497/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

a kulturális örökség védelmét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában,

a 3. és a 4. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 11. és 13. pontjában,

az 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 22., 23. és 24. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdésének n) pontjában,

a 8-10. alcímek tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

17. pontjában, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h)-m) és r) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 21a. pontjában,

a 12. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 19. pontjában,

a 13. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

12. pont 12.4. alpontjában, 17. és 25. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 5/A. § (2d) bekezdésében a "régészeti örökség és a műemléki érték" szövegrész helyébe a "kulturális örökség" szöveg lép.

2. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

2. § A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték" szövegrész helyébe a "kulturális örökség" szöveg lép.

3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet

a) 1. pont 1.12.1. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendeletben" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben" szöveg,

b) 7. pontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott" szöveg

lép.

4. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pont 1. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték" szövegrész helyébe a "kulturális örökség" szöveg lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 5. melléklet VII. Rész

aa) 2. pont 2.1.1. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

ab) 2. pont 2.3.1. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

ac) 2. pont 2.3.2. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

b) 7. melléklet I. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében és II. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet" szöveg

lép.

6. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a következő 3/D. §-sal egészül ki:

"3/D. § A településfejlesztési koncepciót módosítani szükséges, ha a helyi építési szabályzat előkészítése során végzett terepbejárás olyan régészeti lelőhelyet derít fel, melyet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint el kell kerülni."

7. A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

7. § A régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet" szöveg lép.

8. A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

8. § A "Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén" programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében

a) a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

b) a "3. § (4) bekezdés o) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja" szöveg,

c) a "3. § (4) bekezdés n) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja" szöveg

lép.

9. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében

a) a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

b) a "3. § (4) bekezdés o) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja" szöveg,

c) a "3. § (4) bekezdés n) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja" szöveg

lép.

10. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében

a) a "régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.)" szövegrész helyébe a "kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)" szöveg,

b) a "3. § (4) bekezdés o) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja" szöveg,

c) a "3. § (4) bekezdés n) pontja" szövegrész helyébe a "48. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja" szöveg

lép.

11. A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat A:7 mezőjében az "A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § (2) bekezdése" szöveg lép.

12. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont 1.2. alpontjában a "régészeti örökség és a műemléki érték" szövegrész helyébe a "kulturális örökség" szöveg lép.

13. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 208. § (1) bekezdésének az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 11/C. §-át módosító rendelkezése az "engedélyezési eljárásban az örökségvédelmi szakkérdést - az örökségvédelmi hatóság tájékoztatása mellett - a régészeti örökség és a műemléki érték" szövegrész helyett a "hatósági engedélyezési eljárásban az örökségvédelmi szakkérdést, a kulturális örökség" szöveggel lép hatályba.

(2) A 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 208. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

"(2) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 6. melléklete helyébe a 33. melléklet,

b) 7. melléklete helyébe a 34. melléklet lép."

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § b) pontja, valamint a 10. § 2017. január 2-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére