32003R2235[1]

A Bizottság 2235/2003/EK rendelete (2003. december 23.) a burgonyakeményítő tekintetében az 1782/2003/EK és az 1868/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó közös szabályok megállapításáról

A Bizottság 2235/2003/EK rendelete

(2003. december 23.)

a burgonyakeményítő tekintetében az 1782/2003/EK és az 1868/94/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó közös szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 145. cikke c) pontjára,

tekintettel a burgonyakeményítő-gyártásra vonatkozó kvótarendszer létrehozásáról szóló, 1994. július 27-i 1868/94/EK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) Az 1782/2003/EK rendelet IV. címének 6. fejezete támogatást ír elő a burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyát termesztő mezőgazdasági termelők részére. Az említett rendelet 93. cikkével összhangban a támogatás összege az egy tonna keményítő gyártásához szükséges burgonyamennyiségre vonatkozik.

(2) Az 1868/94/EK rendelet 4a. cikke minimálárat ír elő a burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonyára. Ezt az árat a burgonya keményítőtartalma szerint ki kell igazítani. Az említett rendelet 5. cikke szerint támogatást kell fizetni a burgonyakeményítő-gyártó vállalkozások részére a gyártott burgonyakeményítő-mennyiség után.

(3) Közös szabályok megállapítására van szükség a burgonya tömegének meghatározására, valamint a keményítőgyártásra szánt burgonyára vonatkozó támogatás, a minimálár és a burgonya keményítőtartalmától függő támogatás összegének megállapítására vonatkozóan.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottságának és a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1782/2003/EK rendelet 93. és 94. cikke, valamint az 1868/94/EK rendelet 4a. és 5. cikke alkalmazásában a burgonya tömegét e rendelet I. mellékletével összhangban kell meghatározni.

AZ 1782/2003/EK rendelet 93. cikkében előírt, a keményítőgyártásra szánt burgonyára vonatkozó támogatás, valamint az 1868/94/EK rendelet 4a. és 5. cikkében előírt minimálár és a burgonya keményítőtartalmától függő támogatás összegét e rendelet II. melléklete szerint kell megállapítani.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2004-2005. gazdasági évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 23-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

[2] HL L 197., 1994.7.30., 4. o. A legutóbb az 1782/2003/EK rendelettel módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A. módszer

A burgonya nettó tömegét mintavételezéssel kell megállapítani. A mintákat az igénybevett szállítóeszköz több részéből és három különböző szintről, nevezetesen felülről, középről és alulról kell venni.

A visszamaradó földet a szállítóeszköz üres állapotú megmérése előtt el kell távolítani.

A tömeg ellenőrzésére vett mintáknak legalább 20 kg-osaknak kell lenniük. A burgonyagumókat meg kell mosni, az idegen anyagoktól meg kell tisztítani, majd újra le kell mérni.

A mért tömeget 2 %-kal csökkenteni kell a mosás alatt felvett vízmennyiség ellensúlyozására.

Az eredmény adja az 1000 kg burgonyára alkalmazandó összes levonást.

B. módszer

Az egy adott termelőtől átvett tételt alkotó burgonyát silókba kell gyűjteni.

A burgonyát meg kell mosni, az idegen anyagokat el kell távolítani, majd meg kell határozni a silókban lévő burgonya tényleges össztömegét, a felvett vízre vonatkozó 2 % levonásával.

C. módszer

1. Ezt a burgonya tényleges tömegének meghatározására szolgáló módszert akkor kell alkalmazni, ha különböző termelőktől származó burgonyát gyűjtöttek ugyanabba a silóba, feltéve, hogy a termelők előzetesen beleegyeztek e módszer alkalmazásába.

A tételek tényleges össztömegének megállapítása előtt az egyes tételek tömegét az A. módszer segítségével külön meg kell állapítani.

2. A silóba gyűjtött burgonyát ezután meg kell mosni, az idegen anyagokat el kell távolítani, és meg kell határozni a burgonya tényleges össztömegét, a felvett vízre vonatkozó 2 % levonásával.

3. Ha a megmosott burgonyatételek össztömege eltér az A. módszerrel kapott tömegek összegétől, az alábbi korrekciót kell alkalmazni: a fenti 2. pontban említett össztömeget sorban meg kell szorozni az A. módszerrel az egyes tételekre megállapított nettó tömeggel.

Minden eredményt el kell osztani a tételek A. módszerrel megállapított nettó tömegének összegével.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

5050 g burgonya víz alatti tömege (g) | A burgonya keményítő-tartalma (%) | 1000 kg keményítő gyártásához szükséges burgonya-mennyiség (kg) | A burgonyatermelőnek 1000 kg burgonyáért fizetendő minimális ár (EUR) | A keményítőgyártónak 1000 kg burgonya után fizetendő támogatás (EUR) | A termelőnek 1000 kg burgonya után fizetendő támogatás (EUR) |

Az 1782/2003/EK rendelet 93. cikkének |

első francia bekezdése | második francia bekezdése |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

352 | 13,0 | 6533 | 27,29 | 3,406 | 16,92 | 10,15 |

353 | 13,1 | 6509 | 27,39 | 3,418 | 16,98 | 10,19 |

354 | 13,1 | 6486 | 27,49 | 3,430 | 17,04 | 10,23 |

355 | 13,2 | 6463 | 27,59 | 3,443 | 17,10 | 10,26 |

356 | 13,2 | 6439 | 27,69 | 3,456 | 17,17 | 10,30 |

357 | 13,3 | 6416 | 27,79 | 3,468 | 17,23 | 10,34 |

358 | 13,3 | 6393 | 27,89 | 3,480 | 17,29 | 10,37 |

359 | 13,4 | 6369 | 28,00 | 3,493 | 17,36 | 10,41 |

360 | 13,4 | 6346 | 28,10 | 3,506 | 17,42 | 10,45 |

361 | 13,5 | 6322 | 28,20 | 3,519 | 17,48 | 10,49 |

362 | 13,5 | 6299 | 28,31 | 3,532 | 17,55 | 10,53 |

363 | 13,6 | 6276 | 28,41 | 3,545 | 17,61 | 10,57 |

364 | 13,6 | 6252 | 28,52 | 3,559 | 17,68 | 10,61 |

365 | 13,7 | 6229 | 28,63 | 3,572 | 17,75 | 10,65 |

366 | 13,7 | 6206 | 28,73 | 3,585 | 17,81 | 10,69 |

367 | 13,8 | 6182 | 28,84 | 3,599 | 17,88 | 10,73 |

368 | 13,8 | 6159 | 28,95 | 3,613 | 17,95 | 10,77 |

369 | 13,9 | 6136 | 29,06 | 3,626 | 18,01 | 10,81 |

370 | 13,9 | 6112 | 29,17 | 3,640 | 18,09 | 10,85 |

371 | 14,0 | 6089 | 29,28 | 3,654 | 18,15 | 10,89 |

372 | 14,0 | 6065 | 29,40 | 3,669 | 18,23 | 10,93 |

373 | 14,1 | 6047 | 29,49 | 3,680 | 18,28 | 10,97 |

374 | 14,1 | 6028 | 29,58 | 3,691 | 18,34 | 11,00 |

375 | 14,2 | 6005 | 29,69 | 3,705 | 18,41 | 11,04 |

376 | 14,2 | 5981 | 29,81 | 3,720 | 18,48 | 11,09 |

377 | 14,3 | 5963 | 29,90 | 3,731 | 18,54 | 11,12 |

378 | 14,3 | 5944 | 30,00 | 3,743 | 18,60 | 11,16 |

379 | 14,4 | 5921 | 30,11 | 3,758 | 18,67 | 11,20 |

380 | 14,4 | 5897 | 30,24 | 3,773 | 18,75 | 11,25 |

381 | 14,5 | 5879 | 30,33 | 3,785 | 18,80 | 11,28 |

382 | 14,5 | 5860 | 30,43 | 3,797 | 18,86 | 11,32 |

383 | 14,6 | 5841 | 30,53 | 3,809 | 18,92 | 11,35 |

384 | 14,6 | 5822 | 30,63 | 3,822 | 18,99 | 11,39 |

385 | 14,7 | 5799 | 30,75 | 3,837 | 19,06 | 11,44 |

