12/2014. (III. 14.) NFM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 12. pontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 9. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 18. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 19. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 26. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 16. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosítása

1. § Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

a) 2. § (5) bekezdésében a "helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában" szöveg,

b) melléklet 34.5. pontjában a "természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság" szövegrész helyébe a "természetes személy vagy jogi személy" szöveg

lép.

2. A bányászati hűségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.) IpM rendelet módosítása

2. § A bányászati hűségjutalomról szóló 4/1988. (V. 26.) IpM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szakágazatokba sorolt gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész helyébe a "szakágazatokba sorolt, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetekre" szöveg lép.

3. Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet módosítása

3. § Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet

a) 1. számú melléklet 1.2.2. pontjában a "gazdálkodó szervezetek" szövegrész helyébe az " , a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek)" szöveg,

b) 1. számú melléklet függelékében az "1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről" szövegrész helyébe az "a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény" szöveg

lép.

4. A motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet módosítása

4. § A motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "ipari és kereskedelmi" szövegrész helyébe az "energiapolitikáért felelős" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "rendszerrel bíró gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont]" szövegrész helyébe a "rendszerrel bíró, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek" szöveg

lép.

5. A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet módosítása

5. § A kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.) KöViM rendelet

a) 2. § p) pontjában a "természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet" szövegrész helyébe a "természetes személy, továbbá a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, valamint a külföldiek magyarországi fióktelepe (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet)" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli" szövegrész helyébe a "természetes személy, valamint" szöveg

lép.

6. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása

6. § A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdésében a "jogi személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban együtt: hajózási vállalkozás)" szövegrész helyébe a "gazdálkodó szervezetnek (a továbbiakban: hajózási vállalkozás)" szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdésében a "jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező" szövegrész.

7. A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosítása

8. § A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 9. § (3) bekezdésében a "bankgarancia" szövegrész helyébe a "garanciaszerződés" szöveg lép.

8. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

9. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-ában az "a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R2. 1. §-ában az "és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra" szövegrész.

9. A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet módosítása

11. § (1) A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet (a továbbiakban: R3.) 5. §-ában a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "hajózási hatóság" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R3. 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező" szövegrész.

10. Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet módosítása

12. § Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet

a) 3. § (6) bekezdésében a "Ptk. 685. § b) pontja" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja" szöveg,

b) 6. § c) pontjában az "akár szerződéses jogviszonyban, akár azon kívül okozott kár megtérítését" szövegrész helyébe az "okozott kár megtérítését, illetve a személyiségi jogi jogsértésért járó sérelemdíj megfizetését" szöveg

lép.

11. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása

13. § A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a) 8. § (3) bekezdés a) pontjában a "b) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont]" szövegrész helyébe a "b) pontban megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója" szöveg,

b) 36. §-ában a "vagy közeli hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont]" szövegrész helyébe a "vagy Ptk. szerinti közeli hozzátartozóját" szöveg

lép.

12. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

14. § A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelet hatálya kiterjed a 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyekre, egyéni cégre és egyéni vállalkozókra."

13. A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet módosítása

15. § A vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)" szövegrész helyébe a "Polgári Törvénykönyvről szóló törvény" szöveg,

b) 5. § bevezető részében, 5. § e) pontjában, 6. §-ában és 9. § (2) bekezdés d) pontjában a "baleseti károk megtérítésére" szövegrész helyébe a "baleseti károk megtérítésére és sérelemdíj megfizetésére" szöveg

lép.

14. A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

16. § (1) A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a munkáltatói listán szereplő vállalkozás személyében bekövetkező jogutódlás esetében új vállalkozás jön létre átalakulás, egyesülés, szétválás (a továbbiakban együtt: átalakulás) vagy a vállalkozás által végzett tevékenység kiszervezésének eredményeként (ilyen esetnek minősül az is, ha a kedvezményre jogosult munkavállaló vonatkozásában a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás valósul meg), a jogelőd vállalkozás a munkahelyi szakszervezetekkel egyetértésben eldöntheti, hogy

a) az átalakuláshoz, illetve kiszervezéshez kapcsolódóan a munkahelyi szakszervezetekkel közösen javasolja a jogutód vállalkozás munkáltatói listára való felvételét, vagy

b) a munkahelyi szakszervezetekkel történő megállapodás alapján a kedvezményre jogosult munkavállaló, illetve annak özvegye részére kompenzációt ad, és nem kéri a munkáltatói listára való felvételt."

(2) Az R4.

a) 2. § (1) bekezdés 5. pontjában a "Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény" szövegrész helyébe a "munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az "1959. évi IV. törvény" szövegrész helyébe a "2013. évi V. törvény" szöveg,

c) 38. §-ában a "Magyar Energia Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal" szöveg,

d) 5. számú melléklet 8. pontjában a "Ptk. 301/A. § (2)" szövegrész helyébe a "Ptk. 6:155. § (1)" szöveg

lép.

17. § Hatályát veszti az R4. 30. §-ában az "a Gt. szerinti" szövegrész.

15. A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosítása

18. § Hatályát veszti a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a " , jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra" szövegrész.

16. A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

19. § A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 6. § c) pontjában a "cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett" szövegrész helyébe a "cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte" szöveg lép.

17. A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosítása

20. § A szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontjában meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetre, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés f) pontjában a "Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe a "polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti" szöveg

lép.

18. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

21. § (1) A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárást meghirdető felhívást tartalmazó hirdetmény ellenőrzése kötelező, kivéve, ha az ajánlatkérő az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja a külön jogszabály alapján az uniós támogatásból megvalósuló beszerzések közbeszerzési jogi minőségellenőrzéséért felelős szervezet által kiállított közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványt."

(2) Az R5.

a) 31. §-ában és 34. § (10) bekezdésében a "Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti" szövegrész helyébe a "Kbt. 127. § (2) bekezdése szerinti" szöveg,

b) 4. melléklet III.1.3.) pontjában a "gazdasági társaság, illetve jogi személy" szövegrész helyébe a "jogi személy" szöveg

lép.

19. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet módosítása

22. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés vagy felsőoktatási intézmény által szervezett közbeszerzési szakirányú továbbképzésen szerzett szakirányú szakképzettség megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmények kizárólag akkor vehetőek igénybe, ha első megújítás esetében a szakképesítést, illetve szakképzettséget a tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzését, az elsőt követő további megújítás esetében pedig a névjegyzékbe történt bejegyzésének legutolsó megújítását követően szerezte meg."

(2) Az R6.

a) 1. § (1) bekezdésében a "jogi személyiséggel nem rendelkező jogképes szervezet" szövegrész helyébe a "személyes joga szerint jogképes szervezet" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában, 13. §-ában és 14. § (2) bekezdésében a "közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel" szövegrész helyébe a "közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel vagy felsőoktatási intézmény által szervezett közbeszerzési szakirányú továbbképzésen szerzett szakirányú szakképzettséggel" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés a) pontjában az "a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél" szövegrész helyébe az "az európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések közbeszerzési jogi ellenőrzéséért felelős központi államigazgatási szervnél" szöveg

lép.

20. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,

nemzeti fejlesztési miniszter

Tartalomjegyzék