40/2017. (XII. 29.) BM rendelet

a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a)-c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10., 11., 17. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím és a 4. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 4. pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény a 341. § (1) bekezdés 18. pont b) és c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont a), b), c) és e) alpontjában, valamint 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 9. pontjában és 21. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben -,

a 15. alcím tekintetében a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/1997. (III. 19.) BM rendelet] 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kár felfedezését követően az állományilletékes parancsnok a Hszt. 237. § (2) bekezdésében meghatározott kérdések vizsgálatára úgy intézkedik, hogy a kár összege és a károkozó személye lehetőség szerint a kár felfedezésétől számított 30 napon belül megállapításra kerüljön. Ha a kár összegének megállapításához külső szerv - így különösen a javítást elvégző vállalkozás - bevonása szükséges és a 30 napos időtartamon belül nem érkezik meg a kár megállapításához szükséges számla a rendvédelmi szervhez, annak megérkezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül intézkedni kell a kártérítési eljárás megindítására. Ha a Hszt. 237. § (2) bekezdésében meghatározott kérdések vizsgálatára az állományilletékes parancsnok - arra alkalmas, az ügyben érdektelen és elfogulatlan - más személyt vagy bizottságot bíz meg, a megbízott a megállapításairól feljegyzésben értesíti az állományilletékes parancsnokot."

(2) A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt a hivatásos állomány tagjának korábbi, a károkozás helye szerinti állományilletékes parancsnokának véleményét kikéri."

(3) A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a) 2. § (1a) bekezdésében az "az ügy vizsgálójának nevét, rendfokozatát és beosztását" szövegrész helyébe az "a kártérítési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy arra kijelölt bizottság (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) tagjainak nevét, rendfokozatát és szolgálati beosztását" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "tart" szövegrész helyébe a "tarthat, vagy a károkozó kérelmére meghallgatást tart" szöveg, az "a személyes meghallgatás" szövegrész helyébe az "írásban vagy a személyes meghallgatás" szöveg

lép.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosítása

2. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet

a) 7. § (1) bekezdés b) pontjában az "ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 7. §-ában" szövegrész helyébe az "ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében" szöveg,

b) 94. § (4) bekezdésében a "kézírással készített" szövegrész helyébe a "kézírással vagy az írógéppel készített" szöveg, a "vagy írógéppel másolatot" szövegrész helyébe az "elektronikus másolatot" szöveg

lép.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 11/2006. (III. 14.) BM rendelet] az I. Részt megelőzően a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § A fegyelmi vagy méltatlansági ügyben hozott határozat, valamint a fegyelmi eljárás mellőzésével alkalmazott figyelmeztetésről szóló irat elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható."

(2) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti szóbeli meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni."

(3) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 20. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a vizsgáló mely kérdésére a meghallgatott milyen választ adott, illetve mely nyilatkozatát adta saját elhatározásából. A jegyzőkönyvet az eljárás alá vont és a hivatásos állományba tartozó tanú a Tv. 6. § (7) bekezdés d) pontja szerinti elektronikus dokumentumban írja alá. Ha az eljárás alá vont az aláírást megtagadja, a megtagadás tényét külön jegyzőkönyvben rögzíteni kell."

(4) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 20. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) A jegyzőkönyvet a meghallgatott tanú minden írott oldal alján, illetve a jogairól, kötelezettségeiről kapott tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozata után aláírja, ha nem kötelezett a Tv. 6. § (7) bekezdés szerinti aláírásra. Ha az aláírást megtagadja, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell."

(5) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 32. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az eljárás alá vont a kihirdetésen nem jelenik meg, vele a határozatot az elektronikus kézbesítésre vonatkozó szabályok szerint közölni kell.

(3) Ha a kézbesítésre a Tv. 6/A. § (6) bekezdésének alkalmazásával kerül sor, a határozatot tértivevénnyel kell a hivatásos állomány tagja részére megküldeni. Ha ebben az esetben az újra megkísérelt kézbesítés is eredménytelen, az erről szóló feljegyzést, valamint a tértivevényt és a borítékot a fegyelmi iratokhoz kell csatolni."

