Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § b), d), g)-h), j)-l), n), q) és t)-v) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el.

1. § (1)[1] Az 1. melléklet tartalmazza a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(2)[2] A 3. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(3)[3] A 4. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] tekintetében megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2. mellékletben kiadásra kerülő egyes szakmai és vizsgakövetelmények 2.2. pontjában feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) a korábban kiadott azonos megnevezésű állam által elismert szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2. melléklet 2.2. pontjában rögzített szakmai előképzettségként nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, jogszabály alapján korábban kiadott képesítéseket is.

3. §[4]

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

5. §[5]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez[6]

A belügyminiszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések

ABC
1.SorszámSzakképesítés azonosító
száma
Szakképesítés/részszakképesítés/szakképesítés-
ráépülés megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
2.1.5586101Baleseti helyszínelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
3.2.5286101BiztonságszervezőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
4.3.5386101Büntetés-végrehajtási egészségügyi
főfelügyelő
Rendészet, honvédelem és
közszolgálat
5.4.5286102Büntetés-végrehajtási felügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
6.5.5386102Büntetés-végrehajtási főfelügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
7.6.5386103Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
8.7.5386104Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
9.8.3186101Büntetés-végrehajtási őrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
10.9.3186102Büntetés-végrehajtási segédfelügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
11.10.5586102Bűnügyi technikusRendészet, honvédelem és
közszolgálat
12.11.5186101Csapatszolgálati járőrtársRendészet, honvédelem és
közszolgálat
13.12.5185303Csatornamű-kezelőVízügy
14.13.3586101Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelőEgyéb szolgáltatások
15.14.5386105Fegyveres biztonsági őrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
16.15.5586103Fő határrendészRendészet, honvédelem és
közszolgálat
17.16.5185302Fürdőüzemi gépészVízügy
18.17.3185304Gát- és csatornaőrVízügy
19.18.5186102JárőrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
20.19.5286103Katasztrófavédelmi előadóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
21.20.5386106Katasztrófavédelmi főelőadóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
22.21.5286104Katasztrófavédelmi szakelőadóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
23.22.5386107Katasztrófavédelmi referensRendészet, honvédelem és
közszolgálat
24.23.3285302KéményseprőGépészet
25.24.5586104Körzeti megbízottRendészet, honvédelem és
közszolgálat
26.25.5286105Közterület-felügyelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
27.26.5234501Közszolgálati ügyintézőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
28.27.5234504Közszolgálati ügykezelőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
29.28.5586105Kutyavezető-rendőrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
30.29.3386101Kutyavezető-vagyonőrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
31.30.5286106MagánnyomozóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
32.31.3586102Mechanikus vagyonvédelmi szerelőEgyéb szolgáltatások
33.32.5234707Migrációs ügyintézőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
34.33.5586106OkmányvizsgálóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
35.34.5186103Őr-járőrtársRendészet, honvédelem és
közszolgálat
36.35.3486101Rendészeti őrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
37.36.5286111Rendészeti ügyintézőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
38.37.6286101Rendészeti szervezőRendészet, honvédelem és
közszolgálat
(a szakmairány megjelölésével)
- Bűnügyi szervező
- Közlekedési és közrendvédelmi
szervező
- Határrendészeti szervező
- Katasztrófavédelmi szervező
- Tűzvédelmi szervező
- Iparbiztonsági szervező
- Büntetés-végrehajtási szervező
39.38.5486101Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
- Bűnügyi rendőr
- Közlekedési rendőr
- Közrendvédelmi rendőr
- Határrendészeti rendőr
Rendészet, honvédelem és
közszolgálat
40.39.5586107Rendőr zászlósRendészet, honvédelem és
közszolgálat
41.40.3286101Személy- és vagyonőrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
42.41.5185304Szivattyútelepi duzzasztóműkezelő és
fenntartó gépész
Vízügy
43.42.5285301Temetkezési szolgáltatóEgyéb szolgáltatások
44.43.3386102TestőrRendészet, honvédelem és
közszolgálat
45.44.5286108Tűzoltó I.Rendészet, honvédelem és
közszolgálat
46.45.3186103Tűzoltó II.Rendészet, honvédelem és
közszolgálat
47.46.5386108Tűzoltó szerparancsnokRendészet, honvédelem és
közszolgálat
48.47.5386109Tűzoltósági referensRendészet, honvédelem és
közszolgálat
49.48.5286110Tűzvédelmi előadóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
50.49.5386110Tűzvédelmi főelőadóRendészet, honvédelem és
közszolgálat
51.50.5585301Vízépítő szaktechnikusVízügy
[7]
52.51.5485302Vízgazdálkodó technikusVízügy
53.52.5485303Vízgépészeti technikusVízügy
54.53.5485304Víziközmű technikusVízügy
55.54.3185303VízkárelhárítóVízügy
56.55.3185307Vízminőség vizsgálóVízügy
57.56.5585302Vízminőség-védelmi szaktechnikusVízügy
58.57.5185305VízműkezelőVízügy
59.58.5185306Vízrajzi állomás üzemeltetőVízügy
60.59.3485302Vízügyi szakmunkásVízügy
61.60.5285303Vízügyi ügyintézőVízügy
62.61.5258203VízkútfúróVízügy

2. melléklet a 20/2013. (V. 28.) BM rendelethez[8]

AZ 1. SORSZÁMÚ BALESETI HELYSZÍNELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Baleseti helyszínelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5251RendőrBaleseti helyszínelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Baleseteket kivizsgál, helyszínt és nyomokat biztosít, tanúkat kihallgat, feljegyzéseket és jegyzeteket összeállít, bizonyítékokat szolgáltat.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elsődleges hatáskör alapján elvégezni a személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetekkel kapcsolatos intézkedést

- közlekedés körében elkövetett bűncselekmény, személyi sérüléssel járó és rendkívüli halált okozó baleset esetén helyszíni szemlét végrehajtani

- alkalmazni a balesethelyszínelés végrehajtásához szükséges technikai-, és egyéb eszközöket

- intézkedni meghatározott személyeket, külföldieket és egyéb speciális személyi kört érintő közlekedési baleseteknél

- végrehajtani a veszélyes árut szállító járművek, valamint a közlekedés egyes ágazataiban bekövetkezett balesetek helyszínén szükségessé váló intézkedéseket

- közúti közlekedési balesetek esetén járművekkel, személyekkel, úttal kapcsolatos, a baleset jellegéhez kapcsolódó helyszíni sajátosságokat, a baleset érintettjeire vonatkozó speciális jellemzőket rögzíteni, elemezni, értékelni

- egyéb speciális adatokat rögzíteni

- dokumentálni a baleset helyszínén végrehajtott eljárási cselekményeket, intézkedéseket, és részt venni a szemlebizottság munkájában

- végrehajtani az elsődleges intézkedési feladatokat, speciális kötelezettségeket vízi, légi vasúti balesetek esetén, és szükség esetén értesíteni a társhatóságokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10405-12Baleseti helyszínelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10405-12Baleseti helyszínelő feladataiírásbeli, szóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy beállított helyszín komplett dokumentációjának részfeladatát végzi el.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő írásbeli vizsgafeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy vizsgafeladat lap kitöltésének elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Baleseti helyszínelő szóbeli vizsgafeladatok (jogi és kriminalisztikai ismeretek)

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tanterem (oktatástechnikai eszközökkel)
6.3.Számítástechnikai szakkabinet
6.4.Szolgálati járművek
6.5.Digitális tükörreflexes fényképezőgépek
6.6.Videokamerák
6.7.Mérőeszközök
6.8.Forgalom (el)terelő eszközök
6.9.Speciális világító eszközök
6.10.Speciális csomagoló- és hitelesítő-anyagok
6.11.Speciális nyomtatványok
6.12.Eszközök számára táskák

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-
ráépülés megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 01Baleseti helyszínelőOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 2. SORSZÁMÚ BIZTONSÁGSZERVEZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-450

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő szakmai gyakorlat: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr, Biztonsági
őr, Munkahelyi biztonsági
felügyelő, Repülőtéri biztonsági őr
3.1.3.5259Személy és vagyonvédelmi
foglalkozású
Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
3.1.4.3163Munkavédelmi és
üzembiztonsági foglalkozású
Munkavédelmi előadó,
Munkavédelmi megbízott,
Tűzbiztonsági előadó, Tűzvédelmi
referens, Tűzvédelmi ügyintéző,
Üzembiztonsági megbízott
3.1.5.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási
intézmény, egészségügyi intézmény
portása, Múzeumi teremőr
3.1.6.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozások
Parkolóőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Biztonságszervező a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Biztonságszervező a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- elkészíteni a vagyonvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, katasztrófavédelmi tervet

- elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot

- elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait

- kialakítani a védelmi koncepciót

- felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat

- intézkedni rendkívüli eseményeknél

- elkészíteni az objektum tűzriadó tervét

- tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani

- ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat

- ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

- elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

- ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

- ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
----

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10349-12Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
4.5.10350-12Biztonságszervező alapfeladatai
4.6.10351-12Biztonságszervező szakfeladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek. (A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat "értékelhetetlen" minősítést kap, a jelölt vizsgára nem bocsátható.)

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosítójamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10349-12Vagyonvédelmi biztonságszervezési
feladatok
szóbeli
5.2.5.10350-12Biztonságszervező alapfeladataiszóbeli, gyakorlati
5.2.6.10351-12Biztonságszervező szakfeladataiszóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) Vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: A záró dolgozat tárgya a szakmai irányultságnak megfelelő komplex feladat kidolgozása ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). A záró dolgozatot csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani.

A záró dolgozatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. Lehetőleg teljes képet kell adnia a választott témáról, de terjedelménél fogva nem kell minden részletet tartalmaznia. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat megoldását.

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc (A komplex szakmai vizsga megkezdése előtt elkészített és értékelt)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

B) Vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett írásbeli feladatot old meg biztonságszervező szakfeladatok témakörben: rendészet-vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem, katasztrófavédelem, illetve üzemeltetés, az általa megismert szakanyagok felhasználásával.

A vizsgafeladat időtartama: 240 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat bemutatása

A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Biztonságszervező szakfeladatok

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

Az 5.3.1. A) vizsgafeladat érdemi előkészítéseként a képző intézmény a záró dolgozatot a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 25 nappal a vizsgabizottság elnökének, legalább 10 nappal a vizsgabizottság további tagjainak a rendelkezésére kell bocsátania - az előzetes formai és szakmai bírálattal együtt.

Az 5.3.1. B) feladat végrehajtása során saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket (szabályzatokat, nemzeti szabványokat) használhatja a vizsgázó.

Az 5.3.1. B) gyakorlati, de írásban teljesítendő vizsgafeladat teljesítését önálló vizsganapon kell megszervezni.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás-elhárítás eszközei
6.3.Számítógép szoftverekkel
6.4.Szkenner
6.5.Nyomtató
6.6.CD-jogtár, OTSZ
6.7.Internet hozzáférés
6.8.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.9.Iroda felszerelés
6.10.Telefon, fax

7. Egyebek

7.1. Validáció: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1. A 0701-06 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10350-12 számú Biztonságszervező alapfeladatok követelménymodullal.

7.1.2. A 0713-06 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10351-12 számú Biztonságszervező szakfeladatok követelménymodullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.52 861 01BiztonságszervezőSzemély-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 3. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI EGÉSZSÉGÜGYI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szakterületi szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási felügyelőBüntetés-végrehajtási
egészségügyi főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet egészségügyi főfelügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a büntetés-végrehajtási szervezeten belül az egészségügyi ellátásban megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban egészségügyi szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkező irányítása és felügyelete alatt közreműködni

- alapszintű elsősegélynyújtást biztosítani

- a szükséges intézkedéseket meghozni

- a beteg alapvető szükségleteit feltárni, ápolási diagnózis felállításában közreműködni

- betartani az etikai normákat és a betegek és ellátottak jogaira vonatkozó rendelkezéseket

- betartani a betegbiztonságra vonatkozó előírásokat

- a beteg és környezetének higiéniáját biztosítani az alapvető szükségletekhez kapcsolódóan

- ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat

- elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat

- ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat

- ellátni gazdasági, vezetési feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.10359-12Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10359-12Büntetés-végrehajtási egészségügyi
főfelügyelő feladatai
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták
6.18.Betegellátás (Büntetés-végrehajtás szervezetéhez szükséges) eszközei
6.19.Elsősegélynyújtás (Büntetésvégrehajtás-szervezetéhez szükséges) eszközei
6.20.AMBU - baba eszköz nélküli újraélesztéshez

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés-ráépülés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 01Büntetés-végrehajtási
egészségügyi főfelügyelő
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

A 4. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási felügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási
felügyelő
Büntetés-végrehajtási őr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

- ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

- betartatni a büntetés-végrehajtási szerv házirendjét

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

- végrehajtani a fogvatartottak előállítását

- megtartani a fogvatartottak számára szükséges eligazítást

- ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

- látogatás biztosításában részt venni

- biztonsági ellenőrzést végrehajtani

- mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

- végrehajtani a zárkába helyezést

- közreműködni a fogvatartottak nevelésében, kapcsolatot tartani a nevelővel

- végrehajtani a fogvatartottak körletről történő kiadását

- elrendelni és végrehajtatni a díjazás nélküli munkavégzést

- fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

- fogvatartottakat munkáltatni

- szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 861 01Büntetés-végrehajtási őrrészszakképesítés
3.3.4.31 861 02Büntetés-végrehajtási segédfelügyelőrészszakképesítés
3.3.5.53 861 02Büntetés-végrehajtási főfelügyelőszakképesítés-ráépülés
3.3.6.53 861 01Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.53 861 03Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelőszakképesítés-ráépülés
3.3.8.53 861 04Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelőszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5.10354-12Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai
4.6.10355-12Büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladataiírásbeli
5.2.5.10354-12Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladataiírásbeli
5.2.6.10355-12Büntetés-végrehajtási felügyelő feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a büntetés-végrehajtási felügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő, büntetés-végrehajtási felügyelő feladatai

Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai, az 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő és az 10355-12 Büntetés-végrehajtási felügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási felügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 861 02Büntetés-végrehajtási
felügyelő
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.[9]

A 5. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-1000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási felügyelőBüntetés-végrehajtási főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet főfelügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az alárendeltségébe tartozó büntetés-végrehajtási felügyelők eligazítását végrehajtani

- a házi-, illetve a napirendben meghatározott feladatokat végrehajtatni

- a büntetés-végrehajtási felügyelők napi szolgálati tevékenységét irányítani, ellenőrizni

- a fogvatartottak személymotozását a meghatározott módon végrehajtatni, a végrehajtást ellenőrizni

- a napi biztonsági ellenőrzések végrehajtását irányítani, ellenőrizni

- a biztonsági vizsgálatban, valamint a biztonsági szemlében közreműködni

- a fogvatartottak elkülönítését irányítani, valamint a végrehajtását ellenőrizni

- a fogvatartottak elhelyezési körletén rendszeresített okmányok vezetését ellenőrizni

- az elhelyezési körlet tisztántartásához szükséges anyagokat megigényelni

- a rendkívüli események bekövetkezésének megelőzésére, megszakítására intézkedni, a szükséges jelentéseket megtenni

- a nevelői állománnyal együttműködni

- a fogvatartottak előállításával, szállításával, mozgatásával kapcsolatos feladatok megszervezésében, végrehajtásában közreműködni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10358-12Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10358-12Büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító számaA szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat /
szakmairány szerint illetékes
szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.53 861 02Büntetés-végrehajtási főfelügyelőBüntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

A 6. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI GAZDÁLKODÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási
felügyelő
Büntetés-végrehajtási gazdálkodási
főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet gazdasági szakterületének állományában:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a költségvetési szervekre vonatkozó számviteli szabályokat alkalmazni

- a selejtezési és leltározási feladatokban részt venni

- raktárosi feladatokat ellátni

- az elemi költségvetés és a költségvetési beszámoló összeállításában részt venni

- a gépjármű ellátás, forgalmazás, elszámolás rendjének kialakításában közreműködni

- a személyi és a fogvatartotti állomány ellátásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani

- a fogvatartottak munkáltatását és az ehhez kapcsolódó feladatokat elvégezni

- a fogvatartottak kártérítési ügyeit kezelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítés

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10357-12Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10357-12Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő
feladatai
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 03Büntetés-végrehajtási
gazdálkodási főfelügyelő
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

A 7. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁSI FŐFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő szakképesítés, valamint a 7.1. pontban meghatározott további végzettség(ek)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év büntetés-végrehajtási hivatásos szolgálati jogviszony

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépülésessel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási
felügyelő
Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő

3.2. A szakképesítés-ráépüléssel munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet igazgatási főfelügyelő szakterületének állományában:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a fogvatartottak befogadásához kapcsolódó feladatokat végrehajtani

- a fogvatartottak élő és archív büntetés-végrehajtási iratanyagát kezelni

- a szabadság-elvonással járó büntetések kezdő és utolsó napját megállapítani

- a feladatköréhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat végrehajtani

- jogszabályban előírt adatrögzítéseket, adatkezelést végrehajtani

- a fogvatartottak büntetés-végrehajtási ügyeinek intézésében közreműködni

- a fogvatartottak előállítását, szállítását szervezni

- a fogvatartottak ideiglenes eltávozásával kapcsolatos feladatokat ügyintézni

- a fogvatartottak szabadítási eljárásában közreműködni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerint
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10356-12Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10356-12Büntetés-végrehajtási igazgatási
főfelügyelő feladatai
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A napi szolgálati feladatok irányítása, ellenőrzése, valamint elsődleges intézkedések, és jelentések megtétele.

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő feladatrendszerébe tartozó szolgálattal összefüggő feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: A szakképzés megkezdhető a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központjában, 1996. szeptember 1-jét követően megszerzett alapfokú szaktanfolyami végzettség birtokában.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 04Büntetés-végrehajtási
igazgatási főfelügyelő
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

A 8. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási őr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga:

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási felügyelőBüntetés-végrehajtási őr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet felügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási felügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú tevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

- ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérését

- ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

- látogatás biztosításában részt venni

- szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, büntetés-végrehajtási őr feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai két modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat / szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.31 861 01Büntetés-végrehajtási őrBüntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.[10]

A 9. SORSZÁMÚ BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SEGÉDFELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5253Büntetés-végrehajtási felügyelőBüntetés-végrehajtási segédfelügyelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A büntetés-végrehajtási szervezet segédfelügyelői állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási segédfelügyelői alapfeladatokat hajt végre

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- az eligazításon meghatározott feladatokat végrehajtani

- ellátni a büntetés-végrehajtási szerv őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak őrzését

- intézeten belül végrehajtani a fogvatartottak kísérést

- ellátni az intézeten belüli programok biztosítását

- látogatás biztosításában részt venni

- biztonsági ellenőrzést végrehajtani

- mozgáskorlátozó eszközt alkalmazni

- fegyveres biztosítási feladatokat ellátni

- fogvatartottakat munkáltatni

- szolgálatban történt eseményekről elöljárójának jelentést tenni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 02Büntetés-végrehajtási felügyelőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladatai
4.5.10354-12Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10353-12Büntetés-végrehajtási őr feladataiírásbeli
5.2.5.10354-12Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

B) A vizsgafeladat megnevezése: szolgálatteljesítésre vonatkozó szabályok.

A vizsgafeladat ismertetése: A büntetés-végrehajtási segédfelügyelő szolgálattal összefüggő gyakorlati feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A rendvédelmi szervek, ezen belül a büntetés-végrehajtási szervezet feladatai és szabályzói

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, a büntetés-végrehajtási őr, büntetés-végrehajtási segédfelügyelő feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10353-12 Büntetés-végrehajtási őr feladatai és a 10354-12 Büntetés-végrehajtási segédfelügyelő modulok tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Mozgást korlátozó eszközök
6.7.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.8.Szolgálati járművek
6.9.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.10.Híradástechnikai eszközök
6.11.Világító berendezés
6.12.Videokamera
6.13.Fényképezőgép
6.14.Nyomtató
6.15.Telefon, fax
6.16.Figyelést-, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.17.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat / szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.31 861 02Büntetés-végrehajtási
segédfelügyelő
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

7.3. Előképzettségnek tekinthető:

- eredményes modulzáró vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben, amennyiben megszakítás nélkül folytatja tovább a tanulmányokat a büntetés-végrehajtási segédfelügyelő képzésben,

- eredményes komplex vizsga a 31 861 01 Büntetés-végrehajtási őr részszakképesítésben

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.[11]

A 10. SORSZÁMÚ BŰNÜGYI TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Bűnügyi technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5321RendőrBűnügyi technikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Bűnügyi technikusi feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- bűncselekmények, vagy egyéb esemény helyszínén, eljárási cselekményeknél bűnügyi technikai tevékenységet végezni, dokumentációs tevékenységet végrehajtani

- speciális büntetőeljárás-jogi és közigazgatás-jogi szabályokat alkalmazni

- védőfelszereléseket használni

- fotó- és videotechnikai eszközöket alkalmazni

- fotó- és videotechnikai dokumentációt készíteni

- fotó- és videotechnikai programokat felhasználni az informatikai archiválás során

- helyszínvázlatot, helyszínrajzot készíteni szoftveres támogatással

- nyomokat, anyagmaradványokat biztosítani, rögzíteni

- speciális technikai eszközöket és módszereket alkalmazni

- fizikai, fizikai-kémiai és vegyszeres nyomkutatást végrehajtani

- tárgyi bizonyítási eszközöket szakszerűen kezelni

- a helyszíni nyomokat és anyagmaradványokat értékelni, ezekből következtetéseket levonni

- a rögzített nyomokat, anyagmaradványokat szakértői vizsgálatra biztosítani

- nyilvántartásba vételi tevékenységet végrehajtani

- szolgálata ellátása során szükség esetén lőfegyvert használni

- eljárása során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10406-12Bűnügyi technikusi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a képzés során készített fényképmellékletek, munkadossziék legalább megfelelő minősítése

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10406-12Bűnügyi technikusi feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Egy beállított gyakorló helyszínről a fotódokumentáció, helyszínvázlat, helyszínrajz elkészítése, a helyszínen telepített nyomok, anyagmaradványok felkutatása, rögzítése, csomagolása

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi technikusi feladatok, jogi és kriminalisztikai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tanterem
6.3.Vegyi labor
6.4.Számítástechnikai szakkabinet
6.5.Szituációs helyiségek berendezési tárgyakkal
6.6.Szolgálati járművek
6.7.Digitális fényképezőgépek
6.8.Videokamerák
6.9.Mérőeszközök
6.10.Forgalom elterelő eszközök
6.11.Speciális világító eszközök
6.12.Speciális nyomkutató, előhívó anyagok, eszközök, csomagolóanyagok
6.13.Speciális nyomtatványok
6.14.Hitelesítő anyagok
6.15.Eszközök számára táskák

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 02Bűnügyi technikusOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 11. SORSZÁMÚ CSAPATSZOLGÁLATI JÁRŐRTÁRS MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 01

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1000-1500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR
megnevezése
A részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.5251RendőrRendőr járőr
3.1.3.5251RendőrObjektumőr és kísérő
3.1.4.5251RendőrFogdaőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési, határrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet, az államhatár rendjét, részt vesz menekültügyi feladatok ellátásában.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

- őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket végrehajtani, kényszerítő eszközöket alkalmazni

- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

- közrendvédelmi feladatokat ellátni

- az államhatár rendjét védeni

- menekültügyi feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.5.10371-12Csapatszolgálati feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az előírt területi szakmai gyakorlatok értékelt, eredményes teljesítése.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültség, kommunikációja és eszközhasználati készség. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Csapatszolgálati járőrtárs szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, csapatszolgálati feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7.Szolgálati járművek
6.8.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9.Híradástechnikai eszközök
6.10.Világító berendezés
6.11.Forgalom elterelő eszközök
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax
6.14.Járőr-, őr felszerelés
6.15.Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő

- a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 03 azonosítószámú Csapatszolgálati járőrtárs részszakképesítéssel.

- a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő részszakképesítés akkor tekinthető egyenértékűnek jelen részszakképesítéssel, ha az Objektumőr-kísérő részszakképesítés megszerzését követően öt éven belül a Készenléti rendőrség vagy az Országos-rendőrfőkapitányság által kiállított Tanúsítvány igazolja, hogy a személy 160 órás Csapatszolgálati felkészítésben eredményesen részt vett.

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A részszakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.51 861 01Csapatszolgálati járőrtársOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 12. SORSZÁMÚ CSATORNAMŰ-KEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Csatornamű-kezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200 - 300 óra

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7521Vezeték- és csőhálózat-szerelőVíz- és szennyvízcsőfektető
3.1.3.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeCsatornaműgép-kezelő
3.1.4.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeCsatornaüzemi gép kezelője
3.1.5.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeSzennyvíztelep-kezelő
3.1.6.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeSzennyvíztelepi gépkezelő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A csatornamű-kezelő a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási feladatait elvégezni

- a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait megoldani

- a gravitációs csatornahálózat tisztítási, javítási feladatait elvégezni

- kényszer-áramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

- a szennyvíz útjának nyomon követésével, csatornahálózatot ellenőrizni, a tisztítótelep műtárgyainak, berendezéseit üzemeltetni, karbantartani, javítási feladatokat elvégezni

- nyomás, illetve vákuum alatt üzemelő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani, javítani, sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni,

- fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni

- kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni

- szippantott szennyvíz kiemelését, szállítását és előkezelését megoldani

- mechanikus, pneumatikus, robbanó-motoros valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni

- hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni

- hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni

- hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni

- ügyfélszolgálati tevékenységeket ellátni

- mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni

- munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, és betartatni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 853 02Fürdőüzemi gépészrészszakképesítés
3.3.4.51 853 05Vízműkezelőrészszakképesítés
3.3.5.54 853 04Víziközmű technikusszakképesítés
3.3.6.55 853 01Vízépítő szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11550-16Csatornamű-kezelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11550-16Csatornamű-kezelő feladataigyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Csatornamű-kezelő gépészeti, üzemeltetési feladatok a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése:

Csatornák és csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése műhelykörülmények között. Valamely csatornamű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése. Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése. Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Csatornaműkezelő szakmai ismeretek, munkaügy, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Különféle tisztítófejek
6.3.Szerelhető szivattyú
6.4.Szerelhető tolózár, szelep
6.5.Szerelhető csövek és szerelvények, idomok
6.6.Mosópisztoly, sugárfej
6.7.Mechanikus és elektromos kéziszerszámok
6.8.Csőszerelés szerszámai
6.9.Mérőeszközök: szintező műszerek, hosszúság, tömeg
6.10.Szintjelző műszerek
6.11.Fertőtlenítő berendezés
6.12.Hordozható laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
6.13.Munkavédelmi felszerelések, eszközök

7. Egyebek

A 13. SORSZÁMÚ ELEKTRONIKUS VAGYONVÉDELMI RENDSZERSZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 34 522 03 Elektronikai műszerész

- 34 522 01 Elektromechanikai műszerész

- 33 523 02 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

- 34 522 04 Villanyszerelő

- 54 523 01 Automatikai technikus

- 34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő

- 31 522 01 Elektronikai gyártósori műszerész

- 54 523 02 Elektronikai technikus

- 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus

- 32 521 02 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

- 34 523 01 Mechatronikus-karbantartó

- 32 521 04 Órás

- 51 523 01 PLC programozó

- 54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

- 54 523 05 Távközlési technikus

- 51 523 02 Távközlési üzemeltető

- 31 523 01 Távközlési és informatikai hálózatszerelő

- 35 522 01 Audio- és vizuáltechnikai műszerész

- 55 523 05 Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 01 Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 02 Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus

- 55 523 03 Gerinchálózati rendszerüzemeltető

szakképesítés.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1 A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy és
vagyonvédelmi foglalkozású
Elektronikus vagyonvédelmi
rendszerszerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Az Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve az Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felvenni a megrendelést

- a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni

- vázlatot, ajánlatot készíteni

- terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni

- informatikai, munkaszervezési, technológiai munkákat tervezni

- a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni

- a bel- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani

- beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani

- behatolás jelző-, videó- és megfigyelőrendszert telepíteni, karbantartani és javítani

- a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni

- elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni

- elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni

- elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni

- elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni

- számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni

- üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit

- a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni

- a kezelő személyzetet oktatni

- munkafolyamatokat lezárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[12]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 522 03Elektronikai műszerészszakképesítés
3.3.4.34 522 01Elektromechanikai műszerészszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10360-12Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10360-12Elektronikai vagyonvédelmi
rendszerszerelői feladatok
írásbeli, gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelői és életmentési tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt elektronikai jellegű védelmi eszköz, berendezés telepítési vázlatának és energiaszükséglet számításának elkészítése, a munka beindítása, a szükséges eszközök és részegységek kiválasztása, egy részének telepítése, a rendszer beüzemelése, programozása, valamint életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások

A vizsgafeladat ismertetése: Az elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos szabályok, előírások, tudnivalók.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Szabályozási és szakmai rendszerismeretek.

