Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet

egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - ,

a 13. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15., 16., 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § (1) bekezdés 1-3. és 5-19. pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § (1) bekezdés 4. pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § (2) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása

1. § A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg;

b) 3. § (4) bekezdésében, 3. § (6) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrészek helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg

lép.

2. A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet módosítása

2. § A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 17. § (8) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

3. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet módosítása

3. § A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 22. § (8) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának" szöveg lép.

4. A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

4. § A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg;

b) 7. § (3) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg

lép.

5. Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása

5. § Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1. melléklet 6. pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló kormányrendelet szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal állományába tartozó kormánytisztviselők" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának állományába tartozó köztisztviselők" szöveg lép.

6. A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet módosítása

6. § A földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet

a) 1. §-ában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg;

b) 3. § (6) bekezdésében, 7. § a) pontjában az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg;

c) 7. § nyitó szövegrészében az "Az MBFSZ" szövegrész helyébe az "A bányafelügyelet" szöveg

lép.

7. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása

7. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet [a továbbiakban: 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az engedélyes a bejelentést

a) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet),

b) ha a súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset bányászati hulladékkezelés során következik be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, vagy a környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra hatást gyakorol, a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint

c) a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság

részére a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül szóban, és a következő munkanapon - az addig megismert tények és körülmények közlésével együtt -írásban teszi meg."

8. § A 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a) 9/A. § (2) és (3) bekezdésében az "az MBFSZ-nek" szövegrészek helyébe az "a bányafelügyeletnek" szöveg;

b) 9/A. § (3) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg

lép.

8. A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet módosítása

9. § A bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet 7. § (4) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága" szöveg lép.

9. A bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet módosítása

10. § A bányászati koncessziós pályázati eljárásról szóló 8/2014. (II. 18.) NFM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg;

b) 3. §-ában, 4. § (4) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg;

c) 10. §-ában az "az MBFSZ" szövegrészek helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg

lép.

10. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

11. § A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet [a továbbiakban: 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) által folytatott hatósági és szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat az SZTFH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362887-20000002 számú fizetési számlájára kell befizetni.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését az eljárást kezdeményező ügyfél az (1) bekezdésben meghatározott fizetési számla javára átutalással vagy készpénzátutalással teljesítheti.

(3) Az igazgatási szolgáltatási díj fizetését az eljárás megindításával egyidejűleg igazolni kell.

(4) Az SZTFH az igazgatási szolgáltatási díjról számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton fel kell tüntetni a kérelem iktatószámát és az 1. vagy 2. mellékletben megjelölt kódszámot.

(5) A kérelem visszavonása esetén a befizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza."

12. § A 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében az "MBFSZ Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179-00000000 számú" szövegrész helyébe az "SZTFH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00362887-20000002 számú" szöveg,

b) 6. § (3), (4) és (6) bekezdésében az "MBFSZ" szövegrész helyébe az "SZTFH" szöveg, valamint a

c) 6. § (5) bekezdésében az "MBFSZ-nek" szövegrész helyébe az "SZTFH-nak" szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 3. melléklete.

11. A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról szóló 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet módosítása

14. § A fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról szóló 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ)" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

c) 3. § (5) bekezdésében az "az MBFSZ" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg,

d) 3. § (6) bekezdésében az "Az MBFSZ" szövegrész helyébe az "A bányafelügyelet" szöveg

lép.

12. A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet módosítása

15. § A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a) 3. § (3) bekezdés b) pontjában a "Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSz)" szövegrész helyébe a "Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: bányafelügyelet)" szöveg;

b) 3. § (4) és (5) bekezdésében az "az MBFSz" szövegrész helyébe az "a bányafelügyelet" szöveg

lép.

13. A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet módosítása

16. § A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet 9. § (2) bekezdésében a "2021." szövegrész helyébe a "2022." szöveg lép.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések

17. § (1) Hatályát veszti

1. a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet,

2. a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet,

3. a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet,

4. a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet,

5. a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről szóló 54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet,

6. a bányászatban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról szóló 60/2009. (XI. 3.) KHEM rendelet,

7. a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet,

8. a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról szóló 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet,

9. a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról szóló 8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet,

10. a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet,

11. a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet,

12. az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet,

13. a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet,

14. a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet,

15. a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet,

16. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet,

17. a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet,

18. a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályzatáról szóló 20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet,

19. a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet.

(2) Hatályát veszti a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet.

15. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2021. december 31-én lép hatályba.

(2) A 9., a 10. és a 13. alcím 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 17. § (1) bekezdése 2022. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 17. § (2) bekezdése 2022. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Palkovics László s. k.,

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Tartalomjegyzék