(6) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kézbesítés eredménytelensége nem róható az eljárás alá vont terhére, az akadály elhárulta, illetve a határozat eredménytelen kézbesítéséről való tudomásszerzést követő 8 napon belül tett bejelentése alapján a határozatot a részére újból kézbesíteni kell és a fenyítés végrehajtására tett intézkedéseket vissza kell vonni."

(7) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat jogerőre emelkedéséről a vizsgáló feljegyzést készít, amit a fegyelmi eljárás irataihoz csatol és a személyügyi szervnek megküld. A fenyítés végrehajtására az állományilletékes parancsnok intézkedik."

(8) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a következő 43/A. §-sal egészül ki:

"43/A. § (1) A Tv. 223. § (2a) bekezdése szerinti határidő-meghosszabbítást megelőzően vizsgálni kell, hogy a folyamatban levő fegyelmi eljárásban az áttételt megelőzően a vizsgálat határidejét a Tv. 223. § (2) bekezdése alapján már meghosszabbították-e és a rendelkezésre álló idő elég-e az érdemi döntés megalapozásához szükséges bizonyítékok beszerzéséhez.

(2) Nem kell a méltatlansági eljárást áttenni, ha a korábbi szolgálati hely szerint illetékes parancsnok a méltatlansági eljárást a Tv. 223. § (4) bekezdés a)-c) pontja alapján megszünteti."

(9) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Becsületbíróság összehívását a kérelmező

a) a szolgálati út betartásával előterjesztett írásbeli kérelmével, vagy

b) - ha a szolgálati viszonya időközben megszűnt - a szolgálati viszony megszűnésekor volt állományilletékes parancsnokánál előterjesztett írásbeli kérelmével

[a 47/D-47/H. § alkalmazásában az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kérelem] kezdeményezheti."

(10) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelmet a volt állományilletékes parancsnok a sérelmezett döntéshozó elöljárónak a véleményével ellátva küldi meg."

(11) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A betekintésről vagy adatszolgáltatásról betekintő lapot kell vezetni, amely tartalmazza a betekintő személyét, a betekintés jogcímét, idejét, valamint a betekintő vagy az adatot továbbító aláírását."

(12) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "tényt, a fegyelmi eljárást megalapozó iraton vagy az irathoz fűzött feljegyzésben" szövegrész helyébe a "tényt elektronikus feljegyzésben" szöveg,

b) 16. § (3) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "az erről szóló határozattal" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében az "egy példányban kell elkészíteni" szövegrész helyébe a "kell készíteni" szöveg,

d) 32. § (1) bekezdésében a "vont részére a határozat egy példányát át kell adni" szövegrész helyébe a "vonttal a határozatot a Tv. 6/A. §-ában foglaltak szerint közölni kell" szöveg,

e) 32. § (1) bekezdésében az "a határozat irattári példányára rá kell vezetni, és az átvevővel alá kell íratni" szövegrész helyébe az "az átvevőnek igazolnia kell" szöveg,

f) 33. § (1) bekezdésében az "írásban" szövegrész helyébe az "írásban elektronikus dokumentum formájában" szöveg,

g) 33. § (9) bekezdésében a "közléséről" szövegrész helyébe a "kihirdetéséről, közléséről" szöveg,

h) 47/I. § (1) bekezdésében a "47/D. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "47/D. § (1) és (1a) bekezdése" szöveg,

i) 47/I. § (8) bekezdésében a "82/D. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "82/D. § (1) bekezdése" szöveg

lép.

(13) Hatályát veszti a 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében az "A kézbesítéskor a Tv. 6. § (4) és (6) bekezdésére figyelemmel kell eljárni." szövegrész,

b) 13. § (2) bekezdésében az "az elrendelő határozatra feljegyzéssel vagy külön íven" szövegrész,

c) 32. § (4) bekezdése,

d) 48. § (4) bekezdésében a "minden év július 20-ig az első félévre, illetve" szövegrész, valamint a "minden év július 31-éig, illetve" szövegrész.

4. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

4. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2011. (III. 23.) BM rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet] 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A bíróság és az általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában az (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bc) alpontjában, valamint az (1a) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) által kezelt központosított beszedési számla adatai alapján kell megadni."

(2) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott helyszíni bírság kiszabására jogosult a Szabs. tv. 141. § (2i) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségének elektronikus formában a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére meghatározott adatszolgáltatási határidőn belül a szabálysértési eljárások feldolgozását támogató folyamatvezérelt ügykezelési és ügyintézési rendszer - a NOVA ESZNYER -, vagy az ahhoz kialakított interfészes kapcsolat útján tesz eleget."

(3) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) A helyszíni bírságoláshoz a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a 4. melléklet szerinti nyomtatványt használja.

(2) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy három példányban (eredeti, másodlat és tőpéldány) tölti ki a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványt.

(3) A nyomtatvány kitöltése előtt a személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból meg kell állapítani az eljárás alá vont személy személyi adatait.

(4) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány minden olyan rovatát ki kell tölteni, amely az adott szabálysértés elkövetése tekintetében értelmezhető.

(5) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány és a csekkszelvény sorszámmal ellátott okirat."

(4) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/A. § Ha a jogszabályban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés esetén a közlekedési előéleti pontszám az átadott helyszíni bírság nyomtatványon nem szerepel, arról a kiszabó szerv az elkövetőt utólag tájékoztatja."

(5) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a központi bírságkezelő szerv által kezelt központosított beszedési számla adatai alapján kell megadni."

(6) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a következő 43. §-sal egészül ki:

"43. § A 2018. február 28. napon már legyártott helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványok (a továbbiakban: régi nyomtatványok) 2018. június 30. napjáig abban az esetben használhatóak fel, ha a helyszíni bírság nyomtatvány 2018. március 1-jén módosított adattartalmának ismertetése egyéb úton biztosított, valamint a régi nyomtatványokhoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson a központi bírságkezelő szerv által 2018. január 1-jétől elfogadott számlaszám szerepel."

(7) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(8) Hatályát veszti a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11/A. § (1) bekezdése.

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (3)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát más szervnél teljesíti, a Hszt. 158. § (4) bekezdése alapján részére fizethető teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályokat a Hszt. 62. § (1) bekezdése alapján kötendő vezénylési megállapodásban kell rögzíteni.

(4) A hivatásos állomány tagját, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "kivételes teljesítmény" teljesítményfokozatú, akkor a Hszt. 158. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesítményjuttatásban kell részesíteni.

(5) A hivatásos állomány tagját, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "jó teljesítmény" vagy "megfelelő teljesítmény" teljesítményfokozatú, akkor a Hszt. 158. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően teljesítményjuttatásban részesíthető.

(6) Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a hivatásos állomány tagja, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "átlag alatti teljesítmény" vagy "elfogadhatatlan teljesítmény" teljesítményfokozatú.

(7) Ha a teljesítményértékeléssel érintett évet követő év március 15-ig a hivatásos állomány tagjának szolgálati helye megváltozik, a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylésére kerül sor vagy a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylése megszűnik, a teljesítményjuttatás megállapítására és kifizetésére a hivatásos állomány tagjának új szolgálati helye szerint kerül sor. Ebben az esetben az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkört gyakorló vezető az újonnan az állományába kerültet a teljesítményértékeléssel érintett év vonatkozásában is az állományában szolgálatot teljesítőkkel azonos szempontok szerint köteles teljesítményjuttatásban részesíteni.

(8) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedések meghozatalakor köteles figyelembe venni az állományát érintően március 15-ig tervezett valamennyi olyan változást, amely alapján a (7) bekezdés szerint a teljesítményjuttatás megállapítása a hatáskörébe tartozik.

(9) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a hivatásos állomány azon tagja esetén, aki az Országgyűlési Őrség állományába más rendvédelmi szervtől március 16. és április 15. között kerül áthelyezésre, és részére korábbi szolgálati helyén nem került sor a megelőző év vonatkozásában teljesítményjuttatás megállapítására, a teljesítményjuttatás összegéről az állományilletékes parancsnok tárgyév április 20-ig kiadott munkáltatói intézkedésben rendelkezik. A teljesítményjuttatás első részletét ez esetben az április havi illetménnyel egyidejűleg kell folyósítani.

(10) A szervezeti teljesítményértékelés alapján az Országgyűlési Őrség számára a teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési keret meghatározására a rendvédelmi szervet irányító Országgyűlés elnöke által megállapított átlagos teljesítményjuttatás alapján, az Országgyűlési Őrség február 1-jei létszámának figyelembevételével kerül sor."

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

7. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 6. melléklet szerinti összesített értékelő lapot az értékelt személlyel közölni kell, valamint az irattárban is el kell helyezni."

(2) A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A minősítő lapot a minősítettnek kézbesíteni kell, valamint az irattárban is el kell helyezni."

(3) A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet [a továbbiakban: 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet] 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 73. § (1), (3), (6) és (7) bekezdése, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 68. § (3) bekezdése és 117. § (8) bekezdése alapján elrendelt körözés során a körözési eljárás lefolytatására a körözést elrendelő rendőri szerv illetékes."

(2) A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (5a)-(5d) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A Be. 73. § (7) bekezdése, valamint a Szabs. tv. 68. § (3) bekezdése alapján nem rendőri szerv által dolog tekintetében elrendelt körözés esetén a körözési eljárás lefolytatására a körözést elrendelő szerv, hatóság vagy egyéb szerv székhelye szerinti rendőrkapitányság illetékes.

(5b) A kulturális javak körébe tartozó tárgykörözés esetén a körözési eljárás lefolytatására a tárgy utolsó ismert őrzési helye szerinti rendőrkapitányság illetékes.

(5c) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33. § (1a) bekezdése alapján elrendelt tárgykörözés esetén a körözési eljárás lefolytatására a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti rendőrkapitányság illetékes.

(5d) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 47. § (3) bekezdése alapján elrendelt járműkörözés esetén a körözési eljárás lefolytatására az adós lakóhelye vagy székhelye szerinti rendőrkapitányság illetékes."

(3) A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(6) bekezdésben" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében az "esetben a megkeresett" szövegrész helyébe az "esetben a megkereső vagy a megkeresett" szöveg,

c) 6. § (6) bekezdésében az "A nyomozás során az Európai Unió" szövegrész helyébe az "A büntetőeljárás jogerős befejezéséig az ügyészség vagy bíróság által elrendelt elfogatóparancs az Európai Unió" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 3. § (6) bekezdése.

9. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

9. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet] 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

10. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

11. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

11. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet]

a) 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,

b) 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet

a) II. rész "Magyarázat 1-2. táblázathoz:" alcímében a "bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási" szövegrész helyébe a "bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon" szöveg,

b) II. rész "Magyarázat 1-2. táblázathoz:" alcímében az "egyéb képesítés." szövegrész helyébe az "egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható." szöveg,

c) II. rész "Magyarázat 3. táblázathoz:" alcímében az "egyéb képesítés." szövegrész helyébe az "egyéb képesítés. A fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a fegyverműszerész szakképzés szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés is elfogadható." szöveg

lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szolgálati viszony megszüntetéséről rendelkező állományparancsot vagy határozatot csak azt követően lehet kiadmányozni, ha a megállapodást a hivatásos állomány tagja a Hszt. 6. § (7) bekezdése szerint aláírta."

(2) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hszt. 353/D. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2018. január 1. és 2018. december 31. között a hivatásos állomány tagja vonatkozásában a szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a magasabb összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése iránt csak a hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának módosulása esetén, a Hszt. 353/D. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni."

(3) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A szolgálati panasz - a Hszt. 6. § (7) bekezdés c) pontjának megfelelően - elektronikus úton történő benyújtásakor azt a sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó elöljáró szervezeti egységéhez tartozó hivatali kapu útján kell benyújtani. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetén a szolgálati panaszt a hivatali kapu helyett a miniszteri utasításban meghatározott különös rendelkezések szerinti elektronikus elérhetőségen kell benyújtani. Ha a hivatásos állomány tagjának jogi vagy érdekképviseleti szervhez tartozó képviselője az elektronikus benyújtást nem tudja teljesíteni, a szolgálati panaszt papír alapon nyújtja be."

