22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet

a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról

A helyi önkormányzatok és szerveik, a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalok vezetői, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 137. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - a 147. § (2) bekezdésének és az 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 7. § (1) bekezdésének végrehajtására - a Kormány a következőket rendeli el:[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §

A jegyző egészségügyi feladat- és hatáskörében:

a)[9]

b)[10]

c) a képviselőtestület döntéséig - a bölcsődevezető javaslatára - megállapítja az önkormányzati bölcsődék nyitvatartási rendjét;

d)[11]

e) gondoskodik a tüdőszűrővizsgálat elvégzésével kapcsolatos ügyviteli és technikai feladatok ellátásának megszervezéséről;

f)[12]

g)[13]

h)[14]

i) a kérelmező részére igazolja, hogy az az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni;

j)[15]

k)[16]

l)[17]

9. §[18]

10. §[19]

11. §[20]

12. §[21]

13. §[22]

14. §[23]

15. §

Ez a rendelet 1992. február 15-én lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1994. évi LXIII. törvény 62. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 1994.12.11.

[2] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1485. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. Melléklet e) pont). Hatálytalan 1993.02.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1485. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése r) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése r) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (ld. Melléklet e) pont). Hatálytalan 1993.02.26.

[12] Hatályon kívül helyezte a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.03.05.

[13] Hatályon kívül helyezte a 25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2004.03.05.

[14] Hatályon kívül helyezte a 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.02.20.

[15] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 174. § a) pontja. Hatálytalan 1997.11.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 281/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1998.04.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 93. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2013.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 36. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1485. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.