7/2024. (II. 12.) BM rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermeksürgősségi és gyermek-traumatológiai ellátással és az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § a)-f) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § g) pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés c) pont cc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib) alpontjában, valamint a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ib)-id) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ie) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím, valamint a 8-10. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím, valamint a 11. és 12. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet [a továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 1002 traumatológia szakma, 1005 gyermektraumatológia szakma, 0506 gyermeksebészet szakma osztályain S vagy T betűvel kezdődő fődiagnózissal jelentett traumatológiai indikációjú ellátások esetén a 3/A. melléklet szerinti ellátások elszámolása 1,45-ös szorzó alkalmazásával történik."

2. § A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet módosítása

3. § A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet [a továbbiakban: 11/1997. (V. 28.) NM rendelet] 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § A 11/1997. (V. 28.) NM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "az ÁEEK" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

d) 5. § (3) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

e) 4. számú melléklet

ea) "AKUPRESSZŐR" rész IV. alcím 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

eb) "AKUPRESSZŐR" rész IV. alcím 4. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ec) "ALTERNATÍV MOZGÁS- ÉS MASSZÁZSTERÁPEUTA" rész IV. alcím 4. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ed) "ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERÁPEUTA" rész IV. alcím 4. pont 4.1. alpontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ee) "ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERÁPEUTA" rész IV. alcím 5. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ef) "REFLEXOLÓGUS" rész IV. alcím 3. pont 3.1. alpontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

eg) "REFLEXOLÓGUS" rész IV. alcím 3. pont 3.2. alpont 3.2.2. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

eh) "REFLEXOLÓGUS" rész IV. alcím 4. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ei) "ALTERNATÍV FIZIOTERÁPIÁS TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsga részei" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ej) "ALTERNATÍV FIZIOTERÁPIÁS TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ek) "BIOENERGETIKUS TOVÁBBKÉPZÉS" rész "Szakmai vizsga részei" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

el) "BIOENERGETIKUS TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

em) "FITOTERÁPIA TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsga részei" alcím az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

en) "FITOTERÁPIA TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

eo) "FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsga részei" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

ep) "FÜLAKUPUNKTÚRÁS ADDIKTOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

eq) "KINEZIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsga részei" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

er) "KINEZIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

es) "SZEMTRÉNING TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsga részei" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

et) "SZEMTRÉNING TOVÁBBKÉPZÉS" rész "A vizsgázók teljesítményének értékelése" alcímében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

3. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet [a továbbiakban: 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet] 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

6. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet [a továbbiakban: 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet] 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

5. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 4. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A sürgősségi betegellátó rendszer keretében a heveny tünetek vagy sürgősségi ellátást igénylő kórkép miatt jelentkező vagy beszállított beteg fogadására az egészségügyi szolgáltató a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételeknek megfelelő fekvőbeteg-ellátás keretében)

"bb) sürgősségi betegellátó osztályt és sürgősségi gyermek betegellátó osztályt (I., II., III. progresszivitási szinten),"

(alakít ki.)

6. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1)-(3) és (5) bekezdésében, 8. § (2) és (7) bekezdésében, 8/B. §-ában, 8/C. §-ában, 8/D. § (4) bekezdésében, 8/E. § (4) bekezdésében, 9. §-ában, 13. § (9) bekezdésében és 3. melléklet 1., 16. és 17. pontjában az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/C. §-ában és 3. melléklet 18. pontjában az "ÁEEK-nek" szövegrész helyébe az "OKFŐ-nek" szöveg,

e) 8/D. § (3) bekezdésében és 12. § (5) bekezdés c) pontjában az "ÁEEK-kel" szövegrész helyébe az "OKFŐ-vel" szöveg,

f) 8/E. § (3) bekezdésében az "ÁEEK-et" szövegrész helyébe az "OKFŐ-t" szöveg,

g) 11. § (4) bekezdésében az "ÁEEK 10032000-01490576-00000000" szövegrész helyébe az "OKFŐ 10032000-00362241-00000000" szöveg

lép.

7. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása

9. § Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1)-(4) bekezdésében, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. §-ában, 12. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 13. § (1), (2) és (4) bekezdésében, valamint 14. § (1) és (3) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 3. § (3) bekezdésében az "ÁEEK-nek" szövegrész helyébe az "OKFŐ-nek" szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

e) 7. § (2) és (6) bekezdésében az "ÁEEK-t" szövegrész helyébe az "OKFŐ-t" szöveg

lép.

8. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet [a továbbiakban: 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet] 7. § (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az akkreditációs eljárásban az OKFŐ szükség esetén szakértőt vesz igénybe.

(7) Az akkreditáció 4 évre szól, amely tartalmazza az akkreditált szakképzési modulok tekintetében egy időben képezhető rezidensek maximális számát. Az OKFŐ az akkreditált intézmények listáját az akkreditáció típusának megjelölésével a honlapján folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

(8) Az akkreditáció hatálya kiterjedhet más szakképesítések keretében teljesítendő, az akkreditált szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati modulokra is.

(9) A 3. melléklet szerinti személyi és tárgyi feltételekben bekövetkezett változásról a szakképző hely az akkreditációs eljárást kezdeményező egyetemet és az OKFŐ-t tizenöt napon belül értesíti."

11. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 9/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A szakképzési grémium vezetője

a) az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel és tudományos fokozattal vagy

b) az adott szakterületen legalább 10 éve megszerzett szakképesítéssel

rendelkező személy lehet."

12. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A szakvizsga gyakorlati és elméleti részből áll. A szakvizsga elméleti és a gyakorlati része az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendeletben meghatározottak szerint szóbeli és írásbeli lehet.

(2) A gyakorlati vizsga időtartama - az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet eltérő rendelkezése hiányában - 2-5 munkanap. A jelölt az eredményes gyakorlati vizsgát követően kezdheti meg az elméleti vizsgarészt."

13. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Szakvizsgáztató

a) egyetem kinevezett, szakirányú szakvizsgával rendelkező egyetemi tanára,

b) doktori fokozattal vagy habilitációval és egyidejűleg szakirányú szakvizsgával és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakember,

c) a miniszter által legfeljebb négyéves időtartamra felkért, szakirányú szakvizsgával vagy legalább 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező gyakorlati szakember,

d) az egyéb egészségügyi szakképesítések, valamint azon szakorvosi és szakgyógyszerészi szakképesítések esetében, ahol a szakvizsgáztatók alacsony száma miatt a vizsgabizottság kiállítása az a)-c) pont szerinti módon nem valósítható meg, a miniszter által legfeljebb négyéves időtartamra felkért, az adott szakirányú szakvizsgától eltérő, az adott szakterülettel rokon szakterületen szakvizsgával rendelkező egyetemi tanár, doktori fokozattal vagy habilitációval rendelkező szakember

lehet."

14. § (1) A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2) A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

15. § A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltatónál" szövegrész helyébe az "intézménynél" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "egészségügyi szolgáltatók" szövegrész helyébe az "intézmények" szöveg,

c) 7. § (4)-(4b) bekezdésében, (5) bekezdés a) és b) pontjában az "egészségügyi szolgáltató" szövegrész helyébe az "intézmény" szöveg,

d) 7. § (5) bekezdés d) pontjában az "az egyetem támogató nyilatkozatát az intézmény szolgáltató teljes vagy részbeni akkreditálására" szövegrész helyébe az "az egyetem támogató nyilatkozatát az intézmény akkreditálására" szöveg

lép.

9. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

16. § Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdés b) pontjában, (3), (4), (7) és (8) bekezdésében, 5. § (3) és (5) bekezdésében, 7. § (2b)-(2d) és (5) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 11/A. §-ában, 13. § (2) bekezdésében és 14. § (1) és (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrész helyébe az "OKFŐ" szöveg,

c) 5. § (2a) bekezdésében, 7. § (2a) és (2e) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében az "ÁEEK-hez" szövegrész helyébe az "OKFŐ-höz" szöveg,

e) 7. § (2e) bekezdésében az "ÁEEK-et" szövegrész helyébe az "OKFŐ-t" szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében és 13. § (4) bekezdésében az "ÁEEK-nek" szövegrész helyébe az "OKFŐ-nek" szöveg

lép.

10. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása

17. § Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 3. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

"(8a) A (8) bekezdés szerinti költségvetési támogatás koordinációs feladatait az OKFŐ látja el."

11. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

18. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szól 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 13. §-a a következő (7b) bekezdéssel egészül ki:

"(7b) A gyermeksürgősségi orvostan, valamint a gyermektraumatológia ráépített szakképesítés esetében 2024. május 31-ig a szakképzés teljesítése nélkül jogosult a szakvizsga letételére az adott szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy abban az esetben, ha már rendelkezik a szakképzés bemeneti feltételeként előírt szakképesítések valamelyikével."

19. § (1) A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(2) A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 3. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(3) A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

20. § A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

1. 13. § (3) bekezdésében az "a BM rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) rendelkezéseiben" szövegrész helyébe az "az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezéseiben" szöveg,

2. 13. § (4) bekezdésében az "az R.3. rendelkezései" szövegrész helyébe az "az e rendeletnek a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései" szöveg,

3. 13. § (5) bekezdésében az "az R.3. szerinti szakképzésében" szövegrész helyébe az "az e rendeletnek, a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései alapján a szakképzéséből" szöveg, a "teljesíthető a szakképzésre az R.3.-ban előírt" szövegrész helyébe a "teljesíthető, a szakképzésére a BM rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos rendelkezései szerint előírt" szöveg,

4. 16. §-ában a "szakképzése szakgyakorlati idejébe" szövegrész helyébe a "szakképzésébe" szöveg,

5. 2. melléklet

5.1. 8.3.1.1. pontjában a "23 hónapos" szövegrész helyébe a "24 hónapos" szöveg,

5.2. 9.4.2. pontjában foglalt táblázat A:2. mezőjében a "3.1.3. pontban foglalt kompetenciák" szövegrész helyébe a "9.3.1.3. pontban foglalt kompetenciák" szöveg,

5.3. 11.3.1.3.1.1. pont f) alpontjában a "11.3.1.5." szövegrész helyébe a "11.3.1.4." szöveg,

5.4. 11.3.2.3.1.1. pont f) alpontjában a "11.3.1.4." szövegrész helyébe a "11.3.2.4." szöveg,

5.5. 14.2.1.1. pontjában az "1 hó az alapképzés elején, legalább 2 hó az alapképzés végén" szövegrész helyébe a "2 hó az alapképzés elején, legalább 1 hó az alapképzés végén" szöveg,

5.6. 14.2.1.9. pontjában az "1 hét pulmonológia" szövegrész helyébe a "2 hét pulmonológia" szöveg,

5.7. 21.3.1.6.1. pont d) alpontjában a "vonatkozó része a" szövegrész helyébe a "szerinti" szöveg,

5.8. 22.4.2. pontjában foglalt táblázat A:2. mezőjében a "22.4.1." szövegrész helyébe a "22.4.3." szöveg,

5.9. 22.4.5.1. pont d) alpontjában a "22.4.1." szövegrész helyébe a "22.4.3." szöveg,

5.10. 23.3.1.5.1. pont d) alpontjában a "3.1.3." szövegrész helyébe a "23.3.1.3." szöveg,

5.11. 23.4.3. pontjában foglalt táblázat A:2. mezőjében a "3.1.3." szövegrész helyébe a "23.3.1.3." szöveg,

5.12. 23.4.3. pontjában foglalt táblázat A:3. mezőjében a "3.2.3." szövegrész helyébe a "23.3.2.3." szöveg,

5.13. 23.4.3. pontjában foglalt táblázat A:4. mezőjében a "3.3.3." szövegrész helyébe a "23.3.3.3." szöveg,

5.14. 23.4.3. pontjában foglalt táblázat A:5. mezőjében a "3.4.3." szövegrész helyébe a "23.3.4.3." szöveg,

5.15. 23.4.3. pontjában foglalt táblázat A:6. mezőjében a "3.5.3." szövegrész helyébe a "23.3.5.3." szöveg,

5.16. 25.3.1.1. pontjában a "nefrológiai" szövegrész helyébe a "belgyógyászat" szöveg,

5.17. 25.4.3. pontjában az "A fentieken túl a 25.3.1.2. és a 25.3.2.3. pontban foglalt táblázatokban meghatározott komptenciák A szinten." szövegrész helyébe az "A fentieken túl a 25.3.1.2. és a 25.3.2.3. pontban foglalt táblázatokban meghatározott kompetenciák I. szinten." szöveg,

5.18. 27.4.3. pontjában foglalt táblázat A:2. mezőjében a "27.3.1.4." szövegrész helyébe a "27.3.1.3." szöveg,

5.19. 27.4.5.1. pont d) alpontjában a "27.3.1.4." szövegrész helyébe a "27.3.1.3." szöveg,

5.20. 42.3.1.5. pontjában a "kiemelve a képzőhelyhelyi szakmai adottságait" szövegrész helyébe a "kiemelve a képzőhely helyi szakmai adottságait" szöveg,

5.21. 45.3.1. pontjában a "24 hó" szövegrész helyébe a "12 hó" szöveg,

5.22. 45.3.1.1. pontjában a "szakképzési részvizsga a képzés 24. hónapja után, a 45.3.1.2. pont szerinti elemek teljesítését követően" szövegrész helyébe a "szakképzési részvizsga, leghamarabb a képzés 12 hónapja után, a 45.3.1.2. pont szerinti kompetenciaelemek és beavatkozásszámok maradéktalan teljesítését követően" szöveg

lép.

21. § Hatályát veszti a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések táblázat 8. sora,

b) 2. melléklet

ba) 14.2.1.9. pontjában a "Fogászat (alapellátásban)" szövegrész,

bb) 24.3.1.3. pontjában az "A szint saját indikáció alapján önállóan végzi", valamint a "B szint önállóan szakorvosi segítség mellett végzi" szövegrész,

bc) 24.3.2.2. pontjában az "I. szint saját indikáció alapján önállóan végzi", valamint a "II. szint önállóan szakorvosi segítség mellett végzi" szövegrész,

bd) 24.4.2. pontjában az "I. szint saját indikáció alapján önállóan végzi" szövegrész,

be) 33.4.2.2. pontja,

bf) 33.4.2.3. pontja.

12. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

22. § A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet] 9. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült licenc tanúsítvány érvénytelenségét az NVB állapítja meg.

(8) A licenc tanúsítvány pótlására - a jogosult írásbeli kérelmére - az NVB a licenc vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján másodlatot állít ki. A másodlat kiállításának díja 3000 Ft.

(9) Ha a tanúsítványt kiállító NVB megállapítja, hogy a tanúsítvány tartalma valótlan, vagy jogszabályba ütközik, az NVB saját hatáskörben a tanúsítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja, és erről a nyilvántartást vezető szervet értesíti. Az ügyfél a pótlólagos tanúsítvány kiállításának tényét bejelenti annak a hatóságnak, szervnek, amelynek eljárásában a tanúsítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.

(10) Az NVB a jelölt írásbeli kérésére a (3) bekezdés szerinti licenc tanúsítványról idegen nyelven, illetve a korábban megszerzett licenc tanúsítványról igazolást állít ki, melynek díja igazolásonként magyar nyelvű igazolás esetén 2000 Ft, idegen nyelvű igazolás esetén 5000 Ft. A licenc tanúsítvány kiállítását megelőzően a sikeres licenc letételét tanúsító igazolás iránt benyújtott kérelem díjmentes."

23. § (1) A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szülészeti-nőgyógyászati ultrahang diagnosztika licenc megújítása esetén a (4) bekezdés a) pontjában foglaltakon kívül az alábbiak igazolása szükséges:

a) Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Ultrahang Társaság (a továbbiakban: MSZNUT) által szervezett nemzeti kongresszuson vagy az adott szakterületet érintő hazai vagy nemzetközi továbbképző rendezvényen,

b) a licencképzésben részt vevő egyetemi grémiumok által szervezett ultrahang-diagnosztikai tanfolyamon és

c) az MSZNUT által akkreditált szülészeti-nőgyógyászati ultrahang laboratóriumokban szervezett egynapos egyéni továbbképzésen

való részvétel."

(2) A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti feltételek fennállása esetén - ideértve a szülészeti-nőgyógyászat ultrahang diagnosztika licenc esetében az (5) bekezdésben foglaltakat is - a működési nyilvántartást vezető szerv a licencet megújítja, és a megújítás tényét igazolja."

24. § (1) A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.

(2) A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

25. § A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében az "igazolást" szövegrész helyébe az "abszolutóriumot" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az "Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK)" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében az "az ÁEEK" szövegrész helyébe az "az OKFŐ" szöveg,

d) 7. § (1b) bekezdésében az "igazolást" szövegrész helyébe az "abszolutóriumot" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében a "30 000 Ft" szövegrész helyébe a "40 000 Ft" szöveg,

f) 7. § (3) bekezdésében az "ÁEEK 10032000-01490576-00000000" szövegrész helyébe az "OKFŐ 1003200000362241-00000000" szöveg,

g) 8. § (8) bekezdésében az "ÁEEK" szövegrészek helyébe az "OKFŐ" szöveg

lép.

26. § Hatályát veszti a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 9. § (3) bekezdés f) és g) pontja.

13. A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet módosítása

27. § A szakorvosképzés átalakításához kapcsolódó egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2022. (VIII. 25.) BM rendelet 30. § (2) bekezdésében a "2024." szövegrész helyébe a "2026." szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

1. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 2a. sorral egészül ki:

[AB
Ellátási forma megnevezéseHavi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]
2a.II. progresszivitási szintű sürgősségi gyermek
betegellátó osztály, ha nem működik felnőtt
II. progresszivitási szintű sürgősségi betegellátó osztály
23 522 400

2. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 3a. sorral egészül ki:

[AB
Ellátási forma megnevezéseHavi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]
3a.III. progresszivitási szintű sürgősségi gyermek
betegellátó osztály
31 001 000

3. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 4c. sorral egészül ki:

[AB
Ellátási forma megnevezéseHavi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]
4c.Speciális gyermek sürgősségi centrum
(egy-egy szakterület regionális vagy országos
feladatainak ellátására kijelölt centrum,
ha a 24 órás folyamatos felvételt a hét minden
napján ellátja)
5 245 960

4. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 7c. és 7d. sorral egészül ki:

[AB
Ellátási forma megnevezéseHavi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]
7c.III. progresszivitási szintű országos gyógyintézeti
gyermektraumatológia (a traumatológiai osztály
a besorolási szinteknek megfelelő havi fix összegű
díjazásra jogosult, ha a 24 órás folyamatos felvételt
a hét minden napján ellátja)
45 266 800
7d.II. progresszivitási szintű gyermektraumatológia
(a traumatológiai osztály a besorolási szinteknek
megfelelő havi fix összegű díjazásra jogosult, ha a 24
órás folyamatos felvételt a hét minden napján ellátja)
16 920 400

5. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 16. számú melléklet végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A 4c. pont szerinti fix összegű díjazásra a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza és a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet jogosult, azzal, hogy a szolgáltató nem jogosult a 4. pont szerinti fix összegű díjazásra, ha ugyanezen a jogcímen a 4c. pont szerinti fix összegű díjazásra is jogosult.

A 7c. pont szerinti fix összegű díjazásra a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet jogosult.

A 7d. pont szerinti fix összegű díjazásra a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza jogosult."

2. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 4. számú melléklet "ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA" megjelölésű rész IV. alcím 1. pont 1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél (BA/BSc, MA/MSc, egyetemi, főiskolai)."

3. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

1. A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklet "ORTOPÉDIA-TRAUMATOLÓGIA" megjelölésű része a "Kézsebészet", "Szakmakód: 1003" megjelölésű részét követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

GyermektraumatológiaSzakmakód:1005
A gyermektraumatológiai ellátás minimumfeltételei
Gyermektrauma
ambulancia
Gyermektrauma
részleg
Gyermektrauma
centrum
ProgresszivitásiI. szintII. szintIII. szint
Minimum járó betegszám500/év1000/év1000/év
Minimum fekvő betegszám100/év500/év
Minimum műtéti számműtéti típusonként
20/év
műtéti típusonként
30/év*
Gyermek-trauma váróXXX
Gyermek-trauma vizsgálóXXX
SokktalanítóXX
Helikopter leszállóX**
Gyermek trauma osztályX
RTGELELX
mobil RTGX
UHXX
CTELEL
MRIEKEL
GipszelőXXX
LaborXX
GyermekgyógyászatELEL
GyermeksebészetELEL
TraumatológiaELEL
Gyermekintenzív/Intenzív osztályEL
1.1. Szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák
valamelyikével rendelkezik
112
Gyermek-traumatológus specialista
jártassági vizsgával, szakvizsga
2027. január 1-jétől
Gyermeksebész szakorvos
Traumatológus, ortopéd traumatológus
szakorvos
Speciális diagnosztikai szakmai háttér
Csecsemő- és gyermekgyógyász
szakorvos
ELELEL
Sürgősségi szakorvosEL*ELEL
Csecsemő és gyermek szakápoló,
diplomás ápoló
XXX
Aneszteziológia és intenzív
terápia szakorvos / Csecsemő és
gyermekgyógyászati intenzív terápia
szakorvos
ELEL
Idegsebész szakorvosEL
Érsebész szakorvosEL
Kézsebész szakorvosELEL
Fül orr, gégész szakorvosEL
Szemész / Gyermek szemész szakorvosEL
Neurológus/Gyermekneurológus
szakorvos
ELEL
Radiológus/Gyermekradiológus
szakorvos
ELELEL
GyógytornászELEL
PszichológusEL
Urológus / Gyermek urológusEL
Nőgyógyász/Gyermeknőgyógyász
szakorvos
EK
Maxillofaciális sebészEL
POLYTRAUMA TEAMX
ATLS ETC képzésXX
EPLS PALS EPILS képzésXXX
Speciális implantátumok eszközök
Tűződrót és motor12
ESIN12
ALFN tálcaEL
Szögstabil lemez rendszerekEL
AO KFI, MINI KFI lemezek csavarokX
MINI MIDI MAXI fixateure externekX
Bőr felületi ragasztók, folyékony és stripXXX
SzövetragasztókX
Felszívódó varrórendszerekXX
Felszívódó és nem felszívódó fonalak
teljes választéka
X
CsontpótlókEK
Felszívódó implantátumokEK
* Szakmai irányelvben meghatározott speciális ellátást igénylő esetben az országos centrumba irányítandó.
** Zöld mezős vagy intézeti leszállóhely is megengedett."

2. A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete a "SZEMÉSZET" megjelölésű részét megelőzően a következő rendelkezéssel egészül ki:

"

Sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátásSzakmakód:4605
A gyermeksürgősségi ellátás minimumfeltételei
I.II.III.
Alapvető szervezeti feltételek
Populáció 18 év alatti (ezer fő)> 50> 100> 200
Betegforgalom járóbeteg (ezer eset / év)> 10> 20> 30
Területi elérhetőség (perc - gpk.)< 30< 60< 90
Személyi feltételek: műszakonként
1. Orvos
1.1. Szakorvos, aki az alábbi szakvizsgák valamelyikével
rendelkezik
112
Sürgősségi szakorvos (oxyológia, sürgősségi, oxyológia és
sürgősségi orvostan szakorvos, gyermeksürgősségi orvostan
szakorvos)
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos
Intenzív terápia szakorvos
Gyermeksebész szakorvos
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos
1.2. Osztályvezető/műszakvezető szakorvos, aki az alábbi
szakvizsgák valamelyikével rendelkezik
111
Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, gyermeksürgősségi
orvostan szakorvos
Csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos
Intenzív terápia szakorvos
Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos
1.3. Nem szakorvos - központi gyakornok / szakorvos jelölt123
2. Szakdolgozók
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 23/a. pontban
meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)
Diszpécser111
3. Kisegítő személyzet - folyamatos jelenlét
Adminisztrátor112
BetegkísérőELELEL
TakarítóELELEL
Biztonsági őrELELEL
Tárgyi feltételek
1. Általános helyiségek (szabad térben funkcionális
egységként is)
Fedett mentőbeálló (férőhely)XXX
Helikopter leszálló helyX*
Vizsgáló helyiség124
2. Szakmailag speciális helyiségek
SokktalanítóXX
Trauma sokktalanítóX
GipszelőXX
ElkülönítőXXX
Fektető (megfigyelő) ápolói pulttal a sürgősségi egységben
azon betegek számára, akiknek megfigyelésére
max. 24 órában van szükség, azzal a céllal, hogy a beteg mely
osztályra kerüljön felvételre a definitív ellátás érdekében -
az ágyhely minimálisan 20%-a legyen alkalmas kritikus állapotú
betegek ellátására (lélegeztetés, monitorizálás, szívás),
az Intenzív terápiás minimumfeltételekben rögzített
eszközrendszer biztosítása mellett
248
3. Gép-műszerpark
Hordozható EKG 12 csatornás111
Defibrillátor / ext. pacemaker111
Transzport lélegeztető112
Altatógép-ELX
Nebulizátor123
PoCT lehetőség (vérgáz, vércukor, HgB)ELEL1
Perfuzor248
Volumetrikus pumpa123
Pulzoximeter236
Otoszkóp (vizsgálónként)111
Gyomormosó / Beöntő felszerelés111
Vérmelegítő transzfúzióhozELELEL
Betegőrző monitor + kapnográf112
Betegőrző monitor136
Kézi lélegeztető ballon (felnőtt, gyermek, csecsemő)
vizsgálónként, fektetőnként
111
EPLS / ALS készlet (légútbiztosítás, lélegeztetés, IV / IO út,
méretsorozatos)
112
Sebészeti műszerekELX
Szem-, fül-gége tükör111
Mobil mellkasi szívó111
MűtőlámpaELELEL
Központi O2 és szívó egység ágyanként111
Úszólapos rtg vizsgálóágy112
Guruló vizsgáló ágy246
4. Egyéb felszerelések
Vizsgáló lámpa mobil111
Kézfertőtlenítő automata munkaterenként111
Műszerelő asztalXXX
Mobil O2 palack123
Védőeszközök (szemüveg)XXX
Kommunikációs rendszer (fővonal, mobil, internet)111
Közvetlen kommunikációs kapcsolat a mentőszolgálattal,
irányító rendszerrel (TETRA)
111
Speciális diagnosztikai szakmai háttér
Kardiológus / gyermekkardiológus szakorvosELEL
Neurológus / gyermekneurológus szakorvosELEL
Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos / Csecsemő- és
gyermekgyógyászati intenzív terápia szakorvos
ELEL
Mellkassebész szakorvosEL
Idegsebész szakorvosELEL
ÉrsebészEL
Gasztroenterológia / gyermekgasztroenterológia / endoszkópiaEL
PIC-IIELELEL
ToxikológiaELELEL
Szemészet / GyermekszemészetEKEKEL
GyermekpszichiátriaELEL
Fül-orr-gégészet / bronchoszkópia (idegentest eltávolítás)ELEL
Tüdőgyógyászat / gyermek-tüdőgyógyászatEKEKEL
Sebészet / Gyermeksebészet / traumatológia /
gyermektraumatológia
ELEL
Klinikai transzfúziológiaELEL
DialízisEL
Intézeti gyógyszerészELELEL
Gyermek ITO (II. progr.szint)ELX
Laboratórium
Orvosi laboratóriumi diagnosztikaELELEL
Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikaEKEK
Képalkotó eljárások
RöntgenELELEL
CTEKELEL
MRI-EKEL
UHELELEL
Echokardiográfia-ELEL
EEGXELEL
* Zöld mezős vagy intézeti leszállóhely is megengedett.

