33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelet

az egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit meghatározó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Az e rendelet mellékletében felsorolt miniszteri rendeletek a melléklet szerint módosulnak.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[1]

Dr. Gógl Árpád s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 33/1999. (VIII. 13.) EüM rendelethez

1. Az

a) intenzív betegellátó szakápoló és a nefrológiai szakápoló szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 17/1995. (V. 15.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék

aa) 7. sorszáma szerint kiadott intenzív betegellátó szakápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1.1. pontja,

ab) 8. sorszáma szerint kiadott nefrológiai szakápoló szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1.1. pontja,

b) fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, csecsemő- és kisgyermekgondozó, fogtechnikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról, valamint a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló, többször módosított 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról szóló 37/1995. (X. 7.) NM rendelet 1. számú mellékletében szereplő Jegyzék

ba) 13. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

bb) 14. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (citológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

bc) 15. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

bd) 16. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (klinikai laboratóriumi szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

be) 17. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

c) egyes egészségügyi szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról 38/1995. (X. 7.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék

ca) 18. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (műtős szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

cb) 19. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (aneszteziológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

cc) 20. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (röntgen-műtős szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

cd) 21. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (elektronmikroszkópos szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

ce) 22. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (radiofarmakológiai szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja

cf) 24. sorszáma szerint kiadott klinikai szakápoló (onkológiai szakápoló) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

cg) 26. sorszáma szerint kiadott boncmester szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

ch) 28. sorszáma szerint kiadott műtőssegéd szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. a) pontja,

ci) 30. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakgondozó (bölcsődei szakgondozó) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1. a) pontja,

d) egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus szakasszisztens), mentőápoló, röntgenasszisztens szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 1/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék 31. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (pulmonológus-allergológus) szakasszisztens szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. 4.1. a) pontja,

e) a klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészségőr-fertőtlenítő szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 2/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék

ea) 34. sorszáma szerint kiadott klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. 4.1. a) pontja,

eb) 35. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4. 4.1.1. pontja,

ec) 36. sorszáma szerint kiadott egészségőr-fertőtlenítő szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 4.1. a) pontja,

f) a masszőr (fürdősmasszőr, gyógymasszőr, sportmasszőr) és a környezetegészségügyi asszisztens szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeinek kiadásáról szóló 35/1996. (X. 9.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék

fa) 42. sorszáma alatt kiadott masszőr (fürdősmasszőr) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/3. a) pontja,

fb) 43. sorszáma alatt kiadott masszőr (gyógymasszőr) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/3. a) pontja,

fc) 44. sorszáma alatt kiadott masszőr (sportmasszőr) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/3. a) pontja,

fd) 45. sorszáma alatt kiadott környezetegészségügyi asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/4. pontja Szakmai gyakorlati vizsga alpontjának első gondolatjeles bekezdése,

g) egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék 55. sorszáma szerint kiadott egészségügyi gázmester (kártevőirtó) szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei IV. IV/4. 4.1. a) pontja,

h) az egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens, valamint az általános és vascularis ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 2/1998. (II. 6.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék

ha) 59. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (szülészeti-nőgyógyászati ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) szakmai és vizsgakövetelményei IV. 5.1. a) pontja,

hb) 60. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (általános és vascularis ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens) szakmai és vizsgakövetelményei IV. 5.1. a) pontja

a következő utolsó mondattal egészül ki:

"A megelőző vizsgafeladatot a gyakorlati felkészülés terhére kell megszervezni."

2. A klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészségőr-fertőtlenítő szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 2/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletében szereplő Jegyzék 35. sorszáma szerint kiadott egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) szakképesítés szakmai (vizsgáztatási) követelményei IV. 1. 1.1. pontja a következő kilencedik gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:

[Szakmai előképzettség (az alább felsoroltak valamelyike):]

"- általános ápoló és általános asszisztens."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 5. § 194. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék