31995R1802[1]

A Bizottság 1802/95/EK rendelete (1995. július 25.) egyes tej- és tejtermékek piaci árát és összegét, amelyek ECU-ben kifejezett értékét a mezőgazdasági átváltási arányok korrekciós tényezőjének eltörlése következtében kiigazították, 1995. február 1-je előtt rögzítő rendeletek módosításáról

A Bizottság 1802/95/EK rendelete

(1995. július 25.)

egyes tej- és tejtermékek piaci árát és összegét, amelyek ECU-ben kifejezett értékét a mezőgazdasági átváltási arányok korrekciós tényezőjének eltörlése következtében kiigazították, 1995. február 1-je előtt rögzítő rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1538/95/EK rendelettel [1] módosított, a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 804/68/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 6. cikkének (6) bekezdésére, 7. cikkének (5) bekezdésére, 7a. cikkének (1) és (3) bekezdésére, 10. cikkének (3) bekezdésére és 12. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a 2742/90/EGK rendelettel [3] módosított, a sajt tekintetében a tej- és tejtermékpiac közös szervezésére vonatkozó további általános szabályok megállapításáról szóló, 1990. július 24-i 2204/90/EGK tanácsi rendeletre [4] és különösen annak 1. cikkének második bekezdésére és 5. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 3290/94/EK rendelettel [5] módosított, meghatározott mezőgazdasági termékek tekintetében Franciaország tengerentúli megyéire vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1991. december 16-i 3763/91/EGK tanácsi rendeletre [6] és különösen annak 6. cikkére,

tekintettel a 2233/93/EGK rendelettel [7] módosított, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Lengyel Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1992. február 27-i 518/92/EGK tanácsi rendeletre [8] és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a 2234/93/EGK rendelettel [9] módosított, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Magyar Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1992. február 27-i 519/92/EGK tanácsi rendeletre [10] és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a 2235/93/EGK rendelettel [11] módosított, az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Cseh- és Szlovák Szövetségi Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodásalkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról, 1992. február 27-i 520/92/EGK tanácsi rendeletre [12] és különösen annak 1. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 3290/94/EK rendelettel módosított, meghatározott mezőgazdasági termékek tekintetében az Azori-szigetekre és Madeirára vonatkozó különleges intézkedésekről szóló, 1992. június 15-i 1600/92/EGK tanácsi rendeletre [13] és különösen annak 10. cikkére és 24. cikkének (6) bekezdésére,

tekintettel Portugáliában az egységes árnak a tejporra való alkalmazásáról szóló, 1993. március 17-i 739/93/EGK tanácsi rendeletre [14] és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel a legutóbb az 1363/95/EK rendelettel [15] módosított, meghatározott mezőgazdasági termékek tekintetében az Égei-tenger kisebb szigeteire vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1993. július 19-i 2019/93/EGK tanácsi rendeletre [16] és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Szén- és Acélközösség, másrészről a Bolgár Köztársaság között létrejött, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló, 1993. december 20-i 3641/93/EGK tanácsi rendeletre [17] és különösen annak 1. cikkére,

mivel egyes árak és összegek ECU-ben számított értékét a legutóbb a 150/95/EK rendelettel [18] módosított, a közös agrárpolitika céljából alkalmazandó elszámolási egységről és átváltási árfolyamokról szóló, 1992. december 28-i 3813/92/EGK tanácsi [19] 13. cikke (2) bekezdése alapján a mezőgazdaságban használt átváltási árfolyamok tekintetében 1995. január 31-jéig alkalmazott 1,207509-es korrekciós tényező eltörléséből adódó hatások kiküszöbölése érdekében 1995. február 1-jei hatállyal módosították; mivel az érintett árak és összegek ECU-ben számított új értékét a 3813/92/EGK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében, valamint a legutóbb az 1053/95/EK rendelettel [20] módosított, a mezőgazdasági átváltási árfolyamok meghatározására és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló, 1993. április 30-i 1068/93/EGK bizottsági rendelet [21] 18. cikkének (1) bekezdésében megállapított szabályoknak megfelelően 1995. február 1-jétől kezdődő hatállyal állapították meg;

mivel a zavarok elkerülése és a közös agrárpolitika alkalmazásának megkönnyítése érdekében az 1068/93/EGK rendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően szükség van az 1995. január 1-jét megelőzően hatályba lépett rendeletekben szereplő árak és összegek ECU-ben számított értékének módosítására, ahol azokat legalább:

- 1996. január 1-jétől a gazdasági év által nem érintett összegek tekintetében, illetve

