Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1997. évi CXI. törvény

a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, valamint az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1996. évi költségvetési keret felosztásáról szóló 128/1995. (XII. 28.) OGY, az Országgyűlésnek a fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 11/1996. (II. 21.) OGY, az értelmi fogyatékosokat segítő országos érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló 25/1996. (III. 28.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról szóló 45/1996. (V. 24.) OGY, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló, a 116/1996. (XII. 20.) OGY határozattal módosított 59/1996. (VII. 4.) OGY, az egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatására szolgáló keret elosztásáról szóló, a 92/1996. (XI. 1.) OGY határozattal módosított 63/1996. (VII. 9.) OGY, valamint az egyházi oktatási intézmények kiegészítő támogatásáról szóló 107/1996. (XI. 29.) OGY határozatokban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül - 2 286 204,8 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszáznyolcvanhatezer-kettőszáznégy egész nyolctized millió forint bevétellel,

2 209 118,0 millió forint, azaz kettőmillió-kettőszázkilencezer-száztizennyolc millió forint kiadással és

77 086,8 millió forint, azaz hetvenhétezer-nyolcvanhat egész nyolctized millió forint többlettel

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1996-ban az adósságtörlesztési számla terhére

a) 80 626,8 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 163 679,2 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 11 650,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplő kötelezettségeken felül a központi költségvetés belföldi adósságállományából az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1996-ban

a) 54 307,6 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 38 342,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósságot törlesztette.

4. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési többlet és a Költségvetési Törvény 8. §-a alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett finanszírozási szükséglet fedezésére a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 1996-ban

a) 58 903,9 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 19 866,3 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát,

c) 28 425,4 millió forint értékben növelte az egy évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát,

d) 18 531,4 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter 4066,3 millió forint összegben a privatizációs bevételt használta fel a lejárat előtt visszavásárolt kamatmentes adósság kötvényesítésére szolgáló kötvények felhalmozott kamatának megtérítésére.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1996-ban az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések finanszírozására a pénzügyminiszter

a) a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

aa) 209 256,0 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

ab) 46 700,0 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek szerződés szerinti törlesztésére a privatizációs bevételt használta fel;

b) a Költségvetési Törvény 4. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

ba) 17 075,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

bb) 21 267,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a rendkívüli privatizációs bevételt használta fel,

bc) 54 307,6 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

bd) 167 503,3 millió forint összegben a kamatmentes államadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel.

6. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 209 063,5 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

7. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM R.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 305,2 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulás előirányzatáról, illetve amelyeket intézmény átadás következtében 176,0 millió forint összegben az nem illeti meg. A módosított előirányzatokat a PM-BM R. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 1775,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1257,2 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1996. év után előírt tartozása 518,1 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 36,8 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM R. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 66,3 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 19,9 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM R. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 190,7 millió forint visszafizetési kötelezettség, továbbá a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 244,8 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 12,2 millió forint visszafizetési kötelezettség és további 28,7 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM R. tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1997. március 27-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1996. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1997. március 28-tól a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (50,9%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM R. hatálybalépését követő 15. nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1997. március 28. napjától keletkezik. A közműfejlesztési hozzájárulás, települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik,

c) az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert és a belügyminisztert, hogy a címzett és céltámogatásokkal kapcsolatos tőketartozás visszafizetésének ütemezéséről, valamint a kamat mértékéről és ütemezéséről az a) és b) pontokban közölt fetételektől eltérően, továbbá az Országgyűlés Számvevőszéki bizottsága által tárgyalt egyes 1995. évi önkormányzati kamatfizetési kötelezettségekről rendelkezzenek. Az erről szóló tervezetet az Országgyűlés Számvevőszéki, valamint Önkormányzati és rendészeti bizottságának 1997. december 1-jéig bemutatják. A visszafizetési kötelezettségekről a bemutatást követően, de legkésőbb 1997. december 31-ig döntenek.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Kincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a Kincstáron keresztül a támogatást - 1260,6 millió forintot - 1997. május 9-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM R. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

8. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1996. évi címzett és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5/a. és az 5/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/c., az 5/d. és az 5/e. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatásai előirányzatainak felhasználását a 7. számú melléklet részletezi.

(6) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásának maradványa 20 235,9 millió forint, amit tovább növel a helyi önkormányzatok által címzett- és céltámogatás jogcímen visszafizetett 215,8 millió forint. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 4429,0 millió forint.

9. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi CIX. törvény (a továbbiakban: 1995. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt 1685,2 millió forint befizetési kötelezettségből 1519,4 millió forintot és annak kamatait befizették. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló 165,8 millió forint és annak esedékes kamatai beszedését az 1995. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint biztosítsa.

10. § (1) Az adósságrendezési eljárásban nem érintett azon helyi önkormányzatok tekintetében, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-a és a Költségvetési Törvény 6. számú mellékletének 3. pontja alapján a köztartozási kötelezettségeik rendezésére kapott visszatérítendő támogatást e törvény hatálybalépéséig nem fizették vissza, az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a belügyminiszter intézkedik. Az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatást nem teljesített önkormányzatok visszafizetési kötelezettségeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Vilmány Község Önkormányzata 16 999 998,0 forint tartozását az 1997. évi működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása igénylésének részeként mint visszafizetési kötelezettséget szerepeltetheti.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1996. december 31-én fennálló 164,3 millió forint tartozása az 1997. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

12. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 57. §-ában meghatározott, a Költségvetési Törvény 7. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti alaptőke-juttatás a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság részére 800 millió forint, a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság részére 200 millió forint összegben megtörtént, továbbá e részvénytársaságok ugyanezen célra 1500-1500 millió forint értékű értékpapírt kaptak.

13. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

14. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

15. § (1) Az 1996. február 29-ig az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.), majd megszűnését követően a Kincstár által kezelt, az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelésállomány 1996. december 31-én 66 731,0 millió forint, melyből 5492,8 millió forint állami kölcsön-típusú, 61 238,2 millió forint járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1995. évi Zárszámadási Törvény 12. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések az 1996. év során a következők miatt változtak:

a) elengedésre került összesen 622,1 millió forint járadéktartozás az 1995. évi Zárszámadási Törvény 20. §-a alapján a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kara, Kaposvár, illetőleg Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely adósoknál, valamint a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutató Központ, Gödöllő adósnál,

b) a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi rendszerének átalakításáról rendelkező 3530/1992. Korm. határozat 1.3. pontja alapján - igazodva a felszámolási eljárás menetéhez - az Oroszlányi Szénbányáknál 3000,0 millió forint tőkekövetelés azonos névértékű részvénnyé került átalakításra,

c) az év folyamán befolyt állami kölcsön- és hiteltörlesztések összege 1289,7 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8907,5 millió forintot tettek ki,

d) 522,9 millió forinttal csökkent a követelésállomány, az 1996. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történő elszámolása miatt,

e) 1429,2 millió forinttal növekedett a követelésállomány a Kincstár által az ÁFI Rt.-től átvett olyan követelések miatt, melyek az államháztartás körén kívüli adósokkal szemben állnak fenn, de forrásuk miatt ezeket az ÁFI Rt. korábban külön kezelte és ebből származó bevételeit más jogcímeken fizette be a költségvetésbe,

f) összességében 240 millió forinttal növekedett a követelésállomány a korábban már állománycsökkenésként elszámolt követelés-tulajdon konverzió meghiúsulása következtében, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényeinek beváltása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés c) pontjában részletezett befizetéseken felül a költségvetésnek 1996. évben bevételt jelentett

a) az 1995. év végén befolyt 57,2 millió forint állami kölcsön törlesztés és 441,2 millió forint fix járadék 1996. évi átutalása,

b) 36,4 millió forint mozgójáradék befizetése,

c) 545,7 millió forint szerződéses és késedelmi kamat,

d) az ÁFI Rt. pénzügyi lezárása során átutalt 51,2 millió forint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (7) bekezdésének felhatalmazása alapján 9000,0 millió forint összegben kibocsátott kötvények a Mezőbank Részvénytársaság pénzügyi helyzetének rendezését szolgálták.

17. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (8) bekezdésének alapján 417 101,4 millió forint összegben bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt a Magyar Nemzeti Bankkal szembeni kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából, továbbá 13 424,3 millió forint értékben államkötvényt és 30 145,0 millió forint összegben adott át diszkont kincstárjegyet a Magyar Nemzeti Banknak a kamatmentes, lejárat nélküli költségvetési adósság csökkentésére.

18. § Az Országgyűlés elfogadja, hogy a költségvetési törvény 4. §-a (9) bekezdésének felhatalmazása alapján a központi költségvetés a XXXI. A költségvetés belföldi adóssága fejezet kiadásai terhére 1996. december 31-ig megtérítette a Magyar Nemzeti Banknak az általa 1996. évre előre jelzett 58 100,0 millió forint összegű veszteségét.

19. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1996. évi költségvetéséről szóló 1996. évi XIV. törvény 1. §-ának (3) bekezdése, a 6. §-ának (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdése alapján a központi költségvetést megillető, a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából:

a) a Nyugdíjbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: Ny. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét, és

b) az Egészségbiztosítási Alapnak (a továbbiakban: E. Alap) az 1996. évi költségvetése végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya és az 1996. december 31-én nyilvántartott likviditási tartaléka záróállománya különbözetét

az Országgyűlés 1997. december 31-i hatállyal elengedi.

(2) Az Ny. Alap és az E. Alap hiányának fennmaradó részét a likviditási tartalékuk 1996. december 31-i záróállományának az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó rendelkezések módosításáról szóló 1996. évi CXXI. törvény 58. §-ának (5) bekezdésében előírt felhasználása fedez.

(3) A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetési forrásból megtérített pénzbeli ellátások tényleges kiadásait és a központi költségvetés által átadott pénzeszközök különbözetét a központi költségvetés megtéríti.

20. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap és az E. Alap 1992-1996. évi zárszámadásai szerint központi költségvetéssel szemben fennálló tartozásának elengedése ellenében:

a) mentesíti a központi költségvetést az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (2) bekezdése c) pontjában foglaltak végrehajtása alól, egyúttal

b) végrehajtottnak tekinti a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetésének a végrehajtásáról, valamint a tartalékalapok biztosítási ágak közötti megosztásáról szóló 1992. évi LX. törvény 4. §-a és az 1995. évi Zárszámadási Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti rendezését.

(2) A 19. § (1) bekezdésében foglalt tartozás elengedése ellenében a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak, a Mecsekurán Korlátolt Felelősségű Társaságnak, valamint a Rendőrségnek az Ny. Alappal és az E. Alappal (a továbbiakban: Alapok) szemben 1996. december 31-én, továbbá a Rendőrségnek a 19. § (1) bekezdésében foglaltakon túl, az 1997. év folyamán szeptember 30-ig fennálló, lejárt és meg nem fizetett tartozásai - az Alapok nyilvántartásaiból történő törlésük mellett - 1997. december 31-én a Magyar Államra szállnak.

(3) Az Országgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott - a központi költségvetést megillető - tartozásokat 1998. január 1-jei hatállyal elengedi.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1996. ÉVI CXXIV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

21. § (1) A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 1997. évi Költségvetési Törvény) 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés az 1997. évi központi költségvetés)

"a) kiadási főösszegét - a 3. § szerinti hiteltörlesztési és államkötvény visszavásárlási kiadások nélkül - 2 564 381,2 millió forintban, azaz kettőmillió-ötszázhatvannégyezer-háromszáznyolcvanegy egész kéttized millió forintban,

b) bevételi főösszegét - a 3. § szerinti hitelfelvételből származó bevételek nélkül - 2 254 669,7 millió forintban, azaz kettőmillió-kettőszázötvennégyezer-hatszázhatvankilenc egész héttized millió forintban,"

(állapítja meg.)