Megjegyzés:

- A betegforgalom éves szintű 20%-os emelkedése a humán erőforrás minimál szintjének 10%-os, 30%-os emelkedése 15%-os, 50%-os emelkedése 25%-os emelkedését kell, hogy maga után vonja.

- Gyermekellátás esetében: EPALS (European Pediatric Advanced Life Support) végzettség"

4. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 3. melléklete a következő 23/a. táblázattal egészül ki:

23/a. Szakdolgozói minimumfeltételek a sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek
szakellátásra (4605) vonatkozóan
Előírt fő/műszak
Progresszivitási szintek:I.II.III.
Ápoló/szakdolgozó
Diplomás BSc/MSc ápoló/mentőtiszt, Szakápoló / mentő
szakápoló / csecsemő- és gyermek szakápoló / sürgősségi
szakápoló / intenzív terápia szakápoló
124
Osztályozó nővér MSTR végzettség112
Általános ápoló, általános asszisztens / ápolási asszisztens112
Összes ápolói/szakdolgozói létszám:348

5. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

1. A 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklet I. rész "10 Ortopédia-traumatológia" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"1005 gyermektraumatológia"

2. A 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklet I. rész "46 Sürgősségi betegellátás" megjelölésű része a következő sorral egészül ki:

"4605 sürgősségi betegellátó egységben szervezett gyermek szakellátás"

6. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

"3. melléklet a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelethez

A szakképző hellyé minősítés feltételei

1. Az akkreditációs kérelmet benyújtó intézmények, azok osztályai vagy részlegei szakképző hellyé minősítése a következő szempontok alapján történik:

1.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

1.2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

1.3. ahol a szakma műveléséhez szükséges kapcsolódó szakterületek és diagnosztikai részlegek az oktatott terület kívánalmainak megfelelően rendelkezésre állnak;

1.4. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel;

1.5. ahol az adott szakterületre vonatkozó hazai és nemzetközi irodalom, továbbá a szükséges oktatási infrastruktúra a jelölt számára hozzáférhető módon rendelkezésre áll.

2. Egyéni praxisban történő részképzés esetén:

2.1. ahol a szakképzést vezető oktató az adott szakterületen legalább 5 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik;

2.2. amely a betegforgalmi és betegösszetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program egyes elemeinek oktatására;

2.3. amely rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel; valamint

2.4. ahol az oktató és az egyetem között rendszeres szakmai kapcsolat áll fenn.

3. Az 1.1. és 2.1. pontban foglalt rendelkezéseket a szakképzés bevezetésétől számított 8. év elteltét követően kell alkalmazni, azzal, hogy ezen időpontig is a szakképzést vezető és végző oktatónak megfelelő szakképesítéssel rendelkeznie kell.

4. Az 1.1. pontban foglalt rendelkezéstől - az illetékes grémiumvezető szakmai indokolást tartalmazó javaslatára - abban az esetben lehet eltérni, ha az adott szakképesítésben való kiemelkedő jártasságát a szakképzést vezető oktató igazolja, továbbá olyan végzettséggel rendelkezik, amely alkalmassá teszi az akkreditálandó szakképzés vezetésére, és indokolt esetben ezt az OKFŐ által felkért szakértő is támogatja."

7. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

1. A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 47-49. sora helyébe a következő sorok lépnek:

(AB
1.GrémiumMinimum létszám
- elnökön felül -
egyetemenként)
47.Dento-alveolaris sebészet2
48.Fogszabályozás2
49.Gyermekfogászat2

2. A 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 50-56. sorral egészül ki:

(AB
1.GrémiumMinimum létszám
- elnökön felül -
egyetemenként)
50.Parodontológia2
51.Endodontia2
52.Fogpótlástan2
53.Gyógyszerellátási szakgyógyszerészet2
54.Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet2
55.Ipari és gyógyszerkutatási szakgyógyszerészet2
56.Szakpszichológus2

8. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. melléklet 2. Szakorvosi ráépített szakképesítések alcímében foglalt táblázat a következő 23a. és 23b. sorral egészül ki:

(ABC
1.Szakképzés megnevezéseBemeneti szakképesítésKépzési idő)
23a.Gyermeksürgősségi
orvostan
csecsemő- és gyermekgyógyászat(52) + 24 hó
oxyológia és sürgősségi orvostan(60) + 24 hó
oxyológia(62) + 24 hó
sürgősségi orvostan(25-28) + 24 hó
23b.Gyermektraumatológiagyermeksebészet(72) + 24 hó
ortopédia és traumatológia(72) + 24 hó
ortopédia(74) + 24 hó
traumatológia(74) + 24 hó

9. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 3. melléklete a következő 14a. és 14b. alcímmel egészül ki:

"14a. GYERMEKSÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN

1. GYERMEKSÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN SZAKVIZSGA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga

1.2. Képzési idő: 76 hó: 52 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:

a) 6 hó oxyológia és sürgősségi orvostan képzés minimum II. progresszivitási szintű felnőtt sürgősségi betegellátó osztályon

b) 2 hó gyakorlat gyermekaneszteziológia gyermek anesztéziát végző műtőben

c) 1 hó gyakorlat gyermekgyógyászati intenzív ellátást végző osztályon

d) 8 hó gyakorlat minimum II. progresszivitási szintű gyermekgyógyászati sürgősségi betegellátó osztályon

e) 1 hó gyakorlat gyermekgyógyászati mentést ellátó rohamkocsin, illetve mentőorvosi kocsin (gyermekrohamkocsi, gyermek-MOK)

f) 2 hó gyakorlat gyermeksebészeti akut járóbeteg ellátó egységben (ambulancián), részvétel az akut ellátásban

g) 4 hó gyakorlat gyermektraumatológiai akut járóbeteg ellátó egységben (ambulancián), részvétel az akut ellátásban

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) 2x1 hét skill-laborban letöltendő gyakorlat

b) Tanfolyamok (5 éven belül): Szakvizsga előkészítő tanfolyam, European Paediatric Advanced Life Support (EPALS), Point of Care Ultrasound (PoCUS), International Trauma Life Support (ITLS) vagy Advanced Trauma Life Support (ATLS) vagy European Trauma Course (ETC)

Az a)-b) pont szerinti tanfolyamokat az 1.3. pont szerinti gyakorlatok időtartama alatt lehet elvégezni, azzal, hogy az 1.3. c) és 1.3. e) pont szerinti gyakorlat terhére nem végezhetők el. A tanfolyamok ideje a gyakorlati időbe beszámít.

1.5. Meghatározott kompetenciák megszerzése az alábbi területeken szükséges:

1.5.1. Sebészet:

a) has vizsgálata: acut has, defense felismerése

b) sérv felismerése

c) urogenitalis vizsgálat: akut scrotum, paraphimosis, rectalis prolapsus

1.5.1.1. beavatkozások és azok minimálisan elvégzendő száma:

a) urethra katéter bevezetése 5 db

b) paraphimosis helyretétele 3 db

c) prolapsus helyretétele 3 db

d) sérv repositio 10 db

1.5.2. Traumatológia:

1.5.2.1. Sebek vizsgálata:

a) végtagi: mélység megítélése, K-I-M vizsgálata törzs: mélység megítélése felületes szúrt

b) koponya: mélység megítélése calvaria

c) arckoponya (száj: áthatoló, szem, fül)

d) végtag vizsgálata régiónként csontos nyomásérzékenység

e) ízületek mozgásterjedelmének vizsgálata izomerő vizsgálata: aktív, passzív

f) tompa sérülések vizsgálata mellkas, has

g) has- vagy medenceégés

1.5.2.2. Minor Head Trauma (MHT): vizsgálata és értékelése

1.5.2.3. Beavatkozások minimálisan elvégzendő száma:

a) helyi érzéstelenítés 10 db

b) subungalis haematoma kiürítése sebragasztás 5 db

c) rögzítések felhelyezése:

d) végtag rögzítő: SPLIT, KTD 15 db

e) medence öv, stiftneck, MILS alkalmazása 5 db

f) teljes teströgzítés (board, lapáthordágy, backpad) 5 db

g) gipszsín felhelyezése 10 db

1.5.3. Ortopédia:

a) coxitis

b) osteomyelitis

c) purulens arthritis

1.5.4. Intenzív terápiás osztályon végzett vizsgálatok és beavatkozások, és azok minimálisan elvégzendő száma:

a) Maszkos ballonos lélegeztetés 50 db

b) Supraglottikus eszköz behelyezés 25 db

c) Intubáció 25 db

d) Perifériás vénabiztosítás 50 db

e) Lumbalpunctio 5 db

f) Intraossealis 3 db

2. GYERMEKSÜRGŐSSÉGI ORVOSTAN SZAKVIZSGA II.

2.1. Képzés belépési feltétele: oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga

2.2. Képzési idő: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:

a) 3 hó csecsemő- és gyermekgyógyászat képzés csecsemő- vagy gyermekgyógyászati osztályon

b) 2 hó gyakorlat gyermekaneszteziológia gyermek anesztéziát végző műtőben

c) 1 hó gyakorlat gyermekgyógyászati intenzív ellátást végző osztályon

d) 8 hó gyakorlat minimum II. progresszivitási szintű gyermekgyógyászati sürgősségi betegellátó osztályon

e) 2 hó gyakorlat gyermeksebészeti akut járóbeteg ellátó egységben (ambulancián), részvétel az akut ellátásban

f) 4 hó gyakorlat gyermektraumatológiai akut járóbeteg ellátó egységben (ambulancián), részvétel az akut ellátásban

g) 4 hó gyakorlat gyermekgyógyászati betegellátó osztályon amennyiben az alábbi szakterületek képviseltetve vannak (szakorvos/részleg). A képzési idő bontása: 1 hó pulmonológia, 3 hét neurológia, 3 hét endokrinológia, 3 hét diabetológia, 3 hét gasztroenterológia.

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) 2x1 hét skill-laborban letöltendő gyakorlat

b) tanfolyamok (5 éven belül): szakvizsga előkészítő tanfolyam, European Paediatric Advanced Life Support (EPALS), Point of Care Ultrasound (PoCUS), International Trauma Life Support (ITLS) vagy Advanced Trauma Life Support (ATLS) vagy European Trauma Course (ETC).

Az a)-b) pont szerinti tanfolyamokat a 2.3. pont szerinti gyakorlatok időtartama alatt lehet elvégezni, azzal, hogy a 2.3. c) és 2.3. g) pont szerinti gyakorlat terhére nem végezhetők el. A tanfolyamok ideje a gyakorlati időbe beszámít.

2.5. Meghatározott kompetenciák megszerzése az alábbi területeken szükséges:

2.5.1. Sebészet:

a) has vizsgálata: acut has, defense felismerése

b) sérv felismerése

c) urogenitalis vizsgálat: akut scrotum, paraphimosis, rectalis prolapsus

2.5.1.1. beavatkozások és azok minimálisan elvégzendő száma:

a) urethra katéter bevezetése 5 db

b) paraphimosis helyretétele 3 db

c) prolapsus helyretétele 3 db

d) sérv repositio 10 db

2.5.2. Trauma:

2.5.2.1. Sebek vizsgálata

a) végtagi: mélység megítélése, K-I-M vizsgálata törzs: mélység megítélése felületes szúrt

b) koponya: mélység megítélése calvaria

c) arckoponya (száj: áthatoló, szem, fül)

d) végtag vizsgálata régiónként csontos nyomásérzékenység

e) ízületek mozgásterjedelmének vizsgálata izomerő vizsgálata: aktív, passzív

f) tompa sérülések vizsgálata mellkas, has

g) has- vagy medenceégés

2.5.2.2. Minor Head Trauma (MHT): vizsgálata és értékelése

2.5.2.3. Beavatkozások minimálisan elvégzendő száma:

a) helyi érzéstelenítés 10 db

b) subungalis haematoma kiürítése sebragasztás 5 db

c) rögzítések felhelyezése:

d) végtag rögzítő: SPLIT, KTD 15 db

e) medence öv, stiftneck, MILS alkalmazása 5 db

f) teljes teströgzítés (board, lapáthordágy, backpad) 5 db

g) gipszsín felhelyezése 10 db

2.5.3. Ortopédia:

a) coxitis

b) osteomyelitis

c) purulens arthritis

2.5.4. Intenzív terápiás osztályon végzett vizsgálatok és beavatkozások, és azok minimálisan elvégzendő száma:

a) Maszkos ballonos lélegeztetés 50 db

b) Supraglottikus eszköz behelyezés 25 db

c) Intubáció 25 db

d) Perifériás vénabiztosítás 50 db

e) Lumbalpunctio 5 db

f) Intraossealis 3 db.

14b. GYERMEKTRAUMATOLÓGIA

I. GYERMEKTRAUMATOLÓGIA SZAKVIZSGA I.

Képzés belépési feltétele: gyermeksebészet szakvizsga

1. Képzési idő: 96 hó: 72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2. Képzési program:

a) 6 hó általános traumatológiai képzés minimum III. progresszivitási szintű traumatológiai betegellátó osztályon benne 3 db esetbemutatás

b) 18 hó Gyermektraumatológiai Centrum (GYTC) gyakorlat, ebben:

ba) 3 hó Országos Gyermektraumatológiai Központ irányítása melletti gyakorlat, benne: 3 db esetbemutatás.

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) 1 speciális újraélesztési (EPALS, ALS) tanfolyam;

b) 1 speciális politrauma (ATLS, ETC) tanfolyam;

c) Ao bázis Traumatológiai tanfolyam;

d) 1 hazai akkreditált gyermektraumatológia tanfolyam;

e) 1 hazai akkreditált gyermekkézsebészeti tanfolyam;

f) 1 db hazai vagy nemzetközi folyóiratban gyermektraumatológiai témájú közlemény vagy 3 db első szerzős gyermektraumatológiai témájú előadás;

g) Előírt számú beavatkozás, műtét

II. GYERMEKTRAUMATOLÓGIA SZAKVIZSGA II.

1. Képzés belépési feltétele: ortopédia - (és) traumatológia vagy traumatológia szakvizsga

2. Képzési idő: 96 hó: 72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 3 hó gyermeksebészeti progresszivitás III. szintű osztályos gyakorlat, benne: 3 db esetbemutatás;

a) 21 hó Gyermektraumatológiai Centrum (GYTC) gyakorlat, ebben:

aa) 3 hó Országos Gyermektraumatológiai Központ irányítása melletti gyakorlat, benne: 3 db esetbemutatás.

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) 1 speciális újraélesztési (EPALS, ALS) tanfolyam;

b) 1 speciális politrauma (ATLS, ETC) tanfolyam;

c) Ao bázis Traumatológiai tanfolyam;

d) 1 hazai akkreditált gyermektraumatológia tanfolyam;

e) 1 hazai akkreditált gyermekkézsebészeti tanfolyam;

f) 1 db hazai vagy nemzetközi folyóiratban gyermektraumatológiai témájú közlemény vagy 3 db első szerzős gyermektraumatológiai témájú előadás;

g) Előírt számú beavatkozás, műtét

III. A SZAKVIZSGA MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MŰTÉTEK LISTÁJA

AB
1.Beavatkozás megnevezéseMinimum teljesítendő darabszám
2.Fedett repozíció + gipszrögzítés30
3.Elasztikus szegezés (ESIN = Elastic stable intramedullary nailing)20
4.Percutantűzés20
5.Minimál invazív csavarozás10
6.ORIF, Open reduction and internal fixation (nyílt feltárásos műtét)5
7.Kézsérülés (nemes képlet sérülés ellátása)5
8.Fixateur externe alkalmazása2
9.Ízületi sérülés komplex ellátása5
10.Súlyos koponya, mellkas, has, medence sérült ellátásban való
részvétel
3

"

10. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 10. melléklet 1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK cím 1.4. KLINIKAI LABORATÓRIUMI GENETIKA alcím 1.4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.4.1. Képzés belépési feltétele:

a) egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett

aa) biológus

ab) laboratóriumi diagnosztikus

ac) molekuláris biológus

ad) okleveles biotechnológus

ae) vegyész

af) klinikai laboratóriumi kutató szakképzettség

ag) biomérnök szakképzettség és

b) orvostudományi területen megszerzett PhD-fokozat."

11. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 24-25. sorral egészül ki:

(ABC
1.Licenc megnevezéseLicenc típusaKépzési idő)
24.Endoszkópos retrográd
cholangiopancreatographia(ERCP)
beavatkozási12 hónap + további gyakorlati képzés
az emelt szintű ERCP intervenciók
elsajátításához
25.Krónikus gyulladásos
bélbetegségek centrum jogú
ellátója 1
specializációs12-24 hónap

12. melléklet a 7/2024. (II. 12.) BM rendelethez

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2. melléklete a következő 23. és 24. alcímmel egészül ki:

"23. ENDOSZKÓPOS RETROGRÁD CHOLANGIOPANCREATOGRPHIA (ERCP)

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. gasztroenterológiai szakképesítés

1.2. megfelelő endoszkópos jártasság: legalább 300 gasztroszkópia önálló elvégzése és gyakorlat az endoszkópos intervenciók végzésében (polypectomia, vérzéscsillapítás).

2. Licenc típusa: beavatkozási.

3. A képzés időtartama:

3.1. minimum 12 hónap az alapszintű ERCP intervenciók elsajátításához

3.2. az alapszintű licenc megszerzése után további gyakorlati képzés az emelt szintű ERCP intervenciók elsajátításához az emelt szintű oktatási centrumokban.

Az önálló munkavégzéshez legalább alapszintű ERCP kompetencia elérése szükséges.

4. Képzési program: A vizsgálatban való jártasságot önállóan végzett és leletezett, az ERCP vizsgálatban járatos tutor felügyelete által kontrollált és ellenjegyzett, kellő számú vizsgálat sikeres elvégzése igazolja. Az ERCP kompetencia eléréséhez átlagosan 300 vizsgálatszám elvégzése szükséges. Ennek 90%-a a jelölt intézetében is elvégezhető, amennyiben teljesülnek a képzőhelyre vonatkozó személyi feltételek. A vizsgálatok legalább 10%-a a jelölttől független munkahelyen licenc vizsgáztató jelenlétében kell elvégezni. Ha legalább két különböző munkahelyen dolgozó, akkreditált tutor véleménye alapján a vizsgáló kevesebb vizsgálatszám esetén is teljesíti a fenti mutatókat, akkor a képzési idő rövidíthető.

Hivatalos értékelési eszközök: Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), The EUS and ERCP Skills Assessment Tool (TEESAT) rendszeres használata javasolt az ERCP oktatás során a képzésben résztvevők kompetenciájának nyomon követésére és a visszajelzésre.

