57/2012. (XII. 28.) KIM rendelet

az igazságügyért felelős miniszter által alkotott egyes miniszteri rendeleteknek a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok működésének megkezdésével összefüggő módosításáról

A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. §-ának (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdés j) pontjában és a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. és 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével,

az 1. §, a 4. §, a 7. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,

a 12. §, a 14. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,

a 14. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel

egyetértésben,

a 6. §, a 8. §, a 9. §, a 13. § és a 20. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

a 6. § tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara,

a 14. § tekintetében a Legfőbb Ügyész

véleményének kikérésével

a következőket rendelem el:

1. A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A tartásdíjkülföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet

a) 2. §-ában a "helyi bíróságnál (városi, kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: helyi bíróságnál)" szövegrész helyébe a "járásbíróságnál (kerületi bíróságnál, a továbbiakban együtt: járásbíróságnál)" szöveg, a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 3. §-ában a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg, a "helyi bíróságot" szövegrész helyébe a "járásbíróságot" szöveg,

c) 4. §-ában "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg,

d) 5. §-ában a "helyi bíróságnál" szövegrész helyébe a "járásbíróságnál" szöveg, a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

e) 6. §-ában a "helyi bíróságnak" szövegrészek helyébe a "járásbíróságnak" szöveg és a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg

lép.

2. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az eljárásra kizárólag az a járásbíróság (kerületi bíróság) (a továbbiakban együtt: járásbíróság) illetékes, amelynek területén az eltűnt belföldi lakóhelye, illetőleg ennek hiányában utolsó tartózkodási helye volt. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában kizárólag az a járásbíróság illetékes, amelynek területén az eltűntnek vagyona, illetőleg vagyonának túlnyomó része van."

(2) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő szöveg lép:

"7. § (1) A hirdetményt harminc napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtábláján, továbbá a bíróság illetékessége szempontjából irányadó [4. § (1) bekezdése] polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján is.

(2) A 4. § (2) bekezdése esetében a hirdetményt a Fővárosi Önkormányzat hirdetőtábláján, illetőleg a kijelölt bíróság székhelyén lévő polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.

(3) A jegyző köteles a hirdetményt a helyben esetleg szokásos egyéb módon is közzétenni.

(4) A hirdetménynek az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon át történt kifüggesztéséről, illetőleg a hirdetmény közzétételéről, valamint az ennek folytán a jegyző tudomására jutott adatokról a hirdetményi határidő lejárta után a bíróságot haladéktalanul értesíteni kell."

(3) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésében a "tanácsi" szövegrész helyébe a "polgármesteri hivatali vagy a közös önkormányzati hivatali" szöveg lép.

(4) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében az "igazságügyi és rendészeti" szövegrész helyébe az "igazságügyért felelős" szöveg lép.

3. A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet módosítása

3. § A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "munkaügyi" szövegrészek helyébe a "közigazgatási és munkaügyi" szöveg lép.

4. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 12. § (2) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg lép.

5. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet módosítása

5. § A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "helyi bírósági" szövegrész helyébe a "járásbírósági" szöveg lép.

6. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

6. § (1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 4. §-ában a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg lép.

(2) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet mellékletében

1. az "Esztergom városi bíróság" szövegrész helyébe "Esztergomi Járásbíróság" szöveg,

2. a "Komárom városi bíróság" szövegrész helyébe "Komáromi Járásbíróság" szöveg,

3. a "Tata városi bíróság" szövegrész helyébe "Tatai Járásbíróság" szöveg

4. a "Tatabánya városi bíróság" szövegrész helyébe "Tatabányai Járásbíróság" szöveg,

5. a "Balassagyarmat városi bíróság" szövegrész helyébe "Balassagyarmati Járásbíróság" szöveg,

6. a "Pásztó városi bíróság" szövegrész helyébe "Pásztói Járásbíróság" szöveg,

7. a "Salgótarján városi bíróság" szövegrész helyébe "Salgótarjáni Járásbíróság" szöveg,