(2) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) bekezdés szerinti céltartalék a Magyar Rádió Rt.-nél és a Magyar Televízió Rt.-nél együttesen 500 millió forint, a Magyar Távirati Iroda Rt.-nél 120 millió forint összegig, a költségvetési intézmények átalakulásából származó, a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését is szolgálja. Szükség esetén a Kormány ezen összegek túllépéséhez is hozzájárulhat."

(3) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti 11. számú melléklet a következők szerint módosul: a közvetlen privatizációs és privatizációt előkészítő kiadások nagyságrendje 32 000 millió forint, amelyből a Richter Gedeon Rt. privatizációjával összefüggő technikai kiadások fedezetét 14 160 millió forint szolgálja; reorganizációra a Kormány egyedi jóváhagyásával, ebből éves szinten 1000 millió forint értékig ügyletenként 200 millió forint összeghatárig az ÁPV Rt. igazgatósága - a Kormány félévenkénti utólagos tájékoztatása mellett - összesen 12 500 millió forintot fordíthat; a jótállással, szavatossággal, kezességvállalással kapcsolatos jövőbeni kifizetésére szolgáló tartalék feltöltésére 16 700 millió forint fordítható.

(4) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A fejezetért felelős szervek, amennyiben kezelésükben levő ingatlant térítésmentesen adnak át a KVI-nek, az ingatlanok elidegenítéséből származó bevételből, az értékesítés után, meg kell téríteni az ingatlant átadó szerveknek:

a) az ingatlan átadásától 1998. december 31-ig terjedő időre, a szerződések szerinti bérleti díj összegét,

b) az elidegenítésből származó bevételnek az a) pontban meghatározott összegével csökkentett része 10%-át, amely összeg beszerzésekre fordítható."

(5) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a helyi önkormányzat a 20. § (1) bekezdésében szereplő támogatást tévesen, jogtalanul vagy a tervezettet meghaladó mértékben vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használja fel, illetve a törvényben rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vesz igénybe, vagy a 21. §-ban meghatározott támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, év közben haladéktalanul, de legkésőbb a külön jogszabályban megjelölt határidőre köteles a támogatást visszatéríteni, és az igénybe vett napokra számítva a költségvetési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresének megfelelő mértékű, továbbá a (4) bekezdés szerinti kamatot fizetni a központi költségvetés javára. Az évközi visszafizetés esetén a visszafizetéssel egyidejűleg az önkormányzat a területileg illetékes Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton, illetve a Fővárosi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálaton (a továbbiakban együtt: TÁKISZ) keresztül kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását."

(6) Az 1997. évi Költségvetési Törvény a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) A helyi önkormányzat a TÁKISZ útján a 19. § (1) bekezdésben meghatározott normatív állami hozzájárulások és a 20. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott támogatások körében többlettámogatást igényelhet.

(2) Azon helyi önkormányzat esetében, amelynél az 1997. év folyamán a 19. § (2) bekezdés szerinti rendelet 1. számú mellékletében meghatározott normatív állami hozzájárulásokat - az (1) bekezdés szerinti igénylés alapján - a ténylegesen folyósított költségvetési hozzájárulás meghaladja, az év végi elszámolás során a következők szerint kell eljárni:

a) ha a helyi önkormányzat számára folyósított összeg meghaladja az elszámolás feltételei szerint számítható tényleges igényjogosultság alapján járó hozzájárulások - a 22. § (1) bekezdés szerinti - együttes összegének 90%-át, akkor a különbözet - de legfeljebb az (1) bekezdésben megjelölt rendelet 1. számú mellékletében megállapított hozzájárulások, támogatások és a ténylegesen folyósított összeg különbözete - után a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget köteles befizetni a központi költségvetésbe,

b) az így számított különbözetre nem alkalmazható a 22. § (1) bekezdése szerinti kamatfizetési feltételrendszer."

(7) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 41. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlés a következő címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok tekintetében magának tartja fenn a jogot az előirányzatok évközbeni megváltoztatására:)

"c) Az I-VIII. fejezeteknél, kivéve a központi költségvetés tartalék-előirányzatai terhére történő előirányzat-növelést, valamint a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, illetve a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt előirányzat-módosítást,"

(8) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 42. §-ának (1) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:

[Az e törvény 2. §-a (1)-(2) bekezdésében meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:]

"u) a Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány és a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzatoknál (XI. Belügyminisztérium 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. és 12. kiemelt előirányzat) a totó játékadója 100%-a, illetve a sorsolásos játékok játékadója 12%-a tényleges teljesülése mértékéig"

(a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.)

(9) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 10. cím, 1. Költségvetés általános tartaléka alcím rendes előirányzatának összege 13 835,3 millió forintra, a X. fejezet rendes kiadásai összesen 27 352,5 millió forintra változik.

(10) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XI. Belügyminisztérium fejezet 5. cím, 2. alcím, 2. előirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházási kiadások rendkívüli kiemelt előirányzat összege 1807,0 millió forintra, továbbá a 22. cím, 5. alcím, 6. előirányzat-csoport, 11. Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 470,0 millió forintra, és a 12. Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidő Sport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása rendkívüli kiemelt előirányzat összege 355,0 millió forintra, az 1-22. cím rendkívüli kiadási előirányzat összesen 15 684,4 millió forintra, a XI. fejezet rendkívüli kiadásai összesen 69 624,4 millió forintra változik.

(11) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 2. számú melléklete XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 19. cím, 5. Játékadó bevétel alcím rendes előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, a 20. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím rendes előirányzat összege 628 288,4 millió forintra, a 21. cím, 4. Lakossági illeték alcím rendes előirányzat összege 30 635,3 millió forintra, a XXII. fejezet rendes bevételei összesen 1 794 295,8 millió forintra változik.

(12) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 10. számú melléklete Bevételek, Játékadó előirányzat összege 11 850,0 millió forintra, az Általános forgalmi adó összege 628 288,4 millió forintra, az Illeték befizetések összege 30 635,3 millió forintra, a bevételi főösszeg privatizációs bevételek nélkül 2 204 669,7 millió forintra, a bevételi főösszeg 2 254 669,7 millió forintra, a Kiadások Különféle jogcímen adott térítések előirányzata 16 500,0 millió forintra, a Költségvetési szervek támogatással fedezett kiadási előirányzata 510 137,0 millió forintra, az általános tartalék összege 13 835,3 millió forintra, a kiadási főösszeg 2 564 381,2 millió forintra változik.

(13) Az 1997. évi Költségvetési Törvény 1. számú melléklete XXI. Népjóléti Minisztérium fejezet 10. cím "A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés" 4. alcím "Különféle jogcímen adott térítések" 1. előirányzat-csoport "Közgyógyellátás" rendes előirányzat összege 11 500,0 millió forintra, a 10. cím összesen végösszege 206 500,0 millió forintra változik, és ezzel egyidejűleg a 9. cím "Fejezeti kezelésű előirányzatok" 3. alcím "Korábbi években indított célelőirányzatok" új előirányzat-csoporttal egészül ki, 10. előirányzat-csoport "Energiaár-emelés lakossági terheinek részleges ellentételezése" jogcímen 500,0 millió forint előirányzattal, és az 1-9. cím rendkívüli előirányzat összesen végösszege 29 882,0 millió forintra változik.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az e törvény 26. §-ában foglalt rendelkezés 1998. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az e törvény 21. §-ának (6) bekezdésével megállapított, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény 22/A. §-ának (1) bekezdése szerinti többlettámogatást a helyi önkormányzatok e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül igényelhetik.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - az 1997. évi LXXVII. törvénnyel módosított - 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (1) bekezdésének b) pontja.

23. § (1) Az Országgyűlés hozzájárul

a) a VIZÉP MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forint,

b) a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forint,

c) a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forint,

d) az Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forint

összegű, a leállított Bős-Nagymarosi Vízlépcső rendszer központi nagyberuházás megvalósításához szükséges speciális gépek beszerzéséhez nyújtott visszterhes forrásból még fennálló járadéktartozás elengedéséhez.

(2) Az Országgyűlés hozzájárul a Rendőrségnek az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál 1997. szeptember 30-án nyilvántartott 380,0 millió forint összegű köztartozás elengedéséhez.

24. § Az Országgyűlés a gazdasági kamarák (a továbbiakban: kamarák) működőképességének megőrzése érdekében hozzájárul a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-a (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévére esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik kamatainak elengedéséhez, amennyiben a kamarák a tőketartozásaikat 1997. december 31-ig megfizetik.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt,

(1) hogy a Magyar Államvasutak Részvénytársaság, továbbá a

a) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság között 1996. április 25-én 960429014737 számon létrejött és 1998. január 15-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 8 millió DEM (770,560 millió forint) összegű,

b) Daewoo Bank (Magyarország) Részvénytársaság és a Creditanstalt Részvénytársaság között 1996. október 24-én létrejött 961028025466 számú és 1998. május 29-én lejáró deviza hitelszerződés alapján keletkezett 10 millió DEM (1019,550 millió forint) összegű,

c) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. január 2-án létrejött 026-0630/95. Cjkv. számú és 1998. május 31-én lejáró kölcsönszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

d) Magyar Hitelbank Részvénytársaság között 1996. június 3-án létrejött 026-588/1996. számú és 1998. május 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

e) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között eredetileg a Creditanstalt Részvénytársasággal 1996. június 14-én létrejött, jelenleg a 201-3031/97. Cjkv. számú és 1998. április 9-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

f) Magyar Külkereskedelmi Bank Részvénytársaság között 1996. október 25-én létrejött 201-3101/96. Cjkv. számú és 1998. április 29-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 3000 millió forint összegű,

g) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között, eredetileg a Budapest Bank Részvénytársaság és a Postabank Részvénytársasággal 1996. június 28-án létrejött, jelenleg a DK-24/1997. számú és 1998. április 24-én lejáró devizahitel szerződés alapján keletkezett 19,661 millió DEM és 4,917 millió USD - összesen 2950 millió forint - összegű,

h) Raiffeisen Unicbank Részvénytársaság között 1996. június 17-én létrejött F 23/1996. számú és 1998. május 5-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1000 millió forint összegű,

i) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0102/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró folyószámla-hitel szerződés alapján keletkezett 2500 millió forint összegű,

j) Budapest Bank Részvénytársaság között 1997. március 19-én létrejött 912-0103/1997. számú és 1998. január 31-én lejáró hitelszerződés alapján keletkezett 1500 millió forint összegű

hitelt átvállalja;

(2) hogy az (1) bekezdés szerinti hitelek után esedékes kamatokat, továbbá az árfolyamváltozásból keletkezett veszteségeket az e törvény hatálybalépését követően átvállalja.

26. § Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy az adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Kács, Nágocs - adósságrendezési eljárásaik alatt, a nettó finanszírozási körön kívül keletkezett, a központi költségvetéssel szembeni visszafizetési kötelezettségeiknek rendezését a hivatkozott eljárásuk befejezését követő két éven túli határidőre felfüggessze.

