Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008R1333[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagokról (EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1333/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az élelmiszer-adalékanyagokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az élelmiszerekben felhasznált élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó szabályokat állapít meg a belső piac eredményes működésére tekintettel, ugyanakkor biztosítja az emberi egészség védelme és a fogyasztóvédelem magas szintjét, ideértve a fogyasztók érdekeinek védelmét és az élelmiszerkereskedelem tisztességes gyakorlatát is, miközben szükség szerint figyelembe veszi a környezet védelmét.

Ennek érdekében ez a rendelet az alábbiakról rendelkezik:

a) a jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagoknak a II. és III. mellékletben foglalt közösségi listái;

b) az élelmiszer-adalékanyagok felhasználási feltételei élelmiszerekben, beleértve az élelmiszer-adalékanyagokban és élelmiszerenzimekben [az élelmiszerenzimekről szóló] 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak szerint, és az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK rendelet szerint ( 1 );

c) az élelmiszer-adalékanyagként forgalmazott anyagok jelölésének szabályai.

2. cikk

Hatály

(1) Ezt a rendeletet az élelmiszer-adalékanyagokra kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbi anyagokra, kivéve ha azokat élelmiszer-adalékanyagként használják:

a) technológiai segédanyagok;

b) a növény-egészségügyre vonatkozó közösségi szabályokkal összhangban a növények és a növényi termékek védelmére használt anyagok;

c) az élelmiszerhez tápanyagként adott anyagok;

d) az emberi fogyasztásra szánt víz kezelésére használt, az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv ( 2 ) hatálya alá tartozó anyagok;

e) az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-összetevőkről szóló 1334/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó aromák.

(3) Ez a rendelet nem alkalmazandó az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerenzimekre, az élelmiszerenzimek közösségi listájának a rendelet 17. cikkével összhangban történt elfogadása időpontjától kezdve.

(4) Ez a rendelet az alábbi vonatkozó külön közösségi szabályok sérelme nélkül alkalmazandó az élelmiszer-adalékanyagok használatára:

a) speciális élelmiszerekben;

b) az e rendeletben nem szabályozott célokra.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1) E rendelet alkalmazásában a 178/2002/EK rendeletben és az 1829/2003/EK rendeletben megállapított fogalmakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell még alkalmazni:

a) "élelmiszer-adalékanyag": bármely olyan anyag, amelyet - tekintet nélkül arra, hogy van-e tápértéke vagy sem - élelmiszerként önmagában általában nem fogyasztanak és nem használnak élelmiszerek jellemző összetevőjeként, továbbá amelynek az élelmiszer gyártása, feldolgozása, elkészítése, kezelése, csomagolása, szállítása vagy tárolása során az élelmiszerhez technológiai célból történő szándékos hozzáadása azt eredményezi vagy ésszerűen elvárhatóan azt eredményezheti, hogy önmaga vagy származékai közvetlenül vagy közvetve az élelmiszer összetevőjévé válnak;

Az alábbiak nem minősülnek élelmiszer-adalékanyagnak:

i. monoszacharidok, diszacharidok vagy oligoszacharidok, valamint ezeket az anyagokat tartalmazó, édesítő tulajdonságuk miatt felhasznált élelmiszerek;

ii. szárított vagy koncentrált élelmiszerek, beleértve az összetett élelmiszerek gyártása során hozzáadott aromákat, mivel ezek másodlagos színező hatásuk mellett az ízt, az aromát vagy a tápértéket javító tulajdonságokkal is rendelkeznek;

iii. a burkoló- vagy bevonóanyagokban használt anyagok, amelyek nem részei az élelmiszernek és amelyeket nem szánnak az élelmiszerekkel egyidejű fogyasztásra;

iv. pektintartalmú termékek, amelyeket szárított almatörkölyből vagy citrusfélék héjából vagy birsalmából, illetve ezek keverékeiből savas oldást követő nátrium- vagy káliumsókkal részlegesen végzett semlegesítéssel ("oldható pektin");

v. rágógumi-alapok;

vi. fehér vagy sárga dextrin, pörkölt vagy dextrinált keményítő, savasan vagy alkalikusan módosított keményítő, színtelenített keményítő, fizikailag módosított és amilolitikus enzimekkel kezelt keményítő;

vii. ammónium-klorid;

viii. vérplazma, étkezési zselatin, fehérje-hidrolizátumok és sóik, tejfehérje és glutén;

ix. a glutaminsav, a glicin, a cisztein és a cisztin és sói kivételével, aminosavak és ezek sói, amelyeknek nincs technológiai funkciójuk;

x. kazeinátok és kazein;

xi. inulin;

b) "technológiai segédanyag": olyan anyag, amely/amelyet:

i. önmagában nem fogyasztanak élelmiszerként;

ii. technológiai célból szándékosan használnak a nyersanyagok, az élelmiszerek vagy összetevőik feldolgozásához a kezelés vagy a feldolgozás során;

iii. az anyag vagy származékai maradványainak nem szándékos, de technikailag elkerülhetetlen jelenlétét eredményezheti a végtermékben, feltéve hogy e maradványok nem jelentenek egészségügyi kockázatot és nincs technológiai hatásuk a végtermékben;

c) "funkcionális csoport": az I. mellékletben felsorolt kategóriák egyike, az élelmiszer-adalékanyagnak az élelmiszerben betöltött technológiai funkciója alapján;

d) "feldolgozatlan élelmiszer": olyan élelmiszer, amely semmiféle, az élelmiszer eredeti állapotát lényegesen megváltoztató kezelésen nem ment keresztül; e tekintetben a következők nem minősülnek lényeges változást okozó eljárásnak: szétválasztás, válogatás, darabolás, csontozás, darálás, bőrtelenítés, hámozás, hántolás, őrlés, aprítás, tisztítás, vágás, mélyfagyasztás, fagyasztás, hűtés, törés, kifejtés, csomagolás, kicsomagolás;

e) "hozzáadott cukrot nem tartalmazó élelmiszer": az alábbiakat nem tartalmazó élelmiszer:

i. hozzáadott monoszacharidok vagy diszacharidok;

ii. édesítő tulajdonságuk miatt felhasznált monoszacharidokat vagy diszacharidokat tartalmazó hozzáadott élelmiszerek;

f) "csökkentett energiatartalmú élelmiszer": az eredeti élelmiszerhez vagy egy hasonló termékhez képest legalább 30 %-kal csökkentett energiaértékű élelmiszer;

g) "asztali édesítőszer": engedélyezett édesítőszerből alló készítmény, amely egyéb élelmiszer-adalékanyagokat és/vagy élelmiszer-összetevőket tartalmazhat, és amelyet cukorpótlóként kívánnak értékesíteni a végső fogyasztónak;

h) "quantum satis": azt jelenti, hogy nem írják elő számszerűen az élelmiszer-adalékanyag maximális számszerű szintjét, az anyagokat a jó gyártási gyakorlatnak megfelelően, legfeljebb a kívánt hatás eléréséhez feltétlenül szükséges mennyiségben kell alkalmazni, feltéve hogy használata nem vezeti félre a fogyasztót.

II. FEJEZET

A JÓVÁHAGYOTT ÉLELMISZER ADALÉKANYAGOK KÖZÖSSÉGI LISTÁI

4. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listái

(1) Kizárólag a II. mellékletben található közösségi listán szereplő élelmiszer-adalékanyagok hozhatók forgalomba és használhatók élelmiszerekben az ott meghatározott felhasználási feltételekkel.

(2) Kizárólag a III. mellékletben található közösségi listán szereplő élelmiszer-adalékanyagok használhatók élelmiszer-adalékanyagokban, élelmiszerenzimekben és élelmiszer-aromákban az ott meghatározott felhasználási feltételekkel.

(3) A II. mellékletben szereplő élelmiszer-adalékanyagokat azon élelmiszerkategóriák alapján kell felsorolni, amelyekhez az anyagok hozzáadhatók.

(4) A III. mellékletben szereplő élelmiszer-adalékanyagokat az élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszerenzimek, élelmiszer-aromák és tápanyagok azon kategóriái alapján kell felsorolni, amelyekhez az anyagok hozzáadhatók.

(5) Az élelmiszer-adalékanyagoknak meg kell felelniük a 14. cikkben említett specifikációknak.

5. cikk

A nem megfelelő élelmiszer-adalékanyagok és/vagy nem megfelelő élelmiszerek tilalma

Senki sem hozhat forgalomba egy élelmiszer-adalékanyagot vagy élelmiszer-adalékanyagot tartalmazó élelmiszert, ha az élelmiszer-adalékanyag használata nem felel meg ennek a rendeletnek.

6. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listába történő felvételének és használatának általános feltételei

(1) Az élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet a II. és III. mellékletben szereplő közösségi listába, ha megfelel az alábbi feltételeknek és adott esetben egyéb jogos tényezőknek, beleértve a környezeti tényezőket is:

a) a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján nem jelent biztonsági kockázatot a fogyasztó egészségére a javasolt felhasználási szinten; és

b) ésszerű technológiai igény van rá, amely más gazdasági és technológiai eszközökkel nem teljesíthető; és

c) használata nem vezeti félre a fogyasztót.

(2) Az élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet a II. és III. mellékletben található listába, ha előnyökkel jár a fogyasztóra nézve; ennek érdekében az alábbi célok valamelyikét kell szolgálnia:

a) az élelmiszer tápértékének megőrzése;

b) a különleges táplálkozási igényű fogyasztói csoportok számára előállított élelmiszerekhez szükséges összetevők vagy alkotórészek biztosítása;

c) az élelmiszer eltarthatóságának vagy stabilitásának növelése vagy érzékszervi tulajdonságainak javítása, feltéve hogy az élelmiszer jellege, állaga vagy minősége nem változik a fogyasztót félrevezető módon;

d) az élelmiszer - beleértve az élelmiszer-adalékanyagokat, az élelmiszerenzimeket és az élelmiszer-aromákat - gyártásának, feldolgozásának, előkészítésének, kezelésének, csomagolásának, szállításának vagy tárolásának elősegítése, feltéve hogy az adalékanyagot nem a hibás nyersanyagok felhasználásából vagy a nemkívánatos, vagy nem higiénikus gyakorlatok vagy technikák alkalmazásából származó hatások leplezésére használják fel a fent említett tevékenységek bármelyike során.

(3) A (2) bekezdés a) pontjától eltérve az élelmiszer tápértékét csökkentő élelmiszer-adalékanyag bekerülhet a II. mellékletben található közösségi listába, amennyiben:

a) az élelmiszer nem egy átlagos étrend jelentős alkotóeleme; vagy

b) az élelmiszer-adalékanyagra a különleges táplálkozási igényű fogyasztói csoportok élelmiszereinek előállításához van szükség.

7. cikk

Az édesítőszerekre vonatkozó speciális feltételek

Egy élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet a II. mellékletben található közösségi lista édesítőszer funkcionális csoportú édesítőszerei közé, ha alkalmazása a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított célok mellett az alábbi célok valamelyikét is szolgálja:

a) a cukrot helyettesíti a csökkentett energiatartalmú élelmiszerek, a nem kariogén élelmiszerek vagy a hozzáadott cukor nélkül készült élelmiszerek előállításakor; vagy

b) a cukrot helyettesíti abban az esetben, ha ez lehetővé teszi azt, hogy növeljék az élelmiszer eltarthatósági időtartamát; vagy

c) a 89/398/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek előállítása.

8. cikk

A színezékekre vonatkozó speciális feltételek

Egy élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet a II. mellékletben található közösségi lista színezékek funkcionális csoportú színezékei közé, ha alkalmazása a 6. cikk (2) bekezdésében megállapított célok mellett az alábbi célok valamelyikét is szolgálja:

a) visszaállítja az élelmiszerek eredeti megjelenését, amelyek színét a feldolgozás, a tárolás, a csomagolás és a forgalmazás oly módon változtatta meg, hogy azok látványának vonzereje csökkenhetett;

b) tetszetősebbé teszi az élelmiszerek megjelenését;

c) színt ad az egyébként színtelen élelmiszereknek.

9. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok funkcionális csoportjai

(1) A II. és III. mellékletben az élelmiszer-adalékanyagok elsődleges technológiai funkciójuk alapján kerülnek be az I. melléklet funkcionális csoportjainak valamelyikébe. Az élelmiszer-adalékanyag valamelyik funkcionális csoportba sorolása nem zárja ki, hogy több funkcióra is használják.

(2) Szükség esetén, ha a tudományos vagy technológiai fejlődés úgy kívánja, azokat az intézkedéseket, amelyeknek célja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, és amelyek az I. melléklet további funkcionális csoportokkal való esetleges kiegészítésével kapcsolatosak, a 28. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

10. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listáinak tartalma

(1) Az 6., 7. és 8. cikkben megállapított feltételeket teljesítő élelmiszer-adalékanyag az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK rendeletben említett eljárásnak megfelelően bekerülhet:

a) az e rendelet II. mellékletében található közösségi listába; és/vagy

b) az e rendelet III. mellékletében található közösségi listába.

(2) Egy élelmiszer-adalékanyag a következők feltüntetésével kerül a II. és III. mellékletben található közösségi listába:

a) az élelmiszer-adalékanyag megnevezése és E-száma;

b) azok az élelmiszerek, amelyekhez az élelmiszer-adalékanyag hozzáadható;

c) az élelmiszer-adalékanyag felhasználási feltételei;

d) adott esetben az élelmiszer-adalékanyag közvetlenül a végső fogyasztók részére történő értékesítésével kapcsolatos korlátozások.

(3) A II. és III. mellékletben található közösségi listákat az. élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK rendeletben említett eljárásnak megfelelően módosítják.

11. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok felhasználási szintjei

(1) A 10. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett felhasználási feltételek megállapításakor:

a) a felhasználás szintjét a kívánt hatás eléréséhez szükséges legkisebb mértékben állapítják meg;

b) a szintek megállapításakor figyelembe kell venni:

i. az élelmiszer-adalékanyag esetében meghatározott megengedhető napi bevitelt vagy az annak megfelelő becslést, valamint az összes forrásból származó valószínű napi bevitelét;

ii. amennyiben az élelmiszer-adalékanyagot Az adott különleges fogyasztói csoportok által fogyasztott élelmiszerekben használják, a csoportok fogyasztóinak valószínű napi bevitelét.

(2) Adott esetben nem kell számszerűen előírni az élelmiszer-adalékanyag maximális felhasználási szintjét (quantum satis). Ebben az esetben az élelmiszer-adalékanyagot a quantum satis elvnek megfelelően kell alkalmazni.

(3) Az élelmiszer-adalékanyagok II. mellékletben megállapított maximális szintjei - ettől eltérő rendelkezés hiányában - a forgalomba hozott élelmiszerekre vonatkoznak. Ettől az elvtől eltérően, az elkészítendő szárított és/vagy koncentrált élelmiszerek esetében a címkén szereplő utasításoknak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkozó maximális szintek alkalmazandók, figyelembe véve a minimum hígítási tényezőt.

(4) A színezékek II. mellékletben megállapított maximális felhasználási szintjei - ettől eltérő rendelkezés hiányában - a színező készítményben lévő színező összetevő mennyiségére vonatkoznak.

12. cikk

Változások a közösségi listán már szereplő élelmiszer-adalékanyagok előállítási eljárásában vagy alapanyagaiban

Ha valamely közösségi listán már szereplő élelmiszer-adalékanyag tekintetében az előállítási módszerei, a felhasznált alapanyagok vagy a részecskeméret - például nanotechnológia révén - jelentősen megváltozik, akkor az ezekkel az új módszerekkel vagy anyagokkal készült élelmiszer-adalékanyag új adalékanyagnak tekintendő, és forgalomba hozása előtt új tételként kell felvenni a közösségi listákba vagy meg kell változtatni a specifikációját.

13. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyagok

(1) Az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer-adalékanyag csak akkor kerülhet e rendeletnek megfelelően a II. és III. mellékletben található közösségi listába, ha az 1829/2003/EK rendeletnek megfelelően engedélyezték.

(2) Ha a közösségi listán már szereplő valamely élelmiszer-adalékanyagot más, az 1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó forrásból gyártják, nincs szükség az ezen rendelet szerinti új engedélyre, amennyiben az új forrásra az 1829/2003/EK rendeletnek megfelelő engedélyt adtak ki, és az élelmiszer-adalékanyag eleget tesz az ezen rendelet értelmében megállapított specifikációknak.

14. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok specifikációi

Az élelmiszer-adalékanyagok eredetre, tisztasági követelményekre és bármely más szükséges információra vonatkozó specifikációit akkor kell elfogadni - az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK rendeletben említett eljárásnak megfelelően -, amikor az élelmiszer-adalékanyag először kerül be a II. és III. mellékletben található közösségi listába.

III. FEJEZET

ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK HASZNÁLATA ÉLELMISZEREKBEN

15. cikk

Élelmiszer-adalékanyagok használata feldolgozatlan élelmiszerekben

Az élelmiszer-adalékanyagok csak akkor használhatók feldolgozatlan élelmiszerekben, ha arról a II. melléklet kifejezetten rendelkezik.

16. cikk

Élelmiszer-adalékanyagok használata a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben

Az élelmiszer-adalékanyagok csak akkor használhatók a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt, 89/398/EGK irányelv szerinti élelmiszerekben, beleértve a csecsemők és kisgyermekek speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereit is, ha arról e rendelet II. melléklete kifejezetten rendelkezik.

17. cikk

Színezékek használata jelölés céljából

A friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló 64/433/EGK irányelvnek a friss hús előállítására és forgalomba hozatalára való kiterjesztése céljából történő módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló, 1991. július 29-i 91/497/EGK tanácsi irányelvben ( 3 ) meghatározott állat-egészségügyi jelölésre, a húskészítmények esetében szükséges egyéb jelölésre, valamint a tojáshéjnak az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 4 ) meghatározott díszítő színezésére vagy bélyegzésére csak az e rendelet II. mellékletében felsorolt élelmiszerszínezékek használhatók.

18. cikk

Az átvitel elve

(1) Élelmiszer-adalékanyagok jelenléte engedélyezett:

a) a II. mellékletben említettektől eltérő összetett élelmiszerekben, amennyiben az élelmiszer-adalékanyag engedélyezett ezen összetett élelmiszer valamelyik összetevőjében;

b) élelmiszer-adalékanyagot, élelmiszerenzimet vagy élelmiszer-aromát tartalmazó élelmiszerben, amennyiben az élelmiszer-adalékanyag:

i. e rendeletnek megfelelően engedélyezett az élelmiszer-adalékanyagban, élelmiszerenzimben vagy élelmiszer-aromában; és

ii. az élelmiszer-adalékanyagon, élelmiszerenzimen vagy élelmiszer-aroma útján került az élelmiszerbe; és

iii. nem rendelkezik technológiai funkcióval a végső élelmiszerben;

c) kizárólag összetett élelmiszer előállításához használt élelmiszerben, feltéve hogy az összetett élelmiszer megfelel ennek a rendeletnek.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 89/398/EGK irányelvben említett anyatej-helyettesítő tápszerekre, anyatej-kiegészítő tápszerekre, feldolgozott gabona alapú élelmiszerekre, bébiételekre és a csecsemők és kisgyermekek speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszereire, kivéve ha erről kifejezetten rendelkeznek.

(3) Amennyiben az élelmiszer-aromában, élelmiszer-adalékanyagban vagy élelmiszerenzimben lévő élelmiszer-adalékanyagot élelmiszerhez adják, és az élelmiszerben technológiai funkcióval rendelkezik, nem a hozzáadott élelmiszer-aroma, élelmiszer-adalékanyag vagy élelmiszerenzim, hanem az élelmiszer élelmiszer-adalékanyagának minősül, és ezért meg kell felelnie ezen élelmiszer előírt felhasználási feltételeinek.

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül az édesítőszerként használt élelmiszer-adalékanyag jelenléte engedélyezett a hozzáadott cukor nélkül készült összetett élelmiszerekben, a csökkentett energiatartalmú összetett élelmiszerekben, az alacsony kalóriatartalmú étrendhez szánt összetett diétás élelmiszerekben, a nem kariogén összetett élelmiszerekben és a megnövelt eltarthatósági időtartammal rendelkező összetett élelmiszerekben, feltéve hogy az édesítőszer engedélyezett az összetett élelmiszer valamelyik összetevőjében.

19. cikk

Az értelmezéssel kapcsolatos döntések

Szükség esetén, a 28. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően dönthető el, hogy:

a) egy bizonyos élelmiszer a II. mellékletben említett élelmiszerkategóriába tartozik-e; vagy

b) a II. és III. mellékletben felsorolt, a "quantum satis" alapján engedélyezett élelmiszer-adalékanyagot a 11. cikk (2) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően használják-e; vagy

c) egy adott anyag megfelel-e az élelmiszer-adalékanyag 3. cikkben szereplő meghatározásának.

20. cikk

Hagyományos élelmiszerek

A IV. mellékletben felsorolt tagállamok fenntarthatják az élelmiszer-adalékanyagok egyes kategóriáinak használatára vonatkozó tilalmat a területükön gyártott, a mellékletben felsorolt hagyományos élelmiszerek esetében.

IV. FEJEZET

CÍMKÉZÉS

21. cikk

A nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok címkézése

(1) A nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok - akár egyesével, akár egymással és/vagy a 2000/13/EK irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott élelmiszer összetevőkkel kombinálva értékesítik őket - csak az e rendelet 22. cikkében előírt, jól látható, könnyen olvasható és letörölhetetlen címkézéssel hozhatók forgalomba. Az információt a vásárló számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.

(2) Saját területén a forgalmazás szerinti tagállam a Szerződésnek megfelelően előírhatja, hogy a 22. cikkben előírt információkat a Közösség egy vagy több, a tagállam által kiválasztott hivatalos nyelvén tüntessék fel. Ez nem zárja ki a címkén szereplő információk több nyelven történő feltüntetését.

22. cikk

A nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok címkézésének általános követelményei

(1) Ha a nem a végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagokat önmagukban vagy egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel kombinálva és/vagy más anyagokkal kiegészítve értékesítik, azok csomagolásán vagy tárolóeszközén az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) valamennyi élelmiszer-adalékanyag tekintetében az ezen rendeletben megállapított megnevezés és/vagy E-szám vagy az összes élelmiszer-adalékanyag megnevezését és/vagy E-számát tartalmazó értékesítési leírás;

b) az "étkezési célra" vagy az "élelmiszerben korlátozottan felhasználható" felirat, vagy még pontosabb utalás az élelmiszerben való rendeltetésszerű felhasználására;

c) szükség esetén a tárolás és/vagy a felhasználás különleges feltételei;

d) az árutétel vagy a szállítmányt azonosító jelzés;

e) használati utasítások, ha ezek elhagyása nem biztosítaná az élelmiszer-adalékanyag megfelelő felhasználását;

f) a gyártó, a csomagoló vagy az értékesítő neve vagy cégneve és címe;

g) valamennyi alkotóelem vagy alkotóelem-csoport maximális mennyiségére vonatkozó információ, amennyiben az korlátozott mennyiségben fordulhat elő az élelmiszerben, és/vagy világos és közérthető nyelven fogalmazott megfelelő információ, amely a vásárló számára lehetővé teszi, hogy ennek a rendeletnek vagy más közösségi jogszabálynak megfeleljen; amennyiben ugyanaz a mennyiségi korlátozás vonatkozik az önmagukban vagy kombináltan használt összetevők egy csoportjára, akkor az együttes százalékarány egyetlen számmal is megadható; a mennyiségi korlátozást vagy számszerűen vagy a quantum satis elv alapján kell megadni;

h) a nettó mennyiség;

i) a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság időpontja;

j) adott esetben az e cikkben említett és a 2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékanyagokkal és egyéb anyagokkal kapcsolatos információ az élelmiszerekben lévő összetevők feltüntetése tekintetében.

(2) Amennyiben az élelmiszer-adalékanyagokat egymással és/vagy egyéb élelmiszer-összetevőkkel keverten értékesítik, azok csomagolásán vagy tárolóeszközein egy olyan listának kell szerepelnie, amely a teljes tömeghez viszonyított százalékos aránynak megfelelő csökkenő sorrendben valamennyi ilyen összetevőt feltünteti.

(3) Amennyiben a tárolás, értékesítés, standardizálás, feloldás vagy hígítás elősegítésére más anyagokat - többek között élelmiszer-adalékanyagokat vagy egyéb élelmiszer-összetevőket - adnak az élelmiszer-adalékanyagokhoz, azok csomagolásán vagy tárolóeszközein egy olyan listának kell szerepelnie, amely a teljes tömeghez viszonyított százalékos aránynak megfelelő csökkenő sorrendben valamennyi összetevőt feltünteti.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdéstől eltérően az (1) bekezdés e)-g) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdésben előírt információkat csak a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban kell feltüntetni, amelyeket áruszállításkor vagy azelőtt kell átadni, feltéve hogy az "nem kiskereskedelmi forgalmazásra" megjelölés a kérdéses termék csomagolásának vagy tárolóeszközének jól látható részén szerepel.

(5) Amennyiben az élelmiszer-adalékanyagokat tartályokban szállítják, az (1), (2) és (3) bekezdésektől eltérően valamennyi információt elég pusztán a szállítmányra vonatkozó azon dokumentumokban feltüntetni, amelyeket áruszállításkor kell átadni.

23. cikk

A végső fogyasztónak értékesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok címkézése

(1) A 2000/13/EK irányelv, az egyes árutételekhez tartozó élelmiszereket azonosító jelzésekről és jelölésekről szóló, 1989. június 14-i 89/396/EGK irányelv ( 5 ) és az 1829/2003/EK rendelet sérelme nélkül a végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt - önmagukban illetve egymással és/vagy más élelmiszer-összetevőkkel kombinálva értékesített - élelmiszer-adalékanyagokat kizárólag akkor lehet értékesíteni, ha a csomagolás hordozza a következő információkat:

a) valamennyi élelmiszer-adalékanyag tekintetében az ezen rendeletben megállapított megnevezés és E-szám vagy az összes élelmiszer-adalékanyag megnevezését és E-számát tartalmazó értékesítési leírás;

b) az "étkezési célra" vagy az "élelmiszerben korlátozottan felhasználható" felirat, vagy más egyértelmű utalás az élelmiszerként való rendeltetésszerű felhasználására.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően az asztali édesítőszer értékesítési leírásának tartalmaznia kell a "... alapú asztali édesítőszer" jelölést, amelyben meg kell határozni az édesítőszer összeállításához használt édesítőszer(ek) nevét.

(3) A poliolokat és/vagy aszpartámot és/vagy aszpartám-aceszulfámsót tartalmazó asztali édesítőszer címkézésén a következő figyelmeztető feliratnak kell szerepelnie:

a) poliolok: "nagyobb mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású";

b) aszpartám/aszpertám-aceszulfámsó: "fenil-alaninforrást tartalmaz".

(4) Az asztali édesítőszerek gyártóinak a megfelelő eszközökkel a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani a termék biztonságos használatának lehetővé tételét biztosító információkat. Az ezen bekezdés végrehajtására vonatkozó útmutatást a 28. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5) Az e cikk (1)-(3) bekezdéseiben előírt információra a 2000/13/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni.

24. cikk

A meghatározott élelmiszer-színezékeket tartalmazó élelmiszerek címkézésének követelményei

(1) A 2000/13/EK irányelv sérelme nélkül az ezen rendelet V. mellékletében felsorolt élelmiszer-színezékeket tartalmazó élelmiszerek címkézése tartalmazza a fenti mellékletben meghatározott kiegészítő információkat.

(2) Az e cikk 1. bekezdésében előírt információk vonatkozásában a 2000/13/EK irányelv 13. cikkének (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

(3) Szükség esetén, ha a tudományos vagy technológiai fejlődés úgy kívánja, az V. mellékletet e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedésekkel módosítják a 28. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően.

25. cikk

Egyéb címkézési követelmények

A 21., 22. 23. és 24. cikk rendelkezései nem érintik a tömegre és a mértékekre vagy a veszélyes anyagok és készítmények kiszerelésére, osztályozására, csomagolására, címkézésére vagy az ilyen anyagok és készítmények szállítására vonatkozó részletesebb vagy átfogóbb törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseket.

V. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK ÉS VÉGREHAJTÁS

26. cikk

Tájékoztatási kötelezettség

(1) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója vagy felhasználója haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot minden olyan új tudományos vagy műszaki információról, amely érintheti az élelmiszer-adalékanyag biztonságának értékelését.

(2) Az élelmiszer-adalékanyag előállítója vagy felhasználója a Bizottság kérésére tájékoztatást nyújt az élelmiszer-adalékanyag tényleges felhasználásáról. Ezeket az információkat a Bizottság a tagállamok számára is hozzáférhetővé teszi.

27. cikk

Az élelmiszer-adalékanyag bevitelének figyelemmel kísérése

(1) A tagállamok kockázatalapú megközelítést alkalmazva rendszereket tartanak fenn az élelmiszer-adalékanyagok fogyasztásának és felhasználásának figyelemmel kísérésére, és következtetéseikről megfelelő gyakorisággal jelentést tesznek a Bizottságnak és a Hatóságnak.

(2) A Hatósággal való konzultációt követően a 28. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kidolgozzák a Közösségben használt élelmiszer-adalékanyagok étrendi bevitelével kapcsolatos információk tagállamok által történő gyűjtésének közös módszertanát.

28. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével. Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)-(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével. Az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, és (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott határidő mindegyike 2 hónap és a (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott határidő 4 hónap.

29. cikk

Az összehangolt politikák közösségi finanszírozása

Az e rendeletből eredő intézkedések finanszírozásának jogalapja a 882/2004/EK rendelet 66. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

VI. FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. cikk

Az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listájának összeállítása

(1) Az e rendelet hatálybalépése előtt, az ezen rendelet 31. cikke alapján módosított 94/35/EK, 94/36/EK és 95/2/EK irányelv szerint engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok és felhasználási feltételeik bekerülnek e rendelet II. mellékletébe, azt követően, hogy felülvizsgálták a 6., 7. és 8. cikknek való megfelelésüket. A II. mellékletbe foglalandó ilyen adalékanyagokkal kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyeknek célja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, a 28. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által végzett új kockázatértékelés. A felülvizsgálatot 2011. január 20-ig kell elvégezni. A már nem szükséges élelmiszer-adalékanyagok és felhasználások a II. mellékletben nem rögzítendők.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokban a 95/2/EK irányelv értelmében felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok és felhasználási feltételeik bekerülnek e rendelet III. mellékletének 1. részébe, miután felülvizsgálták az e rendelet 6. cikkének való megfelelésüket. A III. mellékletbe foglalandó ilyen adalékanyagokkal kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyeknek célja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, a 28. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által végzett új kockázatértékelés. A felülvizsgálatot 2011. január 20-ig kell elvégezni. A már nem szükséges élelmiszer-adalékanyagok és felhasználások a III. mellékletben nem rögzítendők.