8. a "Budakörnyéki Bíróság" szövegrészek helyébe "Budakörnyéki Járásbíróság" szöveg,

9. a "Budaörs városi bíróság" szövegrész helyébe "Budaörsi Járásbíróság" szöveg,

10. a "Cegléd városi bíróság" szövegrész helyébe "Ceglédi Járásbíróság" szöveg,

11. a "Dabas városi bíróság" szövegrész helyébe "Dabasi Járásbíróság" szöveg,

12. a "Dunakeszi városi bíróság" szövegrész helyébe "Dunakeszi Járásbíróság" szöveg,

13. a "Budaörsi Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Budaörsi Járásbíróság" szöveg,

14. a "Gödöllő városi bíróság" szövegrész helyébe "Gödöllői Járásbíróság" szöveg,

15. a "Monor városi bíróság" szövegrész helyébe "Monori Járásbíróság" szöveg,

16. a "Nagykáta városi bíróság" szövegrész helyébe "Nagykátai Járásbíróság" szöveg,

17. a "Nagykőrös városi bíróság" szövegrész helyébe "Nagykőrösi Járásbíróság" szöveg,

18. a "Ráckeve városi bíróság" szövegrész helyébe "Ráckevei Járásbíróság" szöveg,

19. a "Ráckevei városi bíróság" szövegrész helyébe "Ráckevei Járásbíróság" szöveg,

20. a "Szentendre városi bíróság" szövegrész helyébe "Szentendrei Járásbíróság" szöveg,

21. a "Vác városi bíróság" szövegrész helyébe "Váci Járásbíróság" szöveg,

22. a "Váci Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Váci Járásbíróság" szöveg,

23. a "Monori Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Monori Járásbíróság" szöveg,

24. a "Gödöllői Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Gödöllői Járásbíróság" szöveg,

25. a "Győri Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Győri Járásbíróság" szöveg,

26. a "Győr városi bíróság" szövegrész helyébe "Győri Járásbíróság" szöveg,

27. a "Mosonmagyaróvár városi bíróság" szövegrész helyébe "Mosonmagyaróvári Járásbíróság" szöveg,

28. a "Sopron városi bíróság" szövegrész helyébe "Soproni Járásbíróság" szöveg,

29. a "Sárvári városi bíróság" szövegrész helyébe "Sárvári Járásbíróság" szöveg,

30. a "Körmend városi bíróság" szövegrész helyébe "Körmendi Járásbíróság" szöveg,

31. a "Kőszeg városi bíróság" szövegrész helyébe "Kőszegi Járásbíróság" szöveg,

32. a "Sárvár városi bíróság" szövegrész helyébe "Sárvári Járásbíróság" szöveg,

33. a "Szombathely városi bíróság" szövegrész helyébe "Szombathelyi Járásbíróság" szöveg,

34. az "Ajka városi bíróság" szövegrész helyébe "Ajkai Járásbíróság" szöveg,

35. a "Pápa városi bíróság" szövegrész helyébe "Pápai Járásbíróság" szöveg,

36. a "Tapolca városi bíróság" szövegrész helyébe "Tapolcai Járásbíróság" szöveg,

37. a "Veszprém városi bíróság" szövegrész helyébe "Veszprémi Járásbíróság" szöveg,

38. a "Zirci Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Zirci Járásbíróság" szöveg,

39. a "Veszprémi Városi Bíróság" szövegrészek helyébe "Veszprémi Járásbíróság" szöveg,

40. a "Keszthely városi bíróság" szövegrész helyébe "Keszthelyi Járásbíróság" szöveg,

41. a "Lenti városi bíróság" szövegrész helyébe "Lenti Járásbíróság" szöveg,

42. a "Nagykanizsa városi bíróság" szövegrész helyébe "Nagykanizsai Járásbíróság" szöveg,

43. a "Zalaegerszeg városi bíróság" szövegrész helyébe "Zalaegerszegi Járásbíróság" szöveg,

44. a "Keszthelyi Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Keszthelyi Járásbíróság" szöveg,

45. az "Encs Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Encsi Járásbíróság" szöveg,

46. a "Szikszó Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Szikszói Járásbíróság" szöveg,

47. a "Kazincbarcika városi bíróság" szövegrész helyébe "Kazincbarcikai Járásbíróság" szöveg,

48. a "Mezőkövesd városi bíróság" szövegrész helyébe "Mezőkövesdi Járásbíróság" szöveg,

49. a "Miskolc városi bíróság" szövegrész helyébe "Miskolci Járásbíróság" szöveg,

50. az "Ózd városi bíróság" szövegrész helyébe "Ózdi Járásbíróság" szöveg,

51. a "Sátoraljaújhely városi bíróság" szövegrész helyébe "Sátoraljaújhelyi Járásbíróság" szöveg,

52. a "Sátoraljaújhelyi városi bíróság" szövegrész helyébe "Sátoraljaújhelyi Járásbíróság" szöveg,

53. a "Szerencs városi bíróság" szövegrész helyébe "Szerencsi Járásbíróság" szöveg,

54. a "Tiszaújváros városi bíróság" szövegrész helyébe "Tiszaújvárosi Járásbíróság" szöveg,

55. a "Szerencsi Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Szerencsi Járásbíróság" szöveg,

56. a "Nyíregyházi városi bíróság" szövegrészek helyébe "Nyíregyházi Járásbíróság" szöveg,

57. a "Berettyóújfalu városi bíróság" szövegrész helyébe "Berettyóújfalui Járásbíróság" szöveg,

58. a "Debrecen városi bíróság" szövegrész helyébe "Debreceni Járásbíróság" szöveg,

59. a "Hajdúböszörmény városi bíróság" szövegrész helyébe "Hajdúböszörményi Járásbíróság" szöveg,

60. a "Hajdúszoboszló városi bíróság" szövegrész helyébe "Hajdúszoboszlói Járásbíróság" szöveg,

61. a "Püspökladány városi bíróság" szövegrész helyébe "Püspökladányi Járásbíróság" szöveg,

62. az "Eger városi bíróság" szövegrész helyébe "Egri Járásbíróság" szöveg,

63. a "Füzesabony városi bíróság" szövegrész helyébe "Füzesabonyi Járásbíróság" szöveg,

64. a "Gyöngyös városi bíróság" szövegrész helyébe "Gyöngyösi Járásbíróság" szöveg,

65. a "Hatvan városi bíróság" szövegrész helyébe "Hatvani Járásbíróság" szöveg,

66. a "Heves városi bíróság" szövegrész helyébe "Hevesi Járásbíróság" szöveg,

67. a "Fehérgyarmat városi bíróság" szövegrész helyébe "Fehérgyarmati Járásbíróság" szöveg,

68. a "Kisvárda városi bíróság" szövegrész helyébe "Kisvárdai Járásbíróság" szöveg,

69. a "Mátészalka városi bíróság" szövegrész helyébe "Mátészalkai Járásbíróság" szöveg,

70. a "Nyírbátor városi bíróság" szövegrész helyébe "Nyírbátori Járásbíróság" szöveg,

71. a "Vásárosnamény városi bíróság" szövegrész helyébe "Vásárosnaményi Járásbíróság" szöveg,

72. a "Komló városi bíróság" szövegrész helyébe "Komlói Járásbíróság" szöveg,

73. a "Mohács városi bíróság" szövegrész helyébe "Mohácsi Járásbíróság" szöveg,

74. a "Pécs városi bíróság" szövegrész helyébe "Pécsi Járásbíróság" szöveg,

75. a "Siklós városi bíróság" szövegrész helyébe "Siklósi Járásbíróság" szöveg,

76. a "Szigetvár városi bíróság" szövegrész helyébe "Szigetvári Járásbíróság" szöveg,

77. a "Bicske városi bíróság" szövegrész helyébe "Bicskei Járásbíróság" szöveg,

78. a "Dunaújváros városi bíróság" szövegrész helyébe "Dunaújvárosi Járásbíróság" szöveg,