27. § Az e törvény 23., 24. és 25. §-ai tekintetében az Áht. 14. §-ának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

28. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy 1996. december 31-ére a Magyar Export-Import Bank Rt. a Költségvetési Törvény 40. §-a

a) (1) bekezdésében, a felvehető hitelek és kötvények együttes állománya felső határaként meghatározott 45 000 millió forintból 6215 millió forintot,

b) (2) bekezdésben meghatározott export célú garanciaügyletek felső határaként meghatározott 25 000 millió forintból 17 023 millió forintot,

c) (3) bekezdésében, a politikai és árfolyam-változási kockázatok biztosítása felső határaként meghatározott 110 000 millió forintból 49 500 millió forintot vett igénybe.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1997. évi CXI. törvényhez

KIADÁSOK

CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58,4105,4
2Társadalombiztosítási járulék23,721,0
3Dologi kiadások24,841,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,063,9
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,71,7-0,5
2Társadalombiztosítási járulék0,60,6-0,1
3Dologi kiadások3,93,90,9
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések70,0
I. fejezet kiadásai összesen:244,1237,90,3
II. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 265,31 271,9
2Társadalombiztosítási járulék421,3404,3
3Dologi kiadások256,0226,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások14,742,1
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai23,0
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások469,2517,9
2Társadalombiztosítási járulék189,3189,6
3Dologi kiadások689,2719,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,012,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások127,5161,5
2Felújítás132,0217,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,1
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése10,0
2Észak Atlanti Központ kiadásai5,0
3Alkotmányozással kapcsolatos kiadások40,0
4Európai parlamenti elnökök találkozója20,0
5Országház rekonstrukciója110,0
3Országgyűlési Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások55,466,5
2Társadalombiztosítási járulék22,725,6
3Dologi kiadások38,044,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,52,0
2Felújítás0,50,4
4Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,227,2
2Társadalombiztosítási járulék9,511,1
3Dologi kiadások23,337,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,012,5
2Felújítás3,0
6Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek működésének támogatása65,065,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ-Magyar Polgári Párt129,4129,4
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt148,1148,0
3Kereszténydemokrata Néppárt129,5129,5
4Magyar Demokrata Fórum178,6178,6
5Magyar Szocialista Párt400,3400,3
6Szabad Demokraták Szövetsége262,0262,0
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt33,433,1
5Köztársaság Párt26,526,3
6Magyar Igazság és Élet Pártja16,616,6
7Agrárszövetség22,022,0
2Felhalmozási kiadások
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Társadalmi szervezetek működésének támogatása390,0390,0
2Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása293,0293,0
3Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Magyar Vöröskereszt támogatása300,0300,0
2Magyarok Világszövetségének támogatása180,0220,0
4MTESZ támogatása72,072,0
5TIT intézmények támogatása61,361,3
4Karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása
1Magyar-Máltai Szeretetszolgálat125,0125,0
2Egyéb karitatív szervezetek és szolgálatok támogatása30,030,0
9Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása258,1258,1
10Magyar Rádió Közalapítvány támogatása27,5
11Magyar Televízió Közalapítvány támogatása935,8958,4
12Országos Rádió és Televízió Testület850,0
II. fejezet kiadásai összesen:6650,21 375,07 592,01 404,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások155,3147,3
2Társadalombiztosítási járulék63,161,3
3Dologi kiadások91,28,0111,111,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,515,8
2Felújítás0,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
4Egyéb központi beruházás10,010,0
III. fejezet kiadásai összesen:309,629,5319,742,3
IV. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások408,0426,4
2Társadalombiztosítási járulék173,6174,5
3Dologi kiadások113,8120,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,812,8
2Felújítás56,067,1
4Egyéb központi beruházás60,061,6
IV. fejezet kiadásai összesen:695,4127,8721,3141,5
V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 943,33 066,5
2Társadalombiztosítási járulék1 256,11 269,9
3Dologi kiadások604,7613,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,545,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,030,9
2Felújítás37,538,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,3
4Egyéb központi beruházás100,0112,8
2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,543,5
2Társadalombiztosítási járulék15,615,8
3Dologi kiadások7,99,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,2
V. fejezet kiadásai összesen:4 864,6147,55 070,0186,8
VI. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások544,1550,91,1
2Társadalombiztosítási járulék229,9221,9
3Dologi kiadások186,5179,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,42,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,017,8
2Felújítás23,232,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,62,3
4Egyéb központi beruházás65,764,1
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,614,6
2Társadalombiztosítási járulék5,76,1
3Dologi kiadások18,320,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,01,0
2Felújítás1,01,0
VI. fejezet kiadásai összesen:1 000,5120,5996,3120,1
VII. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások386,5415,618,5
2Társadalombiztosítási járulék161,8162,70,7
3Dologi kiadások85,9128,9160,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,997,10,2
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások160,4160,50,1
2Társadalombiztosítási járulék64,462,70,1
3Dologi kiadások537,6533,865,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,72,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások48,966,3
2Felújítás7584,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,212,9
4Egyéb központi beruházás90,0415,2
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások46,035,4
2Társadalombiztosítási járulék14,112,0
3Dologi kiadások14,620,61,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,1
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,740,80,3
2Társadalombiztosítási járulék14,816,7
3Dologi kiadások43,744,30,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,23,1
4Üdülők
1Központi Állami Üdülő és Oktatási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,724,6
2Társadalombiztosítási járulék7,810,3
3Dologi kiadások138,4132,74,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,4
2Felújítás50,062,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
2MEH Hivatali Üdülő
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások22,422,41,7
5Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,980,4
2Társadalombiztosítási járulék26,031,0
3Dologi kiadások71,094,50,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,30,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,71,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása389,0389,0
2Új Kézfogás Közalapítvány támogatása300,0300,0
3Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása50,050,0
4Illyés Közalapítvány támogatása450,0450,0
5Teleki László Alapítvány támogatása70,070,0
6Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret40,019,855,8
7Kisebbségi kompenzációs keret500,0221,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációsés Kutatóintézete Közalapítvány támogatása50,050,0
9Politikatörténeti Alapítvány támogatása30,038,0
10Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása150,0150,0
11Nagy Imre Alapítvány támogatása10,0
13"Szeretet és Támogatás '96" kezdeményezés támogatása30,0
18X-400-as rendszer üzemeltetése50,010,5
20Balatoni kutatások támogatása125,01,6
3Beruházási célprogramok
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése450,0
2Kormányzati távközlési célprogram265,6
3EXPO'96 lemondásával összefüggő feladatok74,9
4Fejezeti tartalék203,7247,259,6
7Biztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 276,41 102,4
2Társadalombiztosítási járulék932,5424,0
3Dologi kiadások1 137,122,2554,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások260,337,1
2Felújítás75,0107,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
4Egyéb központi beruházás775,0327,9
5Lakástámogatás55,025,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Az új azonosító kódok bevezetéséhez30,4
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások670,6697,9
2Társadalombiztosítási járulék272,0274,5
3Dologi kiadások1 039,61 064,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások38,41,0
2Felújítás8,1
4Egyéb központi beruházás153,5195,0
5Lakástámogatás16,514,1
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 200,377,6
2Társadalombiztosítási járulék479,931,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások883,947,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások209,0
2Felújítás37,5
4Egyéb központi beruházás397,0
5Lakástámogatás30,0
8Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,089,6
2Társadalombiztosítási járulék37,836,3
3Dologi kiadások37,150,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,510,2
2Felújítás2,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,7
9Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,5
2Társadalombiztosítási járulék2,0
3Dologi kiadások19,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások379,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,7
10Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka15 764,0
2Céltartalékok
1Bérpolitikai keret15 873,0
11Kormányzati rendkívüli kiadások
1Pénzbeli kárpótlás2 400,0
1Pénzbeli kárpótlás 1996 előtt keletkezett jogcímeire2 426,0
2Pénzbeli kárpótlás törvénymódosításból eredő új jogcímeire200,0200,0
3Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitelbiztosító Rt. alaptőke-juttatása1 000,01 000,0
6Egyházi nemzetközi rendezvények300,0186,1
7Egyéb rendkívüli kiadások3 000,03 000,0
8Közszolgálatban állók Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárai szervezésének támogatása1 500,01 068,5
11Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésének gyorsítására1 500,01 500,0
VII. fejezet kiadásai összesen:25 897,528 962,511 082,012 396,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások636,1721,4
2Társadalombiztosítási járulék236,3220,5
3Dologi kiadások274,2448,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások65,7139,1
2Felújítás94,285,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Rendészeti attasé működtetése8,0
3Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira50,0
4Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra40,0
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások137,9137,4
2Társadalombiztosítási járulék57,553,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások29,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire30,0
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások733,0787,7
2Társadalombiztosítási járulék293,9305,9
3Dologi kiadások204,6313,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,044,10,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,436,1
2Felújítás1,12,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,81,2
5Lakástámogatás10,010,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Önkormányzati törvény ellenőrzési feladatok bővülése40,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 799,91 893,611,0
2Társadalombiztosítási járulék731,8742,36,9
3Dologi kiadások623,4920,97,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,528,16,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások146,6266,1
2Felújítás50,829,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,01,6
5Lakástámogatás10,010,0
4Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások197,5200,7
2Társadalombiztosítási járulék81,879,3
3Dologi kiadások358,9599,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,20,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások178,0313,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,37,8
2Felújítás3,60,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,018,6
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Menekültellátás közvetett feladatai165,1
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 850,73 195,8
2Társadalombiztosítási járulék1 230,51 065,9
3Dologi kiadások2 840,93 666,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások25,0356,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 703,31 906,6
2Felújítás611,0223,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások296,1
5Lakástámogatás300,030,2
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Gazdasági rendőrség250,0
2Világbanki hitel ÁFA32,0
4Rendőrképzés fejlesztése460,0
5Gépjárművek cseréje210,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6Igazságügyi szakértői díjemelés szintrehozása50,0
Technikai fejlesztés250,0
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 282,35 704,2
2Társadalombiztosítási járulék2 510,01 927,3
3Dologi kiadások2 622,62 658,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások133,6
2Felújítás90,7
5Lakástámogatás69,0
3Megyei Rendőr-főkapitányságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások15 012,915 980,516,8
2Társadalombiztosítási járulék6 149,25 594,0
3Dologi kiadások4 796,75 839,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,98,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások199,3
2Felújítás388,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,8
5Lakástámogatás184,8
4Rendőri Ezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 757,01 888,3
2Társadalombiztosítási járulék725,3655,5
3Dologi kiadások502,9720,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások66,5
2Felújítás94,9
5Lakástámogatás16,0
5Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások891,7918,4
2Társadalombiztosítási járulék364,7316,9
3Dologi kiadások197,5183,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,1
2Felújítás8,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Országház védelmi rendszer megerősítése25,0
6Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások201,0206,4
2Társadalombiztosítási járulék83,980,9
3Dologi kiadások811,0898,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,0
2Felújítás21,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,0
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások839,1731,6
2Társadalombiztosítási járulék366,3244,9
3Dologi kiadások937,11 207,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások418,2533,2
2Felújítás461,8423,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Egyéb központi beruházás240,0240,0
5Lakástámogatás43,043,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Toloncegyezményből adódó feladatok100,0
2Budapesti Határőrigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások625,3566,5
2Társadalombiztosítási járulék191,5190,0
3Dologi kiadások456,1577,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Sorállomány élelmezése34,0
3Határőrigazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 996,15 406,5
2Társadalombiztosítási járulék1 877,72 018,7
3Dologi kiadások1 700,71 984,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Határvadász századok110,0
2Sorállomány élelmezése71,0
3Hivatásos határőrizet320,0
7Tűz- és Polgári Védelem
1Tűzoltóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások910,61 039,7
2Társadalombiztosítási járulék282,4379,6
3Dologi kiadások365,3662,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,914,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások191,7189,8
2Felújítás45,049,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1259,0
4Egyéb központi beruházás775,0767,2
5Lakástámogatás12,012,0
2Polgári Védelem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások628,9628,976,0