(4) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgálati panasz tárgyában hozott érdemi döntést a szolgálati panasz elbírálója megküldi a sérelmezett munkáltatói intézkedést hozó vagy mulasztó elöljáróhoz vagy vezetőhöz, aki intézkedik annak a panaszos részére történő közléséről, illetve a képviselőjének történő megküldéséről."

(5) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 93/A. és 93/B. §-sal egészül ki:

"93/A. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjával az elektronikus dokumentumban kiadott munkáltatói intézkedést annak kiadmányozását követően, személyes meghallgatás vagy megbeszélés keretében közlik, a humánigazgatási szakszolgálat gondoskodik arról, hogy a munkáltatói intézkedés egyidejűleg történő átvételéhez szükséges elektronikus eszköz a kihirdetés helyén rendelkezésre álljon, amelyen a hivatásos állomány tagja az elektronikus dokumentumot a személyes meghallgatás vagy megbeszélés keretében megismerheti és hiteles elektronikus aláírással ellátva átveheti.

(2) A hivatásos állomány tagját a személyes meghallgatásra vagy megbeszélésre történő értesítéskor tájékoztatni kell a munkáltatói intézkedés átvételét igazoló hiteles aláírás lehetséges módjairól és az elektronikus aláíráshoz a hivatásos állomány tagja részéről szükséges feltételekről.

93/B. § (1) A kézbesítési fikció alapján kézbesítettnek tekintett munkáltatói intézkedés vonatkozásában a kézbesítési fikció beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított tizenöt napon belül terjeszthet elő kérelmet a hivatásos állomány tagja a kézbesítési fikció megdöntésére a munkáltatói intézkedést kiadónál. A kérelem benyújtásának a kézbesítési fikció beállta napjától számított egy év elteltével nincs helye. E határidő elmulasztása miatt igazolással élni nem lehet.

(2) A kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemnek a munkáltatói jogkör gyakorlója akkor ad helyt, ha

a) a címzett a munkáltatói intézkedést azért nem vette át, mert a kézbesítés a kézbesítésre vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy

b) a címzettnek a munkáltatói intézkedést más, az a) pontban nem említett okból önhibáján kívül nem volt módja átvenni.

(3) A kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a címzett részéről a hivatkozott okot valószínűsítik. A kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani az esetlegesen a munkáltatói intézkedéssel szembeni szolgálati panaszt is.

(4) Ha a kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelmet elkésetten terjesztették elő, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A kérelem tárgyában a munkáltatói intézkedést meghozó munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(5) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemnek helyt ad, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést, valamint a munkáltatói intézkedés végrehajtása érdekében megtett intézkedéseket meg kell ismételni."

(6) Hatályát veszti a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 41. § (3) bekezdésében az "az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig" szövegrész,

b) 81. § (1) bekezdésében az "a szolgálati út betartásával" szövegrész.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A teljesítményjuttatásra jogosultság feltételei és megállapítása

9. § (1) A Hszt. 158. § (1) bekezdése szerinti tárgyévre szóló teljesítményjuttatás összegéről az állományilletékes parancsnok, illetve ha a hivatásos állomány tagja - a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével - valamely, a rendvédelmi szerven kívüli szervnél teljesíti szolgálatát, a vezénylés helye szerinti fogadó szerv (a továbbiakban: fogadó szerv) munkáltatói jogkört gyakorló vezetője tárgyév április 15-ig kiadott munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

(2) A hivatásos állomány tagjának teljesítményjuttatását megállapító állományparancsot a humánigazgatási szerv küldi meg a gazdasági szerv részére, amely gondoskodik a teljesítményjuttatás folyósításáról. A teljesítményjuttatást a Hszt. 158. § (1) bekezdése szerinti havi illetménnyel egyidejűleg kell folyósítani.

(3) Ha a hivatásos állomány tagja szolgálatát más, a Hszt. 51. § (2) bekezdésében meghatározottakon és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kívüli szervnél teljesíti, a Hszt. 158. § (4) bekezdése alapján részére fizethető teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályok a Hszt. 62. § (1) bekezdése alapján kötendő vezénylési megállapodásban rögzíthetőek.

9/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "kivételes teljesítmény" teljesítményfokozatú, akkor a Hszt. 158. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével teljesítményjuttatásban kell részesíteni.

(2) A hivatásos állomány tagját, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "jó teljesítmény" vagy "megfelelő teljesítmény" teljesítményfokozatú, akkor a Hszt. 158. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően teljesítményjuttatásban részesíthető.

(3) Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a hivatásos állomány tagja, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének eredménye "átlag alatti teljesítmény" vagy "elfogadhatatlan teljesítmény" teljesítményfokozatú.

9/B. § (1) Ha a teljesítményértékeléssel érintett évet követő év április 15-ig a hivatásos állomány tagjának szolgálati helye megváltozik, a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylésére kerül sor vagy a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylése megszűnik, a teljesítményjuttatás megállapítására és kifizetésére a hivatásos állomány tagjának új szolgálati helye szerint kerül sor. Ebben az esetben az állományilletékes parancsnok vagy a munkáltatói jogkört gyakorló vezető az újonnan az állományába kerültet a teljesítményértékeléssel érintett év vonatkozásában is az állományában szolgálatot teljesítőkkel azonos szempontok szerint köteles teljesítményjuttatásban részesíteni.

(2) Az állományilletékes parancsnok a 9. § (1) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedések meghozatalakor köteles figyelembe venni az állományát érintően április 15-éig tervezett valamennyi olyan változást, amely alapján az (1) bekezdés szerint a teljesítményjuttatás megállapítása a hatáskörébe tartozik.

9/C. § A szervezeti teljesítményértékelés alapján a rendvédelmi szerv egésze számára a teljesítményjuttatásra biztosított költségvetési keret meghatározására a rendvédelmi szervet irányító miniszter által a rendvédelmi szerv részére megállapított átlagos teljesítményjuttatás alapján, a rendvédelmi szerv február 1-jei létszámának figyelembevételével kerül sor. Ezt követően a rendvédelmi szerv szervezeti egysége számára a Hszt. 158. § (1) bekezdése alapján a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül biztosított költségvetési keret a szervezeti egység február 1-jei létszáma alapján kerül meghatározásra."

14. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

14. § Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:

"7. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

15. A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

15. § A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "9 250 forint" szövegrész helyébe a "10 500 forint" szöveg lép.

16. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet] 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, a FÜV határozatot a kézhezvételt követően soron kívül, de legkésőbb 3 munkanapon belül terjeszti fel az országos parancsnoknak a Hszt. 82/B. § (5a) bekezdésében foglaltak céljából."

(2) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről a humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az átminősítést megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése esetén az állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül gondoskodik az átminősített álláshely visszaminősítéséről vagy a létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a központi humánigazgatási szakszolgálatot."

(3) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Hszt. 82/C. § (2c) bekezdése szerinti előterjesztéssel az országos parancsnok a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a miniszterhez:

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,

f) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,

g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,

h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,

i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,

j) az állományilletékes parancsnok javaslata,

k) az egészségügyi dokumentáció,

l) a Becsületbíróság döntése."

(4) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit a Hszt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell."

(5) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "jogkövetkezményeire, valamint" szövegrész helyébe a "jogkövetkezményeire, a Hszt. 82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a "személyzeti megbeszélést tart" szövegrész helyébe az "- a Becsületbíróság döntését követően - személyzeti megbeszélést tart" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "Hszt. 82/C. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Hszt. 82/C. § (2c)-(2d) bekezdésében" szöveg,

d) 12. §-ában a "82/D. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "82/D. § (2) bekezdése" szöveg

lép.

17. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

17. § (1) Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről a humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az átminősítést megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka 5 munkanapon belül gondoskodik az átminősített álláshely visszaminősítéséről vagy a létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a humánigazgatási szakszolgálatot."

(2) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A Hszt. 82/C. § (2c) bekezdése szerinti előterjesztéssel az Országgyűlési Őrség parancsnoka a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel az Országgyűlés elnökéhez:

a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,

b) a FÜV határozat,

c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,

d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,

e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,

f) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,

g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az ezen ellátás összegéről szóló tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,

h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,

i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,

j) az Országgyűlési Őrség parancsnokának javaslata,

k) az egészségügyi dokumentáció,

l) a Becsületbíróság döntése."