5. A gyakorlati képzés szakmai tartalma

a) ERCP-szimulációs gyakorlat

b) "hands-on" ERCP oktatás

c) folyamatos részvétel multidiszciplináris megbeszéléseken.

6. A vizsgára bocsátás feltételei

6.1. részvétel a Magyar Gasztroenterológiai Társaság éves nagygyűlésén

6.2. részvétel az Endoszkópos Szekció éves vándorgyűlésén

6.3. részvétel az Endoszkópos Szekció által szervezett ERCP elméleti oktatáson

6.4. az elvégzett vizsgálatok munkanaplójának bemutatása

6.5. az alapszintű ERCP kompetencia megszerzéséhez a következő mutatók teljesítése szükséges:

- szelektív natív papilla kanülálás legalább 80%-os sikeraránnyal

- sikeres szelektív kanülálást követően 10 mm-nél kisebb epeúti kövek eltávolítása az esetek >85%-ában

- sikeres szelektív kanülálást követően a disztális epeúti szűkületek sikeres sztentelése az esetek ≥90%-ában.

7. A sikeres licenc vizsga feltétele:

7.1. sikeres vizsga az Endoszkópos Szekció által szervezett ERCP elméleti oktatáson

7.2. két különböző munkahelyen dolgozó, akkreditált tutor által hivatalos értékelési eszközzel igazolt megfelelő ERCP jártasság legalább 3 vizsgálat esetén.

8. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre:

I. Alapszintű ERCP intervenciók (Schutz 1 és 2)

a) epe- és hasnyálmirigy-vezeték mély szelektív kanülálása

b) 10 mm-nél kisebb epeúti kövek eltávolítása

c) epecsorgás kezelése

d) extrahepatikus epeúti szűkületek stentelése

e) profilaktikus pancreas stent behelyezése

II. Emelt szintű ERCP intervenciók (Schutz 3 és 4) végzése emelt szintű ERCP centrumban

a) hílusi szűkületek stentelése

b) 10 mm-nél nagyobb epeúti kövek eltávolítása

c) intrahepatikus epekövek eltávolítása

d) ampullectomia elvégzése

e) sebészileg módosult anatómiai szituáció során végzett ERCP

f) pancreas vezetékben végzett intervenciók.

9. A képzőhely személyi és tárgyi feltételei

9.1. Személyi feltételek:

a) 3 évnyi önállóan végzett ERCP gyakorlat,

b) a szaktudás szinten tartása érdekében megfelelő számú ERCP vizsgálat végzése (>100/év) és

c) az ERCP elvárt minőségi mutatóinak teljesítése.

9.2. Tárgyi feltételek:

a) nagy betegforgalmú (> 300 ERCP/év), oktatási akkreditációval rendelkező centrum,

b) hepatopancreatobiliáris sebészet és intervenciós radiológia megléte,

c) multidiszciplináris megbeszélések lehetősége és

d) ERCP szimulátor megléte.

24. KRÓNIKUS GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGEK CENTRUM JOGÚ ELLÁTÓJA

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítés és szakmai feltétel

1.1. gasztroenterológiai szakképesítés

1.2. Megfelelő tapasztalat a gyulladásos bélbetegek ellátásában (legalább 50, a jelentkező által rendszeresen gondozott gyulladásos bélbeteg (K5090 vagy K5190 HBCS). Tapasztalat és jártasság immunoszupresszív vagy biológia terápiák alkalmazásával kapcsolatban.

2. Licenc típusa: Specializációs

3. A képzés időtartama: 12-24 hónap.

4. Képzési program

4.1. Gyakorlati képzés: A betegség ellátásában való jártasságot az önállóan ellátott és dokumentált, az IBD ellátásában járatos tutor felügyelete által kontrollált és ellenjegyzett, 300 immunoszupresszív vagy biológiai szerrel kezelt eset ellátása igazolja. Ennek 90%-a a jelölt intézetében is elvégezhető, amennyiben teljesülnek a képzőhelyre vonatkozó személyi feltételek. A vizsgálatok legalább 10%-a a jelölttől független képzőhelyen licenc-vizsgáztató jelenlétében kell elvégezni. Ennek a gyakorlati képzésnek az időtartama két hét.

5. A gyakorlati képzés szakmai tartalma

a) gyulladásos bélbetegségek ambuláns ellátási gyakorlat,

b) biológiai terápia beadásával kapcsolatos gyakorlati oktatás,

c) folyamatos részvétel multidiszciplináris megbeszéléseken.

6. A sikeres licenc vizsga feltétele:

6.1. sikeres vizsga az MGT Colon szekciójának Gyulladásos Bélbetegség Licenc képzésén

6.2. két különböző munkahelyen dolgozó, akkreditált tutor által igazolt megfelelő jártasság legalább 3 eset elemzése kapcsán.

7. A megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre

7.1. gyulladásos bélbetegek gondozása, az optimális kezelés beállítása

7.2. a társbetegségeknek a gyulladásos bélbetegségekre, a terápiás válaszokat és a beteg együttműködését egyaránt módosító, zavaró hatásainak értékelése és azokra való hatékony reagálás.

7.3. Szövődményes esetben a megfelelő indikáció alapján biológiai terápia vagy kis molekulájú célzott kezelés elindítása.

7.4. Multidiszciplináris team megbeszélések szervezése.

7.5. A megszerezhető képesítés birtokában elérhető egyéb szakmai tevékenység: Krónikus gyulladásos bélbetegségek biológiai terápiás centrum kérelem beadási lehetősége a Gasztroenterológiai és Hepatológiai Kollégium elnökéhez, amennyiben a licencvizsgát szerzett orvos munkahelyén oklevéllel rendelkező gyulladásos bélbetegségeket ellátó nővér is dolgozik, valamint a munkahelyen rendelkezésre állnak a multidiszciplinaritás egyéb feltételei.

8. A képzőhely személyi és tárgyi feltételei

8.1. Személyi feltételek:

a) 3 évnyi önállóan végzett gyulladásos bélbetegségek biológiai terápiájával szerzett gyakorlat és

b) a szaktudás szinten tartása érdekében megfelelő minőségű folyamatos továbbképzés (6.3-6.10. pontokból 100 pont megszerzése évente).

8.2. Tárgyi feltételek:

a) nagy biológiai betegforgalmú (200 beteg/év), oktatási akkreditációval rendelkező centrum,

b) Gyulladásos bélbetegségeket ellátó laparoszkópos sebészet és intervenciós radiológia megléte,

c) multidiszciplináris megbeszélések lehetősége és

d) HD eszközökkel felszerelt, képi dokumentációra is alkalmas endoszkópos labor megléte."

Tartalomjegyzék