Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 16. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §

(1)[1] Magyarországon 313 közjegyző működik.

(2) Hagyatéki ügyekben a Budapest székhelyre kinevezett közjegyzők működési körzetek szerint járnak el, a közjegyző az irodáját a működési körzetében tartja fenn.

(3) Ha egy székhelyen (a fővárosban: működési körzetben) több közjegyző működik, a hagyatéki ügyekben a közjegyzők havonként váltakozva járnak el (havi beosztás).

(3a)[2] A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha ugyanazon illetékességi területen több székhelyen működik közjegyző.

(4) A közjegyzői székhelyeket, a közjegyzői állások számát, a havi beosztást és a fővárosi működési körzeteket e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §

(1) Ha egy székhelyen - a fővárosban: működési körzetben - több közjegyző működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése előtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás a rendelet hatálybalépése után indult.

3. §

Ha a közjegyző az ügyben törvényes akadály (kizárás, elfogultság vagy más ok) miatt nem járhat el, helyette az ugyanazon székhelyen, a fővárosban az azonos működési körzetben működő az a közjegyző jár el, aki az örökhagyó halálát követő hónapra jogosult eljárásra.

4. §[3]

A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatban az eljárásra jogosult közjegyző nevét és a havi beosztást - a fővárosban a körzeti beosztást is - az illetékes helyi önkormányzat és járásbíróság hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

5. §

(1) Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba.

(2)[4]

6. §[5]

Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. mellékletében Törökbálint székhellyel létrehozott új álláshelyre a pályázatot a Módr. 2. mellékletének hatálybalépését követő 15 napon belül meg kell hirdetni.

7. §[6]

(1) Az igazságügyért felelős miniszter a közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet, valamint a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról szóló 1/2017. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr2.) Melléklete szerinti, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. közjegyzői álláshelyet - az érintett közjegyző hozzájárulásával - a Ráckevei Járásbíróság illetékességi területén működő 2. sz. közjegyző áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a Módr2. hatálybalépése napjával tölti be.

(2) Az illetékesség hiányára nem lehet hivatkozni, ha a Szigetszentmiklós székhelyre kinevezett közjegyző a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvénynek a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 1. melléklet 14/13. pontja hatálybalépését követően, a Módr2. hatálybalépéséig a Szigetszentmiklósi Járásbíróság illetékességi területén járt el.

(3)[7] Az igazságügyért felelős miniszter a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet és egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. melléklete szerinti, a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 3. közjegyzői álláshelyet a Szolnoki Járásbíróság illetékességi területén működő 6. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, a MódR3. hatálybalépése napjával tölti be.

(4)[8] A közjegyzői hatáskörbe tartozó egyes végrehajtási eljárások szabályairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet (a továbbiakban: Módr4.) 8. melléklete szerinti, a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 1. sz. közjegyzői álláshelyet a Ceglédi Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(5)[9] A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Dunakeszi Járásbíróság illetékességi területén létrehozott 2. sz. közjegyzői álláshelyet a gödi közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

(6)[10] A Módr4. 8. melléklete szerinti, a Kecskeméti Járásbíróság illetékességi területén működő 3. sz. közjegyzői álláshelyet a Békéscsabai Járásbíróság területén működő 4. sz. közjegyző - hozzájárulásával történő - áthelyezésével, ezen álláshely megszűnésével egyidejűleg, 2020. február 1. napjával tölti be.

Dr. Balsai István s. k.,

igazságügyminiszter

Melléklet a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelethez

I. A BUDAPESTI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és állások

[11]
KerületKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.I.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július , szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.II.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
3.III.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
4.IV.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
5.V.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, , július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
6.VI.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július" november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
7.VII.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, , július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
8.VIII.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, , július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
9.IX.1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus,
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
10.X.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október,
2. sz. közjegyzőfebruár, , május , augusztus, , november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
11.XI.1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
12.XII.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
13.13. XIII. és a Margitsziget1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
14.XIV.1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
15.XV.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
16.XVI.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
17.XVII.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
18.XVIII.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
19.XIX.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
20.XX.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
21.XXI.1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
22.XXII.1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
23.XXIII.egy körzetegész év

Komárom-Esztergom vármegye[12]

[13]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Esztergom Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3.sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
2.Komárom Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Tata Járásbíróságegy körzetegész év
4.Tatabánya Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december

Nógrád vármegye[14]

[15]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Balassagyarmat Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Pásztó Járásbíróságegy körzetegész év
3.Salgótarján Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december

Pest vármegye[16]

[17]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Budakeszi és Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék (a Budaörsi Járásbíróság illetékességi területéből), Solymár, Tinnye (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
2.Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Üröm (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év
3.Budaörsi Járásbíróság (kivéve Budakeszi, Budajenő, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) és Törökbálint (az Érdi Járásbíróság illetékességi területéből)1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július, szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
4.Ceglédi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
(kivéve Csemő, Jászkarajenő,
Kőröstetétlen, Törtel)
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december
5.Dabasi Járásbíróság1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
január, március, május, július,szeptember, november
február, április, június, augusztus, október, december
6.Dunakeszi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember,
november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október,
december
7.Érdi Járásbíróság (kivéve Törökbálint)1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december
8.Gödöllői Járásbíróság
(kivéve Aszód és Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura,
Vácegres, Verseg)
1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december
9.Monori Járásbíróság
(kivéve a 16. pont alatti)
1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
10.Nagykátai Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
11.Nagykőrösi Járásbíróság, valamint Csemő, Jászkarajenő,
Kőröstetétlen, Törtel
(a Ceglédi Járásbíróság
illetékességi területéből)
egy körzetegész év
12.Ráckevei Járásbíróságegy körzetegész év
13.Szigetszentmiklósi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
14.Szentendrei Járásbíróság, valamint Pilisszántó (a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességi területéből)1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
15.Váci Járásbíróság
(kivéve Váckisújfalu)
1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
16.Gyömrő, Maglód, Ecser,
Mende, Úri, Sülysáp (a Monori
Járásbíróság illetékességi
területéből)
egy körzetegész év
17.Aszód és Bag, Domony,
Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura,
Vácegres, Verseg (a Gödöllői
Járásbíróság illetékességi
területéből) és Váckisújfalu
(a Váci Járásbíróság
illetékességi területéből)
egy körzetegész év
18.

II. A GYŐRI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Győr-Moson-Sopron vármegye[18]

[19]
1Csornai Járásbíróság (kivéve: Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd), valamint Bezi, Fehértó, Győrsövényház, Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály (a Győri Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év
2.Győri Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
(kivéve Bezi, Fehértó, Győrsövényház,2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
Kisbabot, Mérges, Rábacsécsény,3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
Rábaszentmihály)4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
3.
4.Mosonmagyaróvári Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
5.Soproni Járásbíróság, valamint1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
Agyagosszergény, Babót, Beled, Cirák,2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kapuvár, Kisfalud, Mihályi, Osli, Rábakecöl, Répceszemere, Szárföld, Vadosfa, Vásárosfalu, Veszkény, Vitnyéd (a Csornai Járásbíróság illetékességi területéből)3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december

Vas vármegye[20]

[21]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Celldömölk és Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Jánosháza, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck (a Sárvári Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év
2.Körmendi Járásbíróságegy körzetegész év
3.Kőszeg Járásbíróságegy körzetegész év
4.Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1. pont alattit)egy körzetegész év
5.Szombathely Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
5. sz. közjegyzőegész év (Alsóújlak, Andrásfa, Balogunyom, Bérbaltavár, Csehi,
Csehimindszent, Csempeszkopács, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát,
Gyanógeregye, Győrvár, Ják, Kám, Kisunyom, Mikosszéplak,
Nagytilaj, Nemeskolta, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa,
Püspökmolnári, Rábahídvég, Rábatöttös, Rum, Sárfimizdó,
Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Szemenye, Szentpéterfa,
Tanakajd, Táplánszentkereszt, Telekes, Vasszécseny, Vasvár,
Zsennye)

Veszprém vármegye[22]

[23]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Ajka Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Pápa Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Tapolca Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
4.Veszprém Járásbíróság (kivéve az 5. és 6. pont alatti, a Zirci Járásbíróság illetékességi területével együtt)1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
5.Balatonfüred, Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánkaegy körzetegész év
(a Veszprémi Járásbíróság illetékességi területéből)
6.Várpalota és Ősi, Berhida, Öskü, Pétfürdő, Tés (a Veszprémi Járásbíróság 'color:black; '>illetékességi területéről)egy körzetegész év

Zala vármegye[24]

[25]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Keszthely Járásbíróság (kivéve az 5. pont alatti)1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Lenti Járásbíróságegy körzetegész év
3.Nagykanizsa Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október,
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
4.Zalaegerszegi Járásbíróság (kivéve Almásháza és Tilaj)1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
5.Zalaszentgrót, Batyk, Döbröce, Dötk, Kallósd, Kehidakustány, Kisgörbő, Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbő, Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi, Szalapa, Tekenye, Türje, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány (a Keszthelyi Járásbíróság illetékességi területéből) és Almásháza, Tilaj (a Zalaegerszegi Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év

