403/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról

A Kormány

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 258. § (4) bekezdésében,

a 3. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdésében,

az 5. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a)-c), valamint e)-q) pontjában,

a 6. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében,

a 7. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 8. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában,

a 9. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 10. § tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § A betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg lép.

2. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében a "helyi bírósághoz" szövegrész helyébe a "járásbírósághoz" szöveg lép.

3. A száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

3. § A száz százalékban állami, illetve helyi önkormányzati tulajdonú közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók 2007. évi létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról szóló 64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg,

b) 4. számú mellékletében a "Munkaügyi Bíróság" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróság" szöveg

lép.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

4. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 57. § (3) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 58. §-ában a "helyi bíróságnak" szövegrész helyébe a "járásbíróságnak" szöveg

lép.

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a) 126. § (4) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 127. §-ában a "helyi bíróságnak" szövegrész helyébe a "járásbíróságnak" szöveg

lép.

6. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2008. évi költségvetési támogatásáról szóló 86/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg,

b) 4. számú mellékletében a "munkaügyi" szövegrészek helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg

lép.

7. A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása

7. § A közhasznú vagy gazdasági társasági formában működő, valamint az egyházak, alapítványok által fenntartott aktív fekvőbeteg szakellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének 2009. évi költségvetési támogatásáról szóló 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet

a) 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg,

b) 4. számú mellékletében a "Munkaügyi Bíróság" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróság" szöveg, a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg

lép.

8. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

8. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Fővárosi Törvényszék" szövegrész helyébe a "Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság" szöveg lép.

9. A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Kormánytisztviselői Döntőbizottságról szóló 168/2012. (VII. 20.) Korm. rendelet 9. § (16) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg lép.

10. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

10. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 340/2012. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. mellékletében

a) a "helyi bíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria" szövegrészt tartalmazó mezők "járásbíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák, Kúria" szöveggel lépnek,

b) az "(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok (2) Az eljárás időtartama a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben" szövegrészt tartalmazó mező az "(1) A közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalma az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok (2) Az eljárás időtartama a közigazgatási peres ügyekben (3) Az eljárás időtartama a munkaügyi peres ügyekben" szöveggel lép

hatályba.

11. Hatályba léptető rendelkezés

11. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2012. december 31. napján lép hatályba.

(2) Az 1-9. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék