15/2015. (III. 31.) FM rendelet

a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségeknek a fővárosi és megyei kormányhivatalokba történő integrációjával összefüggő egyes környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés b) pontjában és (15) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8c) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21-24. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 82. § (3) bekezdés c) és d) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-ának (3) bekezdésében,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés e) pontjában, továbbá az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 20. pontjában,

a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (5) bekezdés f) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 12., 13., 16., 24., valamint 25. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában,

a 14. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 17. pontjában,

a 15. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés c) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 16. pontjában,

a 18. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,

a 19. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés b) pontjában,

a 20. és 21. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában,

a 22. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés a) pontjában,

a 26. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés b) pontjában, valamint (15) bekezdés b) pontjában,

a 27. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdésének 1-3., 6-11., 13., 14. és 16. pontjában, valamint a (3) bekezdésének 1. pontjában és (4) bekezdésében,

a 28. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében,

a 29. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés a)-b) pontjában, továbbá a (8e) bekezdés c) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8e) bekezdés (c) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 6. pontjában,

a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében,

a 33. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 10. pontjában,

a 34. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés b) pontjában, (8e) bekezdés a) pontjában, valamint (15) bekezdés a) pontjában,

a 35. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (3) bekezdés 2. pontjában,

a 36. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8a) bekezdés b) pontjában, (8e) bekezdés c) pontjában, továbbá a 110. § (15) bekezdés a) pontjában, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 4. pontjában,

kapott felhatalmazás alapján,

az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 3. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, a 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 8. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 9. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12., 13., 16., 24., valamint 25. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 20. és 21. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 23. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. és 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 5. és 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, továbbá a 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 27. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 30. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 33. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 34. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrásokért felelős miniszterrel egyetértésben,

a 35. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben,

a következőket rendelem el:

1. A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet módosítása

1. § (1) A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet (a továbbiakban: 32/1993. KTM rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben szereplő berendezésekre a rendelet 1. számú mellékletében foglalt technológiai kibocsátási határértékek az irányadók, kivéve az 1994. január 1-je előtt már meglévő 3 MW vagy annál nagyobb bemenő hőterhelésű gázmotorokat, amelyekre a 2. számú mellékletben előírtak vonatkoznak."

(2) A 32/1993. KTM rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

b) 2. § (4) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

c) 3. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

d) 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

2. A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

2. § A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet

a) 7. § (2) bekezdésében a "felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

3. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

3. § Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság"

b) 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság"

c) 13. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint utolsó mondatában, továbbá a (2) és (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal",

szöveg lép.

4. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása

4. § A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal",

b) 7. § (1) bekezdés c) pontjában, 15. § (2) és (2a) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság",

c) 7. § (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatósági jogkörében eljáró kormányhivatal",

d) 12. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóságnak"

e) 16. § (3) és (5) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóságot"

szöveg lép.

5. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet módosítása

5. § A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról szóló 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet 3. §-ában a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg lép.

6. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet módosítása

6. § (1) A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű központi szervei (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) a Kt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági határozataikról, illetve szakhatósági állásfoglalásaikról - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező - hatósági nyilvántartást vezetnek."

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyilvántartást számítógépes nyilvántartási rendszerben kell vezetni."

(3) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A hatósági nyilvántartás adatai nem törölhetők és nem írhatók felül."

(4) Hatályát veszti az R. 5. § (2) bekezdésének a "hatósági kézi nyilvántartás nem selejtezhető, a" szövegrésze.

7. Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet módosítása

7. § Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet

a) 6. § (2) bekezdés b) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

b) 6. § (2) bekezdés c) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

c) 6. § (2) bekezdés d) pontjában a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz"

d) 6. § (2) bekezdés f) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

e) 6. § (2) bekezdés g) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

f) 6. § (5) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

g) 7. §-ában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak"

h) 8. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

i) 8. § (4) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

j) 10. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

k) 12. §-ában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

l) 13. §-ában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

m) 1. számú mellékletében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

n) 4. számú mellékletének 1.4. pontjában a "felügyelőséggel" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósággal",

o) 6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 1. pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak"

p) 6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 1. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

q) 6. számú mellékletének I. A radioaktív kibocsátások hatósági ellenőrzése rész 2. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

r) 6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész 1. pontjában a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok",

s) 6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész 2. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

t) 6. számú mellékletének II. A levegő és a vízi környezet radioaktív szennyeződésének ellenőrzése rész 3. pontjában a "felügyelőségenként" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságonként"

szöveg lép.

8. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének ötödik, "Felügyelőség" oszlopa, továbbá a táblázat végén a felügyelőségek rövidítését meghatározó, "A felügyelőség jelölése:" rész.

9. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása

9. § Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet 5. számú melléklete 1.5.3. pontjában "az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség területi felügyelőségeit" szövegrész helyébe "a természetvédelmi hatóságot" szöveg lép.

10. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása

10. § A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot" szöveg lép.

11. A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet módosítása

11. § A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

12. A Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet módosítása

12. § A Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelet mellékletének 3.1.1. alpontjában az "amelyek a természetvédelmi érdekeket nem sértve a jelenleg is a biodiverzitás szempontjából degradálódott részeken (pl. akácosok, szántók helyén) az igazgatóság a terület építés céljára való igénybevételéhez - termőföld más célú hasznosításához - szakhatóságként kiadott engedélyével létesíthetők." szövegrész helyébe az "amelyeket a természetvédelmi érdekeket nem sértve, a biodiverzitás szempontjából degradálódott részeken helyeznek el. A termőföld más célú hasznosítására irányuló eljárásban a természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el." szöveg lép.

13. Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet módosítása

13. § Az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelet melléklete 3. pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg lép.

14. A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet módosítása

14. § A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet

a) 2. §-ában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség)" szövegrész helyébe "természetvédelmi hatóság",

b) 3. §-ában, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) és (2) bekezdésében a "Felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

15. A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet módosítása

15. § A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet 7. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg lép.

16. A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet módosítása

16. § A Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelet melléklete 3. pontjában a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság" szöveg lép.

17. Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet módosítása

17. § Az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatósághoz",

b) 3. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóságnak"

c) 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

18. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása

18. § (1) A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Amennyiben a hulladéklerakó létesítéséhez környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély nem szükséges, annak engedélyezésére az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A környezetvédelmi hatóság az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban a szakkérdés vizsgálata során írja elő a hulladékgazdálkodási követelményeket."

(2) A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 14. § (2)-(5) bekezdéseiben, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (4)-(6) bekezdéseiben, 1. számú melléklet 1.3.3. alpontjában, 1. számú melléklet 3.5. alpontjában, 2. számú melléklet 2.1-3. táblázatához fűzött megjegyzésben, 2. számú melléklet 2.2.1-2. táblázatához fűzött megjegyzésben, 2. számú melléklet 2.3-2. táblázatához fűzött megjegyzésben, 2. számú melléklet 2.4. alpontjában, 3. számú melléklet 1-3. pontjaiban, 4. számú melléklet 1.2.1. alpontjában, 4. számú melléklet 1.3. alpontjában, 4. számú melléklet 1.8. alpontjában, 4. számú melléklet 2.1. alpontjában a "Felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

c) 7. § (3) bekezdésében a "Felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz"

d) 11. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében a "Felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

e) 13. § (3) bekezdésében, 15. § (7) bekezdésében és 3. számú melléklet 7.1. b) alpontjában a "Felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot"

szöveg lép.

19. Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet módosítása

19. § (1) Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2007. KvVM rendelet) melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 4/2007. KvVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében "az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

b) 1. § (3) bekezdésében, 2. §-ában és 3. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

20. A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása

20. § A Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet

a) 4. számú melléklet 3.1.1. alpontjában a "természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja meg szakmai állásfoglalását." szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el.",

b) 4. számú melléklet 3.1.2. alpontjában a "természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja meg szakmai állásfoglalását." szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása kiadása vagy szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembe vételével jár el."

szöveg lép.

21. A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet módosítása

21. § A Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelet 3. számú mellékletének 3.2.4. alpontjában a "természetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása szerinti" szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság szerinti" szöveg lép.

22. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása

22. § A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet

a) 2. §-ában a "felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)",

b) 3. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

c) 4. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

23. A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosítása

23. § A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 2. §-ában a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg lép.

24. A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet módosítása

24. § A Csombárdi-rét természetvédelmi terület létesítéséről szóló 26/2007. (VIII. 9.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 3.1.6. alpontjában a "természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja meg szakmai állásfoglalását." szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével jár el." szöveg lép.

25. A Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet módosítása

25. § A Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről szóló 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet mellékletének 3.2.5. alpontjában a "természetvédelmi szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével adja meg állásfoglalását." szövegrész helyébe a "természetvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálata során az igazgatóság szakvéleményének figyelembevételével jár el." szöveg lép.

26. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet módosítása

26. § A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)",

b) 3. § (3) bekezdésében a "felügyelőségi" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósági" szöveg lép.

27. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

27. § Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet

a) 57. § (1) bekezdésében az "egy, szakhatósági közreműködés esetén kettő példányban" szövegrész helyébe az "egy nyomtatott példányban",

b) 62/A. § (1) bekezdés első mondatában a "felügyelőség szakhatósági állásfoglalásában" szövegrész helyébe a "hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság) az általa vizsgált szakkérdés során"

c) 62/A. § (1) bekezdés második mondatában a "szakhatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság"

d) 62/A. § (2) bekezdésében a "szakhatósági állásfoglalást, amit olyan eljárásban hozott, amelyben a szakhatóságként eljáró környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség" szövegrész helyébe a "szakkérdés vizsgálata során kapott állásfoglalást, amelyet olyan eljárásban hozott, amelyben a szakkérdést vizsgáló környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet módosítása

28. § Hatályát veszti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet 1. § g) pontja.

29. A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosítása

29. § A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság" szöveg lép.

30. A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet módosítása

30. § A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságával" szövegrész helyébe "a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal",

b) 6. § (4) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

c) 6. § (6) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

d) 6. § (7) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

e) 7. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

f) 8. § (1) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

g) 8. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

h) 1. melléklet 8. és 9. pontjában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

31. A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosítása

31. § A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet

a) 9. § (1) bekezdés záró szövegrészében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség részére (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság részére"

b) 9. § (4) bekezdésében és 13. § (2) bekezdés a) pontjában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

c) 9. § (5) bekezdésében a "felügyelőségektől" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságoktól"

szöveg lép.

32. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet módosítása

32. § A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 48/2013. (VI. 7.) VM rendelet 29. § (2) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalok" szöveg lép.

33. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet módosítása

33. § (1) A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 95/2013. VM rendelet) 1. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A 95/2013. VM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

b) 2. §-ában, 3. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

34. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

34. § Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz",

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1)-(3) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1)-(2) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (3)-(5) bekezdésében, 20. § (3)-(4) bekezdésében, 21. § (2)-(4) bekezdésében, 25. § (1) bekezdés i) pontjában, 8. melléklet 5. pontjában, 13. melléklet 8. pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

c) 6. § (7) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 18. §-ában, 21. § (3) bekezdésében, 12. melléklet 3.5. pontjában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak"

d) 13. § (1) bekezdésében a "felügyelőséghez" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatósághoz",

e) 16. § (3) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak"

szöveg lép.

35. A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet módosítása

35. § A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet 7. § (8) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "hatóságnak" szöveg lép.

36. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása

36. § A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "felügyelőségekhez (a továbbiakban: felügyelőség)" szövegrész helyébe a "hatósághoz (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi hatóság)",

b) 8. § (2) bekezdés első mondatában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

c) 8. § (2) bekezdés második mondatában a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

d) 10. § (4) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

e) 12. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

f) 13. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint (5) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

g) 14. § (1) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

h) 14. § (2) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

i) 14. § (3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

j) 15. § (1) bekezdés b) és d) pontjában a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

k) 16. § (2)-(3) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrészek helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

l) 17. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

m) 18. § (1) bekezdés d) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

n) 19. § (1) bekezdés b) pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

o) 20. § (1) bekezdésében a "felügyelőséget" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságot",

p) 20. § (3) bekezdésében a "felügyelőségnek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságnak",

q) 21. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

r) 22. §-ában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság",

s) 23. § (1) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

t) 23. § (2) bekezdésében a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

u) 23. § (3) bekezdésében a "felügyelőségek" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóságok"

v) 4. melléklet 2.4.1 pontjában a "felügyelőség" szövegrész helyébe a "környezetvédelmi hatóság"

szöveg lép.

37. § Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 15/2015. (III. 31.) FM rendelethez

"Melléklet a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

AB
SorszámEljáró szervElőirányzat-felhasználási számlák megnevezése
1.Földművelésügyi Minisztérium10032000-01494549-00000000
2.Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség
10032000-00287261-00000000
3.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
4.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
5.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
6.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
7.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
8.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
9.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
10.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
11.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00333489-00000000
12.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
13.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000

"

2. melléklet a 15/2015. (III. 31.) FM rendelethez

"1. melléklet a 95/2013. (X. 14.) VM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

AB
SorszámEljáró szervElőirányzat-felhasználási számlák megnevezése
1.Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főfelügyelőség
10032000-00287261-00000000
2.Baranya Megyei Kormányhivatal10024003-00299585-00000000
3.Békés Megyei Kormányhivatal10026005-00299578-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal10027006-00299561-00000000
5.Csongrád Megyei Kormányhivatal10028007-00299664-00000000
6.Fejér Megyei Kormányhivatal10029008-00299640-00000000
7.Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal10033001-00299633-00000000
8.Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal10034002-00299626-00000000
9.Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal10045002-00299602-00000000
10.Pest Megyei Kormányhivatal10023002-00333489-00000000
11.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal10044001-00299695-00000000
12.Vas Megyei Kormányhivatal10047004-00299523-00000000

"

Tartalomjegyzék