Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

9/2020. (VII. 8.) IM rendelet

az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével és a 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 2. § tekintetében a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével -,

a 6. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés e) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 20. pontjában, továbbá a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésében és 8. § (3) bekezdésében az "első fokú" szövegrész.

2. A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

2. § A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A gyermek magyarországi láthatásának biztosítására vonatkozó kérelem esetén, ha a láthatást már szabályozták, az erről szóló határozat végrehajtására irányuló eljárás megindítására a Központi Hatóság ügyvédnek ad meghatalmazást.

(2) A Központi Hatóság szükség esetén a körülményeket mérlegelve egyéb módon is, így különösen közvetítés megszervezésében való közreműködéssel, előmozdíthatja a láthatás gyakorlását."

3. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

3. § (1) A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 2. § (2) bekezdésében az "a járásbíróságokat, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat" szövegrész helyébe a "valamint a járásbíróságokat" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 3. § (3) bekezdése,

b) 4. §-a,

c) 6. § (1) bekezdésében az "elvi döntések és" szövegrész.

4. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

4. § A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha

a) a cégbíróság egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban,

b) a működést engedélyező szerv a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/B. §-a alapján vagy

c) a Családi Csődvédelmi Szolgálat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 16/A. §-a alapján

igényel adatot, a bűnügyi nyilvántartó szerv az igényelt adatokat az adatigénylési kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül továbbítja."

5. A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet

5. § Hatályát veszti a bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételeinek meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet 10. § (4) bekezdésében a "vagy közigazgatási és munkaügyi" szövegrész.

6. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

6. § A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az együttműködési megállapodásban rendezni kell az adós bejelentési kötelezettségét)

"d) arról, ha a jelzáloghitel törlesztőrészletéhez az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet szerinti állami törlesztési támogatás iránti igényét a hitelintézet elfogadta, vagy ha a kérelem hitelintézet általi elutasítása esetén kérelmének közigazgatási hatósági eljárásban vagy közigazgatási perben helyt adtak,"

7. Az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet módosítása

7. § Az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "igazságügyi miniszter" szöveg lép.

8. Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet módosítása

8. § (1) Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról szóló 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet [a továbbiakban: 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet] 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 13/2016. (VI. 29.) IM rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. A fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet módosítása

9. § Hatályát veszti a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "közigazgatási és munkaügyi bíróságra," szövegrész.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Varga Judit s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelethez

"1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

I-III. negyedévi szakértői statisztikai adatszolgáltatás tartalma

1. Az adatszolgáltatással érintett tárgyidőszak

1.1. naptári év szerint

1.2. naptári negyedév szerint

2. Az adatszolgáltatást teljesítő

2.1. neve

2.2. szakértői nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyennel)

2.3. területe és szakterülete(i) megnevezése, eseti szakértés esetén a szakterület rövid meghatározása

3. A szakértői szervezet megnevezése, ha az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő az adatlapon feltüntetett, saját néven végzett igazságügyi szakértői tevékenysége mellett vagy kizárólagosan a Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti szakértői szervezet nevében adott szakvéleményt

4. Az ügyforgalomra vonatkozó adatok

4.1. a tárgynegyedévben kirendelés vagy megbízás alapján megfizetett ügyek darabszáma

4.1.1. büntetőbírósági ügyek

4.1.2. polgári peres eljárások

4.1.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.1.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.1.5. hatósági eljárások

4.1.6. egyéb eljárások

4.1.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.1.8. összesítés

4.1.8.1. a 4.1.1-4.1.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.1.8.2. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

5. A kamarai költségátalányra vonatkozó adatok

5.1. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszám alapján megfizetendő kamarai költségátalány összege forintban

5.2. azon szakvélemények darabszáma, amelyeknél a díjjegyzékben feltüntetett kamarai költségátalányt határidőben a szakértő részére nem fizették meg"

2. melléklet a 9/2020. (VII. 8.) IM rendelethez

"2. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

Éves szakértői statisztikai adatszolgáltatás tartalma

1. Az adatszolgáltatással érintett tárgyidőszak

1.1. naptári év szerint

2. Az adatszolgáltatást teljesítő

2.1. neve

2.2. szakértői nyilvántartási száma (amennyiben rendelkezik ilyennel)

2.3. területe és szakterülete(i) megnevezése, eseti szakértés esetén a szakterület rövid meghatározása

3. A szakértői szervezet megnevezése, ha az igazságügyi szakértő, illetve az eseti szakértő az adatlapon feltüntetett, saját néven végzett igazságügyi szakértői tevékenysége mellett vagy kizárólagosan a Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti szakértői szervezet nevében adott szakvéleményt

4. Az ügyforgalomra vonatkozó adatok

4.1. a tárgyévet megelőző év végén folyamatban maradt ügyek darabszáma

4.1.1. büntetőbírósági ügyek

4.1.2. polgári peres eljárások

4.1.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.1.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.1.5. hatósági eljárások

4.1.6. egyéb eljárások

4.1.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.1.8. összesítés

4.1.8.1. a 4.1.1-4.1.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.1.8.2. a 4.1.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.2. a tárgyévben érkezett új ügyek darabszáma

4.2.1. büntetőbírósági ügyek

4.2.2. polgári peres eljárások

4.2.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.2.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.2.5. hatósági eljárások

4.2.6. egyéb eljárások

4.2.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.2.8. összesítés

4.2.8.1. a 4.2.1-4.2.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.2.8.2. a 4.2.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.3. a tárgyévben befejezett ügyek darabszáma

4.3.1. büntetőbírósági ügyek

4.3.2. polgári peres eljárások

4.3.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.3.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.3.5. hatósági eljárások

4.3.6. egyéb eljárások

4.3.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.3.8. összesítés

4.3.8.1. a 4.3.1-4.3.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.3.8.2. a 4.3.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.4. a tárgyévben kirendelés vagy megbízás alapján megfizetett ügyek darabszáma

4.4.1. büntetőbírósági ügyek

4.4.2. polgári peres eljárások

4.4.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.4.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.4.5. hatósági eljárások

4.4.6. egyéb eljárások

4.4.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.4.8. összesítés

4.4.8.1. a 4.4.1-4.4.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.4.8.2. a 4.4.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.5. a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek darabszáma

4.5.1. büntetőbírósági ügyek

4.5.2. polgári peres eljárások

4.5.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.5.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.5.5. hatósági eljárások

4.5.6. egyéb eljárások

4.5.7. eljáráson kívül adott magánszakértői vélemény szerint

4.5.8. összesítés

4.5.8.1. a 4.5.1-4.5.7. pont szerinti darabszámok összesített darabszáma

4.5.8.2. a 4.5.8.1. pont szerinti összesített darabszámból azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

4.6. a tárgyévben kirendelés alapján megfizetett szakértői díj forintban

4.6.1. büntetőbírósági ügyek

4.6.2. polgári peres eljárások

4.6.3. közigazgatási bírósági eljárások

4.6.4. munkaügyi bírósági eljárások

4.6.5. hatósági eljárások

4.6.6. egyéb eljárások szerint

4.6.7. összesítés

4.6.7.1. a 4.6.1-4.6.6. pont szerinti megfizetett szakértői díjak összesített összege forintban

4.6.7.2. a 4.6.7.1. pont szerinti összesített összegből azon ügyek darabszáma, melyekben a szakértő díját a Szakértői törvény 49. § (1) bekezdése alapján kell számítani

5. A kamarai költségátalányra vonatkozó adatok

5.1. a tárgyévben már korábban megfizetett kamarai költségátalány összege forintban

5.2. a tárgyévben még megfizetendő kamarai költségátalány összege forintban

5.3. azon szakvélemények darabszáma, amelyeknél a díjjegyzékben feltüntetett kamarai költségátalányt határidőben a szakértő részére nem fizették meg"

Tartalomjegyzék