79. a "Sárbogárd városi bíróság" szövegrész helyébe "Sárbogárdi Járásbíróság" szöveg,

80. a "Székesfehérvár városi bíróság" szövegrészek helyébe "Székesfehérvári Járásbíróság" szöveg,

81. a "Barcs városi bíróság" szövegrész helyébe "Barcsi Járásbíróság" szöveg,

82. a "Fonyód városi bíróság" szövegrész helyébe "Fonyódi Járásbíróság" szöveg,

83. a "Kaposvár városi bíróság" szövegrész helyébe "Kaposvári Járásbíróság" szöveg,

84. a "Marcali városi bíróság" szövegrész helyébe "Marcali Járásbíróság" szöveg,

85. a "Nagyatád városi bíróság" szövegrész helyébe "Nagyatádi Járásbíróság" szöveg,

86. a "Siófok városi bíróság" szövegrész helyébe "Siófoki Járásbíróság" szöveg,

87. a "Bonyhád városi bíróság" szövegrész helyébe "Bonyhádi Járásbíróság" szöveg,

88. a "Dombóvár városi bíróság" szövegrész helyébe "Dombóvári Járásbíróság" szöveg,

89. a "Paks városi bíróság" szövegrész helyébe "Paksi Járásbíróság" szöveg,

90. a "Szekszárd városi bíróság" szövegrész helyébe "Szekszárdi Járásbíróság" szöveg,

91. a "Tamási városi bíróság" szövegrész helyébe "Tamási Járásbíróság" szöveg,

92. a "Baja városi bíróság" szövegrész helyébe "Bajai Járásbíróság" szöveg,

93. a "Kalocsa városi bíróság" szövegrész helyébe "Kalocsai Járásbíróság" szöveg,

94. a "Kecskemét városi bíróság" szövegrész helyébe "Kecskeméti Járásbíróság" szöveg,

95. a "Kiskőrös városi bíróság" szövegrész helyébe "Kiskőrösi Járásbíróság" szöveg,

96. a "Kiskunfélegyháza városi bíróság" szövegrész helyébe "Kiskunfélegyházi Járásbíróság" szöveg,

97. a "Kiskunhalas városi bíróság" szövegrész helyébe "Kiskunhalasi Járásbíróság" szöveg,

98. a "Kunszentmiklós városi bíróság" szövegrész helyébe "Kunszentmiklósi Járásbíróság" szöveg,

99. a "Battonya városi bíróság" szövegrész helyébe "Battonyai Járásbíróság" szöveg,

100. a "Békés városi bíróság" szövegrész helyébe "Békési Járásbíróság" szöveg,

101. a "Békéscsaba városi bíróság" szövegrész helyébe "Békéscsabai Járásbíróság" szöveg,

102. a "Gyula városi bíróság" szövegrész helyébe "Gyulai Járásbíróság" szöveg,

103. az "Orosháza városi bíróság" szövegrész helyébe "Orosházi Járásbíróság" szöveg,

104. a "Szarvas városi bíróság" szövegrész helyébe "Szarvasi Járásbíróság" szöveg,

105. a "Szeghalom városi bíróság" szövegrész helyébe "Szeghalmi Járásbíróság" szöveg,

106. a "Szarvasi Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Szarvasi Járásbíróság" szöveg,

107. a "Csongrád városi bíróság" szövegrész helyébe "Csongrádi Járásbíróság" szöveg,

108. a "Hódmezővásárhely városi bíróság" szövegrész helyébe "Hódmezővásárhelyi Járásbíróság" szöveg,

109. a "Makó városi bíróság" szövegrész helyébe "Makói Járásbíróság" szöveg,

110. a "Szeged városi bíróság" szövegrész helyébe "Szegedi Járásbíróság" szöveg,

111. a "Szentes városi bíróság" szövegrész helyébe "Szentesi Járásbíróság" szöveg,

112. a "Jászberény városi bíróság" szövegrész helyébe "Jászberényi Járásbíróság" szöveg,

113. a "Karcag városi bíróság" szövegrész helyébe "Karcagi Járásbíróság" szöveg,

114. a "Kunszentmárton városi bíróság" szövegrész helyébe "Kunszentmártoni Járásbíróság" szöveg,

115. a "Mezőtúr városi bíróság" szövegrész helyébe "Mezőtúri Járásbíróság" szöveg,

116. a "Szolnok városi bíróság" szövegrész helyébe "Szolnoki Járásbíróság" szöveg,

117. a "Tiszafüred városi bíróság" szövegrész helyébe "Tiszafüredi Járásbíróság" szöveg,

118. a "Karcagi Városi Bíróság" szövegrész helyébe "Karcagi Járásbíróság" szöveg

lép.

7. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

7. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a) 21. § (2) bekezdésében a "helyi bírósághoz" szövegrész helyébe a "járásbírósághoz" szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében a "helyi bíróságnak" szövegrész helyébe a "járásbíróságnak" szöveg

lép.

8. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosítása

8. § A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzéséről szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg lép.

9. A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosítása

9. § A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságnál" szövegrész helyébe a "járásbíróságnál" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében az "OBH-ban, valamint azon a helyi bíróságon és munkaügyi bíróságon" szövegrész helyébe az "OBH-ban és azon járásbíróságon, valamint közigazgatási és munkaügyi bíróságon" szöveg

c) 1. számú mellékletében a "helyi bírósági" szövegrész helyébe a "járásbírósági" szöveg, a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg, a "munkaügyi bíróságon" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróságon" szöveg, a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg, a "munkaügyi bíróság" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróság" szöveg

lép.

10. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

10. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 11/B. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettségként az igazságügyi ügyintézői szakon szerzett felsőfokú végzettségre, valamint a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett felsőfokú végzettségre lehet pontot adni."

(2) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságok" szövegrész helyébe a "járásbíróságok" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

c) 8. § (3) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

d) 16. § (3) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

e) 1. számú mellékletében a "Városi Bíróság" szövegrészek helyébe "Járásbíróság" szöveg, a "Budakörnyéki Bíróság" szövegrész helyébe "Budakörnyéki Járásbíróság" szöveg

lép.

11. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

11. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "fővárosi és megyei bírósági végrehajtó-helyettes" szövegrész helyébe a "törvényszéki végrehajtó-helyettes" szöveg,

b) 1. § (4) bekezdésében a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg, a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

c) 3. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi Közlönyben" szövegrész helyébe az "a Hivatalos Értesítőben" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a "munkaügyi bíróságon" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróságon" szöveg, a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg, a "munkaügyi bíróság" szövegrészek helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróság" szöveg, a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg, a "Munkaügyi Bíróság" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság" szöveg,

e) 43. § (4) bekezdésében a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg, a "munkaügyi bíróságon" szövegrész helyébe a "közigazgatási és munkaügyi bíróságon" szöveg,

f) 52/A. § (1) bekezdésében a "végrehajtási költségről" szövegrész helyébe a "végrehajtási költségről és a hatáskörébe tartozó eljárás lefolytatásáért őt jogszabály alapján megillető egyéb költségről (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtási költség)" szöveg,

g) 1. számú mellékletében a "Munkaügyi Bíróság" szövegrészek helyébe a "Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság" szöveg, a "Városi Bíróság" szövegrészek helyébe "Járásbíróság" szöveg, a "Budakörnyéki Bíróság" szövegrész helyébe "Budakörnyéki Járásbíróság" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 4. §-ában az "a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg," szövegrész,

b) 36. §-ában a "vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg," szövegrész,

c) 46/C. § (5) bekezdésében az "(a kinevezés érvénytelenségének megállapításáig)" szövegrész.

12. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

12. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságon a városi és" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságra, munkaügyi bíróságra, ügyészre és" szövegrész helyébe a "járásbíróságra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ügyészre, valamint" szöveg,

c) 11. §-t megelőző alcímében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

d) 11. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg,

f) 22. § (1) bekezdésében a "helyi bíróságtól" szövegrész helyébe a "járásbíróságtól" szöveg, a "helyi bíróságot" szövegrész helyébe a "járásbíróságot" szöveg,

g) 22. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságnak" szövegrész helyébe a "járásbíróságnak" szöveg,

h) 22. § (3) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

i) 54. §-t megelőző alcímében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

j) 54. §-ban a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

k) 55. § (5) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

l) 58. § (7) bekezdésében a "helyi bírósági" szövegrész helyébe a "járásbírósági" szöveg,

m) 61. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg, a "helyi bíróságot" szövegrész helyébe a "járásbíróságot" szöveg,

n) 75. § (5) bekezdésében a "helyi bíróságnak" szövegrész helyébe a "járásbíróságnak" szöveg

lép.

13. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

13. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A bíróság körbélyegzője: középen Magyarország címere, körben a bíróságnak - és ha annak elnevezéséből a székhelye nem állapítható meg - a székhelyének a megjelölése (pl. Váci Járásbíróság; Budakörnyéki Járásbíróság, Budapest)."

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a következő 89. §-sal egészül ki:

"89. § A 2013. január 1. napján hatályba lépő jogszabályváltozás miatt a bélyegzőkön feltüntetett adatok megváltozása nem érinti az ezen időpontot megelőzően kiadott bélyegzők érvényességét; a bíróság elnevezésének változása okából ezeket a bélyegzőket 2013. március 31-ig kell kicserélni."

(3) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg,

d) 21. §-ban a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg

lép.

14. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

14. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 5. § (6) bekezdésében a "helyi (kerületi) bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg lép.

15. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

15. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 12. § (2) és (3) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 14. § (2) bekezdésében a "helyi bíróság" szövegrész helyébe a "járásbíróság" szöveg

lép.

16. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

16. § A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 48. § (3)-(5) bekezdéseiben a "helyi bíróság" szövegrészek helyébe a "járásbíróság" szöveg,

b) 50. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságon" szövegrész helyébe a "járásbíróságon" szöveg

lép.

17. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

17. § Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

18. A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

18. § A Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett határozatok megjelöléséről szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "helyi bíróságokat és a munkaügyi bíróságokat" szövegrész helyébe a "járásbíróságokat, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságokat" szöveg lép.

19. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

19. § (1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"c) végrehajtó: hivatali elektronikus aláírás használatára jogosult önálló bírósági végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó-helyettes, törvényszéki végrehajtó és törvényszéki végrehajtó-helyettes;"

(2) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 6/A. § (2) bekezdésében a "2012. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2014. január 1-jéig" szöveg, a "2013. június 30-ig" szövegrész helyébe a "2014. július 1-jéig" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

a) 1. § d) pontja,

b) 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdés bevezető szövegében, 19. § (2) bekezdés b) és e) pontjában, 20. § (1) bekezdésében és 20. § (2) bekezdés b) pontjában a "bírósági" szövegrészek.

20. A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosítása

20. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet 1. §-ában a "helyi bírósági" szövegrész helyébe a "járásbírósági" szöveg lép.

21. Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet módosítása

21. § Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet 15. § (2) bekezdésében a "2012. december 31-éig" szövegrész helyébe a "2014. január 1-jéig" szöveg, a "2013. június 30-ig" szövegrész helyébe a "2014. július 1-jéig" szöveg lép.

22. Hatályba léptető rendelkezés

22. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-18. §, a 19. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 20. § 2013. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,

közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 2. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Iskolai végzettség - maximális pontszám: 20

értékelési szempontadható pontszám
1.1.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettség10
1.2.egyéb felsőfokú végzettség5
1.3.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb iskolai végzettség,
szakképzettség
5

"

2. melléklet az 57/2012. (XII. 28.) KIM rendelethez

Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklet táblázatának 8. pontja helyébe a következő pont lép:

8. egészségbiztosításáltalános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga, valamint a rehabilitációs
orvosszakértői névjegyzékről szóló rendelet szerinti rehabilitációs
orvosszakértői tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítés

Tartalomjegyzék