27/2019. (VI. 28.) BM rendelet

az idegenrendészeti szervvel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (6) bekezdés b) pontjában és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (6) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. és 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. és 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben -,

a 9. alcím és az 1. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a)-d) és f) pontjában, valamint 85. § (5) bekezdés b), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § a)-c) és e)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím és a 3. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 5-8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont b), d) és e) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. alcím tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 22. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 23. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 23. alcím és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 24. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím és az 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. alcím és a 6. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. § (1) és (3) bekezdésében az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg lép.

2. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 3. § d) pontjában az " , a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 11/2006. (III. 14.) BM rendelet] 47/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"47/A. § A hivatásos állománynak a Becsületbíróság tagjaként eljárni jogosult tagjairól a nevet, a rendfokozatot, a szolgálati helyet és a szolgálati beosztást rögzítő névjegyzéket

a) az Országos Rendőr-főkapitányságon,

b) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon,

c) a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán,

d) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál,

e) az Alkotmányvédelmi Hivatalnál,

f) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál, valamint

g) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál

oly módon kell vezetni, hogy a Tv. 227. § (1) bekezdésében rögzített feltételek az a)-g) pontban meghatározott szerveknél vezetett névjegyzékek mindegyikére önállóan teljesüljenek."

4. § (1) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében a "valamint a TEK főigazgatója" szövegrész helyébe az "a TEK főigazgatója, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója" szöveg,

c) 33. § (4) bekezdésében a "valamint a TEK főigazgatója" szövegrész helyébe az "a TEK főigazgatója, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója" szöveg, az "NVSZ vagy a TEK" szövegrész helyébe az "NVSZ, a TEK vagy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontja.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

5. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "területi szervénél" szövegrész helyébe az "igazgatóságánál" szöveg,

c) 23. § (3) bekezdésében a "Hivatalnak" szövegrész helyébe a "Főigazgatóságnak" szöveg,

d) 23. § (4) bekezdésében a "Hivatalhoz" szövegrész helyébe a "Főigazgatósághoz" szöveg,

e) 1-2. mellékletében, 4-5. mellékletében, 7-8. mellékletében, 10. mellékletében, 19. mellékletében, 21-23. mellékletében, 33-34. mellékletében, 39-41. mellékletében és 43. mellékletében a "BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL" szövegrész helyébe az "ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG" szöveg,

f) 3. mellékletében, 11. mellékletében, 20. mellékletében és 42. mellékletében a "BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL" szövegrészek helyébe az "ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG" szöveg

lép.

5. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

6. § A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet [a továbbiakban: 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet] 5. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kitoloncolás foganatosításában kísérőként)

"b) a Főigazgatóság személyi állományának tagja,"

(vehet részt.)

7. § A 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 3. § nyitó szövegrészében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1), (7) és (8) bekezdésében, 10. § (2) bekezdés a) pontjában és záró szövegrészében, valamint 11. § (1) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "a Főigazgatóság" szöveg,

c) 9. § (6) bekezdésében az "A Hivatal kormánytisztviselője" szövegrész helyébe az "A Főigazgatóság személyi állományának tagja" szöveg,

d) 11. § (2) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrészek helyébe az "a Főigazgatóság" szöveg

lép.

6. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

8. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdés b) pontjában és 5. § (1) bekezdésében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg lép.

7. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

9. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

b) 1. § (2)-(4) bekezdésében az "A Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

c) 1. melléklet 1. pontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg

lép.

8. A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet módosítása

10. § A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadását megelőző kötelező egyeztetés eseteiről szóló 29/2010. (V. 12.) IRM-KüM-PTNM együttes rendelet

a) 2. § c) pontjában az "a rendőrség" szövegrész helyébe az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv" szöveg,

b) 2. § d) pontjában az "a rendőrség és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv és az idegenrendészeti szerv" szöveg

lép.

9. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

11. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

12. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A szolgálati ágak:)

"j) az idegenrendészeti és menekültügyi szolgálati ág."

13. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A lőfegyvert használó rendőr szolgálati helye szerinti rendőri szerv vezetője öt munkanapon belül köteles kivizsgálni a lőfegyverhasználat, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés jogszerűségét, szakszerűségét. Különösen indokolt esetben a határidőt)

"d) az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál szolgálatot teljesítő rendőr esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója"

(öt munkanappal meghosszabbíthatja.)