2Társadalombiztosítási járulék260,4260,4-11,6
3Dologi kiadások166,0166,0159,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,890,7
2Felújítás50,042,3
5Lakástámogatás6,06,0
3Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Polgári védelmi fejlesztési feladatok120,0
3Tűz- és Polgári Védelmi Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások158,9172,8
2Társadalombiztosítási járulék62,863,8
3Dologi kiadások105,3138,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,72,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások31,014,0
2Felújítás8,07,7
4Egyéb központi beruházás93,076,8
5Lakástámogatás2,02,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások97,298,4
2Társadalombiztosítási járulék39,036,7
3Dologi kiadások76,576,710,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,90,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,08,6
2Felújítás1,2
9Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,9181,8
2Társadalombiztosítási járulék60,865,0
3Dologi kiadások90,0162,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,322,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,0394,8
2Felújítás4,07,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Választási rendszer korszerűsítése, intézmény technikai feltételek megteremtése119,7
10Rendőrtiszti Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások500,4469,1
2Társadalombiztosítási járulék199,3180,4
3Dologi kiadások176,0250,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,8
2Felújítás10,810,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,1
11BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások654,9738,6
2Társadalombiztosítási járulék258,8300,8
3Dologi kiadások616,0825,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,72,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások40,184,8
2Felújítás45,047,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Alapellátás fenntartása35,0
3Egészségügy átalakításával kapcsolatos feladatok20,0
12Központi Gazdasági Háttérintézmények
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások947,1931,5
2Társadalombiztosítási járulék368,3351,1
3Dologi kiadások1 017,91 238,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,5200,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások44,8126,3
2Felújítás134,6135,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
5Lakástámogatás60,067,0
2Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások86,699,3
2Társadalombiztosítási járulék34,340,0
3Dologi kiadások48,41 852,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,1
2Felújítás15,816,1
3BM Kiadó
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,029,6
2Társadalombiztosítási járulék8,27,4
3Dologi kiadások20,731,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,6
13Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások400,6410,2
2Társadalombiztosítási járulék175,2164,6
3Dologi kiadások838,9500,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások125,7138,6
2Felújítás0,91,3
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Útlevél kitöltő gépek cseréje110,0
14Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,0
2Társadalombiztosítási járulék14,7
3Dologi kiadások168,366,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,0301,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások61,8
4Egyéb központi beruházás1 103,01 613,0
5Lakástámogatás7,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Gépjárműkorszerűsítési program41,0
2Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai45,0
5Informatikai, távközlési, hír és gazdasági háttérintézmények korszerűsítése200,030,0
6Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása260,0258,0
8NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)19,0
10Az új azonosító kódok bevezetéséhez882,5
2Társadalmi önszerveződések támogatása
1UTE támogatása135,0135,0
2Rendőr és Határőr SE támogatása8,88,8
3Szakszervezetek támogatása5,05,0
4Alapítványok támogatása
1Közösségszolgálat Alapítvány0,40,4
2Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért5,05,0
3Társadalmi Összefogás a Bűnözés Ellen Alapítvány0,60,6
5Nemzeti Panteon Alapítvány39,039,0
6Szabadságharcosokért Alapítvány10,0
3Fejezeti tartalék4,4
4Helyi önkormányzatok nettó finanszírozása
1Helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának fejlesztési többlete200,0
3Beruházási célprogramok
1A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásának tárgyi-eszköz igénye100,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
16Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások260,4262,43,3
2Társadalombiztosítási járulék105,8106,21,4
3Dologi kiadások107,2148,50,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,514,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,57,2
2Felújítás5,05,0
4Egyéb központi beruházás2,05,8
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások568,4583,85,5
2Társadalombiztosítási járulék236,7240,62,3
3Dologi kiadások1 065,7987,60,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,10,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,945,9
2Felújítás86,588,0
4Egyéb központi beruházás491,0622,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció48,8
2Nemzetközi előírásoknak megfelelő sportfelszerelések biztosítása19,8
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás2,42,4
4Egyéb központi beruházás7,0
3OTSH kezelésű speciális előirányzatok
1Verseny- és élsport672,2665,9
2Utánpótlásnevelés, diáksport159,7158,8
3Szabadidősport20,021,9
4Sporttudomány8,07,8
5Magyar Olimpiai Bizottság55,055,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok88,377,050,0
9Atlantai Olimpia422,5468,3
10Atlantai Paraolimpia15,02,215,0
6Nemzeti Sport Alap átvett feladatai
1Versenysport szervezetek normatív támogatása221,1233,0
2Diáksport szervezetek normatív támogatása41,539,6
3Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása13,815,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Labdarúgás sportág támogatása20,020,1
5Létesítményre pályázati támogatás46,148,7
6Működésre pályázati támogatás36,753,0
7Eseményre pályázati támogatás21,318,3
8Egyéb célra pályázati támogatás14,212,5
12Működési kiadások18,025,9
1-16. cím összesen:85 697,19 426,290 016,711 613,7
17Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Községek általános támogatása5 852,05 852,0
2Települési, igazgatási, kommunális, közművelődési és sportfeladatok20 375,120 375,1
3Üdülőhelyi feladatokhoz1 423,31 416,9
4Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz42 958,442 958,4
5Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokhoz5 887,45 856,6
6Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz8 007,17 963,0
7Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 329,61 297,5
8Hajléktalanok átmeneti intézményeire363,2363,5
9Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása5 589,45 580,9
10Óvodai neveléshez, általános iskolai neveléshez és oktatáshoz, alapfokú művészet oktatáshoz81 774,383 000,5
11Középiskolai oktatáshoz23 684,026 739,1
12Szakiskolai, szakmunkásképző iskolai szakképzéshez11 553,611 186,3
13Speciális neveléshez és oktatáshoz13 914,013 625,1
14Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási és közművelődési feladataihoz5 487,05 487,0
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1Épület működtetés támogatása2 322,02 322,0
2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás899,6899,6
3Színházak pályázati támogatása240,0240,0
3Címzett- és céltámogatások34 000,023 412,7
4Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztési befizetésekkel összefüggő támogatás4 000,01 294,5
2Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék tisztításának támogatása150,0150,4
3Körjegyzők illetményének és társadalombiztosítási járulékának támogatása210,0205,8
4Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása224,0265,5
5Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása400,0400,0
6Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása2 476,02 440,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
7Nevelési segély kiegészítés1 850,01 839,8
8Gyermeknevelési támogatás2 580,16 573,2
9Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása150,0150,0
10A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos kamattámogatás100,0
11Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása188,0186,1
12Egyes közoktatási feladatok támogatása6 300,03 511,7
13Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása100,0100,0
15Tartalék6 000,0408,3
16A lakossági tüzelőolaj felhasználás kiadásaihoz kapcsolódó hozzájárulás7 000,06 972,1
17Bérpolitikai intézkedés15 000,026 284,2
23Fővárosi tömegközlekedés támogatása2 000,02 000,0
24Gyermek és ifjúsági feladatok100,0100,0
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Vis maior esetében támogatás800,0874,0
2Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása4 000,04 407,3
3Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása500,086,4
6Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása7 088,47 282,7
7Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás5 000,0570,9
8Fejezetektől átvett pénzeszközök
1Személyes szabadságukban korlátozottak kárpótlása7,7
2Lakossági eseti gyógyszerkiadások támogatása793,9
3Iskolai tankönyvvásárlás támogatása1 341,6
9Energiaár-emelések ellentételezése az önkormányzatoknál26,3
17. cím összesen:271 976,559 900,0286 823,740 025,6
VIII. fejezet kiadásai összesen:357 673,669 326,2376 840,451 639,3
IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások337,04,8340,4
2Társadalombiztosítási járulék141,22,1138,0
3Dologi kiadások217,6167,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,421,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,533,2
4Egyéb központi beruházás40,039,9
2Honvédelmi Minisztérium Hivatalok és háttérintézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások662,6636,6
2Társadalombiztosítási járulék253,2222,3
3Dologi kiadások359,2428,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,74,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások151,4193,9
2Felújítás15,3
2Magyar Honvédség
1Magyar Honvédség Parancsnokság és hivatalai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások932,01 301,41,4
2Társadalombiztosítási járulék388,4510,80,6
3Dologi kiadások266,4245,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,366,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,9
2Felújítás0,1
2Magyar Honvédség Gépesített Hadtest
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 977,9172,06 368,6438,3
2Társadalombiztosítási járulék2 235,575,72 112,2186,3
3Dologi kiadások4 188,14 837,75,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,960,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,57,4
2Felújítás0,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program80,0
3Magyar Honvédség Repülő és Légvédelmi Hadtest
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 221,1204,85 992,542,7
2Társadalombiztosítási járulék2 417,190,12 306,518,1
3Dologi kiadások2 973,23 427,50,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,643,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,018,8
2Felújítás0,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,8
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program57,0
4Magyar Honvédség Központi Rendeltetésű Szervezetek, Parancsnokság és alárendeltjei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 062,0111,91 103,530,2
2Társadalombiztosítási járulék396,949,2416,512,8
3Dologi kiadások808,4909,00,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,57,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,10,2
2Felújítás7,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,9
5Magyar Honvédség Humán Szervezetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások679,625,9658,58,0
2Társadalombiztosítási járulék282,811,3255,33,4
3Dologi kiadások434,4615,50,3
Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,858,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,74,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,3
6Magyar Honvédség Parancsnokság egyéb közvetlen szervezetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 362,668,82 961,648,8
2Társadalombiztosítási járulék899,330,3943,620,8
3Dologi kiadások2 209,33 122,21,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások144,7264,8587,5368,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások75,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program100,0
2Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai143,0143,0
7Magyar Honvédség Központi Logisztikai Szervezetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 438,0146,33 490,356,7
2Társadalombiztosítási járulék1 318,564,31 323,024,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások12 394,014 400,91,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások126,554,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások882,54 663,4
2Felújítás2 682,91 984,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások62,3
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program200,0
2Békefenntartó Erők kiküldetési kiadásai15,0
8Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 292,11 384,46,4
2Társadalombiztosítási járulék440,5461,82,7
3Dologi kiadások684,9736,60,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,96,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,286,4
2Felújítás0,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
9Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások329,7317,7
2Társadalombiztosítási járulék135,1125,7
3Dologi kiadások71,6114,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,11,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
3MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások163,6166,72,5
2Társadalombiztosítási járulék68,867,91,1
3Dologi kiadások25,424,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,30,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4MH Katonai Tanintézetek
1MH Felsőfokú Tanintézetek.
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 903,3120,42 106,561,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Társadalombiztosítási járulék666,053,0775,126,0
3Dologi kiadások1 157,51 506,41,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,210,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,724,8
2Felújítás1,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program80,0
2MH Középfokú Tanintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,110,3497,06,9
2Társadalombiztosítási járulék146,34,6169,92,9
3Dologi kiadások201,7230,20,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,83,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,32,7
2Felújítás0,2
5MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 723,91 784,9120,3
2Társadalombiztosítási járulék720,0715,251,1
3Dologi kiadások932,71 967,62,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,214,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások34,7
2Felújítás0,3
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
4Egyéb központi beruházás260,0421,0
5Lakástámogatás600,0400,0
6Lakásépítés965,0965,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program115,0
3Társadalmi szervek támogatása166,4177,3
4Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz3 500,03 500,0
5Tűzijáték40,0
7IFOR-kártérítés5,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Ágazati célelőirányzatok
5Az új azonosító kódok bevezetéséhez44,0
3Kiemelt jelentőségű beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház150,0150,0
2Kecskeméti Katonai Repülőtér1 100,01 100,0
3KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika150,0150,0
4Légvédelmi beruházás300,0124,1
4Fejezeti tartalék200,0
7Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások53,633,3
2Társadalombiztosítási járulék20,914,0
3Dologi kiadások24,624,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,023,8
IX. fejezet kiadásai összesen:70 169,98 856,477 226,712 260,9
XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások401,5451,1
2Társadalombiztosítási járulék167,6179,8
