alosztály jogállású)IV.IV.
karmester (KR)IV.IV.
ügyeletvezetőIII., IV.III., IV.
kiemelt főreferensII., III., IV.II., III., IV.
díszőrségparancsnok (KR SZO)II.III.
V.csoportvezető alosztályvezető-
helyettes
II., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
díszőrségparancsnok-
helyettes (KR SZO)
II.II.
bevetés-irányítóI.I.
kiképzésszervezőI.,"S"II.
lőtérvezetőII.II.
szolgálatparancsnokII.,III.III.
ügyeletvezető-
helyettes
III., IV.III., IV.
főügyeletesIII., IV.III., IV.
kiemelt főelőadóII., III., IV.III., IV.
kiemelt főellenőrIII.III.
kiemelt főnyomozóII.III.
kiemelt főtanárIV.IV.
kiemelt főtechnikusI., II.IV.
kiemelt fővizsgálóII.III.
kiemelt főmérnök (KR)III.IV.
kiemelt biztonsági főtiszt (KR)I.I.
kiképzésvezető (KR)I.I.
szakorvos (bűnügyi)IV.IV.
pszichológus (bűnügyi)IV.IV.
karmester-helyettesIV.IV.
helikoptervezető"S""S"
IV.főelőadóIII., IV.IV.
főnyomozóII.III.
főellenőrIII.IV.
főreferensIII., IV.IV.
főrevizorIV.IV.
főszakértőIV.IV.
főtanárIV.IV.
főtechnikusI.,II.IV.
fővizsgálóII.III.
biztonsági főtiszt (KR)I.I.
főmérnök (KR)III., IV.IV.
mérnök (KR)III., IV.IV.
ügyeletesIII., IV.IV.
III.előadóIII., IV.IV.
ellenőrIV.IV.
nyomozóII.III.
vizsgálóII.III.
revizorIV.IV.
biztonsági tiszt (KR)I.I.
technikusI., II., IV.IV.
szólamvezetőIV.IV.
II.szakoktatóIV.IV.

4. Az R2. 7. melléklet 1. függelék "3. II. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat Központi szervre és Területi szervre vonatkozó sorai helyébe a következő sorok lépnek:

(3. II. Besorolási osztály)

[Szerv][Beosztási
kategória]
[Munkakör (beosztás)][Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás]
[40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás]
KözpontiIV.szolgálatparancsnokII.IV.
csoportvezetőI., II., III., IV.IV.
őrparancsnokII.II.
technikusI., II., III., IV.IV.
referensIII., IV.IV.
raktárvezetőII., IV.IV.
TÜK-vezetőIV.IV.
ügyeletesIII., IV.IV.
III.segédelőadóIII., IV.IV.
járőrvezetőI.II.
szolgálatparancsnok-helyettesII.III.
fogdaőr I.I.II.
kutyavezetőI.II.
műmesterIV.IV.
TerületiIV.szolgálatparancsnok"S", II."S", III.
csoportvezető"S", III., IV."S" IV.
bevetés-irányítóI.II.
biztonsági gépkocsivezető (KR)I.I.
díszőr (KR)II.II.
parlamenti őr (KR)II.II.
helyszínbiztosító (KR)I.I.
lakásbiztosító (KR)I.I.
helyszínelőI.II.
helyszínelő és balesetvizsgálóI.II.
szolgálati csoportvezetőIII.III.
referensIII., IV.IV.
szolgálati részlegvezetőIII.IV.
nyomozóII.III.
vizsgálóII.III.
szakértő (okmány és gépjármű)III.III.
őrparancsnokII.III.
PSZH parancsnokI.II.
fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)"S""S"
szakoktatóIV.IV.
szolgálatvezető"S", I., II., III."S"
raktárvezetőIV.IV.
technikusI., II., III., IV.IV.
tűzszerész"S""S"
ügyeletesIII., IV.IV.
vízágyú gépkocsi-parancsnokI.I.
III.segédelőadóIII., IV.IV.
járőrvezetőI.II.
szolgálatparancsnok-II.III.
helyettes
fogdaőr I.I.II.
futár I.II.III.
kísérőőrI.II.
kutyavezető"S", I."S", I.
műmester (fegyver, vegyivédelmi)IV.IV.
objektumőr (KR)I.,II.II.
főhatárrendészII.III.
járőrvezető (bevetési)"S", I."S", II.
zenészIV.IV.
II.járőrI.II.
fogdaőr II.I.II.
kiképzőI., "S"II.
kísérőőrI.II.
objektumőrI.,II.II.
PSZH lövészI.I.
PSZH vezetőI.I.
vízágyúgépkocsi-kezelő gépjárművezetőI.I.
gépjárművezető (KR)I., II., III., IV.III. IV.

5. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"2. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:

2.1. Vezetői beosztások

ABCDE
1.SzervVezető szintMunkakör (beosztás)Felvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.TEKHszt. 245/H. § (2)
bekezdés szerinti illetményre
jogosult
főigazgatóIII., IV.IV.
3.főigazgató-helyettesIII., IV.IV.
4.főosztályvezetői
illetményre jogosult
igazgató"S", III."S", IV..
5.hivatalvezetőIV.IV.
6.főosztályvezető"S", II., III."S", III., IV.
7.főosztályvezető-helyettesi
illetményre jogosult
főosztályvezető-helyettes"S", II., III."S", III., IV.
8.osztályvezető"S", I., II., III., IV."S", II., III., IV.
9.osztályvezetői illetményre
jogosult
irodavezetőII.III.

2.2. I. Besorolási osztály

ABCDE
1.SzervBeosztási kategóriaMunkakör (beosztás)Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.TEKVI.kiemelt főreferens"S", II., III., IV."S", III., IV.
3.osztályvezető-helyettes"S", I., II., III."S", II., III., IV.
4.belső ellenőrIII., IV.IV.
5.jogtanácsosIV.IV.
6.csoportvezetőIV.IV.
7.pszichológusIV.IV.
8.ügyeletvezetőIII., IV.III., IV.
9.V.főreferensIII., IV.IV.
10.kiemelt főelőadóII., III., IV.III., IV.
11.mentőtisztIV.IV.
12.kiemelt biztonsági főtisztI.I.
13.főmérnökIII., IV.IV.
14.IV.főelőadóIII., IV.IV.
15.szolgálatparancsnokII., III.III.
16.III.előadóIII., IV.IV.

2.3. II. Besorolási osztály

ABCDE
1.SzervBeosztási kategóriaMunkakör (beosztás)Felvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.TEKIV.referens"S""S"
3.gépjárművezetőI., II., III.III., IV.
4.biztonsági
gépjárművezető
I.I
5.lakásbiztosítóII
6.helyszínbiztosítóII
7.objektumőrI., II.II.
8.szolgálatparancsnokII.III.
9.tűzszerész"S""S"

"

6. Az R2. 7. melléklet 4. függeléke helyére az alábbi függelék lép:

"4. függelék

Rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők, valamint rendészeti oktatási intézmény hallgatóinak, tanulóinak alkalmassági kategóriába sorolása

I. KATEGÓRIA:

1. rendészeti szakközépiskolába jelentkező

2. NKE bűnügyi nyomozó szakirányára jelentkező

3. NKE gazdaságvédelmi nyomozó szakirányára jelentkező

4. NKE pénzügyi nyomozó szakirányára jelentkező

5. NKE határrendészeti szakirányára jelentkező

6. NKE közlekedésrendészeti szakirányára jelentkező

7. NKE közrendvédelmi szakirányára jelentkező

II. KATEGÓRIA:

1. NKE igazgatásrendészeti szakirányára jelentkező

2. NKE katasztrófavédelmi szakirányára jelentkező

A rendészeti oktatási intézmény hallgatóinak és tanulóinak alkalmassági kategóriába sorolása a rendészeti oktatási intézménybejelentkezők alkalmassági kategóriába sorolásának megfelelően történik."

7. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék 3. alcímében a "Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál" szöveg lép.

8. Az R2. 7. melléklet 1/A. függelék "3. A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:" alcím alatti táblázatokban az "NOPVK" szövegrész helyébe a "NOK" szöveg lép.

3. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R3. Mellékletében szereplő táblázat 49. és 50. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(Szám)(A munkakör megnevezése)(A nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintje)
49a Készenléti Rendőrség igazgatói, az Állami Futárszolgálat parancsnoka és
helyettese, az Ellenőrzési Szolgálat vezetője, a hivatalvezető, a Személy- és
Objektumvédelmi Igazgatóság főosztályvezetői, a Gazdasági Igazgatóság
Informatikai Osztály vezetője, a biztonsági vezető, a Levélirányító Osztály, a Futár
Osztály és a Szolgálatirányító Alosztály állománya, a Védelemszervező Szolgálat
valamennyi munkaköre
C
50a Pénzkísérő Szolgálat szolgálatparancsnoka, a Tűzszerész Szolgálat parancsnoka, a
Légirendészeti Parancsnokság parancsnoka,a Humánigazgatási Szolgálat vezetője,
a Bevetési Főosztályok vezetői, az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat vezetője,
ügyeletvezetője, a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság osztályvezetői, a
Gazdasági Igazgatóság igazgató-helyettese és osztályvezetői
B

2. Az R3. Mellékletében szereplő táblázat a következő 50a. sorral egészül ki:

(Szám)(A munkakör megnevezése)(A nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintje)
50aa Külügyminisztérium Őrségi Alosztály vezetője, szolgálatparancsnoka, az
objektumőri, a technikusi, valamint az eligazítói feladatokat ellátó munkakörök
A

3. Az R3. Mellékletében szereplő táblázat 104. sora helyébe a következő sor lép:

(Szám)(A munkakör megnevezése)(A nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintje)
104VIII. Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

4. Az R3. Mellékletében szereplő táblázat 106. sora helyébe a következő sor lép:

(Szám)(A munkakörmegnevezése)(A nemzetbiztonsági
ellenőrzés szintje)
106az ILEA, KERA, CEPOL osztályvezetőiB

5. Hatályát veszti az R3. Mellékletében szereplő táblázat 40-43. és 107. sora.

4. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Hatályát veszti az R5. 1. mellékletében szereplő "Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv" alcím alatti táblázat D oszlopa.

5. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "Vezetői munkakörök" alcím alatti táblázat 7-46. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)
"
7.Központifőosztályvezetői
illetményre
jogosult
kiemelt
főtanácsadó
(főkapitányi biztos)
8.szolgálatvezető
(ORFK
humánigazgatási,
ellenőrzési)
9.hivatalvezető
(ORFK)
10.főosztályvezetőezredesegyetem
11.igazgatóvagy
12.főosztályvezető-igazgató-helyettesalezredesfőiskolaRIASZTSZ
13.helyettesi
illetményre
jogosult
osztályt vezető
főosztályvezető-
helyettes
vagy
RSZVI+
RVK
14.osztályvezetőiosztályvezető
15.illetményre
jogosult
titkárságvezető
16.főosztályvezetői
illetményre
jogosult
rendőrfőkapitánytábornokegyetemRIASZTSZ
+
RMVK
vagy
RSZVI +
RVK
17.igazgató (NNI, RRI,
Központi GEI)
+ RMVK
18.parancsnok (KR)
19.bűnügyi
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
20.rendészeti
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
21.gazdasági
rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
22.igazgató
(ORFK RSZKK, ORFK
DOK, KR)
ezredesegyetem
vagy
főiskola
23.Területifőosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
főosztályvezető
(BRFK, NNI, KR)
RIASZTSZ vagy
RSZVI + RVK
24.hivatalvezető
(BRFK, KR)
25.bűnügyi igazgató
(rendőrfőkapitány-
helyettes)
26.rendészeti igazgató
(rendőrfőkapitány-
helyettes)
27.gazdasági igazgató
(rendőrfőkapitány-
helyettes)
28.igazgató
29.igazgató-helyettes
(BSZKI bűnügyi, NNI, RRI)
30.humánigazgatási
szolgálatvezető
(KR), ellenőrzési
szolgálatvezető
(KR)
31.parancsnok (ÁFSZ,
LRP, TŰSZ)
32.igazgató-helyettes
(Központi GEI)
alezredes
33.gazdasági
igazgató-helyettes
(KR)
34.zászlóaljparancsno
k (BRFK)
35.szolgálatvezető
36.hivatalvezető
37.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezető
38.szolgálatparancs-
nok (KR pénzkísérő)
39.parancsnok-
helyettes (LRP)
40.Helyifőosztályvezetői
illetményre
jogosult
kapitányságvezető
(kiemelt)
ezredesRIASZTSZ + RMVK vagy RSZVI +
RVK + RMVK
kapitányságvezetőalezredes
41.
42.főosztályvezető-
helyettesi
illetményre
jogosult
kapitányságvezető-
helyettes (kiemelt)
RIASZTSZ
vagy RSZVI
+ RVK
43.határ-rendészeti
kirendeltségvezető
44.osztályvezetői
illetményre
jogosult
osztályvezető
45.hivatalvezető
(kiemelt)
46.őrsparancsnok
(osztály jogállású)

