18/2020. (VI. 30.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a szakgimnáziumok átalakításával kapcsolatos módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és a 3. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (8) bekezdés b) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, a 4. és 5. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában, valamint 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában, 21. pont f) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R1. 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "rendészeti szakgimnáziumokba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumba" szöveg lép.

2. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

3. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. § Az R3. 1. § d) pontjában és 17. § (1) bekezdés b) pontjában a "rendészeti szakközépiskolák" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumok" szöveg lép.

4. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

6. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontjában a "rendészeti szakgimnáziumok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumok" szöveg lép.

5. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

7. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontjában a "rendészeti szakgimnáziumok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumok" szöveg lép.

6. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 13. § (4) bekezdésében a "rendészeti szakgimnáziumba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumba" szöveg lép.

7. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

9. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet D) pont 2. alpontjában a "rendészeti szakgimnáziumok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumok" szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

11. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Belügyminisztériumhoz és a belügyminiszter által irányított szervhez szolgálati beosztás ellátására vezényelhető hivatásos állományúak száma egyidejűleg legfeljebb

a) a Belügyminisztériumnál 170 fő,

b) a rendvédelmi technikumoknál összesen 155 fő

lehet."

12. § Az R4. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

13. § Az R4. 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

14. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 15. alcíme a következő 38/C. §-sal egészül ki:

"38/C. § (1) A hivatásos állomány rendvédelmi technikumban vezényléssel szolgálatot teljesítő tagja szakképzési keresetkiegészítésre jogosult.

(2) A szakképzési keresetkiegészítést a rendvédelmi technikum igazgatója, az igazgató vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 112. §-a szerinti minősítése alapján állapítja meg.

(3) A szakképzési keresetkiegészítés mértéke a hivatásos állomány

a) igazgatói, igazgatóhelyettesi és oktatói munkakört betöltő tagja esetén a (4) bekezdés szerint figyelembe vett illetményelemek 4-40 százaléka,

b) közvetlenül nem a szakmai alapfeladat-ellátással összefüggő feladat ellátására létesített munkakört betöltő tagja esetén a (4) bekezdés szerint figyelembe vett illetményelemek 4-20 százaléka.

(4) A szakképzési keresetkiegészítés megállapításakor

a) a beosztási illetmény,

b) a hivatásos pótlék,

c) a szolgálati időpótlék,

d) az idegennyelv-tudási pótlék,

e) a Hszt. 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti egyéb pótlék és

f) a címpótlék

együttes összegét kell figyelembe venni.

(5) A szakképzési keresetkiegészítést havonta utólag, az illetménnyel együtt kell folyósítani.

(6) A Hszt. 112. §-a szerinti minősítést követően a szakképzési keresetkiegészítés mértékét a rendvédelmi technikum igazgatója, az igazgató vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter évente egy alkalommal, április 30-ig jogosult felülvizsgálni és módosítani, a (3) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével.

(7) A szakképzési keresetkiegészítésre jogosultságról és annak mértékéről munkáltatói intézkedésben kell rendelkezni. A munkáltatói intézkedés kiadmányozását követően az 5. § és a 6. § (1) bekezdése szerint kell eljárni."

15. § Az R5. a következő 50. §-sal egészül ki:

"50. § A 38/C. § szerinti szakképzési keresetkiegészítést első alkalommal 2020. július 15-ig kell megállapítani."

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet

a) 2. § 9. és 17. pontjában, 21. alcímének címében, 39. § (1) bekezdésében, 7. melléklet 1., 2. és 4. pontjában a "rendészeti szakgimnáziumok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumok" szöveg,

b) V. Fejezetének címében a "RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMOK" szövegrész helyébe a "RENDVÉDELMI TECHNIKUMOK" szöveg,

c) 39. § (1) bekezdésében a "szakgimnáziumi" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumi" szöveg,

d) 7. mellékletében a "rendészeti szakgimnáziumokra" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumokra" szöveg

lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 35/2019. (X. 15.) BM rendelet módosítása

17. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló 35/2019. (X. 15.) BM rendelet 6. § 14. pontjában a "rendészeti szakgimnáziumhoz" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumhoz" szöveg lép.

13. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2020. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat A:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(A
besorolási kategória)
(3.)szakirányító 1

2. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 3a. és 3b. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
3a.szakirányító 2intézményvezető-helyettesIII.IV.
3 b.főosztályvezető 1tagozatparancsnokIII.IV.

3. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat B:2 és B:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(B
szolgálati beosztás)
(2.)osztályvezető-helyettes
(3.)alosztályvezető

4. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 3a-3d. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
3a.EszakcsoportvezetőIII.IV.
3 b.Ekiemelt főreferensIII.IV.
3 c.EmesteroktatóIII.IV.
3d.EfőorvosIII.IV.

5. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 7a-7c. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
7a.Dkiemelt oktatóIII.IV.
7b.DcsoportvezetőIII.IV.
7c.DorvosIII.IV.

6. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 9. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
9.CoktatótisztIII.IV.

7. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 1a. és 1b. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
1a.EmesterkiképzőIII.IV.
1b.EügyeletesIII.IV.

8. Az R1. 7. melléklet 1. függelék 3. alcímében foglalt "III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

(ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
3a.DfelcserIII.IV.

9. Az R1. 7. melléklet 4. függelék I. pont 1. alpontjában a "rendészeti szakgimnáziumba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikumba" szöveg lép.

10. Hatályát veszti az R1. 7. melléklet "A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:" címének 19. pontja.

2. melléklet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelethez

Az R2. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. rendvédelmi technikumok"

3. melléklet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelethez

Az R3. 1. melléklet 2. alcímében foglalt táblázat A:15 mezőjében a "Rendészeti Szakközépiskolák" szövegrész helyébe a "Rendvédelmi technikumok" szöveg lép.

4. melléklet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelethez

Az R4. 2. melléklet V. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"V. Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői kategóriabesorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.kiemelt vezetőterületi szerv vezetőjeigazgató100
4.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes100
5.középvezetőszakirányító 2intézményvezető-
helyettes
100
6.középvezetőfőosztályvezető 1tagozatparancsnok100
7.középvezetőfőosztályvezető 1főosztályvezető100
8.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-
helyettes
100
9.beosztott vezetőosztályvezető 1osztályvezető100

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Eosztályvezető-
helyettes
100
4.Ealosztályvezető100
5.Eszakcsoportvezető100
6.Ekiemelt főreferens100
7.Emesteroktató100
8.Efőorvos100
9.Dkiemelt főelőadó100
10.Dkiképzésvezető100
11.Dkiképzésszervező100
12.Dlőtérvezető100
13.Dkiemelt oktató100
14.Dcsoportvezető100
15.Dorvos100
16.Cfőelőadó100
17.Coktatótiszt100

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Emesterkiképző100
4.Eügyeletes100
5.Dreferens100
6.Dszakoktató100
7.Dfelcser100
8.Csegédelőadó100

"

5. melléklet a 18/2020. (VI. 30.) BM rendelethez

1. Az R4. 7. melléklet II. alcím B) pont1. alpontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B
besorolási kategória)
(4.)főosztályvezető 1

2. Az R4. 7. melléklet II. alcím B) pont 2. alpontja helyébe a következő alpont lép:

"2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alapfeladat
3.Ealosztályvezető100100
4.Eosztályvezető-
helyettes
100100
5.Eszakcsoportvezető100
6.Evezetőorvos100
7.Eévfolyamparancsnok100
8.Ekiemelt főreferens100
9.Emesteroktató100
10.Dkiemelt oktató100100
11Dkiemelt főelőadó100
12.Dcsoportvezető100100
13.Coktatótiszt100
14.Cfőelőadó100100
15.Corvos100

"

3. Az R4. 7. melléklet II. alcím B) pontjában a "rendészeti szakgimnáziumok" szövegrész helyébe a "rendvédelmi technikum" szöveg lép.

Tartalomjegyzék