III. MISKOLCI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye[26]

[27]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Encs Járásbíróságegy körzetegész év
Szikszó Járásbíróság
2.Kazincbarcika Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Mezőkövesd Járásbíróságegy körzetegész év
4.Miskolc Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
(kivéve az 5. alatti)2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
5.Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Girincs, Hernádkak, Hernádnémeti, Kesztnyéten, Kiscsécs, Kistokaj, Köröm, Mályi, Muhi, Nyékládháza, Onga, Ónod, Sajóhidvég, Sajólád, Sajópetri
(Miskolc Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzetegész év
6.Ózd Járásbíróságegy körzetegész év
7.Sátoraljaújhely Járásbíróság
(kivéve a 8. alatti)
egy körzetegész év
8.8. Sárospatakés Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Györgytarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod (a Sátoraljaújhelyi Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év
9.Szerencs Járásbíróság (kivéve ail. pont alatti)1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
11.Tokaj és Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány, Tiszatardos (a Szerencsi Járásbíróság illetékességi területéből)
egy körzetegész év

Hajdú-Bihar vármegye[28]

[29]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Berettyóújfalu Járásbíróság1.sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Debrecen Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz.közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz.közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
7. sz. közjegyzőegész év (Bocskaikert, Fülöp, Hajdúhadház, Hajdúsámson, Nyír-acsád, Nyíradony, Nyírábrány, Nyírmár-tonfalva, Téglás, Vámospércs)
8. sz. közjegyzőegész év (Balmazújvá­ros, Egyek, Hortobágy, Hosszúpályi, Létavér-tes, Monostorpályi, Tiszacsege, Újléta, Újszentmargita)
3.Hajdúböszörmény Járásbíróság1.sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
4.Hajdúszoboszló Járásbíróság1.sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, no­vember
2. sz. közjegyzőfebruár, áprilisjúnius, augusztus, október, de­cember
5.Püspökladány Járásbíróságegy körzetegész év

Heves vármegye[30]

[31]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Eger Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
2.Füzesabony Járásbíróságegy körzetegész év
3.Gyöngyös Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július,szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
4.Hatvan Járásbíróságegy körzetegész év
5.Heves Járásbíróságegy körzetegész év

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye[32]

[33]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Fehérgyarmat, Járásbíróságegy körzetegész év
2.Kisvárda Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Mátészalka Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusz­tus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szep­tember, december
4.Nyírbátor Járásbíróságegy körzetegész év
5.Nyíregyháza Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
6.Vásárosnamény Járásbíróságegy körzetegész év

IV. A PÉCSI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Baranya vármegye[34]

[35]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Komló Járásbíróságegy körzetegész év
2.Mohács Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Pécs Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
4.Siklós Járásbíróságegy körzetegész év
5.Szigetvár Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december

Fejér vármegye[36]

[37]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Bicske Járásbíróságegy körzetegész év
2.Dunaújváros Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
3.Sárbogárdi Járásbíróság, valamint Mezőszilas és Sárosd (a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év
4.Székesfehérvári Járásbíróság1. sz.közjegyzőjanuár, július,
(kivéve az 5. pont alatti, valamint Mezőszilas és Sárosd)2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
5.Mór, Bakonycsernye, Balinka,
Bodajk, Csákberény, Csókakő,
Fehérvárcsurgó, Isztimér,
Kincsesbánya, Magyaralmás,
Nagyveleg, Pusztavám, Söréd
(a Székesfehérvár Járásbíróság
illetékességi területéről)
egy körzetegész év

Somogy vármegye[38]

[39]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Barcs Járásbíróságegy körzetegész év
2.Fonyód Járásbíróságegy körzetegész év
3.Kaposvár Járásbíróság1. sz.közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
4.Marcali Járásbíróságegy körzetegész év
5.Nagyatád Járásbíróságegy körzetegész év
6.Siófok Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december

Tolna vármegye[40]

[41]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Bonyhád Járásbíróságegy körzetegész év
2.Dombóvár Járásbíróságegy körzetegész év
3.Paks Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
4.Szekszárd Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október,
2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
5.Tamási Járásbíróságegy körzetegész év

V. SZEGEDI KÖZJEGYZŐI KAMARA TERÜLETÉN

Bács-Kiskun vármegye[42]

[43]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Baja Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Kalocsai Járásbíróság (kivéve Solt és Újsolt)egy körzetegész év
3.Kecskeméti Járásbíróság és Izsák1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
4.Kiskőrösi Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
5.Kiskunfélegyháza Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
6.Kiskunhalas Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
7.Kunszentmiklósi Járásbíróság, valamint Solt és Újsolt (a Kalocsai Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év

Békés vármegye[44]

[45]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Battonya Járásbíróságegy körzetegész év
2.Békés Járásbíróságegy körzetegész év
3.Békéscsaba Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, április, július, október
(kivéve Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós)2. sz. közjegyzőfebruár, május, augusztus, november
3. sz. közjegyzőmárcius, június, szeptember, december
4.Gyulai Járásbíróság (kivéve Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány) és Doboz, Szabadkígyós, Újkígyós (a Békéscsabai Járásbíróság illetékességi területéből)1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
És Doboz, Újkígyos és Szabadkígyós2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
5.Orosháza Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
6.Szarvasi Járásbíróság (kivéve Dévaványa)egy körzetegész év
7.Szeghalmi Járásbíróság és Biharugra, Körösnagyharsány, Okány, Zsadány (a Gyulai Járásbíróság illetékességi területéből), valamint Dévaványa (a Szarvasi Járásbíróság illetékességi területéből)egy körzetegész év

Csongrád-Csanád vármegye[46]

[47]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Csongrád Járásbíróságegy körzetegész év
2.Hódmezővásárhely Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
3.Makó Járásbíróságegy körzetegész év
4.Szeged Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, július
2. sz. közjegyzőfebruár, augusztus
3. sz. közjegyzőmárcius, szeptember
4. sz. közjegyzőáprilis, október
5. sz. közjegyzőmájus, november
6. sz. közjegyzőjúnius, december
7. sz. közjegyzőegész év
(Mórahalom, Ásotthalom, Domaszék, Öttömös, Pusztamérges, Rúzsa, Zákányszék, Üllés, Bordány, Sándorfalva községek területéről származó hagyatéki ügyek)
5.Szentes Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye[48]

[49]
Székhely, illetékességi területKörzetA hagyatéki eljárásban irányadó havi beosztás
1.Jászberény Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, március, május, július, szeptember, november
2. sz. közjegyzőfebruár, április, június, augusztus, október, december
2.Karcag Járásbíróság
(kivéve Kunhegyes és Kunmadaras)
egy körzetegész év
3.Kunszentmárton Járásbíróságegy körzetegész év
4.Mezőtúr Járásbíróságegy körzetegész év
5.Szolnoki Járásbíróság1. sz. közjegyzőjanuár, május, szeptember
2. sz. közjegyzőfebruár, június, október
3. sz. közjegyzőmárcius, július, november
4. sz. közjegyzőáprilis, augusztus, december
5. sz. közjegyzőegész év (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kengyel,
Kuncsorba, Örményes, Tiszapüspöki, Tiszatenyő)
6.Tiszafüred Járásbíróság Kunhegyes és Kunmadarasegy körzetegész év

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[2] Beiktatta a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.04.15.

[3] Módosította az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 176. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Beiktatta a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.04.15.

[6] Beiktatta az 1/2017. (III. 7.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.04.01.

[7] Beiktatta a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.12.29.

[8] Beiktatta a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[9] Beiktatta a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[10] Beiktatta a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.02.01.

[11] Módosította a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[12] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[13] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 1-4. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[14] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[15] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 5-7. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[16] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[17] Módosította a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 8. melléklet 1-9. pont). Hatályos 2020.02.01.

[18] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[19] Módosította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 1-3. pont). Hatályos 2022.01.01.

[20] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[21] Módosította a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 5-7. pontja. Hatályos 2015.11.01.

[22] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[23] Módosította a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 8. pontja. Hatályos 2015.11.01.

[24] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[25] Módosította a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 9-10. pontjai. Hatályos 2015.11.01.

[26] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[27] Módosította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.01.01.

[28] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[29] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 57-61. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[30] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[31] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 62-66. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[32] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[33] Módosította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2022.01.01.

[34] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[35] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 72-76. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[36] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[37] Módosította a 28/2015. (X. 21.) IM rendelet 1. § 11-12. pontjai. Hatályos 2015.11.01.

[38] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[39] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 81-86. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[40] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[41] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 87-91. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[42] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[43] Módosította a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet 6-7. pont). Hatályos 2022.01.01.

[44] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[45] Módosította a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 8. melléklet 10. pont). Hatályos 2020.02.01.

[46] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[47] Módosította a 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 6. § (2) bekezdése 107-111. pontja. Hatályos 2013.01.01.

[48] Módosította a 38/2022. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[49] Módosította a 10/2017. (VIII. 11.) IM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.12.29.

Tartalomjegyzék