3Dologi kiadások311,8446,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 639,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,325,0
2Felújítás30,0
4Egyéb központi beruházás40,040,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása3 600,0
2Népegészségügyi Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 659,04 969,1171,8
2Társadalombiztosítási járulék1 915,11 969,152,0
3Dologi kiadások2 613,63 931,5175,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,10,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,074,33,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,6261,2
2Felújítás93,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Oltóanyag-beszerzés150,0
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások308,3297,8
2Társadalombiztosítási járulék120,9112,3
3Dologi kiadások234,1460,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások322,8391,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,139,6
2Felújítás23,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,2
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 946,35 869,71,1
2Társadalombiztosítási járulék2 113,12 287,40,4
3Dologi kiadások7 784,710 356,5-0,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,50,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9224,923,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások114,5836,8
2Felújítás8,1610,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások125,3
4Egyéb központi beruházás465,0516,1
5Kiemelt jelentőségű beruházás
1Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója300,0
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások211,5213,515,4
2Társadalombiztosítási járulék92,384,56,5
3Dologi kiadások174,2191,117,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,42,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,0
2Felújítás8,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 109,03 634,1
2Társadalombiztosítási járulék1 289,11 296,5
3Dologi kiadások1 701,81 930,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások52,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások56,238,9
2Felújítás32,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,2
4Egyéb központi beruházás43,043,0
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások429,4468,338,3
2Társadalombiztosítási járulék187,5198,29,7
3Dologi kiadások295,9358,272,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,67,21,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,80,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,1197,4
2Felújítás31,5
8Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,34,6
2Társadalombiztosítási járulék1,82,1
3Dologi kiadások7,17,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,8
2Felújítás5,2
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás960,0540,9
4Egyéb központi beruházás4 352,04 341,3
5Kiemelt jelentőségű beruházás
1Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem300,0300,0
2Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum beruházási hitelének törlesztése250,0250,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása
3Dologi kiadások150,055,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Háziorvosképzés
3Dologi kiadások60,060,0
3Egészségfejlesztési célok
3Dologi kiadások760,0256,5
4Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása80,044,6
5Egészségügyi technológia-fejlesztő program450,0199,6
6Balaton vízminőségének vizsgálata28,0
7Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram20,0
8Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása35,0
9Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása1 700,0272,5
10Ápolás szakmai programok120,028,2
11Egészségügyi szakképzés70,044,4
12Családvédelmi hálózat fejlesztése40,0
13Hajléktalanok ellátása
3Dologi kiadások120,074,8
14Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök
3Dologi kiadások465,0452,3
15Szociális szakellátások fejlesztése
3Dologi kiadások600,0534,0
16Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése350,0331,4
17Szociális oktatási, kutatási feladatok50,039,5
18Gyámügyi és gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása650,0254,8
19Falugondnok-hálózat fejlesztése200,0200,0
20Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése650,035,0
21PHARE programokhoz való hozzájárulás30,017,0
22Ágazati informatikai programok20,015,9
23Egészségügyi tartalékolási feladatok80,065,0
24Társadalmi szervezetek támogatása
3Dologi kiadások190,0189,3
25Házi ápolási programok100,0100,0
26Zala Megyei Kórház Kardiológiai és Szívsebészeti Centrum szakmai programok100,0100,0
27Az új azonosító kódok bevezetéséhez92,0
28Pápalátogatás célfeladatai0,2
31Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok1 310,0623,9
32Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére40,0
33Országos Mentőszolgálat struktúrájának átalakítására150,0
34Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására400,050,0
35Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áltelepülések támogatása100,0
40Energiaár-emelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Korábbi években indított célelőirányzatok
13Gyermek- és ifjúságvédelmi programok0,1
18Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése3,7
20Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítsa299,7
4Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás1 387,31 189,4
2Nappali szociális intézményi ellátás63,0106,2
3Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása294,0340,0
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása67,076,0
6Hajléktalanok átmeneti intézményei180,0169,9
8Humán szolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995. évi szintrehozása
1Személyi juttatások64,8
5Nem normatív humán szolgáltatás
1Nem normatív humán szolgáltatás40,038,8
7Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0676,3
2Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)76,480,8
8Alapítványok támogatása
1Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása
3Dologi kiadások5,05,0
2Magyar PET Alapítvány
3Dologi kiadások5,05,0
3Peter Cherny Alapítvány5,05,0
4Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány
3Dologi kiadások180,0180,0
5Jóléti Szolgálat Alapítvány
3Dologi kiadások50,050,0
6Gyorssegély Alapítvány
3Dologi kiadások40,040,0
7Hajléktalanokért Alapítvány
3Dologi kiadások15,015,0
8Mocsáry Lajos Alapítvány
3Dologi kiadások20,020,0
9ADDETUR Alapítvány
3Dologi kiadások5,05,0
11Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
3Dologi kiadások800,0800,0
12Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása56,056,0
9Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya2 500,02 500,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
10A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi támogatások
1Családi pótlék94 000,096 000,0
2Várandóssági pótlék1 800,01 800,0
3Gyermekgondozási díj18 000,021 300,0
4Gyermekgondozási segély12 000,013 000,0
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Rokkantsági járadék1 800,01 800,0
2Megváltozott munkaképességűek járadéka22 000,023 800,0
3Egészségkárosodási járadék500,0500,0
4Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése3 000,03 000,0
5Mezőgazdasági járadék6 600,06 600,0
6Vakok személyi járadéka2 400,02 400,0
7Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400,0400,0
8Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések7 300,07 300,0
9Házastársi pótlék5 800,05 800,0
10Cukorbetegek támogatása100,0100,0
11Lakbértámogatás300,0300,0
12Katonai családi segély200,0200,0
13Egyes nyugellátásban és nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülők egyszeri támogatása4 709,0
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás11 740,07 000,0
2Terhesgondozás2 500,02 500,0
3Terhességmegszakítás800,0800,0
4Nem biztosítottak utáni térítés12 000,012 000,0
5Folyósított ellátások utáni térítés1 400,01 516,0
7Társadalombiztosítási azonosító jel bevezetéséhez727,3
8Családi támogatások igénylésének feldolgozásával kapcsolatos térítés260,0260,0
XI. fejezet kiadásai összesen:243 840,527 432,6252 307,722 663,8
XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások355,5358,2
2Társadalombiztosítási járulék142,0146,1
3Dologi kiadások155,730,0279,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,737,5
4Egyéb központi beruházás9,0
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások143,1152,4
2Társadalombiztosítási járulék58,360,2
3Dologi kiadások81,384,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,05,5
4Egyéb központi beruházás80,080,0
4IM Büntetésvégrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 992,94 122,2
2Társadalombiztosítási járulék1 494,61 482,2
3Dologi kiadások3 360,33 695,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások514,1783,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások646,5679,6
2Felújítás225,0217,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,3
4Egyéb központi beruházás640,0654,5
5Lakástámogatás100,079,7
6Lakásépítés50,049,9
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása260,0
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,6
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány10,010,0
XII. fejezet kiadásai összesen:10 311,02 070,811 178,21 837,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások411,2414,2
2Társadalombiztosítási járulék159,7163,1
3Dologi kiadások110,0517,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4296,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások13,8
2Felújítás13,3
4Egyéb központi beruházás15,09,2
3Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Polgári védelmi és információs feladatok50,0
2Nemzetközi tagdíjak78,2
3Kutatási feladatok100,0
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 208,02 262,065,0
2Társadalombiztosítási járulék933,1905,826,7
3Dologi kiadások1 597,11 718,939,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások494,9658,019,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások425,3853,0
2Felújítás78,080,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,863,3
4Egyéb központi beruházás50,091,3
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások799,7833,2
2Társadalombiztosítási járulék351,9340,3
3Dologi kiadások1 051,21 152,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,9129,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások550,3445,3
2Felújítás121,241,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,1801,1
4Közúti és Autópálya Igazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 459,52 286,0
2Társadalombiztosítási járulék1 460,5963,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások11 123,55 346,599,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások298,3219,15,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10 673,45 363,7
2Felújítás11 151,81 031,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 302,31 567,0
4Egyéb központi beruházás1,7
5Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 883,92 907,4
2Társadalombiztosítási járulék1 151,21 091,4
3Dologi kiadások4 261,25 378,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások381,6124,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2 378,04 774,4
2Felújítás517,6808,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,5126,3
6Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 922,83 581,8180,0
2Társadalombiztosítási járulék1 183,41 443,453,5
3Dologi kiadások2 124,54 632,3862,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások39,7160,25,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,0303,8
2Felújítás28,0107,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,545,1
4Egyéb központi beruházás145,0101,0
3Fejezeti kezelésű speciális támogatások
1Vízügyi intézmények üzemeltetése150,0
7MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások65,363,6
2Társadalombiztosítási járulék28,124,9
3Dologi kiadások44,557,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 739,01 909,518,5
2Társadalombiztosítási járulék737,5801,46,2
3Dologi kiadások1 365,81 736,022,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,71,00,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,897,0
2Felújítás2,570,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
4Egyéb központi beruházás1,7
9Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások63,372,3
2Társadalombiztosítási járulék26,529,4
3Dologi kiadások27,648,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,41,2
2Felújítás26,0
4Egyéb központi beruházás25,025,0
10Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5,85,2
2Társadalombiztosítási járulék2,42,1
3Dologi kiadások16,713,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,7131,098,1
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás49,8
2Ágyazati célelőirányzatok
1Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok400,032,624,7
2Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások314,9
4Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminőségi kárelhárítás1 600,0
5Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek20,0
10Hírközlési Alap átvett feladatai
11Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok2 888,01 767,2
3Beruházási célprogramok
1Postai épületrekonstrukció550,0552,4
2Kiemelt városok szennyvízkezelése1 470,01 270,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Vízkárelhárítás2 745,03 224,1
4Balatoni vízkárelhárítás35,035,0
5Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése775,0775,1
6Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 380,01 379,9
7Egyéb vízminőség-védelem622,0573,2
8Balatoni vízminőség-védelem1 118,01 118,0
9Légi közlekedés475,0469,2
10Kombinált fuvarozás, koncessziós kikötők fejlesztése650,0471,6
11Vasúthálózat fejlesztése7 750,07 888,7
12VOLÁN autóbusz-rekonstrukció1 000,01 000,0
13Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja980,0894,4
20Vasútegészségügyi fejlesztések300,0299,9
21Infrastruktúra fejlesztési feladatok100,033,0
22Vasúti létszámkiváltó műszaki fejlesztés1 500,01 500,0
23Vasúthálózat racionalizálása miatt szükséges közúti alapellátás500,0
4Kiemelt jelentőségű beruházások
1Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése4 199,07 381,8
2Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója380,0400,0
3M0-ás körgyűrű, Északi szektor M3-1 I. sz. főút között465,0323,4
4Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza)560,0560,0
5Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza)530,0247,5
644-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem400,0392,7
7Esztergomi Mária-Valéria híd építése85,031,8
5Fejezeti tartalék251,6
12Alapok támogatása
1Útalap1 000,01 000,0
XIII. fejezet kiadásai összesen:47 356,959 384,244 201,750115,9
XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások654,7745,02,2
2Társadalombiztosítási járulék276,8305,20,9
3Dologi kiadások143,8297,23,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,3
2Felújítás4,54,5
4Egyéb központi beruházás800,01 136,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Állami Protokoll kiadásai98,0
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 150,53 811,6132,3
2Társadalombiztosítási járulék273,8281,210,2
3Dologi kiadások4 526,05 635,9701,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások101,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások200,0584,5
2Felújítás300,0238,9
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Turistakölcsönök6,1
2Nemzetközi tagdíjak821,0
3Külföldi tájékoztatás52,8
9Bős-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás100,0
13EU-integráció kommunikációs startégiája226,6
14NATO Békepartnerségi Program62,0
15Külügyi segélyezés20,0
16Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet külügyminiszteri feladatok34,0
3KÜM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,914,3
2Társadalombiztosítási járulék6,65,8
3Dologi kiadások22,846,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,8
XIV. fejezet kiadásai összesen:11490,47 304,511 147,12 928,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XV. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások690,1819,3
2Társadalombiztosítási járulék275,7331,8
3Dologi kiadások357,2675,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,0121,6
2Felújítás30,043,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,027,8
4Egyéb központi beruházás56,0172,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Polgári védelmi feladatokra15,0
2FAO élelmiszer-szállítások9,0
2Jóléti Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,516,3
2Társadalombiztosítási járulék6,36,4
3Dologi kiadások21,833,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások21,00,2
2Felújítás20,08,6
4Egyéb központi beruházás14,08,4
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások347,3319,4
2Társadalombiztosítási járulék147,5125,5
3Dologi kiadások301,8488,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,079,5
2Felújítás10,98,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,1
4Egyéb központi beruházás7,57,8
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Európai integrációhoz való felkészülés feladataira5,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 917,42 971,3
2Társadalombiztosítási járulék1 218,31 211,4
3Dologi kiadások1 591,52 814,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,937,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások60,0436,2
2Felújítás80,0228,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,50,9
4Egyéb központi beruházás39,048,8
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Európai integrációhoz való felkészülés feladataira299,4
2Járványügyi feladatokra150,0
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 068,41 137,9
2Társadalombiztosítási járulék435,5470,3
3Dologi kiadások866,51 301,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,018,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,0192,6
2Felújítás50,074,8
4Egyéb központi beruházás30,027,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Európai integrációra való felkészülés80,0
2PHARE feladatokra100,0
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások348,5360,8
2Társadalombiztosítási járulék137,3142,1
3Dologi kiadások316,9654,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0158,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,023,2
2Felújítás1,4
4Egyéb központi beruházás5,05,3
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Mezőgazdasági birtokrendezés feladataira500,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások541,1579,1
2Társadalombiztosítási járulék204,4220,9
3Dologi kiadások231,0333,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,10,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások56,8
2Felújítás20,523,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,00,8
4Egyéb központi beruházás23,526,3
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 876,93 272,2
2Társadalombiztosítási járulék1 161,71 271,0
3Dologi kiadások1 085,52 117,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,215,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,0652,8
2Felújítás60,0101,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,2
4Egyéb központi beruházás75,092,6
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Kárpótlási földkimérés1 022,0
2Ingatlan bejegyzések gyorsítása723,0
3Földhivatali szervezet megerősítése, infrastruktúrájának fejlesztése532,0
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások928,0805,2
2Társadalombiztosítási járulék362,7324,1
3Dologi kiadások879,31 100,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,134,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások19,0127,5
2Felújítás40,060,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,2
4Egyéb központi beruházás40,064,1
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Európai integrációhoz való felkészülés feladataira40,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások219,8216,5
2Társadalombiztosítási járulék84,6105,0
3Dologi kiadások708,6737,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások60,3
2Felújítás9,07,7
2Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások481,4467,6
2Társadalombiztosítási járulék172,3194,1
3Dologi kiadások112,5120,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,0
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások573,6667,0
2Társadalombiztosítási járulék241,2268,5
3Dologi kiadások789,7875,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai8,08,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,344,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások56,0140,4
2Felújítás120,0125,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,524,6
4Egyéb központi beruházás159,6154,0
7Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások88,2105,6
2Társadalombiztosítási járulék33,533,1
3Dologi kiadások97,5126,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,1
2Felújítás20,026,8
4Egyéb központi beruházás20,019,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
8Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 147,71 097,4
2Társadalombiztosítási járulék437,4420,1
3Dologi kiadások1 150,11 517,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,366,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások34,084,5
2Felújítás46,544,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,7
4Egyéb központi beruházás40,443,2
9FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,976,8
2Társadalombiztosítási járulék30,526,9
3Dologi kiadások176,3187,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,355,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások36,372,2
2Felújítás50,096,6
4Egyéb központi beruházás140,0233,2
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,0
2Társadalombiztosítási járulék38,0
3Dologi kiadások177,9
2Ágazati célelőirányzatok
1Kutatási feladatok
1Agrárkutatási feladatok támogatása181,895,8
2Balatoni kutatások támogatása15,06,6
2Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra31,825,1
3Erdei vasutak működtetésére58,058,0
4Jóléti és parkerdő fenntartásra77,079,0
5Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer működtetése200,0
6A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása600,0600,0
7Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek biztosítása257,036,8
8Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris baleset-elhárítási feladatok50,014,1
9Nemzetközi tagdíjak100,0
10Állategészségügyi képviselet létesítése35,015,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok
1Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásai18 574,217 444,5
2Erdészeti közcélú feladatok2 510,02 501,2
3Termőföld minőségi védelme, hasznosítása370,0845,8
4Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok550,0939,4
5Halgazdálkodási tevékenységek114,8196,5
6Vadgazdálkodási tevékenységek126,0202,6
7Kapcsolódó egyéb feladatok300,0290,5
8Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások311,3301,8
3Beruházási célprogramok
1Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1 000,01 000,0
3Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása1 500,01 282,8
4Fejezeti tartalék190,0198,7
1-10. cím összesen:51 053,47554,638 034,623 645,2
11Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Mezőgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás32 300,04 000,042 981,8
2Egyedi támogatások
1Reorganizációs program7 000,03 000,010 878,0
2Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás5 000,02 097,1
3Agrártermelési támogatás16 500,016 387,9
11. cím összesen:60 800,07 000,072 344,8
XV. fejezet kiadásai összesen:111 853,414 554,6110 379,423 645,2
XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások319,6336,65,0
2Társadalombiztosítási járulék128,5131,70,6
3Dologi kiadások59,4217,165,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások84,5189,115,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,9434,3
2Felújítás1,40,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,4
4Egyéb központi beruházás45,045,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Világbank Emberi erőforrások program - Ifjúsági komponens664,0
2Szakmunkásképzés84,3
3Nemzetközi tagdíj és bérleti díj (ILO)76,8
4VB. hiteltörlesztés30,0
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,512,6
2Társadalombiztosítási járulék5,45,5
3Dologi kiadások2,14,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,136,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,20,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
4Egyéb központi beruházás1,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat3,7
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások79,6163,4
2Társadalombiztosítási járulék25,928,0
3Dologi kiadások76,1752,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai5,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,542,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások13,028,5
2Felújítás
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
2Szakmunkásképzés (tankönyvkészítés)421,9
4Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások26,927,2
2Társadalombiztosítási járulék9,89,4
3Dologi kiadások10,215,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,50,1
2Felújítás0,40,4
5Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások415,3407,2
2Társadalombiztosítási járulék165,5158,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások785,3666,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások80,875,6
2Felújítás123,5120,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,8
6Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9,110,1
2Társadalombiztosítási járulék3,84,1
3Dologi kiadások10,414,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,30,6
2Felújítás0,50,4
7Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások336,4335,0
2Társadalombiztosítási járulék122,8134,4
3Dologi kiadások71,3104,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,252,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,7
4Egyéb központi beruházás10,010,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Munkavédelmi fejlesztés13,0
2Munkavédelmi továbbképzés4,0
3Munkavédelmi kutatás3,0
8Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,824,3
2Társadalombiztosítási járulék8,18,3
3Dologi kiadások18,328,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,8
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (MüM)25,7
4Polgári szolgálat
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások62,0119,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Közmunkavégzés támogatása1 000,0537,0
11Munkaerő Piaci Alap támogatása
1Aktív foglalkoztatási célok támogatása3 000,03 000,0
2Rehabilitációs célú támogatás70,070,0
XVI. fejezet kiadásai összesen:3 544,05 060,54 038,84 496,9
XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások852,9988,4
2Társadalombiztosítási járulék352,8389,9
3Dologi kiadások397,6913,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások201,1292,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,928,1
2Felújítás52,676,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások12,5
4Egyéb központi beruházás390,0375,5
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Államháztartási reformmal összefüggő rendszerfejlesztési munkára, az önkormányzati adók feldolgozására400,0
2Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére300,0
2Állami Biztosítás, Értékpapír- és Tőzsde-, Szerencsejáték Felügyelet
és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,5416,4
2Társadalombiztosítási járulék159,3158,7
3Dologi kiadások626,91 531,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások113,0308,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások57,1143,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,96,0
3Állami Bankfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások306,3335,4
2Társadalombiztosítási járulék125,1133,6
3Dologi kiadások239,9391,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,18,68,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások95,049,5
2Felújítás50,0183,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,011,8
4"Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások52,752,3
2Társadalombiztosítási járulék21,020,4
3Dologi kiadások158,4195,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,10,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,61,7
2Felújítás3,1
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 913,58 970,5
2Társadalombiztosítási járulék3 331,04 026,0
3Dologi kiadások4 266,15 118,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,656,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások692,3
2Felújítás375,0204,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,0609,1
4Egyéb központi beruházás32,9
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Világbanki Program860,0
2Az új azonosító kódok bevezetéséhez1 073,7
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 755,46 276,6
2Társadalombiztosítási járulék2 348,02 492,7
3Dologi kiadások4 506,44 946,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 916,9
2Felújítás200,0213,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások41,3
4Egyéb központi beruházás3 724,0
5Lakástámogatás30,030,0
6Lakásépítés140,0138,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Fűszerpaprika-őrlemény jövedéki ellenőrzésére300,0
7Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások42,442,49,2
2Társadalombiztosítási járulék16,316,37,6
3Dologi kiadások57,357,421,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,10,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,29,5
2Felújítás4,35,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,40,3
9Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Kincstári Vagyonkezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások333,0493,5
2Társadalombiztosítási járulék146,5208,2
3Dologi kiadások87,8176,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások19,4104,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,6
2Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,525,3
2Társadalombiztosítási járulék0,5
3Dologi kiadások342,3663,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások37,5363,4
2Felújítás96,3187,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,4
4KVSZ Club Aliga Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8,0
2Társadalombiztosítási járulék7,7
3Dologi kiadások37,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Alap kezelő szervezetek
1Országos Játék Alap Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások14,57,5
2Társadalombiztosítási járulék6,63,6
3Dologi kiadások8,39,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,424,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
2Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások57,635,2
2Társadalombiztosítási járulék25,311,6
3Dologi kiadások154,579,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,015,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,030,2
2Felújítás0,2
12Magyar Államkincstár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások630,0560,7
2Társadalombiztosítási járulék277,0217,6
3Dologi kiadások238,0495,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások100,0146,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,1
4Egyéb központi beruházás77,3
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,5
2Társadalombiztosítási járulék7,7
2Ágazati célelőirányzatok
1Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai210,0196,9
3Kisvállalkozói Garancia Alaptól átvett feladatok
16Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások49,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Gépjármű Felelősségbiztosítási és Kárrendezési Alaptól átvett feladatok
1Függő kár kifizetés1 000,0800,0
2Járadékkifizetés950,0958,0
5TB-átalány69,069,0
5Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások209,1
6Bevételeket beszedő szervek intézményi beruházásai1 243,1
3Beruházási célprogramok
2Folyamatban lévő beruházások500,0
3Beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai800,0
5Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai3 792,0
6EXPO'96 lemondásával összefüggő feladatok1 600,01 206,0
7Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése3 000,02 957,8
8Egyes kiemelt fővárosi beruházásokhoz felvett hitelek kamattörlesztésének támogatása1 441,01 243,1
4Kiemelt jelentőségű beruházások
1Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása678,6
5Fejezeti tartalék22,3
1-13. cím összesen:38 404,815 538,843 476,215 824,2
14Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció5 200,06 526,5
2Egyedi támogatások
1Termelési árkiegészítés és dotáció35 350,034 610,3
2Eximbank kamattámogatásra600,00,3
3Egyéb vállalati támogatások600,0572,0
4Egyéb kamattámogatások a hosszú lejáratú beruházási hitelekhez500,0
15Fogyasztói árkiegészítés41 600,044 948,5
16Magánerős lakásépítés támogatása29 850,051 243,9
17Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások5 517,3500,04 432,6652,3
18Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség2 500,0-3 034,4
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 000,0572,2
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség4 000,0-242,1
5Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség1 500,0165,8
14-18. cím összesen:118 717,310 000,0142 334,1-1 886,2
XVII. fejezet kiadásai összesen:157 122,125 538,8185 810,313 938,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XVIII. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások585,1691,8
2Társadalombiztosítási járulék229,2261,3
3Dologi kiadások197,6527,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5144,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások21,036,0
2Felújítás50,052,6
4Egyéb központi beruházás20,017,3
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1MKM szakszervezet1,7
2MKM Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások91,4128,4
2Társadalombiztosítási járulék39,827,1
3Dologi kiadások115,5186,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,23,7
2Felújítás1545,7
3MKM Külkapcsolatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások282,0439,0
2Társadalombiztosítási járulék26,022,5
3Dologi kiadások489,2861,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai59,858,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások179,3244,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,418,3
2Felújítás65,052,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,5
4Egyéb központi beruházás100,0
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Nemzetközi tagdíj71,0
2Állami Eötvös Ösztöndíj100,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 198,612 136,6
2Társadalombiztosítási járulék4 085,24 335,8
3Dologi kiadások7 030,89 331,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai3 629,04 310,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,2824,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 214,31 592,2
2Felújítás1 073,01 381,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások223,9
4Egyéb központi beruházás285,5288,3
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 586,54 010,3
2Társadalombiztosítási járulék1 344,21 486,9
3Dologi kiadások3 700,34 416,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai658,8833,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,1221,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások338,0743,5
2Felújítás254,4324,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások28,0
4Egyéb központi beruházás168,0225,2
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 906,811 665,0
2Társadalombiztosítási járulék4 139,54 744,4
3Dologi kiadások10 060,217 692,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai673,1699,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0509,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások986,61 881,7
2Felújítás504,31 109,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások198,5
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 951,95 792,2
2Társadalombiztosítási járulék1 914,82 170,4
3Dologi kiadások2 704,03 917,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 033,32 404,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások53,6244,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások564,1501,3
2Felújítás305,9551,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,0
4Egyéb központi beruházás549,5573,9
6Továbbképző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások265,0280,8
2Társadalombiztosítási járulék83,193,2
3Dologi kiadások125,5246,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,341,0
2Felújítás15,033,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,0
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások304,1295,0
2Társadalombiztosítási járulék126,0123,9
3Dologi kiadások174,6411,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai17,826,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,48,20,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,326,9
2Felújítás12,835,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,2
8Nemzeti kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 291,53 683,1-0,3
2Társadalombiztosítási járulék1 309,91 435,4-0,1
3Dologi kiadások1 660,33 146,510,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások63,862,71,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások68,2437,8
2Felújítás304,7335,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,5
4Egyéb központi beruházás693,0745,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
9Kutató és szolgáltató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások339,511,0601,211,6
2Társadalombiztosítási járulék119,35,0198,10,3
3Dologi kiadások212,712,0734,930,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,0251,60,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,2152,6
2Felújítás7,612,1
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások68,2
2Társadalombiztosítási járulék30,0
3Dologi kiadások10,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások244,0632,8
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás200,0
3Egyébintézményi felhalmozási kiadások191,5
4Egyéb központi beruházás1 143,91 459,8
3Fejezeti kezelésű speciális támogatások
4Felsőoktatás fejlesztési alapprogramok825,02 717,4
5Gyermek- és ifjúsági alapprogramok285,0524,7
2Normatív finanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1 765,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0559,3
2Hitoktatók díjazása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások753,9827,0
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
3Dologi kiadások64,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6 388,07 800,3
4Doktorandusz hallgatók ösztöndíja
4Ellátottak pénzbeli juttatásai47,5
3Feladatfinanszírozás
1Felsőoktatási új képzési és speciális programok
1Személyi juttatások92,7
2Társadalombiztosítási járulék41,3
3Dologi kiadások123,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások103,260,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felsőoktatási sport, kultúra támogatása
3Dologi kiadások25,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,54,5
3Felsőoktatási integráció
1Személyi juttatások380,0
2Társadalombiztosítási járulék167,2
3Dologi kiadások672,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások145,0
4Felsőoktatási tankönyvkiadás
1Személyi juttatások5,0
2Társadalombiztosítási járulék2,0
3Dologi kiadások75,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,1
5Hallgatói létszám képzési többlete
1Személyi juttatások110,5
2Társadalombiztosítási járulék48,6
3Dologi kiadások554,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,0
6Egyházi főiskolák (speciális)
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások701,3775,0
7Felsőoktatási Tudományos Tanács
1Személyi juttatások6,4
2Társadalombiztosítási járulék2,8
3Dologi kiadások4,0
8Országos Akkreditációs Bizottság
1Személyi juttatások14,9
2Társadalombiztosítási járulék6,6
3Dologi kiadások18,5
9Közoktatási feladatok és szakmai programok
1Személyi juttatások522,1
2Társadalombiztosítási járulék229,5
3Dologi kiadások157,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások470,4602,2
10Közoktatási tankönyvkiadás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 937,3531,2
11Országos Köznevelési Tanács
1Személyi juttatások12,1
2Társadalombiztosítási járulék5,4
3Dologi kiadások2,5
12Közoktatáspolitikai Tanács
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
13Zánka átalakulásának támogatása191,0232,6
14Kulturális célfeladatok
1Személyi juttatások28,0
2Társadalombiztosítási járulék8,0
3Dologi kiadások155,17,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások372,3120,0452,4
15Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre
1Személyi juttatások35,0
2Társadalombiztosítási járulék15,0
3Dologi kiadások356,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások378,2285,7
7Egyéb központi beruházás144,0
16Művészeti ösztöndíjak
3Dologi kiadások41,6
17Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok támogatása
1Személyi juttatások96,0
2Társadalombiztosítási járulék42,3
3Dologi kiadások17,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások155,3202,8
18Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása
1Személyi juttatások50,0
2Társadalombiztosítási járulék22,0
3Dologi kiadások99,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai174,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,8206,4
19Kutatások
1Személyi juttatások108,3
2Társadalombiztosítási járulék43,9
3Dologi kiadások140,835,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások76,570,0128,9
20Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás
3Dologi kiadások6,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,61,8
21Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok
3Dologi kiadások23,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,1
22Beruházásból belépő létesítmények
1Személyi juttatások42,6
2Társadalombiztosítási járulék18,9
3Dologi kiadások377,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
23II. Európai Ifjúsági Központ
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0
24Híd nemzetközi ifjúsági program
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,38,9
27Székesfehérvári királysírok konzerválása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások36,136,1
28A felsőoktatási intézmények államháztartási reformjának támogatása275,0
29A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása458,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások116,5
4Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságokés egyesületek támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130,0131,2
2Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények EgyesületeÖnigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások281,0281,0
3Művészeti Akadémia
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások9,59,5
5Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások165,5165,5
2Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 050,02 050,0
3Egyházi oktatási intézmények támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1 850,02 290,0
8Egyházi oktatási intézmények felújítása440,0
4Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások140,0140,0
5Egyházi személyek járulékfizetése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások260,0149,5
6Egyházi nyugdíjalapok támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások170,0166,8
7Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0100,0
8Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
9Budapesti Rózsák terei katolikus templom rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
10Tihanyi Apátság rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0100,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
11Bethesda Református Kórház rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások120,0120,0
12Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
13Kaposvári Református Általános Iskola rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
14Károli Gáspár Református Egyetem bővítése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
15Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
16Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium bővítése, működése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,030,0
17Pápai Református Kollégium Gimnázium rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
18Békéscsabai Evangélikus Gimnázium rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
19Budapesti Evangélikus Leánykollégium rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,030,0
20Győri Evangélikus Iskola rekonstrukciója és középiskola kialakítása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,050,0
21Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,0100,0
22Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0200,0
23Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci, karcagi templomainak rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,015,0
24Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei és szegedi templomainak rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0
25Román Ortodox Egyház budapesti centrum kialakítása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,0
26HIT Gyülekezete közösségi ház és főiskola építése
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
27Heted Napi Adventista Teológiai Főiskola rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20.020,0
28Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola épületvásárlás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,020,0
29Pannonhalma rekonstrukciója
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások250,0250,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
36Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások393,2
41Egyházi közgyűjtemények és felsőoktatási intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása254,0254,0
42Egyházi bérpolitikai intézkedések4,44,3
43Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és működésére
3Dologi kiadások350,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások350,0
6Alapítványok támogatása
1Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,311,3
2Mozgókép Alapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások800,0800,0
3Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások625,0625,0
4Pető Alapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások390,1434,1
5Gandhi Közalapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások243,5243,5
6Hungária Televízió Közalapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2 353,52 353,5
7Autizmus Alapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,015,0
8Közoktatási Modernizációs Közalapítvány366,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások366,5
9Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások105,0105,0
10Magyar Történelmi Film Alapítvány
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások100,080,0
11Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány
7Egyéb központi beruházás100,0
18Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása74,0
12Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,04 000,0
2Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének előkészítése, múzeumi rekonstrukció1 800,01 684,9
3Lágymányosi egyetemi fejlesztések3 002,56 277,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
14Program kezelő titkárságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,0
2Társadalombiztosítási járulék12,0
3Dologi kiadások15,0
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,0
17Alapok támogatása
1Nemzeti Kulturális Alap315,0315,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen:117 267,416 706,7142 396,720 287,2
XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások898,51 047,1
2Társadalombiztosítási járulék359,5396,8
3Dologi kiadások1 010,5871,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,096,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások38,6
2Felújítás0,1
4Egyéb központi beruházás68,055,1
2IKM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,186,8
2Társadalombiztosítási járulék28,234,4
3Dologi kiadások359,7463,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2588,5
2Felújítás6,040,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
3IKM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások37,843,5
2Társadalombiztosítási járulék16,018,1
3Dologi kiadások32,851,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,7
2Felújítás13,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,912,0
2Társadalombiztosítási járulék4,64,8
3Dologi kiadások18,819,5
4Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások20,915,5
2Társadalombiztosítási járulék8,75,8
3Dologi kiadások19,425,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,40,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,70,6
5Minőségellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások229,9219,77,6
2Társadalombiztosítási járulék93,886,51,4
3Dologi kiadások184,82,5238,0-4,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások109,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások55,547,7
2Felújítás7,56,6
6Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások298,6285,0
2Társadalombiztosítási járulék119,2112,4
3Dologi kiadások542,3399,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,60,418,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások18,517,8
2Felújítás16,30,5
7Idegenforgalmi intéző bizottságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások33,834,7
2Társadalombiztosítási járulék14,214,3
3Dologi kiadások33,434,72,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,68,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások48,6
8Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,618,3
2Társadalombiztosítási járulék7,67,7
3Dologi kiadások15,018,2
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás1,0
9Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,49,6
2Társadalombiztosítási járulék2,93,7
3Dologi kiadások3,68,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,3
10Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások367,4354,6
2Társadalombiztosítási járulék147,1144,5
3Dologi kiadások282,6355,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,09,6
2Felújítás0,5
13Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások317,1355,4
2Társadalombiztosítási járulék131,4122,5
3Dologi kiadások288,9486,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,015,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,164,6
2Felújítás19,518,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,4
14Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások143,5152,6
2Társadalombiztosítási járulék63,261,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások64,660,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,82,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,57,1
2Felújítás5,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,11,7
15Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások105,8103,2
2Társadalombiztosítási járulék46,541,1
3Dologi kiadások109,7138,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,031,2
2Felújítás5,02,4
16MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,625,3
2Társadalombiztosítási járulék9,910,5
3Dologi kiadások61,957,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,13,4
2Felújítás3,83,5
17Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 331,51 865,2
2Társadalombiztosítási járulék100,1117,5
3Dologi kiadások2 559,22 417,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások84,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,0185,8
2Felújítás40,019,9
18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások232,1286,3
2Társadalombiztosítási járulék92,4110,5
3Dologi kiadások237,5306,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások198,8167,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások22,023,0
2Felújítás11,613,8
4Egyéb központi beruházás10,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
21Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások346,52,0402,30,4
2Társadalombiztosítási járulék137,50,9144,20,2
3Dologi kiadások336,48,6505,98,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,16,069,06,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások195,0223,3
2Felújítás42,030,0
22Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások415,3444,7
2Társadalombiztosítási járulék169,2171,8
3Dologi kiadások172,1435,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások118,0112,5
2Felújítás80,0114,6
23Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,3188,5
2Társadalombiztosítási járulék50,360,6
3Dologi kiadások184,8302,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,59,9
2Felújítás6,712,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
24Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások165,2160,1
2Társadalombiztosítási járulék66,863,1
3Dologi kiadások121,3129,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,11,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások21,122,6
2Felújítás6,2
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás18,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Ágazati célelőirányzatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány12,012,0
2Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok84,379,5
3Gazdaságfejlesztési előirányzatok10 390,03 807,12 342,3
4Turisztikai célelőirányzat1 660,01 942,3388,0
5"Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatail 000,01 169,4141,2
6Piaci intervenciós célelőirányzat1 135,1611,4
7Műszaki fejlesztési célelőirányzat3 350,03 002,7341,8
8Hadiipari kapacitás fenntartása90,090,0
3Származékos világbanki kölcsönök adósságszolgálata (Ipari Szerkezetátalakítási Program I-II.)163,1161,3
6Hongkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt feladatok40,1
26Kormánybiztosi Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,4
2Társadalombiztosítási járulék10,3
3Dologi kiadások30,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,0
XIX. fejezet kiadásai összesen:31 798,2930,626 625,14 571,9
XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások388,1434,216,7
2Társadalombiztosítási járulék157,0167,113,2
3Dologi kiadások240,3348,9177,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,960,0
2Felújítás3,043,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások31,3
4Egyéb központi beruházás86,5104,1
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Duna Bizottság Ökológiai Titkársága14,9
2Az Alföld időszerű környezetvédelmi feladatai75,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
5Beruházási célprogramok
1Területfejlesztési feladatok45,043,3
2Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése250,0248,5
3Inter Phare program200,0
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások298,7299,319,8
2Társadalombiztosítási járulék128,4128,5-1,4
3Dologi kiadások638,5603,2278,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,47,7
2Felújítás1,50,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
4Egyéb központi beruházás200,0433,7
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Országos műemlékvédelem többletfeladatai200,0
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások252,6252,626,9
2Társadalombiztosítási járulék100,7100,78,1
3Dologi kiadások148,2148,2123,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások13,762,3
2Felújítás2,041,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,71,3
4Egyéb központi beruházás61,599,8
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,2211,933,2
2Társadalombiztosítási járulék71,487,439,4
3Dologi kiadások149,3269,8115,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,03,545,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,2168,1
2Felújítás11,8
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások359,9365,722,4
2Társadalombiztosítási járulék146,5145,99,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások268,7290,290,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,21,52,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,4612,2
2Felújítás19,223,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,21,5
4Egyéb központi beruházás99,0110,9
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások827,0852,6101,6
2Társadalombiztosítási járulék343,2348,848,8
3Dologi kiadások337,6345,6211,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,55,111,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,1126,4
2Felújítás17,819,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,40,5
4Egyéb központi beruházás105,099,7
7Területi főépítészi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31,532,01,0
2Társadalombiztosítási járulék12,813,10,2
3Dologi kiadások39,539,00,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,50,7
4Egyéb központi beruházás3,03,0
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
6Alföld program100,034,8
7Környezeti kárelhárítás50,0
9Duna monitoring20,0
10Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása370,0370,0
11Szigetközi térség kárainak mérséklése138,760,2
12A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,011,3
17Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,07,0
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,07,0
21Nemzetközi tagdíjak140,0138,7
22Referencia laboratóriumok36,4
23Megyei fejlesztési tanácsok92,092,0
25Levegős mérőhálózat korszerűsítése50,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
26Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program80,0
27Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program500,0
28Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása5,05,0
29Területfejlesztési Alap átvett feladatai
1Szolgáltatások (lebonyolítás, jutalék)130,0333,7
2Kutatás-fejlesztés100,078,8
3Felhalmozási támogatás vállalkozásoknak3 135,03 088,7
4Felhalmozási támogatás más társadalmi önszerveződéseknek70,028,4
5Felhalmozási támogatás költségvetési szerveknek25,02,0
6Felhalmozási támogatás önkormányzatoknak700,0417,1
8Kamatfizetés130,0245,5
30Várkert Bazár helyreállítása20,0
3Beruházási célprogramok
2Céltámogatási kiegészítő keret600,0321,6
5Fejezeti tartalék0,4
XX. fejezet kiadásai összesen:9 647, 33 363,79 847,04 714,0
XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások146,6170,5
2Társadalombiztosítási járulék59,865,5
3Dologi kiadások43,669,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,1
2Felújítás10,111,1
2MTA Doktori Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások622,4477,4
2Társadalombiztosítási járulék59,427,6
3Dologi kiadások21,187,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások51,5
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások241,0236,5
3Dologi kiadások33,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,43,9
2Társadalombiztosítási járulék1,21,1
3Dologi kiadások4,25,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,30,3
3MTA Könyvtára
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások91,598,3
2Társadalombiztosítási járulék38,440,1
3Dologi kiadások84,094,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,32,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 986,52 138,5
2Társadalombiztosítási járulék795,7762,6
3Dologi kiadások1 096,62 097,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások68,1113,50,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások211,2280,1
2Felújítás22,187,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,014,1
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások843,3890,0
2Társadalombiztosítási járulék333,8317,8
3Dologi kiadások309,2903,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások58,656,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások38,2109,9
2Felújítás3,973,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,5
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások748,5852,7
2Társadalombiztosítási járulék260,7291,0
3Dologi kiadások165,1503,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások20,031,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,435,7
2Felújítás0,517,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,4
7MTA Területi akadémiai központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások22,226,8
2Társadalombiztosítási járulék8,710,3
3Dologi kiadások18,526,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,0
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás5,55,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
8MTA Kutatást kiszolgáló szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások94,3123,6
2Társadalombiztosítási járulék39,139,5
3Dologi kiadások58,7306,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,94,8
2Felújítás174,020,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások145,4
9MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások345,6399,2
2Társadalombiztosítási járulék146,0161,3
3Dologi kiadások61,474,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,515,4
2Felújítás0,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,9
10MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások56,364,4
2Társadalombiztosítási járulék23,426,6
3Dologi kiadások83,4100,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,310,9
2Felújítás29,653,0
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás116,0
4Egyéb központi beruházás470,0469,3
2Ágazati célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,613,6
2Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások108,789,2
3Nemzetközi tudományos együttműködés215,4
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása175,3
3Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék55,0
3Dologi kiadások0,6
2Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása121,087,8
4Elkülönített állami pénzalapoktól átvett feladatok
1Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
1Kutatási témapályázatok1 320,0
2Ifjúsági pályázatok220,0
12OTKA Programkezelő Titkárság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások86,557,5
2Társadalombiztosítási járulék22,615,5
3Dologi kiadások42,325,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,01 744,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,64,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások53,9
XXI. fejezet kiadásai összesen:10 933,71 623,413 729,51 543,7
XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások610,1611,2
2Társadalombiztosítási járulék225,223,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
3Dologi kiadások583,6851,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,66,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,149,4
2Felújítás28,045,9
4Egyéb központi beruházás170,0213,1
XXII fejezet kiadásai összesen:1 419,5204,11 492,8308,4
XXIII. MAGYAR RÁDIÓ
1Magyar Rádió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 873,21 586,5
2Társadalombiztosítási járulék768,9551,4
3Dologi kiadások5 066,93 351,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások75,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,030,5
2Felújítás55,014,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,5
4Egyéb központi beruházás170,0168,4
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1Rádió támogatása323,4
XXIII. fejezet kiadásai összesen:9 032,4229,05 564,9217,5
XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ
1Magyar Televízió
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 353,83 957,8
2Társadalombiztosítási járulék2 795,61 671,8
3Dologi kiadások14 067,217 072,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások456,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások770,5385,2
2Felújítás323,590,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,1
4Egyéb központi beruházás250,394,7
XXIV. fejezet kiadásai összesen:23 216,61 344,323 158,0570,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKiemelt előirányzat neve1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendes előirányzat1996. évi LXXVIII. tv.-vel módosított 1995. évi CXXI. tv. rendkívüli előirányzat1996. évi rendes előirányzat teljesítése1996. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130,7154,1
2Társadalombiztosítási járulék52,862,8
3Dologi kiadások37,946,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,323,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,54,9
3Fejezeti kezelésű speciális előirányzatok
1EK-hoz fűződő versenytörvény módosítással kapcsolatos feladatok40,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok