Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet

a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről

A Kormány

a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,

a 12. § a) pontja tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] A rendelet hatálya az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott egyes intézkedésekre terjed ki.

1/A. §[2] Az irányító hatóság a vidékfejlesztési műveletek irányítására és végrehajtására - külön megállapodásban foglaltak szerint - a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) és a vármegyei kormányhivatalt közbenső szervezetként jelölheti ki.

2. §[3] A Kincstár a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a vármegyei kormányhivatalra az alábbi feladatokat ruházhatja át;[4]

a) a szőlőterületek szerkezet-átalakításának és -átállításának támogatásával kapcsolatos helyszíni ellenőrzése;

b) a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása körében a beszerzett gép üzemeltetésére, valamint a borászati üzem működésére, a borászati termékek származására, eredetére, minőségére vonatkozó követelmények ellenőrzése;

c) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási és kifizetési kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

ca) mezőgazdasági területek erdősítése,

cb) az erdészeti potenciál helyreállítása,

cc) erdő-környezetvédelem,

cd) nem termelő beruházások erdőterületen történő megvalósítása,

ce) agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületen történő első létrehozása,

cf) Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,

cg) erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzése;

d) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelemfeldolgozáshoz szükséges adminisztratív és helyszíni ellenőrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó helyszíni ellenőrzést, amelyekhez az átruházó szolgáltatja az országosan egységesített adatokat:

da) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítése,

db) ültetvények korszerűsítése, telepítése,

dc) évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítése,

dd) fiatal erdők állománynevelése.

3. §[5] (1)[6] A Nemzeti Földügyi Központ a Kincstárral kötött átruházási megállapodásban meghatározottak szerint végzi a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR) működtetésével, valamint a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzésével összefüggő alábbi feladatokat:

a) a MePAR időszakonkénti, programszerű felújítása,

b) változásvezetési bejelentések vizsgálata, illetve átvezetése a MePAR-ban,

c) a területalapú támogatási kérelmek mezőgazdasági parcellánkénti, távérzékeléses ellenőrzése és

d) a MePAR adatainak kezelése, nyilvánosságra hozatala.

(2) A Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott feladatok ellátásába bevonhatja a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

4. § A Kincstár a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:[7]

a)[8]

b)[9]

c) a vaj és sovány tejpor intervenció esetében a tároló műszaki, statikai megfelelőségének felmérése;

d) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyási feltételeinek teljesüléséhez kapcsolódó ellenőrzés;

e)[10]

f) az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatás keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki szakvéleményezés lebonyolítása;

g) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó műszaki-technológiai segédletek kidolgozása, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

5. § A Kincstár a NÉBIH szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:[11]

a)[12]

b) a zöldség-gyümölcs termékpályára vonatkozó közös piaci rendtartás hatálya alá tartozó termékek piacról történő kivonásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés;

c) a feldolgozott mezőgazdasági termékek export-visszatérítéséhez kapcsolódóan a regisztrált recepteknek való megfelelés utólagos laboratóriumi vizsgálata;

d)[13]

e)[14]

f)[15]

g) a kender THC tartalmának laboratóriumi vizsgálata a területalapú támogatás igénylése esetén a helyszíni ellenőrzés során vett mintákból;

h)[16]

i)[17] a tejkvóta-nyilvántartással, valamint a hízottbika-tartás, az anyatehén-tartás, a tejhasznú tehéntartás, az anyajuh-tartás és anyakecske-tartás támogatásával, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzéséhez nyújtandó támogatással, valamint a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatással kapcsolatos, az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerhez (FELIR) kapcsolódó adatszolgáltatás és azok alapján elvégzett - kereszt vagy adminisztratív - ellenőrzés;

j) a juh- és kecskehús magántárolása esetén a csontozás és a beszállítás, valamint a tárolás és a kitárolás helyszíni ellenőrzése;

k) a marhahús és sertéshús magántárolásának helyszíni ellenőrzése;

l) a marhahús intervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

m) a gabonaintervenciós felvásárlás, tárolás, értékesítés helyszíni ellenőrzése;

n)[18] az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai előírásainak való megfeleléshez nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó Tenyészet Információs Rendszer és Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer adatszolgáltatása, valamint helyszíni ellenőrzése;

o) az agrár-környezetgazdálkodás intézkedés keretében egyes szántóföldi-, gyepgazdálkodási célprogramok - kivéve az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható célprogramokat -, és ültetvény célprogramok helyszíni ellenőrzése;

p)[19]

q) a termelői csoportok létrehozásához és működtetéséhez nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

r) a félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerkezetének átalakításához nyújtott támogatások feltételei teljesítésének helyszíni ellenőrzése;

s) az állattartó telepek korszerűsítéséhez kapcsolódó nyilvántartások ellenőrzése;

t)[20]

u)[21]

v)[22]

x) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó egyes támogatások keretében a kérelmek elbírálásához kapcsolódó, eseti szakvélemény nyújtása, valamint helyszíni ellenőrzések elvégzése.

6. § A Kincstár a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. szakértői közreműködését veheti igénybe az alábbi feladatai végrehajtása során:[23]

a)[24]

b)[25]

c)[26]

d)[27]

e)[28]

f) vaj és tejszín magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

g) vaj intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

h) sovány tejpor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

i) sovány tejpor intervenciós felvásárlása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

j) sajt magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

k) a vaj-, tejszín- és sovány tejpor-előállító üzemek intervenciós jóváhagyásához kapcsolódó helyszíni ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálata;

l)[29]

m)[30]

n)[31]

o)[32]

p)[33]

q)[34]

r)[35]

7. §[36] A Kincstár a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara szakértői közreműködését veheti igénybe a támogatások igénybevételéhez kapcsolódó ügyfélszolgálati és tájékoztatási feladatai ellátása során.

7/A. §[37] Az agrárpolitikáért felelős miniszter a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások környezeti fenntarthatóságával kapcsolatos következő feladatokat:

a) a zöld tanácsadói hálózat kialakítása és népszerűsítése;

b) a zöld tanácsadók képzése;

c) a partner szervezetekkel történő együttműködés;

d) a gyakorlati tapasztalatokat és elméleti ismereteket magában foglaló központi tudásbázis kialakítása és működtetése;

e) a környezeti monitoringhoz szükséges mérések elvégzése, az eredmények és a javaslatok bemutatása;

f) a szaktanácsadásra, képzésre, bemutató üzemi programra (a továbbiakban együtt: tudásátadási szolgáltatás) vonatkozó igény felmérése;

g) a tudásátadási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban: tudásátadási szolgáltató) akkreditálása, képzése;

h) a tudásátadási szolgáltatások monitoringjához és a tudásátadási szolgáltatók akkreditációjához szükséges informatikai rendszer kialakítása, működtetése és népszerűsítése.

8. §[38] A Kincstár az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakértői közreműködését veheti igénybe az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő monitoring-adatgyűjtési feladataihoz kapcsolódó adatbázis felépítésének, szerkezetének, szakmai definíciórendszerének kialakítása és továbbfejlesztése, továbbá a monitoring-adatgyűjtéshez kapcsolódó adatelemzések, illetve jelentések elkészítése során.

8/A. §[39] Az agrárpolitikáért felelős miniszter az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, valamint a nemzeti hatáskörbe tartozó mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési innovációs és digitalizációs támogatásokkal kapcsolatos következő feladatokat:

a) az innovációs célú támogatások keretében létrejövő

aa) együttműködések kialakítása, szakmai céljainak előkészítése,

ab) együttműködések eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,

ac) operatív csoportok előrehaladásának követése,

ad) támogatások értékelése, felülvizsgálata;

b) a digitalizációs célú támogatások, valamint azok megvalósításához szükséges beruházások

ba) szakmai céljainak előkészítése,

bb) eredményeinek nyilvánossággal történő megismertetése,

bc) értékelése, felülvizsgálata;

c) a digitalizációs célú támogatások hatását növelő agrárdigitalizációs stratégiák megvalósításának értékelése és felülvizsgálata.

9. §[40] A Kincstár szakértő közreműködését veheti igénybe a fehér cukor magántárolásának támogatása esetében a helyszíni ellenőrzés során vett minta laboratóriumi vizsgálatához.

10. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az egyes intézkedésekben való részvételi feltételek teljesítésének ellenőrzési, valamint az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatási feladatait az agrárpolitikáért felelős miniszternek, mint illetékes hatóságnak az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel, mint irányító hatósággal egyetértésben kötött külön megállapodásban foglaltak szerint láthatja el.

11. §[41] A nemzeti vidéki hálózat titkársági feladatait az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter, mint irányító hatóság a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. útján látja el.

12. §[42] A Kormány

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet 4. cikk (1) bekezdésében

szereplő illetékes hatóságként az agrárminisztert jelöli ki.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. §[43] E rendelet 12. §-a

a) a burgonyaágazatban a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/593 végrehajtási rendelet,

b) az élő fák és egyéb növények, a hagymák, gumók, gyökerek és hasonlók, valamint a vágott virágok és díszítőlombozat ágazatában a piac stabilizálására irányuló intézkedésekről szóló megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/594 végrehajtási rendelet,

c) a tej- és tejtermékágazatban a termelési tervekre vonatkozó megállapodások és határozatok engedélyezéséről szóló, 2020. április 30-i európai bizottsági (EU) 2020/599 végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.12.30.

[2] Módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 186. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[3] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 186. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[5] Megállapította a 220/2019. (IX. 12.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.10.15.

[6] Megállapította a 665/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2021.01.01.

[7] A nyitó szövegrészt módosította a 120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.03.13.

[8] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[9] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[10] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § a) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[11] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[13] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[14] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[15] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[16] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[17] Megállapította a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.04.19.

[18] Módosította a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.04.19.

[19] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[20] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[21] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[22] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § b) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[23] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[25] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[26] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[27] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[28] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[29] Hatályon kívül helyezte a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 11. § c) pontja. Hatálytalan 2020.04.19.

[30] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[31] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[32] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[33] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[34] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[35] Hatályon kívül helyezte a 177/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2015.07.08.

[36] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[37] Beiktatta a 436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2022.11.17.

[38] Módosította a 97/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2021.02.28.

[39] Beiktatta a 436/2022. (XI. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2022.11.17.

[40] Megállapította a 111/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2020.04.19.

[41] Módosította a 39/2020. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.04.01.

[42] Beiktatta a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 72. §-a. Hatályos 2020.06.18.

[43] Beiktatta a 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 73. §-a. Hatályos 2020.06.18.