386 | 14,7 | 5776 | 30,87 | 3,852 | 19,14 | 11,48 |

387 | 14,8 | 5757 | 30,97 | 3,865 | 19,20 | 11,52 |

388 | 14,8 | 5738 | 31,08 | 3,878 | 19,26 | 11,56 |

389 | 14,9 | 5720 | 31,17 | 3,890 | 19,33 | 11,59 |

390 | 14,9 | 5701 | 31,28 | 3,903 | 19,39 | 11,63 |

391 | 15,0 | 5682 | 31,38 | 3,916 | 19,45 | 11,67 |

392 | 15,0 | 5664 | 31,48 | 3,928 | 19,52 | 11,71 |

393 | 15,1 | 5626 | 31,69 | 3,955 | 19,65 | 11,79 |

394 | 15,2 | 5607 | 31,80 | 3,968 | 19,71 | 11,83 |

395 | 15,2 | 5589 | 31,90 | 3,981 | 19,78 | 11,87 |

396 | 15,3 | 5570 | 32,01 | 3,995 | 19,85 | 11,91 |

397 | 15,3 | 5551 | 32,12 | 4,008 | 19,91 | 11,95 |

398 | 15,4 | 5542 | 32,17 | 4,015 | 19,95 | 11,97 |

399 | 15,4 | 5533 | 32,23 | 4,021 | 19,98 | 11,99 |

400 | 15,4 | 5523 | 32,28 | 4,029 | 20,01 | 12,01 |

401 | 15,5 | 5486 | 32,50 | 4,056 | 20,15 | 12,09 |

402 | 15,6 | 5467 | 32,62 | 4,070 | 20,22 | 12,13 |

403 | 15,6 | 5449 | 32,72 | 4,083 | 20,29 | 12,17 |

404 | 15,7 | 5430 | 32,84 | 4,098 | 20,36 | 12,21 |

405 | 15,7 | 5411 | 32,95 | 4,112 | 20,43 | 12,26 |

406 | 15,8 | 5393 | 33,06 | 4,126 | 20,50 | 12,30 |

407 | 15,8 | 5374 | 33,18 | 4,140 | 20,57 | 12,34 |

408 | 15,9 | 5364 | 33,24 | 4,148 | 20,61 | 12,36 |

409 | 15,9 | 5355 | 33,30 | 4,155 | 20,64 | 12,38 |

410 | 15,9 | 5346 | 33,35 | 4,162 | 20,68 | 12,41 |

411 | 16,0 | 5327 | 33,47 | 4,177 | 20,75 | 12,45 |

412 | 16,0 | 5308 | 33,59 | 4,192 | 20,83 | 12,49 |

413 | 16,1 | 5280 | 33,77 | 4,214 | 20,94 | 12,56 |

414 | 16,2 | 5266 | 33,86 | 4,225 | 20,99 | 12,59 |

415 | 16,2 | 5252 | 33,95 | 4,236 | 21,05 | 12,63 |

416 | 16,3 | 5234 | 34,07 | 4,251 | 21,12 | 12,67 |

417 | 16,3 | 5215 | 34,19 | 4,267 | 21,20 | 12,72 |

418 | 16,4 | 5206 | 34,25 | 4,274 | 21,23 | 12,74 |

419 | 16,4 | 5196 | 34,32 | 4,282 | 21,27 | 12,76 |

420 | 16,4 | 5187 | 34,38 | 4,290 | 21,31 | 12,79 |

421 | 16,5 | 5150 | 34,62 | 4,320 | 21,46 | 12,88 |

422 | 16,6 | 5136 | 34,72 | 4,332 | 21,52 | 12,91 |

423 | 16,6 | 5121 | 34,82 | 4,345 | 21,59 | 12,95 |

424 | 16,7 | 5107 | 34,91 | 4,357 | 21,64 | 12,99 |

425 | 16,7 | 5093 | 35,01 | 4,369 | 21,70 | 13,02 |

426 | 16,8 | 5075 | 35,13 | 4,384 | 21,78 | 13,07 |

427 | 16,8 | 5056 | 35,27 | 4,401 | 21,86 | 13,12 |

428 | 16,9 | 5042 | 35,36 | 4,413 | 21,92 | 13,15 |

429 | 16,9 | 5028 | 35,46 | 4,425 | 21,98 | 13,19 |

430 | 17,0 | 5000 | 35,66 | 4,450 | 22,11 | 13,26 |

431 | 17,1 | 4986 | 35,76 | 4,462 | 22,17 | 13,30 |