14. § A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet

a) 2. § 11. pontjában a "valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat," szövegrész helyébe az "a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság," szöveg,

b) 49. § (3) bekezdés c) pontjában a "főigazgatója," szövegrész helyébe a "főigazgatója, vagy" szöveg,

c) 84. §-ában a "főigazgatója, a Készenléti" szövegrész helyébe a "főigazgatója, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója, a Készenléti" szöveg,

d) 99. § (1) bekezdésében a "főigazgatója, továbbá" szövegrész helyébe a "főigazgatója, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója, továbbá" szöveg,

e) 99. § (3) bekezdésében a "főigazgatója vagy" szövegrész helyébe a "főigazgatója, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója vagy" szöveg,

f) 99. § (4) bekezdésében a "főigazgató, az irányításuk" szövegrész helyébe a "főigazgató, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál a főigazgató, az irányításuk" szöveg

lép.

15. § Hatályát veszti a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 49. § (3) bekezdés b) pontjában a "vagy" szövegrész.

11. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

16. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet.

12. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

17. § A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet [a továbbiakban: 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet] 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"k) az idegenrendészeti szervre."

18. § A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet

a) 1. § i) pontjában a "Központra, valamint" szövegrész helyébe a "Központra," szöveg,

b) 1. § j) pontjában a "Központra" szövegrész helyébe a "Központra, valamint" szöveg

lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

19. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

14. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

20. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 14/2012. (III. 30.) BM rendelet] 3. § (4) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

(A szolgálati igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért Rendőrségről szóló törvényben meghatározott)

"ad) idegenrendészeti szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) személyügyi szerve,"

(felel.)

21. § A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § A 2019. július 1-jén az OIF hivatásos állományába tartozó személyt a 3/A. mellékletben meghatározott szolgálati igazolvánnyal 2019. október 1-ig kell ellátni."

22. § A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet a 3. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki.

15. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

23. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet [a továbbiakban: 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet] 1. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az Év Rendőre Miniszteri Díj elismerésben részesíthető személyek közül 1 fő)

"c) páros naptári évben az idegenrendészeti szervnél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány"

(tagjai közül kerül kiválasztásra.)

24. § A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 26. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:

"29/A. § Ha a Miniszteri Elismerő Oklevélben részesülő személy egyúttal pénzjutalomban is részesül, ennek fedezetét annak a szervnek a költségvetése biztosítja, amelynek vezetője a jutalmazást kezdeményezi."

25. § A 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "évente 8 fő részére" szövegrész helyébe a "páratlan naptári évben 8 fő részére, páros naptári évben 9 fő részére" szöveg,

b) 33. § (2) bekezdés a) pontjában a "terrorizmust elhárító szerv" szövegrész helyébe a "terrorizmust elhárító szerv, az idegenrendészeti szerv" szöveg,

c) 37. § (6a) bekezdésében az "és a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv" szövegrész helyébe az " , a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és az idegenrendészeti szerv" szöveg,

d) 40. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

e) 4. mellékletében a "34 cm magasságú Zsolnay váza" szövegrész helyébe a "40 cm magasságú váza" szöveg

lép.

16. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

26. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet

a) 3. § b) pont bi) alpontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal:" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság:" szöveg,

b) 1. melléklet A:7 mezőjében a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg

lép.

17. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosítása

27. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter útján irányított nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történő belépés rendjéről szóló 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet [a továbbiakban: 62/2012. (XII. 11.) BM rendelet] 1. § d) pontja a következő dj) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

más közigazgatási szerv:)

"dj) az idegenrendészeti szerv;"

28. § A 62/2012. (XII.11.) BM rendelet

a) 1. § d) pont dh) alpontjában a "Szolgálat, valamint" szövegrész helyébe a "Szolgálat," szöveg,

b) 1. § d) pont di) alpontjában a "Vámhivatal;" szövegrész helyébe a "Vámhivatal, valamint" szöveg

lép.

18. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása

29. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 1. § 3. pont b) alpontjában az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg lép.

19. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

30. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (III. 27.) BM rendelet] 1. § b) pontja a következő bi) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában

rendvédelmi feladatokat ellátó szerv:)

"bi) az idegenrendészeti szerv;"

31. § A 6/2013. (III. 27.) BM rendelet

a) 1. § b) pont bg) alpontjában a "Szakszolgálat, valamint" szövegrész helyébe a "Szakszolgálat," szöveg,

b) 1. § b) pont bh) alpontjában a "Központ;" szövegrész helyébe a "Központ, valamint" szöveg

lép.

20. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

32. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet

a) 1. § a) pontjában a " , továbbá a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész,

b) 2. § (1) bekezdésében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal kivételével" szövegrész.

21. A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet módosítása

33. § A belügyminiszter feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 16/2013. (V. 9.) BM rendelet [a továbbiakban: 16/2013. (V. 9.) BM rendelet] II. Fejezet 7. alcímének címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság"

34. § (1) A 16/2013. (V. 9.) BM rendelet 8. §-ában az "A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 16/2013. (V. 9.) BM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a " , valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész,

b) II. Fejezet címében a " , VALAMINT A BEVÁNDORLÁSI ÉS MENEKÜLTÜGYI HIVATAL" szövegrész.

22. A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosítása

35. § A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet

a) 2. melléklet "A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" rész 7. alcím 7.2. pontjában foglalt táblázat C:7.2.2. mezőjében a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

b) 2. melléklet "A 32. SORSZÁMÚ MIGRÁCIÓS ÜGYINTÉZŐ MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE" rész 7. alcím 7.3. pont 7.3.1. alpontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg

lép.

23. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

36. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet] 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"f) az idegenrendészeti szerv"

[szervezeti teljesítményértékelésére, továbbá az a)-e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére terjed ki.]

37. § A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet

a) 1. § d) pontjában a "szervezet, valamint" szövegrész helyébe a "szervezet," szöveg,

b) 1. § e) pontjában a "szerv" szövegrész helyébe a "szerv, valamint" szöveg,

c) 1. § záró szövegrészében az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg,

d) 2. § 6. pontjában a "Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

e) 2. § 17. pontjában a "Szolgálat" szövegrész helyébe a "Szolgálat, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

f) 2. § 24. pontjában az "igazgatósága, valamint" szövegrész helyébe az "igazgatósága, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság igazgatósága, valamint" szöveg

lép.

38. § A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

39. § A menekültügyi őrizet végrehajtásának szabályairól és a menekültügyi óvadékról szóló 29/2013. (VI. 28.) BM rendelet 1. § a) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés f) pontjában, 13. § (2) bekezdésében és 28. § (4) bekezdésében az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg lép.

25. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet módosítása

40. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól szóló 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet [a továbbiakban: 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet] 1. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya)

"h) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központra,

i) az idegenrendészeti szervre [az a)-i) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: rendvédelmi szerv] és"

(terjed ki.)

(2) A 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet 1. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"j) a rendvédelmi szervek állományának a hivatásos szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira"

(terjed ki.)

26. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

41. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet

a) 2. § b) pont bi) alpontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg,

b) 5. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében a "Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" szöveg

lép.

27. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

42. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 1/2014. (I. 10.) BM rendelet] 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

28. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

43. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi feladatokat ellátó szerv)

"g) az idegenrendészeti szerv."

44. § A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozások az idegenrendészeti szerv hivatásos állománya tekintetében a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen vezethetők be."

45. § A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2/A. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(A korlátozás a rendvédelmi alkalmazott esetében)

"d) az idegenrendészeti szervnél a hatósági eljárások vonatkozásában végzett helyszíni ellenőrzési tevékenység során, az ügyfél vagy az őt segítő személyek jelenlétében folytatott eljárási cselekmények során, továbbá az ügyfélszolgálati területen"

(vezethető be.)

46. § A 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a) 1. § e) pontjában a "szervezet, valamint" szövegrész helyébe a "szervezet," szöveg,

b) 1. § f) pontjában a "szolgálatok." szövegrész helyébe a "szolgálatok, valamint" szöveg

lép.

29. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

47. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv)

"g) az idegenrendészeti szerv."

48. § A 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a) 1. § e) pontjában a "szervezet, valamint" szövegrész helyébe a "szervezet," szöveg,

b) 1. § f) pontjában a "szolgálatok." szövegrész helyébe a "szolgálatok, valamint" szöveg

lép.

30. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

49. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 1. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi szerv)

"g) az idegenrendészeti szerv."

50. § A 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet

a) 1. § e) pontjában a "szervezet, valamint" szövegrész helyébe a "szervezet," szöveg,

b) 1. § f) pontjában a "szolgálatok." szövegrész helyébe a "szolgálatok, valamint" szöveg

lép.

31. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

51. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 3. § a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:

[A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért (a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért a Rendőrségről szóló törvényben meghatározott]

"ad) idegenrendészeti szerv állománya esetében az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság személyügyi szerve,"

(saját költségvetése terhére felel.)

52. § A 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 1. § b) pontjában a "szerv, a büntetés-végrehajtási" szövegrész helyébe a "szerv, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási" szöveg,

b) 1. melléklet címében a "valamint a terrorizmust elhárító szerv" szövegrész helyébe a "terrorizmust elhárító szerv, valamint az idegenrendészeti szerv" szöveg

lép.

32. A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet módosítása

53. § A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szerv, a hivatásos" szövegrész helyébe a "szerv, az idegenrendészeti szerv, a hivatásos" szöveg lép.

54. § A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

33. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 28/2018. (X. 15.) BM rendelet módosítása

55. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2019. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 28/2018. (X. 15.) BM rendelet 6. § 14. pontjában az "a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalhoz" szövegrész helyébe az "az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz" szöveg lép.

34. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

56. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottal szemben lefolytatható fegyelmi eljárásról szóló 5/2019. (III. 11.) BM rendelet 1. §-ában az "a)-e)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg lép.

