202/2020. (V. 14.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 183. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

"a) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet, valamint a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai parlamenti és tanácsi rendelet,"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. § A 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet

a) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai parlamenti és tanácsi rendelet és

b) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 202/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez

"II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.

2. A harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet] értelmében a harmadik ország állampolgára számára kiállított tartózkodási engedély típusai:

a) a kishatárforgalmi engedély,

b) a tartózkodási engedély.

3. Az (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra:

a) a kishatárforgalmi engedély,

b) a tartózkodási engedély:

ba) a tartózkodási engedély,

bb) a humanitárius tartózkodási engedély,

bc) a bevándorlási engedély,

bd) a letelepedési engedély,

be) az ideiglenes letelepedési engedély,

bf) a nemzeti letelepedési engedély,

bg) az EK letelepedési engedély.

4. A 3. pont szerinti okmányok formátuma: ID-1-es Kártya, amely tároló elemet tartalmaz.

5. Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:

a) a kishatárforgalmi engedély esetén:

aa) "Útlevél száma: 00000000"

b) a tartózkodási engedély esetén:

ba) "EU Kék Kártya"

bb) "Munkavállalás"

bc) "Jövedelemszerzés"

bd) "Vállalaton belül áthelyezett személy / ICT"

be) "Látogatás"

bf) "Családi együttélés"

bg) "Szezonális munkavállalás"

bh) "Gyógykezelés"

bi) "Hivatalos"

bj) "Nemzeti tartózkodási engedély"

bk) "Álláskeresés vagy vállalkozás indítás"

bl) "Ideiglenes tartózkodási engedély"

bm) "Hosszú távú mobilitási engedély / mobile ICT"

bn) "Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély"

bo) "Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye"

bp) "Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély"

bq) "Gyakornok"

br) "Kutatás"

bs) "Önkéntes tevékenység"

bt) "Tanulmányi"

bu) "Egyéb"

c) a humanitárius tartózkodási engedély esetén:

ca) "Hontalan"

cb) "Felügyelet nélkül maradt kiskorú"

cc) "Befogadott"

cd) "Egyéb"

d) az EK letelepedési engedély esetén:

da) "Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező - EK"

6. Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok hátoldalán:

a) a kishatárforgalmi engedély esetén:

aa) "2007. évi CLIII. törvény alapján visszaélés szankcionálandó"

b) a tartózkodási engedély esetén:

ba) EU Kék Kártya esetén: "Munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott; Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"

bb) Munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén: "Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"

bc) Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: "Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"

bd) Hosszú távú mobilitási engedély esetén: "Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"

be) Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén: "Munkavégzésre jogosult ...-nál/-nél"

bf) Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély esetén: "Tanulmányokat folytat ...-nál/-nél"

bg) Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély esetén: "Kutat ...-nál/-nél"

bh) Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye esetén: "Kutató családtag neve: ..."

bi) Gyakornoki tevékenység célú tartózkodási engedély esetén: "Gyakornok ...-nál/-nél"

bj) Tanulmányi célú tartózkodási engedély esetén: "Tanulmányokat folytat ...-nál/-nél", illetve "Ösztöndíj keretében ...-nál/-nél"

bk) Ideiglenes tartózkodási engedély esetén: "Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva"

c) az EK letelepedési engedély esetén:

ca) "Korábban EU Kék Kártya birtokosa" (ha az EK letelepedési engedélyt az engedélyes EU Kék kártya birtokosaként kapta)

cb) "Nemzetközi védelmet nyújtó ország: .

Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja: ." (ha az engedélyest korábban a menekültügyi hatóság vagy bíróság vagy az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll)

d) az ideiglenes letelepedési engedély esetén:

"Nemzetközi védelmet nyújtó ország: ...

Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja: ..." (ha az engedélyest korábban a menekültügyi hatóság vagy bíróság vagy az Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll)"

Tartalomjegyzék