- az 1996-os gazdasági év kezdetétől olyan árak és összegek esetében, amelyek tekintetében a gazdasági év 1996. januárjában kezdődik, illetve

- egyéb esetekben az 1995/96-os gazdasági év kezdetétől

kell alkalmazni;

mivel az érintett intézkedések igazgatásának megkönnyítése érdekében a tej és tejtermékek ágazatában egyes összegek tekintetében az 1068/93/EGK rendelet 18. cikkének (1) bekezdésében említett tizedeshelyek számát csökkentő lekerekítésről kell rendelkezni;

mivel ezért az alábbi rendeleteket kell módosítani:

1. a legutóbb az 1115/89/EGK rendelettel [22] módosított 986/68/EGK tanácsi rendelet [23];

2. a legutóbb a 2292/92/EGK rendelettel [24] módosított 1105/68/EGK bizottsági rendelet [25];

3. a legutóbb az 1143/92/EGK rendelettel [26] módosított 2213/76/EGK bizottsági rendelet [27];

4. a legutóbb a 372/95/EK rendelettel [28] módosított 2315/76/EGK bizottsági rendelet [29];

5. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel [30] módosított 368/77/EGK bizottsági rendelet [31];

6. a legutóbb az 1413/87/EGK rendelettel [32] módosított 443/77/EGK bizottsági rendelet [33];

7. a legutóbb a 2270/91/EGK rendelettel [34] módosítot 625/78/EGK bizottsági rendelet [35];

8. a 2770/79/EGK bizottsági rendelet [36];

9. a legutóbb a 3096/94/EK rendelettel [37] módosított 2990/82/EGK tanácsi rendelet [38];

10. a legutóbb a 2292/92/EGK rendelettel módosított 1634/85/EGK bizottsági rendelet [39];

11. a legutóbb a 3337/94/EK rendelettel [40] módosított 3143/85/EGK bizottsági rendelet [41];

12. a legutóbb a 455/95/EK rendelettel [42] módosított 1547/87/EGK bizottsági rendelet [43];

13. a legutóbb a 455/95/EGK rendelettel módosított 570/88/EGK [44] bizottsági rendelet;

14. a legutóbb a 3337/94/EK rendelettel módosított 429/90/EGK bizottsági rendelet [45];

15. a legutóbb az 1677/95/EK rendelettel [46] módosított 1150/90/EGK bizottsági rendelet [47];

16. a legutóbb a 2146/92/EGK rendelettel [48] módosított 2742/90/EGK bizottsági rendelet [49];

17. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel módosított 1158/91/EGK bizottsági rendelet [50];

18. a legutóbb a 3337/94/EK rendelettel módosított 3378/91/EGK bizottsági rendelet [51];

19. a legutóbb a 3337/94/EK rendelettel módosított 3398/91/EGK bizottsági rendelet [52];

20. a legutóbb a 3714/92/EGK rendelettel [53] módosított 3763/91/EGK tanácsi rendelet [54];

21. a legutóbb az 1637/95/EK rendelettel [55] módosított 584/92/EGK bizottsági rendelet [56];

22. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel módosított 2174/92/EGK bizottsági rendelet [57];

23. a legutóbb az 1657/95/EK rendelettel [58] módosított 2219/92/EGK bizottsági rendelet [59];

24. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel módosított 2233/92/EGK bizottsági rendelet [60];

25. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel módosított 2234/92/EGK bizottsági rendelet [61];

26. a legutóbb az 1756/93/EGK rendelettel módosított 2235/92/EGK bizottsági rendelet [62];

27. a legutóbb a 2838/93/EGK rendelettel [63] módosított 1579/93/EGK bizottsági rendelet [64];

28. a legutóbb a 3337/94/EK rendelettel módosított 2839/93/EGK bizottsági rendelet [65];

29. a legutóbb az 1363/95/EK rendelettel módosított 2958/93/EGK bizottsági rendelet [66];

30. a legutóbb az 1971/94/EK rendelettel [67] módosított 3392/93/EK bizottsági rendelet [68];

31. a 3393/93/EK bizottsági rendelet [69];

32. a legutóbb az 1637/95/EK rendelettel módosított 1588/94/EK bizottsági rendelet [70];

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3813/92/EGK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése és az 1068/93/EGK rendelet 18. cikkének (1) bekezdése alapján végrehajtott, 1995. február 1-jétől hatályos kiigazítás következtében a tej- és tejtermék ágazatban egyes ECU-ben számított árak és összegek a mellékletben meghatározott módon módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a melléklet 4. oszlopában megjelölt összegek tekintetében az 1995. február 1-jén vagy azt követően rögzített mezőgazdasági átváltási árfolyam első alkalmazásának napjától, az 5. oszlopban megjelölt összegek tekintetében pedig 1995. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. július 25-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 148., 1995.6.30., 17. o.