432 | 17,1 | 4972 | 35,86 | 4,475 | 22,23 | 13,34 |

433 | 17,2 | 4963 | 35,93 | 4,483 | 22,27 | 13,36 |

434 | 17,2 | 4953 | 36,00 | 4,492 | 22,32 | 13,39 |

435 | 17,2 | 4944 | 36,07 | 4,500 | 22,36 | 13,41 |

436 | 17,3 | 4930 | 36,17 | 4,513 | 22,42 | 13,45 |

437 | 17,3 | 4916 | 36,27 | 4,526 | 22,49 | 13,49 |

438 | 17,4 | 4902 | 36,37 | 4,539 | 22,55 | 13,53 |

439 | 17,4 | 4888 | 36,48 | 4,552 | 22,61 | 13,57 |

440 | 17,5 | 4874 | 36,58 | 4,565 | 22,68 | 13,61 |

441 | 17,5 | 4860 | 36,69 | 4,578 | 22,74 | 13,65 |

442 | 17,6 | 4846 | 36,80 | 4,591 | 22,81 | 13,69 |

443 | 17,6 | 4832 | 36,90 | 4,605 | 22,88 | 13,73 |

444 | 17,7 | 4818 | 37,01 | 4,618 | 22,94 | 13,77 |

445 | 17,7 | 4804 | 37,12 | 4,632 | 23,01 | 13,81 |

446 | 17,8 | 4790 | 37,23 | 4,645 | 23,08 | 13,85 |

447 | 17,8 | 4776 | 37,33 | 4,659 | 23,14 | 13,89 |

448 | 17,9 | 4762 | 37,44 | 4,672 | 23,21 | 13,93 |

449 | 17,9 | 4748 | 37,55 | 4,686 | 23,28 | 13,97 |

450 | 18,0 | 4720 | 37,78 | 4,714 | 23,42 | 14,05 |

451 | 18,1 | 4706 | 37,89 | 4,728 | 23,49 | 14,09 |

452 | 18,1 | 4692 | 38,00 | 4,742 | 23,56 | 14,13 |

453 | 18,2 | 4685 | 38,06 | 4,749 | 23,59 | 14,16 |

454 | 18,2 | 4679 | 38,11 | 4,755 | 23,62 | 14,17 |

455 | 18,2 | 4673 | 38,16 | 4,761 | 23,66 | 14,19 |

456 | 18,3 | 4645 | 38,39 | 4,790 | 23,80 | 14,28 |

457 | 18,4 | 4631 | 38,50 | 4,805 | 23,87 | 14,32 |

458 | 18,4 | 4617 | 38,62 | 4,819 | 23,94 | 14,36 |

459 | 18,5 | 4607 | 38,70 | 4,830 | 23,99 | 14,40 |

460 | 18,5 | 4598 | 38,78 | 4,839 | 24,04 | 14,42 |

461 | 18,6 | 4584 | 38,90 | 4,854 | 24,11 | 14,47 |

462 | 18,6 | 4570 | 39,02 | 4,869 | 24,19 | 14,51 |

463 | 18,7 | 4561 | 39,09 | 4,878 | 24,24 | 14,54 |

464 | 18,7 | 4551 | 39,18 | 4,889 | 24,29 | 14,57 |

465 | 18,7 | 4542 | 39,26 | 4,899 | 24,34 | 14,60 |

466 | 18,8 | 4523 | 39,42 | 4,919 | 24,44 | 14,66 |

467 | 18,9 | 4509 | 39,55 | 4,935 | 24,52 | 14,71 |

468 | 18,9 | 4495 | 39,67 | 4,950 | 24,59 | 14,75 |

469 | 19,0 | 4481 | 39,79 | 4,965 | 24,67 | 14,80 |

470 | 19,0 | 4467 | 39,92 | 4,981 | 24,75 | 14,85 |

471 | 19,1 | 4458 | 40,00 | 4,991 | 24,80 | 14,88 |

472 | 19,1 | 4449 | 40,08 | 5,001 | 24,85 | 14,91 |

473 | 19,2 | 4437 | 40,19 | 5,015 | 24,91 | 14,95 |

474 | 19,2 | 4425 | 40,30 | 5,028 | 24,98 | 14,99 |

475 | 19,3 | 4414 | 40,40 | 5,041 | 25,04 | 15,02 |

476 | 19,3 | 4402 | 40,51 | 5,055 | 25,11 | 15,07 |

477 | 19,4 | 4390 | 40,62 | 5,068 | 25,18 | 15,11 |