(3) Az élelmiszer-aromákban a 95/2/EK irányelv értelmében felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok és felhasználási feltételeik bekerülnek e rendelet III. mellékletének 4. részébe, miután felülvizsgálták az e rendelet 6. cikkének való megfelelésüket. A III. mellékletbe foglalandó ilyen adalékanyagokkal kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyeknek célja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, a 28. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni. A felülvizsgálatnak nem része a Hatóság által végzett új kockázatértékelés. A felülvizsgálatot 2011. január 20-ig kell elvégezni. A már nem szükséges élelmiszer-adalékanyagok és felhasználások a III. mellékletben nem rögzítendők.

(4) Az e cikk (1)-(3) bekezdéseinek alkalmazási körébe tartozó élelmiszer-adalékanyagok specifikációit az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról szóló 1331/2008/EK rendeletnek megfelelően akkor kell elfogadni, amikor az élelmiszer-adalékanyagok e bekezdéseknek megfelelően bekerülnek a mellékletekbe.

(5) Bármely olyan megfelelő átmeneti intézkedéssel kapcsolatos azon intézkedéseket, amelyeknek célja e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek - többek között kiegészítéssel történő - módosítása, a 28. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

31. cikk

Átmeneti intézkedések

Az élelmiszer-adalékanyagok közösségi listájának a 30. cikk szerinti összeállításáig a 94/35/EK, a 94/36/EK és a 95/2/EK irányelv mellékleteit szükség esetén módosítani kell olyan intézkedésekkel, amelyek célja az ezen irányelvek nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása, és amelyeket a Bizottság a 28. cikk (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően fogad el.

A 2010. január 20. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett azon élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg e rendelet 22. cikke (1) bekezdése i) pontjának és (4) bekezdésének, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság időpontjáig hozhatók forgalomba.

A 2010. július 20. előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett azon élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg a 24. cikknek, a minőségmegőrzés vagy a felhasználhatóság időpontjáig hozhatók forgalomba.

32. cikk

A jóváhagyott élelmiszer-adalékanyagok újraértékelése

(1) A 2009. január 20. előtt engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok tekintetében a Hatóság új kockázatértékelést végez.

(2) A Hatósággal folytatott konzultációt követően, a 2010. január 20-ig, a 28. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárásnak megfelelően kidolgozzák az élelmiszer-adalékanyagok értékelési programját. Az értékelési programot közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

33. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) Ez a rendelet hatályon kívül helyezi az alábbiakat:

a) Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami előírások közelítéséről szóló, 1962. október 23-i tanácsi irányelv;

b) 65/66/EGK irányelv;

c) 78/663/EGK irányelv;

d) 78/664/EGK irányelv;

e) 81/712/EGK irányelv;

f) 89/107/EGK irányelv;

g) 94/35/EK irányelv;

h) 94/36/EK irányelv;

i) 95/2/EK irányelv;

j) 292/97/EK határozat;

k) 2002/247/EK határozat.

(2) A hatályon kívül helyezett jogi aktusokra történő hivatkozást az e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

34. cikk

Átmeneti rendelkezések

A 33. cikktől eltérve az alábbi rendelkezések addig alkalmazandók, amíg a 94/35/EK, 94/36/EK és 95/32/EK irányelv értelmében már engedélyezett élelmiszer-adalékanyagoknak az ezen rendelet 30. cikke (1), (2) és (3) bekezdése szerinti áttétele megvalósul:

a) a 94/35/EK irányelv 2. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint melléklete;

b) a 94/36/EK irányelv 2. cikkének (1)-(6), (8), (9) és (10) bekezdése, valamint I-V. melléklete;

c) a 95/2/EK irányelv 2. és 4. cikke, valamint I-VI. melléklete.

A c) pont ellenére az E 1103 invertáz és az E 1105 lizozim 95/2/EK irányelvben megállapított engedélye az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK rendelet 17. cikkének megfelelően az élelmiszerenzimekről szóló közösségi listák alkalmazásának időpontjától kezdve hatályát veszti.

35. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2010. január 20-tól kell alkalmazni.

A 4. cikk (2) bekezdése azonban 2011. január 1-től alkalmazandó a III. melléklet 2., 3. és 5. részére, a 23. cikk (4) bekezdése pedig 2011. január 20-tól alkalmazandó. A 24. cikk 2010. július 20-tól alkalmazandó. A 31. cikk 2009. január 20-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

Az élelmiszerekben, valamint az élelmiszer-adalékanyagokban és élelmiszerenzimekben található élelmiszer-adalékanyagok funkcionális csoportjai

1. "édesítőszerek": olyan anyagok, amelyek édes ízt kölcsönöznek az élelmiszernek vagy az asztali édesítőszereknek;

2. "színezékek": olyan anyagok, amelyek felerősítik vagy helyreállítják az élelmiszerek színét; ide tartoznak az élelmiszerek természetes összetevői vagy más természetes források, amelyeket önmagukban élelmiszerként nem fogyasztanak, és élelmiszerek jellegzetes összetevőiként általában nem használnak. Az élelmiszerekből és más természetes eredetű ehető alapanyagokból fizikai és/vagy kémiai kivonással nyert készítmények e rendelet értelmében akkor tekinthetők színezékeknek, ha a színezőanyagot a tápanyagoktól és az aromatikus összetevőktől szelektív módon elkülönítették;

3. "tartósítószerek": olyan anyagok, amelyek a mikroorganizmusok okozta romlás megakadályozásával meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatósági időtartamát, és/vagy védelmet biztosítanak a kórokozó mikroorganizmusok szaporodásával szemben;

4. "antioxidánsok": olyan anyagok, amelyek az oxidáció okozta romlás - mint a zsírok avasodása és a színváltozások - megakadályozásával meghosszabbítják az élelmiszerek eltarthatósági időtartamát;

5. "hordozók": olyan, saját technológiai hatás nélküli anyagok, amelyeket az élelmiszer-adalékanyagok vagy -aromák, élelmiszerenzimek, tápanyagok és/vagy élelmiszerhez táplálkozási vagy élettani célból hozzáadott egyéb anyagok oldására, hígítására, diszpergálására vagy másféle fizikai módosítására használnak, hogy megkönnyítsék azok kezelését, alkalmazását vagy felhasználását anélkül, hogy funkcióját megváltoztatnák;

6. "étkezési savak": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer savasságát és/vagy savanyú ízt adnak neki;

7. "savanyúságot szabályozó anyagok": olyan anyagok, amelyek megváltoztatják vagy szabályozzák az élelmiszer savasságát vagy lúgosságát;

8. "csomósodást gátló anyagok": olyan anyagok, amelyek csökkentik az élelmiszer önálló részeinek egymáshoz tapadását;

9. "habzásgátlók": olyan anyagok, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a habzást;

10. "tömegnövelő szerek": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer tömegét, anélkül, hogy lényegesen növelnék hasznosuló energiatartalmát;

11. "emulgeálószerek": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem keveredő fázisból - mint az olaj és a víz - homogén keverék képzését vagy kialakítását az élelmiszerben;

12. "emulgeáló sók": olyan anyagok, amelyek a sajtban lévő fehérjéket diszpergált formájúvá alakítják, és egyúttal a zsírt és más komponenseket közel homogén eloszlásba hozzák;

13. "szilárdítóanyagok": olyan anyagok, amelyek a gyümölcsök vagy zöldségek szöveteit keménnyé vagy ropogóssá teszik vagy így tartják, illetve zselésítőanyagokkal szilárd gélt képeznek;

14. "ízfokozók": olyan anyagok, amelyek fokozzák az élelmiszerek meglevő ízét és/vagy illatát;

15. "habosító szerek": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik egy gázfázis homogén diszperzióját egy folyékony vagy szilárd élelmiszerben;

16. "zselésítőanyagok": olyan anyagok, amelyek gélképzéssel alakítják ki az élelmiszer szerkezetét;

17. "fényezőanyagok" (beleértve a kenőanyagokat is): olyan anyagok, amelyek ha az élelmiszer külső felületén alkalmazzák őket, csillogó megjelenést adnak vagy védőbevonatot biztosítanak;

18. "nedvesítőszerek": olyan anyagok, amelyek megvédik az élelmiszert a kiszáradástól, ellensúlyozva egy alacsony relatív nedvességtartalmú légtér hatását, vagy elősegítik egy por vizes közegben való oldódását;

19. "módosított keményítők": olyan anyagok, amelyeket étkezési keményítő egy vagy több kémiai kezelésével nyertek, fizikai vagy enzimes úton savas vagy lúgos kezeléssel folyósítottak vagy színtelenítettek;

20. "csomagológázok": azok a levegőtől eltérő gázok, amelyeket az élelmiszer betöltése előtt, alatt vagy után helyeznek az élelmiszer csomagolóeszközébe;

21. "hajtógázok": azok a levegőtől eltérő gázok, amelyek az élelmiszert kiszorítják a csomagolóeszközből;

22. "térfogatnövelő szerek": olyan anyagok vagy anyagkeverékek, amelyek gázt szabadítanak fel, ezzel növelve a tészták térfogatát;

23. "kelátképző anyagok": olyan anyagok, amelyek fémionokkal kémiai komplexeket képeznek;

24. "stabilizátorok": olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik az élelmiszer fizikai-kémiai állapotának megőrzését; stabilizátorok azok az anyagok is, amelyek lehetővé teszik két vagy több nem elegyedő anyag homogén diszperziójának fenntartását az élelmiszerben, azok az anyagok, amelyek stabilizálják, megőrzik vagy erősítik az élelmiszer színét, továbbá azok az anyagok, amelyek fokozzák az élelmiszer kötőképességét, ideértve az élelmiszerrészeknek az előállított élelmiszerben való megkötését lehetővé tevő proteinek közötti keresztkötések kialakulását is;

25. "sűrítőanyagok": olyan anyagok, amelyek növelik az élelmiszer viszkozitását;

26. "lisztkezelő szerek": az emulgeáló szerektől eltérő olyan anyagok, amelyeket a liszthez vagy a tésztához adnak, hogy javítsák sütési tulajdonságaikat;

27. "kontraszterősítők": olyan anyagok, amelyek azt követő alkalmazásával, hogy a gyümölcsök vagy zöldségek külső felületének egyes részei előzőleg (például lézeres kezelés hatására) depigmentálódtak, elősegítik az érintett részeknek a felület többi részétől való elkülönítését, mivel az epidermisz bizonyos összetevőivel való kölcsönhatás következtében elszíneződést okoznak.

II. MELLÉKLET

Az élelmiszerekben használható élelmiszer-adalékanyagok uniós jegyzéke és azok felhasználási feltételei

A. RÉSZ

1. Bevezetés

Ez az uniós jegyzék a következőket tartalmazza:

- az élelmiszer-adalékanyag neve és E-száma; ehelyett a 231/2012/EU bizottsági rendeletben ( 6 ) felsorolt specifikációk, azaz E-számok és nevek is használhatók, a szinonimák kivételével, ha azokat valóban hozzáadták valamely élelmiszerhez,

- azok az élelmiszerek, amelyekhez az élelmiszer-adalékanyag hozzáadható,

- azok a feltételek, amelyek mellett az élelmiszer-adalékanyag felhasználható,

- az élelmiszer-adalékanyagnak közvetlenül a végső fogyasztók részére történő értékesítésére vonatkozó korlátozások.

2. A jegyzéken szereplő élelmiszer-adalékanyagokra és a felhasználási feltételekre vonatkozó általános rendelkezések

1. Élelmiszerekben adalékanyagként kizárólag a B. részben felsorolt és a 231/2012/EU rendeletben meghatározottaknak megfelelő anyagok használhatók fel, hacsak az E. rész részletesebb előírásokat nem tartalmaz.

2. Az adalékanyagok kizárólag e melléklet E. részében meghatározott élelmiszerekben, illetve feltételek mellett használhatók fel.

3. A melléklet E. részében az élelmiszerek a melléklet D. részében meghatározott élelmiszer-kategóriák szerint vannak felsorolva, az adalékanyagok pedig a melléklet C. részében foglalt meghatározások alapján vannak csoportosítva.

4. A B. rész 1. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok 2014. július 31-ig engedélyezettek.

2014. augusztus 1-jétől csak az A. rész 3. táblázatában felsorolt színezékekből készített alumíniumlakkok engedélyezettek, és kizárólag olyan élelmiszer-kategóriákban, ahol az E. rész kifejezetten rendelkezik a lakkokból származó alumínium felső határértékéről.

5. Az E 123, E 127, E 160b(i), E 160b(ii), E 161 g, E 171, E 173 és E 180 színezékek és ezek keverékei nem értékesíthetők közvetlenül a fogyasztóknak.

6. Az E 407, E 407a és E 440 számú anyagok cukorfélékkel standardizálhatók, feltéve, hogy ezt a szám és a megnevezés mellett szintén feltüntetik.

7. Ha "élelmiszerhez történő felhasználásra" címkével van ellátva, a nitrit csak sóval vagy sóhelyettesítővel összekeverve értékesíthető.

8. Az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv az élelmiszer-adalékanyagok tekintetében általában nem vonatkozik az 1. táblázatban felsorolt élelmiszerekre, az élelmiszer-színezékek tekintetében pedig a 2. táblázatban felsoroltakra.

1. táblázat

Azok az élelmiszerek, amelyekben az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv alapján adalékanyag jelenléte nem engedhető meg

1Feldolgozatlan élelmiszerek, az 1333/2008/EK rendelet 3. cikkében meghatározottak szerint, a 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús kivételével
2Méz, a 2001/110/EK irányelvben (1) meghatározottak szerint
3Állati vagy növényi eredetű, nem emulgeált olajok és zsírok
4Vaj
5Ízesítés nélküli pasztőrözött és sterilezett (beleértve az UHT–kezelést is) tej és ízesítés nélküli pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)
6Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, savanyítás utáni hőkezelés nélkül
7Ízesítés nélküli író (kivéve a sterilezett írót)
8Természetes ásványvíz és forrásvíz, a 2009/54/EK irányelvben (2) meghatározottak szerint, valamint minden más palackozott vagy csomagolt víz
9Kávé (kivéve az ízesített instant kávét) és kávékivonatok
10Ízesítetlen tealevél
11Cukorfélék, a 2001/111/EK irányelvben (3) meghatározottak szerint
12Száraztészta, kivéve a gluténmentes tésztát, illetve a 2009/39/EK irányelv (4) szerinti fehérjeszegény étrendekhez javasolt tésztát
13A 609/2013/EU rendeletben (5) említett, csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek, beleértve a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszereket is
(1)
HL L 10., 2002.1.12., 47. o. (2)
HL L 164., 2009.6.26., 45. o. (3)
HL L 10., 2002.1.12., 53. o. (4)
HL L 124., 2009.5.20., 21. o. (5)
Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 12-i 609/2013/EU rendelete a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 181., 2013.6.29., 35. o.).

2. táblázat

Azok az élelmiszerek, amelyekben az 1333/2008/EK rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott átviteli elv alapján élelmiszer-színezék jelenléte nem engedhető meg

1Feldolgozatlan élelmiszerek, az 1333/2008/EK rendelet 3. cikkében meghatározottak szerint
2Minden palackozott vagy csomagolt víz
3Tej, teljes tej, zsírszegény és sovány tej, pasztőrözött vagy steriliezett (beleértve az UHTkezelést is) (ízesítés nélkül)
4Csokoládés tej
5Savanyú tej (ízesítés nélkül)
6Tartós tejek, a 2001/114/EK irányelvben (1) meghatározottak szerint (ízesítés nélkül)
7Író (ízesítés nélkül)
8Tejszín és tejszínpor (ízesítés nélkül)
9Állati és növényi eredetű olajok és zsírok
10Érlelt és érlelés nélküli sajt (ízesítés nélkül)
11Juh- és kecsketejből készült vaj
12Tojás és tojástermékek, a 853/2004/EK rendeletben (2) meghatározottak szerint
13Lisztek és egyéb malomipari termékek, valamint keményítők
14Kenyér és hasonló termékek
15Száraztészta és gnocchi
16Cukor, beleértve az összes mono- és diszacharidot
17Paradicsomsűrítmények, valamint dobozos és üveges paradicsomkonzervek
18Paradicsomalapú szószok és mártások
19Gyümölcslevek és gyümölcsnektárok, a 2001/112/EK irányelvben (3) meghatározottak szerint, valamint zöldséglevek és zöldségnektárok
20Gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák, hőkezeléssel tartósítva (dobozos, üveges konzervek) vagy szárított formában; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (beleértve a burgonyát is) és gombák
21Extradzsem, extrazselé és gesztenyekrém, a 2001/113/EK irányelvben (4) meghatározottak szerint; créme de pruneaux
22Halak, puhatestűek és rákok, hús, baromfihús és vadhús, valamint az azokból előállított készítmények, a felsorolt összetevőkből készült készételek kivételével
23Kakaótermékek és csokoládétermékekben lévő csokoládéösszetevők, a 2000/36/EK irányelvben (5) meghatározottak szerint
24Pörkölt kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, gyógynövény-, és gyümölcsforrázatok és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei
25Étkezési só, sóhelyettesítők, fűszerek és fűszerkeverékek
26Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) hatálya alá tartozó, annak VII. melléklete II. részében felsorolt borok és más termékek
27Szeszes italok, az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) I. mellékletében szereplő 1–14. kategóriában meghatározottak szerint; kivonatolással és lepárlással nyert párlatok (előtte a gyümölcs, a bogyótermés vagy a dióféle nevével) és a London gin (az említett rendelet I. mellékletének 16., illetve 22. pontja)
Sambuca, Maraschino, Marrasquino vagy Maraskino, valamint Mistrà, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 36., 37., illetve 41. kategóriában meghatározottak szerint
28Sangria, Clarea és Zurra, az (EU) 251/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (8) meghatározottak szerint
29Az 1308/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó borecet, az említett rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározottak szerint.
30Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek, a 2009/39/EK irányelvben meghatározottak szerint, beleértve a csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszereket is
31Méz, a 2001/110/EK irányelvben meghatározottak szerint
32Maláta és malátatermékek
(1)
HL L 15., 2002.1.17., 19. o. (2)
HL L 139., 2004.4.30., 55. o. (3)
HL L 10., 2002.1.12., 58. o. (4)
HL L 10., 2002.1.12., 67. o. (5)
HL L 197., 2000.8.3., 19. o. (6)
HL L 347., 2013.12.20., 671. o. (7)
HL L 130., 2019.5.17., 1. o. (8)
HL L 84., 2014.3.20., 14. o.

3. táblázat

Alumíniumlakk formájában használható színezékek

E-számNév
E 100Kurkumin
E 101Riboflavin
E 102Tartrazin
E 104Kinolinsárga
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S
E 120Kárminsav, kármin
E 122Azorubin, karmazsin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös
E 127Eritrozin
E 129Alluravörös AC
E 131Patentkék V
E 132Indigotin, Indigókármin
E 133Brilliánskék FCF
E 141Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexek
E 142Zöld S
E 151Brilliánsfekete PN
E 155Barna HT
E 163Antocianinok
E 180Litolrubin BK

B. RÉSZ

AZ ÖSSZES ADALÉKANYAG FELSOROLÁSA

1. Színezékek

E-számNév
E 100Kurkumin
E 101Riboflavin
E 102Tartrazin
E 104Kinolinsárga
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S
E 120Kárminsav, kármin
E 122Azorubin, karmazsin
E 123Amarant
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös A
E 127Eritrozin
E 129Alluravörös AC
E 131Patentkék V
E 132Indigotin, indigókármin
E 133Brilliánskék FCF
E 140Klorofillok és klorofillinek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei
E 142Zöld S
E 150aKaramell (1)
E 150bSzulfitos karamell
E 150cAmmóniás karamell
E 150dSzulfitos-ammóniás karamell
E 151Brilliánsfekete PN
E 153Növényi szén
E 155Barna HT
E 160aKarotinok
E 160b(i)Annatto bixin
E 160b(ii)Annatto norbixin
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubin
E 160dLikopin
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30)
E 161bLutein
E 161gKantaxantin (*1)
E 162Céklavörös, betanin
E 163Antociánok
E 170Kalcium-karbonát
E 171Titán-dioxid (*2)
E 172Vas-oxidok és vas-hidroxidok
E 173Alumínium
E 174Ezüst
E 175Arany
E 180Litolrubin BK
(1)
A karamell kifejezés színezésre szánt, többé-kevésbé markánsan barna terméket jelent. Nem azonos azzal a cukros aromás termékkel, amely a cukrok hevítésével készül, és élelmiszerek (például édességek, sütemények, alkoholtartalmú italok) ízesítésére használják. (*1)
A kantaxantin nem engedélyezett a D. és az E. részben felsorolt élelmiszer-kategóriákhoz. Az anyag azért van a B1. jegyzéken, mert a 2009/35/EK irányelv alapján gyógyászati termékekben használatos. (*2)
A titán-dioxid felhasználása nem engedélyezett a D. és az E. részben felsorolt élelmiszer-kategóriák esetében. Az anyag azért szerepel a B1. jegyzékben, mert felhasználása a 2009/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 109., 2009.4.30., 10. o.) alapján gyógyszerekben engedélyezett.

2. Édesítőszerek

E-számNév
E 420Szorbit
E 421Mannit
E 950Aceszulfám K
E 951Aszpartám
E 952Ciklamátok
E 953Izomalt
E 954Szacharinok
E 955Szukralóz
E 957Taumatin
E 959Neoheszperidin DC
E 960aSztéviából származó szteviol-glikozidok
E 960cEnzimesen előállított szteviol-glikozidok
E 960dGlikolizált szteviol-glikozidok
E 961Neotám
E 962Aszpartám-aceszulfámsó
E 964Poliglucitszirup
E 965Maltitok
E 966Laktit
E 967Xilit
E 968Eritrit
E 969Advantame

3. A színezékektől és édesítőszerektől különböző más adalékanyagok

E-számNév
E 170Kalcium-karbonát
E 172Vas-oxidok és vas-hidroxidok
E 200Szorbinsav
E 202Kálium-szorbát
E 210Benzoesav (1)
E 211Nátrium-benzoát (1)
E 212Kálium-benzoát (1)
E 213Kalcium-benzoát (1)
E 214Etil-p-hidroxi-benzoát
E 215Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát
E 218Metil-p-hidroxi-benzoát
E 219Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát
E 220Kén-dioxid
E 221Nátrium-szulfit
E 222Nátrium-hidrogén-szulfit
E 223Nátrium-metabiszulfit
E 224Kálium-metabiszulfit
E 226Kalcium-szulfit
E 227Kalcium-hidrogén-szulfit
E 228Kálium-hidrogén-szulfit
E 234Nizin
E 235Natamicin
E 239Hexametilén-tetramin
E 242Dimetil-dikarbonát
E 243Etil-lauroil-arginát
E 246Glikolipidek
E 249Kálium-nitrit
E 250Nátrium-nitrit
E 251Nátrium-nitrát
E 252Kálium-nitrát
E 260Ecetsav
E 261Kálium-acetátok (4)
E 261Kálium-acetát
E 262Nátrium-acetátok
E 263Kalcium-acetát
E 267Pufferolt ecet
E 270Tejsav
E 280Propionsav
E 281Nátrium-propionát
E 282Kalcium-propionát
E 283Kálium-propionát
E 284Bórsav
E 285Nátrium-tetraborát (bórax)
E 290Szén-dioxid
E 296Almasav
E 297Fumársav
E 300Aszkorbinsav
E 301Nátrium-aszkorbát
E 302Kalcium-aszkorbát
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észterei
E 306Tokoferolban gazdag kivonat
E 307alfa-Tokoferol
E 308gamma-Tokoferol
E 309delta-Tokoferol
E 310Propil-gallát
E 315Eritroaszkorbinsav
E 316Nátrium-eritroaszkorbát
E 319terc-Butil-hidrokinon (TBHQ)
E 320Butil-hidroxi-anizol (BHA)
E 321Butil-hidroxi-toluol (BHT)
E 322Lecitinek
E 322aZablecitin
E 325Nátrium-laktát
E 326Kálium-laktát
E 327Kalcium-laktát
E 330Citromsav
E 331Nátrium-citrátok
E 332Kálium-citrátok
E 333Kalcium-citrátok
E 334Borkősav (L(+)-)
E 335Nátrium-tartarátok
E 336Kálium-tartarátok
E 337Nátrium-kálium-tartarát
E 338Foszforsav
E 339Nátrium-foszfátok
E 340Kálium-foszfátok
E 341Kalcium-foszfátok
E 343Magnézium-foszfátok
E 345(i)Trimagnézium-dicitrát
E 350Nátrium-malátok
E 351Kálium-malát
E 352Kalcium-malátok
E 353Metaborkősav
E 354Kalcium-tartarát
E 355Adipinsav
E 356Nátrium-adipát
E 357Kálium-adipát
E 363Borostyánkősav
E 380Triammónium-citrát
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát (kalcium-dinátrium-EDTA)
E 392Rozmaringkivonatok
E 400Alginsav
E 401Nátrium-alginát
E 402Kálium-alginát
E 403Ammónium-alginát
E 404Kalcium-alginát
E 405Propán-1,2-diol-alginát
E 406Agar
E 407aFeldolgozott Euchema moszat
E 407Karragén
E 410Szentjánoskenyérliszt
E 412Guargumi
E 413Tragantmézga
E 414Gumiarábikum (akácmézga)
E 415Xantángumi
E 416Karayagumi
E 417Taramagliszt
E 418Gellángumi
E 422Glicerin
E 423Oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum
E 425Konjak
E 426Szója-hemicellulóz
E 427Kassziagumi
E 431Polioxi-etilén(40)-sztearát
E 432Polioxi-etilén(20)-szorbitan-monolaurát (poliszorbát 20)
E 433Polioxi-etilén-szorbitan-monooleát (poliszorbát 80)
E 434Polioxi-etilén-szorbitan-monopalmitát (poliszorbát 40)
E 435Polioxi-etilén-szorbitan-monosztearát (poliszorbát 60)
E 436Polioxi-etilén-szorbitan-trisztearát (poliszorbát 65)
E 440Pektinek
E 442Ammónium-foszfatidok
E 444Szacharóz-acetát-izobutirát
E 445Fagyanta glicerin-észterei
E 450Difoszfátok
E 451Trifoszfátok
E 452Polifoszfátok
E 456Kálium-poliaszpartát
E 459béta-Ciklodextrin
E 460Cellulóz
E 461Metil-cellulóz
E 462Etil-cellulóz
E 463Hidroxipropil-cellulóz
E 463aAlacsony szubsztitúciós fokú hidroxipropil-cellulóz (L-HPC)
E 464Hidroxipropil-metil-cellulóz
E 465Etil-metil-cellulóz
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi
E 468Térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz, térhálós cellulózgumi
E 469Enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulóz, enzimesen hidrolizált cellulózgumi
E 470aZsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsói
E 470bZsírsavak magnéziumsói
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei
E 472bZsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei
E 472dZsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észterei
E 472eZsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei
E 472fZsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észterei
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei
E 474Szaharózgliceridek
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei
E 476Poliglicerin-poliricinoleát
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei
E 479bHőkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és digliceridjeivel reagáltatva
E 481Nátrium-sztearoil-2-laktilát
E 482Kalcium-sztearoil-2-laktilát
E 491Szorbitan-monosztearát
E 492Szorbitan-trisztearát
E 493Szorbitan-monolaurát
E 494Szorbitan-monooleát
E 495Szorbitan-monopalmitát
E 499Magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek
E 500Nátrium-karbonátok
E 501Kálium-karbonátok
E 503Ammónium-karbonátok
E 504Magnézium-karbonátok
E 507Sósav
E 508Kálium-klorid
E 509Kalcium-klorid
E 511Magnézium-klorid
E 512Ón(II)-klorid
E 513Kénsav
E 514Nátrium-szulfátok
E 515Kálium-szulfátok
E 516Kalcium-szulfát
E 517Ammónium-szulfát
E 520Alumínium-szulfát
E 521Alumínium-nátrium-szulfát
E 522Alumínium-kálium-szulfát
E 523Alumínium-ammónium-szulfát
E 524Nátrium-hidroxid
E 525Kálium-hidroxid
E 526Kalcium-hidroxid
E 527Ammónium-hidroxid
E 528Magnézium-hidroxid
E 529Kalcium-oxid
E 530Magnézium-oxid
E 534Vas-tartarát
E 535Nátrium-vas(II)-cianid
E 536Kálium-vas(II)-cianid
E 538Kalcium-vas(II)-cianid
E 541Savas nátrium-alumínium-foszfát
E 551Szilícium-dioxid
E 552Kalcium-szilikát
E 553aMagnézium-szilikát
E 553bTalkum
E 554Nátrium-alumínium-szilikát
E 555Kálium-alumínium-szilikát
E 556Kalcium-alumínium-szilikát (2)
E 558Bentonit (3)
E 559Alumínium-szilikát (kaolin) (2)
E 570Zsírsavak
E 574Glükonsav
E 575Glükono-delta-lakton
E 576Nátrium-glükonát
E 577Kálium-glükonát
E 578Kalcium-glükonát
E 579Vas(II)-glükonát
E 585Vas(II)-laktát
E 5864-hexil-rezorcin
E 620Glutaminsav
E 621Nátrium-glutamát
E 622Kálium-glutamát
E 623Kalcium-diglutamát
E 624Ammónium-glutamát
E 625Magnézium-diglutamát
E 626Guanilsav
E 627Dinátrium-guanilát
E 628Dikálium-guanilát
E 629Kalcium-guanilát
E 630Inozinsav
E 631Dinátrium-inozinát
E 632Dikálium-inozinát
E 633Kalcium-inozinát
E 634Kalcium-5'-ribonukleotidok
E 635Dinátrium-5'-ribonukleotidok
E 640Glicin és nátriumsója
E 641L-leucin
E 650Cink-acetát
E 900Dimetil-polisziloxán
E 901Fehér és sárga méhviasz
E 902Kandelillaviasz
E 903Karnaubaviasz
E 904Sellak
E 905Mikrokristályos viasz
E 907Hidrogénezett poli-1-decén
E 914Oxidált polietilén viasz
E 920L-Cisztein
E 927bKarbamid
E 938Argon
E 939Hélium
E 941Nitrogén
E 942Dinitrogén-oxid
E 943aBután
E 943bIzobután
E 944Propán
E 948Oxigén
E 949Hidrogén
E 999Quillajakivonat
E 1103Invertáz
E 1105Lizozim
E 1200Polidextróz
E 1201Polivinilpirrolidon
E 1202Polivinilpolipirrolidon
E 1203Polivinil-alkohol (PVA)
E 1204Pullulán
E 1205Bázikus metakrilát-kopolimer
E 1206Semleges metakrilát-kopolimer
E 1207Anionos metakrilát-kopolimer
E 1208Poli(vinil-pirrolidon)-vinil-acetát kopolimer
E 1209Poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimer
E 1210Karbomer
E 1404Oxidált keményítő
E 1410Monokeményítő-foszfát
E 1412Dikeményítő-foszfát
E 1413Foszforilezett dikeményítő-foszfát
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfát
E 1420Acetilezett keményítő
E 1422Acetilezett dikeményítő-adipát
E 1440Hidroxipropil-keményítő
E 1442Hidroxipropil-dikeményítő-foszfát
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát
E 1451Acetilezett oxidált keményítő
E 1452Keményítő-alumínium-oktenil-szukcinát
E 1505Trietil-citrát
E 1517Gliceril-diacetát (diacetin)
E 1518Gliceril-triacetát (triacetin)
E 1519Benzil-alkohol
E 1520Propán-1,2-diol (propilénglikol)
E 1521Polietilénglikol
(1)
Benzoesav jelen lehet bizonyos savanyú termékekben a helyes gyártási gyakorlat szerinti erjedési folyamat eredményeként is. (2)
2014. január 31-ig engedélyezett. (3)
2013. május 31-ig engedélyezett. (4)
Az alkalmazás kezdete: 2013. február 6-tól.