2. Az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "I. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 6-106. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
"
6.VI.őrségparancsnokalezredesRIASZTSZ
7.bevetésparancsno
k
vagy
RSZVI
8.ügyeletvezető
9.csoportvezető
10.Központibevetésirányítóegyetemszak-
11.kiemelt főelőadóvagyirányú
12.V.kiemelt főellenőralezredesfőiskolafelsőfokú
13.kiemelt
főnyomozó
14.kiemelt
főtechnikus
15.főügyeletes
16.főelőadó
17.IV.főnyomozó
18.főreferens
19.főtechnikus
20.kiképzés-szervezőőrnagy
21.kiképző
22.ügyeletes
23.szolgálat-
parancsnok
24.III.előadószázados
25.nyomozó
26.osztályvezető-
helyettes
27.alosztályvezető
28.VI.titkárságvezető
(alosztály
jogállású)
RIASZTSZ
vagy
RSZVI
29.karmester (KR)
30.ügyeletvezető
31.kiemelt főreferens
32.főorvos
33.díszőrségparancs-
nok (KR SZO)
34.csoportvezetőalezredesegyetemszak-
Területialosztályvezető-vagyirányú
helyettesfőiskolafelsőfokú
35.díszőrségparancs-
nok-helyettes
(KR SZO)
36.bevetésirányító
37.kiképzésszervező
38.lőtérvezető
39.V.szolgálat-
parancsnok
40.ügyeletvezető-
helyettes
41.főügyeletes
42.kiemelt főelőadó
43.kiemelt főellenőr
44.kiemelt
főnyomozó
45.kiemelt főtanár
46.kiemelt
főtechnikus
47.kiemelt fővizsgáló
48.szakorvos
(bűnügyi)
49.pszichológus
(bűnügyi)
50.karmester-
helyettes
51.helikopter-vezető
52.kiemelt főszakértő
53.kiemelt főmérnök
(KR)
54.kiképzésvezető
(KR)
55.kiemelt biztonsági
főtiszt (KR)
56.főelőadó
57.főnyomozó
58.főellenőr
59.főreferens
60.főrevizor
61.IV.főszakértőőrnagy
62.főtanár
63.főtechnikus
64.fővizsgáló
65.biztonsági főtiszt
(KR)
66.főmérnök (KR)
67.mérnök (KR)
68.ügyeletes
69.előadó
70.ellenőr
71.nyomozó
72.III.vizsgálószázados
73.szakértő
74.revizor
75.technikus
76.biztonsági tiszt
(KR)
77.szólamvezető
78.II.szakoktatószázados
79.osztályvezető-
helyettes
80.alosztályvezető
81.VI.hivatalvezető
(alosztály
jogállású)
alezredesegyetem
vagy
főiskola
szak-
irányú
felsőfokú
82.határrendészeti
kirendeltség-
vezetőhelyettes
83.őrsparancsnok-
helyettes (osztály
jogállású)
RIASZTSZ
vagy
RSZVI
84.Helyiőrsparancsnok
(alosztály
jogállású)
85.kiemelt főreferens
86.V.csoportvezetőalezredes
87.átkelőhely-vezető
88.alosztályvezető-
helyettes
89.őrsparancsnok-
helyettes (alosztály
jogállású)
szaktan-
folyam
90.főügyeletes
91.kiemelt főelőadó
92.kiemelt
főnyomozó
93.kiemelt
főtechnikus
94.kiemelt fővizsgáló
95.főelőadó
96.főnyomozó
97.főtechnikus
98.IV.fővizsgálóőrnagy
99.technikai tiszt
100.ügyeletes
101.előadó
102.III.nyomozó
103.technikusszázados
104.vizsgáló
105.II.hajóvizsgáló
106.Pályakezdőhadnagy

3. Az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "II. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 5-63. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)(F)(G)(H)
"
5.Központitechnikusfőtörzs-
zászlós
közép-
iskola
érettségi
rendészeti
szak-
közép-
iskolai
végzett-
ség, rendőr
vagy határ-
rendészeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés
szak-
tanfolyam
6.őrparancsnok
7.IV.referensrendészeti szakközép-
iskolai végzettség,
rendőr
vagy határrendé-
szeti szakképe-
sítés
8.raktárvezető
9.TÜK-vezető
10.ügyeletes
11.segédelőadó
12.járőrvezető
13.III.szolgálat-
parancsnok-
helyettes
14.fogdaőr 1.
15.kutyavezető
16.műmester
17.szolgálat-
parancsnok
18.csoportvezető
19.bevetésirányító
20.biztonsági
gépkocsivezető
(KR)
rendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr
vagy
határrendé-
szeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés
21.díszőr (KR)
22.parlamenti őr (KR)
23.helyszínbiztosító
(KR)
24.lakásbiztosító (KR)
25.helyszínelőrendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség, rendőr
vagyhatár-
rendészeti
szakképe-
sítés
26.helyszínelő és
balesetvizsgáló
27.szolgálati
csoportvezető
28.referens
29.szolgálati
részlegvezető
30.nyomozó
31.vizsgáló
32.TerületiIV.szakértő (okmányfőtörzs-szaktan-
és gépjármű)zászlósfolyam
33.őrparancsnok
34.PSZH parancsnok
35.fedélzeti
szolgálattevő
(helikopter hajózó)
36.szakoktató
37.szolgálatvezető
38.raktárvezető
39.technikus
40.tűzszerész
41.ügyeletes
42.vízágyú-gépkocsi-
parancsnok
43.segédelőadó
44.III.járőrvezetőfőtörzs-
45.szolgálatparancs-
nok-helyettes
zászlós
46.fogdaőr I.
47.futár I.
48.kísérőőrrendészeti
49.objektumőr (KR)szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr
vagy
határrendé-
szeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés
50.kutyavezetőrendészeti
szakközép-
iskolai
végzettség,
rendőr
vagy
határrendé-
szeti
51.műmester
(fegyver,
vegyivédelmi)
szakképe-
sítés
szaktan-
folyam
52.főhatárrendész
53.járőrvezető
(bevetési)
54.zenész
55.járőr
56.fogdaőr II.
57.kiképző
58.kísérőőrrendészeti
59.gépjárművezető
(KR)
szakközépis
kolai
végzettség,
rendőr
vagy
határrendé-
szeti
szakképe-
sítés, vagy
részszak-
képesítés
60.II.objektumőrfőtörzs-rendészeti
61.PSZH lövészőrmesterszakközép-
62.PSZH vezetőiskolai
vízágyúgépkocsivégzettség,
kezelő gépjármű-rendőr
63.vezetővagy
határrendé-
szeti
szakképe-
sítés

4. Az R6. 1. melléklet "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" címben szereplő táblázatokat követő

"MEGJEGYZÉS:"-ben szereplő "Egyéb rövidítések:"-et követő rész kiegészül az alábbiakkal:

"TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

KR SZO: Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság"

5. Az R6. 1. melléklet "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" címben szereplő táblázatokat követő "MEGJEGYZÉS:"-ben az "Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) + KŐE" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)" szöveg lép.

6. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "Vezetői munkakörök" alcím alatti táblázat 47-53. sora.

7. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "I. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 107-110. sora.

8. Hatályát veszti az R6. 1. mellékletében "A rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások, munkakörök, az azokhoz kapcsolódó rendfokozatok, beosztási kategóriák és képesítési követelmények" cím alatt szereplő "II. Besorolási osztály" alcím alatti táblázat 64. sora.

6. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R6. 4. melléklet 1. pont d) és f) alpontjában a "(KŐE)" szövegrész helyébe a "(KR)" szöveg lép.

2. Hatályát veszti az R6. 4. melléklet 2. pont b) alpontja, valamint 3. pont f) alpontja.

7. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 7. melléklet 3. pontjának 3.29. és 3.30. alpontja helyébe a következő alpont lép:

[A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti, továbbá a Készenléti Rendőrség szervezeti egységei közül a bevetési főosztályokon, a Mélységi Ellenőrzési Osztályon és a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szervezeti egységei közül a Légiközlekedés-védelmi Osztályon, az Idegenrendészeti Osztályon (a Légitolonc Alosztály kivételével), az Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határrendészeti Osztályon, a Közrendvédelmi Osztályon, az Utasbiztonsági Osztályon és a Szakértői Alosztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:]

"3.29. biztonsági gépkocsivezető,

3.30. kiemelt főmérnök,"

2. Az R7. 7. melléklet 3. pontja kiegészül a következő 3.33. alponttal:

[A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon rendszeresített közrendvédelmi, határrendészeti és közlekedésrendészeti, továbbá a Készenléti Rendőrség szervezeti egységei közül a bevetési főosztályokon, a Mélységi Ellenőrzési Osztályon és a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, valamint a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szervezeti egységei közül a Légiközlekedés-védelmi Osztályon, az Idegenrendészeti Osztályon (a Légitolonc Alosztály kivételével), az Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálatnál, a Határrendészeti Osztályon, a Közrendvédelmi Osztályon, az Utasbiztonsági Osztályon és a Szakértői Alosztályon rendszeresített szolgálati beosztások közül:]

"3.33. mérnök."

3. Az R7. 7. melléklet 4. pontjának nyitó szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

"4. A Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán rendszeresített beosztások közül:"

4. Az R7. 7. melléklet 3. pontjának nyitó szövegrészében az "a Készenléti Rendőrség szervezeti egységei közül a bevetési főosztályokon, a Mélységi Ellenőrzési Osztályon és a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán," szövegrész helyébe az "a Készenléti Rendőrség szervezeti egységei közül a bevetési főosztályokon, a Mélységi Ellenőrzési Osztályon, a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztályán és Forgalmi Alosztályán," szöveg lép.

5. Hatályát veszti az R7. 1. melléklet "I. A rendőrségnél illetménykiegészítésre jogosító szervezetek, szervezeti egységek" alcím 2. pont 2.2. alpontja.

6. Hatályát veszti az R7. 7. melléklet 4. pont 4.18. és 4.19. alpontja.

8. melléklet a 31/2012. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az R7. 11. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

(A rendőrségen 150%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)

"1.2. a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Védelemszervező Szolgálat Technikai és Támogató Osztályán"

(különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.)

2. Az R7. 11. melléklet 3. pont 3.3-3.5. alpontja, valamint a 3. pont záró szövegrésze helyébe a következő szöveg lép:

(A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki)

"3.3. a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága törzsében, a III. Bevetési Főosztályánál, Pénzkísérő Szolgálatánál, valamint az 1. pont 1.2. alpontjában felsoroltak kivételével a Védelemszervező Szolgálatánál,

3.4. a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán személyvédelmi feladatok közvetlen végrehajtásával, valamint Ügyeleti és Védelmi Szolgálatánál, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztályánál és Forgalmi Alosztályánál biztonsági gépkocsivezetőként,

3.5. a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok akció alegységeinél, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság bevetési osztályán

különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát."

3. Az R7. 11. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában a "támogató kommandó alegységeinél," szövegrész helyébe a "támogató alegységeinél" szöveg lép.

4. Hatályát veszti az R7. 11. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában az "és 1.2." szövegrész.

Tartalomjegyzék