478 | 19,4 | 4379 | 40,72 | 5,081 | 25,24 | 15,15 |

479 | 19,5 | 4367 | 40,83 | 5,095 | 25,31 | 15,19 |

480 | 19,5 | 4355 | 40,94 | 5,109 | 25,38 | 15,23 |

481 | 19,6 | 4343 | 41,06 | 5,123 | 25,45 | 15,27 |

481,6 | 19,6 | 4337 | 41,11 | 5,130 | 25,49 | 15,29 |

482 | 19,7 | 4335 | 41,13 | 5,133 | 25,50 | 15,30 |

483 | 19,7 | 4332 | 41,16 | 5,136 | 25,52 | 15,31 |

483,2 | 19,7 | 4332 | 41,16 | 5,136 | 25,52 | 15,31 |

484 | 19,8 | 4325 | 41,23 | 5,145 | 25,56 | 15,33 |

484,8 | 19,8 | 4318 | 41,29 | 5,153 | 25,60 | 15,36 |

485 | 19,9 | 4317 | 41,30 | 5,154 | 25,61 | 15,36 |

486 | 19,9 | 4311 | 41,36 | 5,161 | 25,64 | 15,38 |

486,4 | 19,9 | 4309 | 41,38 | 5,164 | 25,65 | 15,39 |

487 | 20,0 | 4305 | 41,42 | 5,168 | 25,68 | 15,41 |

488 | 20,0 | 4299 | 41,48 | 5,176 | 25,71 | 15,43 |

489 | 20,1 | 4294 | 41,53 | 5,182 | 25,74 | 15,44 |

490 | 20,1 | 4290 | 41,56 | 5,186 | 25,77 | 15,46 |

491 | 20,2 | 4287 | 41,59 | 5,190 | 25,78 | 15,47 |

492 | 20,2 | 4285 | 41,61 | 5,193 | 25,80 | 15,48 |

493 | 20,3 | 4283 | 41,63 | 5,195 | 25,81 | 15,48 |

494 | 20,3 | 4280 | 41,66 | 5,199 | 25,83 | 15,50 |

495 | 20,4 | 4278 | 41,68 | 5,201 | 25,84 | 15,50 |

496 | 20,4 | 4276 | 41,70 | 5,203 | 25,85 | 15,51 |

497 | 20,5 | 4273 | 41,73 | 5,207 | 25,87 | 15,52 |

498 | 20,5 | 4271 | 41,75 | 5,210 | 25,88 | 15,53 |

499 | 20,6 | 4266 | 41,80 | 5,216 | 25,91 | 15,55 |

500 | 20,6 | 4262 | 41,84 | 5,221 | 25,94 | 15,56 |

501 | 20,7 | 4259 | 41,87 | 5,224 | 25,95 | 15,57 |

502 | 20,7 | 4257 | 41,89 | 5,227 | 25,97 | 15,58 |

503 | 20,8 | 4255 | 41,91 | 5,229 | 25,98 | 15,59 |

504 | 20,8 | 4252 | 41,94 | 5,233 | 26,00 | 15,60 |

505 | 20,9 | 4248 | 41,98 | 5,238 | 26,02 | 15,61 |

506 | 20,9 | 4243 | 42,02 | 5,244 | 26,05 | 15,63 |

507 | 21,0 | 4238 | 42,07 | 5,250 | 26,08 | 15,65 |

508 | 21,0 | 4234 | 42,11 | 5,255 | 26,11 | 15,66 |

509 | 21,1 | 4229 | 42,16 | 5,261 | 26,14 | 15,68 |

509,9 | 21,1 | 4224 | 42,21 | 5,268 | 26,17 | 15,70 |

510 | 21,1 | 4224 | 42,21 | 5,268 | 26,17 | 15,70 |

511 | 21,2 | 4219 | 42,26 | 5,274 | 26,20 | 15,72 |

511,8 | 21,2 | 4215 | 42,30 | 5,279 | 26,23 | 15,73 |

512 | 21,3 | 4214 | 42,31 | 5,280 | 26,23 | 15,74 |

513 | 21,3 | 4209 | 42,36 | 5,286 | 26,26 | 15,76 |

513,7 | 21,3 | 4206 | 42,39 | 5,290 | 26,28 | 15,77 |

514 | 21,4 | 4204 | 42,41 | 5,293 | 26,29 | 15,78 |

515 | 21,4 | 4199 | 42,46 | 5,299 | 26,33 | 15,79 |

515,6 | 21,4 | 4196 | 42,50 | 5,303 | 26,34 | 15,81 |

516 | 21,5 | 4194 | 42,52 | 5,305 | 26,36 | 15,81 |

517 | 21,5 | 4189 | 42,57 | 5,312 | 26,39 | 15,83 |

517,5 | 21,5 | 4187 | 42,59 | 5,314 | 26,40 | 15,84 |

518 | 21,6 | 4184 | 42,62 | 5,318 | 26,42 | 15,85 |

519 | 21,6 | 4180 | 42,66 | 5,323 | 26,44 | 15,87 |

519,4 | 21,6 | 4178 | 42,68 | 5,326 | 26,46 | 15,87 |

520 | 21,7 | 4175 | 42,71 | 5,329 | 26,48 | 15,89 |

521 | 21,7 | 4170 | 42,76 | 5,336 | 26,51 | 15,90 |

521,3 | 21,7 | 4168 | 42,78 | 5,338 | 26,52 | 15,91 |

522 | 21,8 | 4165 | 42,81 | 5,342 | 26,54 | 15,92 |

523 | 21,8 | 4160 | 42,86 | 5,349 | 26,57 | 15,94 |

523,2 | 21,8 | 4159 | 42,87 | 5,350 | 26,58 | 15,95 |

524 | 21,9 | 4155 | 42,91 | 5,355 | 26,60 | 15,96 |

525 | 21,9 | 4150 | 42,97 | 5,361 | 26,64 | 15,98 |

525,1 | 21,9 | 4150 | 42,97 | 5,361 | 26,64 | 15,98 |

526 | 22,0 | 4145 | 43,02 | 5,368 | 26,67 | 16,00 |

527 | 22,0 | 4140 | 43,07 | 5,374 | 26,70 | 16,02 |

528 | 22,1 | 4135 | 43,12 | 5,381 | 26,73 | 16,04 |

528,8 | 22,1 | 4131 | 43,16 | 5,386 | 26,76 | 16,05 |

529 | 22,2 | 4130 | 43,17 | 5,387 | 26,77 | 16,06 |

530 | 22,2 | 4125 | 43,23 | 5,394 | 26,80 | 16,08 |

530,6 | 22,2 | 4122 | 43,26 | 5,398 | 26,82 | 16,09 |

531 | 22,3 | 4119 | 43,29 | 5,402 | 26,84 | 16,10 |

532 | 22,3 | 4114 | 43,34 | 5,408 | 26,87 | 16,12 |

532,4 | 22,3 | 4112 | 43,36 | 5,411 | 26,88 | 16,13 |

533 | 22,4 | 4111 | 43,37 | 5,412 | 26,89 | 16,13 |

534 | 22,4 | 4108 | 43,41 | 5,416 | 26,91 | 16,14 |

534,2 | 22,4 | 4108 | 43,41 | 5,416 | 26,91 | 16,14 |

535 | 22,5 | 4103 | 43,46 | 5,423 | 26,94 | 16,16 |

536 | 22,5 | 4098 | 43,51 | 5,429 | 26,97 | 16,18 |

537 | 22,6 | 4093 | 43,56 | 5,436 | 27,01 | 16,20 |

537,8 | 22,6 | 4089 | 43,61 | 5,441 | 27,03 | 16,22 |

538 | 22,7 | 4088 | 43,62 | 5,443 | 27,04 | 16,22 |

539 | 22,7 | 4083 | 43,67 | 5,449 | 27,07 | 16,24 |

539,6 | 22,7 | 4080 | 43,70 | 5,453 | 27,09 | 16,25 |

540 | 22,8 | 4078 | 43,72 | 5,456 | 27,11 | 16,26 |

541 | 22,8 | 4076 | 43,75 | 5,459 | 27,12 | 16,27 |

541,4 | 22,8 | 4075 | 43,76 | 5,460 | 27,13 | 16,27 |

542 | 22,9 | 4072 | 43,79 | 5,464 | 27,15 | 16,29 |

543 | 22,9 | 4066 | 43,85 | 5,472 | 27,19 | 16,31 |

543,2 | 22,9 | 4066 | 43,85 | 5,472 | 27,19 | 16,31 |

544 | 23,0 | 4061 | 43,91 | 5,479 | 27,22 | 16,33 |

545 | 23,0 | 4056 | 43,96 | 5,486 | 27,25 | 16,35 |

és több | | | | | | |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R2235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R2235&locale=hu

Tartalomjegyzék