C. RÉSZ

AZ ADALÉKANYAG-CSOPORTOK MEGHATÁROZÁSA

1. I. csoport

E-számNévEgyedi felső határérték
E 170Kalcium-karbonátquantum satis
E 260Ecetsavquantum satis
E 261Kálium-acetátok (4)quantum satis
E 262Nátrium-acetátokquantum satis
E 263Kalcium-acetátquantum satis
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 290Szén-dioxidquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satis
E 306Tokoferolban gazdag kivonatquantum satis
E 307alfa-Tokoferolquantum satis
E 308gamma-Tokoferolquantum satis
E 309delta-Tokoferolquantum satis
E 322Lecitinekquantum satis
E 325Nátrium-laktátquantum satis
E 326Kálium-laktátquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 335Nátrium-tartarátokquantum satis
E 336Kálium-tartarátokquantum satis
E 337Nátrium-kálium-tartarátquantum satis
E 350Nátrium-malátokquantum satis
E 351Kálium-malátquantum satis
E 352Kalcium-malátokquantum satis
E 354Kalcium-tartarátquantum satis
E 380Triammónium-citrátquantum satis
E 400Alginsavquantum satis (1)
E 401Nátrium-alginátquantum satis (1)
E 402Kálium-alginátquantum satis (1)
E 403Ammónium-alginátquantum satis (1)
E 404Kalcium-alginátquantum satis (1)
E 406Agarquantum satis (1)
E 407Karragénquantum satis (1)
E 407aFeldolgozott Euchema moszatquantum satis (1)
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satis (1), (2)
E 412Guargumiquantum satis (1), (2)
E 413Tragantmézgaquantum satis (1)
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satis (1)
E 415Xantángumiquantum satis (1), (2)
E 417Taramaglisztquantum satis (1), (2)
E 418Gellángumiquantum satis (1)
E 422Glicerinquantum satis
E 425Konjak
i. Konjakgumi
ii. Konjak-glükomannán
10 g/kg, önállóan vagy együttesen (1) (2) (3)
E 426Szója-hemicellulózquantum satis
E 440Pektinekquantum satis (1)
E 460Cellulózquantum satis
E 461Metil-cellulózquantum satis
E 462Etil-cellulózquantum satis
E 463Hidroxipropil-cellulózquantum satis
E 464Hidroxipropil-metil-cellulózquantum satis
E 465Etil-metil-cellulózquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 469Enzimesen hidrolizált karboxi-metil-cellulózquantum satis
E 470aZsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóiquantum satis
E 470bZsírsavak magnéziumsóiquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észtereiquantum satis
E 472bZsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észtereiquantum satis
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észtereiquantum satis
E 472dZsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észtereiquantum satis
E 472eZsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észtereiquantum satis
E 472fZsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észtereiquantum satis
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 503Ammónium-karbonátokquantum satis
E 504Magnézium-karbonátokquantum satis
E 507Sósavquantum satis
E 508Kálium-kloridquantum satis
E 509Kalcium-kloridquantum satis
E 511Magnézium-kloridquantum satis
E 513Kénsavquantum satis
E 514Nátrium-szulfátokquantum satis
E 515Kálium-szulfátokquantum satis
E 516Kalcium-szulfátquantum satis
E 524Nátrium-hidroxidquantum satis
E 525Kálium-hidroxidquantum satis
E 526Kalcium-hidroxidquantum satis
E 527Ammónium-hidroxidquantum satis
E 528Magnézium-hidroxidquantum satis
E 529Kalcium-oxidquantum satis
E 530Magnézium-oxidquantum satis
E 570Zsírsavakquantum satis
E 574Glükonsavquantum satis
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
E 576Nátrium-glükonátquantum satis
E 577Kálium-glükonátquantum satis
E 578Kalcium-glükonátquantum satis
E 640Glicin és nátriumsójaquantum satis
E 920L-Ciszteinquantum satis
E 938Argonquantum satis
E 939Héliumquantum satis
E 941Nitrogénquantum satis
E 942Dinitrogén-oxidquantum satis
E 948Oxigénquantum satis
E 949Hidrogénquantum satis
E 1103Invertázquantum satis
E 1200Polidextrózquantum satis
E 1404Oxidált keményítőquantum satis
E 1410Monokeményítő-foszfátquantum satis
E 1412Dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1413Foszforilezett dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1420Acetilezett keményítőquantum satis
E 1422Acetilezett dikeményítő-adipátquantum satis
E 1440Hidroxipropil-keményítőquantum satis
E 1442Hidroxipropil-dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinátquantum satis
E 1451Acetilezett oxidált keményítőquantum satis
E 620Glutaminsav10 g/kg, önállóan vagy együttesen, glutaminsavban kifejezve
E 621Nátrium-glutamát
E 622Kálium-glutamát
E 623Kalcium-diglutamát
E 624Ammónium-glutamát
E 625Magnézium-diglutamát
E 626Guanilsav500 mg/kg, önállóan vagy együttesen, guanilsavban kifejezve
E 627Dinátrium-guanilát
E 628Dikálium-guanilát
E 629Kalcium-guanilát
E 630Inozinsav
E 631Dinátrium-inozinát
E 632Dikálium-inozinát
E 633Kalcium-inozinát
E 634Kalcium-5'-ribonukleotidok
E 635Dinátrium-5'-ribonukleotidok
E 420Szorbitokquantum satis (édesítéstől eltérő célokra)
E 421Mannit
E 953Izomalt
E 965Maltitok
E 966Laktit
E 967Xilit
E 968Eritrit
(1)
Nem használható zselés minicsészékben. (2)
Nem használható lenyeléskor rehidratálódó dehidratált élelmiszerek előállítására. (3)
Nem használható zselés édességekben. (4)
Az alkalmazás kezdete: 2013. február 6-tól.

2. II. csoport: Quantum satis mennyiségben engedélyezett élelmiszer-színezékek

E-számNév
E 101Riboflavinok
E 140Klorofillok, klorofillinek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei
E 150aKaramell
E 150bSzulfitos karamell
E 150cAmmóniás karamell
E 150dSzulfitos-ammóniás karamell
E 153Növényi szén
E 160aKarotinok
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubin
E 162Céklavörös, betanin
E 163Antociánok
E 170Kalcium-karbonát
E 172Vas-oxidok és vas-hidroxidok

3. III. csoport: Élelmiszer-színezékek együttes felső határértékkel

E-számNév
E 100Kurkumin
E 102Tartrazin
E 120Kárminsav, kármin
E 122Azorubin, karmazsin
E 129Alluravörös AC
E 131Patentkék V
E 132Indigotin, Indigókármin
E 133Brilliánskék FCF
E 142Zöld S
E 151Brilliánsfekete PN
E 155Barna HT
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30),
E 161bLutein

4. IV. csoport: Poliolok

E-számNév
E 420Szorbit
E 421Mannit
E 953Izomalt
E 965Maltitok
E 966Laktit
E 967Xilit
E 968Eritrit

5. Együttesen szabályozható más adalékanyagok

a) E 200 - 202: Szorbinsav - kálium-szorbát (SA)

E-számNév
E 200Szorbinsav
E 202Kálium-szorbát

b) E 210-213: Benzoesav - benzoátok (BA)

E-számNév
E 210Benzoesav
E 211Nátrium-benzoát
E 212Kálium-benzoát
E 213Kalcium-benzoát

c) E 200-213: Szorbinsav - szorbátok; Benzoesav - benzoátok (SA + BA)

E-számNév
E 200Szorbinsav
E 202Kálium-szorbát
E 210Benzoesav
E 211Nátrium-benzoát
E 212Kálium-benzoát
E 213Kalcium-benzoát

d) E 200-219: Szorbinsav - szorbátok; Benzoesav - benzoátok; p-Hidroxi-benzoátok (SA + BA + PHB)

E-számNév
E 200Szorbinsav
E 202Kálium-szorbát
E 210Benzoesav
E 211Nátrium-benzoát
E 212Kálium-benzoát
E 213Kalcium-benzoát
E 214Etil-p-hidroxi-benzoát
E 215Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát
E 218Metil-p-hidroxi-benzoát
E 219Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát

e) E 200 - 202; 214 - 219: Szorbinsav - kálium-szorbát; p-hidroxi-benzoátok (SA + PHB)

E-számNév
E 200Szorbinsav
E 202Kálium-szorbát
E 214Etil-p-hidroxi-benzoát
E 215Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát
E 218Metil-p-hidroxi-benzoát
E 219Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát

f) E 214-219: p-Hidroxi-benzoátok (PHB)

E-számNév
E 214Etil-p-hidroxi-benzoát
E 215Nátrium-etil-p-hidroxi-benzoát
E 218Metil-p-hidroxi-benzoát
E 219Nátrium-metil-p-hidroxi-benzoát

g) E 220-228: Kén-dioxid - szulfitok

E-számNév
E 220Kén-dioxid
E 221Nátrium-szulfit
E 222Nátrium-hidrogén-szulfit
E 223Nátrium-metabiszulfit
E 224Kálium-metabiszulfit
E 226Kalcium-szulfit
E 227Kalcium-hidrogén-szulfit
E 228Kálium-hidrogén-szulfit

h) E 249-250: Nitritek

E-számNév
E 249Kálium-nitrit
E 250Nátrium-nitrit

i) E 251-252: Nitrátok

E-számNév
E 251Nátrium-nitrát
E 252Kálium-nitrát

j) E 280-283: Propionsav - propionátok

E-számNév
E 280Propionsav
E 281Nátrium-propionát
E 282Kalcium-propionát
E 283Kálium-propionát

k) E 310-320: Propil-gallát, TBHQ és BHA

E-számNév
E 310Propil-gallát
E 319terc-Butil-hidrokinon (TBHQ)
E 320Butil-hidroxi-anizol (BHA)

l) E 338-341, E 343 and E 450-452: Foszforsav - foszfátok - di-, tri- és polifoszfátok

E-számNév
E 338Foszforsav
E 339Nátrium-foszfátok
E 340Kálium-foszfátok
E 341Kalcium-foszfátok
E 343Magnézium-foszfátok
E 450Difoszfátok (1)
E 451Trifoszfátok
E 452Polifoszfátok
(1)
Az E 450 (ix) kivételével.

m) E 355-357: Adipinsav - adipátok

E-számNév
E 355Adipinsav
E 356Nátrium-adipát
E 357Kálium-adipát

n) E 432-436: Poliszorbátok

E-számNév
E 432Polioxi-etilén(20)-szorbitan-monolaurát (poliszorbát 20)
E 433Polioxi-etilén-szorbitan-monooleát (poliszorbát 80)
E 434Polioxi-etilén-szorbitan-monopalmitát (poliszorbát 40)
E 435Polioxi-etilén-szorbitan-monosztearát (poliszorbát 60)
E 436Polioxi-etilén-szorbitan-trisztearát (poliszorbát 65)

o) E 473-474: Zsírsavak szacharóz-észterei, szaharózgliceridek

E-számNév
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei
E 474Szaharózgliceridek

p) E 481-482: Sztearoil-2-laktilát

E-számNév
E 481Nátrium-sztearoil-2-laktilát
E 482Kalcium-sztearoil-2-laktilát

q) E 491-495: Szorbitan-észterek

E-számNév
E 491Szorbitan-monosztearát
E 492Szorbitan-trisztearát
E 493Szorbitan-monolaurát
E 494Szorbitan-monooleát
E 495Szorbitan-monopalmitát

r) E 520-523: Alumínium-szulfátok

E-számNév
E 520Alumínium-szulfát
E 521Alumínium-nátrium-szulfát
E 522Alumínium-kálium-szulfát
E 523Alumínium-ammónium-szulfát

s.1) E 551-559: Szilícium-dioxid - szilikátok ( 7 )

E-szám

Név

E 551

Szilícium-dioxid

E 552

Kalcium-szilikát

E 553a

Magnézium-szilikát

E 553b

Talkum

E 554

Nátrium-alumínium-szilikát

E 555

Kálium-alumínium-szilikát

E 556

Kalcium-alumínium-szilikát

E 559

Alumínium-szilikát (kaolin)

s.2) E 551-553: Szilícium-dioxid - szilikátok ( 8 )

E-szám

Név

E 551

Szilícium-dioxid

E 552

Kalcium-szilikát

E 553a

Magnézium-szilikát

E 553b

Talkum

t) E 620-625: Glutaminsav - glutamátok

E-számNév
E 620Glutaminsav
E 621Nátrium-glutamát
E 622Kálium-glutamát
E 623Kalcium-diglutamát
E 624Ammónium-glutamát
E 625Magnézium-diglutamát

u) E 626-635: Ribonukleotidok

E-számNév
E 626Guanilsav
E 627Dinátrium-guanilát
E 628Dikálium-guanilát
E 629Kalcium-guanilát
E 630Inozinsav
E 631Dinátrium-inozinát
E 632Dikálium-inozinát
E 633Kalcium-inozinát
E 634Kalcium-5'-ribonukleotid
E 635Dinátrium-5'-ribonukleotid

v) E 960a - 960d: Szteviol-glikozidok

E-számNév
E 960aSztéviából származó szteviol-glikozidok
E 960cEnzimesen előállított szteviol-glikozidok
E 960dGlikolizált szteviol-glikozidok

D. RÉSZ

ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK

SzámNév
0.Az összes élelmiszer-kategória
01.Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők
01.1Ízesítés nélküli, pasztőrözött és sterilezett tej (beleértve az UHT-tejet is)
01.2Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, ideértve a természetes, ízesítés nélküli írót (kivéve a sterilezett író), savanyítás utáni hőkezelés nélkül
01.3Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, savanyítás utáni hőkezeléssel
01.4Ízesített, savanyú tejtermékek, ideértve a hőkezelt termékeket is
01.5Dehidratált tej, a 2001/114/EK irányelvben meghatározottak szerint
01.6Tejszín és tejszínpor
01.6.1Ízesítés nélküli pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)
01.6.2Ízesítés nélküli,, savanyú, élőflórás, 20 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú tejszínek és tejszín-helyettesítők
01.6.3Egyéb tejszínek
01.7Sajtok és sajttermékek
01.7.1Érlelés nélküli sajt, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
01.7.2Érlelt sajt
01.7.3Ehető sajthéj
01.7.4Savósajt
01.7.5Ömlesztett sajt
01.7.6Sajttermékek (kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket)
01.8Tejtermék-helyettesítők, beleértve az italfehérítőket is
01.9Étkezési kazeinátok
02.Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók
02.1Alapvetően vízmentes zsírok és olajok (kivéve a vízmentes tejzsírt)
02.2Főleg „víz olajban” típusú zsír- és olajemulziók
02.2.1Vaj és vajkoncentrátum, vajolaj és vízmentes tejzsír
02.2.2Egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve a kenhető készítményeket, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, valamint a folyékony emulziókat
02.3Növényiolaj-spray
03.Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények
04.Gyümölcs- és zöldségfélék
04.1Feldolgozatlan gyümölcs és zöldség
04.1.1Friss egész gyümölcs és zöldség
04.1.2Hámozott, darabolt és aprított gyümölcs és zöldség
04.1.3Fagyasztott gyümölcs és zöldség
04.2Feldolgozott gyümölcs és zöldség
04.2.1Szárított gyümölcs és zöldség
04.2.2Gyümölcs és zöldség ecetben, olajban vagy sós lében
04.2.3Dobozos vagy üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek
04.2.4Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve az 5.4. alá tartozó termékeket
04.2.4.1Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve a befőtteket
04.2.4.2Befőttek, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
04.2.5Dzsemek, zselék, marmeládok és hasonló termékek
04.2.5.1Extradzsem és extrazselé, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
04.2.5.2Dzsemek, zselék és marmeládok, valamint édesített gesztenyekrém, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
04.2.5.3Más hasonló kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények
04.2.5.4Mogyoróvaj és mogyorókrém
04.2.6Feldolgozott burgonyatermékek
05.Édességek
05.1A 2000/36/EK irányelv hatálya alá tartozó kakaó- és csokoládétermékek
05.2Egyéb édességek, ideértve a leheletfrissítő cukorkákat is
05.3Rágógumi
05.4Díszítések, bevonatok és töltelékek, kivéve a 4.2.4. kategóriába tartozó gyümölcsalapú töltelékeket
06.Gabonafélék és gabonakészítmények
06.1Egész, tört vagy pelyhesített gabonaszemek
06.2Lisztek és más malomipari termékek, valamint keményítők
06.2.1Liszt
06.2.2Keményítő
06.3Reggeli gabonapehely
06.4Tészta
06.4.1Friss tészta
06.4.2Száraztészta
06.4.3Friss előfőzött tészta
06.4.4Burgonyagnocchi
06.4.5Töltött tészta töltelékei (ravioli és hasonló termékek)
06.5Feldolgozott tészták
06.6Viszkózus vagy félfolyékony tészták
06.7Előfőzött vagy feldolgozott gabonafélék
07.Sütőipari termékek
07.1Kenyér és zsemlefélék
07.1.1Kizárólag a következő összetevőkből készült kenyér: búzaliszt, víz, élesztő vagy kovász, só
07.1.2Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2Finompékáruk
08.Hús
08.1Friss hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús kivételével
08.2A 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús
08.3Húskészítmények
08.3.1Nem hőkezelt húskészítmények
08.3.2Hőkezelt húskészítmények
08.3.3Állati belek, bevonatok és díszítések húsokhoz
08.3.4Hagyományos és hagyományosan pácolt húskészítmények, a nitritekre és nitrátokra vonatkozó egyedi rendelkezésekkel
08.3.4.1Bemerítéssel pácolt hagyományos termékek (nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páclében bemerítéssel pácolt húskészítmények)
08.3.4.2Szárazon pácolt hagyományos termékek. (A száraz pácolási eljárás azt jelenti, hogy a nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páckeveréket szárazon felviszik a hús felületére, majd a húst stabilizálják/érlelik)
08.3.4.3Egyéb hagyományos és hagyományosan pácolt termékek (ideértve a bemerítéses és száraz pácolási eljárás együttes alkalmazását, vagy nitrit, illetve nitrát jelenlétét összetett termékben, vagy a páclének a termékbe a főzés előtt történő befecskendezését)
09.Hal és halászati termékek
09.1Feldolgozatlan hal és halászati termékek
09.1.1Feldolgozatlan hal
09.1.2Feldolgozatlan rákfélék és puhatestűek
09.2Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is
09.3Halikra, haltej
10.Tojás és tojástermékek
10.1Feldolgozatlan tojás
10.2Feldolgozott tojás és tojástermékek
11.Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszer
11.1Cukrok és szirupok, a 2001/111/EK irányelvben meghatározottak szerint
11.2Egyéb cukrok és szirupok
11.3Méz, a 2001/110/EK irányelvben meghatározottak szerint
11.4Asztali édesítőszerek
11.4.1Folyékony asztali édesítőszerek
11.4.2Por alakú asztali édesítőszerek
11.4.3Tabletta alakú asztali édesítőszerek
12.Sók, fűszerek, levesek, szószok és mártások, saláták és fehérjetermékek
12.1Só és sóhelyettesítők
12.1.1
12.1.2Sóhelyettesítők
12.2Zöldfűszerek, fűszerek, ételízesítők
12.2.1Zöldfűszerek és fűszerek
12.2.2Ételízesítők
12.3Ecet és (4–30 térfogatszázalékban vízzel) hígított ecetsav
12.4Mustár
12.5Levesek és erőlevesek
12.6Szószok, mártások
12.7Saláták és pikáns szendvicskrémek
12.8Élesztő és élesztőtermékek
12.9Fehérjetermékek, kivéve az 1.8. kategóriába tartozó termékeket
13.Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, a 2009/39/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.1Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek
13.1.1Anyatej-helyettesítő tápszerek, a 2006/141/EK irányelvben (1) meghatározottak szerint
13.1.2Anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2006/141/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.1.3Csecsemők és a kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, a 2006/125/EK irányelvben (2) meghatározottak szerint
13.1.4Kisgyermekek számára készült más élelmiszerek
13.1.5Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
13.1.5.1Csecsemők számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
13.1.5.2Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben (3) meghatározottak szerint
13.2Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint (kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket)
13.3A teljes napi élelmiszer-bevitelt vagy egyes ételeket (a teljes napi étrendet vagy annak egy részét) helyettesítő, testtömeg-szabályozó diétás élelmiszerek
13.4Gluténérzékenységben (lisztérzékenységben) szenvedőknek szánt élelmiszerek, a 41/2009/EK rendeletben (4) meghatározottak szerint
14.Italok
14.1Alkoholmentes italok
14.1.1Víz, beleértve a természetes ásványvizet, a 2009/54/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint a forrásvizet és minden más palackozott vagy csomagolt vizet
14.1.2Gyümölcslevek, a 2001/112/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint zöldséglevek
14.1.3Gyümölcsnektárok, a 2001/112/EK meghatározottak szerint, valamint zöldségnektárok és hasonló termékek
14.1.4Ízesített italok
14.1.5Pörkölt kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei
14.1.5.1Kávé, kávékivonatok
14.1.5.2Egyéb
14.2Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és kis alkoholtartalmú megfelelőiket is
14.2.1Sör és malátaitalok
14.2.2Bor és más termékek, az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározottak szerint
14.2.3Almabor és körtebor
14.2.4Gyümölcsbor és made wine
14.2.5Mézsör
14.2.6Szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendeletben meghatározottak szerint
14.2.7Ízesített borászati termékek, a 251/2014/EU rendeletben meghatározottak szerint
14.2.8Egyéb alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékeit és a 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó, desztilláltalkohol-alapú egyéb alkoholtartalmú italokat is
15.Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek
15.1Burgonya-, gabona-, liszt- vagy keményítőalapú snackek
15.2Feldolgozott diófélék
16.Desszertek, kivéve az 1., 3. és 4. kategóriába tartozó termékeket
17.A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők
17.1Szilárd étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket
17.2Folyékony étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült étrend-kiegészítőket
18.Az 1–17. kategóriába nem tartozó feldolgozott élelmiszerek, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek készült élelmiszereket
(1)
HL L 401., 2006.12.30., 1. o. (2)
HL L 339., 2006.12.6., 16. o. (3)
HL L 91., 1999.4.7., 29. o. (4)
HL L 16., 2009.1.21., 3. o.