35. Záró rendelkezések

57. § Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

1. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság"

2. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.Szervezeti egységMegnevezésMunkavédelmi
szakképesítés
Fő/ munkaidő)
12a.Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságmunkavédelmi felügyelőfelsőfokú1/teljes*

3. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

"3/A. melléklet a 14/2012. (III. 30.) BM rendelethez

A Rendőrségről szóló törvényben meghatározott idegenrendészeti szerv hivatásos állományú dolgozói munkáltatói igazolványának leírása

1. A rendőrség idegenrendészeti szervének hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: igazolvány) felépítése és megjelenése:

Az igazolvány az ISO 7810 (1995) szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű, kék színű címsorban sötétkék felirattal ellátott, holografikus biztonsági elemet tartalmazó műanyag kártyaigazolvány.

2. Az igazolvány első oldalának adattartalma:

- az OIF címere,
- a "RENDŐRSÉG OIF" felirat,
- az arckép alatt a "POLICE NATIONAL DIRECTORATE-GENERAL FOR ALIENS POLICING" felirat,
- a "fegyverviselésre és intézkedésre jogosult" vagy "intézkedésre jogosult" vagy "fegyverviselésre jogosult, önálló
intézkedésre nem jogosult" felirat,
- az állományviszony megnevezése,
- arckép,
- név,
- rendfokozat megnevezése.

3. Az igazolvány hátoldalának adattartalma:

- "ÉRVÉNYES:" felirat,
- sorszám (azonosítószám),
- az érvényesség dátuma,
- a "Saját kezű aláírás:" felirat, alatta a saját kezű aláírásminta digitalizált képe,
- a "TAJ szám:" felirat, alatta a társadalombiztosítási azonosító jel,
- a "Kitöltés dátuma:" felirat, alatta a megszemélyesítés dátuma,
- az igazolvány alsó harmadán elhelyezkedő gépi kód.

"

4. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

1. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a következő V/A. alcímmel egészül ki:

"V/A. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. idegenrendészeti hatósági terület

1.1. hatósági engedélyezési eljárások jogszerűsége, szakszerűsége

1.2. ügyfélszolgálati tevékenység során az ügyfelekkel történő kommunikáció színvonala, az ügyfélszolgálati tevékenység szakszerűsége, hatékonysága

1.3. idegenrendészeti kényszerintézkedések jogszerűsége, szakszerűsége

1.4. tervezett és végrehajtott idegenrendészeti ellenőrzések szervezettsége, intenzitása, színvonala

1.5. idegenrendészeti utókövetés szervezettsége, intenzitása, színvonala

1.6. igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága

1.7. határidők betartása

1.8. szakirányítói tevékenység megfelelősége

2. menekültügyi hatósági terület

2.1. a menekültügyi feladatok ellátásának és koordinációjának szakszerűsége, jogszerűsége

2.2. a jogi képviseleti ügyek eredményessége, színvonala

2.3. menekültügyi hatósági ügyek előkészítésének szabályszerűsége

2.4. nemzetközi és hazai szervekkel történő kommunikáció hatékonysága

2.5. panaszbeadványok elbírálásának szakszerűsége, jogszerűsége"

5. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

1. Az 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 3. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:

"8. Az idegenrendészeti szervnél azon szolgálati beosztások, illetve szolgálati feladatok, amelyek esetében kötelező védőoltás elrendelésének van helye Az idegenrendészeti szervnél

8.1. a tranzitzónában elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.2. a menekültügyi őrzött befogadó központban elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.3. a befogadó állomáson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

8.4. a közösségi szálláson elhelyezettekkel kapcsolatos ellátási feladatokat végző,

rendszeresített szolgálati beosztások esetében hepatitis-A és hepatitis-B védőoltás elrendelésének van helye."

6. melléklet a 27/2019. (VI. 28.) BM rendelethez

1. A rendfokozati vizsgáról szóló 39/2016. (X. 6.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

(ABCDE
1.RENDVÉDELMI FELADATOKAT
ELLÁTÓ SZERV
ÁLTALÁNOS RÉSZKÜLÖNÖS RÉSZ
2.A rendvédelmi
feladatokat ellátó
szervhez kötődő
általános ismeretek
Szakterületi
ismeretek
3.főtiszti és tiszti
rendfokozati vizsga
zászlósi és
tiszthelyettesi
rendfokozati vizsga
főtiszti, tiszti, zászlósi
és tiszthelyettesi
rendfokozati vizsga
főtiszti, tiszti,
zászlósi és
tiszthelyettesi
rendfokozati
vizsga)
9.idegenrendészeti szervKözszolgálati és
belügyi ágazati
ismeretek
-általános rendőri
ismeretek
Szakterületi
ismeretek

Tartalomjegyzék