(3) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit a Hszt. 51. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell."

(4) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "jogkövetkezményeire, valamint" szövegrész helyébe a "jogkövetkezményeire, a Hszt. 82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az "egyeztető megbeszélést tart" szövegrész helyébe az "- a Becsületbíróság döntését követően - egyeztető megbeszélést tart" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "Hszt. 82/C. § (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Hszt. 82/C. § (2c)-(2d) bekezdésében" szöveg,

d) 12. §-ában a "82/D. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "82/D. § (2) bekezdése" szöveg

lép.

18. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-4. §, az 5. § (1), (2), (4), (5) és (8) bekezdése, a 6-7. §, a 8. § (1) és (2) bekezdése, a 9-13. §, a 15-17. §, az 1. melléklet, és a 3-7. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § (3), (6) és (7) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2018. március 1-jén lép hatályba.

(4) A 14. § 2018. május 10-én lép hatályba.

19. § A 14. alcím a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:]

"31. 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása

Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).

Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.

24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.

Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás)."

2. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

"4. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez

"

3. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység)

"2.6. kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége"

2. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(közrendvédelmi terület)

"1.3. a közterületi szolgálat - különösen a járőrszolgálat és a körzeti megbízotti szolgálat - hatékonysága, reagáló képessége"

3. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 1. pontja a következő 1.10-1.12. alponttal egészül ki:

(közrendvédelmi terület)

"1.10. a rádiókommunikációhoz szükséges eszközök biztosítása és színvonala

1.11. a biztosítási feladatokon készített képfelvételek színvonala, használhatósága

1.12. a szolgálati állatok alkalmazásával végrehajtott szolgálati feladatok szakszerűsége, eredményessége"

4. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(közlekedésrendészeti terület)

"2.6. vízirendészeti tevékenység hatékonysága, az intézkedések intenzitása, eredményessége"

5. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(bűnügyi terület)

"3.3. a nyomozás szakszerűségének és időszerűségének színvonala"

6. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(bűnügyi terület)

"3.5. az elsődleges bűnügyi intézkedések - így különösen a forró nyomon üldözés és az elvégzett helyszíni szemlék -, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányításának színvonala"

7. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.9. és 3.10. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(bűnügyi terület)

"3.9. a titkos információgyűjtő tevékenység eredményessége

3.10. a keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, valamint az operatív értékelő-elemző tevékenység hasznosulása"

8. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(személyvédelmi és objektumvédelmi terület)

"6.3. a megelőző-védelmi tevékenység hatékonysága, eredményessége"

9. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet IV. rész 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(operatív-technikai terület)

"4.1. a szakmai igazgatóságok által megrendelt és elvégzett operatív munka eredményessége

4.2. a kiépített technikai és informatikai rendszerek működtetésének színvonala"

10. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet IV. rész 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(ügyeleti és objektumvédelmi terület)

"5.1. a szolgálati helyen végrehajtott személy- és gépjármű-beléptetések szakszerűsége, biztonsági szintje, valamint a gépjárművek érkeztetése, indítása és a szállítási feladatok végrehajtásának eredményessége"

11. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VII. rész 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(főügyeleti terület)

"4.1. a tömeges eseménykezelési gyakorlatok gyorsasága, hatékonysága, színvonala"

12. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VII. rész 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(hatósági terület)

"5.3. az iparbiztonsági szakterületi gyakorlatok megfelelősége"

13. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet

a) II. rész 1. pont 1.10. alpontjában a "munkavédelmi" szövegrész helyébe a "munkavédelmi, közegészségügyi és járványügyi" szöveg,

b) III. rész 2. pont 2.1. alpontjában a "járőr szolgálat" szövegrész helyébe a "forgalomellenőrző járőrszolgálat" szöveg,

c) III. rész 2. pont 2.2. alpontjában a "járőr-intézkedések" szövegrész helyébe az "intézkedések" szöveg,

d) III. rész 3. pont 3.1. alpontjában az "összességében" szövegrész helyébe a " , valamint felderítési eredményesség összességében" szöveg,

e) III. rész 3. pont 3.2. alpontjában a "nyomozásának" szövegrész helyébe a "nyomozásának, valamint felderítésének" szöveg,

f) IV. rész 4. pont 4.3. alpontjában a "szolgáltatás biztonságának" szövegrész helyébe az "és híradástechnikai szolgáltatások" szöveg

lép.

14. Hatályát veszti a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet

a) II. rész 1. pont 1.6. alpontja,

b) II. rész 2. pont 2.2. alpontjában a " , kártérítési" szövegrész,

c) II. rész 3. pont 3.8. alpontja,

d) III. rész 2. pont 2.7-2.10. alpontja,

e) VII. rész 3. pontja.

4. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.3. pont 1.3.3. pontja a következő 24. és 25. alponttal egészül ki: (A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjainak és a katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre vonatkozóan

Iparbiztonsági szakterület

Felsőszintű:)

"24. információbiztonsági szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése;

25. vízügyi és vízvédelmi szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése."

5. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet B) rész 3. pontja a következő 3.14. alponttal egészül ki:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv)

"3.14. a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek"

6. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5. melléklet I. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Központi szervnél

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke
(%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv vezetője
(tábornok)
főigazgató100
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének helyettese
főigazgató-helyettes100
5.középvezetőszakirányító 1országos polgári
védelmi főfelügyelő
100
6.középvezetőszakirányító 1országos tűzoltósági
főfelügyelő
100
7.középvezetőszakirányító 1országos iparbiztonsági
főfelügyelő
100
8.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető100100
9.középvezetőszakirányító 1szolgálatvezető
(információbiztonsági)
400
10.középvezetőszakirányító 1hivatalvezető100100
11.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető100100
12.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető
(információbiztonsági)
400
13.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)
100
14.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes
1
főosztályvezető-helyettes100100
15.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes
1
főosztályvezető-helyettes
(információ biztonsági)
400
16.beosztott vezetőfőosztályvezető-helyettes
2
osztályvezető100100
17.beosztott vezetőosztályvezető 1titkárságvezető100

"

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:

"II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.szervbesorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.központiEalosztályvezető150100
4.központiEalosztályvezető
(információbiztonsági)
400
5.központiEkiemelt főreferens150100
6.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági)
400
7.központiEkiemelt főreferens
(információbiztonsági ügyeletes)
400
8.központiEmunkabiztonsági főfelügyelő100
9.központiEvezető főügyeletes150
10.központiDkiemelt főelőadó150100
11.központiCfőelőadó150100
12.területiEalosztályvezető10050
13.területiEvezető tanár100
14.területiEügyeletvezető100
15.területiDkiemelt főtanár100
16.területiDkiemelt főelőadó10050
17.területiDkiemelt főelőadó KMSZ, KML150
18.területiDügyeletvezető (KOK)50
19.területiDkarmester-helyettes50
20.területiDfőügyeletes100
21.területiDcsoportvezető10050
22.területiCfőelőadó10050
23.területiCfőeladó KMSZ, KML150
24.területiCkoncertmester50
25.területiCfőtanár100
26.területiCügyeletes100
27.területiCoktató100
28.területiBszólamvezető50
29.területiBtanár100
30.területiBelőadó I.10050
31.területiBelőadó I. (KMSZ, KML)150
32.területiAelőadó II.10050
33.helyiDalosztályvezető10050
34.helyiDparancsnokhelyettes100
35.helyiDőrsparancsnok100
36.helyiCkiemelt főelőadó10050
37.helyiCszolgálatparancsnok150
38.helyiCműszaki biztonsági tiszt100
39.helyiCkatasztrófavédelmi megbízott100
40.helyiCcsoportvezető10050
41.helyiBfőelőadó10050
42.helyiBhajóskapitány150
43.helyiBrajparancsnok150
44.helyiAelőadó I.10050

"

7. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" részében foglalt táblázat 3-5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
3.központiEraktárvezető150
4.központiEfőfelügyelő (műveleti, készenléti)150
5.központiDreferens150100
"

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" részében foglalt táblázat a következő 5a. és 5b. sorral egészül ki:

(A)(B)(C)(D)(E)
"
5a.központiCsegédelőadó150100
5b.központiBfelügyelő (körlet)150
"

Tartalomjegyzék