E. RÉSZ

ENGEDÉLYEZETT ÉLELMISZER-ADALÉKANYAGOK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉLELMISZER-KATEGÓRIÁK SZERINT

Kategória számaE-számNévFelső határérték (mg/kg vagy mg/l)LábjegyzetekKorlátozások/kivételek
0Az összes élelmiszerkategóriához engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok, kivéve a csecsemők és a kisgyermekek számára készült élelmiszereket, hacsak külön rendelkezés nem létezik erre vonatkozóan
E 290Szén-dioxidquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 938Argonquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 939Héliumquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 941Nitrogénquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 942Dinitrogén-oxidquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 948Oxigénquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 949Hidrogénquantum satishasználható a csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerekben
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok10 000(1) (4) (57)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek (azaz az előállítási folyamat során szárított élelmiszerek és ezek keverékei), kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1) (57)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek (azaz az előállítási folyamat során szárított élelmiszerek és ezek keverékei), kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1) (57)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek (azaz az előállítási folyamat során szárított élelmiszerek és ezek keverékei), kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
E 459béta-Ciklodextrinquantum satiskizárólag: élelmiszerek tabletta és bevonatos tabletta formájában, kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: tabletta és bevonatos tabletta formájában lévő élelmiszerek, kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: élelmiszerek tabletta és bevonatos tabletta formájában, kivéve a melléklet A. részének 1. táblázatában felsorolt élelmiszereket
(1): Az adalékokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(57): A felső határértéket kell alkalmazni, kivéve, ha az adott élelmiszer vagy élelmiszer-kategória tekintetében a melléklet 01–18. pontjában más felső határérték van meghatározva.
01Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők
01.1Ízesítés nélküli pasztőrözött és sterilezett tej (beleértve az UHT-tejet is)
E 331Nátrium-citrát4 000kizárólag: UHT-kecsketej
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)kizárólag: sterilezett és UHT-tej
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
01.2Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, ideértve a természetes, ízesítés nélküli írót (kivéve a sterilezett írót), savanyítás utáni hőkezelés nélkül
01.3Ízesítés nélküli savanyú tejtermékek, savanyítás utáni hőkezeléssel
I. csoportAdalékanyagok
E 200 – 202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: aludttej
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
01.4Ízesített savanyú tejtermékek, beleértve a hőkezelt termékeket is
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(74)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel150Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel150(74)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 104Kinolinsárga10(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S5(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös5(61)
E 160b(i)Annatto bixin15(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin4(94)
E 160dLikopin30
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok300(1) (2)kizárólag: hőkezelés nélküli tejalapú desszertek
E 297Fumársav4 000kizárólag: gyümölcsízesítésű desszertek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok3 000(1) (4)
E 355–357Adipinsav – adipátok1 000kizárólag: gyümölcsízesítésű desszertek
E 363Borostyánkősav6 000
E 416Karayagumi6 000
E 427Kassziagumi2 500
E 432–436Poliszorbátok1 000
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szakarózgliceridek5 000
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei2 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000
E 491–495Szorbitan-észterek5 000
E 950Aceszulfám K350kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói100(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz400kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin5kizárólag: ízfokozóként
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok100(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 969Advantame10kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(74) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 15 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
01.5Dehidratált tej, a 2001/114/EK irányelvben meghatározottak szerint
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve az ízesítés nélküli termékeket
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satis
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1)kizárólag: italautomatákban használt tejpor
E 322Lecitinquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)kizárólag: részben dehidratált tej 28 % alatti szárazanyag-tartalommal
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 500(1) (4)kizárólag: részben dehidratált tej 28 % feletti szárazanyag-tartalommal
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 500(1) (4)kizárólag: tejpor és sovány tejpor
E 392Rozmaringkivonatok200(41) (46)kizárólag: italautomatákban használt tejpor
E 392Rozmaringkivonatok30(46)kizárólag: jégkrém készítéséhez használt tejpor
E 407Karragénquantum satis
E 500(ii)Nátrium-hidrogén-karbonátquantum satis
E 501(ii)Kálium-hidrogén-karbonátquantum satis
E 509Kalcium-kloridquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
01.6Tejszín és tejszínpor
01.6.1Ízesítés nélküli pasztőrözött tejszín (kivéve a csökkentett zsírtartalmú tejszínt)
E 401Nátrium-alginátquantum satis
E 402Kálium-alginátquantum satis
E 407Karragénquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
01.6.2Ízesítés nélküli, savanyú, élőflórás, 20 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú tejszínek és tejszín-helyettesítők
E 406Agarquantum satis
E 407Karragénquantum satis
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satis
E 412Guargumiquantum satis
E 415Xantángumiquantum satis
E 440Pektinekquantum satis
E 460Cellulózquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 1404Oxidált keményítőquantum satis
E 1410Monokeményítő-foszfátquantum satis
E 1412Dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1413Foszforilezett dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1420Acetilezett keményítőquantum satis
E 1422Acetilezett dikeményítő-adipátquantum satis
E 1440Hidroxipropil-keményítőquantum satis
E 1442Hidroxipropil-dikeményítő-foszfátquantum satis
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinátquantum satis
E 1451Acetilezett oxidált keményítőquantum satis
01.6.3Egyéb tejszínek
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: ízesített tejszínek
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel150kizárólag: ízesített tejszínek
E 104Kinolinsárga10(61)kizárólag: ízesített tejszínek
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S5(61)kizárólag: ízesített tejszínek
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös5(61)kizárólag: ízesített tejszínek
E 234Nizin10kizárólag: clotted cream
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: sterilezett, pasztőrözött, UHT-kezelt tejszín és tejszínhab
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)kizárólag: sterilezett tejszín és csökkentett zsírtartalmú sterilezett tejszín
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
01.7Sajtok és sajttermékek
01.7.1Érlelés nélküli sajt, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
I. csoportAdalékanyagokkivéve: mozzarella
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: ízesített, érlelés nélküli sajtok
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel150kizárólag: ízesített, érlelés nélküli sajtok
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)
E 234Nizin10kizárólag: mascarpone
E 260Ecetsavquantum satiskizárólag: mozzarella
E 267Pufferolt ecetquantum satiskizárólag: mozzarella
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: mozzarella
E 330Citromsavquantum satiskizárólag: mozzarella
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)kivéve: mozzarella
E 460(ii)Porított cellulózquantum satiskizárólag: reszelt és szeletelt mozzarella
E 575Glükono-delta-laktonquantum satiskizárólag: mozzarella
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
01.7.2Érlelt sajt
E 1105Lizozimquantum satis
E 120Kárminsav, kármin125(83)kizárólag: vörös márványsajt és vörös pesztós sajt
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: sage derby sajt
E 141Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexekquantum satiskizárólag: zsályás Derby sajt, zöld és vörös pesztós sajt, vaszabis sajt és zöld fűszeres márványsajt
E 153Növényi szénquantum satiskizárólag: morbier sajt
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt
E 160b(i)Annatto bixin15(94)kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt, valamint vörös és zöld pesztós sajt
E 160b(ii)Annatto norbixin15(94)kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt, valamint vörös és zöld pesztós sajt
E 160b(ii)Annatto norbixin50kizárólag: red Leicester sajt
E 160b(ii)Annatto norbixin35kizárólag: Mimolette sajt
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt, valamint vörös pesztós sajt
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: vörös márványsajt
E 170Kalcium-karbonátquantum satis
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: sajt, előcsomagolt, szeletelt és darabolt; rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbátquantum satiskizárólag: érlelt termékek felületkezelése
E 234Nizin12,5(29)
E 235Natamicin1 mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy egész sajtok külső kezelése
E 239Hexametilén-tetramin25 mg/kg maradék, formaldehidben kifejezvekizárólag: Provolone sajt
E 251–252Nitrátok150(30)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok
Időbeli hatály: 2026. október 9-ig
E 251–252Nitrátok75(30) (XA) (XB)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok
Időbeli hatály: 2026. október 9-től
E 251–252Nitrátok110(30) (XA) (XB)kizárólag: a Gäsene tejüzemből származó, legalább 11 hónapig érlelt hagyományos svéd röglyukas sajt
Időbeli hatály: 2027. október 9-ig
E 251–252Nitrátok110(30) (XA) (XB)kizárólag: a Kvibilléből származó, legalább 4 hónapig érlelt hagyományos svéd Cheddar sajt
Időbeli hatály: 2027. október 9-ig
E 251–252Nitrátok110(30) (XA) (XB)kizárólag: a Falköpingből származó, legalább 12 hónapig érlelt hagyományos svéd röglyukas sajt
Időbeli hatály: 2027. október 9-ig
E 280–283Propionsav – propionátokquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 460Porított cellulózquantum satiskizárólag: szeletelt és reszelt érlelt sajt
E 500(ii)Nátrium-hidrogén-karbonátquantum satiskizárólag: túrósajt
E 504Magnézium-karbonátokquantum satis
E 509Kalcium-kloridquantum satis
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény sajtok
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény sajtok
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(29): Ez az anyag egyes sajtokban az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.
(30): A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.
(83): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 3,2 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XB): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 35 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
01.7.3Ehető sajthéj
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkelquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkelquantum satis(67)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 104Kinolinsárga10(62)
E 160dLikopin30
E 180Litolrubin BKquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 180Litolrubin BKquantum satis(67)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 160b(i)Annatto bixin20(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)
(62) Az E 104 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(67) A kárminsav, kármin (E 120) és a litolrubin BK (E 180) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 10 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
01.7.4Savósajt
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: sajt, előcsomagolt, szeletelt; rétegelt sajt és más élelmiszert tartalmazó sajt
E 251–252Nitrátok150(30)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok sajtteje
Időbeli hatály: 2026. október 9-ig
E 251–252Nitrátok75(30) (XA) (XB)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy sajtok sajtteje
Időbeli hatály: 2026. október 9-től
E 260Ecetsavquantum satis
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 460(ii)Porított cellulózquantum satiskizárólag: reszelt és szeletelt sajtok
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(30): A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XB): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 35 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
01.7.5Ömlesztett sajt
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 100Kurkumin100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 102Tartrazin100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 120Kárminsav, kármin100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kármin100(33) (66)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 122Azorubin, karmazsin100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30)100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 161bLutein100(33)kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 160dLikopin5kizárólag: ízesített ömlesztett sajtok
E 160aKarotinokquantum satis
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satis
E 160b(i)Annatto bixin15(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin8(94)
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)
E 234Nizin12,5(29)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)
E 427Kassziagumi2 500
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(29): Ez az anyag egyes sajtokban az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.
(33) Az E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e és E 161b adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(66): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
01.7.6Sajttermékek (kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket)
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: ízesített, érlelés nélküli termékek
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100kizárólag: ízesített, érlelés nélküli termékek
E 1105Lizozimquantum satiskizárólag: érlelt termékek
E 120Kárminsav, kármin125kizárólag: vörösmárványos termékek
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek
E 160b(ii)Annatto norbixin8kizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: érlelt narancssárga, sárga és törtfehér termékek
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: vörösmárványos termékek
E 170Kalcium-karbonátquantum satiskizárólag: érlelt termékek
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: érlelés nélküli termékek; érlelt termékek, előcsomagolt, szeletelt; rétegelt érlelt termékek és más élelmiszert tartalmazó érlelt termékek
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbátquantum satiskizárólag: érlelt termékek felületkezelése
E 234Nizin12,5(29)kizárólag: érlelt és ömlesztett termékek
E 235Natamicin1 mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen)kizárólag kemény, félkemény és féllágy egész termékek külső kezelése
E 251–252Nitrátok150(30)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy érlelt termékek
Időbeli hatály: 2026. október 9-ig
E 251–252Nitrátok75(30) (XA) (XB)kizárólag: kemény, félkemény és féllágy érlelt termékek
Időbeli hatály: 2026. október 9-től
E 280–283Propionsav – propionátokquantum satiskizárólag: érlelt termékek felületkezelése
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)kizárólag: érlelés nélküli termékek
E 460Porított cellulózquantum satiskizárólag: reszelt és szeletelt érlelt termékek és érlelés nélküli termékek
E 504Magnézium-karbonátokquantum satiskizárólag: érlelt termékek
E 509Kalcium-kloridquantum satiskizárólag: érlelt termékek
E 551–559Szilícium-dioxid, kalcium-szilikát, magnézium-szilikát, talkum10 000(1)kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény termékek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szeletelt vagy reszelt kemény és félkemény termékek
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 575Glükono-delta-laktonquantum satiskizárólag: érlelt termékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(29): Ez az anyag egyes termékekben az erjedési folyamatok eredményeképpen természetes módon előfordulhat.
(30): A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XB): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 35 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
01.8Tejtermék-helyettesítők, beleértve az italfehérítőket is
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: fehérjealapú sajthelyettesítők
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbátquantum satis(1) (2)kizárólag: sajthelyettesítők (csak felületkezelés)
E 251–252Nitrátok150(30)kizárólag: tejalapú sajthelyettesítők
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok75(30) (XA) (XB)kizárólag: tejalapú sajthelyettesítők
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 280–283Propionsav – propionátokquantum satiskizárólag: sajthelyettesítők (csak felületkezelés)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: tejszínhab-helyettesítők
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)kizárólag: ömlesztettsajt-helyettesítők
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok30 000(1) (4)kizárólag: italfehérítők
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok50 000(1) (4)kizárólag: italautomatákban használt italfehérítők
E 432–436Poliszorbátok5 000(1)kizárólag: tej- és tejszín-helyettesítők
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)kizárólag: tejszín-helyettesítők
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek20 000(1)kizárólag: italfehérítők
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000kizárólag: tej- és tejszín-helyettesítők
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei500kizárólag: italfehérítők
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei1 000kizárólag: italfehérítők
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000kizárólag: tej- és tejszín-helyettesítők
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok3 000(1)kizárólag: italfehérítők
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)kizárólag: tej- és tejszín-helyettesítők; italfehérítők
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szeletelt- vagy reszeltsajt-pótlók és ömlesztettsajt-pótlók; italfehérítők
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szeletelt- vagy reszeltsajt-pótlók és ömlesztettsajt-pótlók; italfehérítők
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(30): A sajttejben, vagy pedig ennek megfelelő érték, ha a hozzáadás a savó eltávolítása és a víz hozzáadása után történik.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XB): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 35 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
01.9Étkezési kazeinátok
E 170Kalcium-karbonátquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 380Triammónium-citrátquantum satis
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 503Ammónium-karbonátokquantum satis
E 504Magnézium-karbonátokquantum satis
E 524Nátrium-hidroxidquantum satis
E 525Kálium-hidroxidquantum satis
E 526Kalcium-hidroxidquantum satis
E 527Ammónium-hidroxidquantum satis
E 528Magnézium-hidroxidquantum satis
02Zsírok és olajok, zsír- és olajemulziók
02.1Alapvetően vízmentes zsírok és olajok (kivéve a vízmentes tejzsírt)
E 100Kurkuminquantum satiskizárólag: zsírok
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: zsírok
E 160b(i)Annatto bixin10kizárólag: zsírok
E 270Tejsavquantum satiskizárólag főzéshez, illetve sütéshez vagy mártáskészítéshez, kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 300Aszkorbinsavquantum satiskizárólag főzéshez, illetve sütéshez vagy mártáskészítéshez, kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 306Tokoferolban gazdag kivonatquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 307alfa-Tokoferolquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 307alfa-Tokoferol200kizárólag: finomított olívaolajok, beleértve az olívapogácsa-olajat is
E 308gamma-Tokoferolquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 309delta-Tokoferolquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (41)kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír (kivéve az olívapogácsa-olajat), sertészsír, halolaj, marha-, baromfi- és birkazsiradék
E 321Butil-hidroxi-toluol (BHT)100(41)kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír (kivéve az olívapogácsa-olajat), sertészsír, halolaj, marha-, baromfi- és birkazsiradék
E 322Lecitinek30 000kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 330Citromsavquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 331Nátrium-citrátokquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 332Kálium-citrátokquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 333Kalcium-citrátquantum satiskivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 392Rozmaringkivonatok30(41) (46)kizárólag: nem hőkezelt élelmiszerekhez használt növényi olajok (kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat) és zsírok, ha a többszörösen telítetlen zsírsavak mennyisége a teljes zsírsavtartalom 15 tömegszázalékánál nagyobb
E 392Rozmaringkivonatok50(41) (46)kizárólag: halolajok és algaolajok; sertészsír, marha-, baromfi-, birka-, sertészsiradék; hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok; sütőolaj és sütőzsír, kivéve az olívaolajat és az olívapogácsa-olajat
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei10 000kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észtereiquantum satiskizárólag főzéshez, illetve sütéshez vagy mártáskészítéshez, kivéve a szűz olajokat és olívaolajokat
E 900Dimetil-polisziloxán10kizárólag: sütőolajok és sütőzsírok
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
02.2Főleg „víz olajban” típusú zsír- és olajemulziók
02.2.1Vaj és vajkoncentrátum, vajolaj és vízmentes tejzsír
E 160aKarotinokquantum satiskivéve a juh- és kecsketejből készült vaj
E 500Nátrium-karbonátokquantum satiskizárólag: savanyútejszín vaj
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)kizárólag: savanyútejszín vaj
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
02.2.2Egyéb zsír- és olajemulziók, ideértve a kenhető készítményeket, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletben meghatározottak szerint, valamint a folyékony emulziókat
I. csoportAdalékanyagok
E 100Kurkuminquantum satiskivéve a csökkentett zsírtartalmú vajat
E 160aKarotinokquantum satis
E 160b(i)Annatto bixin10kivéve a csökkentett zsírtartalmú vajat
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: 60 % vagy nagyobb zsírtartalmú zsíremulziók (a vaj kivételével)
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: 60 %-nál kisebb zsírtartalmú zsíremulziók
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (2)kizárólag: sütőzsír
E 321Butil-hidroxi-toluol (BHT)100kizárólag: sütőzsír
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: kenhető zsírok
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetra-acetát (kalcium-dinátrium-EDTA)100kizárólag: kenhető zsírok, az 1234/2007/EK rendelet 115. cikkében és XV. mellékletében meghatározottak szerint, legfeljebb 41 % zsírtartalommal
E 392Rozmaringkivonatok100(41) (46)kizárólag: 80 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú kenhető zsírok
E 405Propán-1,2-diol-alginát3 000
E 432–436Poliszorbátok10 000(1)kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000
E 476Poliglicerin-poliricinoleát4 000kizárólag: kenhető zsírok, az 1308/2013/EK rendelet (1) 75. cikke (1) bekezdésének h) pontjában és 78. cikke (1) bekezdésének f) pontjában, valamint VII. melléklete II. függelékének VII. részében meghatározottak szerint, legfeljebb 41 % zsírtartalommal, valamint 10 %-nál kisebb zsírtartalmú, hasonló kenhető termékek; végső fogyasztónak történő értékesítésre szánt, legfeljebb 70 %-os zsírtartalmú, folyékony növényiolaj-emulziók
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol észterei10 000kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók
E 479bHőkezeléssel oxidált szójaolaj zsírsavak mono- és digliceridjeivel reagáltatva5 000kizárólag: sütéshez használt zsíremulziók
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok10 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek10 000(1)
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: sütőlap-zsírozó termékek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: sütőlap-zsírozó termékek
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 900Dimetil-polisziloxán10kizárólag: sütőolajok és sütőzsírok
E 959Neoheszperidin DC5kizárólag: ízfokozóként, kizárólag az 1234/2007EK rendelet mellékletében a B. és C. zsírcsoportokban szereplő zsírokban
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozin és karnozinsav összmennyiségeként kifejezve.
02.3Növényiolaj-spray
I. csoportAdalékanyagok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok30 000(1) (4)kizárólag: vízalapú emulziós spray-k sütőlapok bevonására
E 392Rozmaringkivonatok50(41) (46)kizárólag: hőkezelt élelmiszerek ipari előállításához használt zsírok és olajok
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: sütőlap-zsírozó termékek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: sütőlap-zsírozó termékek
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 943aButánquantum satiskizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray
E 943bIzobutánquantum satiskizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray
E 944Propánquantum satiskizárólag: növényiolaj-spray sütőformák kenésére (kizárólag ipari felhasználásra) és vízalapú emulziós spray
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
03Fagyasztott állapotban fogyasztható készítmények
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(75)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel150(25)
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 160b(ii)Annatto norbixin20
E 160dLikopin40
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 405Propán-1,2-diol-alginát3 000kizárólag: fagyasztott állapotban fogyasztható vízalapú készítmények
E 427Kassziagumi2 500
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
E 476Poliglicerin-poliricinoleát4 000kivéve a szorbeteket
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei3 000
E 491–495Szorbitan-észterek500(1)
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: jégkrémet tartalmazó előrecsomagolt ostyák
E 950Aceszulfám K800kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám800kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói100(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz320kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám26kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó800(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 964Poliglucitszirup200 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame10kizárólag csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(25) Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(75) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 30 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
04Gyümölcs- és zöldségfélék
04.1Feldolgozatlan gyümölcs és zöldség
04.1.1Friss egész gyümölcs és zöldség
E 172Vas-oxidok és vas-hidroxidok6kizárólag kontraszterősítőként citrusfélék, dinnyefélék és gránátalma jelölésére a következők céljából:
— az uniós és/vagy a nemzeti jogszabályok által előírt kötelező tájékoztató adatok valamelyikének vagy mindegyikének ismételt feltüntetése,
— és/vagy
— önkéntes alapon a következő adatok megadása: a védjegy, az előállítás módja, PLU-kód, QR-kód és/vagy vonalkód
Az alkalmazás kezdete:
2013. június 24-től
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát20kizárólag: hámozatlan friss citrusfélék felületkezelése
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok10(3)kizárólag: csemegeszőlő, friss licsi (az ehető részeken mérve) és áfonya (Vaccinium corymbosum)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: vákuumcsomagolt csemegekukorica
E 445Fagyanta glicerin-észterei50kizárólag: citrusfélék felületkezelése
E 464Hidroxipropil-metil-cellulóz10kizárólag citrusfélék, dinnyefélék és gránátalma jelölésére a következők céljából:
— az uniós és/vagy a nemzeti jogszabályok által előírt kötelező tájékoztató adatok valamelyikének vagy mindegyikének ismételt feltüntetése,
— és/vagy
— önkéntes alapon a következő adatok megadása: a védjegy, az előállítás módja, PLU-kód, QR-kód és/vagy vonalkód
Az alkalmazás kezdete:
2013. június 24-től
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satiskizárólag citrusfélék, dinnyefélék, ananász, banán, papaya, mangó, avokádó és gránátalma felületi kezelésére
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridekquantum satis(1)kizárólag: friss gyümölcs, felületkezelés
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag a következő gyümölcsök felületkezelésére: citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack, ananász, banán, mangó, avokádó és gránátalma, valamint diófélékhez használt fényezőanyag
Időbeli hatály a banán, a mangó, az avokádó és a gránátalma tekintetében:
2012. december 25-től
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: friss citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack és ananász felületkezelése, és diófélékhez használt fényezőanyag
E 903Karnaubaviasz200kizárólag a következő gyümölcsök felületkezelésére: citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack, ananász, gránátalma, mangó, avokádó és papaya, valamint diófélékhez használt fényezőanyag
Időbeli hatály a gránátalma, a mangó, az avokádó és a papaya tekintetében:
2012. december 25-től
E 904Sellakquantum satiskizárólag a következő gyümölcsök felületkezelésére: citrusfélék, dinnye, alma, körte, barack, ananász, gránátalma, mangó, avokádó és papaya, valamint diófélékhez használt fényezőanyag
Időbeli hatály a gránátalma, a mangó, az avokádó és a papaya tekintetében:
2012. december 25-től
E 905Mikrokristályos viaszquantum satiskizárólag a következő gyümölcsök felületkezelésére: dinnye, papaya, mangó, avokádó és ananász
Időbeli hatály:
2012. december 25-től
E 914Oxidált polietilén viaszquantum satiskizárólag: citrusfélék, dinnye, papaja, mangó, avokádó és ananász felületkezelése
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
04.1.2Hámozott, darabolt és aprított gyümölcs és zöldség
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: hámozott burgonya
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok300(3)kizárólag: vöröshagyma-, fokhagyma- és mogyoróhagymapép
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok800(3)kizárólag: tormapép
E 296Almasavquantum satiskizárólag: előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 300Aszkorbinsavquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya, valamint fogyasztás előtt további feldolgozásra – többek között hőkezelésre – szánt, előrecsomagolt fehér zöldség
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 330Citromsavquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, előrecsomagolt feldolgozatlan és hámozott burgonya, valamint fogyasztás előtt további feldolgozásra – többek között hőkezelésre – szánt, előrecsomagolt fehér zöldség
E 331Nátrium-citrátokquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 332Kálium-citrátokquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 333Kalcium-citrátokquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
E 401Nátrium-alginát2 400(82)kizárólag: végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt, fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség
E 501Kálium-karbonátquantum satiskizárólag: fogyasztásra kész, előrecsomagolt, hűtött, feldolgozatlan gyümölcs és zöldség, valamint előrecsomagolt, feldolgozatlan és hámozott burgonya
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(82): Kizárólag az E 302-es adalékanyaggal használható fényezőanyagként, az E 302 felső határértéke 800 mg/kg a végső élelmiszerben.
04.1.3Fagyasztott gyümölcs és zöldség
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: fehér zöldségek, beleértve a gombát és a fehér hüvelyeseket is
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott burgonya
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátquantum satis
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
04.2Feldolgozott gyümölcs és zöldség
04.2.1Szárított gyümölcs és zöldség
I. csoportAdalékanyagokAz E 410, E 412, E 415 és E 417 nem használhatók lenyeléskor rehidratálódó dehidratált élelmiszerek előállítására.
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 120Kárminsav, kármin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 122Azorubin, karmazsin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 129Alluravörös AC200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 131Patentkék V200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 133Brilliánskék FCF200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: szárított gyümölcs
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: szárított kókuszdió
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: feldolgozott fehér zöldségek, beleértve a hüvelyeseket is
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: szárított gomba
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok150(3)kizárólag: szárított gyömbér
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: szárított paradicsom
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok400(3)kizárólag: szárított fehér zöldség
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok500(3)kizárólag: szárított gyümölcs és héjas diófélék, kivéve a szárított almát, körtét, banánt, sárgabarackot, őszibarackot, szőlőt, szilvát és fügét
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok600(3)kizárólag: szárított alma és körte
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok1 000(3)kizárólag: szárított banán
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok2 000(3)kizárólag: szárított sárgabarack, őszibarack, szőlő, szilva és füge
E 907Hidrogénezett poli-1-decén2 000kizárólag: szárított gyümölcs, fényezőanyagként
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(34) Az E 120, E 122, E 129, E 131 és E 133 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
04.2.2Gyümölcs és zöldség ecetben, olajban vagy sós lében
I. csoportAdalékanyagok
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 120Kárminsav, kármin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 122Azorubin, karmazsin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 129Alluravörös AC200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 131Patentkék V200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 133Brilliánskék FCF200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: olajbogyó és olajbogyó-alapú termékek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kivéve: olajbogyó és sárgahúsú paprika sós lében
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok500(3)kizárólag: sárgahúsú paprika sós lében
E 579Vas(II)-glükonát150(56)kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó
E 585Vas-laktát150(56)kizárólag: a svéd májpástétomok összetevőjeként használt Albatrellus ovinus gomba és az oxidációval barnított olajbogyó
E 950Aceszulfám K200kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 951Aszpartám300kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói160(52)kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 955Szukralóz180kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok100(1) (60)kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség
E 961Neotám10kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó200(11)a (49) (50)kizárólag: gyümölcsből és zöldségből készült tartósított, édes-savanyú termékek
E 969Advantame3kizárólag: tartósított édes-savanyú gyümölcs és zöldség
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(34) Az E 120, E 122, E 129, E 131 és E 133 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(56): Vasban kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
04.2.3Dobozos vagy üveges gyümölcs- és zöldségkonzervek
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 120Kárminsav, kármin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 122Azorubin, karmazsin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 129Alluravörös AC200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 131Patentkék V200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 133Brilliánskék FCF200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 102Tartrazin100kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)
E 133Brilliánskék FCF20kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)
E 142Zöld S10kizárólag: feldolgozott velőborsó és zöldborsó (dobozos)
E 127Eritrozin200kizárólag: koktélcseresznye és kandírozott cseresznye
E 127Eritrozin150kizárólag: bigaro cseresznye szirupban és koktélban
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: fehér zöldségek, beleértve a hüvelyeseket és a feldolgozott gombákat is
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok250(3)kizárólag: üveges szeletelt citrom
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: üveges ropogós cseresznye; vákuumcsomagolású csemegekukorica
E 260Ecetsavquantum satis
E 261Kálium-acetátokquantum satisAz alkalmazás kezdete:
2013. február 6-tól
E 262Nátrium-acetátquantum satis
E 263Kalcium-acetátquantum satis
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 325Nátrium-laktátquantum satis
E 326Kálium-laktátquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 335Nátrium-tartarátquantum satis
E 336Kálium-tartarátquantum satis
E 337Nátrium-kálium-tartarátquantum satis
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát (kalcium-dinátrium-EDTA)250kizárólag: hüvelyesek, gomba és articsóka
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satiskizárólag: gesztenye lében
E 412Guargumiquantum satiskizárólag: gesztenye lében
E 415Xantángumiquantum satiskizárólag: gesztenye lében
E 509Kalcium-kloridquantum satis
E 512Ón(II)-klorid25(55)kizárólag: fehér spárga
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
E 579Vas(II)-glükonát150(56)kizárólag: oxidációval barnított olajbogyó
E 585Vas-laktát150(56)kizárólag: a svéd májpástétomok összetevőjeként használt Albatrellus ovinus gomba és az oxidációval barnított olajbogyó
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 950Aceszulfám K350kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói1 000(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 955Szukralóz400kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
E 969Advantame10kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gyümölcs
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(34) Az E 120, E 122, E 129, E 131 és E 133 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(55): Ónban kifejezve.
(56): Vasban kifejezve.
04.2.4Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve az 5.4. alá tartozó termékeket
04.2.4.1Gyümölcs- és zöldségkészítmények, kivéve a befőtteket
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: mostarda di frutta
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200kizárólag: mostarda di frutta
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, kivéve a gyümölcsléalapú italok gyártására használt termékeket
E 100Kurkumin50Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 101Riboflavinquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 104Kinolinsárga30(61)kizárólag: mostarda di frutta
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)kizárólag: mostarda di frutta
E 120Kárminsav, kármin100Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 120Kárminsav, kármin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 122Azorubin, karmazsin200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös20(61)kizárólag: mostarda di frutta
E 129Alluravörös AC200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 131Patentkék V200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 133Brilliánskék FCF200(34)kizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 141Klorofill-rézkomplexek és klorofillin-rézkomplexekquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 150aKaramellquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 153Növényi szénquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160aKarotinokquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 160ebéta-apo-8’-Karotinal (C30)100Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: zöldségek (kivéve az olajbogyót)
E 162Céklavörös, betaninquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: piros gyümölcsből készült tartósított termékek
E 163Antocianinokquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 172Vas-oxidok és vas-hidroxidokquantum satisKizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: gyümölcs- és zöldségkészítmények, beleértve a tengerimoszat-alapú készítményeket, a gyümölcsalapú szószokat és mártásokat, az aszpikot, kivéve a dobozos vagy üveges konzerv püréket, habokat, befőtteket, salátákat és hasonló termékeket