[2] HL L 148., 1968.6.28., 13. o.

[3] HL L 264., 1990.9.27., 20. o.

[4] HL L 201.,1990.7.31., 7. o.

[5] HL L 349., 1994.12.31., 105. o.

[6] HL L 356., 1991.12.24., 1. o.

[7] HL L 200., 1993.8.10., 3. o.

[8] HL L 56., 1992.2.29., 3. o.

[9] HL L 200., 1993.8.10., 4. o.

[10] HL L 56., 1992.2.29., 6. o.

[11] HL L 200., 1993.8.10., 5. o.

[12] HL L 56., 1992.2.29., 9. o.

[13] HL L 173., 1992.6.27., 1. o.

[14] HL L 77., 1993.3.31., 4. o.

[15] HL L 132., 1995.6.16., 8. o.

[16] HL L 184., 1993.7.27., 1. o.

[17] HL L 333., 1993.12.31., 16. o.

[18] HL L 22., 1995.1.31., 1. o.

[19] HL L 387., 1992.12.31., 1. o.

[20] HL L 107., 1995.5.12., 4. o.

[21] HL L 108., 1993.5.1., 106. o.

[22] HL L 118., 1989.4.29., 7. o.

[23] HL L 169., 1968.7.18., 4. o.

[24] HL L 221., 1992. 8.6., 18. o.

[25] HL L 184., 1968.7.29., 24. o.

[26] HL L 121., 1992.5.6., 5. o.

[27] HL L 249., 1976.9.11., 6. o.

[28] HL L 42., 1995.2.24., 4. o.

[29] HL L 261., 1976.9.25., 12. o.

[30] HL L 161., 1993.7.2., 48. o.

[31] HL L 52., 1977.2.24., 19. o.

[32] HL L 135., 1987.5.23., 15. o.

[33] HL L 58., 1977. 3.3., 16. o.

[34] HL L 208., 1991.7.30., 35. o.

[35] HL L 84., 1978.3.31., 19. o.

[36] HL L 315., 1979.12.11., 11. o.

[37] HL L 328., 1994.12.20., 10. o.

[38] HL L 314., 1982.11.10., 26. o.

[39] HL L 158., 1985.6.18., 7. o.

[40] HL L 350., 1994.12.31., 66. o.

[41] HL L 298., 1985.11.12., 9. o.

[42] HL L 46., 1995.3.1., 31. o.

[43] HL L 144., 1987.6.4., 12. o.

[44] HL L 55., 1988.3.1., 31. o.

[45] HL L 45., 1990.2.21., 8. o.

[46] HL L 159., 1995.7.11., 5. o.

[47] HL L 114., 1990.5.5., 21. o.

[48] HL L 214., 1992.7.30., 23. o.

[49] HL L 264., 1990.9.27., 20. o.

[50] HL L 112., 1991.5.4., 65. o.

[51] HL L 319., 1991.11.21., 40. o.

[52] HL L 320., 1991.11.22., 16. o.

[53] HL L 378., 1992.12.23., 23. o.

[54] HL L 356., 1991.12.24., 1. o.

[55] HL L 155., 1995.7.6., 29. o.

[56] HL L 62., 1992.3.7., 34. o.

[57] HL L 217., 1992.7.31., 64. o.

[58] HL L 156., 1995.7.7., 49. o.

[59] HL L 218., 1992.8.1., 75. o.

[60] HL L 218., 1992.8.1., 100. o.

[61] HL L 218., 1992.8.1., 102. o.

[62] HL L 218., 1992.8.1., 105. o.

[63] HL L 260., 1993.10.19., 7. o.

[64] HL L 152., 1993.6.24., 12. o.

[65] HL L 260., 1993.10.19., 8. o.

[66] HL L 267., 1993.10.28., 4. o.

[67] HL L 198., 1994.7.30., 113. o.

[68] HL L 306., 1993.12.11., 27. o.

[69] HL L 306., 1993.12.11., 32. o.

[70] HL L 167., 1994.7.1., 8. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

ECU-ben számított árak és összegek a tej- és tejtermék ágazatban

(ECU) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Rendelet | Hivatkozások | Előző összeg átváltással | Új összeg átváltás nélkül | Az 1995. szeptember 1-jétől alkalmazandó új összeg |

986/68/EGK | 2a. cikk (3) bekezdése | 49,27-78,83 | 59,49-95,19 | 59,49-95,19 |

1105/68/EGK | 1a. cikk (3) bekezdése | 47,97 | 57,92 | 58 |

2213/76/EGK | 2. cikk (1) bekezdése | 1 | 1,208 | 1 |

2. cikk (2) bekezdése | 1 | 1,208 | 1 |

2315/76/EGK | 2. cikk (1) bekezdése | 1 | 1,208 | 1 |

2. cikk (2) bekezdése | 1 | 1,208 | 1 |

4a. cikk (1) bekezdése | 26 | 31,40 | 31 |

4a. cikk (2) bekezdése | 30 | 36,23 | 36 |

368/77/EGK | 9. cikk (6) bekezdése | 20 | 24,15 | 24 |

10. cikk (1) bekezdése | 40 | 48,30 | 48 |

443/77/EGK | 2. cikk (2) bekezdésének b) pontja | 20 | 24,15 | 24 |

5. cikk (1) bekezdése | 3 | 3,623 | 4 |

625/78/EGK | 1. cikk (5) bekezdése | 10 | 12,08 | 12 |

2. cikk (6) bekezdése | 17 | 20,53 | 21 |

| 0,08 | 0,09660 | 0,10 |

5. cikk (2) bekezdése | 0,041 | 0,04951 | 0,05 |

2770/79/EGK | 2. cikk (1) bekezdésének b) pontja | 0,40 | 0,4830 | 0,50 |

5. cikk (1) bekezdése | 2 | 2,415 | 2 |

5. cikk (2) bekezdésének b) pontja | 3 | 3,623 | 4 |

2990/82/EGK | 3. cikk | 115 | 138,9 | 138,9 |

1634/85/EGK | 1. cikk | 59,22 | 71,51 | 71,51 |

4,80 | 5,796 | 5,80 |

3143/85/EGK | 2. cikk (1) bekezdése | 170 | 205,3 | 205 |

2. cikk (4) bekezdése | 189 | 228,2 | 228 |

1547/87/EGK | 2. cikk | 2 | 2,41 | 2,41 |

570/88/EGK | 17. cikk (1) bekezdése | 150 | 181,1 | 181 |

22. cikk (4) bekezdése | 4 | 4,830 | 4,83 |

429/90/EGK | 5. cikk (1) bekezdése | 150 | 181,1 | 181 |

8. cikk (5) bekezdése | 4 | 4,830 | 4,83 |

1150/90/EGK | 6. cikk | 30 | 36,23 | 36 |

2742/90/EGK | 4. cikk (1) bekezdése | 240 | 289,80 | 290 |

1158/91/EGK | 4. cikk (1) bekezdése | 40 | 48,30 | 48 |

3378/91/EGK | 6. cikk (1) bekezdése | 10 | 12,08 | 12 |

3398/91/EGK | 7. cikk (1) bekezdése | 30 | 36,23 | 36 |

3763/91/EGK | 6. cikk | 4,96 | 5,989 | 6 |

584/92/EGK | 6. cikk | 30 | 36,23 | 36 |

2174/92/EGK | 4. cikk (1) bekezdése | 2,80 | 3,381 | 3,38 |

2219/92/EGK | 3. cikk b) pontja | 5 | 6,038 | 6 |

10 | 12,8 | 12 |

15 | 18,11 | 18 |

2233/92/EGK | 1. cikk (2) bekezdése | 80 | 96,60 | 96,60 |

2234/92/EGK | 1. cikk (2) bekezdése | 6,91 | 8,344 | 8,344 |

2235/92/EGK | 1. cikk (2) bekezdése | 6,91 | 8,344 | 8,344 |

1579/93/EGK | 1. cikk | 1,645 | 1,986 | 2 |

1,234 | 1,490 | 1,5 |

0,822 | 0,9926 | 1 |

0,412 | 0,4975 | 0,5 |

2839/93/EGK | 5. cikk (1) bekezdése | 25 | 30,2 | 30 |

2958/93/EGK | 1. cikk (1) bekezdés | 15 | 18,11 | 18 |

30 | 36,23 | 36 |

3392/93/EK | 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja | 24,38 | 29,44 | 29,44 |

15,39 | 18,58 | 18,58 |

3393/93/EK | 4. cikk | 2,28 | 2,75 | 2,75 |

1588/94/EK | 6. cikk | 30 | 36,23 | 36 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1802 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1802&locale=hu

Tartalomjegyzék