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadáselhárítás eszközei
6.3.Számítógép, szoftver és intranet hozzáférés (távoli is)
6.4.Csavarhúzó, fogó és más kéziszerszám
6.5.Hőlégfúvó
6.6.Egyéni védőeszközök
6.7.Mérőműszerek
6.8.Kábelek, vezetékek, csatlakozóelemek, csatlakoztatás eszközei
6.9.Különféle biztonságtechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.1.1. A 0714-06 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelési feladatok, a 0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0718-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen megfelelnek a 10360-12 számú Elektronikai vagyonvédelmi rendszerszerelői teendők megnevezésű modulnak.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.35 861 01Elektronikus vagyonvédelmi
rendszerszerelő
Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 14. SORSZÁMÚ FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltétele: a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör-(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR
megnevezése
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrFegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok,
Őrségparancsnok

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szakképesítés birtokában, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott, az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és tevékenységek védelmét látja el.

Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő eszközökkel látja el, melyhez hozzátartozik speciális, kettős - rövid és hosszú tűzfegyver, vagy automata lőfegyver - fegyverzete is.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- fegyveresen szolgálatot ellátni

- őrzés-védelmi feladatot ellátni

- járőrtevékenységet végezni, több fős járőrt irányítani

- személyeket őrizni, kísérni

- be- és kiléptetést végrehajtani

- jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

- biztonságtechnikai rendszert kezelni

- biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

- szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

- igazoltatni

- elfogni

- visszatartást végrehajtani

- személyt hatóság elé állítani

- kényszerítő eszközöket használni

- lőfegyvert használni

- objektum őrzési tervét elkészíteni

- őrségek szolgálatát megszervezni

- az őrök képzését megtervezni, helyszíni felkészítésüket végrehajtani

- az őrök szolgálatát irányítani az őrzött javakat, vagy személyeket ért támadás során

- az őrök munkáját ellenőrizni, minősíteni

- fejlesztési terveket készíteni, megvalósításukat menedzselni

- biztonsági helyzetet értékelő értékeléseket, jelentéseket készíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 861 01Személy- és vagyonőrszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10412-12Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-, tárolás-, karbantartás
4.4.10413-12Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
4.5.10414-12Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10412-12Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés-,
tárolás-, karbantartás
gyakorlati
5.2.4.10413-12Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó
jogszabályok
írásbeli
5.2.5.10414-12Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs
gyakorlat
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őri gyakorlati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Pisztoly szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal). Gépkarabély szituációs lőgyakorlat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal). Konfliktuskezelés és kényszerítőeszköz használat (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal).

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fegyveres biztonsági őrségekre vonatkozó jogszabályok

A vizsgafeladat ismertetése: Jogi és szakmai ismeretek felelet kiválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses feladatokkal (a 7. pont Egyebek fejezetben meghatározott tartalommal) központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A fegyveres biztonsági őr szolgálati tevékenységével összefüggő komplex szóbeli kérdés megválaszolása.

A vizsgafeladat ismertetése: Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs probléma megoldása a központilag összeállított és kiadott tételsorból húzott szóbeli vizsgakérdés alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

Vizsgát kizárólag a képzést felügyelő minisztérium által akkreditált vizsgaszervező szervezhet. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgához központi vizsgalapokat kell használni.

A gyakorlati lövészeti vizsga lőtéren kerül végrehajtásra, a vizsgafeladathoz szükséges mennyiségű lőszer-javadalmazással. A lőfegyvert, lőszert és a gyakorlati vizsgán az eszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai szabályzattól eltérő szempontjai: A komplex szakmai vizsga írásbeli, valamint szóbeli vizsgatevékenysége csak a sikeresen végrehajtott lőgyakorlatot követően kezdhető meg.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Telefon, Fax
6.3.Híradástechnikai eszközök
6.4.Rendőrbot
6.5.Bilincs
6.6.Könnyfakasztó spray
6.7.Rövid lőfegyver (félautomata pisztoly)
6.8.Hosszú lőfegyver gépkarabély/géppisztoly)
6.9.Elemlámpa
6.10.Jegyzettömb
6.11.Toll
6.12.Okmányminták
6.13.Szolgálati jelvény (kitűző)
6.14.Szolgálati igazolvány (imitált)

7. Egyebek

7.1. Validáció: a 2.2. pont tekintetében az alábbi szakmák - illetve végzettségek - fogadhatók el a ráépülés-képzés megkezdéséhez, mint alapképesítés

ABC
7.1.1MegnevezésOKJ számOKJ szám
7.1.2.Személy- és vagyonőr33 8919 0131 861 01 1000
7.1.3.Biztonságszervező I.54 8919 0154 861 01 0000 00 00
7.1.4.Biztonságszervező II.34 8919 0154 861 01 0100 33 01
7.1.5.Magánnyomozó52 8919 0152 861 04 0000 00 00
7.1.6.Rendőr52 8912 0252 861 06 0000 00 00
7.1.7.Rendőrszervező71 8912 0161 861 01 0010 61 03
7.1.8.Büntetés-végrehajtási felügyelő51 8912 0152 861 01 0000 00 00
7.1.9.Honvéd tiszthelyettes I.52 8917 1252 863 01 1000 00 00
7.1.10.Honvéd tiszthelyettes II.32 8917 0131 863 02 0000 00 00
7.1.11.Honvéd zászlós54 8917 0454 863 01 0000 00 00
7.1.12.Kormányőr-52 861 06 0100 52 01
7.1.13.Közterület felügyelő52 8919 0452 861 03 0000 00 00
7.1.14.Határrendész52 8919 0152 861 06 0010 52 01
7.1.15.Határrendész-szervező71 8912 0261 861 01 0010 61 01

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 05Fegyveres biztonsági őrMagyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök
Szakmai Egyesülete

7.3. Gyakorlati vizsgarész vizsgafeladatainak tartalmi és sikerességi követelményei

- Pisztoly lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20 mp alatt egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 méterre lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

A pisztoly lőgyakorlat végrehajtása akkor sikeres, ha a vizsgázó legalább egy alkalommal eltalálja bármely anatómiai célt.

- Gépkarabély lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt egy 50 méterre lévő anatómiai szembefutó, egy 30 méterre és egy 20 méterre lévő anatómiai szembefutó célra - két tárba tárazott 5-5 lőszerrel - 10 egyes lövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.

A gépkarabély lőgyakorlat végrehajtása akkor sikeres, ha a vizsgázó az 50 méterre lévő célt legalább egyszer, és a 30 méterre lévő célt legalább kétszer, és a 20 méterre lévő célt legalább kétszer eltalálja.

- Intézkedéstaktikai és kényszerítőeszköz használati, illetve alkalmazási ismeretek: 3 gyakorlat - egy pusztakezes és egy eszközös támadás - elhárítása testi kényszerrel, vagy kényszerítő eszközzel, bilincselés valamely módozatának bemutatása passzív ellenszegülővel szemben, vagy testi kényszerrel passzívan ellenszegülő személy elvezetése - bemutatása.

7.4. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet ismeretére, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény különös részi rendelkezéseire, a tűzvédelemre, munkavédelemre, helyszínbiztosításra, rendkívüli esemény protokollok ismeretére vonatkozó kérdéssorok.

Tartalmilag a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 73. §-ában meghatározott ismeretek ellenőrzésére szolgál, központilag kiadott vizsgalapok alapján.

7.5. A fegyveres biztonsági őr korábbi érvényes vizsgakövetelményei

Fegyveres biztonsági őr szakképesítésnek felel meg e rendelet hatálybalépését megelőzően, a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szóló 6/1988. (II. 12.) MT rendelet szerint az ágazati minisztériumok és továbbképző intézmények által a polgári fegyveres őrség (fegyveres biztonsági őrség) részére szervezett éves és kétéves tanfolyamokon szerzett képesítés.

Az 1997. CLIX. törvény végrehajtási utasításaként kiadott a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet Mellékletének 73-74. §-ában meghatározott elméleti (írásbeli) és gyakorlati vizsgát tett személyek, akik 2015. december 31-ig érvényes hatósági vizsgát tettek.

A 15. SORSZÁMÚ FŐ HATÁRRENDÉSZ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fő határrendész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év szakterületi gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5251RendőrSzolgálatparancsnok
3.1.3.5251RendőrKiemelt főhatárrendész
3.1.4.5251RendőrFőhatárrendész
3.1.5.5251RendőrHatárrendészeti szakértő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Határrendészeti, ügyeleti, idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat szakszerűen lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- határrendészeti jellegű feladatokat teljes körűen önállóan végezni

- ügyeleti, menekültügyi feladatokat ellátni

- helyi szintű szervező, irányító és ellenőrző szolgálatot ellátni

- nemzeti és nemzetközi együttműködésben részt venni

- kockázatelemzést végezni

- kötelékben végrehajtott határrendészeti tevékenységeket (üldözés, zárás, kutatás, ellenőrző átengedő pont működtetés) irányítani

- menekültügyi eljárásban a határrendészek szolgálati tevékenységét megszervezni, irányítani

- közreműködni a határrendészek helyi szintű felkészítésében, továbbképzésében

- határvédelmi tevékenység során kiskötelékek (raj, szakasz, csoport) harcát megszervezni és vezetni

- műszaki-technikai és figyelő eszközöket telepíteni, üzemeltetni

- számítástechnikai eszközöket alkalmazni, valamint munkája során a határrendészetet támogató informatikai rendszerek szolgáltatásait igénybe venni

- a határhelyzet alakulásával összefüggő elemzéseket végezni, írásos jelentéseket készíteni, szóbeli tájékoztatást tenni

- idegenek számára a határrendészeti és menekültügyi eljárásokról idegen nyelvű tájékoztatást adni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10407-12Fő határrendész feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10407-12Fő határrendész feladataigyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti intézkedés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a tétel szerinti szituációban, fő határrendészként (járőrvezető/ügyeletes) intézkedik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fő határrendészi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10407-12 Fő határrendész feladatai követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fő határrendészeti szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Szolgálati járművek
6.7.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.8.Híradástechnikai eszközök
6.9.Világító berendezés
6.10.Nyomtató
6.11.Telefon, fax
6.12.Járőr-, őr felszerelés
6.13.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.14.Okmányminták
6.15.Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: A határrendészeti rendőr szakirányú szakképesítésen túl a fő határrendészi ráépülés képzést megkezdheti az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendészeti rendőr, vagy 52 8912 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendész szakképesítésű hivatásos állományú személy is.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 03Fő határrendészOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 16. SORSZÁMÚ FÜRDŐÜZEMI GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fürdőüzemi gépész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb Adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeHidrofor kezelő
3.1.3.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeSzelepkezelő vízműgépházi gépész
3.1.4.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeVízforgató-gépész
3.1.5.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeVízműszivattyú-kezelő
3.1.6.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeVízvisszaforgató-berendezés kezelő gépész

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A fürdőüzemi gépész szakmunkás a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a kezelési, karbantartási és javítási utasításoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- közfürdők (tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák), hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- gondoskodni a kútüzem megfelelő működéséről

- vendégtéri medencéket és berendezéseiket, hidroélményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni

- vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni

- egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni

- a vízhálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- hideg- és forróvizes vízhálózatok, berendezések, valamint csatornahálózatok kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- gravitációs, illetve nyomás alatti csővezetékek kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetési, ellenőrzési, karbantartási, és javítási feladatait megoldani

- a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani

- nyomás alatt üzemelő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani, javítani

- hőcserélő, és vízkeverésre szolgáló műtárgyak és berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

- használt víz és szennyvíz elvezetésére, tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezéseket kezelni, karbantartani

- gravitációs csatornahálózatot tisztítani, javítani kényszer-áramoltatású (nyomás és vákuum alatti) csatornahálózat, üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- sűrített levegő előállítására és tárolására szolgáló berendezések és a hozzájuk tartozó csőhálózat üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

- vízfertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni, karbantartani

- mechanikus, pneumatikus, robbanómotoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni

- ellenőrizni, beállítani a víz paramétereit

- hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, gyorstesztekkel fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző méréseket végezni

- kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni

- hagyományos és számítógépes műszaki dokumentációkat használni

- hagyományos, illetve számítógépes üzemirányítási rendszert üzemeltetni

- hagyományos és számítógépes nyilvántartásokat, üzemnaplókat vezetni

- mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni

- munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani és betartatni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51 853 03Csatornamű-kezelőrészszakképesítés
3.3.4.51 853 05Vízműkezelőrészszakképesítés
3.3.5.54 853 04Víziközmű technikusszakképesítés
3.3.6.55 853 01Vízépítő szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10881-16Fürdőüzemi gépész feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10881-16Fürdőüzemi gépész feladataigyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdők, uszodák gépészetének és vendégtéri berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése: Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, módosítása, kiiktatás) elvégzése, vízminőségi követelmények ismertetése, automata vízelemző-adagoló rendszer üzemének ellenőrzése, hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fürdőüzemi gépész szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szintjelző műszerek
6.3.Vezérlő és regisztráló berendezések
6.4.Fürdőüzemi kisegítő berendezések
6.5.Mérőeszközök
6.6.Mosópisztoly
6.7.Szerelhető szivattyú
6.8.Szerelhető tolózár
6.9.Szerelhető csövek és szerelvények
6.10.Csőszerelés szerszámai
6.11.Mechanikus és elektromos kézi szerszámok
6.12.Anyagmozgató eszközök
6.13.Hordozható laboratóriumi mérőműszerek
6.14.Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.15.Vezérlő és regisztráló berendezések
6.16.Számítógép, adatrögzítő és üzemirányító szoftver
6.17.Kommunikációs eszközök

7. Egyebek

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

- Magyar Fürdőszövetség, 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Tel: +36(1)220-2282

A 17. SORSZÁMÚ GÁT- ÉS CSATORNAŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Gát- és csatornaőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozású
Gátőr
3.1.3.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozású
Csatornaőr
3.1.4.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozású
Mederőr
3.1.5.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozású
Segéd-gátőr
3.1.6.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari
és építőipari foglalkozású
Tározóőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Gát- és csatornaőr a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket, a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági, és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, a foglalkoztató szervezet belső szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- figyelőszolgálatot ellátni

- területének helyi nyilvántartásait vezetni

- vízállást észlelni, jelenteni

- hidrometeorológiai állomás adatait jelenteni

- hidrometriai mérésekben közreműködni

- karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken

- árvízvédelmi töltéseket és védősávjukat karbantartani

- biztosítani a meder zavartalan vízlevezető képességét

- műtárgyakat üzemeltetni, karbantartani

- közreműködni az árvízvédekezés munkálatainál

- közreműködni a belvízvédekezés munkálatainál

- közreműködni a vízminőségi kárelhárítás munkálatainál

- közreműködni a helyi vízkárelhárítás munkálatainál

- vízminőséget ellenőrizni; gyors teszteket végezni

- elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket

- munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi és biztonságtechnikai előírásokat betartani

- környezetvédelmi tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések[13]

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 853 02Vízügyi szakmunkásszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11653-16Gát- és csatornaőr ismeretek

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11653-16Gát- és csatornaőr ismeretekgyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gát- és csatornaőr gyakorlati ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

- ideiglenes védmű építése

- vízminőségi kárelhárítás

- vízállás és hidrometeorológiai észlelés

- vízmintavétel élővízből, felszíni vizek minőségi vizsgálata gyorstesztekkel

- mobil szivattyú telepítése, beüzemelése

- vízkivételi és vízkormányzó műtárgyak üzemeltetése, karbantartása

- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gát- és csatornaőr ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Árvízvédelmi anyagok, eszközök
6.3.Vízminőségi kárelhárítás anyagai, eszközei
6.4.Telekommunikációs eszközök
6.5.Kéziszerszámok
6.6.Számítógép, szoftver, nyomtató
6.7.Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.8.Terepi mintavevő eszközök
6.9.Hordozható vízvizsgáló műszerek, gyorstesztek
6.10.Mobil szivattyú szerelvényekkel
6.11.Vízmércék
6.12.Hidrometeorológiai mérőállomás

7. Egyebek

7.1. A szakmai tevékenység ellátása során alkalmazott gépek kezelésének feltétele a Gát- és csatornaőr részszakképesítés esetén: a gépek kezelésére külön jogszabályban meghatározott gépkezelői jogosítvány.

A 18. SORSZÁMÚ JÁRŐR MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 02

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Járőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1 800-2 300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.5251RendőrRendőr járőr
3.1.3.5251RendőrObjektumőr és kísérő
3.1.4.5251RendőrFogdaőr

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

- őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

- járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

- közrendvédelmi feladatokat ellátni

- határrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni

- idegen nyelven kommunikálni

- jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.5.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.6.10372-12Járőri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.1.2. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.3. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.6.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikai felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőri szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Csapatszolgálati, közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7.Szolgálati járművek
6.8.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9.Híradástechnikai eszközök
6.10.Világító berendezés
6.11.Forgalom elterelő eszközök
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax
6.14.Járőr-, őr felszerelés
6.15.Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16.Okmányminták

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekintendő a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 04 azonosítószámú Járőr részszakképesítéssel.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv,szervezet
7.2.2.51 861 02JárőrOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 19. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi előadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 350-450

2. Egyéb adatok

2. 1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

[14]
ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozásúÖnkormányzatok, polgári szervek, szervezetek, gazdálkodó szervezetek védelmi ügyintézői

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása[15]

A katasztrófavédelmi előadó feladata: szakmai irányítás és felügyelet mellett, a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a polgári védelmi feladatok előkészítése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése.

A szakképesítéssel rendelkező képes

a) veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni,

b) terveket készíteni,

c) polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni,

d) részt venni a szakmai területének szabályozásában,

e) védelemszervezői tevékenységet végezni,

f) veszélykezelésben részt venni,

g) kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel,

h) részt venni a logisztikai biztosítás megszervezésében,

i) védelmi létesítményeket kezelni,

j) megalakított szervezeteket oktatni, felkészíteni,

k) szakmailag továbbképezni magát, valamint

l) ellenőrzést végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 861 06Katasztrófavédelmi főelőadóSzakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10385-12Polgári védelmi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10385-12Polgári védelmi feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés); veszélyhelyzet kezelési feladat megtervezése (riasztás, tájékoztatás, helyi és távolsági védelem végrehajtása).[16]

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc[17]

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A helyi szintű védelmi igazgatás és a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Polgári védelmi szervezetek

A vizsgafeladat ismertetése: A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek, a központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi előadó szakmai ismeretek témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3.Szoftverek
6.4.Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5.Egyéni felszerelés, védőeszközök
6.6.Sugárzásmérő eszközök
6.7.Vegyi felderítő eszközök
6.8.Mintavevő felszerelés
6.9.Meteorológiai felderítő eszközök
6.10.Mentesítő eszközök és anyagok
6.11.Építmény és gépészeti makettek
6.12.Szállítóeszközök
6.13.Oktató falitáblák, segédeszközök
6.14.Infokommunikációs eszközök

7. Egyebek

7. 1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 861 03Katasztrófavédelmi előadóBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.4. Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során műszaki mentő gépek, eszközök illetve vegyi mentő gépek, eszközök taktikai alkalmazásának igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges gépeket, eszközöket.

7.5. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 20. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-rápülés azonosító száma: 53 861 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi főelőadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-340

2. Egyéb Adatok

2. 1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 03 Katasztrófavédelmi előadó szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

[18]
ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy és vagyonvédelmi
foglalkozású
Önkormányzatok, polgári szervek, szervezetek, gazdálkodó szervezetek védelmi ügyintézői

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi főelőadó a természeti és civilizációs katasztrófák okozta veszélyekkel szemben a lakosság, a szervezet munkavállalói, anyagi javai és a környezet megóvása érdekében a katasztrófavédelmi feladatokat tervezi, szervezi, a végrehajtást irányítja és ellenőrzi, a közreműködő szervezetek közötti együttműködést megszervezi, koordinálja.[19]

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- integrált kockázatértékelést végezni

- terveket készíteni

- koordinálni a szervezetek katasztrófavédelemmel kapcsolatos tervező, szervező tevékenységét

- polgári védelmi szervezeteket létrehozni és alkalmazni

- döntés-előkészítést végezni

- részt venni szakmai területének szabályozásában

- védelemszervezői tevékenységet végezni

- veszélykezelésben részt venni

- kapcsolatot tartani és együttműködni más szervezetekkel

- részt venni a készletképzésben és a készletgazdálkodásban

- védelmi létesítményeket kezelni

- megalakított szervezetek felkészítését irányítani

- szakmailag továbbképezni magát

- ellenőrzést végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 03Katasztrófavédelmi előadószakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10386-12Katasztrófavédelmi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10386-12Katasztrófavédelmi feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés) végrehajtásának koordinálása, irányítása, veszélyhelyzet kezelési feladatterv (riasztás, tájékoztatás, helyi-, távolsági védelem végrehajtása) értékelése, a feladat végrehajtásának irányítása

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc[20]

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A katasztrófák elleni védekezés megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése: A védelemigazgatás, a polgári védelem jogi alapjaival, irányításával, feladataival, az iparbiztonsági feladatok tervezésével, szervezésével kapcsolatos ismeretek felmérése feleletválasztásos, feleletalkotásos és felelet kiegészítéses kérdések alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Katasztrófák elleni védekezés munkahelyi, települési, területi és központi szinten.

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi főelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadásidő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3.Szoftverek
6.4.Térképészeti szakanyagok, rajz- és íróeszközök
6.5.Szállítóeszközök
6.6.Infokommunikációs eszközök
6.7.Oktatástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító számaA szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 06KatasztrófavédelmiBelügyminisztérium Országos
főelőadóKatasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 21. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZAKELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Katasztrófavédelmi szakelőadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-800

2. Egyéb adatok

2. 1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy és vagyonvédelmi
foglalkozású
Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
hivatásos jogviszonyban betölthető
beosztások

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- irányítás mellett részfeladatokat lát el a katasztrófák megelőzésében, a katasztrófák elhárítására való felkészülésben, a katasztrófák elleni védekezésben és a következményeik felszámolásában

- felügyelet mellett ellenőrzésekben vesz részt

- részt vesz a lakosság polgári védelmi felkészítésében, a polgári védelmi szervezetek létrehozásában, megalakításában, képzésében és továbbképzésében, mozgósításában és alkalmazásában

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- informálódni és kommunikálni

- veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

- terveket készíteni

- szervezeteket létrehozni és működtetni

- döntés előkészítést végezni

- részt venni szakmai területének szabályozásában

- védelemszervezői tevékenységet végezni

- veszélykezelésben részt venni

- kapcsolatot tartani és együttműködni

- részt venni készletképzésben és a készletgazdálkodásban

- védőlétesítményeket kezelni

- oktatni, felkészíteni

- adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

- ellenőrzést végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 861 07Katasztrófavédelmi referensszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10389-12A polgári védelmi tevékenység megszervezése és működtetése

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10389-12A polgári védelmi tevékenység megszervezése
és működtetése
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A lakosság és anyagi javak védelme

A vizsgafeladat ismertetése: Veszélyhelyzettel kapcsolatos megelőzési feladat végrehajtása (veszélyelemzés, kockázatértékelés, hatásvizsgálat, térképi rögzítés, veszélyhelyzeti tervezés), veszélyhelyzet kezelés során jelentkező lakosság és anyagi javak védelmét szolgáló feladat megoldása.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, védelmi igazgatási, polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatainak rendszere, rendvédelmi alapfeladatok, a szolgálatteljesítésre vonatkozó jogszabályok, előírások ismerete és alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: A munkahelyi, települési, területi és központi köteles polgári védelmi szervezetek, az önkéntes mentőszervezetek megalakításával, felkészítésével, mozgósításával és alkalmazásával kapcsolatos ismeretek.

A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi szakelőadó szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidő-szakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3.Szoftverek
6.4.Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5.Egyéni védőfelszerelés, szűrő és szigetelő típusú védőeszközök
6.6.Sugárzásmérő eszközök
6.7.Vegyi felderítő eszközök
6.8.Mintavevő felszerelés
6.9.Meteorológiai felderítő eszközök
6.10.Ex-Ox-Tox - mérők
6.11.Mentesítő eszközök és anyagok
6.12.Építmény és gépészeti makettek
6.13.Műszaki mentő gépek, eszközök
6.14.Vegyi mentő gépek, eszközök
6.15.Szállítóeszközök
6.16.Oktató falitáblák, segédeszközök
6.17.Infokommunikációs eszközök
6.18.Oktatástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés megnevezéseA szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 861 04Katasztrófavédelmi szakelőadóBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A 22. SORSZÁMÚ KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 07

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Katasztrófavédelmi referens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2. 1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 04 Katasztrófavédelmi szakelőadó szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy- és
vagyonvédelmi foglalkozású
Hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
zászlósi rendfokozattal rendszeresített
beosztások

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

- önállóan vagy elöljárói felügyelet mellett katasztrófavédelmi, polgári védelmi, iparbiztonsági feladatokat lát el

- közreműködik megelőző tűzvédelmi (oktatási) feladatok megoldásában

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- tájékozódni és kommunikálni

- alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait

- tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi ismereteket alkalmazni

- kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni

- terveket készíteni

- szervezeteket létrehozni és működtetni

- döntés-előkészítést végezni

- részt venni szakmai területének szabályozásában

- közreműködni hatósági, szakhatósági eljárásban

- védelemszervezői tevékenységet végezni

- veszélykezelésben közreműködni

- kapcsolatot tartani és együttműködni

- logisztikai támogatást tervezni, szervezni

- védőlétesítményeket kezelni

- oktatást, felkészítést tervezni, szervezni és végrehajtani

- adatkezelést és adminisztrációs feladatokat végezni

- ellenőrizni, értékelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 04Katasztrófavédelmi szakelőadószakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10387-12A katasztrófavédelmi referens tevékenysége

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.1.3. A képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.1.4. A hiányzási óraszám nem haladhatja meg a képzési programban rögzített teljes óraszám 15%-át.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10387-12A katasztrófavédelmi referens tevékenységeírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az állami katasztrófavédelem feladatainak megszervezése

A vizsgafeladat ismertetése: Feltételezett helyzet alapján a katasztrófavédelmi referens tervezési, szervezési feladatainak megoldása a lakosság és anyagi javak védelme érdekében.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc[21]

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A polgári védelmi, az iparbiztonsági és a tűzvédelmi feladatok szervezeti és irányítási rendszere, tervezése, szervezése, végrehajtása és ellenőrzése az illetékességi területen belül.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a katasztrófavédelmi referens szakmai képzés témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő:30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Informatikai eszközök (számítógép és perifériái)
6.3.Szoftverek
6.4.Térképészeti szakanyagok, rajzeszközök
6.5.Terület, település, munkahely leírás (gyakorló)
6.6.Katasztrófavédelmi mobil laboratórium
6.7.Építmény és gépészeti makettek
6.8.Műszaki- és vegyimentő szerek, eszközök
6.9.Infokommunikációs eszközök
6.10Oktatástechnikai eszközök
6.11.Szállítóeszközök

7. Egyebek

7. 1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 07Katasztrófavédelmi referensBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 23. SORSZÁMÚ KÉMÉNYSEPRŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kéményseprő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -[22]

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek[23]

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2.7915Kéményseprő,
épületszerkezet tisztító
kéményseprő, kéményvizsgáló,
tüzelőberendezés tisztító, légcsatorna tisztító

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Égéstermék-elvezetők tisztításával, üzembe helyezésével összefüggő feladatokat lát el, tüzelőberendezéseket és légcsatornákat tisztít és tüzelés- és légtechnikai méréseket végez.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- égéstermék-elvezetőt tisztítani

- égéstermék-elvezetőt ellenőrizni, vizsgálni

- égéstermék-elvezetőn hibákat feltárni

- égéstermék-elvezetővel kapcsolatban szaktanácsot adni

- égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó méréseket végezni

- építész és gépész tervet olvasni

- tüzelőberendezés égéstermék oldalát tisztítani

- tüzeléstechnikai mérést végezni

- légcsatornát tisztítani

- légtechnikai mérést végezni

- munkával kapcsolatos dokumentációt kitölteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
----

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10390-12Égéstermék elvezetés
4.4.10391-12Tüzelés-, és légtechnika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10390-12Égéstermék elvezetésgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10391-12Tüzelés-, és légtechnikagyakorlati, írásbeli

A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt vizsgatevékenység legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:[24]

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: égéstermék-elvezető ellenőrzése, tisztítása, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: Az égéstermék-elvezető megközelítése, átvizsgálása, kitisztítása, az égéstermék maradéktalan eltávozásának ellenőrzése, égési levegő utánpótlás ellenőrzése, a tüzeléstechnikai mérés feltételeinek kialakítása, a tüzeléstechnikai mérés, mérési eredmények rögzítése, az égéstermék-elvezető tömörség vizsgálata, ellenőrzése, a szükséges adminisztráció elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

B) A vizsgafeladat megnevezése: tüzelőberendezés égéstermék oldali tisztítása

A vizsgafeladat ismertetése: A tüzelőberendezés szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

C) A vizsgafeladat megnevezése: légtechnikai berendezés tisztítása, ellenőrzése, vizsgálata

A vizsgafeladat ismertetése: A légtechnikai berendezés, valamint a levegőellátó rendszerek szemrevételezése, tisztítási munkálatok előkészítése, tisztítás, az üzemkész állapot visszaállítása, az eltávolított szennyeződés kezelése, áramló közeg mennyiségének mérése.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Égéstermék-elvezetés, tüzelés- és légtechnikai berendezések ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: Szakrajz, szakmai számítások, mértékegységek átszámítása, anyagismeret, hő- és áramlástechnika, jogszabályok, szabványok, műszaki előírások, munka-, tűz- és környezetvédelem.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések kialakításai, típusai, fajtái, szerkezetük és működésük, tisztítási-, ellenőrzési- és vizsgálati technológiák, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő: 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: a sikeres vizsgához vizsgatevékenységenként 50% feletti teljesítményt kell elérni. A gyakorlati vizsgatevékenység bármely vizsgafeladatának eredménytelensége esetén a gyakorlati vizsgatevékenység eredménye elégtelen (1). Javítóvizsgát csak a sikertelen vizsgarészből kell tenni.[25]

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK[26]

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Gumitalpú bakancs
6.3.Kéményseprő alsó és felső munkaruha mint formaruha
6.4.Derékszíj
6.5.Válltáska
6.6.Sapka
6.7.Védőkesztyű
6.8.Védőszemüveg
6.9.Védőálarc
6.10.Porálarc
6.11.Zuhanásgátló
6.12.Munkaöv
6.13.Zseblámpa
6.14.Törpefeszültségű műhelylámpa
6.15.Kéménykulcs
6.16.Kézi kefe
6.17.Kaparóvas
6.18.Koromvonó
6.19.Ipari porszívó
6.20.Égető kanna (gázolajos vagy PB-s)
6.21.Csőkefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
6.22.Tolókefe, többféle hosszúságú és anyagú szárak, különböző anyagú és méretű kefefejekkel
6.23.Pumkefe, különböző anyagú és méretű
6.24.Pumkefeszár, hajlékony vagy merev
6.25.Golyós-kötél kéménycsigával, különböző anyagú és méretű golyókkal
6.26.Rugósaparát, különböző méretekben
6.27.Égéstermék-visszaáramlást érzékelő műszer
6.28.Helyiséglevegő CO mérőműszer
6.29.Kéményvizsgáló tükör, páralemez
6.30.Kéménymérce, mérőszalag
6.31.Kéményvizsgáló ipari kamera
6.32.Digitális fényképezőgép
6.33.Füstpatron
6.34.Szivacsdugók füstnyomás próbához, különböző méretben és formában
6.35.Szivárgási-érték mérőműszer, tartozékaival
6.36.Koromszám mérő
6.37.Felületi hőmérő
6.38.Tüzeléstechnikai mérőműszer
6.39.Kézi elektromos fúrógép, fémfúró szárakkal
6.40.Elektromos hosszabbító
6.41.Kazántisztító kefeszárak, különböző anyagú és hosszúságú
6.42.Kazántisztító kefefejek, különböző anyagú, méretű és formájú
6.43.Drótkefe
6.44.Áramlási sebességmérő
6.45.Elszívó ventilátor
6.46.Csavarhúzókészlet
6.47.Villáskulcs-, franciakulcs- és imbuszkulcs-készlet
6.48.Svéd-, kombinált-, csípő- és laposfogók
6.49.Tolómérő
6.50.Fázisceruza
6.51.Munkavégzéshez szükséges nyomtatványok

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv,szervezet
7.2.2.32 853 02KéményseprőBelügyminisztérium

7.3. Szervezett képzésben való részvétel kötelező. A hiányzás mértéke az órák 15%-át nem haladhatja meg.[27]

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.[28]

7.5. A képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszerelést, formaruházatot és az egyéni munkaeszközöket a beiskolázó biztosítja.[29]

7.6. A szakmai vizsga 3 napnál hosszabb időtartamra is szervezhető.[30]

7.7. A legalább 3 hónap időtartamú, kéményseprő mester felügyeletével végzett, jogszabály által meghatározott égéstermék elvezető tisztítási tevékenység igazolásával, bemeneti előzetes tudásszint felmérés alapján, a szakképzés területi gyakorlati időtartamába beszámítható legfeljebb 160 gyakorlati óra.[31]

A 24. SORSZÁMÚ KÖRZETI MEGBÍZOTT MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Körzeti megbízott

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év rendőr szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR
megnevezése
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5361RendőrKörzeti megbízott

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- végezni a körzeti megbízott általános feladatait

- végezni a körzeti megbízott bűnügyi feladatait

- végezni a körzeti megbízott közlekedési és speciális közlekedésrendészeti feladatait,

- az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat, végezni a nyilvántartott személyek ellenőrzését

- együttműködni az illetékességi területén működő települési önkormányzattal

- megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján - szolgálatát

- felkészülni a szolgálatára irányuló ellenőrzésekre és együttműködni az ellenőrzések során

- végezni a körzeti megbízotti elemző-értékelő tevékenységét

- végezni körzeti megbízott bűnmegelőzési feladatait

- végezni a körzeti megbízott statisztikai feladatait

- bűnügyi iratok informatikai eszközökkel történő dokumentálását alkalmazni

- a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

- adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani

- bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni

- büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni

- elvégezni az áldozatvédelemmel és a családon belüli erőszakkal kapcsolatos egyes feladatokat

- intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során a jogszerűséget betartani

- szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit betartani

- szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes
(Határrendészeti-rendőr)
szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes
(Közrendvédelmi-rendőr)
szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10408-12Körzeti megbízotti feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenységei
5.2.3.10408-12Körzeti megbízotti feladatokgyakorlati, szóbeli

5.2.4. A képzés foglalkozásain való részvétel, a gyakorlati feladatok megoldásában való közreműködés, a személyre kiadott feladatok végrehajtása, és a szakmai gyakorlat feladat megoldásainak adott határidőig történő leadása.

5.2.5. A hiányzás mértéke a kontakt foglalkozási órák 20%-át nem haladja meg.

5.2.6. Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Körzeti megbízotti gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs gyakorlatok, közlekedési, Neozsaru rendszerben elvégzendő adminisztrációs tevékenység, közrendvédelmi szituáció, illetve különböző bűnügyi helyzetek megoldása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Körzeti megbízotti szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Szolgálati járművek
6.6.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.7.Híradástechnikai eszközök
6.8.Mérőeszközök
6.9.Világító berendezés
6.10.Forgalom elterelő eszközök
6.11.Videokamera
6.12.Fényképezőgép
6.13.Nyomtató
6.14.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 04Körzeti megbízottOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 25. SORSZÁMÚ KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 05

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közterület-felügyelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

2. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör
3.1.2.5256Közterület-felügyelőKözterület-felügyelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a felügyelő feladatait az önkormányzat illetékességi területén lévő közterületen, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági szervezeteinek területén, valamint az önkormányzat tömegközlekedési feladatának ellátása során üzemeltetett tömegközlekedési eszköz szerződésszerű használatának ellenőrzése során látja el

- szabálysértési és közigazgatási hatósági eljárást kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki, illetve helyreállítja a közterület eredeti rendjét

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- hatósági intézkedést folytatni

- védeni a közterület rendjét és tisztaságát

- alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat

- ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát

- segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait

- közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein

- részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében

- ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

- közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában

- ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel

- jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében

- részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani

- részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében

- közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

- részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében

- közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni

- segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegélyellátásban

- kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket

- közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

- jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni

- a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
----

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10392-12Közterület-felügyelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.2azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10392-12Közterület-felügyelő feladataiírásbeli

A szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáróvizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Adott szituációs közterület-felügyelői összetett feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Felvilágosítás adása, intézkedés végrehajtása, (térfelügyeleti) megfigyelés, kapcsolódó mérések elvégzése, szabálytalanságok tényének rögzítése és a szükséges intézkedések megtétele, okmányok kitöltése, konfliktuskezelés, az önvédelmi fogások, rendszeresített támadáselhárító és kényszerítő eszközök alkalmazásának bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 75%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közterület-felügyelő hatáskörébe tartozó szituációs feladatok értelmezése, és a hozzá kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.fényképezőgép/videokamera
6.3.rádiótelefon/mobiltelefon
6.4.kerékbilincs
6.5.zseblámpa
6.6.támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök (pl. könnygáz spray, kézbilincs,
rendőrbot)
6.7.megkülönböztető formaruha
6.8.gumikesztyű
6.9.láthatósági mellény
6.10.irodatechnikai/számítástechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/ szakirány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkör gyakorló szerv,
szervezet
7.2.2.52 861 05Közterület-felügyelőTelepülési Önkormányzatok Országos Szövetsége

A 26. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.4229Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású
Ügyfélszolgálati ügyintéző
3.1.3.4136Iratkezelő, irattárosÜgykezelő, Irattáros
3.1.4.4112Általános irodai adminisztrátorAdminisztrációs ügyintéző,
Dokumentációs ügyintéző
3.1.53654Hatósági engedélyek kiadásával
foglalkozó ügyintéző
Földhivatali hatósági ügyintéző, hatósági
ügyintéző (szociális terület,
okmányirodai feladatok)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

- külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni

- számítógépes ügyviteli és iktató programcsomagokat alkalmazni

- ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést lefolytatni, végezni

- ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

- ügyintézői feladatokat ellátni

- ügyfélszolgálati feladatokat ellátni

- leíró feladatokat végezni

- feladatkörébe tartozó eljárást lefolytatni

- döntés-előkészítést végezni

- tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

- iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

- feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben döntés-előkészítést és támogató feladatokat végezni

- ellátni a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat

- önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket

- ügyfélfogadást, ügyfélszolgálatot végezni

- végigvinni a munkakörébe tartozó jogi, igazgatási eljárásokat

- kezelni a felmerülő ügyfélkonfliktusokat,

- alkalmazni a hatékony kommunikáció elemeit

- ügyintézést, eljárást lefolytatni különböző ügyek kapcsán, ügyviteli és/vagy érdemi feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

[32]
ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.
3.3.4.34 861 01Rendészeti őrszakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes
(a szakmairány megjelölésével)
szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.azonosító
száma
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak megnevezése
4.2.11555-16Ügykezelés a közszolgálatban
4.3.11632-16Közszolgálati ügyintéző alapfeladatok
4.4.11559-16E-közigazgatási ismeretek
4.5.11560-16Ügyfélszolgálati kommunikáció magyar és idegen nyelven
4.6.11385-12Magyar- és idegen nyelvű panaszkezelés
4.7.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.8.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.---

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélfogadás

A vizsgafeladat ismertetése: A megadott paraméterek alapján helyzetgyakorlat keretében ügyfél fogadása, kiszolgálása, az ügynek megfelelő adminisztráció meghatározása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos levél, dokumentum szerkesztése

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat begépeli; a dokumentumot megszerkeszti a dokumentumok készítésének szokásai szerint és a megadott utasítások alapján. Az elkészült dokumentumot kinyomtatja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Ügyiratkezelés

A vizsgafeladat ismertetése: Beérkező dokumentumok iktatása a megadott paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügyintéző szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése. Témakörök: közigazgatási eljárás ismeretek, ügykezelési ismeretek, E-közigazgatási ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11555-16, 11632-16, 11559-16, 11560-16 és 11385-12 azonosító számú követelménymodulokat tartalmazza.[33]

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szkenner
6.4.Nyomtató
6.5.Fénymásoló
6.6.Telefon
6.7.Fax
6.8.Irodai Szoftverek
6.9.Nyomtatványok
6.10.Iratmegsemmisítő
6.11.Hangrögzítő
6.12.CD-jogtár
6.13.Internet hozzáférés
6.14.Irodaszerek
6.15.Hivatali nyomtatványok (másolatok)
6.16.Szakmai okmányok
6.17.Iktató könyv
6.18.Postakönyv
6.19.Iktató szoftver

7. Egyebek

7.1. Jelen szakképesítés megszerzésével kormányzati ügykezelői munkakörben a résztvevő mentesül az ügykezelői alapvizsga letétele alól.

7.2. Jelen szakképesítés megszerzése Kormányablak ügyintéző munkakör betöltésére jogosít.

7.3. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közszolgálati ügyintéző szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

ABC
7.3.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.3.2.54 345 01Közszolgálati ügyintézőBelügyminisztérium

A 27. SORSZÁMÚ KÖZSZOLGÁLATI ÜGYKEZELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Közszolgálati ügykezelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700-2000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr,
Felvezető, Őrparancsnok,
Őrségparancsnok
3.1.3.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási és
szállítási foglalkozások
Parkolóőr
3.1.4.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, Oktatási
intézmény, egészségügyi intézmény
portása, Múzeumi teremőr
3.1.5.5256Közterület-felügyelőKözterület-felügyelő
3.1.64114Adatrögzítő adminisztrátorAdatrögzítő adminisztrátor

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Közszolgálati ügykezelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Közszolgálati ügykezelő a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

- ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,

- szállítmánykísérési feladatokat végezni,

- biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén,

- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,

- intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,

- elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt,

- eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,

- kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,

- alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,

- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

- tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,

- helyszínbiztosítást végezni,

- elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,

- elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,

- szolgálatot felvenni, és átadni,

- együttműködni a feladatvégrehajtásban érintett hatóságokkal,

- konfliktus- és stresszkezelést végezni,

- hatósági intézkedést folytatni,

- védeni a közterület rendjét és tisztaságát,

- alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat,

- ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát;

- segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait,

- közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein,

- részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében,

- ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

- közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában,

- ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel,

- jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében,

- részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvényben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani,

- részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében,

- közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

- részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében,

- közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni,

- segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegélyellátásban,

- kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket,

- közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

- jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni,

- a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni,

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni,

- gyorsírással rögzített információkból feljegyzést, emlékeztetőt, kivonatos jegyzőkönyvet készíteni,

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani, kezelni, tárolni,

- számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni,

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni

- ügyintézői feladatokat ellátni,

- kapcsolattartást szolgáló írásbeli dokumentumokat, iratokat készíteni, kezelni,

- dokumentumszerkesztési feladatokat végezni,

- adatokat, információkat kérni, gyűjteni, továbbítani hagyományos és elektronikus úton.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. Szakmai Követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.1.1.azonosító száma megnevezése
4.1.1.2.11654-16Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.1.1.3.11655-16Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő számára
4.1.1.4.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.1.1.5.11556-16Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.1.1.6.11657-16Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.1.1.7.11658-16Rendészeti szakmai informatika
4.1.1.8.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktika
4.1.1.9.10069-12Irodai asszisztensi feladatok
4.1.1.10.10067-12Gépírás, dokumentum készítés iratkezelés

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszerű szakképzés esetén: -

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11654-16Rendvédelmi jog és közigazgatásírásbeli
5.2.4.11655-16Magánbiztonság közszolgálati ügykezelő
számára
gyakorlati, szóbeli
5.2.5.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatokírásbeli
5.2.6.11556-16Társadalomismeret és szakmai kommunikációszóbeli
5.2.7.11657-16Rendészeti szakmai idegen nyelvszóbeli
5.2.8.11658-16Rendészeti szakmai informatikagyakorlati
5.2.9.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktikagyakorlati
5.2.10.10069-12Irodai asszisztensi feladatokgyakorlati, szóbeli
5.2.11.10067-12Gépírás és dokumentumkészítés, iratkezelésgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: Intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladat-végrehajtás történik. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hivatalos, üzleti levél, dokumentum szerkesztése és a kapcsolattartás szabályainak alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: A hardvereszközök és az operációs rendszer előkészítése után egy kb. 1500-2000 leütés terjedelmű, folyamatosan írott vagy részben felülírt, javított, korrektúrázott nyomtatott formátumú szöveget és megadott adatokat - 150 leütés/perc sebességgel - begépeli. A dokumentumot megszerkeszti a megadott utasítások alapján. Forrásfájlban előkészített táblázatot vagy adatbázist készít utasítások alapján, valamint felhasználja adatait a dokumentummal összefüggésben. Számítógépen előkészített forrásfájlban megadott 10-12 kérdésre (szituációra) számítógép alkalmazásával ad választ a dokumentum tartalmával, funkciójával összefüggésben a dokumentumkészítés, adatrögzítés, az irat- és irodai eszközkezelés, valamint a munkahelyi kommunikáció témaköréből.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügykezelő szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: Jogi ismeretek. Általános őr- és járőrtársi feladatok. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása. A közterület-felügyelet szabályozása, az alkalmazási feltételek, a közterület-felügyeleti tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás, a közterület-felügyelői intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közszolgálati ügykezelő szakmai ismeretek[34]

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11655-16, 11556-16, 11552-16, 10069-12 és 10067-12 azonosító számú követelménymodulokat tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Híradástechnikai eszközök
6.3.Világító berendezés
6.4.Forgalomelterelő eszközök
6.5.Nyomtató
6.6.Telefon, fax
6.7.Járőr, őr felszerelés
6.8.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.9.Okmányminták
6.10.Videokamera
6.11.Fényképezőgép/videókamera
6.12.Rendőrbot
6.13.Bilincs
6.14.Könnyfakasztó spray
6.15.Rövid lőfegyver (félautomata pisztoly)
6.16.Hosszú lőfegyver gépkarabély/géppisztoly)
6.17.Jegyzettömb
6.18.Toll
6.19.Okmányminták
6.20.Szolgálati jelvény (kitűző)
6.21.Szolgálati igazolvány (imitált)
6.22.Rádiótelefon/mobiltelefon
6.23.Kerékbilincs
6.24.Támadáselhárító eszközök, kényszerítő eszközök
6.25.Megkülönböztető formaruha
6.26.Gumikesztyű
6.27.Láthatósági mellény
6.28.Irodatechnikai/számítástechnikai eszközök
6.29.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.30.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.31.Kézi detektor
6.32.Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.33.Számítógép Office-programokkal
6.34.Irodai programcsomag
6.35.Iktatóprogram
6.36.Hálózat
6.37.Internet-hozzáférés
6.38.Nyomtató
6.39.Szkenner
6.40.Telefon
6.41.Fax
6.42.Fénymásoló
6.43.Projektor
6.44.Irodatechnikai eszközök: iratmegsemmisítő, hőkötő, lamináló, spirálozó
6.45.Irodaszerek
6.46.Nyomtatványok
6.47.Bizonylatok
6.48.Hangrögzítő eszköz
6.49.Szakkönyvek
6.50.CD-jogtár

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Közszolgálati ügykezelő szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

ABC
7.2.1.azonosító
szám
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 345 04Közszolgálati ügykezelőBelügyminisztérium

7.3. A megszerzett szakképesítéssel polgárőr tevékenység végezhető.

7.4. A Közszolgálati ügykezelő szakképesítés érettségi végzettséggel szerezhető meg.

7.5. A Közszolgálati ügykezelő szakképesítés birtokában a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés 1,5 év képzési idő alatt szerezhető meg.

A 28. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-RENDŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kutyavezető-rendőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-900

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:-

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5251RendőrKutyavezető-rendőr

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Kutya alkalmazásával járőrszolgálatot, őrző-védő munkát és alapszintű nyomkövetési feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező:

- a kutya alkalmazásával összefüggő általános feladatokat ellátni

- őrző-védőmunkát végezni szolgálati kutyával

- járőrszolgálatot teljesíteni szolgálati kutyával

- intézkedni bűncselekmény elkövetése esetén, továbbá speciális feladatokat ellátni szolgálati kutyával

- megtervezni - az elöljárótól kapott szempontok alapján - szolgálatát

- a jogsértő cselekményeket felismerni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén

- adatot, információt gyűjteni, ellenőrizni, megkeresést végrehajtani

- bizonyítási cselekményeket végrehajtani és dokumentálni

- büntetőeljárási kényszerintézkedéseket végrehajtani és dokumentálni

- intézkedni saját elhatározásából, felkérésre vagy utasításra, melynek során betartani a jogszerűség, szakszerűség, arányosság, objektivitás, biztonság és eredményesség követelményeit

- intézkedni bűncselekmény elkövetése esetén

- alapszintű nyomkövetési feladatokat (füves területen, földdel borított talajon, erdőben történő nyomkövetés) ellátni a szolgálati kutyával

- a kutya elhelyezésével, tartásával, élelmezésével, ápolásával, gondozásával, egészségmegőrzésével kapcsolatos feladatokat ellátni

- szolgálata ellátása során lőfegyvert használni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai Követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10409-12Kutyavezető-rendőr feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10409-12Kutyavezető-rendőr feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kutyavezető-rendőri gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: Kutyakiképzés gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kutyavezető-rendőr feladatai a kutya kiképzésével és tartásával kapcsolatban

A vizsgafeladat ismertetése: A kutya kiképzésére, tartására, elhelyezésére, gondozására, ápolására vonatkozó szabályok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kinológiai alap- és szakmai ismeretek, kutyavezető-rendőr szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.4.Kényszerítő eszközök
6.5.Szolgálati járművek
6.6.Híradástechnikai eszközök
6.7.Világító berendezés
6.8.Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya
6.9.Rövid és hosszúpóráz, nyomkövető hám, szájkosár, rejtett és pengés védőkar, francia
bunda, valamint egyéb kutyakiképző eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 05Kutyavezető-rendőrOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 29. SORSZÁMÚ KUTYAVEZETŐ-VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 861 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kutyavezető-vagyonőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350[35]

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének jogszabályban előírt feltételeivel.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 32 861 01 Személy- és vagyonőr,

- 31 861 01 1000 Biztonsági őr,

- 52 861 01 Biztonságszervező,

- 54 861 01 0000 Biztonságszervező I., vagy

- 54 861 01 0100 3301 Biztonságszervező II. megnevezésű szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőr, biztonsági őrKözterületen vagy közforgalom számára
nyitott magánterületen kutyás őri feladatok
ellátása
3.1.3.5259Egyéb személy- és
vagyonvédelmi foglalkozású
Közterületen vagy nyitott magánterületen
kutyás őri feladatok ellátása

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Kutyavezető-vagyonőr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Kutyavezető-vagyonőr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- ellátni a kutyás őri szolgálatot közterületen és közforgalom számára nyitott magánterületen

- ellátni a rendezvénybiztosítási feladatokat

- felügyelni a rendelkezésére bocsátott kutyákat

- részt venni a speciális kutyás kiképzésen

- gyakoroltatni a kutyát rendszeresen közterületi és közforgalom számára nyitott magánterületen elvégzendő feladatokra

- közterületen és nyitott magánterületen alkalmazni a kutyát vagyonvédelmi és személyvédelmi feladatok ellátására, járőrszolgálatra és saját vagy társa intézkedésének biztosítására

- gondozni, ellátni a kutyát, folyamatosan betartani az állategészségügyi és higiénés rendszabályokat

- felügyelni a parkolási rendre

- biztosítani a rendezvényt és a rendezvény helyszínének környezetét a részére meghatározott útmutatások alapján

- a munkájával kapcsolatos dokumentációt és okmányokat folyamatosan és naprakészen vezetni

- a rendszeresített eszközeivel az őrzésére bízott területet megvédeni

- vészhelyzetekben szakszerűen eljárni

- szakszerű segítséget és támogatást adni az egészségügyi, katasztrófavédelmi és rendőri szervek intézkedéseinek lefolytatásához

- az előírt együttműködési feladatokat végrehajtani

- felismerni a jogellenes cselekményeket, és azokat minősíti

- szakszerűen és törvényesen fellépni a jogellenes cselekményeket elkövetőkkel szemben

- az arányosság, szükségesség és időszerűség elveit figyelembe véve jogszerűen, szakszerűen és hatékonyan alkalmazni a támadás - elhárítás eszközeit

- a meghatározott módon és formában jelentéseket készíteni

- kezelni a rendszeresített híradástechnikai és biztonságtechnikai eszközöket

- kezelni a szolgálatával összefüggő konfliktus helyzeteket

- a szakma általános és speciális etikai szabályait betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 861 01Személy- és vagyonőrszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10415-12Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10415-12Közterületen vagy nyitott magánterületen
kutyás őri feladatok
gyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Közterületen és nyitott magánterületen kutyával történő intézkedés ismertetése, dokumentálása. A kutya képzésének, ápolásának, gondozásának gyakorlati bemutatása. A gyakorlati feladatellátás során megjelenő szituációs gyakorlatok bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A kutyával történő feladatok végrehajtásának rendje, szabályai, biztonsági-, munkavédelmi- és állategészségügyi rendszabályok ismertetése

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás-elhárítás eszközei
6.3.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.4.Rövid és futtató póráz
6.5.Kutya-védőfelszerelés eszközei
6.6.Egyéb kutyakiképző eszközök
6.7.Kiképzésre alkalmas szolgálati kutya

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják.

A 0706-06 számú Közterületi kutyás őri feladatok követelménymodul sikeres teljesítése egyenértékű a 10415-12 számú Közterületen vagy nyitott magánterületen kutyás őri feladatok követelménymodullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.33 861 01Kutyavezető-vagyonőrSzemély-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 30. SORSZÁMÚ MAGÁNNYOMOZÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 06

1.2. Szakképesítés megnevezése: Magánnyomozó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 450-650

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a jelölt rendelkezzen a magánnyomozói igazolvány megszerzésének jogszabályban előírt feltételeivel.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
Magánnyomozó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Magánnyomozó a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Magánnyomozó a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani

- a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni

- adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni

- személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni

- nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni

- bűnmegelőzési felkészítőt tartani

- kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

- munkaköréhez kapcsolódó technikai,- számítástechnikai eszközöket használni

- hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni

- adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni

- elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
---

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10380-12Általános magánnyomozói tevékenységek végzése
4.5.10381-12Magánnyomozói adminisztrációs feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása. Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 80 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, magánnyomozással foglalkozó vállalkozásnál.

5.1.3. Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek

5.1.4. Záró dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozatnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlat teljes időszaki munkáját, avagy ennek során tapasztalt egy olyan esetet, mely tanulságos lehet a szakma gyakorlása szempontjából - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezéseA modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10380-12Általános magánnyomozói tevékenységek
végzése
szóbeli, gyakorlati
5.2.5.10381-12Magánnyomozói adminisztrációs feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Konkrét megbízatási és életmentési feladat. A megbízás teljesítésére vonatkozó elképzelés kialakítása, a kockázatelemzés és az ár-, illetve költségajánlat elkészítése, vagy a megrendelés tartalmára vonatkozó munka beindítása, a szükséges információk és megszerzésük módjai közül egynek a kivitelezése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi szabályok, előírások

Magánnyomozói munkavégzésével kapcsolatos legfontosabb jogi normák tartalma, az adatkezelés, valamint adminisztratív jellegű teendők végzésének követelményei, szabályai

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Magánnyomozói szakmai szabályok, előírások

A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat védése

A vizsgázó a záró dolgozatát bemutatja, megvédi

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás-elhárítás eszközei
6.3.Mobil számítógép és szoftver (Word és Excel)
6.4.Hang és képrögzítő eszközök (fényképezőgép, videó felvevő, diktafon, hordozható
kismagnetofon)
6.5.Mobiltelefon és kézi rádió
6.6.Adattároló médium és iratmegsemmisítő
6.7.Intranet hozzáférés (távoli is)
6.8.Irodatechnikai eszközök, nyomtató,- másoló berendezés
6.9.CD jogtár vagy Hatályos jogszabálygyűjtemény
6.10.Támadáselhárító és védő eszközök
6.11.Speciális egyéni felszerelés

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.52 861 06MagánnyomozóSzemély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara

A 31. SORSZÁMÚ MECHANIKUS VAGYONVÉDELMI SZERELŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-400

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 34 521 10 Szerszámkészítő vagy

- 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy

- 34 521 06 Hegesztő megnevezésű szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
Mechanikus vagyonvédelmi
szerelő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Mechanikus vagyonvédelmi szerelő a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Mechanikus vagyonvédelmi szerelő a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megrendelést felvenni

- helyszíni felmérést, kockázatelemzést végezni

- vázlatot, ajánlatot készíteni

- kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a szükséges anyagot beszerezni, különféle - a védelemre hivatott - anyagot megmunkálni

- díszítő munkát, lekezelést, felületkezelést végezni, befejező munkálatokat, a beépítést elvégezni

- fémelemeket hegeszteni

- karbantartást, felújítást végezni

- munkafolyamatokat lezárni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezéseszakképesítés köre
3.3.3.34 521 10Szerszámkészítőszakképesítés
3.3.4.34 521 03Gépi forgácsolószakképesítés
3.3.5.34 521 06Hegesztőszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10382-12Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10382-12Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendőkírásbeli, gyakorlati,
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szak-, és életmentéssel kapcsolatos feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A megrendelt mechanikai jellegű védelmi eszköz vázlatának és a költségajánlatnak elkészítése, a munka beindítása, a szükséges szerszámok kiválasztása, a munkatárgy egy részének elkészítése, életmentéssel kapcsolatos részfeladat elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mechanikus vagyonvédelmi szerelői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A mechanikus védelmi rendszerszerelő munkavégzésével kapcsolatos elméleti tudnivalók, szabályok, előírások

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarára és a felügyeleti szervére vonatkozó, illetve a szakmához kapcsolódó előírások, szabályok, valamint ezek érvényesítése.

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései az összes modul követelményeire vonatkoznak.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadáselhárítás eszközei
6.3.Diagnosztikai (felületvizsgáló) eszközök, berendezések, műszerek
6.4.Fémet megmunkáló kéziszerszámok, gépi meghajtású kéziszerszámok
6.5.Íróeszköz, rajztábla és rajzlap ceruzával
6.6.Hegesztő készülék
6.7.Segédeszközök, nyersanyagok a megmunkáláshoz
6.8.Mérőeszközök
6.9.Állvány, létra
6.10.Műszaki dokumentáció
6.11.Melegítő égő, szén a melegítéshez
6.12.Eszközök fém festéséhez
6.13.Munkaasztal satuval és köszörűvel
6.14.Egyéni és csoportos munkavédelmi eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

A 0111-06 Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő), a 0220-06 Gépészeti kötési feladatok, a 0716-06 Biztonsági alapfeladatok II., a 0719-06 Biztonságtechnikai szerelési feladatok mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelők részére megnevezésű modulok együttesen egyenértékűek és megfelelnek a 10382-12 számú Mechanikai vagyonvédelmi szerelői teendők megnevezésű modullal.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.35 861 02Mechanikus vagyonvédelmi
szerelő
Személy-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara

A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 347 07

1.2. Szakképesítés megnevezése: Migrációs ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 250-350

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

- Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány.

- Ha a jelentkező nem a munkaadó (hivatal) által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni, továbbá a jelentkező részére a szakmai képzés személyi és tárgyi feltételeit biztosítja.

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák:

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőÁllampolgársági ügyintéző
3.1.3.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőEngedélyügyi ügyintéző
3.1.4.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőIdegenrendészeti ügyintéző
3.1.5.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőMenekültügyi ügyintéző
3.1.6.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőMigrációs ügyintéző
3.1.7.4229Egyéb ügyfélkapcsolati
foglalkozású
Ügyfélszolgálati ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményez. Jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat folytat le.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- idegenrendészeti szabálysértési eljárást, idegenrendészeti büntetőeljárást kezdeményezni

- jogkörében idegenrendészeti alap,- jogorvoslati és végrehajtási eljárásokat lefolytatni

- feladatkörébe tartozó alapeljárást lefolytatni

- feladatkörébe tartozó jogorvoslati eljárást lefolytatni

- feladatkörébe tartozó végrehajtási eljárást lefolytatni

- közreműködni más hatósági és bírósági eljárásokban

- döntés-előkészítést végezni

- tájékoztatást adni, adatszolgáltatást végezni szóban és írásban

- iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket ellátni

- idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végezni

- állampolgársági ügyekben döntés-előkészítést támogató feladatokat végezni

- ellátni a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat

- önállóan végezni a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat

- okmányokat előkészíteni gyártásra, kezelni az ehhez szükséges eszközöket

- okmányokat előállítani, illetve visszavonni

- ügyfélfogadást végezni

- ellátni a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
----

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10393-12Migrációs közszolgálati ismeretek
4.4.10394-12Migrációs szakmai ismeretek

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

5.1.1. Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén: az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.2. Szakmai záró dolgozat elkészítése, amelyet a szakmai vizsga megkezdése előtt 15 nappal korábban kell leadni a szakmai vizsgaszervező intézménynek, az előzetes szakmai értékeléssel együtt. (A záró dolgozattal kapcsolatos tudnivalókat bővebben a 7. Egyebek fejezet tartalmazza.)

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10393-12Migrációs közszolgálati ismeretekírásbeli
5.2.4.10394-12Migrációs szakmai ismeretekírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat

A vizsgafeladat ismertetése: A korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozat a gyakorlati vizsgafeladatnál kerül beszámításra

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záró dolgozat ismertetése, megvédése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó (jelölt) a korábban elkészített és előzetesen értékelt záró dolgozatát bemutatja, megvédi a vizsgabizottság előtt, a záró dolgozat témájához kapcsolódó kérdésekre válaszol

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Migrációs ügyintézői szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörökhöz kapcsolódóan kerülnek kialakítására

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép
6.3.Szoftverek
6.4.Internet hozzáférés
6.5.Irodaszerek
6.6.Hivatali nyomtatványok (másolatok)
6.7.Szakmai okmányok
6.8.Szakmai felkészítési jegyzetek

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

[36]
ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 347 07Migrációs ügyintézőOrszágos Idegenrendészeti Főigazgatóság

7.3. Záró dolgozattal kapcsolatos előírások

7.3.1. A szakmai záró dolgozat elkészítése a komplex szakmai vizsga integráns része. A szakmai záró dolgozat elkészítése, előírt időben történő beadása majd a szakmai vizsgabizottság előtti megvédése alól felmentés nem adható. A szakmai záró dolgozatokat csak szakmai képző intézmény által javasolt és a szakmai vizsgaszervező intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő legkésőbb 1 évig. A záró dolgozati témaköröket a kamarai feladatokat ellátó szakmai szervezetként az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adja ki. A kiadott szakmai témakörök közül a jelöltek húzással választják ki azt a témakört, amelyet a záró dolgozat elkészítése során fel kell dolgozniuk.[37]

7.3.2. A szakmai záró dolgozatnak tükröznie kell a választott témakör összefüggéseit, kapcsolódásait, a hatályos szakmai és jogszabályi környezetét. Lehetőség szerint törekedni kell a témakör hatályos szakmai és jogszabályi környezetének korrekt bemutatására, továbbá az egyes szakmai tevékenységek munkakörének ellátásához szükséges szakmai ismeretek közlésére. A szakmai záró dolgozat formai követelményeit a kamarai feladatokat ellátó szakmai szervezet határozza meg.

A 33. SORSZÁMÚ OKMÁNYVIZSGÁLÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Okmányvizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év határrendészeti rendőr szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5251RendőrÚtlevélkezelő
3.1.3.5251RendőrHRK ügyeletes
3.1.4.5251RendőrOkmányszakértő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Személycseréket, tartalmi hamisításokat felfedi, szaktanácsadói véleményt és dokumentációt készít, ismeretlen okmányokat dokumentál, szakmai tapasztalatokat átad, továbbít.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- dönteni a megvizsgált biztonsági okmányok eredetiségéről, hamis, hamisított, fiktív, biankó voltáról,

- felfedni, dokumentálni a személycseréket

- felfedni, dokumentálni a tartalmi hamisításokat (mechanikai, vegyi törlés, átírás, hozzáírás, fényképcsere, bélyegzőhamisítás, lapcsere, laphiány, vízumhamisítás)

- foglalkozásokat tartani az okmánybiztonsági elemekről, a hamisítások felfedésének lehetőségeiről

- eseti szaktanácsadói véleményt készíteni

- ellenőrizni a dokumentációk tartalmi és alaki követelményeit

- kezelni az elektronikus okmánynyilvántartó rendszereket (NEKOR; IFADO, PRADO)

- ismeretlen okmány feltűnése esetén dokumentálni annak biztonsági elemeit

- személyazonosítást végezni, speciális (Schengen) nyilvántartásokban ellenőrizni

- úti okmánynyilvántartásokat teljes körűen ismerni és használni

- adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni

- okmányvizsgálati módszereket alkalmazni

- okmányvizsgálati eszközöket kezelni

- felismerni az eredeti okmányok biztonsági elemeit

- felismerni az okmányhamisítás módszereit

- formailag, tartalmilag megfelelő dokumentációt készíteni és felterjeszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes
(Határrendészeti-rendőr)
szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10410-12Az okmányvizsgáló feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10410-12Az okmányvizsgáló feladataiírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a tételben meghatározott okmányvizsgálói feladatot végzi el

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10410-12 Okmányvizsgálói követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Okmányvizsgálói szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.3.Híradástechnikai eszközök
6.4.Nyomtató
6.5.Okmányminták
6.6.Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések
6.7.Okmányvizsgáló kézi és asztali eszközök, berendezések
6.8Scanner

7. Egyebek

7.1. Validáció: A határrendészeti rendőr szakirányú szakképesítésen túl az okmányvizsgáló szakképesítés-ráépülés képzést megkezdheti az 52 861 06 0010 52 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendészeti rendőr, vagy 52 8912 01 azonosító számú szakképesítéssel rendelkező határrendész szakképesítésű hivatásos állományú személy is.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosítóA szakképesítés-A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
számaráépülés megnevezéseilletékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.55 861 06OkmányvizsgálóOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 34. SORSZÁMÚ ŐR-JÁRŐRTÁRS MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

8. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 861 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Őr-járőrtárs

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

9. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

10. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR
megnevezése
A részszakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.5251RendőrJogszabályban meghatározott, az alapbeosztásnak minősülő
tiszthelyettesi "A" besorolási osztályba, az alapbeosztásnak nem
minősülő "A"-"B" besorolási osztályokba tartozó egyes
munkakörök

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedési szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni,

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni,

- őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni,

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni,

- kényszerítő eszközöket használni,

- közrendvédelmi feladatokat ellátni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 86101Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 86101Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 86101Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 86101Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

11. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatok

12. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

E szakmát gyakorlókra vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Járőrtársi szolgálati szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Közbiztonsági és rendészeti jellegű feladatok számonkérése írásban.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Objektum-, személy- és vagyonvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények pontban megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

13. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Szolgálati járművek
6.7.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.8.Híradástechnikai eszközök
6.9.Világító berendezés
6.10.Forgalomelterelő eszközök
6.11.Nyomtató
6.12.Telefon, fax
6.13.Járőr-, őr felszerelés
6.14.Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.15.Okmányminták

14. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják.

Jelen részszakképesítés egyenértékűnek tekinthető a 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0100 52 02 számú Objektumőr-kísérő részszakképesítéssel és az 52 861 06 0100 52 05 számú Őr-járőrtárs részszakképesítéssel.

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.51 861 03Őr - járőrtársOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 35. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti őr

1. 3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: szükséges[38]

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra.

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőr, biztonsági őrSzemély- és vagyonőr, Testőr
3.1.3.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozások
Parkolóőr
3.1.4.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény,
egészségügyi intézmény portása, Múzeumi
teremőr
3.1.54114Adatrögzítő, kódolóSzámítógépes adatrögzítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Rendészeti őr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti őr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben

- ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

- szállítmánykísérési feladatokat végezni

- biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni

- intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

- elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

- eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

- kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

- alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

- helyszínbiztosítást végezni

- elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni

- elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban

- szolgálatot felvenni, és átadni

- együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

- konfliktus- és stressz-kezelést végezni

- természetes személyek életét és testi épségét védeni

- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani

- a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni

- a megbízási szerződést megkötni

- biztosítási tervet készíteni

- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni

- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani

- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni

- operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni

- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani

- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni

- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani

- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban résztvevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni

- a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni

- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni

- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani

- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani

- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni

- a menekítést végrehajtani

- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani

- a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt

- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni

- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni

- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni

- a saját dokumentációt elkészíteni

- őrzés-védelmi feladatot ellátni

- járőrtevékenységet végezni

- személyeket őrizni, kísérni

- be- és kiléptetést végrehajtani

- jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

- biztonságtechnikai rendszert kezelni

- biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

- szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

[39]
ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.54 345 01Közszolgálati ügyintézőszakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.4.11654-16Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.5.11660-16Magánbiztonság rendészeti őr számára
4.6.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktika
4.7.11657-16Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.8.11658-16Rendészeti szakmai informatika
4.9.10069-12Irodai asszisztensi feladatok
[40]
4.10.11556-16Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.11.10073-12Titkári ügyintézés
4.12.11497-12Foglalkoztatás I.
4.13.11499-12Foglalkoztatás II.

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A szakközépiskola utolsó évfolyamának eredményes befejezése. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: -

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti intézkedés a gyakorlatban

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgán gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon az összes modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot végez.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri, valamint a testőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a rendőri intézkedések alapjai.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás elhárítás eszközei
6.3.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5.Kézi detektor
6.6.Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7.Számítógép Office-programok
6.8.Internet hozzáférés
6.9.Nyomtató

7. Egyebek

14.1. A szakképesítéssel betölthető személy- és vagyonőr, valamint testőr munkakör ellátásához szükséges vagyonőri igazolvány kiváltására 18 éves kortól nyílik lehetőség.

14.2. A testőr munkakör betöltéséhez szükséges fegyverismereti vizsga és lövészeti gyakorlat végrehajtása 18. életév betöltése után lehetséges.

7.3. A rendészeti őr szakképesítés birtokában a rendőr tiszthelyettes szakképesítés az érettségit követően egy év alatt teljesíthető.

7.4. A megszerzett szakképesítéssel polgárőr tevékenység végezhető.

7.5. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendészeti őr szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

ABC
7.5.1.azonosító számaA szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.5.2.34 861 01Rendészeti őrBelügyminisztérium

A 36. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 11

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti ügyintéző

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1700-2000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. mellékletében a Közszolgálati szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%[41]

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%[42]

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőr, biztonsági őrSzemély- és vagyonőr, Testőr, Fegyveres
biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok,
Őrségparancsnok
3.1.3.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozások
Parkolóőr
3.1.4.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény,
egészségügyi intézmény portása, Múzeumi
teremőr
3.1.5.5259Egyéb személy- és
vagyonvédelmi foglalkozású
Magánnyomozó
3.1.6.5256Közterület-felügyelőKözterület-felügyelő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A Rendészeti ügyintéző a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Rendészeti ügyintéző szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

- ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként

- szállítmánykísérési feladatokat végezni

- biztosítani a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén

- parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni

- intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban

- elfogni a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt

- eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket

- kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket

- alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint

- személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint

- tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról

- helyszínbiztosítást végezni

- elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni

- elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban

- szolgálatot felvenni, és átadni

- együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal

- konfliktus- és stressz kezelést végezni

- természetes személyek életét és testi épségét védeni

- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani

- a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni

- a megbízási szerződést megkötni

- biztosítási tervet készíteni

- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni

- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani

- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni

- operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni

- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani

- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni

- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani

- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni

- a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni

- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni

- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani

- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani

- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni

- a menekítést végrehajtani

- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani

- a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt,

- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni

- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni

- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni

- a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni

- a saját dokumentációt elkészíteni

- fegyveresen szolgálatot ellátni

- őrzés-védelmi feladatot ellátni

- járőrtevékenységet végezni

- személyeket őrizni, kísérni

- be- és kiléptetést végrehajtani

- jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani

- biztonságtechnikai rendszert kezelni

- biztonságtechnikai rendszer jelzéseire reagálni

- szolgálattal összefüggő dokumentálást elkészíteni

- igazoltatni

- elfogni

- visszatartást végrehajtani

- személyt hatóság elé állítani

- kényszerítő eszközöket használni

- lőfegyvert használni

- hatósági intézkedést folytatni

- védeni a közterület rendjét és tisztaságát

- alkalmazni a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat

- ellenőrizni a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát

- segíteni a hajléktalan ellátás alapfeladatait

- közreműködni az önkormányzati vagyon védelmében, részt venni az önkormányzat közterületi rendezvényein

- részt venni az önkormányzati tulajdonú közösségi tömegközlekedési eszközök rendeltetésszerű használatának ellenőrzésében

- ellenőrizni az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységet, és a súlykorlátozás szabályainak betartását

- közreműködni az állategészségügyi és állatrendészeti feladatok ellátásában

- ügyeleti, koordináló feladatokat ellátni a település üzemeltetésében résztvevő szervezetekkel

- jogszabályi felhatalmazás alapján részt venni a közlekedési szabályszegők, illetve tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítók közigazgatási helyszíni bírságolásában, illetve feljelentésében

- részt venni a szabálysértési és közigazgatási eljárások kezdeményezésében, lefolytatásában, törvény illetve önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben lefoglalást vagy elkobzást kezdeményezni, illetve ruházat, csomag és gépjármű átvizsgálást végrehajtani

- részt venni a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közrend és a közbiztonság védelmében

- közreműködni a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében

- részt venni a térfigyelő rendszerek üzemeltetésében

- közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedni

- segítséget nyújtani a hozzá forduló állampolgároknak, szükség esetén részt venni az alapszintű elsősegély ellátásban

- kezelni a hírösszeköttetést biztosító eszközöket

- közreműködni a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében

- jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás, illetve a törvényben felsorolt veszélyhelyzetek elhárítása érdekében kényszerítő és önvédelmi eszközt alkalmazni

- a jogszabályokban meghatározott esetekben közreműködni a jármű elszállításában, illetve kerékbilincset alkalmazni

- a megbízó általi megrendelést áttekinteni, és elvállalni a megbízást vagy elutasítani,

- a kockázatelemzést elvégezni, ajánlatot készíteni

- erőforrást és időszükségletet meghatározni, a megvalósítást előkészíteni

- adatokat, információkat begyűjteni, elemezni-értékelni, ezekből következtetéseket levonni

- személy- és tárgykutatási végzésére irányuló megbízatást teljesíteni

- nyomozási, ellenőrzési tevékenységet, tanácsadó-javaslattevő munkát végezni

- bűnmegelőzési felkészítőt tartani

- kapcsolatot tartani a megbízóval, más magán- és jogi személyekkel, hatóságokkal

- munkaköréhez kapcsolódó technikai, számítástechnikai eszközöket használni

- hang- és képfelvételeket készíteni, ezeket jogszerűen felhasználni

- adminisztratív jellegű, adat- és ügykezelési teendőket szabályszerűen ellátni

- elvégezni a megbízatással kapcsolatos munkamozzanatokat

- polgárőri feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás
módja
3.3.3.54 345 01Közszolgálati ügyintézőszakképesítés
3.3.4.34 86101Rendészeti őrszakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11654-16Rendvédelmi jog és közigazgatás
4.4.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
4.5.11551-16Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számára
4.6.11556-16Társadalomismeret és szakmai kommunikáció
4.7.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktika
4.8.11657-16Rendészeti szakmai idegen nyelv
4.9.11658-16Rendészeti szakmai informatika

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11654-16Rendvédelmi jog és közigazgatásírásbeli
5.2.4.11553-16Rendvédelmi szervek és alapfeladatokírásbeli
5.2.5.11551-16Magánbiztonság rendészeti ügyintéző számáraszóbeli, gyakorlati
5.2.6.11556-16Társadalomismeret és szakmai kommunikációszóbeli
5.2.7.11552-16Önvédelem és intézkedéstaktikagyakorlati
5.2.8.11657-16Rendészeti szakmai idegen nyelvszóbeli
5.2.9.11658-16Rendészeti szakmai informatikagyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[43]

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti- és magánbiztonsági intézkedés

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó adott szituációs komplex feladatot végez. A vizsgázó bemutatja az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből. Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen. A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon a Magánbiztonság rendészeti ügyintézőtől, az Önvédelem és intézkedéstaktika modul tartalmát figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből a felkészülési idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység[44]

A vizsgafeladat megnevezése: Rendészeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés a 4. Szakmai követelmények pontban megadott 11551-16, 11556-16, 11552-16 azonosító számú követelménymodulok témaköreihez kapcsolódó, központilag összeállított és kiadott feladatlap kitöltése. A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri, a testőri, a magánnyomozói, a közterület-felügyelői, valamint a fegyveres biztonsági őri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a büntető- és szabálysértési eljárás. A tevékenységek folytatásának jogi háttere.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai kommunikáció társadalmi ismeretek alkalmazásával A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgakérdések, az alábbi ismeretanyagot foglalják magukba: a kommunikáció speciálisan rendvédelemre vonatkozó szabályainak ismerete és alkalmazása, a konfliktushelyzetek felismerése, kezelése, kommunikációs zavarok megoldására alkalmas módszerek ismerete és alkalmazása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, feleletadás: 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A komplex szakmai vizsgáztatás lebonyolításában, a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás-elhárítás eszközei
6.3.Kényszerítő eszközök
6.4.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.5.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.6.Kézi detektor
6.7.Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.8.Jegyzettömb, toll, okmányminták
6.9.Szolgálati jelvény, szolgálati igazolvány
6.10.Számítógép Office-programokkal, Internet hozzáféréssel
6.11.Irodatechnikai/számítástechnikai eszközök/nyomtató
6.12.Hang- és képrögzítő eszközök
6.13.CD jogtár/hatályos jogszabálygyűjtemény
6.14.Gumikesztyű
6.15.Láthatósági mellény
6.16.Bombalepel
6.17.Kerékbilincs

7. Egyebek

7.1. A szakképesítéssel betölthető személy-és vagyonőr, valamint testőr munkakör ellátásához szükséges vagyonőri igazolvány kiváltására 18 éves kortól nyílik lehetőség.

7.2. A testőr és fegyveres biztonsági őr munkakör betöltéséhez szükséges fegyverismereti vizsga és lövészeti gyakorlat végrehajtása a 18. életév betöltése után lehetséges.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.52 861 11Rendészeti ügyintézőBelügyminisztérium

7.3. A közterület-felügyelő munkakör ellátására érettségivel, a 18. életév betöltése után nyílik lehetőség.

7.4. A megszerzett szakképesítéssel polgárőr tevékenység végezhető.

7.5. A Rendészeti ügyintéző szakképesítés érettségi végzettséggel szerezhető meg.

7.6. A Rendészeti ügyintéző szakképesítés birtokában a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés 1 év alatt szerezhető meg.

7.6. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendészeti ügyintéző szakképesítés tekintetében a Belügyminisztérium látja el.

A 37. SORSZÁMÚ RENDÉSZETI SZERVEZŐ (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 62 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező, Határrendészeti szervező, Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Közlekedési és közrendvédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.2910Egyéb magasan képzett ügyintézőJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3.30655NyomozóJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4.5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5.0110Fegyveres szervek felsőfokú
képesítést igénylő foglalkozása
Jogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

3.2.1. Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- bűnüldözési feladatokat lát el

- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat ellátni

- eszközöket kezelni, használni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- kommunikálni szervezeten belül és kívül

- ügyeleti szolgálatot ellátni

- nemzetközi együttműködési feladatokat végezni

- államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni

- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

- adatokat, információkat elemezni, értékelni

- egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.2. Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A büntetés-végrehajtási szervezet felsőfokú végzettséggel rendelkező, hivatásos állományban:

- büntetés-végrehajtási alaptevékenységet végez

- büntetés-végrehajtási szakmairányú szaktevékenységet végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a fogvatartottakkal kapcsolatos reintegrációs tevékenységeket irányítani, koordinálni

- a büntetés-végrehajtási szerv biztonságát intézkedésein keresztül szavatolni

- a büntetés-végrehajtási szakterületeken (biztonsági, gazdasági, igazgatási, reintegrációs) jelentkező szakmai feladat ellátására, koordinálására, irányítására

- általános szolgálati feladatokat ellátni

- eszközöket kezelni, használni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- kommunikálni szervezeten belül és kívül

- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

- adatokat, információkat elemezni, értékelni

- egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.3. Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- határrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a közbiztonságot

- őrzi az államhatárt, ellenőrzi a határforgalmat

- fenntartja a határrendet

- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat ellátni

- eszközöket kezelni, használni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat elvégezni

- kommunikálni szervezeten belül és kívül

- a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat elvégezni

- határrendészeti és idegenrendészeti feladatokat elvégezni

- határforgalom és úti okmányokat ellenőrizni

- a határrendet fenntartani

- nemzetközi együttműködési feladatokat elvégezni

- államigazgatási és rendészeti feladatokat elvégezni

- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

- adatokat, információkat elemezni, értékelni

- egyéb szolgálati feladatokat ellátni.

3.2.4. Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- hatósági, iparbiztonsági, nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, baleset-elhárítási feladatokat végez

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- hatósági ellenőrzést végezni a veszélyes üzemek és a veszélyes áru szállítás biztonsága, valamint a kritikus infrastruktúra védelem területén

- hatósági engedélyezési és szankcionálási tevékenységet végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén

- iparbiztonsági tervezési, szervezési és mentésszervezési feladatokat végezni a veszélyes üzemek, veszélyes áru szállítás és kritikus infrastruktúra védelem területén

- nukleáris biztonsághoz tartozó tervezési, szervezési, balesetelhárítási feladatokat végezni

- iparbiztonsági hatósági felügyeleti ellenőrzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat ellátni

- iparbiztonsági hatósági és katasztrófavédelmi eljárásokkal kapcsolatos adatokat kezelni

- továbbképzések, gyakorlatok szervezésében és lebonyolításában a katasztrófavédelmi szervezet képviseletében iparbiztonsági szakértői feladatot ellátni

- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

3.2.5. Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A katasztrófavédelmi szervező az egységes katasztrófavédelmi szerv alaptevékenységéhez kapcsolódó katasztrófavédelmi, megelőzési, elhárítási, szervezési feladatok során végzi a számára meghatározott szakmai feladatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az előfordulható veszélyhelyzetek tekintetében informálódni és kommunikálni

- veszélyazonosítást és veszélyelemzést végezni

- terveket készíteni, döntést előkészíteni, veszélykezelésben részt venni

- szervezeteket létrehozni és működtetni

- részt venni a katasztrófák elleni védekezés érdekében a szabályozásban

- védelemszervezői tevékenységet végezni

- életvédelmi létesítményeket kezelni

- oktatáson, felkészítésen, önképzésen részt venni

- adatkezelés és adminisztrációs feladatokat végezni

- ellenőrzést végezni

- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

- veszélykezelésben részt venni

3.2.6. Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- közrendvédelmi, közlekedési- és igazgatásrendészeti feladatok ellátásával védi a közrendet és a közbiztonságot

- megelőzi és felderíti a bűncselekményeket

- megelőzi és felderíti a szabálysértéseket

- közlekedési hatósági és rendészeti jogkört gyakorol

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat ellátni

- eszközöket kezelni, használni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- kommunikálni szervezeten belül és kívül

- a közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végezni

- őr- és ügyeleti szolgálatot ellátni

- csapatszolgálati feladatokat ellátni

- közlekedésrendészeti feladatokat ellátni

- idegenrendészeti feladatokat végezni

- a határrendet fenntartani

- nemzetközi együttműködési feladatokat végezni

- államigazgatási és rendészeti feladatokat végezni

- személy- és objektumvédelmi feladatokat ellátni

- különleges jogrend fennállása időszakában feladatokat ellátni

- vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni

- adatokat, információkat elemezni, értékelni

- egyéb szolgálati feladatokat ellátni

3.2.7. Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező)

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát vezeti és szervezi

- tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat lát el

- tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat lát el

- irányítói feladatokat lát el tűzoltás, műszaki mentés szervezetében

- közreműködik a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében

A szakképesítéssel rendelkező képes

- vezetni és szervezni a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatát

- tűzvédelmi hatósági, szakhatósági ügyintézői feladatokat ellátni

- ellátni a tűzoltás-vezetői, mentésvezetői feladatokat

- irányítói feladatokat ellátni a tűzoltás, műszaki mentés szervezetében

- közreműködni a tűzoltók képzésében, szakmai és fizikai felkészítésében

- gyakorlatokat, ellenőrzéseket, helyszínbejárásokat tervezni, végrehajtani, értékelni, dokumentálni

- épületet, építményt, tevékenységet, beépített és egyéb tűzvédelmi berendezéseket, tűzvédelmi szempontból szemlézni, elemezni, értékelni, engedélyezni, ellenőrizni, dokumentálni és eljárni a tűzvédelmi szabályoknak történő megfelelés érdekében

- tűzjelzést fogadni, értékelni, riasztást elrendelni, vonulást irányítani

- tervet készíteni a tűzoltás, műszaki mentés tevékenységére

- közreműködni a tűzvizsgálati eljárásban

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
---

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.1.3.10362-12Rendőrszervező közös feladatok
4.1.4.10363-12Bűnügyi szervező szakfeladatok
4.2.A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.1.azonosító számamegnevezése
4.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.2.3.10361-12Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok
4.3.A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.3.1.azonosító számamegnevezése
4.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.3.3.10362-12Rendőrszervező közös feladatok
4.3.4.10364-12Határrendészeti szervező szakfeladatok
4.4.A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.4.1.azonosító számamegnevezése
4.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatok
4.4.4.10366-12Iparbiztonsági szakfeladatok
4.5.A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.5.1.azonosító számamegnevezése
4.5.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.5.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatok
4.5.4.10367-12Polgári védelmi szakfeladatok
4.6.A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.6.1.azonosító számamegnevezése
4.6.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.6.3.10362-12Rendőrszervező közös feladatok
4.6.4.10368-12Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok
4.7.A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai
követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.7.1.azonosító számamegnevezése
4.7.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.7.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatok
4.7.4.10369-12Tűzoltó szervező szakfeladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A rendészeti szervező szakképzésnek - a szakképzést végző által kidolgozott - képzési programjában előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és formájú területi szakmai gyakorlatot - a számára meghatározott rendvédelmi szervnél - eredményesen teljesíti.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.1.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.1.2.10352-12Rendvédelmi
alapfeladatok
gyakorlati, írásbeli
5.2.1.3.10362-12Rendőrszervező
közös
feladatok
írásbeli
5.2.1.4.10363-12Bűnügyi szervező
szakfeladatok
írásbeli
5.2.2.A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.3.10361-12Büntetés-végrehajtási szervező
szakfeladatok
írásbeli
5.2.3.A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.3.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.3.10362-12Rendőrszervező közös feladatokírásbeli
5.2.3.4.10364-12Határrendészeti szervező szakfeladatokírásbeli
5.2.4.A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.4.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.4.10366-12Iparbiztonsági szakfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.5.A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.5.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.5.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.5.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.5.4.10367-12Polgári védelmi szakfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.6.A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.6.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.6.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.6.3.10362-12Rendőrszervező közös feladatokírásbeli
5.2.6.4.10368-12Közlekedési és közrendvédelmi szervező
szakfeladatok
írásbeli
5.2.7.A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
5.2.7.1.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.7.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.7.3.10365-12Katasztrófavédelmi közös feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.7.4.10369-12Tűzoltó szervező szakfeladatokgyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. A Rendészeti szervező (Bűnügyi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és az 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Bűnügyi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10363-12 Bűnügyi szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. A Rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Büntetés-végrehajtási alaki mozgások

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázók szakasz, raj kötelékben és egyénileg alaki gyakorlatokat hajtanak végre. Az értékelés kitér az egyéni feladat-végrehajtáson túl a raj, illetve szakasz kötelékben végrehajtott mozgások összhangjára is.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -

A vizsgafeladat megnevezése: A szolgálatteljesítés általános szabályai, Rendészeti szervező (büntetés-végrehajtási szakmairány) feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli számonkérés a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10361-12 Büntetés-végrehajtási szervező szakfeladatok modul tartalmát átölelő vizsgafeladat-sor összeállításával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a rendészeti szervező (Büntetés-végrehajtási szervező szakmairány) részére meghatározott vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. A Rendészeti szervező (Határrendészeti szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Határrendészeti ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10364-12 Határrendészeti szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: iparbiztonsági tervezési és mentésszervezési tevékenység és rendészeti alapfeladatok A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó berendezett helyszínen, a feltételezett káresetnél ellátja a szükséges iparbiztonsági (hatósági) szakértői feladatokat, majd elvégzi a hatósági eljáráshoz kapcsolódó, kötelező adatgyűjtési feladatokat, soron kívüli ellenőrzést tart.[45]

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc[46]

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és iparbiztonsági szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és iparbiztonsági szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Iparbiztonsági szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és az iparbiztonsági szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.5. A Rendészeti szervező (Katasztrófavédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: A katasztrófák elleni védekezés során végrehajtandó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a katasztrófák elleni védekezés megszervezésével, illetve megelőzési feladataival kapcsolatos gyakorlati feladatot hajt végre.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és polgári védelmi szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Katasztrófa- és polgári védelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és a katasztrófavédelmi szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.6. A Rendészeti szervező (Közlekedési és közrendvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.6.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Általános rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok és a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok követelménymodulok ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Közrendvédelmi és közlekedési rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat az 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok követelménymodul ismeretanyagára épülő gyakorlati szituáció végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.6.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység -

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.6.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, a 10362-12 Rendőrszervező közös feladatok és a 10368-12 Közlekedési és közrendvédelmi szervező szakfeladatok követelménymodulok ismeretanyagát tartalmazó közös kibővített kérdéssor.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.7. A Rendészeti szervező (Tűzvédelmi szervező) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.7.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő, szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltás-vezetői feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó berendezett helyszínen, feltételezett tűzesetnél ellátja a tűzoltás-vezető feladatait, a szükséges védőöltözetben, a tűzoltó felszerelések és a hírforgalmazási eszközök tényleges alkalmazásával, majd elvégzi a tűzvizsgálathoz kapcsolódó, kötelező adatgyűjtési feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.7.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi közös és tűzoltó szakismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Rendvédelmi alapfeladatok, katasztrófavédelmi és tűzoltó szakismeretek, szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.7.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó szervezői szakismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a katasztrófavédelmi közös feladatok és a tűzoltó szervező szakmai ismeretek témakörök ismeretanyagát tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok
teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.4.Kényszerítő eszközök
6.5.Szolgálati járművek
6.6.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.7.Híradástechnikai eszközök
6.8.Mérőeszközök (valamely meghatározott fizikai
illetve kémiai jellemzőt mér)
6.9.Világító berendezés
6.10.Videokamera
6.11.Fényképezőgép
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax, szkenner
6.14.Járőr, őr felszerelés.
6.15.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök,
berendezések
6.16.Okmányminták
6.17.Lövedékálló mellény
6.18.Mozgást korlátozó eszközök
6.19.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.20.Forgalomelterelő eszközök
6.21.Forgalomellenőrző berendezések
6.22.Védőeszközök (védőruhák, légzés-védők)
6.23.Műszaki mentés eszközei
6.24.Munkaokmányok, nyilvántartások
6.25.Külső valós gyakorlati helyszínek
6.26.Szakmai jegyzetek, tankönyvek
6.27.Sugárfelderítő műszerek
6.28.Vegyi felderítő műszerek
6.29.Biológiai mintavevők
6.30.Meteorológiai felderítő műszerek
6.31.Mentesítő eszközök és anyagok
6.32.Térképek, rajzeszközök
6.33.Jogszabálygyűjtemény
6.34.Tantermek
6.35.Oktatás-technikai eszközök
6.36.Tornaterem, sporteszközök
A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.39.A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített gépjárművek, málházva
6.40.Tűzoltó szakfelszerelések, kisgépek, felszerelések
6.41.Tűz-szimulációs eszközök
6.42.Sugárvédelmi, biológiai és vegyi védelmi eszközök, védőruhák, mentesítő eszközök és
anyagok
6.43.Tűzoltó gyakorlóházak, gyakorlópályák
6.44.Életmentés, elsősegélynyújtás oktatási eszközei
6.45.Iratminták, rendszeresített nyomtatványok
6.46.Tűzoltósport-felszerelések
6.47.Veszélyes áru szállítás ellenőrzési eszközei, felszerelései és okmánymintái
6.48.Veszélyes anyag, veszélyes üzem, veszélyes szállítmány, kritikus infrastruktúra hatósági
adatbázisok, ellenőrzési kézikönyvek és eljárási rendek
6.49.Veszélyes anyag terjedési modellezés szoftvereszközei
6.50.Műszaki gyakorlópálya
6.51.RBV gyakorlópálya
6.52.Vegyi mentés eszközei
6.53.Munkaokmányok, nyilvántartások

7. Egyebek

7. 1. Validáció: -

7. 2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatainak ellátása:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés megnevezése a
szakmairány megjelölésével
A szakképesítés ágazat /
szakmairány szerint illetékes
szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.62 861 01Rendészeti szervező (Bűnügyi
szervező
Határrendészeti szervező
Közlekedési és közrendvédelmi
Országos Rendőr-főkapitányság
szervező)
7.2.3.62 861 01Rendészeti szervező (Iparbiztonsági
szervező
Katasztrófavédelmi szervező
Tűzvédelmi szervező)
Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
7.2.4.62 861 01Rendészeti szervező (Büntetés-
végrehajtási szervező)
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága

7.3. A szakképző intézménybe - a munkáltató által támogatott szakképesítésre - történő jelentkezést a Belügyminisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévő, az állam által elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező nyújthat be.

7.4. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező és Tűzvédelmi szervező) szakmairányok esetén a képzésben részt vevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.5. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező, Büntetés-végrehajtási szervező) szakmairányok vizsgái esetén a kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.[47]

7.6. A Rendészeti szervező (Iparbiztonsági szervező, Katasztrófavédelmi szervező, Tűzvédelmi szervező) szakmairányok szakmai vizsgái a vizsgázó számára legfeljebb négy nap időtartamra szervezhetőek.[48]

A 38. SORSZÁMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

I.[49]

A 2 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok[50]

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1800-2500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolai rendszerű szakképzés esetén: az első szakképzési évfolyam szorgalmi időszakán kívül, azt követő időben 160 óra

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3.5254Személy- és vagyonőr, testőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4.5256Közterület-felügyelőJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5.3655NyomozóJogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a rendőr jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el

- tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre

- tájékoztatást ad és segítséget nyújt

- személy és objektumvédelmi feladatokat lát el

- jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet

- segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését

- végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során

- csapatszolgálati tevékenységet végez

- őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre

- a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el

- intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását

- megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztetni, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)

- államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni

- biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani

- elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

- felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak

- idegen nyelven kommunikálni

- idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni

- járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni

- jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

- közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

- szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni

- tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni

- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51861 01Csapatszolgálati járőrtársrészszakképesítés
3.3.4.51 861 02Járőrrészszakképesítés
3.3.5.51 861 03Őr-járőrtársrészszakképesítés
3.3.6.55 861 01Baleseti helyszínelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 861 02Bűnügyi technikusszakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 861 03Fő határrendészszakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 861 04Körzeti megbízottszakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 861 05Kutyavezető-rendőrszakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 861 06Okmányvizsgálószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 861 07Rendőr zászlósszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.1.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.1.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.1.5.10372-12Járőri feladatok
4.1.6.10376-12Bűnügyi rendőr feladatok
AB
4.2.A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.2.1.azonosító számamegnevezése
4.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.2.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.2.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.2.5.10372-12Járőri feladatok
4.2.6.10373-12Határrendészeti rendőri feladatok
AB
4.3.A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.3.1.azonosító számamegnevezése
4.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.3.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.3.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.3.5.10372-12Járőri feladatok
4.3.6.10375-12Közlekedési rendőri feladatok
AB
4.4.A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.4.1.azonosító számamegnevezése
4.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.4.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.4.5.10372-12Járőri feladatok
4.4.6.10374-12Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszerű szakképzés esetén

A második szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

"B" kategóriás vezetői engedély megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.1.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.1.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.1.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.6.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.2.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.2.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.6.10373-12Határrendészeti rendőri feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.3.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.3.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.6.10375-12Közlekedési rendőri feladatokgyakorlati, szóbeli
5.2.4.A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.4.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.4.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.6.10374-12Közrendvédelmi rendőri feladatokgyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex bűnügyi feladat végrehatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége. Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex határrendészeti feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységi- és idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A határrendészeti intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Határrendészeti szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közlekedési feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közlekedési szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közrendvédelmi feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: A szituációs feladat önálló - járőrtárs biztosítása mellett - történő végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén - az elkövetett jogsértés miatti - szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közrendvédelmi szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7.Szolgálati járművek
6.8.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9.Híradástechnikai eszközök
6.10.Világító berendezés
6.11.Forgalom elterelő eszközök
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax
6.14.Járőr-, őr felszerelés
6.15.Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16.Okmányminták
6.17.Videokamera
6.18.Fényképezőgép
6.19.Forgalomellenőrző berendezések
6.20.Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés
ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.54 861 01Rendőr tiszthelyettesOrszágos Rendőr-főkapitányság

7.3. Részszakképesítés megszerzése

7.3.1. Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.3. pont A) gyakorlati vizsgatevékenysége, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható, a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.

7.4. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.4.1. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással, és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr) végzettséggel.

7.4.2. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazással és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) végzettséggel.

7.4.3. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Bűnügyi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3697-11 Bűnügyi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) végzettséggel.

7.4.4. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3696-11 Közlekedési rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr) végzettséggel.

7.4.5. Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat

ABCDEF
7.4.5.1.Korábbi eredményes szakmai követelménymodulokJelen szakmai és
vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai
követelménymodulok
7.4.5.2.0725-06Rendészeti
alapfeladatok
3690-11A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói
10352-12Rendvédelmi
alapfeladatok
7.4.5.3.0734- 06,
0735- 06 és
0736- 06
Objektumőr-
kísérő
rendészeti
alapfeladatai,
Objektumőr-
kísérő általános
őr- és
járőrszolgálati
feladatai és
Objektumőr-
kísérői
feladatok
3690- 11
és
3691- 11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói és
Őr-járőrtársi
feladatok
10352-12
és
10370-12
Rendvédelmi alap-
feladatok és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.4.0739- 06,
0740- 06 és
0741- 06
Kormányőr
rendészeti
alapfeladatai,
Kormányőr
általános őr- és
járőrszolgálati
feladatai és
Kormányőri
feladatok
3690- 11
és
3691- 11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói
és Őr-járőrtársi
feladatok
10352-12
és
10370-12
Rendvédelmi
alapfeladatok
és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.5.0725-06 ésRendészeti3690-11A rendvédelmi10352-12Rendvédelmi
0731-06alapfeladatok
és
Általános őr- és
járőrszolgálati
feladatok
és
3691-11
szervek általános
feladatai és
szabályzói
és Őr-járőrtársi
feladatok
és
10370-12
alapfeladatok
és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.6.0725-06,
0731- 06
és
0732- 06
Rendészeti
alapfeladatok,
Általános őr- és
járőrszolgálati
feladatok és
Határrendészet
i rendőri
feladatok
3690- 11,
3691- 11,
3692- 11,
3693- 11
és
3695-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok és
Határrendészeti
rendőri feladatok
10352-12,
10370- 12,
10371- 12,
10372- 12,
10373- 12,
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi feladatok,
Járőri feladatok,
Határrendészeti
rendőri feladatok
7.4.5.7.0725-06,
0731-06
és
0738-06
Rendészeti
alapfeladatok,
Általános őr- és
járőrszolgálati
feladatok és
Közrendvédelm
i rendőri
feladatok
3690- 11,
3691- 11,
3692- 11,
3693- 11
és
3694- 11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok és
Közrendvédelmi
rendőri feladatok
10352-12,
10370- 12,
10371- 12,
10372- 12,
10374-12,
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi feladatok,
Járőri feladatok,
Közrendvédelmi
rendőri feladatok
7.4.5.8.--3690- 11,
3691- 11
és
3692- 11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok
10352-12,
10370- 12
és
10371- 12
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi feladatok
7.4.5.9.--3690- 11,
3691- 11,
3692- 11
és
3693- 11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
10352-12,
10370- 12,
10371- 12
és
10372- 12
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi feladatok,
Járőri feladatok
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok

7.4.6. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.4.7. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

7.4.8. A rendőr tiszthelyettes alap-szakképesítés szakirányi moduljában folytathatja tanulmányait az 52 861 06 azonosító számú Rendőr szakképesítéssel, az 52 8912 02 számú Rendőr szakképesítéssel, vagy az 52 8912 01 számú Határrendész szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú személy.

II.

A 1,5 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS, SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE[51]

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 (a képzési idő 1,5 év)

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1940

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:[52]

a) rendészeti ágazati négy évfolyamos szakgimnáziumi képzésben szerzett rendészet ismeretek ágazati szakmai érettségi végzettség vagy

b) Közszolgálati ügykezelő szakképesítés (OKJ 52 345 04) és a hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati szakmai érettségi végzettség együttes megléte.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga:

2.9. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3.5254Személy- és vagyonőr, testőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4.5256Közterület-felügyelőJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5.3655NyomozóJogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott, rendészeti feladatokat lát el

- tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre

- tájékoztatást ad és segítséget nyújt

- személy és objektumvédelmi feladatokat lát el

- jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet

- segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését

- végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során

- csapatszolgálati tevékenységet végez

- őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre

- a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el

- intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását

- megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)

- államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni

- biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani

- elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

- felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak

- idegen nyelven kommunikálni

- idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni

- járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni

- jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

- közrendvédelmi, közlekedésrendészeti bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

- szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni

- tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni

- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51861 01Csapatszolgálati járőrtársrészszakképesítés
3.3.4.51861 02Járőrrészszakképesítés
3.3.5.51 86103Őr-járőrtársrészszakképesítés
3.3.6.55 861 01Baleseti helyszínelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 86102Bűnügyi technikusszakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 861 03Fő határrendészszakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 86104Körzeti megbízottszakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 861 05Kutyavezető-rendőrszakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 86106Okmányvizsgálószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 86107Rendőr zászlósszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.1.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.1.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.1.5.10372-12Járőri feladatok
4.1.6.10376-12Bűnügyi rendőr feladatok
AB
4.2.A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.2.1.azonosító számamegnevezése
4.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.2.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.2.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.2.5.10372-12Járőri feladatok
4.2.6.10373-12Határrendészeti rendőri feladatok
AB
4.3.A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.3.1.azonosító számamegnevezése
4.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.3.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.3.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.3.5.10372-12Járőri feladatok
4.3.6.10375-12Közlekedési rendőri feladatok
AB
4.4.A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymoduljainak
4.4.1.azonosító számamegnevezése
4.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatok
4.4.4.10371-12Csapatszolgálati feladatok
4.4.5.10372-12Járőri feladatok
4.4.6.10374-12Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei Iskolarendszerű szakképzés esetén

Az 1,5 éves képzési időeredményes teljesítése.

A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

"B" kategóriás vezetői engedély megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelménymodulja
5.2.1.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.1.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.1.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.1.6.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.2.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.2.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.2.6.10373-12Határrendészeti rendőri feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.3.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.3.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.3.6.10375-12Közlekedési rendőri feladatokgyakorlati, szóbeli
5.2.4.A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.4.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.4.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.3.10370-12Őr-járőrtársi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.4.10371-12Csapatszolgálati feladatokírásbeli
5.2.4.5.10372-12Járőri feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.4.6.10374-12Közrendvédelmi rendőri
feladatok
gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex bűnügyi feladat végrehatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége. Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladat végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat- végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex határrendészeti feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységi- és idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A határrendészeti intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Határrendészeti szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja.

Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közlekedési feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közlekedési szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4. A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közrendvédelmi feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: A szituációs feladat önálló - járőrtárs biztosítása mellett - történő végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén - az elkövetett jogsértés miatti - szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közrendvédelmi szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7.Szolgálati járművek
6.8.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9.Híradástechnikai eszközök
6.10.Világító berendezés
6.11.Forgalom elterelő eszközök
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax
6.14.Járőr-, őr felszerelés
6.15.Figyelést-, látást-, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16.Okmányminták
6.17.Videokamera
6.18.Fényképezőgép
6.19.Forgalomellenőrző berendezések
6.20.Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

ABC
7.2.1.azonosító számaA szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.54 861 01Rendőr tiszthelyettesOrszágos Rendőr-főkapitányság

7.3. Részszakképesítés megszerzése

7.3.1. Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.2. pont A) gyakorlati vizsgatevékenysége, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható, a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.

7.4. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

7.4.1. A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0732-06 Határrendészeti rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3695-11 Határrendészeti rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Határrendészeti-rendőr szakképesítés-elágazással, és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr) végzettséggel.

7.4.2. A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás (szakmai követelménymoduljai: 0725-06 Rendészeti alapfeladatok, 0731-06 Általános őr- és járőrszolgálati feladatok, 0738-06 Közrendvédelmi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3694-11 Közrendvédelmi rendőri feladatok szakmai követelménymodulokat tartalmazó Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés- elágazással és a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr) végzettséggel.

7.4.3. A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Bűnügyi-rendőr szakképesítés- elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3697-11 Bűnügyi rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (bűnügyi rendőr) végzettséggel.

7.4.4. A 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti (2011 évben indított) Közlekedési-rendőr szakképesítés- elágazás (szakmai követelménymoduljai: 3690-11 A rendvédelmi szervek általános feladatai és szabályzói, 3691-11 Őr-járőrtársi feladatok, 3692-11 Csapatszolgálati járőrtársi feladatok, 3693-11 Járőri feladatok, 3696-11 Közlekedési rendőri feladatok) végzettség tekintetében megegyezik a jelen szakképesítés szerinti Rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr) végzettséggel.

7.4.5. Beszámíthatósági (szakmai követelménymodul megfeleltethetőségi) táblázat

ABCDEF
7.4.5.1.Korábbi eredményes szakmai követelménymodulokJelen szakmai és
vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai
7.4.5.2.0725-06Rendészeti
alapfeladatok
3690-11A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói
10352-12Rendvédelmi
alapfeladatok
7.4.5.3.0734-06,
0735-06 és
0736-06
Objektumőr-
kísérő
rendészeti
alapfeladatai,
Objektumőr-
kísérő általános
őr- és
járőrszolgálati
feladatai és
Objektumőr-
3690-11 és
3691-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói és Őr-
járőrtársi
feladatok
10352-12 és
10370-12
Rendvédelmi
alapfeladatok és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.4.0739-06,
0740-06 és
0741-06
Kormányőr rendészeti alapfeladatai, Kormányőr általános őr- és járőrszolgálati feladatai és Kormányőri3690-11 és
3691-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói
és Őr-járőrtársi
feladatok
10352-12 és
10370-12
Rendvédelmi
alapfeladatok és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.5.0725-06 és
0731-06
Rendészeti
alapfeladatok
és Általános őr-
és
járőrszolgálati
feladatok
3690-11 és
3691-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói
és Őr-járőrtársi
feladatok
10352-12 és
10370-12
Rendvédelmi
alapfeladatok és
Őr-járőrtársi
feladatok
7.4.5.6.0725-06,
0731- 06
és
0732- 06
Rendészeti
alapfeladatok,
Általános őr- és
járőrszolgálati
feladatok és
Határrendészeti
rendőri
feladatok
3690- 11,
3691- 11,
3692- 11,
3693-11 és
3695-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok és
Határrendészeti
rendőri
feladatok
10352-12,
10370- 12,
10371- 12,
10372- 12,
10373- 12,
Rendvédelmi
alapfeladatok, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok,
Járőri
feladatok,
Határrendészeti
rendőri feladatok
7.4.5.7.0725-06,
0731-06 és
0738-06
Rendészeti
alapfeladatok,
Általános őr- és
járőrszolgálati
feladatok és
Közrendvédelmi
rendőri
feladatok
3690- 11,
3691- 11,
3692- 11,
3693-11 és
3694-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok és
Közrendvédelmi
rendőri
10352-12,
10370- 12,
10371- 12,
10372- 12,
10374-12,
Rendvédelmi
alapfeladatok,
Őr-járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok,
Közrendvédelmi
rendőri feladatok
7.4.5.8.--3690-11,
3691-11 és
3692-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok
10352-12,
10370-12 és
10371-12
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi feladatok
7.4.5.9.--3690- 11,
3691- 11,
3692-11 és
3693-11
A rendvédelmi
szervek általános
feladatai és
szabályzói, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok
10352-12,
10370-12,
10371-12 és
10372-12
Rendvédelmi alap-
feladatok, Őr-
járőrtársi
feladatok,
Csapatszolgálati
járőrtársi
feladatok, Járőri
feladatok

7.4.6. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.4.7. Aki a 2006-ban vagy 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja.

7.4.8. A rendőr tiszthelyettes alap-szakképesítés szakirányi moduljában folytathatja tanulmányait az 52 861 06 azonosító számú Rendőr szakképesítéssel, az 52 8912 02 számú Rendőr szakképesítéssel, vagy az 52 8912 01 számú Határrendész szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú személy.

III.

AZ 1 ÉVES KÉPZÉSI IDŐTARTAMÚ RENDŐR TISZTHELYETTES (A SZAKMAIRÁNY MEGJELÖLÉSÉVEL) SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGA KÖVETELMÉNYE[53]

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr; Határrendészeti rendőr; Közlekedési rendőr; Közrendvédelmi rendőr)

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1040

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:[54]

a) Rendészeti ügyintéző szakképesítés (OKJ 52 861 11) és a hozzá megszerzett rendészet és közszolgálat ágazati szakmai érettségi végzettség együttes megléte vagy

b) Rendészeti őr szakképesítés (OKJ 34 861 01) megléte érettségi végzettséggel együttesen.

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.5251RendőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.3.5254Személy- és vagyonőr, testőrJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.4.5256Közterület-felügyelőJogszabályban meghatározottak szerint
3.1.5.3655NyomozóJogszabályban meghatározottak szerint

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

- a rendőr a törvényben és más jogszabályokban meghatározott rendészeti feladatokat lát el

- tevékenységét önállóan vagy utasításra hajtja végre

- tájékoztatást ad és segítséget nyújt

- személy és objektumvédelmi feladatokat lát el

- jelenlétével támogatja a bűnügyi megelőző tevékenységet

- segíti a közrend fenntartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtését, s a közlekedési balesetek megelőzését

- végrehajtja a szükséges intézkedéseket rendőri feladatai ellátása során

- csapatszolgálati tevékenységet végez

- őrzi az államhatárt, idegenrendészeti-ellenőrzési feladatokat hajt végre

- a közterület rendjének fenntartása érdekében, igazgatás-rendészeti feladatokat lát el

- intézkedéseivel elősegíti a rendészeti prevenciós célok megvalósulását

- megfelelő szintű kommunikációs képességgel rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, kellő hivatástudattal a Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartásával gyakorolja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- általános szolgálati feladatokat teljesíteni

- adminisztratív, ügykezelési feladatokat végezni

- jogsértő cselekményeket felismerni, megelőzni, megszakítani, intézkedni bűncselekmény vagy szabálysértés észlelése esetén (figyelmeztet, helyszíni bírságot alkalmazni, feljelenteni, jegyzőkönyvet készíteni)

- államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekményeket megelőzni, megakadályozni

- biztonsági intézkedést foganatosítani, elővezetést, előállítást, elfogást végrehajtani

- elvégezni a személyi sérüléssel járó baleseteknél a hatáskörébe tartozó feladatokat

- felvilágosítani, felvilágosítást kérni, segítséget nyújtani a rászorulóknak

- idegen nyelven kommunikálni

- idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásában részt venni, mélységi ellenőrzést végezni

- járőrszolgálatot ellátni, intézkedéseket foganatosítani és határforgalmat ellenőrizni

- jogszerűen és szabályszerűen intézkedni

- közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti és határrendészeti, őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat ellátni

- csapatszolgálati feladatokat teljesíteni

- szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni

- személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosítani, kényszerítő eszközöket használni

- szolgálata ellátása során kényszerítő eszközt, lőfegyvert használni

- tanúkutatást, meghallgatást végezni, helyszíni szemlével kapcsolatos teendőt ellátni

- tömegkezelési, tömegoszlatási, rendezvénybiztosítási feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.51861 01Csapatszolgálati járőrtársrészszakképesítés
3.3.4.51861 02Járőrrészszakképesítés
3.3.5.51 86103Őr-járőrtársrészszakképesítés
3.3.6.55 861 01Baleseti helyszínelőszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 86102Bűnügyi technikusszakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 861 03Fő határrendészszakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 86104Körzeti megbízottszakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 861 05Kutyavezető-rendőrszakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 86106Okmányvizsgálószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 86107Rendőr zászlósszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A Rendészeti Őr vagy Rendészeti Ügyintéző végzettségre épülő Rendőr tiszthelyettes
(Bűnügyi rendőr) szakképesítés szakmai követelmény moduljainak
4.1.1.azonosító számamegnevezése
4.1.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek
4.1.6.10376-12Bűnügyi rendőr feladatok
4.2.A Rendészeti Őr vagy Rendészeti Ügyintéző végzettségre épülő Rendőr tiszthelyettes
(Határrendészeti rendőr) szakképesítés szakmai követelmény moduljainak
4.2.1.azonosító számamegnevezése
4.2.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek
4.2.6.10373-12Határrendészeti rendőri feladatok
4.3.A Rendészeti Őr vagy Rendészeti Ügyintéző végzettségre épülő Rendőr tiszthelyettes
(Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai követelmény moduljainak
4.3.1.azonosító számamegnevezése
4.3.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek
4.3.6.10375-12Közlekedési rendőri feladatok
4.4.A Rendészeti Őr vagy Rendészeti Ügyintéző végzettségre épülő Rendőr tiszthelyettes
(Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai követelmény moduljainak
4.4.1.azonosító számamegnevezése
4.4.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretek
4.4.6.10374-12Közrendvédelmi rendőri feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Iskolarendszerű szakképzés esetén

Az 1 éves képzési idő eredményes teljesítése.

A kerettantervben előírt csapatszolgálati gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

"B" kategóriás vezetői engedély megléte.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és annak a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelése.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban az adott szakmairányhoz előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) szakképesítés
szakmai követelménymodulja
5.2.1.
5.2.1.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretekgyakorlati, szóbeli
5.2.1.3.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.2.A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) szakképesítés
szakmai követelménymodulja
5.2.2.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.2.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretekgyakorlati, szóbeli
5.2.2.3.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.3.A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.3.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretekgyakorlati, szóbeli
5.2.3.3.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli
5.2.4.A Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) szakképesítés szakmai
követelménymodulja
5.2.4.1.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.4.2.11662-16Rendőr tiszthelyettes közös ismeretekgyakorlati, szóbeli
5.2.4.3.10376-12Bűnügyi rendőr feladatokgyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. A Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex bűnügyi feladat végrehatása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex bűnügyi rendőri intézkedések, büntetőeljárási kényszerintézkedések, nyomozási cselekmények, bizonyítási eljárások végrehajtása vizsgahelyszínen, amely során lemérhető vizsgázó büntetőjogi és büntetőeljárás jogi ismereteinek gyakorlatban történő alkalmazásának készsége, kommunikációja, kriminalisztikai ajánlások alapján a szakmai, taktikai fogásokból való felkészültsége. Az intézkedéseket, eljárási cselekményeket szimuláló feladatban jelzők és nyomozó kolléga által együttes feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Bűnügyi rendőri szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. A Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése Komplex határrendészeti feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex határrendészeti rendőri (határforgalom-ellenőrzési, mélységi- és idegenrendészeti ellenőri, határrendészeti járőr) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A határrendészeti intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Határrendészeti szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. A Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladat-végrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közlekedési feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex közlekedési rendőri (forgalomellenőrzési, forgalomirányítási, baleseti) intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedésre való felkészültsége, kommunikációja és eszközhasználati készsége. A közterületi közlekedési intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrtárs által támogatott feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közlekedési szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.4. Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi rendőr) megnevezésű szakképesítés komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Őr-járőrtársi tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó alakiassága, fizikális felkészültsége, önvédelmi fogások és kényszerítő eszközök alkalmazásának készsége, a szakszerű és jogszerű rendőri intézkedés támogatására való felkészültsége, kommunikációja. Az intézkedést szimuláló feladatban jelzők és járőrvezető által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Komplex közrendvédelmi feladat végrehajtása

A vizsgafeladat ismertetése: A szituációs feladat önálló - járőrtárs biztosítása mellett - történő végrehajtása. A rögzített szituációnak megfelelően, jog- és szakszerű intézkedés lefolytatása, szükség esetén - az elkövetett jogsértés miatti - szankció, kényszerítő eszköz alkalmazása, személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosítása. Az intézkedéshez szükséges írásos tevékenység (jelentés, feljelentés) elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex Közrendvédelmi szakmai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról írásban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex rendőri ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázónak a teljes képzési idő alatt elsajátított ismeretekből kell tudásáról szóban számot adnia.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

Amennyiben a teljesítendő írásbeli feladat eredménye nem éri el az 51%-ot, akkor az írásbeli vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen a szakmai vizsga, ha bármely teljesítendő vizsgatevékenység (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) eredményét elégtelenre értékeli a vizsgabizottság.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Lövedékálló mellény
6.4.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.5.Kényszerítő eszközök
6.6.Tömegoszlatás speciális eszközei
6.7.Szolgálati járművek
6.8.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.9.Híradástechnikai eszközök
6.10.Világító berendezés
6.11.Forgalomelterelő eszközök
6.12.Nyomtató
6.13.Telefon, fax
6.14.Járőr, őr felszerelés
6.15.Figyelést, látást, tájékozódást segítő eszközök, berendezések
6.16.Okmányminták
6.17.Videokamera
6.18.Fényképezőgép
6.19.Forgalomellenőrző berendezések
6.20.Határforgalom-ellenőrzést szolgáló eszközök, berendezések

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai szervezet szakmai vizsgabizottságban betöltött feladatait a Rendőr tiszthelyettes szakképesítés és részszakképesítései tekintetében az Országos Rendőr-főkapitányság látja el.

ABC
7.2.1.azonosító számaA szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.54 86101Rendőr tiszthelyettesOrszágos Rendőr-főkapitányság

7.3. Részszakképesítés megszerzése

7.3.1. Amennyiben a Rendőr tiszthelyettes komplex szakmai vizsga sikertelen, de az 5.2. pont A) gyakorlati vizsgatevékenysége, valamint az írásbeli és szóbeli vizsgatevékenység mindegyike eredményes (eléri az 51%-ot), akkor a Járőr részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadható, a Járőr részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott súlyozási rend figyelembe vételével. Ebben az esetben további részszakképesítést igazoló bizonyítvány kiadása nem történhet meg.

A 39. SORSZÁMÚ RENDŐR ZÁSZLÓS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 861 07

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Rendőr zászlós

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 3 év rendőr szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő arány: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakörök(ök)
3.1.2.5251RendőrRendőr járőr
3.1.3.5251RendőrObjektumőr és kísérő
3.1.4.5251RendőrFogdaőr
3.1.5.5251RendőrKözrendvédelmi járőr

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Bűnügyi, közrendvédelmi, közlekedés- és igazgatásrendészeti szakszolgálat ellátásával védi a közbiztonságot és a belső rendet.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes

- alparancsnoki, csoportparancsnoki, közvetlen irányítói feladatokat ellátni

- szolgálatirányító parancsnoki feladatokat ellátni

- nagy területű helyszín biztosítása esetén járőröket, járőrcsoportokat összeállítani, helyszínre irányítani

- elsődleges parancsnoki feladatokat ellátni, tanúkutatást, adatgyűjtést végezni, szervezni

- kapcsolatot tartani a rendőri ügyelettel, elöljárókkal, a helyszínbiztosításban részt vevő beosztottakkal

- kapcsolatot tartani a média képviselőivel, a mentésben részt vevő személyekkel

- eltűntként bejelentett személyek kutatási tevékenységét szervezni, irányítani

- ellenőrző-átengedő pontot telepíteni, működtetni, útvonalat zárni

- hivatalos személy elleni erőszakos cselekmények kivizsgálásában részt venni

- hatáskörébe utalt parancsnoki kivizsgálási feladatokat végezni

- adatbázisokat, szakrendszereket alkalmazni, használni

- az iratkezelési szabályok alapján nyilvántartani és kezelni a részére kiadott ügyiratokat és okmányokat

- szervezni, irányítani és ellenőrizni a szolgálatába beosztott csoport tevékenységét

- felkészíteni a szolgálatba lépő állományt

- beszámoltatni a szolgálatot leadó személyeket, jelentést készíteni

- rendkívüli, váratlan helyzetekben intézkedni a szervezete válságkezelő tervei alapján

- képzést, továbbképzést tartani

- statisztikai adatgyűjtést, adatszolgáltatást teljesíteni

- elemző-értékelő tevékenységet végezni

- feladatterveket készíteni

- szakmai idegen nyelven kommunikálni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Bűnügyi-rendőr)szakképesítés
3.3.4.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Határrendészeti-rendőr)szakképesítés
3.3.5.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közlekedési-rendőr)szakképesítés
3.3.6.54 861 01Rendőr tiszthelyettes (Közrendvédelmi-rendőr)szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10411-12Rendőr zászlósi feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás, és a területi rendőri szerv, valamint a képző intézmény által hitelesített, legalább elégséges szintet elérő értékelés. Szakmai gyakorlaton elkészített és határidőre leadott írásos anyag.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10411-12Rendőr zászlósi feladatokgyakorlati, írásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vezetési, irányítási gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Komplex (alparancsnoki hatáskörbe utalt) rendőri intézkedés végrehajtása vizsgahelyszínen, melyen keresztül lemérhető a vizsgázó kommunikációs készsége, gyakorlati vezetési és irányítási ismeretei, a döntési képessége, illetve a konfliktusmegoldó készsége. A közterületen, magánlakásban, valamint egyéb helyen történő rendőri intézkedést szimuláló feladatban az alparancsnok által irányított feladatvégrehajtás történik.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szolgálatirányítói és parancsnoki ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat a 10411-12 Rendőr zászlósi feladatok követelménymodul elméleti ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Rendőr alparancsnoki ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgarészben a vizsgázónak a szakmai gyakorlaton elkészített és a határidőre leadott anyaggal kapcsolatos kérdésekre kell megválaszolni.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Fegyverzet
6.3.Speciális egyéni felszerelés és kiegészítői
6.4.Szolgálati járművek
6.5.Számítógép és perifériái (informatikai eszközök)
6.6.Híradástechnikai eszközök
6.7.Mérőeszközök
6.8.Világító berendezés
6.9.Videokamera
6.10.Fényképezőgép
6.11.Nyomtató
6.12.Lövedékálló mellény

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják. Jelen szakképesítés ráépülés egyenértékűnek tekinthető az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet szerinti 52 861 06 0001 52 07 Rendőr "zászlós"szakképesítéssel.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai jogkört
gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.55 861 07Rendőr zászlósOrszágos Rendőr-főkapitányság

A 40. SORSZÁMÚ SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 861 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. számú mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőrSzemély- és vagyonőr
3.1.3.9238Egyéb egyszerű szolgáltatási
és szállítási foglalkozások
Parkolóőr
3.1.4.9231Portás, telepőr, egyszerű őrIpari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény,
egészségügyi intézmény portása, Múzeumi
teremőr

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása[55]

A Személy- és vagyonőr a szakismeretének megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással vagy önállóan végzi el.

A szakképesítéssel rendelkező képes

1. őrzést végezni különböző védelmi szintű létesítményekben,

2. ellátni a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszínellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként,

3. pénzszállítási és szállítmánykísérési feladatokat végezni,

4. biztosítani a pénz-, illetve az értékszállítást a létesítmény területén belül és azon kívül,

5. parkolási ellenőrként szolgálatot teljesíteni,

6. kereskedelmi-logisztikai létesítményekben őrzést végezni,

7. rendezvénybiztosítói tevékenységet végezni,

8. részt venni sportrendezvény biztosításában,

9. részt venni kulturális és egyéb tömegrendezvény biztosításában,

10. intézkedni rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban,

11. elfogni a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt,

12. eltávolítani a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket,

13. kezelni az összeköttetésre szolgáló és a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket,

14. kezelni a beléptető-, az ellenőrző-, a védelmi és a jelzőrendszereket, -berendezéseket,

15. be- és kiléptetést, jegyellenőrzést, indokolt esetben kiürítést végezni,

16. robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végezni,

17. alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint,

18. személyek és gépjárművek be- és kiléptetését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

19. a szállítmányok, csomagok, okmányok ellenőrzését végezni az őrutasításban előírtak szerint,

20. tájékoztatást adni az ügyfeleknek az intézkedés indokáról, a felhatalmazásáról, az intézkedés elleni panaszkezelés eljárásáról,

21. helyszínbiztosítást végezni,

22. elsősegélynyújtást és újraélesztést végezni,

23. elemezni az információkat és rögzíteni a szolgálati dokumentumokban,

24. szolgálatot felvenni és átadni,

25. együttműködni a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, valamint

26. konfliktus- és stresszkezelést végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.33 861 02Testőrszakképesítés-ráépülés
3.3.4.53 861 05Fegyveres biztonsági őrszakképesítés-ráépülés
3.3.5.33 861 01Kutyavezető-vagyonőrszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
4.4.10383-12Objektumőri feladatok
4.5.10384-12Személy-, vagyonőr speciális feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat igazolása: az iskolai rendszeren kívüli szakképzésben az összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlat időtartama: 40 óra, a képzés utolsó szakaszában, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10348-12Magán-biztonságvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10383-12Objektumőri feladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.5.10384-12Személy-, vagyonőr speciális feladataiszóbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személy-, vagyonvédelmi intézkedés bemutatása, az őr jelentési kötelezettségének teljesítése

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó szituációt leíró komplex feladatot húz.

Gyakorlatban mutatja be az intézkedés végrehajtását, magyarázattal kíséri a cselekvését. (Az intézkedéshez szükséges eszközöket, felszereléseket maga választja ki a gyakorlati vizsga helyén felhalmozott készletből.)

Ezt követően az intézkedés nyomán keletkező dokumentálási kötelezettségének tesz eleget számítógépen az adekvát őrdokumentumban, és/illetve szóban/telefonon jelent a szolgálatvezetőnek.

A vizsgafeladat az intézkedési protokollt, a támadás-elhárítást, a helyes eszközhasználatot, a szolgálatteljesítés dokumentálását kéri számon mindhárom modul kompetenciáit figyelembe véve.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Magán-biztonságvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szakképesítés mindhárom moduljának témaköreihez kapcsolódó központilag összeállított és kiadott feladatlap (teszt) kitöltése.

Témakörök: jogi ismeretek

A magánbiztonság szabályozása, az alkalmazási feltételek, a személy- és vagyonőri tevékenység szakmai szabályai, a tevékenység során leggyakrabban előforduló bűncselekmények, szabálysértések, a bűntető- és szabálysértési eljárás, a személy- és vagyonőri intézkedés elleni panasz kivizsgálása.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadás elhárítás eszközei
6.3.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei
6.4.Hírösszeköttetést biztosító eszközök
6.5.Kézi detektor
6.6.Telepített beléptető rendszerek, tűzjelző és riasztó rendszerek
6.7.Számítógép Office-programokkal

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.32 861 01Személy- és vagyonőrSzemély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara

7.3. A képzés megkezdésének a feltétele: a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte.

7.4. Amennyiben a képzésben résztvevő szakmai tevékenysége során mágnes kapu, illetve röntgen berendezés kezelésének igénye merül fel, a képző intézmény a képzés során ezen berendezések bemutatásához valamint kezelésének gyakoroltatásához együttműködési megállapodás keretében is biztosíthatja a szükséges eszközöket.

A 41. SORSZÁMÚ SZIVATTYÚTELEPI DUZZASZTÓMŰ KEZELŐ ÉS FENNTARTÓ GÉPÉSZ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 853 04

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Szivattyútelepi duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.9. Szintvizsga: -

2.10. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeÁrvízvédelmi szivattyúgépész
3.1.3.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeBelvízvédelmi szivattyúgépész
3.1.4.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeDuzzasztógépész
3.1.5.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeÖntözési szivattyúgépész
3.1.6.8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeVízszivattyúgépész

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízgazdálkodás területén alkalmazott szivattyútelepek és duzzasztóművek gépkezelői feladatainak ellátása és a fenntartással kapcsolatos teendők elvégzése

A részszakképesítéssel rendelkező képes

- betartani/betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

- szerkezetileg szemrevételezni, ellenőrizni a szivattyútelep fő- és segédberendezéseit és a biztonsági rendszert

- a szivattyútelep és a duzzasztómű üzemképességének fenntartására védekezésen kívüli időszakban

- a szivattyútelep és a duzzasztómű üzemeltetéséhez beosztott dolgozók foglalkoztatását megszervezni

- a szivattyútelep és a duzzasztómű berendezéseit, eszközeit szakszerűen indítani, gazdaságosan üzemeltetni, leállítani

- a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni a szivattyútelep, illetve a duzzasztómű berendezéseit

- gondoskodni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű berendezéseinek energiaellátásáról és működéséről

- folyamatosan meggyőződni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű védelmi rendszerének működőképességéről

- gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről

- folyamatosan meggyőződni a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű védelmi rendszerének működőképességéről

- a rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hő érzékelés és mérés alapján történő felismerésére

- azonnal, beavatkozni, intézkedni és jelezni, ha a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű működésében vagy műszaki állapotában rendellenességet tapasztal

- a szivattyútelep, ill. a duzzasztómű karbantartását elvégezni

- dokumentálni az elvégzett munkát és a beavatkozásokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján

- kárelhárításban alkalmazott szivattyúk üzemképességének fenntartására védekezésen kívüli időszakban

- kárelhárításban alkalmazott szivattyúk logisztikájának kidolgozására

- kárelhárításban alkalmazott szivattyúk üzemeltetéséhez beosztott dolgozók foglalkoztatását megszervezni

- a kárelhárításban alkalmazott szivattyúk telepítésére, üzemeltetésére és visszabontására

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 853 03Vízgépészeti technikusszakképesítés
3.3.4.55 853 01Vízépítő szaktechnikusszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11663-16Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11663-16Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó
gépész
Gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szivattyútelep, ill. duzzasztómű üzemeltetése, karbantartása

A vizsgafeladat ismertetése: A szivattyútelep, ill. duzzasztómű üzemeltetési feltételeinek beállítása

Szintvezérlési feladat elvégzése

Az indítási és leállítási állapotok meghatározása

Áramlástechnikai paraméterek ellenőrzése, értékelése

Vízhozam beállítása

Üzemanyag ellátás, ill. energiaszükséglet biztosítása

A szükséges segédberendezések üzemállapotának beállítása

A munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok elvégzése

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgatevékenység megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szivattyútelep gépész ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsga időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30 %

6.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

6.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

7. Eszköz és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelhető szivattyúk és dieselmotor
6.3.Duzzasztómű modell berendezés
6.4.Szerelhető csövek és szerelvények
6.5.Mérőeszközök
6.6.Szintjelző berendezések
6.7.Kéziszerszámok
6.8.Elektromos kéziszerszámok
6.9.Nyomáspróba berendezés
6.10.Munkabiztonsági eszközök és felszerelések
6.11.Számítástechnikai eszközök
6.12.Áramlástechnikai mérőberendezések

7. Egyebek

A 42. SORSZÁMÚ TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 853 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Temetkezési szolgáltató

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 150-250

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 2 éves, igazoltan temetkezési szolgáltatásban eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakörök
3.1.2.1339Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló
szolgáltatási tevékenységet folytató egység
vezetője
Temetkezési szolgáltató
egység/szervezet vezetője
3.1.3.5293Temetkezési foglalkozásúHalottasházi munkás
3.1.4.5293Temetkezési foglalkozásúHalottszállító
3.1.5.5293Temetkezési foglalkozásúKrematóriumi munkás
3.1.6.5293Temetkezési foglalkozásúTemetésrendező
3.1.7.5293Temetkezési foglalkozásúTemetésszolgáltatási munkás
3.1.8.5293Temetkezési foglalkozásúTemetkezési vállalkozó

3.3. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A temetkezési szolgáltató a temetkezési szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján végzi feladatát. Önállóan gondoskodik - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a teljes körű temetkezési szolgáltatás megszervezéséről, lebonyolításáról, manuális elvégzéséről, az adminisztratív teendők és okmányozás ellátásáról, a nyilvántartások vezetéséről. Menedzseli a szolgáltatást, ellenőrzi a technológiai és ügyviteli folyamatokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes

- elvégezni az ügyfélfogadással és a temetésfelvétellel kapcsolatos gyakorlati teendőket

- ellátni a temetésrendező és szervezői feladatokat

- elvégezni a halottak belföldi és nemzetközi szállításának, átvételének, átadásának gyakorlati feladatait

- elvégezni az elhunyt és a kellékek ravatalozásra való előkészítését, és elkészíteni a ravatalt

- közreműködni a hagyományos földbe temetés végrehajtásában

- lebonyolítani a hamvasztást

- elvégezni az urna elhelyezésének, a hamvak kiadásának, szórásának gyakorlati feladatait

- közreműködni a sírhelynyitásban, a rátemetés elvégzésében és a visszahantolásban

- közreműködni az exhumálásban és az újratemetésben

- ellátni a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos szolgálatot

- kivitelezni a temetkezési emlékhelyen végzendő szolgáltatásokat

- elvégezni az alapkellékek feliratozását, díszítését

3.4. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
---

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
4.2.azonosítójamegnevezése
4.3.10400-12Temetkezési jogi ismeretek
4.4.10401-12Kegyeleti kultúra
4.5.10402-12Temetkezési szolgáltatás
4.6.10403-12Kegyeleti kommunikáció
4.7.10404-12Temetkezési gyakorlat

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.1.1. Szakmai dolgozat elkészítése

A szakmai dolgozatot a szóbeli vizsga kitűzött időpontja előtt, legalább 30 nappal korábban, két példányban kell benyújtani a szakmai vizsgát szervező intézményhez.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10400-12Temetkezési jogi ismeretekírásbeli
5.2.4.10401-12Kegyeleti kultúraszóbeli
5.2.5.10402-12Temetkezési szolgáltatásszóbeli
5.2.6.10403-12Kegyeleti kommunikációszóbeli
5.2.7.10404-12Temetkezési gyakorlatgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Temetkezési gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: A temetkezés, temetői munka gyakorlatának bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A temetőkre és temetkezésre vonatkozó jogi ismeretek.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kegyeleti kommunikáció, kegyeleti kultúra, temetkezési szolgáltatás

A vizsgafeladat ismertetése: A temetkezési szolgáltatás szakmai ismereteinek alkalmazása, a szakmai dolgozat megvédése, a kegyeleti kommunikáció alkalmazása, temetkezési kultúrával kapcsolatos ismeretek bemutatása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Halottszállító gépkocsi
6.3."Szent Mihály lova"
6.4.Ravatalasztal
6.5.Papasztal
6.6.Közönségkényelmi berendezések
6.7.Díszítőeszközök, berendezések
6.8.Hangosító berendezés
6.9.Hűtő, tároló berendezés
6.10.Leengedő berendezés
6.11.Ravatalozó helyiség
6.12.Hordágy, szállítókoporsó
6.13.Sírásó kellékek
6.14.Munkavédelmi kellékek
6.15.Kertészeti eszközök, gépek
6.16.Hamvasztó berendezés
6.17.Számítógép
6.18.Irodai eszközök
6.19.Felvételi iroda
6.20.Bemutató terem

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet: településüzemeltetésért felelős miniszter.

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.52 853 01Temetkezési szolgáltatóTelepülésüzemeltetésért felelős miniszter

A 43. SORSZÁMÚ TESTŐR MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 861 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Testőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320-450

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) vagy

- 32 861 01 Személy- és vagyonőr vagy

- 31 861 01 Biztonsági őr vagy

- 52 861 01 Biztonságszervező vagy

- 54 861 01 000 Biztonságszervező I. vagy

- 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. vagy

- 52 861 06 Rendőr vagy

- 61 861 01 0010 61 03 Rendőrszervező vagy

- 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő vagy

- 52 863 01 1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. vagy

- 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. vagy

- 55 863 01 Honvéd zászlós vagy

- 52 861 06 0100 52 01 Kormányőr vagy

- 52 861 05 Közterület-felügyelő vagy

- 52 861 02 0000 00 00 Határrendész vagy

- 61 861 01 0010 61 01 Határrendész-szervező (tiszt) megnevezésű szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5254Vagyonőr, testőr, biztonsági őrSzemély- és vagyonőr, Testőr

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Testőr szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében megnevezve Testőr szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- természetes személyek életét és testi épségét védeni

- a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani

- a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni

- a megbízási szerződést megkötni

- biztosítási tervet készíteni

- a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni

- a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani

- a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni

- operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni

- a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, biztosítani

- az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész átvizsgálását megszervezni

- az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani

- a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel együttműködni

- a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat felügyelni

- a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni

- a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani

- a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani

- támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivonni

- a menekítést végrehajtani

- a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani

- a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt

- a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni

- a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni

- a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni

- a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni

- a saját dokumentációt elkészíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 861 01Személy- és vagyonőrszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10398-12Testőri tervezési-szervezési feladatok
4.4.10399-12Testőri műveleti feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek.

A dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozat a képző intézmény által meghatározott feladat alapján biztosítási terv készítése - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül).

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10398-12Testőri tervezési-szervezési feladatokgyakorlati
5.2.4.10399-12Testőri műveleti feladatokgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Taktikai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Épület-, helyszín- és járműátvizsgálás, védelmi alakzatok felállítása, gépjárműbe be- és kiszállás, objektumba be- és kilépés biztosítása, nyílt és zárt térben szimulált rendkívüli események és támadások blokkolása-elhárítása és a menekítés végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Lövészet

A vizsgafeladat ismertetése: Fegyver szét- és összeszerelés, fegyverkezelés (alapállások, fegyver elővétel, tűzkész állapotba helyezés, fegyverfogás, pontos lövések leadása, tokba rejtés), tárcsere végrehajtások, fedezékhasználat, fegyver és kézilámpa használat rossz látási viszonyok között, szituációs lövészet.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművezetés

A vizsgafeladat ismertetése: Kísérési alakzatok, alapvető védelmi-taktikai feladatok, rutinpálya teljesítése, szituációs feladatok.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

D) A vizsgafeladat megnevezése: Önvédelem és közelharc

A vizsgafeladat ismertetése: Speciális pusztakezes és fegyveres önvédelmi, közelharci technikák bemutatása (ütések, rúgások elhárítása, fogásokból szabadulás, fegyveres támadások kivédése, fegyverek elvétele).

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

E) A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat prezentációja

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a záró dolgozatát prezentációval bemutatja, megvédi, és bemutatja a védett személy együttműködésre való felkészítésének menetét.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Személyvédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A személyvédelem jogi, szakmai és etikai előírásai.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Támadáselhárítás eszközei
6.3.Gépjárművek
6.4.Üzemanyagok
6.5.Lőfegyverek
6.6.Lőszerek
6.7.Lövedékálló mellény
6.8.Bombalepel
6.9.Zártláncú rádió adó-vevő
6.10.Rejtett fülhallgató
6.11.Számítógép
6.12.Projektor
6.13.Vetítővászon
6.14.Jegyzettömb
6.15.Irodatechnikai eszközök

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány
szerint illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.33 861 02TestőrSzemély-, Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói Szakmai Kamara

7.3. A képzés megkezdésének a feltételei az alábbiak megléte

7.3.1. A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek.

B" kategóriás járművezetői engedély

7.3.3. Fegyverismereti vizsga

7.3.4. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti A2 (alapszint) idegen nyelvtudás

A 44. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ I. MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 08

1.2. Szakképesítés megnevezése: Tűzoltó I.

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1100

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: Tűzoltó II. részszakképesítés[56]

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 55%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 45%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakörök
3.1.2.5252TűzoltóBeosztott tűzoltó
3.1.3.5252TűzoltóGépjárművezető

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

Tűzesetek, műszaki mentések alkalmával valamint katasztrófahelyzetek felszámolásakor védi az állampolgárok testi épségét és anyagi javait.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- ügyeleti szolgálatot ellátni

- közreműködni a felderítési csoport, illetve a mentési csoport munkájában

- a káresetnél sürgősségi laikus elsősegélynyújtási feladatokat ellátni

- különleges tűzoltási, műszaki mentési feladatokat ellátni

- támogatni a tűzvizsgálatot

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 861 03Tűzoltó II.részszakképesítés
3.3.4.53 861 08Tűzoltó szerparancsnokszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10378-12Tűzoltó II. feladatok
4.5.10377-12Tűzoltó I. feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei[57]

a) az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,

b) a szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.4.10378-12Tűzoltó II. feladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.5.10377-12Tűzoltó I. feladatokírásbeli, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[58]

A vizsgafeladat megnevezése: Hajtástechnika, motor- és gépjármű ismeret, elektrotechnika. Fa által okozott veszélyhelyzet megszüntetése.

A vizsgafeladat ismertetése: A gépészeti ismeretek tananyag elsajátítása során megszerzett elméleti tudás szemléltetése technikai eszközök segítségével. Viharkár esetén magasból mentő gépjármű kosarából történő faeltávolítás, illetve a fa által előidézett veszélyhelyzet felszámolása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó I. tűzoltási, műszaki-mentési feladatai. Fakitermelési előírások lakott területen.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Tűzoltó I. feladatok témakör ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tűzoltógépjárművek
6.3.Tűzoltó szakfelszerelések
6.4.Híradóeszközök (rádiók)
6.5.Műszaki gyakorló pálya
6.6.Tűzoltási gyakorlópálya
6.7.Védőeszközök (védőruhák légzésvédők)
6.8.Tűzvizsgálati eszközök
6.9.Tűz-szimulációs eszközök, kabinet
6.10.Műszaki mentés eszközei
6.11.(Szak)tantermek, oktatástechnika
6.12.Munkaokmányok, nyilvántartások
6.13.Számítástechnikai eszközök, szoftverek
6.14.Tűzoltósporteszközök, mászóház
6.15.Vízből mentési eszközök, tanuszoda
6.16.Külső gyakorlati helyszínek
6.17.Szakmai jegyzetek, tankönyvek

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.1.2.0783-06Tűzoltó feladatok10388-12 és
10377-12
A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályozói és Tűzoltó I. feladatok
7.1.3.3753-11Tűzoltó I. feladatok10388-12 és
10377-12
A rendvédelmi szervek általános feladatai
és szabályozói és Tűzoltó I. feladatok

7.1.4. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2012-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.1.5. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket a fent meghatározott komplex szakmai vizsga letétele után folytathatja, a képzési óraszám teljesítése nélkül.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv,
szervezet
7.2.2.52 861 08Tűzoltó I.Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

7.3. A képzésben és a vizsgán résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 45. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ II. MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 861 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Tűzoltó II.

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-800

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények:-

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 35%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 65%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5252TűzoltóBeosztott tűzoltó
3.1.3.5252TűzoltóGépjárművezető

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

Tűzesetek, műszaki mentések alkalmával valamint katasztrófahelyzetek felszámolásakor védi az állampolgárok testi épségét és anyagi javait.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- napirend szerinti tevékenységet végezni

- ügyeleti munkát végezni

- vonulós tűzoltói szolgálatot ellátni

- életmentést végezni

- tűzoltási feladatot ellátni

- műszaki mentést végezni

- beavatkozás közben tekintettel lenni a tűzvizsgálatra

3.2. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 08Tűzoltó I.szakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10352-12Rendvédelmi alapfeladatok
4.4.10378-12Tűzoltó II. feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei[59]

a) az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele,

b) a szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése,

c) kisgépkezelői vizsga megléte.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.1.1.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.1.2.10352-12Rendvédelmi alapfeladatokírásbeli, gyakorlati
5.2.1.3.10378-12Tűzoltó II. feladatokírásbeli, gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység[60]

A) A vizsgafeladat megnevezése: Rendvédelmi alapfeladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó feltételezett szituációról az alaki szabályoknak megfelelő szóbeli jelentést, majd a kapott utasításnak megfelelően írásbeli jelentést tesz.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Szakfelszerelések megszerelése, alkalmazása rajkötelékben.

A vizsgafeladat ismertetése: Rajkötelékben a szerelési szabályzat alapján egy adott tűzoltó gépjárműfecskendőre málházott szakfelszerelések összeszerelése és alkalmazása különböző felhasználási módok szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó II. szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Rendvédelmi alapfeladatokra vonatkozó általános szabályok

Szolgálatteljesítésre vonatkozó általános szabályok

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3 Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó II. szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltó tűzoltási, mentési, szolgálati feladatai és az alkalmazott technikai eszközök műszaki sajátosságai. Fakitermelési előírások lakott területen.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tűzoltógépjárművek
6.3.Tűzoltó szakfelszerelések
6.4.Híradóeszközök (rádiók)
6.5.Műszaki gyakorló pálya
6.6.Tűzoltási gyakorlópálya
6.7.Védőeszközök (védőruhák légzésvédők)
6.8.Tűzvizsgálati eszközök
6.9.Tűz-szimulációs eszközök, kabinet
6.10.Műszaki mentés eszközei
6.11.(Szak)tantermek, oktatástechnika
6.12.Munkaokmányok, nyilvántartások
6.13.Számítástechnikai eszközök, szoftverek
6.14.Tűzoltósporteszközök, mászóház
6.15.Vízből mentési eszközök, tanuszoda
6.16.Külső gyakorlati helyszínek
6.17.Szakmai jegyzetek, tankönyvek

7. Egyebek

7.1. Megfeleltetés: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.1.2.0783-06Tűzoltó feladatok10388-12 és
10378-12
A rendvédelmi szervek általános
feladatai és szabályzói
és Tűzoltó II. feladatok
7.1.3.3754-11Tűzoltó II. feladatok10388-12 és
10378-12
A rendvédelmi szervek általános
feladatai és szabályzói
és Tűzoltó II. feladatok

7.1.4. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2013-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.1.5. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket a fent meghatározott komplex szakmai vizsga letétele után folytathatja, a képzési óraszám teljesítése nélkül.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A részszakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.31 861 03Tűzoltó II.Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 46. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓ SZERPARANCSNOK MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 08

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzoltó szerparancsnok

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 700-900

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: -

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 08 Tűzoltó I. szakképesítés vagy a 2011. december 31-ig megkezdett képzésben szerzett tűzoltó szakképesítés.

2.3. Előírt gyakorlat: A Tűzoltó I. szakképesítés megszerzését követő, legalább 2 év szakmai gyakorlat.

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5252TűzoltóSzerparancsnok

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása[61]

A Tűzoltó szerparancsnok készenléti jellegű szolgálatot lát el váltásos munkarendben. A szolgálat alatt az általa irányított beosztott állomány parancsnoka, a laktanyában a számára előírt jelentési, adminisztrációs, képzési és káresemény értékelési feladatokat végez és végeztet. Riasztás esetén az általa irányított beosztott állománnyal kivonul a káreseményhez és a szabályoknak megfelelően felszámolja azt. Az I. kiemelt riasztási fokozatig önállóan is végezhet káreseti irányítói tevékenységet, ennél magasabb riasztási fokozatban részirányítói feladatokat lát el.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes

a) alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás szabályait,

b) alkalmazni a tűzvédelmi, az iparbiztonsági és a polgári védelmi ismereteket,

c) kockázatelemzést, bevetéselemzést végezni,

d) műveletirányító feladatokat végezni,

e) gyakorlatot irányítani,

f) riasztást elrendelni,

g) tűzoltásvezetői feladatot ellátni,

h) mentésvezetői feladatot ellátni,

i) készenléti szolgálat ellátása során közreműködni az irányítói feladatok ellátásában,

j) közreműködni a tűzoltási és a műszaki mentési terv készítése során,

k) figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat,

l) adatokat, információkat gyűjteni a tűzvizsgálathoz, valamint

m) felismerni a tűzoltás alapvető feltételeit biztosító tűzmegelőzési szabályok megsértését.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 08Tűzoltó I.szakképesítés
3.3.4.53 861 09Tűzoltósági referensszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1 Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Feltételezett tűzoltási szituáció felszámolási feladatainak vezetése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt teljes védőfelszerelésben egy előre elrendezett, imitált tűzeset felszámolását hajtja végre irányítói szinten. A jelölt a feltételezett tűzeset tűzoltás vezetője, két tűzoltó raj irányítását végzi. Feladatát folyamatos rádióforgalmazás mellett a szabályoknak megfelelően kell végeznie. A tűzoltási feladat végrehajtását követően könnyít védőfelszerelésén, és kötelező adatgyűjtést végez a tűzvizsgálat megkezdéseként.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó szerparancsnok szakmai ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A tűzoltást és műszaki mentést segítő szaktevékenység ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltó szerparancsnoki szakfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a tűzoltó szerparancsnok szakmai ismeretek témaköreinek ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Tűzoltógépjárművek
6.3.Tűzoltó szakfelszerelések
6.4.Híradóeszközök (rádiók)
6.5.Műszaki gyakorló pálya
6.6.Tűzoltási gyakorlópálya
6.7.Védőeszközök (védőruhák légzésvédők)
6.8.Tűzvizsgálati eszközök
6.9.Tűz-szimulációs eszközök, kabinet
6.10.Műszaki mentés eszközei
6.11.(Szak)tantermek, oktatástechnika
6.12.Munkaokmányok, nyilvántartások
6.13.Számítástechnikai eszközök, szoftverek
6.14.Tűzoltósporteszközök, mászóház
6.15.Vízből mentési eszközök, tanuszoda
6.16.Külső gyakorlati helyszínek
6.17.Szakmai jegyzetek, tankönyvek

7. Egyebek

7.1. A megfeleltetésre (beszámíthatóságra) vonatkozó előírás: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.1.2.0784-06Tűzoltó technikusi
feladatok
10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatok
7.1.3.53891502Katasztrófa- és tűzvédelmi
technikus
10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatok
7.1.4.32891501Tűzoltó
(10 hónap képzési idejű)
10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatok
7.1.5.3755-11Tűzoltó szerparancsnok
feladatok
10379-12Tűzoltó szerparancsnok feladatok

7.1.6. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2013-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.1.7. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelmény-modulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket a fent meghatározott komplex szakmai vizsga letétele után folytathatja, a képzési óraszám teljesítése nélkül.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló
szerv, szervezet
7.2.2.53 861 08Tűzoltó szerparancsnokBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők és a vizsgázók részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

7.4. A kijavított és értékelt írásbeli feladatot, az eredeti írásbeli vizsgafeladat egy példányát, valamint a javítási-értékelési útmutatókat a vizsga utolsó vizsgafeladatának megkezdése előtt el kell juttatni a vizsgaelnökhöz.

A 47. SORSZÁMÚ TŰZOLTÓSÁGI REFERENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 09

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzoltósági referens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 53 861 08 Tűzoltó szerparancsnok szakképesítés-ráépülés

2.3. Előírt gyakorlat: -[62]

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5252TűzoltóTűzoltósági referens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A Tűzoltó referens különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában vesz részt, közreműködik tűzoltási és műszaki mentési terv készítésében, ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztat, értesít, informál

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- képzést, gyakorlatot szervezni

- különleges jogrend fennállása időszakában logisztikai feladatok ellátásában részt venni

- közreműködni tűzoltási és műszaki mentési terv készítése során

- figyelembe venni a tűzmegelőzési szabályokat

- felügyelni a hír, és információs- rendszerek működését, működtetését

- hatósági ügyintézői feladatokban segédkezni

- adatkezelési, tervezés előkészítési, kapcsolattartási, együttműködési és adminisztrációs feladatokat végezni

- veszélyazonosításban, veszélyelemzésben és veszélyeztetettség elemzésben segédkezni

- hivatalos iratok (beadványok, átiratok, döntések, tervdokumentációk) értelmezésében segédkezni, értékelni, elemezni, hivatalos leveleket, iratokat készíteni

- ügyfeleket, hatóságokat, szakértőket, szervezeteket tájékoztatni, értesíteni, informálni, meghallgatni, kiadmányozni

- hatósági ellenőrzés és helyszíni szemle tervezésében részt venni, előkészíteni és, szabálytalanságot dokumentálni, valamint javaslatot tenni hatósági intézkedésre

- elemezni és értékelni az üzemeltetői kötelezettségek és hatósági intézkedések érvényesülését

- védelmi és baleset-elhárítási tervek, szabályzók készítésében, felülvizsgálatában és módosításában részt venni

- gyakorlattervet készíteni, gyakorlatot előkészíteni, felügyelni és értékelni

- tűzeset, baleset és üzemzavar esetén a tevékenységről adatot szolgáltatni és részt venni a veszély-felderítési, értékelési, tűzoltási, mentési feladatok végrehajtásában

- közreműködni a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai feladatok ellátásában

- katasztrófavédelmi beavatkozások kockázatelemzési feladataiban részt venni

3.2. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 861 08Tűzoltó szerparancsnokszakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10395-12Tűzoltó referens feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.3. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10395-12Tűzoltó referens feladatokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Taktikai helyszínrajz készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Tűzoltó szakmai gyakorlat megtervezése helyszínrajz készítésével és az értékelési szempontok megadásával, a képző intézmény által meghatározott szempontok szerint.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység során elkészített taktikai helyszínrajz megvédése

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgatevékenység során elkészített taktikai helyszínrajz rövid ismertetése és a feltett kérdések megválaszolása.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tűzoltósági referensi és katasztrófavédelmi ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Tűzoltósági referensi feladatok modulhoz tartozó témakör ismeretanyagát tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (ebből felkészülési idő: 5 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Veszélyes áru szállítás ellenőrzési eszközei, felszerelései és okmánymintái
6.3.Veszélyes anyag, veszélyes üzem, veszélyes szállítmány, kritikus infrastruktúra hatósági
adatbázisok, ellenőrzési kézikönyvek és eljárási rendek
6.4.Veszélyes anyag terjedési modellezés szoftvereszközei
6.5.Híradóeszközök (rádiók)
6.6.Műszaki gyakorlópálya
6.7.RBV gyakorlópálya
6.8.Tűzoltási gyakorlópálya
6.9.Védőeszközök (védőruhák, légzésvédők)
6.10.Műszaki mentés eszközei
6.11.Vegyi mentés eszközei
6.12.(Szak)tantermek, oktatástechnika
6.13.Munkaokmányok, nyilvántartások
6.14.Számítástechnikai eszközök, szoftverek
6.15.Külső ellenőrzési és gyakorlati helyszínek
6.16.Szakmai jegyzetek, tankönyvek
6.17.Sugárfelderítő műszerek
6.18.Vegyi felderítő műszerek
6.19.Biológiai mintavevők
6.20.Meteorológiai felderítő eszközök
6.21.Mentesítő eszközök és anyagok
6.22.Térképek, rajzeszközök
6.23.Elsősegélynyújtás, újraélesztés eszközei

7. Egyebek

7.1. Modulok megfeleltetése: Kizárólag a modulzáró vizsgák alóli felmentést biztosítják

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények
szerint megfeleltetett szakmai
követelménymodulok
7.1.2.3756-11Tűzoltó technikusi feladatok10395-12Tűzoltósági referensi feladatok
7.1.3.0784-06Tűzoltó technikusi feladatok10395-12Tűzoltósági referensi
feladatok
7.1.4.53 8915 02Katasztrófa- és tűzvédelmi
technikus
10395-12Tűzoltósági referensi
feladatok
7.1.5.32 8915 01Tűzoltó
(10 hónap képzési idejű)
10395-12Tűzoltósági referensi
feladatok

7.1.6. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokat eredményesen teljesítette, az mentesül a 2013-ben kiadott e táblázat szerinti megfelelő szakmai követelménymodulok teljesítése alól.

7.1.7. Aki a 2006-ban és 2011-ben kiadott, e táblázatban meghatározott követelménymodulokból sikeres szakmai vizsgát tett, az a jelen szakmai és vizsgakövetelmény szerinti szakmai képzéseket folytathatja a fent megjelölt komplex szakmai vizsga letétele után, a képzési óraszám teljesítése nélkül.

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai
jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.53 861 09Tűzoltósági referensBelügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.3. A képzésben résztvevők részére az egyéni védőfelszereléseket a beiskolázó biztosítja.

A 48. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI ELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 861 10

1.2. Szakképesítés megnevezése: Tűzvédelmi előadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300-400

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő arány: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezésea szakképesítéssel
betölthető
munkakörök(ök)
3.1.2.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi előadó
3.1.3.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzbiztonsági előadó
3.1.4.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzmegelőzési előadó
3.1.5.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzrendész
3.1.6.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A jogszabályban meghatározott, vagy annál alacsonyabb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, tervezése, szabályozása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként, vagy szolgáltatóként képes a gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatási tevékenységének önálló végzésére.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- speciális információkat gyűjteni

- elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét

- elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást

- tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket

- tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni

- gyakorlatokat szervezni és értékelni

- szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját

- ellenőrzési tevékenységet végezni és koordinálni

- vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat

- kapcsolatot tartani az érintett munkavállalókkal és külső szervezetekkel

- fejlesztések során figyelemmel kísérni a tűzvédelmi érdekek érvényesülését

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 861 10Tűzvédelmi főelőadószakképesítés-ráépülés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10396-12Tűzvédelmi előadó feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.10396-12Tűzvédelmi előadó feladataiszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, értékelése

A vizsgafeladat ismertetése: A tűzvédelmi előadó jelölt feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelését végzi meghatározott adatok és körülmények alapján, amelybe beletartozik a kockázati osztály meghatározása, építmények tűzállósági követelményeinek ellenőrzése, oltóanyag-szükséglet meghatározása, kiürítési feltételek ellenőrzése, tűzszakaszméretek értékelése, tűzterhelési értékek meghatározása, tűzvédelmi szervezeti, szervezési és használati viszonyok szabályozása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi előadó feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

a) a tűzvédelmi jogok és kötelezettségek ismerete

b) a tűzvédelmi létesítési és használati követelmények ismerete

c) a tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, beépített tűzvédelmi berendezések ismerete

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A gyakorlati vizsgafeladat során használható segédeszközöket a vizsgafeladat közlő lap tartalmazza. A használható jogszabályokat és műszaki dokumentumokat a vizsgaszervező biztosítja.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai[63]

5.5.1. A szóbeli vizsgán a vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az egyes feleletek kérdésenként külön-külön kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, a szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak ebben az esetben javítóvizsgát csak az elégtelenre értékelt szóbeli részterületből kell tennie.

5.5.2. Ha a gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a szakmai vizsga sikertelen. Ebben az esetben - ha a szóbeli vizsgatevékenység eredményes - a vizsgázónak csak a gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie.

5.5.3. Ha a vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a vizsgabizottság elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

5.5.4. Az elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az értékelési útmutatóval együtt az értékelést végző szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság elnökének.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szoftverek
6.3.Számítógép
6.4.Jogszabálygyűjtemény
6.5.Speciális adatbázis
6.6.Egyéni védőfelszerelés
6.7.Tűzoltó készülékek
6.8.Tűzoltó szakfelszerelések
6.9.Tűzoltó anyagok
6.10.Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlása)

7. Egyebek

7.1. Validáció: -

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok, szakképesítések
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények
szerint megfeleltetett szakmai
követelménymodulok
7.1.2.0785-06Tűzvédelmi előadó feladatai10396-12Tűzvédelmi előadó feladatai
7.1.3.52 8915 02Tűzvédelmi előadó10396-12Tűzvédelmi előadó feladatai
7.1.4.53 8915 1Tűzvédelmi előadó I.10396-12Tűzvédelmi előadó feladatai

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint illetékes
szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv, szervezet
7.2.2.52 861 10Tűzvédelmi előadóBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

A 49. SORSZÁMÚ TŰZVÉDELMI FŐELŐADÓ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 861 10

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Tűzvédelmi főelőadó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 861 10 Tűzvédelmi előadó szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő arány: 70%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezésea szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakörök(ök)
3.1.2.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi főelőadó
3.1.3.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi szakelőadó
3.1.4.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzbiztonsági főelőadó
3.1.5.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzmegelőzési főelőadó
3.1.6.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzrendész
3.1.7.3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúTűzvédelmi szaktanácsadó

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A tűzvédelmi főelőadó feladata elsősorban a legveszélyesebb tűzveszélyességi szintű gazdálkodó szervek, létesítmények tűzvédelmével kapcsolatos szakfeladatok önálló ellátása, a beosztottak munkájának segítése, irányítása. A létesítmény tűzvédelmi viszonyainak értékelése, szabályozása, tervezése, irányítása, szervezése, vezetői döntések előkészítése, a végrehajtás ellenőrzése. Munkavállalóként vagy szolgáltatóként végzi gazdálkodó szervezet szakszerű tűzvédelmi igazgatását.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- információkat gyűjteni

- elemezni, értékelni a létesítmény tűzvédelmi helyzetét

- elkészíteni a tűzvédelmi szabályozást

- tűzvédelmi oktatási tevékenységet végezni

- szervezni a tűzvédelmi szervezet munkáját

- ellenőrzési tevékenységet végezni

- vezetni a tűzvédelmi nyilvántartásokat és kezelni a kapcsolódó dokumentumokat

- kapcsolatot tartani külső szervezetekkel

- kapcsolatot tartani a szervezeten belül

- közreműködni a fejlesztések tűzvédelmének meghatározásában

- irányítani az alárendelt szervek tűzvédelmi szervezetét

- közreműködni a beruházások tűzvédelmi terveinek értékelésében

- szervezni a kiemelten veszélyes üzem tűzvédelmét

- tervezni a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat és szükségleteket

- gyakorlatokat szervezni és értékelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 861 10Tűzvédelmi előadószakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10397-12Tűzvédelmi főelőadó feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

A szakképzést végző által kidolgozott képzési programban előírt tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10397-12Tűzvédelmi főelőadó feladataigyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az építmények, létesítmények tűzvédelmi paramétereinek ellenőrzése, értékelése

A vizsgafeladat ismertetése: Feltételezett létesítmény tűzvédelmi szempontból történő értékelése vizsgafeladatban meghatározott adatok és körülmények alapján. A robbanásveszélyes terek létesítési szabályainak értékelése, mértékadó tűzállósági követelmények meghatározása, tűzvédelemben használatos méretezések és számítások belső összefüggései, tűzvédelmi tervdokumentáció értékelése, hasadó, illetve hasadó-nyíló felület méretezése, a tűzoltás erő- és eszközszámítása, a hő- és füstelvezetés szükségességének megállapítása és javaslattétel a megoldásra, a beépített tűzvédelmi berendezés szükségességének megállapítása, valamint a megállapítások bizonyítása és dokumentálása írásban.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3.Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Tűzvédelmi szakismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

- a tűz elleni védekezés tervezése, szervezése

- a tűzoltás tervezése és megszervezése

- tűzvédelmi technikai ismeretek

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő 40 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgafeladat során használható segédeszközöket a vizsgafeladat közlő lap tartalmazza. A használható jogszabályokat és műszaki dokumentumokat a vizsgaszervező biztosítja.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai[64]

5.5.1. A szóbeli vizsgán a vizsgázó külön húz a), b) és c) kérdést, az egyes feleletek kérdésenként külön-külön kerülnek értékelésre. A szóbeli vizsga eredménye a feleletekre adott osztályzatok kerekítési szabályokkal számított számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Ha valamelyik szóbeli kérdésre adott felelet elégtelenre (1) értékelt, a szóbeli vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak ebben az esetben javítóvizsgát csak az elégtelenre értékelt szóbeli részterületből kell tennie.

5.5.2. Ha a gyakorlati vizsgatevékenység elégtelen (1) értékelést kapott, a szakmai vizsga sikertelen. Ebben az esetben - ha a szóbeli vizsgatevékenység eredményes - a vizsgázónak csak a gyakorlati vizsgatevékenységből kell javítóvizsgát tennie.

5.5.3. Ha a vizsgára előkészített gyakorlati vizsgafeladatokat vagy azok értékelési útmutatóit a vizsgabizottság elnöke jóváhagyás előtt módosíttatta, e tényt a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell.

5.5.4. Az elkészített és értékelt gyakorlati vizsgamunkákat az értékelési útmutatóval együtt az értékelést végző szakértők az osztályzatra vonatkozó javaslattal együtt a szóbeli vizsga megkezdése előtt adják át a vizsgabizottság elnökének.

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szoftverek
6.3.Számítógép
6.4.Jogszabálygyűjtemény
6.5.Speciális adatbázis
6.6.Egyéni védőfelszerelés
6.7.Tűzoltó készülékek
6.8.Tűzoltó szakfelszerelések
6.9.Tűzoltó anyagok
6.10.Valós üzemi körülmények (eseti gyakorlása)

7. Egyebek

7.1. Validáció:

ABCD
7.1.1.Korábbi eredményes szakmai
követelménymodulok, szakképesítések
Jelen szakmai és vizsgakövetelmények szerint
megfeleltetett szakmai követelménymodulok
7.1.2.0786-06Tűzvédelmi főelőadó
feladatai
10397-12Tűzvédelmi főelőadó feladatai
7.1.3.52 8915 02Tűzvédelmi főelőadó10397-12Tűzvédelmi főelőadó feladatai
7.1.4.53 89151Tűzvédelmi szakelőadó10397-12Tűzvédelmi főelőadó feladatai

7.2. A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések tekintetében a szakmai kamarai jogkör gyakorlására, valamint a szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezet:

ABC
7.2.1.azonosító
száma
A szakképesítés-ráépülés
megnevezése
A szakképesítés ágazat/szakmairány szerint
illetékes szakmai kamarai jogkört gyakorló szerv,
szervezet
7.2.2.53 861 10Tűzvédelmi főelőadóBelügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

AZ 50. SORSZÁMÚ VÍZÉPÍTŐ SZAKTECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 853 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vízépítő szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1 000

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 54 582 04 Mélyépítő technikus vagy

- 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus vagy

- 54 853 03 Vízgépészeti technikus vagy

- 54 853 04 Víziközmű technikus.

Szakmai előképzettségként elfogadható további, jellemzően korábbi OKJ-ban, OSZJ-ben stb. szereplő állam által elismert végzettségek bővebben a VII. Egyebek fejezetben kerülnek felsorolásra.

2.3. Előírt gyakorlat: 40 óra vízépítési gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3117Építő- és építésztechnikusÉpítési műszaki ügyintéző
3.1.3.3117Építő- és építésztechnikusÉpítkezés-szervező
3.1.4.3117Építő- és építésztechnikusÉpítőipari ügyintéző
3.1.5.3117Építő- és építésztechnikusHídépítő és fenntartó technikus
3.1.6.3117Építő- és építésztechnikusMagasépítő technikus
3.1.7.3117Építő- és építésztechnikusMélyépítő technikus
3.1.8.3117Építő- és építésztechnikusÚtépítő és fenntartó technikus
3.1.9.3117Építő- és építésztechnikusVasútépítő és fenntartó technikus
3.1.10.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Vízépítő technikus
3.1.11.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Vízépítő szaktechnikus
3.1.12.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Vízgazdálkodó technikus
3.1.13.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Vízgépészeti technikus
3.1.14.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Víziközmű technikus
3.1.15.3139Egyéb, máshova nem sorolható
technikus
Vízminőség-védelmi szaktechnikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

Önállóan, vagy mérnöki irányítással: előkészítő munkát végez, földművet épít/építtet, zsaluzást készít/készíttet, árvízmentesítést végez, közreműködik a tó- és folyószabályozásban, részt vesz vízrendezésekben, közreműködik a belvízvédelemben, közreműködik vízi közmű építésében, részt vesz a kivitelezés ügyvitelében, szervezésében, adminisztrációjában, betartja, betartatja a vonatkozó előírásokat, víz alatti építési munkálatokban közreműködik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkaterületet bejárni, építés előkészítést végezni

- földmű építési technológiát meghatározni

- földmű építést irányítani, ellenőrizni

- laborvizsgálatokat végezni, mintát venni

- vízállapot értékelést végezni

- hidraulikai adatokat mérni, csatornákat méretezni

- ismerni a komplex vízkészlet-gazdálkodás alapelveit

- ellenőrző geodéziai méréseket végezni, kitűzni a létesítmény megvalósítási helyét

- műtárgyakat ábrázolni

- támaszerőt számolni, igénybevételi ábrát készíteni, keresztmetszeti jellemzőket számolni

- vasalási terveket szerkeszteni

- műtárgyépítést irányítani, ellenőrizni, kapcsolatot tartani a folyamatban résztvevőkkel

- közműépítést végezni, üzemeltetni

- vízépítési létesítményeket építeni, üzemeltetni, részt venni a fenntartási feladatokban

- részt venni a vízkárelhárításban

- részt venni tervelőkészítésben, tervegyeztetésekben, műszaki átadás-átvételi eljárásban

- építés előkészítő és organizációs terveket készíteni

- talajmechanikai és közműfeltárásokat végezni

- gondoskodni az építési anyagok átvételéről, szakszerű tárolásáról, vagyonvédelméről

- gondoskodni a munkabiztonság feltételeiről, munkabiztonsági oktatást végezni

- munkahely tűzvédelmi feladatait ellátni

- felmérési, építési naplót vezetni, munkamennyiségeket meghatározni

- tervezőprogramot használni, "CAD"-es terveket készíteni, CAD állományokat kezelni

- költségvetést, árelemzést készíteni, költségeket meghatározni

- meghatározni a fejlesztés/beruházás/átépítés technológiai folyamatát

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 853 02Vízgazdálkodó technikusazonos ágazat
3.3.4.54 853 03Vízgépészeti technikusazonos ágazat
3.3.5.54 853 04Víziközmű technikusazonos ágazat
3.3.6.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusazonos ágazat

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által
elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11700-16Általános vízépítési ismeretek
4.4.11698-16Vízépítési feladatok
4.5.11699-16Vízépítő szaktechnikus zárófeladat

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Zárófeladat készítése és leadása, iskolai rendszerű képzés esetén legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján, iskolarendszeren kívüli képzés esetén a vizsgára jelentkezéskor.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11700-16Általános vízépítési ismeretekírásbeli, szóbeli
5.2.4.11698-16Vízépítési feladatokgyakorlat, írásbeli, szóbeli
5.2.5.11699-16Vízépítő szaktechnikus zárófeladatgyakorlat

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex gyakorlati vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően zárófeladat készítése: Jellemző vízépítési műtárgy, vagy létesítmény felmérése, az adatok feldolgozása és a megadott paraméterekre való fejlesztés megtervezése számítógépes mennyiségszámítás, árelemzés költségvetési kiírás és költségek meghatározása. Anyag, munkaerő és gépszükséglet meghatározása számítással. A fejlesztés/beruházás/átépítés technológiai folyamatának meghatározása.

Zárófeladat bemutatása prezentáció keretében.

Különböző, a vízépítési földművek, létesítmények létesítésével kapcsolatos mintavételezés és laboratóriumi vizsgálat elvégzése.

Vízépítési létesítmény kitűzése.

Kivitelezi a közmű vezetékeket, műtárgy építések részfeladatait, nyílt csatornák építési feladatait, mederburkolások részfeladatait, mennyiség számításokat végez, naplót vezet.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat aránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli vizsgafeladat

A vizsgafeladat ismertetése: Vízépítési tervek értelmezése, szervezési tervek készítése, mennyiség kimutatások, ellenőrző számítások.

Töltést terhelő víznyomás ábrák szerkesztése kisvíz, közepes víz és színelő víz esetén. Az adott igénybevételnek megfelelő töltés lerajzolása (homogén, vagy szerkezetes) az egy folyóméterre számított mennyiségek meghatározása, a javasolt építési technológia megadása.

Adott szennyvízterhelésre szennyvíztisztító telep műtárgyai paramétereinek meghatározása.

Csatorna vízszállító képességének meghatározása, (Chezy képlet alkalmazása).

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök közül az alábbiakat tartalmazza:

Általános vízépítési ismeretek

Vízépítési feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 60perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység az írásbeli vizsgatevékenységet követően, a szóbeli vizsgatevékenységet megelőzően kerül lebonyolításra.

A gyakorlati feladat megoldása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

Zárófeladatra vonatkozó előírások

A zárófeladat tárgya komplex feladat, a szakmai irányultságnak megfelelően.

A zárófeladat csak a képző intézmény által jóváhagyott témában lehet benyújtani, a képzés befejezését követő 2 évig.

A zárófeladatnak tükröznie kell a választott probléma (kiinduló rendszer) összefüggéseit, kapcsolódásait. A kidolgozást olyan mélységig kell elkészíteni, hogy az bemutassa a kitűzött feladat egy reális megoldását. A zárófeladatot a vizsgázót oktató intézmény oktatója kijavítja, szakmai bírálattal látja el. A zárófeladatot az előzetes szakmai bírálattal együtt, legkésőbb a kijavított írásbeli dolgozattal egy időben a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani. A vizsgabizottság elnöke vizsgálja, hogy a kitűzött feladat nehézségi foka megfelel-e az elvárható szintnek és a feladat eleget tesz-e a formai követelményeknek.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép, laptop, tablet
6.3.Szoftverek, szakmai szoftverek
6.4.Nyomtató, rajzok nyomtatására alkalmas nyomtató, 3D nyomtató szükséges kellékekkel
6.5.Irodatechnikai eszközök
6.6.Geodéziai kitűző eszközök (kitűző rúd, szögprizma, mérőszalag, libella, függő)
6.7.Geodéziai mérőműszerek (távmérő, teodolit, mérőállomás, szintezőműszerek, szintező- és
teodolitléc, GPS berendezés)
6.8.Építőipari és talajmechanikai laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
6.9.Hidrometeorológiai állomás
6.10.Építőipari és talajmechanikai laboratóriumi eszközök, berendezések, műszerek
6.11.Közműépítésben járatos csővezetékek és szerelvényei, idomai, szivattyú
6.12.Víztelenítés eszközei
6.13.Földmunka és betonozás kisgépei, eszközei
6.14.Ács kéziszerszámok
6.15.Elektromos kisgépek
6.16.Járművek, vízi járművek
6.17.Anyagmozgató gépek, berendezések
6.18.Egyéni és csoportos védőfelszerelés
6.19.Vízhozammérő eszközök
6.20.Munkabiztonsági eszközök, felszerelések
6.21.Vasszerelési anyagok és kéziszerszámok
6.22.Műszaki dokumentáció eszközei
6.23.Kézi szerszámok, zsaluszerelési, dúcolási kéziszerszámok
6.24.Zsaluzó és dúcoló állványrendszerek
6.25.Betonozás kisgépei
6.26.Épületek, építmények és környezetük monitorozására, felmérésére alkalmas multikopter,
kamerával és digitális kiegészítőkkel
6.27.Szabvány és jogszabály gyűjtemények

7. Egyebek

7.1. Szakmai előképzettségként elfogadható további szakképesítések:

- Mélyépítő technikus

- Vízépítő technikus

- Vízügyi technikus

AZ 51. SORSZÁMÚ VÍZGAZDÁLKODÓ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

3. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Vízgazdálkodó technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

4. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények:-

2.6. Elméleti képzési idő aránya:60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Szakgimnázium esetében:

- 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

- 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. Pályatükör

3.5. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízgazdálkodási technikus
3.1.3.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízrajzi mérő
3.1.4.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízrajzi ügyintéző
3.1.5.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízügyi ügyintéző

3.6. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízgazdálkodó technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szakmai előírásokat alkalmazni

- munkaszervezési feladatokat ellátni

- vízgazdálkodási feladatokat ellátni

- oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani

- részt venni a tervkészítési munkákban

- kapcsolatot tartani

- méréseket, megfigyeléseket végezni

- vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni

- fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket

- zsilipet, átemelőket üzemeltetni

- közreműködni vízimérnöki, műszaki tervdokumentáció részfeladataiban

- vízhasznosítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok ellátásában

- egyeztetési feladatok ellátásában (szakhatóságok)

- műszaki rajzi és szerkesztői feladatok munkáiban

- kiegészítő mérési feladatok (geodézia, vízállás, vízhozam) ellátásában

- szakmai számítási, modellezési feladatokban

- részt venni terepi műszaki feladatok ellátásában

- kitűzési feladatokban

- munkaszervezés és irányítási feladatokban

- vízszétosztó és vízelvezető művek vízkormányzási feladataiban (szervezés és műtárgykezelés)

- árvíz és belvíz védekezési feladatokban

- helyi vízkárelhárítási munkákban

- vízminőségvédelmi, kárelhárítási feladatokban

- vízépítési létesítmények (vonalas és műtárgyak) fenntartásához kapcsolódó tevékenységekben

- hidrometeorológiai, vízmérések és megfigyelések elvégzésében

- vízellátó hálózatok, csatornarendszerek üzemeltetési, ellenőrzési feladataiban

3.7. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 853 01Vízépítő szaktechnikusazonos ágazat
3.3.4.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusazonos ágazat
3.3.5.54 853 03Vízgépészeti technikusazonos ágazat
3.3.6.54 853 04Víziközmű technikusazonos ágazat

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11548-16Vízgazdálkodási alapismeretek
4.6.11549-16Vízügyi műszaki ismeretek
4.7.11667-16Vízkárelhárítás
4.8.11668-16Komplex vízgazdálkodás
4.9.11675-16Vízrajzi üzemeltető ismeretei

5. Vizsgáztatási követelmények

5.2. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.3. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.---

5.4. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vízkárelhárítási gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül: Vízkárelhárítás.

Egy összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, az általa megismert módon.

Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport, műtárgy vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás).

A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mérések és adatfeldolgozás

A vizsgafeladat ismertetése: A 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül: a Vízrajzi üzemeltető ismeretei.

Hidrometriai, hidrometeorológiai, geodéziai méréseket végez és az adatokat számítógéppel feldolgozza, kiértékeli az általa megismert módon. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.2. Írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vízgazdálkodó feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A Vízgazdálkodó feladatok írásbeli vizsgafeladata tartalmazza az Vízkárelhárítás, a Komplex vízgazdálkodás modul vízgazdálkodás és a vízügyi létesítések tervezéséhez szükséges hidrológiai és hidraulikai számítások, a méretezési számítások és rajzok szakmai követelményeit.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vízgazdálkodás szakmai ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül: a Komplex vízgazdálkodás.

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vízmérő üzemeltetési feladatai

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulok közül: a Vízrajzi üzemeltető ismeretei.

A vízrajzi állomás üzemeltetése, hidrometriai mérések, adatok rögzítése, továbbítása, számítógéppel történő feldolgozása, kiértékelése.

A szóbeli vizsgán a tételekhez kapcsolódó segítő mellékletek (rajzok, folyamatábrák, táblázatok) adhatók. A kapcsolódó mellékletek a tételek kifejtését, annak részleteit nem tartalmazhatják.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

Az 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus szakképesítés komplex vizsgáján az A, B jellel jelölt szóbeli vizsga ismeretei összevonhatók a Vízgazdálkodás szakmai ismeretei elnevezésű szóbeli vizsgafeladatban, amely tartalmazza a részszakképesítés vizsga tananyagtartalmát.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:-

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Építési munkák kéziszerszámai, eszközei
6.3.Beton- és vasbetonmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.4.Földmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.5.Geodéziai mérőeszközök
6.6.Ácsmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.7.Part-, rézsű-, és burkolatépítő munkák kéziszerszámai, eszközei
6.8.Automatika kézi- és szerelőszerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek
6.9.Gépészeti kézi- és szerelőszerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek
6.10.Számítógép, adatrögzítő szoftver, nyomtató
6.11.Szivattyúk
6.12.Vízmércék
6.13.Vezérlő és regisztráló berendezések
6.14.Laborműszerek
6.15.Szintjelző műszerek
6.16.Kisgépek
6.17.Védőfelszerelések
6.18.Telekommunikációs eszközök
6.19.Vízsebességmérő
6.20.Gépjármű
6.21.Vízi jármű
6.22.Védelmi eszközök

7. Egyebek

7.1. Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.

Ilyen esetben az osztályzatot a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.

7.2. A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

AZ 52. SORSZÁMÚ VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Vízgépészeti technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: nincs

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nincs

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

- 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

- 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásokVízgépészeti technikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízgépészeti technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- vízgazdálkodási gépészeti feladatokat a szakmai előírásoknak megfelelően ellátni

- dokumentálni az elvégzett munkát és a beavatkozásokat, a helyszíni ellenőrzés adatait, a gyártó és az üzemeltető előírásai alapján

- technológiai folyamatot összeállítani, tervezési folyamatban rész venni

- megfelelő színvonalú oktatást szakmai bemutatót tartani

- méréseket, megfigyeléseket végezni és állapotfelmérést dokumentálni

- vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni, üzemeltetni, karbantartani

- a létesítmények fő- és segédberendezéseit, illetve a biztonsági rendszerét ellenőrizni

- a berendezéseket a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni, gondoskodni működéséről

- gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről

- rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hőérzékelés és mérés alapján történő felismerésére

- működési vagy műszaki rendellenesség esetén azonnal beavatkozni és intézkedni

- karbantartása előtt biztosítani az előírt feltételeket

- a létesítmények fő- és segédberendezéseit illetve a biztonsági rendszerét ellenőrizni

- a berendezéseket a kezelési utasítás szerint üzemkész állapotba hozni, gondoskodni működéséről

- gondoskodni a gépek indításának feltételeiről, az alapüzemi feltételek meglétéről

- rendellenes üzemállapot szemrevételezés, hallás, hő érzékelés és mérés alapján történő felismerésére

- működési vagy műszaki rendellenesség esetén azonnal beavatkozni és intézkedni

- karbantartása előtt biztosítani az előírt feltételeket

- zsilipet, duzzasztóművet, árapasztó létesítményt üzemeltetni

- mobil árvízvédelmi falat építeni, bontani és beosztott dolgozókat irányítani

- felszíni víz kitermelését végezni, irányítani

- víz- és szennyvíztisztító létesítmény üzemeltetési és ellenőrzési munkálatait végezni

- vízelosztó és víztároló létesítmények gépészeti berendezését üzemeltetni, karbantartani

- közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában

- betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

- részt venni az árvízi, belvízi védekezésben, a vízminőségi kárelhárítási munkákban

- kárelhárításban alkalmazott gépek szakfelszerelések logisztikájának kidolgozására

- fenntartási munkában és kárelhárításban alkalmazott gépek telepítésére, üzemeltetésére és visszabontására

- fenntartási és kárelhárításban alkalmazott gépek üzemeltetéséhez beosztott munkacsoportokat szervezni, irányítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 853 01Vízépítő szaktechnikusazonos ágazat
3.3.4.54 853 02Vízgazdálkodó technikusazonos ágazat
3.3.5.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusazonos ágazat
3.3.6.54 853 04Víziközmű technikusazonos ágazat

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11548-16Vízgazdálkodási alapismeretek
4.6.11549-16Vízügyi műszaki ismeretek
4.7.11663-16Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és fenntartó gépész
4.8.11664-16Vízgazdálkodás

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11498-12Foglalkoztatás I.
(érettségire épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.4.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.5.11548-16Vízgazdálkodási alapismeretekszóbeli
5.2.6.11549-16Vízügyi műszaki ismeretekszóbeli
5.2.7.11663-16Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő és
fenntartó gépész
gyakorlati
5.2.8.11664-16Vízgazdálkodásgyakorlati

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vízgazdálkodás gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, hidrometriai, áramlástechnikai, méréseket végez és az adatokat számítógéppel feldolgozza, az általa megismert módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Vízgépészet gyakorlati feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, leállítás).

A gyakorlati vizsgán a jelölt összetett valamilyen vízügyi területén alkalmazott valamennyi technológiához tartozó gép vagy berendezés (szivattyú, tolózár, légsűrítő, szádlemez-verőgép, hidraulikus gépek, áramfejlesztők, világítási egységek, hajózás gépészeti rendszerek, vízminőségi kárelhárítás gépei, eszközei) ellenőrzését, szerelését, hibafelvételét, javítását, szabályozását, műszaki vizsgára történő felkészítését, hálózati csomópont kialakítását végzi az általa megismert módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával. A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a gépekre vonatkozó üzemeltetési dokumentációt használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vízgépészeti számítások

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgán a jelölt a Szivattyútelepi, duzzasztómű kezelő gépész modulhoz tartozó hidrológiai, hidraulikai, gépészeti technológiai jellegű méretezési vagy ellenőrzési számításokat old meg.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vízgépészeti technikus ismeretek és munkabiztonság.

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

Az 54 853 03 Vízgépészeti technikus szakképesítés komplex vizsgáján az A és B jellel jelölt gyakorlati vizsga feladatai összevonhatók a Vízgépészet gyakorlati feladatok elnevezésű gyakorlati vizsgafeladatban, mely tartalmazza a rész-vizsga tananyagtartalmát is.

Az 54 853 03 Vízgépészeti technikus szakképesítés komplex vizsgáján a jelölt szóbeli vizsga feladatai összevonhatók a Vízgépészeti technikus ismeretek és munkabiztonság elnevezésű szóbeli vizsgafeladatban, mely tartalmazza a rész-vizsga tananyagtartalmát is.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Építési munkák kéziszerszámai, eszközei
6.3.Beton- és vasbetonmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.4.Földmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.5.Szigetelési munkák kéziszerszámai, eszközei
6.6.Ácsmunkák kéziszerszámai, eszközei
6.7.Part- és rézsű-burkolat építő munkák kéziszerszámai, eszközei
6.8.Csővezeték-építő munkák kéziszerszámai, eszközei, szerelvényei, mérőműszerei
6.9.Gépészeti kézi- és szerelőszerszámok, mérőeszközök, szerszámgépek
6.10.Számítógép, szoftver, nyomtató
6.11.Vezérlő és regisztráló berendezések
6.12.Kitűzés eszközei
6.13.Szintező műszerek
6.14.Kisgépek
6.15.Egyéni és kollektív védőfelszerelések
6.16.Szivattyúk
6.17.Villamos és robbanómotoros erőgépek
6.18.Automatizálás (villamos, pneumatikus, hidraulikus) eszközei
6.19.Szerelt gépegységek (aggregátorok)
6.20.Szintjelző műszerek
6.21.Árvíz, belvíz és vízminőségi kárelhárítás védelmi gépek eszközök, szakfelszerelések

7. Egyebek

7.1. Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri. Ilyen esetben az osztályzatot a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.

7.2. A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

AZ 53. SORSZÁMÚ VÍZIKÖZMŰ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Víziközmű technikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: -

2. Egyéb Adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat:-

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Szakgimnázium esetében:

- 5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra

- 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVíziközmű technikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A víziközmű technikus a szakismereteinek megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági és munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- vízkitermelő, víztisztító-, vízelosztó- és víztároló létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- az ivóvízellátás zavarainak elhárításában közreműködni

- az átemelő szivattyúk és a közbenső tárolók üzemeltetéséi, ellenőrzéséi, karbantartási, és javítási feladatait elvégezni

- szennyvízelvezetésre és tisztításra szolgáló létesítmények és berendezések, valamint a hozzájuk tartozó kiszolgáló berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, a csatornahálózat, és tisztítómű üzemzavar elhárítási feladatait megoldani

- fertőtlenítő berendezéseket üzemeltetni

- mintavételi, mérési feladatok ellátásában közreműködni,

- kémiai és fizikai segédanyagokat kimérni, előkészíteni, adagolni,

- egyedi közműpótló berendezéssel összegyűjtött szennyvíz kiemelését, szállítását és előkezelését megoldani

- mechanikus, pneumatikus, robbanó-motoros, valamint elektromos segédeszközöket és kéziszerszámokat használni

- papír alapú és számítógépes műszaki dokumentációkat, üzemnaplókat vezetni, használni

- ügyfélszolgálati tevékenységekben közreműködni

- munkavégzés közben a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szabályokat betartani, és betartatni

- a vízmű műtárgyainak, berendezéseinek üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- tisztasági-, strand-, termál-, gyógy-, wellness-, és élményfürdők, valamint uszodák, hideg-, termál-, és hévíz kitermelő, víztároló és vízkezelő, valamint fürdő- és úszómedencei létesítmények, és ezek kiszolgálását segítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni

- vendégtéri medencéket és berendezéseket, élménykamrákat, élményelemeket ellenőrizni, üzemeltetni

- egyéb fürdőüzemi műszaki berendezéseket ellenőrizni, üzemeltetni

- a fürdők, és uszodák műtárgyaihoz tartozó gépészeti berendezések üzemeltetési, karbantartási, javítási feladatait elvégezni, gáztalanító, hűtésre szolgáló és vízminőségét javító műtárgyakat, berendezéseket kezelni, karbantartani, javítani

- vízforgató, víztisztító és fertőtlenítő berendezések kezelési, karbantartási, javítási feladatait megoldani

- ellenőrizni, beállítani az uszodavíz paramétereit

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 853 01Vízépítő szaktechnikusazonos ágazat
3.3.4.54 853 02Vízgazdálkodó technikusazonos ágazat
3.3.5.54 853 03Vízgépészeti technikusazonos ágazat
3.3.6.55 853 02Vízminőség-védelmi szaktechnikusazonos ágazat

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.4.11499-12Foglalkoztatás II.
4.5.11548-16Vízgazdálkodási alapismeretek
4.6.11549-16Vízügyi műszaki ismeretek
4.7.11550-16Csatornamű-kezelő feladatai
4.8.10881-16Fürdőüzemi gépész feladatai
4.9.10879-16Vízműkezelő feladatai

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.---

5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Víziközmű gépészeti, üzemeltetési feladatok - Vízellátási gépészeti, üzemeltetési feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése műhelykörülmények között a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

Valamely vízműüzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése. Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése.

Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

B) A vizsgafeladat megnevezése: Víziközmű gépészeti, üzemeltetési feladatok - Csatornamű-kezelő gépészeti, üzemeltetési feladatok a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése: Csatornák és csővezetékek szerelési, javítási munkáinak elvégzése műhelykörülmények között. Valamely csatornamű üzemeltetés során alkalmazott gép vagy szerelvény (szivattyú, tolózár, visszacsapó szelep) ellenőrzése, szétszerelése, hiba-felvételezése, javítása, összeszerelése.

Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, kiiktatás) elvégzése.

Hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel, fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

C) A vizsgafeladat megnevezése: Víziközmű gépészeti, üzemeltetési feladatok - Fürdők, uszodák gépészetének és vendégtéri berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával

A vizsgafeladat ismertetése: Üzemi körülmények között, valamely gépcsoport vagy berendezés üzemeltetésével kapcsolatos feladat (üzembe helyezés, üzemi paraméterek ellenőrzése, módosítása, kiiktatás) elvégzése,

Vízminőségi követelmények ismertetése,

Automata vízelemző-adagoló rendszer üzemének ellenőrzése, hordozható laboratóriumi mérőműszerekkel,

Fizikai és kémiai üzemviteli ellenőrző mérések elvégezése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A gyakorlati vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Víziközmű szakmai számítások

A vizsgafeladat ismertetése: A víziközmű működtetéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó hidrológiai, hidraulikai, és technológiai jellegű szakmai számítási feladatok

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Víziközművek technológiai eljárásai, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A) Vízműkezelő szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

B) Csatornamű-kezelő szakmai ismeretek, munkaügy, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

C) Fürdőüzemi gépész szakmai ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

Az 54 853 04 Víziközmű technikus szakképesítés komplex vizsgáján az A, B, C jellel jelölt gyakorlati vizsga feladatai összevonhatók a Víziközmű gépészeti, üzemeltetési feladatok elnevezésű gyakorlati vizsgafeladatban, mely tartalmazza mindhárom részszakképesítés-vizsga tananyagtartalmát.

Az 54 853 04 Víziközmű technikus szakképesítés komplex vizsgáján az A, B, C jellel jelölt szóbeli vizsga feladatai összevonhatók a Víziközművek technológiai eljárásai, munkabiztonság, környezetvédelem elnevezésű szóbeli vizsgafeladatban, mely tartalmazza mindhárom részszakképesítés-vizsga tananyagtartalmát.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Szerelhető vízmérő és szerelvényei
6.3.Szerelhető szivattyú
6.4.Szerelhető tolózár
6.5.Szerelhető csövek, csatornák és szerelvények
6.6.Mosó pisztoly
6.7.Mechanikus és elektromos kéziszerszámok
6.8.Csőszerelés szerszámai
6.9.Mérőeszközök
6.10.Szintjelző műszerek
6.11.Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.12.Hordozható laboratóriumi műszerek, gyorstesztek
6.13.Munkavédelmi felszerelések, eszközök
6.14.Számítógép, adatrögzítő és üzemirányító szoftver

7. Egyebek

7.1. A szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a szakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

7.2. Mentesül az adott vizsgarész letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott teljesítményt eléri.

Ilyen esetben az osztályzatot a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló hatályos rendelet alapján kell megállapítani.

AZ 54. SORSZÁMÚ VÍZKÁRELHÁRÍTÓ MEGNEVEZÉSŰ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 03

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Vízkárelhárító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
Vízkárelhárító

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízkárelhárító a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- figyelőszolgálatot ellátni

- vezetni a helyi nyilvántartásokat a területén

- felkészülni a kárelhárítási (mennyiségi, minőségi) beavatkozásokra

- elvégezni a vízkár (mennyiségi, minőségi) észlelésekor szükséges feladatokat

- kárelhárítást (mennyiségi, minőségi) végezni

- vízkormányzási, vízhasználat korlátozási feladatokat ellátni

- megakadályozni a szennyező anyag felszíni és felszín alatti vízbe jutását (pl. haváriák, balesetek esetén)

- elvégezni a kárelhárítás utáni teendőket

- karbantartási feladatokat végezni a védelmi eszközökön és a védelmi létesítményeken

- környezetvédelmi és munkavédelmi tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 853 02Vízügyi szakmunkásszakképesítés

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10883-16Vízkárelhárítási feladatok

5. Vizsgáztatási követelmények

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.10883-16Vízkárelhárítási feladatokgyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Vízkárelhárítási gyakorlat

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett vízkárelhárítási feladatot old meg, az általa megismert módon, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásával.

A feladat kidolgozása közben saját jegyzeteit és a vonatkozó kézikönyveket használhatja.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat aránya: 70%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex feladat

A vizsgafeladat ismertetése: Vízkárelhárító ismeretek, munkabiztonság, környezetvédelem

A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott valamennyi modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Kéziszerszámok
6.3.Kisgépek
6.4.Fenntartó gépek
6.5.Gépjárművek
6.6.Vízi járművek
6.7.Védelmi eszközök
6.8.Vízméréshez használt műszerek
6.9.Kommunikációs eszközök

7. Egyebek

AZ 55. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG VIZSGÁLÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

5. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 853 07

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Vízminőség vizsgáló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

6. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a Vízügy szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.8. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari és
építőipari foglalkozású
Szennyvíz mintavevő
3.1.3.7919Egyéb máshova nem sorolható ipari és
építőipari foglalkozású
Vízszennyezés elhárító
3.1.4.5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi
foglalkozású
Vízminőség vizsgáló

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízminőség vizsgáló a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet, vagy közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes

- monitoring vizsgálatok és havária alkalmával protokoll szerinti mintavételt teljesíteni a terepen és a technológiai folyamatok során

- a levett vizsgálati mintákat szabályosan tárolni, tartósítani és a vizsgálati helyre szállítani

- felszíni vizek mentén figyelőszolgálatot ellátni

- felszíni vizek vízszennyezéseit észlelni

- vízminőséget veszélyeztető haváriák elhárításában részt venni

- felszíni és felszín alatti vizeken, víz- és szennyvíztisztító telepeken gyorsteszteket végezni

- vízszennyezés megelőzésében és szennyezés esetén a védekezésben közreműködni

- a munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

[65]
ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.34 853 02Vízügyi szakmunkásszakképesítés
3.3.4.
3.3.5.

4. Szakmai követelmények

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11670-16Vízminőség vizsgálat

5. Vizsgáztatási követelmények

5.5. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11670-16Vízminőség vizsgálatgyakorlati, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

7.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

7.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: mintavétel, gyorsteszt

A vizsgafeladat ismertetése:

- szabályos mintavétel végrehajtása

- az előírt gyorstesztek elvégzése

- a mintavétel szabályosságáról, és a gyorsteszt eredményéről jegyzőkönyv készítése

- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 40%

B) A vizsgafeladat megnevezése: megfigyelés, havária elhárítás

A vizsgafeladat ismertetése:

- vizek szennyezésének, szennyeződésének megfigyelése, kárelhárítás a rendelkezésre álló anyagokkal, eszközökkel, kéziszerszámokkal

- munka- és balesetvédelmi szabályok betartása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat aránya: 30%

7.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat aránya: -

7.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek, munkabiztonság

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései tartalmazzák a vízminőségi, a vízvédelmi és a munkavédelmi ismereteket.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat aránya: 30%

7.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: -

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv weblapján érhetők el.

7.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

8. Eszköz- és felszerelési jegyzék

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Terepi mintavevő eszközök
6.3.Gyorstesztek
6.4.Vízminőségi kárelhárítás eszközei, mintagépei
6.5.Kárenyhítéshez, elhárításhoz használatos anyagok
6.6.Kéziszerszámok
6.7.Munkavédelmi eszközök
6.8.Vízvizsgáló tesztkészletek, hordozható pH mérők

7. Egyebek

7.1. A részszakképesítés megszerzésére irányuló képzésre jelentkező fogyatékossággal élő személy tekintetében - különösen akkor, ha fogyatékosságának típusa a részszakképesítés megszerzését követő foglalkoztatását kizárná, vagy megkérdőjelezné - a szakképzés megkezdésével kapcsolatban a szakképzést folytató intézmény vezetője dönt, a fogyatékosság típusának megfelelő érdekképviselet véleményének ismeretében.

AZ 56. SORSZÁMÚ VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE

1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 853 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Vízminőség-védelmi szaktechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-500

2. Egyéb adatok

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:-

2.1.1. Iskolai előképzettség:

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:

- 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

- 54 853 03 Vízgépészeti technikus

- 54 853 04 Víziközmű technikus

- bővebben a VII. Egyebek fejezetben

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -[66]

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. Pályatükör

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR
száma
FEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3190Egyéb műszaki foglalkozásúVízminőség-védelmi szaktechnikus
3.1.3.3134Környezetvédelmi technikusKörnyezetvédelmi és vízminőségi laboráns
3.1.4.3134Környezetvédelmi technikusVíz és környezetvédelmi technológus
3.1.5.3134Környezetvédelmi technikusVízminőség-vizsgáló laboráns

3.9. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása

A vízminőség-védelmi szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet, vagy közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- protokoll szerinti mintavételt és helyszíni méréseket teljesíteni a terepen és a technológiai folyamatok során

- a levett vizsgálati mintákat szabályosan tárolni, tartósítani, szállítani

- felszíni és felszín alatti vizek vízszennyezéseit észlelni, felmérni, szennyezett területekről vizsgálati mintákat gyűjteni

- felszíni vizek vízszennyezéseit lokalizálni

- alkalmazni a szennyezések eltávolításának, megszüntetésének elméleti és gyakorlati ismereteit

- mérnöki irányítás mellett végrehajtani a kárelhárítás folyamatát

- felismerni a szennyeződés formáit, megjelenését

- ismerni a kárelhárítási anyagokat, eszközöket

- készletezési, raktárkezelési, logisztikai feladatokat megvalósítani

- víz- és szennyvíztisztító telepeken gyorsteszteket és helyszíni műszeres méréseket végezni

- tisztítási technológiát felügyelni

- minőségvizsgálatok eredményeit értelmezni, értékelni

3.10. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító
száma
megnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 8