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: tengerimoszat-készítmények, olajbogyó és olajbogyó-alapú készítmények
E 210–213Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: főtt cékla
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: olajbogyó-alapú készítmények
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: feldolgozott fehér zöldség és gomba
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: rehidratált szárított gyümölcs és licsi, mostarda di frutta
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok300(3)kizárólag: vöröshagyma-, fokhagyma- és mogyoróhagymapép
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok800(3)kizárólag: tormapép
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok800(3)kizárólag: zselézett gyümölcskivonat, a végső fogyasztók részére értékesített folyékony pektin
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok800(1) (4)kizárólag: gyümölcskészítmények
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok4 000(1) (4)kizárólag: zöldségtermékekhez használt fényezőanyag
E 392Rozmaringkivonatok200(46)Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 405Propán-1,2-diol-alginát5 000
E 432–436Poliszorbátok500(1)kizárólag kókusztej
Alkalmazási időszak:
2012. július 23-tól
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok2 000(1)kizárólag: mostarda di frutta
E 950Aceszulfám K350kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói50(52)Kizárólag: tengerimoszat-alapú haltej-helyettesítők
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 955Szukralóz400kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
E 969Advantame10kizárólag: csökkentett energiatartalmú termékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(34) Az E 120, E 122, E 129, E 131 és E 133 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(46) A karnozin és karnozinsav összmennyiségeként kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
04.2.4.2Befőttek, kivéve a 16. kategóriába tartozó termékeket
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 440Pektinekquantum satiskizárólag: gyümölcsbefőtt, kivéve az almát
E 509Kalcium-kloridquantum satiskizárólag: gyümölcsbefőtt, kivéve az almát
04.2.5Dzsemek, zselék, marmeládok és hasonló termékek
04.2.5.1Extradzsem és extrazselé, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék, marmeládok, vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: alacsony cukortartalmú és más hasonló energiaszegény vagy cukormentes termékek, mermeladas
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: alacsony cukortartalmú és más hasonló energiaszegény vagy cukormentes termékek, mermeladas
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: szulfitos gyümölccsel készült dzsemek, zselék és marmeládok
E 270Tejsavquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 335Nátrium-tartarátquantum satis
E 350Nátrium-malátquantum satis
E 440Pektinekquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 955Szukralóz400(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 961Neotám2kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 964Poliglucitszirup500 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame10kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
04.2.5.2Dzsemek, zselék és marmeládok, valamint édesített gesztenyekrém, a 2001/113/EK irányelvben meghatározottak szerint
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 100Kurkuminquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 120Kárminsav, kármin100(31)kivéve a gesztenyekrémet
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kármin100(31) (66)kivéve a gesztenyekrémet
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 142Zöld S100(31)kivéve a gesztenyekrémet
E 150a–dKaramellekquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 160aKarotinokquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 160b(i)Annatto bixin20(94)kivéve a gesztenyekrémet
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kivéve a gesztenyekrémet
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 160dLikopin10(31)kivéve a gesztenyekrémet
E 161bLutein100(31)kivéve a gesztenyekrémet
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 163Antociánokquantum satiskivéve a gesztenyekrémet
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: alacsony cukortartalmú és más hasonló energiaszegény vagy cukormentes termékek, kenhető termékek, mermeladas
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: alacsony cukortartalmú és más hasonló energiaszegény vagy cukormentes termékek; mermeladas
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: szulfitos gyümölccsel készült dzsemek, zselék és marmeládok
E 270Tejsavquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 335Nátrium-tartarátquantum satis
E 350Nátrium-malátokquantum satis
E 400–404Alginsav – alginátok10 000(32)
E 406Agar10 000(32)
E 407Karragén10 000(32)
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000(32)
E 412Guargumi10 000(32)
E 415Xantángumi10 000(32)
E 418Gellángumi10 000(32)
E 440Pektinekquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 493Szorbitan-monolaurát25kizárólag: zselémarmelád
E 509Kalcium-kloridquantum satis
E 524Nátrium-hidroxidquantum satis
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói1 000(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 955Szukralóz400kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 959Neoheszperidin DC5kizárólag: gyümölcszselék, ízfokozóként
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 961Neotám2kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
E 964Poliglucitszirup500 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame10kizárólag: csökkentett energiatartalmú dzsemek, zselék és marmeládok
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(31) Az E 120, E 142, E 160d és E 161b adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(32): Az E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 és E 418 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(66): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
04.2.5.3Más hasonló kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenkivéve: créme de pruneaux
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 100Kurkuminquantum satiskivéve: créme de pruneaux
E 120Kárminsav, kármin100(31)kivéve: créme de pruneaux
E 142Zöld S100(31)kivéve: créme de pruneaux
E 160b(i)Annatto bixin20(94)kivéve: créme de pruneaux
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kivéve: créme de pruneaux
E 160dLikopin10(31)kivéve: créme de pruneaux
E 161bLutein100(31)kivéve: créme de pruneaux
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)egyéb gyümölcsalapú kenhető készítmények, mermeladas
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)kizárólag: marmelada
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)egyéb gyümölcsalapú kenhető készítmények, mermeladas
E 210–213Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kivéve: dulce de membrillo
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)
E 270Tejsavquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 335Nátrium-tartarátokquantum satis
E 350Nátrium-malátokquantum satis
E 400–404Alginsav – alginátok10 000(32)
E 406Agar10 000(32)
E 407Karragén10 000(32)
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000(32)
E 412Guargumi10 000(32)
E 415Xantángumi10 000(32)
E 418Gellángumi10 000(32)
E 440Pektinekquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 509Kalcium-kloridquantum satis
E 524Nátrium-hidroxidquantum satis
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói500(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 955Szukralóz400kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 961Neotám32kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenhető gyümölcs- vagy zöldségkészítmények és szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 964Poliglucitszirup500 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame10kizárólag: szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(31) Az E 120, E 142, E 160d és E 161b adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(32): Az E 400–404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415 és E 418 adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
04.2.5.4Mogyoróvaj és mogyorókrém
I. csoportAdalékanyagok
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (41)kizárólag: feldolgozott diófélék
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: kenhető zsírok, kivéve a vajat
E 392Rozmaringkivonatok200(41) (46)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
04.2.6Feldolgozott burgonyatermékek
I. csoportAdalékanyagok
E 100Kurkuminquantum satiskizárólag: szárított burgonyagranulátum és -pehely
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: szárított burgonyagranulátum és -pehely
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: szárított burgonyagranulátum és -pehely
E 160b(i)Annatto bixin10(94)kizárólag: szárított burgonyagranulátum és -pehely
E 160b(ii)Annatto norbixin10(94)kizárólag: szárított burgonyagranulátum és -pehely
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: burgonyatészta és elősütött burgonyaszeletek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok400(3)kizárólag: dehidratált burgonyakészítmények
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA25(1)kizárólag: dehidratált burgonya
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)beleértve a fagyasztott és gyorsfagyasztott elősütött burgonyát
E 392Rozmaringkivonatok200(46)kizárólag: dehidratált burgonyakészítmények
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
05Édességek
05.1A 2000/36/EK irányelv hatálya alá tartozó kakaó- és csokoládétermékek
I. csoportAdalékanyagokkizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 170Kalcium-karbonát70 000(*)
E 322Lecitinekquantum satis
E 322aZablecitin20 000
E 330Citromsav5 000
E 330Citromsav10 000kizárólag: tejcsokoládé
E 334Borkősav (L(+)-)5 000
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 422Glicerinquantum satis
E 440Pektinekquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 442Ammónium-foszfatidok10 000
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észtereiquantum satis
E 476Poliglicerin-poliricinoleát5 000
E 492Szorbitan-trisztearát10 000
E 500–504Karbonátok70 000(*)
E 524–528Hidroxidok70 000(*)
E 530Magnézium-oxid70 000(*)
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz500kizárólag: fényezőanyagként
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 950Aceszulfám K500kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám2 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói500(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz800kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok270(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám65kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 964Poliglucitszirup200 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame20kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
(*) E 170, E 500–504, E 524–528 és E 530: a zsírmentes szárazanyag 7 %-a, kálium-karbonátban kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
05.2Egyéb édességek, ideértve a leheletfrissítő cukorkákat is
I. csoportAdalékanyagokaz E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418, E 425 és E 440 számok alatt felsorolt anyagok nem használhatók fel zselés minicsészékben (Jelly mini-cups), amelyek e rendelet alkalmazásában olyan szilárd konzisztenciájú zselés édességet jelentenek, amelyek félmerev minicsészékben vagy minikapszulákban vannak, és amelyek egy falatban történő elfogyasztásra valók, a minicsészékre vagy minikapszulákra gyakorolt nyomással juttatva őket a szájba; az E 410, E 412, E 415 és E 417 nem használhatók lenyeléskor rehidratálódó dehidratált élelmiszerek előállítására
az E 425 nem használható zselés édességekben
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(72)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25)kivéve: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25) (72)kivéve: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200kizárólag: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(72)kizárólag: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú, tej- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: kakaóalapú vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli édesség
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli kristályosított gyümölcs
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keménycukorkák és nyalókák, rágható cukorkák, gyümölcsös gumicukor és habcukortermékek/pillecukorkák, medvecukor, nugát, marcipán, leheletfrissítő apró édességek és erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 104Kinolinsárga30(61)kivéve a kandírozott gyümölcsöket és zöldségeket; hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 104Kinolinsárga30(61)kizárólag: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
E 104Kinolinsárga300(61)kizárólag hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)kivéve a kandírozott gyümölcsöket és zöldségeket; hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(61)kizárólag: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S50(61)kizárólag hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös20(61)kivéve a kandírozott gyümölcsöket és zöldségeket; hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)kizárólag: kandírozott gyümölcsök és zöldségek
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös50(61)kizárólag hagyományos, jellemzően 2 cm-nél hosszabb, cukorral bevont, mandula vagy ostya alakú diós vagy kakaós sütemény, amelyet általában ünnepélyes alkalmakkor, például esküvőkön, áldozás stb. alkalmával fogyasztanak.
E 160b(i)Annatto bixin30(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin25(94)
E 160dLikopin30
E 173Alumíniumquantum satiskizárólag: torták és cukrászsütemények díszítésére használt cukoralapú édességek külső bevonata
Időbeli hatály:
2014. február 1-jéig
E 174Ezüstquantum satiskizárólag: édességek külső bevonata
E 175Aranyquantum satiskizárólag: édességek külső bevonata
E 200–219Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátok1 500(1) (2) (5)kivéve a kandírozott, kristályosított vagy mázzal bevont gyümölcsöket és zöldségeket
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: kandírozott, kristályosított vagy mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: kandírozott, kristályos és mázzal bevont gyümölcs, zöldség, angelikagyökér és citrusfélék héja
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: glükózszirup-alapú édességek (csak a glükózszirupból származó átvitel)
E 297Fumársav1 000kizárólag: cukorkák
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: cukorkák, kivéve a kandírozott gyümölcsöt
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok800(1) (4)kizárólag: kandírozott gyümölcs
E 405Propán-1,2-diol-alginát1 500kizárólag: cukorkák
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)kizárólag: cukorkák
E 442Ammónium-foszfatidok10 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 445Fagyanta glicerin-észterei320kizárólag: személyre szabott és/vagy reklámcéllal készített keménybevonatú cukrásztermékekre történő nyomtatás céljából
Időbeli hatály:
2012. június 25-től
E 459béta-Ciklodextrinquantum satiskizárólag: élelmiszerek tabletta és bevonatos tabletta formájában
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000kizárólag: cukorkák
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei2 000kizárólag: cukorkák
E 476Poliglicerin-poliricinoleát5 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000kizárólag: cukorkák
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000(1)kizárólag: cukorkák
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)kizárólag: cukorkák
E 492Szorbitan-trisztearát10 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 520–523Alumínium-szulfátok200(1) (38)kizárólag: kandírozott, kristályosított vagy mázzal bevont gyümölcsök és zöldségek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 520–523Alumínium-szulfátok200(1) (38)kizárólag: kandírozott cseresznye
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: felületkezelés
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: felületkezelés
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz500kizárólag: fényezőanyagként
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 905Mikrokristályos viaszquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 907Hidrogénezett poli-1-decén2 000kizárólag: fényezőanyagként cukorkákhoz
E 950Aceszulfám K500kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám2 000kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói500kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz800kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin50kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok270(1) (60)kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám65kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)akizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 969Advantame20kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 964Poliglucitszirup200 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli, kakaóalapú termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 964Poliglucitszirup800 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, rágható cukorkák
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 964Poliglucitszirup990 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, keménycukorkák
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 950Aceszulfám K500kizárólag: csökkentett energiatartalmú tabletta alakú édességek
E 955Szukralóz200kizárólag: csökkentett energiatartalmú tabletta alakú édességek
E 961Neotám15kizárólag: csökkentett energiatartalmú tabletta alakú édességek
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 951Aszpartám1 000kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói500(51)kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 955Szukralóz400kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok330(1) (60)kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 961Neotám32kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrém
E 969Advantame10kizárólag: kakaó-, tej-, szárítottgyümölcs- vagy zsíralapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli szendvicskrémek
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 951Aszpartám2 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói300(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 955Szukralóz1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 959Neoheszperidin DC150kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 961Neotám65kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 969Advantame20kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli, keményítőalapú édesség
E 961Neotám3kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek
E 964Poliglucitszirup600 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli, keményítőalapú édesség
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 950Aceszulfám K500kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói500(52)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 955Szukralóz1 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 957Taumatin50kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok350(1) (60)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
kizárólag: csökkentett energiatartalmú kemény édességek (cukorkák és nyalókák)
kizárólag: csökkentett energiatartalmú lágy édességek (rágható cukorkák, gyümölcsös gumicukor és habcukortermékek/pillecukorkák)
kizárólag: csökkentett energiatartalmú édesgyökér
kizárólag: csökkentett energiatartalmú nugát
kizárólag: csökkentett energiatartalmú marcipán
E 961Neotám32kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)a (49) (50)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 969Advantame10kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 950Aceszulfám K2 500kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 951Aszpartám6 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói3 000(52)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 955Szukralóz2 400kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 959Neoheszperidin DC400kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok2 000(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 961Neotám200kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 961Neotám3kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák és erősen ízesített torokpasztillák, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó2 500(11)a (49) (50)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 969Advantame60kizárólag: hozzáadott cukor nélküli leheletfrissítő cukorkák
E 951Aszpartám2 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 955Szukralóz1 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok670(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 961Neotám65kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 969Advantame20kizárólag: hozzáadott cukor nélküli, erősen ízesített frissítő torokpasztillák
E 1204Pullulanquantum satiskizárólag: film alakú leheletfrissítő cukorkák
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(5): E 214–219: p-hidroxi-benzoátok (PHB), legfeljebb 300 mg/kg.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(25) Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(38): Alumíniumban kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(72) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 70 mg/kg. Ettől a szabálytól eltérve, kizárólag a cukorkák esetében a felső határérték 40 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
05.3Rágógumi
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(73)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25)Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25) (73)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 104Kinolinsárga30(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)
E 160dLikopin300
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)
E 297Fumársav2 000
E 310–321Propil-gallát, TBHQ, BHA és BHT400(1)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátokquantum satis(1) (4)
E 392Rozmaringkivonatok200(46)
E 405Propán-1,2-diol-alginát5 000
E 416Karayagumi5 000
E 432–436Poliszorbátok5 000(1)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok2 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)
E 551Szilícium-dioxidquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 552Kalcium-szilikátquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 553aMagnézium-szilikátquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 553bTalkumquantum satis
E 650Cink-acetát1 000
E 900Dimetil-polisziloxán100
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz1 200(47)kizárólag: fényezőanyagként
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 905Mikrokristályos viaszquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 907Hidrogénezett poli-1-decén2 000kizárólag: fényezőanyagként
E 927bKarbamid30 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 950Aceszulfám K800(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 951Aszpartám2 500(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 955Szukralóz1 200(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 959Neoheszperidin DC150(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 957Taumatin10(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 961Neotám3(12)kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 969Advantame200kizárólag: hozzáadott cukrot vagy poliolokat tartalmazó termékek, ízfokozóként
E 950Aceszulfám K2 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám5 500kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói1 200(52)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz3 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin50kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC400kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok3300(1) (60)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám250kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó2 000(11)a (49) (50)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 964Poliglucitszirup200 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame400kizárólag: hozzáadott cukor nélküli termékek
E 1518Gliceril-triacetát (triacetin)quantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(12): Ha a rágógumiban az E 950, E 951, E 955, E 957, E 959 és E 961 adalékokat együttesen használják, akkor az egyes adalékok felső határértéke arányosan csökken.
(25) Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(47): A felső határérték vonatkozik az e rendelet – beleértve a III. melléklet rendelkezéseit is – hatálya alá eső összes felhasználási célra.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(73) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 300 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
05.4Díszítések, bevonatok és töltelékek, kivéve a 4.2.4. kategóriába tartozó gyümölcsalapú töltelékeket
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(73)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500kizárólag: díszítések, bevonatok és szószok, kivéve a töltelékeket
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500(73)kizárólag: díszítések, bevonatok és szószok, kivéve a töltelékeket
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25)kizárólag: töltelékek
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(25) (73)kizárólag: töltelékek
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: hozzáadott cukor nélküli díszítések, bevonatok és töltelékek
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: szószok, mártások
E 104Kinolinsárga50(61)kizárólag: díszítések, bevonatok és szószok, kivéve a töltelékeket
E 104Kinolinsárga50(61)kizárólag: töltelékek
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)kizárólag: díszítések, bevonatok és szószok, kivéve a töltelékeket
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)kizárólag: töltelékek
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös55(61)kizárólag: díszítések, bevonatok és szószok, kivéve a töltelékeket
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös55(61)kizárólag: töltelékek
E 160b(i)Annatto bixin80(94)kizárólag: díszítések és bevonatok
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kizárólag: díszítések és bevonatok
E 160dLikopin30kivéve a keménycukor-bevonatú csokoládés édességek vörös bevonatát
E 160dLikopin200kizárólag: keménycukor-bevonatú csokoládés édességek vörös bevonata
E 173Alumíniumquantum satiskizárólag: torták és cukrászsütemények díszítésére használt cukorkák külső bevonata
E 174Ezüstquantum satiskizárólag: csokoládédíszítések
E 175Aranyquantum satiskizárólag: csokoládédíszítések
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: öntetek (palacsintaszirupok, ízesített turmix- és jégkrémszirupok és hasonló termékek)
E 200–219Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátok1 500(1) (2) (5)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: glükózszirup-alapú édességek (csak a glükózszirupból származó átvitel)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok40(3)kizárólag: öntetek (palacsintaszirupok, ízesített turmix- és jégkrémszirupok; és hasonló termékek)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok100(3)kizárólag: gyümölcstöltelék cukrászsüteményhez
E 297Fumársav1 000
E 297Fumársav2 500kizárólag: töltelékek és öntetek finompékáruhoz
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok3 000(1) (4)kizárólag: öntetek (palacsintaszirupok, ízesített turmix- és jégkrémszirupok, és hasonló termékek)
E 355–357Adipinsav – adipátok2 000(1)kizárólag: töltelékek és öntetek finompékáruhoz
E 392Rozmaringkivonatok100(41) (46)kizárólag: szószok, mártások
E 405Propán-1,2-diol-alginát1 500
E 405Propán-1,2-diol-alginát5 000kizárólag: töltelékek, öntetek és bevonatok finompékáruhoz és desszertekhez
E 416Karayagumi5 000kizárólag: töltelékek, öntetek és bevonatok finompékáruhoz és desszertekhez
E 423Oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum10 000Kizárólag bevonatok
E 427Kassziagumi2 500kizárólag: töltelékek, öntetek és bevonatok finompékáruhoz és desszertekhez
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)
E 442Ammónium-foszfatidok10 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei2 000
E 476Poliglicerin-poliricinoleát5 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei30 000kizárólag: desszerthab-öntetek, kivéve a tejszínhabot
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)
E 492Szorbitan-trisztearát10 000kizárólag: kakaóalapú édességek
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satiskizárólag: felületkezelés
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satiskizárólag: felületkezelés
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz500kizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz200kizárólag: fényezőanyagként kis méretű, csokoládébevonatú finompékáruhoz
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 905Mikrokristályos viaszquantum satiskizárólag: felületkezelés
E 907Hidrogénezett poli-1-decén2 000kizárólag: fényezőanyagként
E 950Aceszulfám K1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 951Aszpartám2 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli, ízesített tejszínhabok
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói300(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 955Szukralóz1 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 959Neoheszperidin DC150kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 961Neotám65kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 961Neotám3kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édességek, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli keményítőalapú édesség
E 969Advantame20kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli, keményítőalapú édesség
E 950Aceszulfám K500kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói500(52)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 955Szukralóz1 000kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 957Taumatin50kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok330(1) (60)kizárólag hozzáadott cukor nélküli édességek
E 961Neotám32kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)a (49) (50)kizárólag: hozzáadott cukor nélküli édességek
E 969Advantame10kizárólag hozzáadott cukor nélküli édességek
E 950Aceszulfám K500kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám2 000kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói500(52)kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz800kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 957Taumatin50kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC100kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok270(1) (60)kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám65kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)a (49) (50)kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 969Advantame20kizárólag: kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 950Aceszulfám K350kizárólag: szószok, mártások
E 951Aszpartám350kizárólag: szószok, mártások
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói160(52)kizárólag: szószok, mártások
E 955Szukralóz450kizárólag: szószok, mártások
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: szószok, mártások
E 961Neotám12kizárólag: szószok, mártások
E 961Neotám2kizárólag: szószok és mártások ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)b (49) (50)kizárólag: szószok, mártások
E 969Advantame4kizárólag: szószok
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(5): E 214–219: p-hidroxi-benzoátok (PHB), legfeljebb 300 mg/kg.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(25) Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(73) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 300 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
06Gabonafélék és gabonakészítmények
06.1Egész, tört vagy pelyhesített gabonaszemek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok30(3)kizárólag: szágó és árpagyöngy
E 553bTalkumquantum satiskizárólag: rizs
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
06.2Lisztek és egyéb malomipari termékek, valamint keményítők
06.2.1Liszt
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 500(1) (4)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)kizárólag: önkelő liszt
E 450 (ix)Magnézium-dihidrogén-difoszfát15 000(4)(81)kizárólag: önkelő liszt
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 920L-Ciszteinquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(81): a teljes foszfátmennyiség nem haladhatja meg az E 338–452 esetében megengedett maximális szintet
06.2.2Keményítő
I. csoportAdalékanyagok
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kivéve az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerekben és a bébiételekben található keményítőket
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
06.3Reggeli gabonapehely
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: reggeli gabonapehely, kivéve az extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízesítésű gabonapelyheket
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapehely vagy gabonaalapú termékek
E 120Kárminsav, kármin200(53)kizárólag: gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 150cAmmóniás karamellquantum satiskizárólag: extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 160b(ii)Annatto norbixin20kizárólag: extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: extrudált, puffasztott, illetve gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 162Céklavörös, betanin200(53)kizárólag: gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 163Antociánok200(53)kizárólag: gyümölcsízesítésű reggeli gabonapelyhek
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)kizárólag: előfőzött gabonafélék
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei10 000kizárólag: granola típusú reggeli gabonapelyhek
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000(1)
E 950Aceszulfám K1 200kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 951Aszpartám1 000kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói100(52)kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gabonapelyhek
E 955Szukralóz400kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gabonapelyhek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok330(1) (60)kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 961Neotám32kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
E 964Poliglucitszirup200 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapehely vagy gabonaalapú termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
E 969Advantame10kizárólag: 15 %-nál nagyobb rost- és legalább 20 % korpatartalmú, csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli reggeli gabonapelyhek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(53): Az E 120, E 162 és E 163 adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
06.4Tészta
06.4.1Friss tészta
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 322Lecitinekquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
06.4.2Száraztészta
I. csoportAdalékanyagokkizárólag: gluténmentes tészta, illetve a 2009/39/EK irányelv szerint fehérjeszegény étrendekhez javasolt tészta
06.4.3Friss előfőzött tészta
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 322Lecitinekquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
06.4.4Burgonyagnocchi
I. csoportAdalékokkivéve a friss, hűtött burgonyagnocchit
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1)
E 267Pufferolt ecetquantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
E 330Citromsavquantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satiskizárólag: friss, hűtött burgonyagnocchi
06.4.5Töltött tészta töltelékei (ravioli és hasonló termékek)
I. csoportAdalékanyagok
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)
E 392Rozmaringkivonatok250(41) (46)kizárólag: száraz tészta töltelékeiben
Időbeli hatály:
2012. december 25-től
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(41) Zsírtartalomra számítva.
(46) A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
06.5Feldolgozott tészták
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
E 160b(i)Annatto bixin20(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)
E 450 (ix)Magnézium-dihidrogén-difoszfát2 000(4)(81)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(81): a teljes foszfátmennyiség nem haladhatja meg az E 338–452 esetében megengedett maximális szintet
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
06.6Viszkózus vagy félfolyékony tészták
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500kizárólag: bevonathoz használt viszkózus vagy félfolyékony tészták
E 104Kinolinsárga50(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös55(61)
E 160b(i)Annatto bixin50(94)kizárólag: bevonathoz használt viszkózus vagy félfolyékony tészták
E 160b(ii)Annatto norbixin50(94)kizárólag: bevonathoz használt viszkózus vagy félfolyékony tészták
E 160dLikopin30kizárólag: bevonathoz használt viszkózus vagy félfolyékony tészták
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok12 000(1) (4)
E 450 (ix)Magnézium-dihidrogén-difoszfát12 000(4)(81)
E 900Dimetil-polisziloxán10
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(61): Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(81): a teljes foszfátmennyiség nem haladhatja meg az E 338–452 esetében megengedett maximális szintet
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
06.7Előfőzött vagy feldolgozott gabonafélék
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)kizárólag: polenta
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: semmelknödelteig
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1)kizárólag: előfőzött gabonafélék
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satiskizárólag: gyorsrizs
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észtereiquantum satiskizárólag: gyorsrizs
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok4 000(2)kizárólag: gyorsrizs
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
07Sütőipari termékek
07.1Kenyér és zsemlefélék
I. csoportAdalékanyagokkivéve a 7.1.1. és 7.1.2. kategóriába tartozó termékeket
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: malátakenyér
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: előrecsomagolt szeletelt kenyér és rozskenyér, részben sütött, előrecsomagolt, kiskereskedelmi értékesítésre szánt sütőipari termékek és csökkentett energiatartalmú, kiskereskedelmi értékesítésre szánt kenyér
E 280–283Propionsav – propionátok3 000(1) (6)kizárólag: előrecsomagolt szeletelt kenyér és rozskenyér
E 280–283Propionsav – propionátok2 000(1) (6)kizárólag: csökkentett energiatartalmú kenyér; részben sütött, előcsomagolt kenyér; előcsomagolt zsemle, tortilla és pita; előcsomagolt pølsebrød, boller és dansk flutes
E 280–283Propionsav – propionátok1 000(1) (6)kizárólag: előrecsomagolt kenyér
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)kizárólag: Soda Bread
E 450Difoszfátok12 000(4)kizárólag pizza, quiche, pite és hasonló termékek alapjául szolgáló mélyhűtött, előrecsomagolt, élesztőalapú tésztáknál
E 450 (ix)Magnézium-dihidrogén-difoszfát15 000(4)(81)kizárólag: pizzatészta (fagyasztott vagy hűtött) és „tortilla”
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok3 000(1)kivéve a 7.1.1. és a 7.1.2. kategóriába tartozó termékeket
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(6): A propionsav és sói egyes savanyú termékekben a helyes gyártási gyakorlat szerinti erjedési folyamat következtében is jelen lehetnek.
07.1.1Kizárólag a következő összetevőkből készült kenyér: búzaliszt, víz, élesztő vagy kovász, só
E 260Ecetsavquantum satis
E 261Kálium-acetátokquantum satisAz alkalmazás kezdete:
2013. február 6-tól
E 262Nátrium-acetátquantum satis
E 263Kalcium-acetátquantum satis
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satis
E 322Lecitinekquantum satis
E 325Nátrium-laktátquantum satis
E 326Kálium-laktátquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észtereiquantum satis
E 472dZsírsavak mono- és digliceridjeinek borkősav-észtereiquantum satis
E 472eZsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észtereiquantum satis
E 472fZsírsavak mono- és digliceridjeinek vegyes ecetsav- és borkősav-észtereiquantum satis
07.1.2Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 260Ecetsavquantum satis
E 261Kálium-acetátokquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
Az alkalmazás kezdete:
2013. február 6-tól
E 262Nátrium-acetátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 263Kalcium-acetátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 267Pufferolt ecetquantum satis
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 304Aszkorbinsav zsírsav-észtereiquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 322Lecitinekquantum satis
E 325Nátrium-laktátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 326Kálium-laktátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 327Kalcium-laktátquantum satiskizárólag: friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
07.2Finompékáruk
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(25)Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(25) (76)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 160b(ii)Annatto norbixin10
E 160dLikopin25
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: 0,65-nál nagyobb vízaktivitású termékek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: száraz kekszek
E 280–283Propionsav – propionátok2 000(1) (6)kizárólag: előrecsomagolt, 0,65-nál nagyobb vízaktivitású finompékáruk (beleértve a lisztes édességeket is)
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1)kizárólag: süteménykeverékek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)
E 450 (ix)Magnézium-dihidrogén-difoszfát15 000(4)(81)
E 392Rozmaringkivonatok200(41) (46)
E 405Propán-1,2-diol-alginát2 000
E 432–436Poliszorbátok3 000(1)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei10 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei5 000
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek10 000(1)
E 541Savas nátrium-alumínium-foszfát1 000(38)kizárólag: lángos és piskóta
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 541Savas nátrium-alumínium-foszfát400(38)kizárólag: dzsemmel és zselével összeragasztott és ízesített cukorpasztával bevont, eltérő színű részekből összeállított piskóták (a felső határérték csak a sütemény piskótarészére vonatkozik)
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként csak kis méretű, csokoládébevonatú finompékáruhoz
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként csak kis méretű, csokoládébevonatú finompékáruhoz
E 903Karnaubaviasz200kizárólag: fényezőanyagként csak kis méretű, csokoládébevonatú finompékáruhoz
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként csak kis méretű, csokoládébevonatú finompékáruhoz
E 950Aceszulfám K2 000kizárólag: jégkrémhez való, hozzáadott cukor nélküli tölcsér vagy ostya
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói800(52)kizárólag: jégkrémhez való, hozzáadott cukor nélküli tölcsér vagy ostya
E 955Szukralóz800kizárólag: jégkrémhez való, hozzáadott cukor nélküli tölcsér vagy ostya
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: jégkrémhez való, hozzáadott cukor nélküli tölcsér vagy ostya
E 961Neotám60kizárólag: jégkrémhez való, hozzáadott cukor nélküli tölcsér vagy ostya
E 950Aceszulfám K2 000kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 951Aszpartám1 000kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói800(52)kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 955Szukralóz800kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok330(1) (60)kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 961Neotám60kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 962Aszpartám-aceszulfámsó1 000(11)b (49) (50)kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 969Advantame10kizárólag: essoblaten – étkezési ostya
E 964Poliglucitszirup300 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
Időbeli hatály:
2012. november 29-től
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ként vannak kifejezve, és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(6): A propionsav és sói egyes savanyú termékekben a helyes gyártási gyakorlat szerinti erjedési folyamat következtében is jelen lehetnek.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértéke szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(25): Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(38): Alumíniumban kifejezve.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60): Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(76): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(81): a teljes foszfátmennyiség nem haladhatja meg az E 338–452 esetében megengedett maximális szintet
08Hús
08.1Friss hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározott előkészített hús kivételével
E 129Alluravörös ACquantum satiskizárólag: állat-egészségügyi jelölés céljából
E 133Brilliánskék FCFquantum satiskizárólag: állat-egészségügyi jelölés céljából
E 155Barna HTquantum satiskizárólag: állat-egészségügyi jelölés céljából
08.2Előkészített hús, a 853/2004/EK rendeletben meghatározottak szerint
E 100Kurkumin20kizárólag: merguez típusú termékek, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza frescaéschorizo fresco
E 120Kárminsav, kármin100(66)kizárólag: legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages, burger meat a húsba kevert legalább 4 %-os zöldség-, illetve gabonatartalommal (ezekben a termékben a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja a termék jellegzetes megjelenését), merguez típusú termékek, salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, cevapcici és pljeskavice
E 129Alluravörös AC25kizárólag: húsba keverve legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages és legalább 4 % zöldséget, illetve gabonát tartalmazó burger meat; ezekben a termékekben a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja az ilyen termékek jellegzetes megjelenését
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages, burger meata húsba kevert legalább 4 %-os zöldség-, illetve gabonatartalommal (ezekben a termékben a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja a termék jellegzetes megjelenését), merguez típusú termékek,salsicha fresca, mici, butifarra fresca, longaniza fresca,és chorizo fresco
E 160b(i)Annatto bixin20(94)kizárólag: húsba keverve legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages és legalább 4 % zöldséget és/vagy gabonát tartalmazó burger meat; ezekben a termékekben
a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja az ilyen termékek jellegzetes megjelenését
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kizárólag: húsba keverve legalább 6 % gabonát tartalmazó breakfast sausages és legalább 4 % zöldséget és/vagy gabonát tartalmazó burger meat; ezekben a termékekben
a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja az ilyen termékek jellegzetes megjelenését
E 160cPaprikakivonat10kizárólag: merguez típusú termékek, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza fresca, chorizo fresco, bifteki, soutzoukakiéskebap
E 162Céklavörösquantum satiskizárólag: merguez típusú termékek, salsicha fresca, butifarra fresca, longaniza frescaés chorizo fresco
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok450(1) (3)kizárólag: breakfast sausages; húsba keverve legalább 4 % zöldséget, illetve gabonát tartalmazó burger meat
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok450(1) (3)kizárólag: salsicha fresca, longaniza fresca, butifarra fresca
E 249–250Nitritek150(7)kizárólag: lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) és golonka peklowana
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek80(XC) (XD)kizárólag: lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka, tatar wołowy (danie tatarskie) és golonka peklowana
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 260Ecetsavquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 261Kálium-acetátokquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól eltérő összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 262Nátrium-acetátokquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 263Kalcium-acetátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 267Pufferolt ecetquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 300Aszkorbinsavquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 325Nátrium-laktátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 326Kálium-laktátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 327Kalcium-laktátquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 330Citromsavquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 331Nátrium-citrátokquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 332Kálium-citrátokquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 333Kalcium-citrátokquantum satiskizárólag: friss darált húsból készült előrecsomagolt készítmények (gehakt) és adalékanyagoktól és sótól különböző összetevők hozzáadásával készített előkészített hús
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: breakfast sausages: ebben a termékben a hús úgy van darálva, hogy az izom- és zsírszövetek teljesen szétroncsolódjanak, és így a rostok a zsírral emulziót képezzenek – ez adja a termék jellegzetes megjelenését; Finn „szürke” karácsonyi sonka (Finnish grey salted Christmas ham), burger meat a húsba kevert legalább 4 %-os zöldség-, illetve gabonatartalommal, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása, Syrová klobása, valamint az élelmiszer-vállalkozó általi sütésre, majd a végső fogyasztónak szánt, függőleges, forgó nyárson sütendő, fagyasztott, önmagában vagy kombinálva alkalmazott folyékony ízesítőkkel kezelt, szeletelt vagy darált juh-, bárány-, borjú- vagy marhahús, illetve az önmagában vagy kombinálva alkalmazott folyékony ízesítőkkel kezelt vagy anélküli, szeletelt vagy darált baromfihús
E 401Nátrium-alginátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap gyros éssouvlaki
E 402Kálium-alginátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 403Ammónium-alginátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 404Kalcium-alginátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 407Karragénquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki,
E 407aFeldolgozott Euchema moszatquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különböző módon kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 412Guargumiquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 413Tragantmézgaquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros és souvlaki
E 415Xantángumiquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok. Kivéve: bifteki, soutzoukaki, kebap, gyros éssouvlaki
E 500Nátrium-karbonátokquantum satiskizárólag: baromfihúsból származó készítmények, valamint mici, bifteki, soutzoukaki, kebap, seftalia, ćevapčićiéspljeskavice
E 553bTalkumquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények felületkezelése
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapésseftalia
E 1442Hidroxipropil-dikeményítő-foszfátquantum satiskizárólag: befecskendezéssel bejuttatott összetevőket tartalmazó készítmények; különbözőképpen kezelt (darált, szeletelt vagy feldolgozott) húsok összedolgozásával előállított előkészített húsok, gyros, souvlaki, bifteki, soutzoukaki, kebapésseftalia
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(7): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(66): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
(XC): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO2-ionként kifejezve.
(XD): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék teljes felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg a 45 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
08.3Húskészítmények
08.3.1Nem hőkezelt húskészítmények
I. csoportAdalékanyagok
E 100Kurkumin20kizárólag: töltelékes húskészítmények
E 100Kurkuminquantum satiskizárólag: pasturmas
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: pasturmas
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S15kizárólag: sobrasada
E 120Kárminsav, kármin50kizárólag a következő hagyományos sózott sertéshús belsőség és marhahús különlegességek: groin de porc à la créole, queue de porc à la créole, pied de porc à la créole és paleron de bœuf à la créole. Ezeket a termékeket sótalanítás és főzés után fogyasztják.
E 120Kárminsav, kármin100kizárólag: töltelékes húskészítmények
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kármin100(66)kizárólag: töltelékes húskészítmények
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 120Kárminsav, kármin200kizárólag: chorizo sausage/salchichon
E 120Kárminsav, kárminquantum satiskizárólag: pasturmas
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kárminquantum satis(66)kizárólag: pasturmas
Időbeli hatály:f
2014. augusztus 1-jétől
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös50kizárólag: chorizo kolbász/salchichon
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények
E 160aKarotinok20kizárólag: töltelékes húskészítmények
E 160b(i)Annatto bixin20(94)kizárólag: chorizo kolbász, salchichon, pasturmas és sobrasada
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kizárólag: chorizo kolbász, salchichon, pasturmas és sobrasada
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubin10kizárólag: töltelékes húskészítmények
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények
E 200–219Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátokquantum satis(1) (2)kizárólag: szárított húskészítmények felületkezelése
E 235Natamicin1(8)kizárólag: szárított és érlelt, töltelékes húskészítmények felületkezelése
E 249–250Nitritek150(7)Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek80(XC) (XD)Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok150(7)Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok90(XA) (XE)Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok110(XA) (XF)kizárólag: elsődleges darabolású szalonna és száraz töltelékes húskészítmények nitrit hozzáadása nélkül
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)kizárólag: szárított hús
E 315Eritroaszkorbinsav500(9)kizárólag: pácolt készítmények és tartósított készítmények
E 316Nátrium-eritroaszkorbát500(9)kizárólag: pácolt készítmények és tartósított készítmények
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 392Rozmaringkivonatok100(46)kizárólag: szárított töltelékes húskészítmények
E 392Rozmaringkivonatok15(46)Kizárólag a 10 %-nál nem magasabb zsírtartalmú húsok, kivéve a szárított töltelékes húskészítményeket
E 392Rozmaringkivonatok150(41) (46)Kizárólag a 10 %-nál nem magasabb zsírtartalmú húsok, kivéve a szárított töltelékes húskészítményeket
E 392Rozmaringkivonatok150(46)kizárólag: szárított hús
E 553bTalkumquantum satistöltelékes húskészítmények felületkezelése
E 959Neoheszperidin DC5kizárólag: ízfokozóként
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(7): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(8): mg/dm2 felület, 5 mm-es mélységben nem lehet jelen.
(9): Az E 315 és E 316 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a felső határérték eritroaszkorbinsavban van kifejezve.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(66): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XC): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO2-ionként kifejezve.
(XD): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg a 45 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
(XE): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termében az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 90 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk e túllépés okát.
(XF): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 110 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
08.3.2Hőkezelt húskészítmények
I. csoportAdalékanyagokkivéve: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 100Kurkumin20kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
E 120Kárminsav, kármin100kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kármin100(66)kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 129Alluravörös AC25kizárólag: luncheon meat
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
E 160aKarotinok20kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
E 160b(i)Annatto bixin20(94)kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom, tálas pástétom (terrine) és luncheon meat
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom, tálas pástétom (terrine) és luncheon meat
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubin10kizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom, tálas pástétom (terrine) és luncheon meat
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények, pástétom és tálas pástétom (terrine)
E 200–202; 214–219Szorbinsav – kálium-szorbát; p-hidroxi-benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: pástétom
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: aszpik
E 200–219Szorbinsav – kálium-szorbát, Benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátokquantum satis(1) (2)kizárólag: szárított húskészítmények felületkezelése
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: aszpik
E 235Natamicin1(8)kizárólag: szárított füstölt kolbászok felületkezelése
E 243Etil-lauroil-arginát160Kivéve: emulgeált, töltelékes húskészítmények és füstölt, töltelékes húskészítmények, valamint májkrém/májpástétom
E 249–250Nitritek100(7) (58) (59)kizárólag: sterilezett húskészítmények (Fo > 3,00)
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek55(58) (59) (XC) (XG)kizárólag: sterilezett húskészítmények (Fo > 3,00)
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek150(7) (59)kivéve a sterilezett húskészítményeket (Fo > 3,00)
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek80(59) (XC) (XD)kivéve a sterilezett húskészítményeket (Fo > 3,00)
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 300Aszkorbinsavquantum satiskizárólag: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satiskizárólag: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 315Eritroaszkorbinsav500(9)kizárólag: pácolt húskészítmények és tartósított húskészítmények
E 316Nátrium-eritroaszkorbát500(9)kizárólag: pácolt húskészítmények és tartósított húskészítmények
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)kizárólag: szárított hús
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kivéve: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetra-acetát (kalcium-dinátrium-EDTA)250kizárólag: libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 392Rozmaringkivonatok15(46)Kizárólag a 10 %-nál nem magasabb zsírtartalmú húsok, kivéve a szárított töltelékes húskészítményeket
E 392Rozmaringkivonatok150(41) (46)Kizárólag a 10 %-nál nem magasabb zsírtartalmú húsok, kivéve a szárított töltelékes húskészítményeket
E 392Rozmaringkivonatok100(46)kizárólag: szárított, töltelékes húskészítmények
E 392Rozmaringkivonatok150(46)kizárólag: szárított hús
E 427Kassziagumi1 500
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1) (41)kivéve: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok4 000(1)kizárólag: darálthús- és darabolthús-konzervek
E 553bTalkumquantum satiskizárólag: töltelékes húskészítmények felületkezelése
E 959Neoheszperidin DC5kizárólag: ízfokozóként, kivéve: foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(7): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(8) mg/dm2 felület (5 mm-es mélységben nem lehet jelen).
(9): Az E 315 és E 316 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a felső határérték eritroaszkorbinsavban van kifejezve.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(58): A 3-as Fo-érték egyenlő 3 percig 121 °C-on történő hevítéssel (az 1 000 konzervben lévő egy milliárdnyi baktériumspóra-mennyiség 1 spóra/1000 konzerv szintre csökkentése).
(59): Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat olyan nitrátokat, amelyek nitriteknek enyhén savas környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.
(66): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
(XC): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO2-ionként kifejezve.
(XD): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg a 45 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
(XG): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék teljes felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg a 25 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
08.3.3Állati belek, bevonatok és díszítések húsokhoz
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve a pasturmas ehető külső bevonata
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonatát
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500(78)kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonatát
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkelquantum satiskizárólag: ehető állati belek
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkelquantum satis(78)kizárólag: ehető állati belek
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 100Kurkuminquantum satiskizárólag: a pasturmas ehető külső bevonata
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: a pasturmas ehető külső bevonata
E 120Kárminsav, kárminquantum satiskizárólag: a pasturmas ehető külső bevonata
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 120Kárminsav, kárminquantum satis(78)kizárólag: a pasturmas ehető külső bevonata
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 160b(i)Annatto bixin50(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin50(94)
E 104Kinolinsárga50(61)kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonata
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S35(61)kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonata
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös55(61)kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonata
E 160dLikopin500kizárólag: díszítések és bevonatok, kivéve a pasturmas ehető külső bevonata
E 104Kinolinsárga10(62)kizárólag: ehető állati belek
E 160dLikopin30kizárólag: ehető belek
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbátquantum satiskizárólag: 0,6-nél nagyobb vízaktivitású kollagénalapú belek
E 200–202; 214–219Szorbinsav – kálium-szorbát; p-hidroxi-benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: húskészítmények (főtt, pácolt vagy szárított) kocsonyás bevonata
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok4 000(1) (4)kizárólag: húsokhoz használt fényezőanyag
E 339Nátrium-foszfátok12 600(4) (89)kizárólag: töltelékes húskészítményekhez használt természetes belekben
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4) A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(62) Az E 104 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(78): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 10 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(89): A végtermékben átvitelként legfeljebb 250 mg/kg lehet.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
08.3.4Hagyományos és hagyományosan pácolt húskészítmények, a nitritekre és nitrátokra vonatkozó egyedi rendelkezésekkel
08.3.4.1Bemerítéssel pácolt hagyományos termékek (nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páclében bemerítéssel pácolt húskészítmények)
E 249–250Nitritek30(XH)kizárólag: hagyományosan pácolt termékek
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek175(39)kizárólag: wiltshire bacon és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek105(XH)kizárólag: wiltshire bacon és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: wiltshire bacon és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: wiltshire bacon és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(39)kizárólag: wiltshire ham és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek65(XH)kizárólag: wiltshire ham és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: wiltshire ham és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: wiltshire ham és hasonló termékek: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig 3–10 napon keresztül páclében pácolják; a sós páclé mikrobiológiai starterkultúrákat is tartalmaz
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek175(39)kizárólag: entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado és hasonló termékek: Bemerítéses pácolás 3–5 napon keresztül; a termék nincs hőkezelve, és nagy a vízaktivitása
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek105(XH)kizárólag: entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado és hasonló termékek: Bemerítéses pácolás 3–5 napon keresztül; a termék nincs hőkezelve, és nagy a vízaktivitása
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado és hasonló termékek: Bemerítéses pácolás 3–5 napon keresztül; a termék nincs hőkezelve, és nagy a vízaktivitása
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: entremeada, entrecosto, chispe, orelheira e cabeça (salgados), toucinho fumado és hasonló termékek: Bemerítéses pácolás 3–5 napon keresztül; a termék nincs hőkezelve, és nagy a vízaktivitása
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek50(39)kizárólag: cured tongue : bemerítéses pácolás legalább 4 napon keresztül és előfőzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok10(39) (59)kizárólag: cured tongue : bemerítéses pácolás legalább 4 napon keresztül és előfőzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok7(59) (XI)kizárólag: cured tongue : bemerítéses pácolás legalább 4 napon keresztül és előfőzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek150(7)kizárólag: kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig páclében pácolják;
a pácolás időtartama 14–21 nap, amelyet 4–5 hétig tartó hidegfüstös érlelés követ
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek100(XC) (XJ)kizárólag: kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig páclében pácolják;
a pácolás időtartama 14–21 nap, amelyet 4–5 hétig tartó hidegfüstös érlelés követ
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok300(7)kizárólag: kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig páclében pácolják;
a pácolás időtartama 14–21 nap, amelyet 4–5 hétig tartó hidegfüstös érlelés követ
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok180(XA) (XK)kizárólag: kylmâsavustettu poronliha/kallrökt renkött: A húsba páclevet fecskendeznek, ezt követően pedig páclében pácolják;
a pácolás időtartama 14–21 nap, amelyet 4–5 hétig tartó hidegfüstös érlelés követ
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek150(7)kizárólag: bacon, filet de bacon és hasonló termékek: bemerítéses pácolás 4–5 napon keresztül 5–7 °C hőmérsékleten, jellemzően 24–40 órán keresztül tartó, 22 °C hőmérsékleten végzett érlelés, esetleg 24 órán keresztül 20–25 °C hőmérsékleten történő füstölés, és 3–6 hétig 12–14 °C hőmérsékleten történő tárolás
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek100(XC) (XJ)kizárólag: bacon, filet de bacon és hasonló termékek: bemerítéses pácolás 4–5 napon keresztül 5–7 °C hőmérsékleten, jellemzően 24–40 órán keresztül tartó, 22 °C hőmérsékleten végzett érlelés, esetleg 24 órán keresztül 20–25 °C hőmérsékleten történő füstölés, és 3–6 hétig 12–14 °C hőmérsékleten történő tárolás
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(7) (40) (59)kizárólag: bacon, filet de bacon és hasonló termékek: bemerítéses pácolás 4–5 napon keresztül 5–7 °C hőmérsékleten, jellemzően 24–40 órán keresztül tartó, 22 °C hőmérsékleten végzett érlelés, esetleg 24 órán keresztül 20–25 °C hőmérsékleten történő füstölés, és 3–6 hétig 12–14 °C hőmérsékleten történő tárolás
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok180(40) (59) (XA) (XK)kizárólag: bacon, filet de bacon és hasonló termékek: bemerítéses pácolás 4–5 napon keresztül 5–7 °C hőmérsékleten, jellemzően 24–40 órán keresztül tartó, 22 °C hőmérsékleten végzett érlelés, esetleg 24 órán keresztül 20–25 °C hőmérsékleten történő füstölés, és 3–6 hétig 12–14 °C hőmérsékleten történő tárolás
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek50(39)kizárólag: rohschinken, nassgepökelt és hasonló termékek: A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 2 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok250(39)kizárólag: rohschinken, nassgepökelt és hasonló termékek: A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 2 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(XI)kizárólag: rohschinken, nassgepökelt és hasonló termékek: A húsdarabok formájától és súlyától függő pácolási idő kb. 2 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés.
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
(7): Maximális hozzáadott mennyiség NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(39): A maradék felső határértéke az előállítási folyamat végén NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(40): Hozzáadott nitritek nélkül.
(59): Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat olyan nitrátokat, amely nitriteknek enyhén savas környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XC): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO2-ionként kifejezve.
(XH): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO2-ionként kifejezve.
(XI): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO3-ionként kifejezve.
(XJ): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
(XK): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 95 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
08.3.4.2Szárazon pácolt hagyományos termékek. (A száraz pácolási eljárás azt jelenti, hogy a nitriteket, illetve nitrátokat, sót és más összetevőket tartalmazó páckeveréket szárazon felviszik a hús felületére, majd a húst stabilizálják/érlelik)
E 249–250Nitritek30(XH)kizárólag: hagyományosan pácolt termékek
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek175(39)kizárólag: dry cured bacon és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek105(XH)kizárólag: dry cured bacon és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: dry cured bacon és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: dry cured bacon és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(39)kizárólag: dry cured ham és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek65(XH)kizárólag: dry cured ham és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: dry cured ham és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: dry cured ham és hasonló termékek: száraz pácolás, ezt követően legalább 4 napig tartó érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(39)kizárólag: jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina és hasonló termékek: száraz pácolás, legalább 10 napos stabilizálás és több mint 45 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek65(XH)kizárólag: jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina és hasonló termékek: száraz pácolás, legalább 10 napos stabilizálás és több mint 45 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina és hasonló termékek: száraz pácolás, legalább 10 napos stabilizálás és több mint 45 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: jamón curado, paleta curada, lomo embuchado y cecina és hasonló termékek: száraz pácolás, legalább 10 napos stabilizálás és több mint 45 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(39)kizárólag: presunto, presunto da pá e paio do lombo és hasonló termékek: 10–15 napig tartó száraz pácolás, ezt követően 30–45 napos stabilizálás és legalább 2 hónapos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek65(XH)kizárólag: presunto, presunto da pá e paio do lombo és hasonló termékek: 10–15 napig tartó száraz pácolás, ezt követően 30–45 napos stabilizálás és legalább 2 hónapos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: presunto, presunto da pá e paio do lombo és hasonló termékek: 10–15 napig tartó száraz pácolás, ezt követően 30–45 napos stabilizálás és legalább 2 hónapos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: presunto, presunto da pá e paio do lombo és hasonló termékek: 10–15 napig tartó száraz pácolás, ezt követően 30–45 napos stabilizálás és legalább 2 hónapos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek50(39)kizárólag: rohschinken, trockengepökelt és hasonló termékek: a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 10–14 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: rohschinken, trockengepökelt és hasonló termékek: a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 10–14 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: rohschinken, trockengepökelt és hasonló termékek: a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 10–14 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(39) (40) (59)kizárólag: jambon sec, jambon sel és más hasonló szárított, pácolt termékek: száraz pácolás 3 napig + kilogrammonként 1 napig, ezt követően egyhetes utósózási időtartam, majd 45 nap–18 hónap érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(40) (59) (XI)kizárólag: jambon sec, jambon sel és más hasonló szárított, pácolt termékek: száraz pácolás 3 napig + kilogrammonként 1 napig, ezt követően egyhetes utósózási időtartam, majd 45 nap–18 hónap érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
(39): A maradék felső határértéke az előállítási folyamat végén NaNO2vagy NaNO3-ként kifejezve.
(40): Hozzáadott nitritek nélkül.
(59): Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat olyan nitrátokat, amely nitriteknek enyhén savas környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.
(XH): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO2-ionként kifejezve.
(XI): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO3-ionként kifejezve.
08.3.4.3Egyéb hagyományos és hagyományosan pácolt termékek (ideértve a bemerítéses és száraz pácolási eljárás együttes alkalmazását, vagy nitrit, illetve nitrát jelenlétét összetett termékben, vagy a páclének a termékbe a főzés előtt történő befecskendezését)
E 249–250Nitritek30(XH)kizárólag: hagyományosan pácolt termékek
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek50(39)kizárólag: Rohschinken, trocken-/nasgepökelt és hasonló termékek: Száraz és bemerítéses pácolás együttes alkalmazása (páclé befecskendezése nélkül); a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 14–35 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok250(39) (59)kizárólag: Rohschinken, trocken-/nasgepökelt és hasonló termékek: Száraz és bemerítéses pácolás együttes alkalmazása (páclé befecskendezése nélkül); a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 14–35 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok150(59) (XI)kizárólag: Rohschinken, trocken-/nasgepökelt és hasonló termékek: Száraz és bemerítéses pácolás együttes alkalmazása (páclé befecskendezése nélkül); a húsdarabok formájától és tömegétől függő pácolási idő kb. 14–35 nap/kg, ezt követően stabilizálás/érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek50(39)kizárólag: jellied veal és brisket : a páclé befecskendezése, ezt követően–legkorábban két nap múlva–forró vízben, legfeljebb 3 óra hosszáig történő főzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok10(39) (59)kizárólag: jellied veal és brisket : a páclé befecskendezése, ezt követően–legkorábban két nap múlva–forró vízben, legfeljebb 3 óra hosszáig történő főzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok7(59) (XI)kizárólag: jellied veal és brisket : a páclé befecskendezése, ezt követően–legkorábban két nap múlva–forró vízben, legfeljebb 3 óra hosszáig történő főzés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok300(40) (7)kizárólag: Rohwürste (Salami és Kantwurst) : a terméket legalább 4 hétig érlelik, a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok180(40) (XA) (XK)kizárólag: Rohwürste (Salami és Kantwurst) : a terméket legalább 4 hétig érlelik, a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(40) (7) (59)kizárólag: salchichon y chorizo traducionales de larga curacion és hasonló termékek: legalább 30 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok180(40) (59) (XA) (XK)kizárólag: salchichon y chorizo traducionales de larga curacion és hasonló termékek: legalább 30 napos érlelés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek180(7)kizárólag: vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunajská klobása, paprikáš és hasonló termékek: a szárított termék felfőzése 70 °C-ra, majd 8–12 napos szárítás és füstölés; erjesztett termék: 14–30 napig tartó, háromszakaszos erjesztés, ezt követően füstölés
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 249–250Nitritek105(XC) (XJ)kizárólag: vysočina, selský salám, turistický trvanlivý salám, poličan, herkules, lovecký salám, dunajská klobása, paprikáš és hasonló termékek: a szárított termék felfőzése 70 °C-ra, majd 8–12 napos szárítás és füstölés; erjesztett termék: 14–30 napig tartó, háromszakaszos erjesztés, ezt követően füstölés
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(XC) (XJ)kizárólag: Svensk julskinka és Svensk leverpastej és hasonló termékek: Fogyasztói csomagolásában pácolva/nyersen vagy főzve
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 249–250Nitritek100(XC) (XJ)kizárólag: Mettwurst, Teewurst és hasonló termékek: Kenhető, puha, rövid érlelésű nyers töltelékes húskészítmények
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 251–252Nitrátok250(40) (7) (59)kizárólag: saucisson sec és hasonló termékek: nyersen fermentált, szárított, töltelékes húskészítmény, hozzáadott nitritek nélkül. A terméket 18–22 °C vagy ennél alacsonyabb (10–12 °C) hőmérsékleten fermentálják, majd legalább 3 hétig érlelik; a termékben a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok180(40) (59) (XA) (XK)kizárólag: saucisson sec és hasonló termékek: nyersen fermentált, szárított, töltelékes húskészítmény, hozzáadott nitritek nélkül. A terméket 18–22 °C vagy ennél alacsonyabb (10–12 °C) hőmérsékleten fermentálják, majd legalább 3 hétig érlelik; a termékben a víz/fehérje arány kisebb, mint 1,7
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
(7): Maximális hozzáadott mennyiség NaNO2 vagy NaNO3-ként kifejezve.
(39): A maradék felső határértéke az előállítási folyamat végén NaNO2vagy NaNO3-ként kifejezve.
(40): Hozzáadott nitritek nélkül.
(59): Néhány hőkezelt húskészítmény tartalmazhat olyan nitrátokat, amely nitriteknek enyhén savas környezetben nitráttá történő természetes átalakulásából származnak.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XC): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO2-ionként kifejezve.
(XH): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO2-ionként kifejezve.
(XI): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt NO3-ionként kifejezve.
(XJ): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
(XK): Amennyiben a forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt meghaladja a 95 mg/kg-ot NO3-ionként kifejezve, az élelmiszer-vállalkozóknak meg kell vizsgálniuk ennek okát.
09Hal és halászati termékek
09.1Feldolgozatlan hal és halászati termékek
09.1.1Feldolgozatlan hal
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott feldolgozatlan hal, édesítéstől eltérő célokra
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 300Aszkorbinsav300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 301Nátrium-aszkorbát300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 302Kalcium-aszkorbát300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 315Eritroaszkorbinsav1 500(9)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott vörös bőrű hal
E 316Nátrium-eritroaszkorbát1 500(9)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott vörös bőrű hal
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott halfilé
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(9): Az E 315 és E 316 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a felső határérték eritroaszkorbinsavban van kifejezve.
(96): Az E 300, E 301 és E 302 önállóan és együttesen is engedélyezett, a felső határérték ezek aszkorbinsavban kifejezett összegére vonatkozik.
09.1.2Feldolgozatlan rákfélék és puhatestűek
IV. csoportPoliolokquantum satiskizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott feldolgozatlan rákfélék, puhatestűek és lábasfejűek; édesítéstől eltérő célokra
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok150(3) (10)kizárólag: friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott rákfélék és lábasfejűek; a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó rákfélék, 80 egység/kg-ig
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3) (10)kizárólag: a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó rákfélék, 80 és 120 egység/kg között
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok300(3) (10)kizárólag: a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó rákfélék, 120 egység/kg felett
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 302Kalcium-aszkorbátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott puhatestűek és rákfélék
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetra-acetát (kalcium-dinátrium-EDTA)75kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott rákfélék
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis(95)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott lábasfejűek
E 501Kálium-karbonátokquantum satis(95)kizárólag: fagyasztott és gyorsfagyasztott lábasfejűek
E 5864-Hexil-rezorcin2(90)kizárólag: friss, fagyasztott és gyorsfagyasztott rákfélék
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(10): Felső határértékek az ehető részekben.
(90): Maradékként a húsban.
(95): Nem használható együtt foszforsavval – foszfátokkal – di-, tri- és polifoszfátokkal (E 338-452).
09.2Feldolgozott hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket és puhatestűeket is
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: surimi és hasonló termékek, valamint Theragra chalcogrammából, Pollachius virensből és Clupea harengusból készült lazachelyettesítők
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500(84)kizárólag: surimi és hasonló termékek, valamint Theragra chalcogrammából, Pollachius virensből és Clupea harengusból készült lazachelyettesítők
E 100Kurkumin100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 102Tartrazin100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S200(63)kizárólag: Theragra chalcogrammából, Pollachius virensből és Clupea harengusból készült lazachelyettesítők
E 120Kárminsav, kármin100(35) (85)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 122Azorubin, karmazsin100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös A200(63)kizárólag: Theragra chalcogrammából, Pollachius virensből és Clupea harengusból készült lazachelyettesítők
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 142Zöld S100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 151Brilliánsfekete PN100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 153Növényi szénquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 160b(i)Annatto bixin10(94)kizárólag: füstölt hal
E 160b(i)Annatto bixin30(94)kizárólag: surimi és hasonló termékek, valamint lazachelyettesítők
E 160b(ii)Annatto norbixin10(94)kizárólag: füstölt hal
E 160b(ii)Annatto norbixin30(94)kizárólag: surimi és hasonló termékek, valamint lazachelyettesítők
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30)100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 161bLutein100(35)kizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 170Kalcium-karbonátquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 172Vas-oxid és vas-hidroxidquantum satiskizárólag: halpástétom és rákpástétom
E 100Kurkumin250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 102Tartrazin250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 120Kárminsav, kármin250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 122Azorubin, karmazsin250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 129Alluravörös AC250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 140Klorofillok, klorofillinekquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 142Zöld S250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 151Brilliánsfekete PN250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 153Növényi szénquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 155Barna HTquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30)250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 161bLutein250(36)kizárólag: előfőzött rákfélék
E 162Céklavörös, betaninquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 163Antociánokquantum satiskizárólag: előfőzött rákfélék
E 100Kurkumin100(37)kizárólag: füstölt hal
E 101Riboflavinokquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 102Tartrazin100(37)kizárólag: füstölt hal
E 120Kárminsav, kármin100(37)kizárólag: füstölt hal
E 141Klorofillok és klorofillinek rézkomplexeiquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 151Brilliánsfekete PN100(37)kizárólag: füstölt hal
E 153Növényi szénquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 160aKarotinokquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 160bAnnatto, bixin, norbixin10kizárólag: füstölt hal
E 160cPaprikakivonat, kapszantin, kapszorubinquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 160ebéta-apo-8'-Karotinal (C30)100(37)kizárólag: füstölt hal
E 172Vasoxidok és vashidroxidokquantum satiskizárólag: füstölt hal
E 163Antociánokquantum satis(37)kizárólag: füstölt hal
160dLikopin10kizárólag: Theragra chalcogrammából, Pollachius virensből és Clupea harengusból készült lazachelyettesítők
E 160dLikopin30kizárólag: halpástétom és rákpástétom, előfőzött rákfélék, surimi, füstölt hal
E 200 – 202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)aszpik
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok200(1) (2)kizárólag: sózott, szárított hal
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: féltartós hal és halászati termékek, ideértve a rákféléket, a puhatestűeket, a surimit és a hal-/rákpástétomot; főtt rákfélék és puhatestűek
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok6 000(1) (2)kizárólag: főtt Crangon crangon és Crangon vulgaris
E 210–213Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: főtt rákfélék és puhatestűek
E 210–213Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)kizárólag: sós lében tartósított főtt garnélarákok
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3) (10)kizárólag: főtt rákfélék és lábasfejűek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok135(3) (10)kizárólag: a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó főtt rákfélék, 80 egység/kg-ig
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok180(3) (10)kizárólag: a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó rákfélék, 80 és 120 egység/kg között
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: a Gadidae fajhoz tartozó szárított, sózott hal
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok270(3) (10)kizárólag: a Penaeidae, a Solenoceridae és az Aristaeidae családba tartozó rákfélék, 120 egység/kg felett
E 251–252Nitrátok500kizárólag: pácolt hering és sprotni
Időbeli hatály: 2025. október 9-ig
E 251–252Nitrátok270(XA) (XD)kizárólag: pácolt hering és sprotni
Időbeli hatály: 2025. október 9-től
E 300Aszkorbinsav300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 301Nátrium-aszkorbát300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 302Kalcium-aszkorbát300 mg/kg(96)kizárólag: tonhal
E 315Eritroaszkorbinsav1 500(9)kizárólag: tartósított és féltartós haltermékek
E 316Nátrium-eritroaszkorbát1 500(9)kizárólag: tartósított és féltartós haltermékek
E 392Rozmaringkivonatok15(46)Kizárólag a 10 %-nál nem magasabb zsírtartalmú halak és halászati termékek, beleértve a kagylóféléket és a rákféléket
E 392Rozmaringkivonatok150(41) (46)Kizárólag a 10 %-nál magasabb zsírtartalmú halak és halászati termékek, beleértve a kagylóféléket és a rákféléket
E 450Difoszfátok5 000(4), (79)kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.
Időbeli hatály:
2013. december 31-től kezdődő
E 451Trifoszfátok5 000(4), (79)kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.
Időbeli hatály:
2013. december 31-től kezdődő
E 452Polifoszfátok5 000(4), (79)kizárólag: a Gadidae családba tartozó sózott hal, amelyet legalább 18 %-os sóoldattal történő injektálással és/vagy ilyen sóoldatban való pácolással elősóznak, ezt követően pedig gyakran szárazsózásnak vetnek alá.
Időbeli hatály:
2013. december 31-től kezdődő
E 950Aceszulfám K200kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 951Aszpartám300kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói160kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 955Szukralóz120kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 959Neoheszperidin DC30kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok200(1) (60)kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal és marinírozott hal, rákfélék és puhatestűek
E 961Neotám10kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó200(11)akizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal, valamint marinált hal, rákfélék vagy puhatestűek
E 969Advantame3kizárólag: édes-savanyú tartósított és féltartós hal és marinírozott hal, rákfélék és puhatestűek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)kizárólag: rákkonzerv fémdobozban; surimi és hasonló termékek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)kizárólag: hal- és rákpástétom, valamint feldolgozott fagyasztott és gyorsfagyasztott puhatestűekben és rákfélékben
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetra-acetát (kalcium-dinátrium-EDTA)75kizárólag: konzerv halak, rákfélék és puhatestűek fémdobozban vagy üvegben
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4) A felső határérték P2O5-ként van kifejezve.
(9): Az E 315 és E 316 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a felső határérték eritroaszkorbinsavban van kifejezve.
(10): Felső határértékek az ehető részekben.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(35) Az E 100, E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e és E 161b adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(36) Az E 100, E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e és E 161b adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(37) Az E 100, E 102, E 120, E 151 és E 160e adalékanyagok önálló vagy együttes felső határértéke.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(63) Az E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(79) A felső határérték az önállóan vagy együttesen használt E 450, E 451 és E 452 összegére alkalmazandó.
(84) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 4 mg/kg. Ettől a szabálytól eltérve, kizárólag a lazachelyettesítők esetében a felső határérték 5,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(85) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke kizárólag halpástétomok esetében 2 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
(96): Az E 300, E 301 és E 302 önállóan és együttesen is engedélyezett, a felső határérték ezek aszkorbinsavban kifejezett összegére vonatkozik.
(XA): A gyártás során hozzáadható maximális mennyiség NO3-ionként kifejezve.
(XD): A forgalomba hozatalra kész termékben az összes forrásból származó maradékanyag maximális mennyisége a termék felhasználhatósági időtartama alatt nem haladhatja meg a 45 mg/kg-ot NO2-ionként kifejezve.
09.3Halikra, haltej
I. csoportAdalékanyagokkizárólag: feldolgozott halikra, haltej
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve a tokhalikra (kaviár)
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300(86)kivéve a tokhalikra (kaviár)
E 104Kinolinsárga200(61)kivéve a tokhalikra (kaviár)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S200(61)kivéve a tokhalikra (kaviár)
E 123Amarant30kivéve a tokhalikra (kaviár)
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
E 123Amarant30(68)kivéve a tokhalikra (kaviár)
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös200(61)kivéve a tokhalikra (kaviár)
E 160dLikopin30kivéve a tokhalikra (kaviár)
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: féltartós haltermékek, beleértve a halikra- és haltejtermékeket is
E 284Bórsav4 000(54)kizárólag: tokhalikra (kaviár)
E 285Nátrium-tetraborát (bórax)4 000(54)kizárólag: tokhalikra (kaviár)
E 315Eritroaszkorbinsav1 500(9)kizárólag: tartósított és féltartós haltermékek
E 316Nátrium-eritroaszkorbát1 500(9)kizárólag: tartósított és féltartós haltermékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(9): Az E 315 és E 316 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a felső határérték eritroaszkorbinsavban van kifejezve.
(54): Bórsavban kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(68): Az amarant (E 123) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 10 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Ezen rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(86) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 3 mg/kg. Ettől a szabálytól eltérve, kizárólag a pasztőrözött húskészítmények esetében a felső határérték 50 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
10Tojás és tojástermékek
10.1Feldolgozatlan tojás
A II. melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt élelmiszer-színezékek az 589/2008/EK rendeletnek megfelelően használhatók tojáshéj díszítő színezésére vagy tojáshéj bélyegzésére.
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
A II. melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt élelmiszer-színezékek az 589/2008/EK rendeletnek megfelelően használhatók tojáshéj díszítő színezésére vagy tojáshéj bélyegzésére. (77)
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
(77) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke: quantum satis. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
10.2Feldolgozott tojás és tojástermékek
Az e melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt élelmiszer-színezékek használhatók tojáshéj díszítő színezésére.
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
Az e melléklet B. részének 1. szakaszában felsorolt élelmiszer-színezékek használhatók tojáshéj díszítő színezésére. (77)
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
I. csoportAdalékanyagok
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: dehidratált és sűrített fagyasztott és gyorsfagyasztott tojáskészítmények
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok5 000(1) (2)kizárólag: folyékony tojás (tojásfehérje, tojássárgája vagy egész tojás)
E 234Nizin6,25kizárólag: pasztőrözött folyékony tojás (tojásfehérje, tojássárgája vagy egész tojás)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok10 000(1) (4)kizárólag: folyékony tojás (tojásfehérje, tojássárgája vagy egész tojás)
E 392Rozmaringkivonatok200(46)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei1 000
E 520–523Alumínium-szulfátok30(1) (38)kizárólag: tojásfehérje
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 520Alumínium-szulfát25(38)kizárólag: folyékony tojásfehérje tojáshabhoz
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 553bTalkum5 400kizárólag hámozatlan színezett főtt tojások felszínén
Időbeli hatály:
2012. augusztus 13-tól kezdődő
E 903Karnaubaviasz3 600kizárólag hámozatlan színezett főtt tojások felszínén
Időbeli hatály:
2012. augusztus 13-tól kezdődő
E 904Sellakquantum satiskizárólag hámozatlan főtt tojások felszínén
Időbeli hatály:
2012. augusztus 13-tól kezdődő
E 1505trietil-citrátquantum satiskizárólag: szárított tojásfehérje
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(38): Alumíniumban kifejezve.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(77) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke: quantum satis. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
11Cukor, szirup, méz és asztali édesítőszerek
11.1Cukrok és szirupok, a 2001/111/EK irányelvben meghatározottak szerint
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok10(3)kizárólag: cukrok, kivéve a glükózszirupot
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok20(3)kizárólag: dehidratált vagy dehidratálatlan glükózszirup
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok10 000(4)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: tabletta és bevonatos tabletta alakú élelmiszerek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satis(1)kizárólag: tabletta és bevonatos tabletta alakú élelmiszerek
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)kizárólag: szárított por alakú élelmiszerek
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
11.2Egyéb cukrok és szirupok
I. csoportAdalékanyagok
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok40(3)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok70(3)kizárólag: melasz és szörplé
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
11.3Méz, a 2001/110/EK irányelvben meghatározottak szerint
11.4Asztali édesítőszerek
11.4.1Folyékony asztali édesítőszerek
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 950Aceszulfám Kquantum satis
E 951Aszpartámquantum satis
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sóiquantum satis
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sóiquantum satis
E 955Szukralózquantum satis
E 957Taumatinquantum satis
E 959Neoheszperidin DCquantum satis
E 960a – 960dSzteviol-glikozidokAz összes aroma quantum satis(1) (60)
E 961Neotámquantum satis
E 962Aszpartám-aceszulfámsóquantum satis
E 200–219Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok; p-hidroxi-benzoátok500(1) (2)kizárólag: ha a víztartalom több, mint 75 %
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 407Karragénquantum satis
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satis
E 412Guargumiquantum satis
E 413Tragantmézgaquantum satis
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satis
E 415Xantángumiquantum satis
E 418Gellángumiquantum satis
E 422Glicerinquantum satis
E 440Pektinekquantum satis
E 460(i)Mikrokristályos cellulóz, cellulózgélquantum satis
E 463Hidroxipropil-cellulózquantum satis
E 464Hidroxipropil-metil-cellulózquantum satis
E 465Etil-metil-cellulózquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
E 640Glicin és nátriumsójaquantum satis
E 969Advantamequantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
11.4.2Por alakú asztali édesítőszerek
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 950Aceszulfám Kquantum satis
E 951Aszpartámquantum satis
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sóiquantum satis
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sóiquantum satis
E 955Szukralózquantum satis
E 957Taumatinquantum satis
E 959Neoheszperidin DCquantum satis
E 960a – 960dSzteviol-glikozidokAz összes aroma quantum satis(1) (60)
E 961Neotámquantum satis
E 962Aszpartám-aceszulfámsóquantum satis
E 327Kalcium-laktátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 336Kálium-tartarátokquantum satis
E 341Kalcium-foszfátokquantum satis
E 407Karragénquantum satis
E 410Szentjánoskenyérlisztquantum satis
E 412Guargumiquantum satis
E 413Tragantmézgaquantum satis
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satis
E 415Xantángumiquantum satis
E 418Gellángumiquantum satis
E 440Pektinekquantum satis
E 460Cellulózquantum satis
E 461Metil-cellulózquantum satis
E 463Hidroxipropil-cellulózquantum satis
E 464Hidroxipropil-metil-cellulózquantum satis
E 465Etil-metil-cellulózquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 468Térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz50 000
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000(1)Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
E 576Nátrium-glükonátquantum satis
E 577Kálium-glükonátquantum satis
E 578Kalcium-glükonátquantum satis
E 640Glicin és nátriumsójaquantum satis
E 969Advantamequantum satis
E 1200Polidextrózquantum satis
E 1521Polietilénglikolquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
11.4.3Tabletta alakú asztali édesítőszerek
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 950Aceszulfám Kquantum satis
E 951Aszpartámquantum satis
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sóiquantum satis
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sóiquantum satis
E 955Szukralózquantum satis
E 957Taumatinquantum satis
E 959Neoheszperidin DCquantum satis
E 960a – 960dSzteviol-glikozidokAz összes aroma quantum satis(1) (60)
E 961Neotámquantum satis
E 962Aszpartám-aceszulfámsóquantum satis
E 296Almasavquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 334Borkősav (L(+)-)quantum satis
E 336Kálium-tartarátokquantum satis
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satis
E 440Pektinekquantum satis
E 460Cellulózquantum satis
E 460 (i)Mikrokristályos cellulóz, cellulózgélquantum satis
E 460 (ii)Porított cellulózquantum satis
E 461Metil-cellulózquantum satis
E 463Hidroxipropil-cellulózquantum satis
E 464Hidroxipropil-metil-cellulózquantum satis
E 465Etil-metil-cellulózquantum satis
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satis
E 468Térhálós nátrium-karboxi-metil-cellulóz50 000
E 470aZsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóiquantum satis
E 470bZsírsavak magnéziumsóiquantum satis
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjeiquantum satis
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satisIdőbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátokquantum satisIdőbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 575Glükono-delta-laktonquantum satis
E 576Nátrium-glükonátquantum satis
E 577Kálium-glükonátquantum satis
E 578Kalcium-glükonátquantum satis
E 640Glicin és nátriumsójaquantum satis
E 641L-leucin50 000
E 969Advantamequantum satis
E 1200Polidextrózquantum satis
E 1201Polivinilpirrolidonquantum satis
E 1202Polivinilpolipirrolidonquantum satis
E 1521Polietilénglikolquantum satis
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
12Sók, fűszerek, levesek, szószok és mártások, saláták és fehérjetermékek
12.1Só és sóhelyettesítők
12.1.1
E 170Kalcium-karbonátquantum satis
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok10 000(1) (4)
E 535–538Vas(II)-cianidok20(1) (57)
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 504Magnézium-karbonátokquantum satis
E 511Magnézium-kloridquantum satiskizárólag: tengeri só
E 530Magnézium-oxidquantum satis
E 534Vas-tartarát110(92)
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok10 000Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok10 000Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 554Nátrium-alumínium-szilikát20 mg/kg átvitel sajtban(38)kizárólag: érlelt sajt (01.7.2. élelmiszer-kategória) felületi kezelésére szánt sóhoz
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(57): A felső határérték vízmentes kálium-vas(II)-cianidban van kifejezve.
(38): Alumíniumként kifejezve.
(92): A szárazanyagra kifejezve.
12.1.2Sóhelyettesítők
I. csoportAdalékanyagok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok10 000(1) (4)
E 534Vas-tartarát110(92)
E 535–538Vas(II)-cianidok20(1) (57)
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok20 000Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok20 000Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 620–625Glutaminsav – glutamátokquantum satis
E 626–635Ribonukleotidokquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(57): A felső határérték vízmentes kálium-vas(II)-cianidban van kifejezve.
(92): A szárazanyagra kifejezve.
12.2Zöldfűszerek, fűszerek, ételízesítők
12.2.1Zöldfűszerek és fűszerek
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok150(3)kizárólag: fahéj (Cinnamomum ceylanicum)
E 460Cellulózquantum satiskizárólag: szárítva
E 470aZsírsavak nátrium-, kálium- és kalciumsóiquantum satiskizárólag: szárítva
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
12.2.2Ételízesítők
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskizárólag: ételízesítők, például curry por, tandoori
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(70)kizárólag: ételízesítők, például curry por, tandoori
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500kizárólag: ételízesítők, például curry por, tandoori
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500(70)kizárólag: ételízesítők, például curry por, tandoori
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 104Kinolinsárga10(62)kizárólag: ételízesítők, például curry por, tandoori
E 160dLikopin50
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: citruslé-alapú ételízesítők
E 310–321Propil-gallát, TBHQ, BHA és BHT200(1) (13)
E 392Rozmaringkivonatok200(41) (46)
E 551–559Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: ételízesítők
Időbeli hatály:
2014. január 31-ig
E 551–553Szilícium-dioxid – szilikátok30 000(1)kizárólag: ételízesítők
Időbeli hatály:
2014. február 1-jétől
E 620–625Glutaminsav – glutamátokquantum satis
E 626–635Ribonukleotidokquantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(62) Az E 104 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(70) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 120 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
12.3Ecet és (4–30 térfogatszázalékban vízzel) hígított ecetsav
I. csoportAdalékanyagok
E 150a–dKaramellekquantum satis
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok170(3)kizárólag: erjesztett ecet
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
12.4Mustár
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel300
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 104Kinolinsárga10(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S50(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös35(61)
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok250(3)kivéve a dijoni mustárt
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok500(3)kizárólag: dijoni mustár
E 392Rozmaringkivonatok100(41) (46)
E 950Aceszulfám K350
E 951Aszpartám350
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói320(52)
E 955Szukralóz140
E 959Neoheszperidin DC50
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok120(1) (60)
E 961Neotám12
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)b (49) (50)
E 969Advantamequantum satis
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60): Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
12.5Levesek és erőlevesek
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel50
E 160b(i)Annatto bixin15(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin10(94)
E 160dLikopin20
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: folyékony levesek és erőlevesek (kivéve a dobozos konzerveket)
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)kizárólag: dehidratált levesek és erőlevesek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok3 000(1) (4)
E 363Borostyánkősav5 000
E 392Rozmaringkivonatok50(46)
E 427Kassziagumi2 500kizárólag: dehidratált levesek és erőlevesek
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)kizárólag: levesek
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek2 000(1)
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 950Aceszulfám K110kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 951Aszpartám110kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói110(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 955Szukralóz45kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok40(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 961Neotám5kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó110(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
E 969Advantame2kizárólag: csökkentett energiatartalmú levesek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
12.6Szószok, mártások
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve a paradicsomalapú szószokat és mártásokat
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500ideértve az ecetes savanyúságokat, a pikáns szószokat, a chutneyt és a picalillit; kivéve a paradicsomalapú szószokat
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel500(65)ideértve az ecetes savanyúságokat, a pikáns szószokat, a chutneyt és a picalillit; kivéve a paradicsomalapú szószokat
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 104Kinolinsárga20(64)ideértve az ecetes savanyúságokat, a pikáns szószokat, a chutneyt és a picalillit; kivéve a paradicsomalapú szószokat
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S30(64)kizárólag az ecetes savanyúságokban és a picalilliben
E 160b(i)Annatto bixin30(94)ideértve az ecetes savanyúságokat, a pikáns szószokat, a chutney-t és a picalillit; kivéve a paradicsomalapú szószokat és mártásokat
E 160b(ii)Annatto norbixin30(94)ideértve az ecetes savanyúságokat, a pikáns szószokat, a chutney-t és a picalillit; kivéve a paradicsomalapú szószokat és mártásokat
E 160dLikopin50kivéve a paradicsomalapú szószokat és mártásokat
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát1 000(1) (2)kizárólag: legalább 60 % zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: 60 %-nál kisebb zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: legalább 60 % zsírtartalmú emulgeált szószok és mártások; nem emulgeált szószok, mártások
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: 60 %-nál kisebb zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 210–213Benzoesav – benzoátok1 000(1) (2)kizárólag: 60 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 210–213Benzoesav – benzoátok500(1) (2)kizárólag: legalább 60 % zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 385Kalcium-dinátrium-etilén-diamin-tetraacetát (kalcium-dinátrium-EDTA)75kizárólag: emulgeált szószok, mártások
E 392Rozmaringkivonatok100(41) (46)
E 427Kassziagumi2 500
E 405Propán-1,2-diol-alginát8 000
E 416Karayagumi10 000kizárólag: emulgeált szószok, mártások
E 423Oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum10 000
E 432–436Poliszorbátok5 000(1)kizárólag: emulgeált szószok, mártások
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)
E 476Poliglicerin-poliricinoleát4 000kizárólag: 20 %-nál alacsonyabb zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 476Poliglicerin-poliricinoleát8 000kizárólag: legalább 20 % zsírtartalmú emulgeált szószok, mártások
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)kizárólag: emulgeált szószok, mártások
E 950Aceszulfám K350
E 951Aszpartám350
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói160(52)
E 955Szukralóz450
E 957Taumatin5kizárólag: ízfokozóként
E 959Neoheszperidin DC50
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok120(1) (60)az (erjesztett és nem erjesztett) szójababszósz kivételével
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok175(1) (60)kizárólag: (erjesztett és nem erjesztett) szójababszósz
E 961Neotám12
E 961Neotám2kizárólag: ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)b (49) (50)
E 969Advantame4
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(13): Felső határérték zsírtartalomra számítva.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(64) Az E 104, E 110 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(65) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 10 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
12.7Saláták és pikáns szendvicskrémek
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)
E 950Aceszulfám K350kizárólag: feinkostsalat
E 951Aszpartám350kizárólag: feinkostsalat
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói160(52)kizárólag: feinkostsalat
E 955Szukralóz140kizárólag: feinkostsalat
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: feinkostsalat
E 961Neotám12kizárólag: feinkostsalat
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)b (49) (50)kizárólag: feinkostsalat
E 969Advantame4kizárólag: feinkostsalat
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
12.8Élesztő és élesztőtermékek
I. csoportAdalékanyagok
E 491–495Szorbitan-észterekquantum satiskizárólag: száraz élesztő és sütéshez használt élesztő
12.9Fehérjetermékek, kivéve az 1.8. kategóriába tartozó termékeket
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halhelyettesítők
E 104Kinolinsárga10(61)kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halpótlók
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S20(61)kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halpótlók
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halpótlók
E 160dLikopin30kizárólag: növényifehérje-alapú hús- és halhelyettesítők
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát2 000(1) (2)kizárólag: fehérjealapú hús-, hal-, rákféle- és lábasfejű-, valamint sajthelyettesítők
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: hús-, hal-, rákféle- és lábasfejű-helyettesítők
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: zselatin
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)kizárólag: növényifehérje-italok
E 959Neoheszperidin DC5kizárólag: növényifehérje-termékek, kizárólag ízfokozóként
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
13Különleges táplálkozási célú élelmiszerek, a 2009/39/EK irányelvben meghatározottak szerint
13.1Csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszerek
BEVEZETŐ RÉSZ, AZ ÖSSZES ALKATEGÓRIÁRA VONATKOZIK
A feltüntetett hozzáadható mennyiség felső határértékei a fogyasztásra kész, a gyártó utasításainak megfelelően elkészített élelmiszerekre vonatkoznak.
Az E 307, E 325, E 330, E 331, E 332, E 333, E 338, E 340, E 410, E472c és E 1450 adalékanyagokat a 2006/141/EK irányelv mellékleteiben meghatározott határértékeknek megfelelően kell használni.
13.1.1Anyatej-helyettesítő tápszerek, a 2006/141/EK irányelvben meghatározottak szerint
Megjegyzés: Savanyított tej előállításához L(+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobák is használhatók.
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: az L(+) izomer
E 304(i)L-Aszkorbil-palmitát10
E 306Tokoferolban gazdag kivonat10(16)
E 307alfa-Tokoferol10(16)
E 308gamma-Tokoferol10(16)
E 309delta-Tokoferol10(16)
E 322Lecitinek1 000(14)
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátok2 000(43)
E 332Kálium-citrátok(43)
E 338Foszforsav1 000(4) (44)
E 339Nátrium-foszfátok1 000(4) (15)
E 340Kálium-foszfátok(4) (15)
E 412Guargumi1 000kizárólag: ha a folyékony termék részlegesen hidrolizált fehérjéket tartalmaz
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei4 000(14)
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei7 500(14)kizárólag: ha por alakú termékként értékesítik
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei9 000(14)kizárólag: folyadékként értékesített termékek, ha részlegesen hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei120(14)kizárólag: hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó termékek
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(14): Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül többet is használnak egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított felső határértéke az élelmiszerben jelen lévő többi anyag mennyiségével arányosan csökken.
(15): Az E 339 és E 340 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
(16): Az E 306, E 307, E 308 és E 309 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(43): Az E 331 és E 332 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
(44): A 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
13.1.2Anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2006/141/EK irányelvben meghatározottak szerint
Megjegyzés: Savanyított tej előállításához L(+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobák is használhatók.
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: az L(+) izomer
E 304(i)L-Aszkorbil-palmitát10
E 306Tokoferolban gazdag kivonat10(16)
E 307alfa-Tokoferol10(16)
E 308gamma-Tokoferol10(16)
E 309delta-Tokoferol10(16)
E 322Lecitinek1 000(14)
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátok2 000(43)
E 332Kálium-citrátokquantum satis(43)
E 338Foszforsav(4) (44)
E 339Nátrium-foszfátok1 000(4) (15)
E 340Kálium-foszfátok(4) (15)
E 407Karragén300(17)
E 410Szentjánoskenyérliszt1 000(17)
E 412Guargumi1 000(17)
E 440Pektinek5 000kizárólag: savanyított anyatej-kiegészítő tápszer
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei4 000(14)
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei7 500(14)kizárólag: ha por alakú termékként értékesítik
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei9 000(14)kizárólag: folyadékként értékesített termékek, ha részlegesen hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei120(14)kizárólag: hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó termékek
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(14): Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül többet is használnak egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított felső határértéke az élelmiszerben jelen lévő többi anyag mennyiségével arányosan csökken.
(15): Az E 339 és E 340 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
(16): Az E 306, E 307, E 308 és E 309 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(17): Ha az E 407, E 410 és E 412 anyagok közül többet is használnak egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított felső határértéke az élelmiszerben jelen lévő többi anyag mennyiségével arányosan csökken.
(43): Az E 331 és E 332 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
(44): A 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
13.1.3Csecsemők és a kisgyermekek számára készült, feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, a 2006/125/EK irányelvben meghatározottak szerint
E 170Kalcium-karbonátquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 260Ecetsavquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 261Kálium-acetátokquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
Az alkalmazás kezdete:
2013. február 6-tól
E 262Nátrium-acetátokquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 263Kalcium-acetátquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz, csak az L(+) izomer
E 296Almasavquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz, csak az L(+) izomer
E 300L-Aszkorbinsav200(18)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 301Nátrium-L-aszkorbát200(18)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 302Kalcium-L-aszkorbát200(18)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 304(i)L-Aszkorbil-palmitát100(19)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 306Tokoferolban gazdag kivonat100(19)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 307alfa-Tokoferol100(19)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 308gamma-Tokoferol100(19)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 309delta-Tokoferol100(19)kizárólag: zsírt tartalmazó gabonaalapú élelmiszerek, beleértve a kekszeket, kétszersülteket és bébiételeket
E 322Lecitinek10 000kizárólag: kekszek, kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
E 325Nátrium-laktátquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz, csak az L(+) izomer
E 326Kálium-laktátquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz, csak az L(+) izomer
E 327Kalcium-laktátquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz, csak az L(+) izomer
E 330Citromsavquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 331Nátrium-citrátokquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 332Kálium-citrátokquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 333Kalcium-citrátokquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 334Borkősav (L(+)-)5 000(42)kizárólag: az L(+) izomer; kizárólag kekszek, kétszersültek és bébiételek
E 335Nátrium-tartarátok5 000(42)kizárólag: az L(+) izomer; kizárólag kekszek, kétszersültek és bébiételek
E 336Kálium-tartarátok5 000(42)kizárólag: az L(+) izomer; kizárólag kekszek, kétszersültek és bébiételek
E 338Foszforsav1 000(4)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 339Nátrium-foszfátok1 000(4) (20)kizárólag: gabonafélék
E 340Kálium-foszfátok1 000(4) (20)kizárólag: gabonafélék
E 341Kalcium-foszfátok1 000(4) (20)kizárólag: gabonafélék
E 341Kalcium-foszfátok1 000(4)kizárólag: gyümölcsalapú desszertekben
E 354Kalcium-tartarát5 000(42)kizárólag: az L(+) izomer; kizárólag kekszek és kétszersültek
E 400Alginsav500(23)kizárólag: desszertek és pudingok
E 401Nátrium-alginát500(23)kizárólag: desszertek és pudingok
E 402Kálium-alginát500(23)kizárólag: desszertek és pudingok
E 404Kalcium-alginát500(23)kizárólag: desszertek és pudingok
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000(21)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 412Guargumi10 000(21)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 414Gumiarábikum (akácmézga)10 000(21)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 415Xantángumi10 000(21)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 440Pektin10 000(21)kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 410Szentjánoskenyérliszt20 000(21)kizárólag: gluténmentes gabonaalapú élelmiszerek
E 412Guargumi20 000(21)kizárólag: gluténmentes gabonaalapú élelmiszerek
E 414Gumiarábikum (akácmézga)20 000(21)kizárólag: gluténmentes gabonaalapú élelmiszerek
E 415Xantángumi20 000(21)kizárólag: gluténmentes gabonaalapú élelmiszerek
E 440Pektin20 000(21)kizárólag: gluténmentes gabonaalapú élelmiszerek
E 450Difoszfátok5 000(4) (42)kizárólag: kekszek és kétszersültek
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei5 000(22)kizárólag: kekszek, kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
E 472aZsírsavak mono- és digliceridjeinek ecetsav-észterei5 000(22)kizárólag: kekszek, kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
E 472bZsírsavak mono- és digliceridjeinek tejsav-észterei5 000(22)kizárólag: kekszek, kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei5 000(22)kizárólag: kekszek, kétszersültek, gabonaalapú élelmiszerek, bébiételek
E 500Nátrium-karbonátokquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 501Kálium-karbonátokquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 503Ammónium-karbonátokquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 507Sósavquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 524Nátrium-hidroxidquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 525Kálium-hidroxidquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 526Kalcium-hidroxidquantum satiskizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek, kizárólag pH-beállításhoz
E 551Szilícium-dioxid2 000kizárólag: száraz gabonafélék
E 575Glükono-delta-lakton5 000(42)kizárólag: kekszek és kétszersültek
E 920L-Cisztein1 000kizárólag: csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt kekszek
E 1404Oxidált keményítő50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1410Monokeményítő-foszfát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1412Dikeményítő-foszfát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1413Foszforilezett dikeményítő-foszfát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1420Acetilezett keményítő50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1422Acetilezett dikeményítő-adipát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 1451Acetilezett oxidált keményítő50 000kizárólag: feldolgozottgabona-alapú élelmiszerek és bébiételek
E 300Aszkorbinsav300(18)kizárólag: gyümölcs- és zöldségalapú italok, levek és bébiételek
E 301Nátrium-aszkorbát300(18)kizárólag: gyümölcs- és zöldségalapú italok, levek és bébiételek
E 302Kalcium-aszkorbát300(18)kizárólag: gyümölcs- és zöldségalapú italok, levek és bébiételek
E 333Kalcium-citrátokquantum satiskizárólag: alacsony cukortartalmú gyümölcsalapú termékek
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(18): Az E 300, E 301 és E 302 önállóan is és együttesen is engedélyezett, az értékek aszkorbinsavban vannak kifejezve.
(19): Az 304, E 306, E 307, E 308 és E 309 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(20): Az E 339, E 340 és E 341 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(21): Az 410, E 412, E 414, E 415 és E 440 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(22): Az E 471, E 472a, E 472b and E 472c önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(23): Az E 400, E 401, E 402 és E 404 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(42): Maradékként.
13.1.4Kisgyermekek számára készült más élelmiszerek
Megjegyzés: Savanyított tej előállításához L(+) tejsavat termelő, nem patogén mikrobák is használhatók.
E 270Tejsavquantum satiskizárólag: az L(+) izomer
E 304(i)L-Aszkorbil-palmitát100(19)
E 306Tokoferolban gazdag kivonat100(19)
E 307alfa-Tokoferol100(19)
E 308gamma-Tokoferol100(19)
E 309delta-Tokoferol100(19)
E 322Lecitinek10 000(14)
E 330Citromsavquantum satis
E 331Nátrium-citrátok2 000(43)
E 332Kálium-citrátokquantum satis(43)
E 338Foszforsav(1) (4) (44)
E 339Nátrium-foszfátok1 000(1) (4) (15)
E 340Kálium-foszfátok1 000(1) (4) (15)
E 407Karragén300
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000(21)
E 412Guargumi10 000(21)
E 414Gumiarábikum (akácmézga)10 000(21)
E 415Xantángumi10 000(21)
E 440Pektinek5 000(21)
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei4 000(14)
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei7 500(14)kizárólag: ha por alakú termékként értékesítik
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei9 000(14)kizárólag: folyadékként értékesített termékek, ha részlegesen hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmaznak
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei120(14)kizárólag: hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó termékekben
E 500Nátrium-karbonátokquantum satis
E 501Kálium-karbonátokquantum satis
E 503Ammónium-karbonátokquantum satis
E 507Sósavquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 524Nátrium-hidroxidquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 525Kálium-hidroxidquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 1404Oxidált keményítő50 000
E 1410Monokeményítő-foszfát50 000
E 1412Dikeményítő-foszfát50 000
E 1413Foszforilezett dikeményítő-foszfát50 000
E 1414Acetilezett dikeményítő-foszfát50 000
E 1420Acetilezett keményítő50 000
E 1422Acetilezett dikeményítő-adipát50 000
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát50 000
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(14): Ha az E 322, E 471, E 472c és E 473 anyagok közül többet is használnak egy élelmiszerben, akkor az egyes anyagoknak az adott élelmiszerre megállapított felső határértéke az élelmiszerben jelen lévő többi anyag mennyiségével arányosan csökken.
(15): Az E 339 és E 340 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértéknek megfelelően.
(16): Az 304, E 306, E 307, E 308 és E 309 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(21): Az 410, E 412, E 414, E 415 és E 440 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(43) Az E 331 és az E 332 önállóan is és együttesen is engedélyezett, a 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértékeknek megfelelően.
(44) A 2006/141/EK, a 2006/125/EK és az 1999/21/EK irányelvben meghatározott határértékeknek megfelelően.
13.1.5Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
13.1.5.1Csecsemők számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, valamint speciális anyatej-helyettesítő tápszerek
A 13.1.1. és 13.1.2. kategóriájú adalékanyagok alkalmazandók.
E 170Kalcium-karbonátquantum satis
E 304(i)L-Aszkorbil-palmitát100
E 331Nátrium-citrátokquantum satis
E 332Kálium-citrátokquantum satis
E 333Kalcium-citrátokquantum satis
E 338Foszforsav1 000(1) (4)kizárólag: pH-beállításra
E 339Nátrium-foszfátok1 000(1) (4) (20)
E 340Kálium-foszfátok1 000(1) (4) (20)
E 341Kalcium-foszfátok1 000(1) (4) (20)
E 401Nátrium-alginát1 000négyhónapos kortól, speciális összetételű, anyagcserezavarok és általában mesterséges táplálás esetén szükséges speciális élelmiszerekben
E 405Propán-1,2-diol-alginát20012 hónapos kortól, olyan kisgyermekek speciális étrendjében, akiknél tehéntej-érzékenység vagy veleszületett anyagcsere-rendellenesség áll fenn
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000születéstől kezdve, a gyomori-nyelőcsövi reflux csökkentésére szolgáló termékekben
E 412Guargumi10 000születéstől kezdve, hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó folyékony tápszerekben lévő termékekben
E 415Xantángumi1 200a gyomor-bél rendszer elégtelen működéséből, hibás fehérjefelszívódásból vagy veleszületett anyagcsere-rendellenességekből eredő problémákkal küzdő betegek számára készült, születéstől kezdve fogyasztható, aminosav- vagy peptidalapú termékekben történő felhasználásra
E 440Pektinek10 000születéstől kezdve, a gyomor-bél rendszer rendellenességei esetén használt termékekben
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi10 000születéstől kezdve, anyagcserezavarok étrendi kezelésére használt termékekben
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei5 000születéstől kezdve, speciális, elsősorban fehérjementes étrendekben
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei7 500kizárólag: ha por alakú termékként értékesítik; születéstől kezdve
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei9 000kizárólag: ha folyékony termékként értékesítik; születéstől kezdve
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei120kizárólag: hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó termékek
E 500Nátrium-karbonátokquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 501Kálium-karbonátokquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 507Sósavquantum satiskizárólag: térfogatnövelő szerként
E 524Nátrium-hidroxidquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 525Kálium-hidroxidquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 526Kalcium-hidroxidquantum satiskizárólag: pH-beállításra
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát20 000kizárólag: anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekben
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(20): Az E 339, E 340 és E 341 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
13.1.5.2Csecsemők és kisgyermekek számára készült, speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint
A 13.1.2. és a 13.1.3. kategóriájú adalékanyagok alkalmazandók, kivéve: E 270, E 333, E 341.
E 401Nátrium-alginát1 000négyhónapos kortól, speciális összetételű, anyagcserezavarok és általában mesterséges táplálás esetén szükséges speciális élelmiszerekben
E 405Propán-1,2-diol-alginát20012 hónapos kortól, olyan kisgyermekek speciális étrendjében, akiknél tehéntej-érzékenység vagy veleszületett anyagcsere-rendellenesség áll fenn
E 410Szentjánoskenyérliszt10 000születéstől kezdve, a gyomori-nyelőcsövi reflux csökkentésére szolgáló termékekben
E 412Guargumi10 000születéstől kezdve, hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó folyékony tápszerekben lévő termékekben
E 415Xantángumi1 200a gyomor-bél rendszer elégtelen működéséből, hibás fehérjefelszívódásból vagy veleszületett anyagcsere-rendellenességekből eredő problémákkal küzdő betegek számára készült, születéstől kezdve fogyasztható, aminosav- vagy peptidalapú termékekben történő felhasználásra
E 440Pektinek10 000születéstől kezdve, a gyomor-bél rendszer rendellenességei esetén használt termékekben
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumi10 000születéstől kezdve, anyagcserezavarok étrendi kezelésére használt termékekben
E 471Zsírsavak mono- és digliceridjei5 000születéstől kezdve, speciális, elsősorban fehérjementes étrendekben
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei7 500kizárólag: ha por alakú termékként értékesítik; születéstől kezdve
E 472cZsírsavak mono- és digliceridjeinek citromsav-észterei9 000kizárólag: ha folyadékként értékesítik; születéstől kezdve
E 473Zsírsavak szacharóz-észterei120kizárólag: hidrolizált fehérjéket, peptideket vagy aminosavakat tartalmazó termékek
E 1450Keményítő-nátrium-oktenil-szukcinát20 000
13.2Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek, az 1999/21/EK irányelvben meghatározottak szerint (kivéve a 13.1.5. kategóriába tartozó termékeket)
Az ebbe a kategóriába tartozó termékek tartalmazhatnak még olyan adalékanyagokat is, amelyek az adott élelmiszer-kategóriában megengedettek.
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel50(88)
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 104Kinolinsárga10(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)
E 160dLikopin30
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 405Propán-1,2-diol-alginát1 200
E 406Agarquantum satiskizárólag: élelmiszerek tabletta és bevonatos tabletta formájában
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei1 000
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok2 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)
E 950Aceszulfám K450
E 951Aszpartám1 000
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói400(51)
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói200(52)
E 955Szukralóz400
E 959Neoheszperidin DC100
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok330(1) (60)
E 961Neotám32
E 962Aszpartám-aceszulfámsó450(11)a (49) (50)
E 960Advantame10
E 1201Poli(vinil-pirrolidon)quantum satiskizárólag tablettában és bevont tablettában
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(88): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke kizárólag folyékony, hőkezelt termékekben: 3 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
13.3A teljes napi élelmiszer-bevitelt vagy egyes ételeket (a teljes napi étrendet vagy annak egy részét) helyettesítő, testtömeg-szabályozó diétás élelmiszerek
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel50
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 104Kinolinsárga10(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)
E 160dLikopin30
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok1 500(1) (2)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 405Propán-1,2-diol-alginát1 200
E 432–436Poliszorbátok1 000(1)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000
E 477Zsírsavak propán-1,2-diol-észterei1 000
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok2 000(1)
E 491–495Szorbitan-észterek5 000(1)
E 950Aceszulfám K450
E 951Aszpartám800
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói400(51)
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói240(52)
E 955Szukralóz320
E 959Neoheszperidin DC100
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok270(1) (60)
E 961Neotám26
E 962Aszpartám-aceszulfámsó450(11)a (49) (50)
E 960Advantame8
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
13.4Gluténérzékenységben (lisztérzékenységben) szenvedőknek szánt élelmiszerek, a 41/2009/EK rendeletben meghatározottak szerint
Az ezen kategóriába tartozó termékekhez használhatók még azok az adalékanyagok is, amelyek az adott élelmiszereknek megfeleltethető termékek kategóriáiban megengedettek.
I. csoportAdalékanyagokideértve a száraztésztát is
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
IV. csoportPoliolokquantum satis
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
Engedélyezett továbbá az adott termékek gluténtartalmú megfelelőiben használható összes adalékanyag is.
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
14Italok
14.1Alkoholmentes italok
14.1.1Víz, beleértve a természetes ásványvizet, a 2009/54/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint a forrásvizet és minden más palackozott vagy csomagolt vizet
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok500(1) (4)kizárólag: ásványi anyaggal dúsított víz
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(48): Az ásványi anyaggal dúsított vízhez standardizálási céllal adott ásványi sók nem minősülnek adalékanyagnak.
14.1.2Gyümölcslevek, a 2001/112/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint zöldséglevek
I. csoportAdalékanyagokkizárólag: zöldséglevek
E 170Kalcium-karbonátquantum satiskizárólag: szőlőlé
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát500(1) (2)kizárólag: sød … saft és sødet … saft
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok2 000(1) (2)kizárólag: nem erjesztett szőlőlé vallási (szakrális) célra
E 210–213Benzoesav – benzoátok200(1) (2)kizárólag: sød… saft és sødet… saft
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok2 000(3)kizárólag: koncentrált szőlőlé házi borkészítésre
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: narancs-, grapefruit-, alma- és ananászlé nagy tételben, vendéglátó létesítmények számára
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok350(3)kizárólag: zöldcitromlé és citromlé
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok70(3)kizárólag: nem erjesztett szőlőlé vallási (szakrális) célra
E 296Almasav3 000kizárólag: ananászlé
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 330Citromsav3 000
E 336Kálium-tartarátokquantum satiskizárólag: szőlőlé
E 440Pektinek3 000kizárólag: ananászlé és maracujalé (passiógyümölcslé)
E 900Dimetil-polisziloxán10kizárólag: ananászlé, és sød… saft és sødet… saft
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
14.1.3Gyümölcsnektárok, a 2001/112/EK irányelvben meghatározottak szerint, valamint zöldségnektárok és hasonló termékek
I. csoportAdalékanyagokkizárólag: zöldségnektárok, az E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát250(1) (2)kizárólag: hagyományos svéd gyümölcsszörpök, gyümölcsszirupok, a felső értéket akkor kell alkalmazni, ha E 210 – 213 adalékokat (benzoesav – benzoátok) is használtak
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát300(1) (2)kizárólag: hagyományos svéd és finn gyümölcsszörpök, gyümölcsszirupok
E 210–213Benzoesav – benzoátok150(1) (2)kizárólag: hagyományos svéd és finn gyümölcsszörpök, gyümölcsszirupok
E 270Tejsav5 000
E 296Almasavquantum satiskizárólag: hagyományos svéd és finn gyümölcsszörpök, gyümölcsszirupok
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 330Citromsav5 000
E 440Pektinek3 000kizárólag: ananász és maracuja (passiógyümölcs)
E 466Nátrium-karboxi-metil-cellulóz, cellulózgumiquantum satiskizárólag: citrusfélékből készült hagyományos svéd és finn gyümölcsszirupok
E 950Aceszulfám K350kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám600kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói80(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 955Szukralóz300kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC30kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok100(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám20kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 969Advantame6kizárólag csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
14.1.4Ízesített italok
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E 421, E 953, E 965, E 966 és E 967 adalékanyagokat nem szabad használni
az E 968 adalékanyagot nem szabad használni, kivéve, ha ebben az élelmiszer-kategóriában külön rendelkezés létezik erre vonatkozóan
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(74)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100(25)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100(25) (74)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 104Kinolinsárga10(61)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S20(61)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös10(61)kivéve a csokoládés tejet és a malátatermékeket
E 160b(i)Annatto bixin20
E 160dLikopin12kivéve a hígítandó italokat
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát250(1) (2)a felső értéket akkor kell alkalmazni, ha E 210 – 213 adalékanyagokat (benzoesav – benzoátok) is használtak
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát300(1) (2)kivéve a tejalapú italokat
E 210–213Benzoesav – benzoátok150(1) (2)kivéve a tejalapú italokat
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok20(3)kizárólag: gyümölcslét tartalmazó alkoholmentes ízesített italokban, a használt sűrítményekből származó átvitel
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: legalább 235 g/l glükózszirupot tartalmazó alkoholmentes ízesített italok
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok350(3)kizárólag: gyümölcsalapú és legalább 2,5 % árpát tartalmazó sűrítmények (barley water)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok250(3)kizárólag: gyümölcslé- vagy zúzottgyümölcs-alapú egyéb sűrítmények; capilé, groselha
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 246Glikolipidek50kivéve a tejalapú italokat
E 297Fumársav1 000kizárólag: gyümölcsalapú instant italporok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok700(1) (4)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok500(1) (4)kizárólag: sportitalok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok4 000(1) (4)kizárólag: tejsavófehérjét tartalmazó sportitalok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok20 000(1) (4)kizárólag: növényifehérje-italok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)kizárólag: csokoládés és malátás tejalapú italok
E 355–357Adipinsav – adipátok10 000(1)kizárólag: házi használatú italporok
E 363Borostyánkősav3 000kizárólag: házi használatú italporok
E 405Propán-1,2-diol-alginát300
E 423Oktenil-borostyánkősavval módosított gumiarábikum1 000kizárólag energiaitalokban és gyümölcslevet tartalmazó italokban
E 432–436Poliszorbátok10(1)kizárólag: szénsavas italok
E 444Szacharóz-acetát-izobutirát300kizárólag: opálos italok
E 445Fagyanta glicerin-észterei100kizárólag: opálos italok
E 459béta-Ciklodextrin500kizárólag: ízesített instant italporok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)kizárólag: ánizsalapú, tejalapú, kókuszdió- és mandulaitalok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)kizárólag: forró italok készítésére szolgáló porok
E 481–482Nátrium- és kalcium-sztearoil-2-laktilátok2 000(1)kizárólag: forró italok készítésére szolgáló porok
E 900Dimetil-polisziloxán10
E 950Aceszulfám K350kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 951Aszpartám600kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói80(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói100(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli gaseosa'
E 955Szukralóz300kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 959Neoheszperidin DC30kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, kivéve a tej- és tejszármazék-alapú ízesített italokat
E 959Neoheszperidin DC50kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli tej- és tejszármazék-alapú ízesített italok
E 957Taumatin0,5kizárólag: ízesített vízalapú alkoholmentes italok, kizárólag ízfokozóként
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok80(1) (60)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám20kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 961Neotám2kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 968Eritrit16 000kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek, kizárólag ízfokozóként
E 969Advantame6kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli termékek
E 999Quillajakivonat200(45)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradék nem mutatható ki.
(25): Az E 122 és E 155 színezékek közül egyik mennyisége sem lehet nagyobb, mint 50 mg/kg vagy 50 mg/l.
(45): Vízmentes kivonatra számítva.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(74) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 15 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
14.1.5Pörkölt kávé, tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok, cikória; tea, gyógynövény- és gyümölcsforrázatok kivonatai és cikóriakivonatok; tea-, gyógynövény-, és gyümölcsforrázatok és gabonakészítmények forrázatokhoz, valamint e termékek keverékei és instant keverékei
14.1.5.1Kávé, kávékivonatok
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: kávébab fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: kávébab, fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz200kizárólag: kávébab, fényezőanyagként
E 904Sellakquantum satiskizárólag: kávébab, fényezőanyagként
14.1.5.2Egyéb
I. csoportAdalékanyagokkivéve az ízesítetlen tealevelet; ideértve a ízesített instant kávét; az E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni italokban
E 200–213Szorbinsav – kálium-szorbát; Benzoesav – benzoátok600(1) (2)kizárólag: folyékony teasűrítmények és folyékony gyümölcs- és gyógynövényforrázat-sűrítmények
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)kizárólag: folyékony teasűrítmény
E 246Glikolipidek20(93)kizárólag: folyékony teasűrítmények és folyékony gyümölcs- és gyógynövényforrázat-sűrítmények
E 297Fumársav1 000kizárólag: ízesített tea- és gyógynövényforrázatok készítésére használt instant termékek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok2 000(1) (4)kizárólag: automatákban árusított kávéalapú italok; instant teák és instant gyógynövényforrázatok
E 355–357Adipinsav – adipátok10 000(1)kizárólag: házi használatú italporok
E 363Borostyánkősav3 000kizárólag: házi használatú italporok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek1 000(1)kizárólag: dobozos folyékony kávé
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek10 000(1)kizárólag: forró italok készítésére szolgáló porok
E 481–482Nátrium- és kalcium-sztearoil-2-laktilát2 000(1)kizárólag: forró italok készítésére szolgáló porok
E 491–495Szorbitan-észterek500(1)kizárólag: folyékony teasűrítmények és folyékony gyümölcs- és gyógynövényforrázat-sűrítmények
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok30(1) (60) (93)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli kávé, tea és gyógynövény-forrázat alapú italok
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok30(1) (60) (93)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli ízesített instant kávé és instant kapucsínó termékek
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok20(1) (60) (93)kizárólag: csökkentett energiatartalmú vagy hozzáadott cukor nélküli malátaalapú és csokoládé/kapucsínó ízesítésű italok
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(60): Szteviol-egyenértékben kifejezve.
(93): A felső határérték a fogyasztásra kész (pl. dobozos) italokra és azok elkészített és fogyasztásra kész keverékeire és koncentrátumaira vonatkozik.
14.2Alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholmentes és kis alkoholtartalmú megfelelőiket is
14.2.1Sör és malátaitalok
E 150a,b,dKaramell, szulfitos karamell és szulfitos-ammóniás karamellquantum satis
E 150cAmmóniás karamell6 000
E 150cAmmóniás karamell9 500kizárólag:„Bière de table/Tafelbier/Table beer”(eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %); brown ale, porter, stout és old aletípusú sörök
E 210–213Benzoesav – benzoátok200(1) (2)kizárólag: alkoholmentes sör; 0,5 %-nál több erjeszthető hozzáadott cukrot, illetve gyümölcslevet vagy sűrítményeket tartalmazó kishordós sör
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)kizárólag: 0,5 %-nál több erjeszthető hozzáadott cukrot, illetve gyümölcslevet vagy sűrítményeket tartalmazó kishordós sör
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok20(3)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50kizárólag: hordóban utóerjesztett sör
E 246Glikolipidek50kizárólag: alkoholmentes sör és malátaitalok
E 270Tejsavquantum satis
E 300Aszkorbinsavquantum satis
E 301Nátrium-aszkorbátquantum satis
E 330Citromsavquantum satis
E 405Propán-1,2-diol-alginát100
E 414Gumiarábikum (akácmézga)quantum satis
E 950Aceszulfám K350kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök;; oud bruin típusú barna sörök
E 951Aszpartám600kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói80(52)kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 955Szukralóz250kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 959Neoheszperidin DC10kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok70(1) (60)kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Bière de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti cefretartalom kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal oud bruin típusú barna sörök
E 961Neotám20kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint a 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; „Biere de table/Tafelbier/Table beer” (az eredeti extrakt tartalma kisebb, mint 6 %), kivéve az „Obergäriges Einfachbier”-t; NaOH-ban kifejezve legalább 30 milliekvivalens savtartalmú sörök; oud bruin típusú barna sörök
E 969Advantame6kizárólag: alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék alkoholtartalmú sör; Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti sörlétartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”) Sörök 30 milliegyenérték minimális savtartalommal, NaOH-ban kifejezve; „ Oud bruin”-típusú barna sörök
E 950Aceszulfám K25(52)kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 951Aszpartám25kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 955Szukralóz10kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 959Neoheszperidin DC10kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 961Neotám1kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 962Aszpartám-aceszulfámsó25(11)b (49) (50)kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 969Advantame0,5kizárólag: csökkentett energiatartalmú sör
E 1105Lizozimquantum satiskizárólag: olyan sörök esetében, amelyeknél nem használnak pasztőrözési vagy steril szűrési eljárást
Időbeli hatály:
2012. június 25-től
E 1200Polidextrózquantum satiskizárólag: csökkentett energia- és kis alkoholtartalmú sörök
Időbeli hatály:
2012. június 25-től
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
14.2.2Bor és más termékek, az 1308/2013/EU rendelet VII. mellékletének II. részében meghatározottak szerint
Az adalékanyagok használata az 1308/2013/EU rendeletnek, az Európai Unió és egyes harmadik országok közötti borkereskedelmi megállapodások megkötéséről szóló tanácsi határozatoknak, valamint az (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek (2) és azok végrehajtási intézkedéseinek megfelelően engedélyezett.
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)kizárólag: alkoholmentes termék
E 210–213Benzoesav – benzoátok200(1) (2)kizárólag alkoholmentes termék
Időbeli hatály:
2012. július 19.
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: alkoholmentes termék
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)kizárólag: alkoholmentes termék
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
14.2.3Almabor és körtebor
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 104Kinolinsárga25(64)kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(64)kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 150a–dKaramellekquantum satiskizárólag: cidre bouché
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 405Propán–1,2-diol-alginát100kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 432–436Poliszorbátok10(1)kizárólag: szénsavas italok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
E 900Dimetil-polisziloxán10kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 950Aceszulfám K350kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 951Aszpartám600kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói80(52)kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 955Szukralóz50kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 959Neoheszperidin DC20kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 961Neotám20kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 969Advantám6kivéve: cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
E 999Quillajakivonat200(45)kivéve: cidre bouché, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(45): Vízmentes kivonatra számítva.
(64) Az E 104, E 110 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
14.2.4Gyümölcsbor és made wine
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisKivéve: wino owocowe jakościowe
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200Kivéve: wino owocowe jakościowe
E 104Kinolinsárga25(64)Kivéve: wino owocowe jakościowe
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S10(64)Kivéve: wino owocowe jakościowe
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös A1(61)Kivéve: wino owocowe jakościowe
E 160dLikopin10Kivéve: wino owocowe jakościowe
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok260(3)kizárólag: made wine
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)kizárólag: gyümölcsbor, csökkentett alkoholtartalmú gyümölcsbor, valamint wino owocowe jakościowe, wino owocowe likierowe, wino owocowe aromatyzowane, wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe és aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 353Metaborkősav100kizárólag: made wine és wino z soku winogronowego és aromatyzowane wino z soku winogronowego
E 432–436Poliszorbátok10(1)kizárólag: szénsavas italok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000
E 1105Lizozimquantum satiskizárólag: wino z soku winogronowego, aromatyzowane wino z soku winogronowego, wino owocowe niskoalkoholowe és aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
14.2.5Mézsör
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve: miód pitny jakościowy
E 150aKaramellquantum satisa miód pitny jakościowy kizárólag mézből készült E 150a-t tartalmazhat
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(24)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
14.2.6Szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendeletben meghatározottak szerint
I. csoportAdalékanyagokkivéve a whiskyt vagy whiskeyt; az E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni, kivéve likőrökben
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satiskivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(87)kivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
E 104Kinolinsárga180(61)kivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S100(61)kivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
E 123Amarant30kivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös A170(61)kivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
E 150a–dKaramellekquantum satiskivéve: szeszes italok, az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 15–17., 22., 36., 37. és 41. kategóriában meghatározottak szerint
az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 2. kategóriába tartozó italok kizárólag E 150a-t tartalmazhatnak
az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 1., 3–8., 10–14. kategóriába tartozó italok kizárólag színezőanyagként tartalmazhatnak hozzáadott karamellt
E 160b(i)Annatto bixin10kizárólag: likőrök
E 174Ezüstquantum satiskizárólag: likőrök
E 175Aranyquantum satiskizárólag: likőrök
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: egész körtét tartalmazó lepárolt alkoholos italok
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)kivéve: az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 2. kategória
E 405Propán-1,2-diol-alginát10 000kizárólag: emulziós likőrök
E 416Karayagumi10 000kizárólag: tojásalapú likőrök
E 445Fagyanta glicerin-észterei100kizárólag: opálos szeszes italok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – cukorgliceridek5 000(1)kivéve: az (EU) 2019/787 rendelet I. mellékletében szereplő 2. kategória
E 475Zsírsavak poliglicerin-észterei5 000kizárólag: emulziós likőrök
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok8 000(1)kizárólag: emulziós likőrök
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(61) Az E 104, az E 110, az E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(87) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
14.2.7Ízesített borászati termékek, a 251/2014/EU rendeletben meghatározottak szerint
14.2.7.1Ízesített borok
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
E 150a–dKaramellekquantum satis
E 100Kurkumin100(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 101Riboflavinok100(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 102Tartrazin100(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 104Kinolinsárga50(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S50(27)kizárólag: bitter vino
E 120Kárminsav, kármin100(26) (27) (87)kizárólag: americano, bitter vino
E 122Azorubin, karmazsin100(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 123Amarant100(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös50(26) (27)kizárólag: americano, bitter vino
E 129Alluravörös AC100(27)kizárólag: bitter vino
E 123Amarant30kizárólag: boraperitif
E 163Antocianinokquantum satiskizárólag: americano
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid-szulfitok200(3)
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(26): Az americanoban az E 100, E 101, E 102, E 104, E 120, E 122, E 123 és E 124 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(27): A bitter vinoban az E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 és E 129 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(87) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
14.2.7.2Ízesített boralapú italok
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
E 100Kurkumin100(28)kizárólag: bitter soda
E 101Riboflavinok100(28)kizárólag: bitter soda
E 102Tartrazin100(28)kizárólag: bitter soda
E 104Kinolinsárga50(61)kizárólag: bitter soda
E 110Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S50(61)kizárólag: bitter soda
E 120Kárminsav, kármin100(28) (87)kizárólag: bitter soda
E 122Azorubin, karmazsin100(28)kizárólag: bitter soda
E 123Amarant100(28)kizárólag: bitter soda
E 124Ponceau 4R, Kosnil vörös A50(61)kizárólag: bitter soda
E 129Alluravörös AC100(28)kizárólag: bitter soda
E 150a–dKaramellekquantum satiskivéve: sangria, clarea, zurra
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid-szulfitok200(3)
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(28): A bitter sodaban az E 100, E 101, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 123, E 124 és E 129 önállóan is és együttesen is engedélyezett.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(87) A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
14.2.7.3Ízesített boralapú koktélok
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(87)
E 104Kinolinsárga50(61)
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S50(61)
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös50(61)
E 160dLikopin10
E 200–202Szorbinsav – kálium-szorbát200(1) (2)
E 220–228Kén-dioxid-szulfitok200(3)
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(61): Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(87): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
14.2.8Egyéb alkoholtartalmú italok, beleértve az alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékeit és a 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó, desztilláltalkohol-alapú egyéb alkoholtartalmú italokat is
I. csoportAdalékanyagokaz E 420, E421, E 953, E965, E 966, E 967 és E 968 adalékanyagokat nem szabad használni
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(87)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 104Kinolinsárga180(61)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 110Sunset Yellow FCF/Narancssárga S100(61)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 123Amarant30kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 124Ponceau 4R, Kosnilvörös A170(61)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 160b(ii)Annatto norbixin10kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 160dLikopin30
E 200–202Szorbinsav – Kálium-szorbát200(1) (2)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 210–213Benzoesav – benzoátok200(1) (2)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó alkoholtartalmú italok
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok200(3)kizárólag: napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok20(3)kizárólag erjesztett szőlőmust alapú italokban
E 242Dimetil-dikarbonát250(24)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok1 000(1) (4)
E 405Propán–1,2-diol-alginát100kizárólag erjesztett szőlőmust alapú italokban
E 432–436Poliszorbátok10(1)kizárólag: szénsavas italok
E 444Szacharóz-acetát-izobutirát300kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó ízesített opálos alkoholtartalmú italok
E 445Fagyanta glicerin-észterei100kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó ízesített opálos alkoholtartalmú italok
E 473–474Zsírsavak szacharóz-észterei – szaharózgliceridek5 000(1)
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok8 000(1)kizárólag: 15 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmazó italok
E 499Magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek80(80)Kizárólag vízalapú, fagyasztásra kész alkoholtartalmú koktélok esetében
E 499Magas sztigmaszterin-tartalmú növényi szterinek800(80)Kizárólag tejszínalapú, fagyasztásra kész alkoholtartalmú koktélok esetében
E 950Aceszulfám K350
E 951Aszpartám600
E 952Ciklaminsav, valamint Na- és Ca-sói250(51)kizárólag: alkoholtartalmú és alkoholmentes italok keverékei
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói80(52)
E 955Szukralóz250
E 959Neoheszperidin DC30
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok150(1)(60)
E 961Neotám20
E 962Aszpartám-aceszulfámsó350(11)a (49) (50)
E 969Advantame6
E 1105Lizozimquantum satiskizárólag: napój winny owocowy, napój winny miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy, aromatyzowany napój winny miodowy
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3) A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(51): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad savban vannak kifejezve.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(24): Beadagolt mennyiség, maradékok nem mutathatók ki.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(61) Az E 104, E 110, E 124 és a III. csoportba tartozó színezékek összmennyisége nem haladhatja meg a III. csoportnál feltüntetett felső értéket.
(80): A 608/2004/EK rendelet (HL L 97., 2004.4.1., 44. o.) által meghatározott címkézési követelmények nem alkalmazandók.
(87): A kárminsav, kármin (E 120) alumíniumlakkjaiból származó alumínium felső határértéke 1,5 mg/kg. Más alumíniumlakkok nem használhatók. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
15Fogyasztásra kész fűszeres falatkák és snackek
15.1Burgonya-, gabona-, liszt- vagy keményítőalapú snackek
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satisIdőbeli hatály:
2014. július 31-ig
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis(71)Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100kivéve az extrudált vagy puffasztott fűszeres snackeket
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100(71)kivéve az extrudált vagy puffasztott fűszeres snackeket
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200kizárólag: extrudált vagy puffasztott fűszeres snackek
Időbeli hatály:
2014. július 31-ig
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel200(71)kizárólag: extrudált vagy puffasztott fűszeres snackek
Időbeli hatály:
2014. augusztus 1-jétől
E 160b(i)Annatto bixin20(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin20(94)
E 160dLikopin30
E 200–202; 214–219Szorbinsav – kálium-szorbát; p-hidroxi-benzoátok1 000(1) (2) (5)
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: gabona-és burgonyaalapú snackek
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1)kizárólag: gabonaalapú snackek
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 392Rozmaringkivonatok50(41) (46)
E 405Propán-1,2-diol-alginát3 000kizárólag: gabona-és burgonyaalapú snackek
E 416Karayagumi5 000kizárólag: gabona-és burgonyaalapú snackek
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok2 000(1)kizárólag: gabonaalapú snackek
E 481–482Sztearoil-2-laktilátok5 000(1)kizárólag: gabona-és burgonyaalapú snackek
E 901Fehér és sárga méhviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 902Kandelillaviaszquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 903Karnaubaviasz200kizárólag: fényezőanyagként
E 904Sellakquantum satiskizárólag: fényezőanyagként
E 950Aceszulfám K350
E 951Aszpartám500
E 954Szacharin, valamint Na-, K- és Ca-sói100(52)
E 955Szukralóz200
E 957Taumatin5kizárólag: ízfokozóként
E 959Neoheszperidin DC50
E 960a – 960dSzteviol-glikozidok20(1) (60)
E 961Neotám18
E 961Neotám2kizárólag: ízfokozóként
E 962Aszpartám-aceszulfámsó500(11)b (49) (50)
E 969Advantame5
(1): Az adalékanyagokat lehet önállóan vagy együttesen használni.
(2): A felső határérték az összmennyiségre vonatkozik és az értékek szabad savban vannak kifejezve.
(3): A felső határértékek SO2-ben vannak kifejezve és forrástól függetlenül az összmennyiségre vonatkoznak; 10 mg/kg vagy 10 mg/l koncentrációig úgy tekintendő, hogy SO2 nincs jelen.
(4): A felső határérték P2O5-ben van kifejezve.
(5): E 214–219: p-hidroxi-benzoátok (PHB), legfeljebb 300 mg/kg.
(11): A határértékek a) aceszulfám K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.
(41): Zsírtartalomra számítva.
(49): A hozzáadható mennyiség felső határértékei az egyes összetevők, azaz az aszpartám (E 951) és az aceszulfám K (E 950) hozzáadható mennyiségének felső határértékeiből kerültek levezetésre.
(50): Az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem az E 951, sem az E 950 adalékanyagra megadott határértéket nem szabad túllépni, akár önállóan, akár az E 950 vagy E 951 adalékanyagokkal együtt használják.
(52): A hozzáadható mennyiség felső határértékei szabad imidben vannak kifejezve.
(46): A karnozol és karnozolsav összmennyiségében kifejezve.
(60) Szteviol-egyenértékként kifejezve.
(71) Az összes alumíniumlakkból származó alumínium felső határértéke 30 mg/kg. Az 1333/2008/EK rendelet 22. cikke (1) bekezdése g) pontjának alkalmazásában ez a határérték 2013. február 1-jétől alkalmazandó.
(94): Az E 160b(i) (annatto bixin) és az E 160b(ii) (annatto norbixin) együttes felhasználása esetén azok összmennyiségére a magasabb egyedi felső határérték vonatkozik, azonban az egyedi felső határértékeket nem szabad túllépni.
15.2Feldolgozott diófélék
I. csoportAdalékanyagok
II. csoportSzínezékek quantum satis mennyiségbenquantum satis
III. csoportSzínezékek együttes felső határértékkel100kizárólag: fűszeres bevonatú diófélék
E 160b(i)Annatto bixin10(94)
E 160b(ii)Annatto norbixin10(94)
E 160dLikopin30
E 200–202; 214–219Szorbinsav – kálium-szorbát; p-hidroxi-benzoátok1 000(1) (2) (5)kizárólag: bevont diófélék
E 220–228Kén-dioxid – szulfitok50(3)kizárólag: marinált diófélék
E 310–320Propil-gallát, TBHQ és BHA200(1) (13)
E 338–452Foszforsav – foszfátok – di-, tri- és polifoszfátok5 000(1) (4)
E 392Rozmaringk