37/2016. (IX. 1.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 16. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a), b), d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím és a 2. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában, valamint (8) bekezdés b) pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 1., 4., 6., 7., 9-11., 17., 22., 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 25. § a), b) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 4., 6., 9. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 18. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) és s) pontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím és a 6. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím és a 7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont e) alpontjában és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pontjában és 21. pont f) és g) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 12/2002. (IV. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek közalkalmazottainak vagyonnyilatkozat-tételéről szóló 12/2002. (IV. 29.) BM rendelet.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pont ce) és cg) alpontja.

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

3. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet [a továbbiakban: 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet] 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

4. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 2. melléklet 5. és 16. pontja.

5. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet] 2. § 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"11. rendőri szerv: az Országos Rendőr-főkapitányság, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség, a Készenléti Rendőrség, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, a Nemzetközi Oktatási Központ, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat,"

(2) A 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"84. § Készenlétet az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet igazgatója, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ igazgatója, a Nemzetközi Oktatási Központ igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, a rendőrkapitány és a határrendészeti kirendeltség vezetője rendelhet el az irányítása alatt álló szerv, szervezeti egység vagy szervezeti elem vonatkozásában."

6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet

a) 1. § d) és e) pontja,

b) 1. melléklet A) rész címében, valamint az 1. melléklet A) részében foglalt táblázat 71. és 93. sorában az "a BM NOK-nál, a KSZF-nél," szövegrész.

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet módosítása

7. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának eljárási rendjéről szóló 14/2012. (III. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 14/2012. (III. 30.) BM rendelet] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

8. § Hatályát veszti a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 3. § b) pont bb) alpontjában az "a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság," és a "BM" szövegrész.

9. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet módosítása

9. § A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet [a továbbiakban: 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet]

a) 1. melléklete a 3. melléklet,

b) 2. melléklete a 4. melléklet

szerint módosul.

10. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

10. § (1) A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"3. vizsgaszervező: a rendészetért felelős miniszter és a 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott képzést és vizsgáztatást végző szervek."

(2) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A képzésről és a vizsgáztatásról a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatát önállóan vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek, valamint az irányításukat, felügyeletüket ellátó miniszter által fenntartott rendészeti tárgyú képzést folytató intézmények, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával végzi.

(3) A személy- és vagyonőrök vonatkozásában a rendészetért felelős miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával együttműködve végzi.

(4) A rendészetért felelős miniszter gondoskodik:

a) a képzéshez szükséges oktatókról,

b) a képzés és vizsgáztatás helyszíneiről,

c) az elméleti oktatáshoz kapcsolódó segédanyagokról,

d) a gyakorlati oktatáshoz szükséges eszközökről,

e) az elméleti és gyakorlati vizsga követelményrendszerének a Belügyminisztérium honlapján történő megjelentetéséről.

(5) Képzés az év során bármikor szervezhető. A vizsgaidőpontokat a jelentkezők igényének figyelembevételével, a munkaidő és költségtakarékosság szem előtt tartásával úgy kell meghatározni, hogy arra legalább harminc naponként kerüljön sor. Legalább 10 fő jelentkezése esetén ezen időponton belül is szervezhető vizsga. Az időpontot és helyszínt a rendészetért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján folyamatosan közzéteszi."

(3) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A képzésre az 1. melléklet szerinti jelentkezési lapot kell kitölteni, amely elektronikus úton is megküldhető a rendészetért felelős miniszter részére.

(2) A jelentkezési lapot a rendészetért felelős miniszter nyilvántartásba veszi és a jelentkezőt a képzés időpontjáról és helyéről azt megelőzően legalább 15 nappal, írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja."

(4) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A rendészetért felelős miniszter - ha a képzést nem ő szervezi - jogosult a képzést ellenőrizni."

(5) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására - a vizsgajegyzőkönyv alapján - a rendészetért felelős miniszter hiteles tanúsítvány-másodlatot állít ki. A hiteles tanúsítvány-másodlat tartalma megegyezik az eredeti tanúsítvány tartalmával.

(6) A rendészetért felelős miniszter jogosult a vizsgáztatást ellenőrizni."

(6) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az Országos Rendőr-főkapitányság legalább 30 fős, a közterület-felügyelet szabályozásáért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter - feladatkörönként külön-külön - legalább 20 fős, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, a vadgazdálkodásért felelős miniszter, a halgazdálkodásért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter - feladatkörönként külön-külön - legalább 20 fős felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező vizsgabizottsági tagokról szóló névjegyzékét minden év február 1-jéig felülvizsgálják, majd a vizsgabizottsági tagok névsorát az érintettek megküldik a rendészetért felelős miniszter részére.

(2) A vizsgaszervezők a vizsgák megkezdése előtt legalább 10 nappal értesítik a rendészetért felelős minisztert a vizsga időpontjáról. A rendészetért felelős miniszter ezt követően háromtagú vizsgabizottságot jelöl ki a leadott névjegyzékből."

(7) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A halasztott vizsga időpontját a rendészetért felelős miniszter állapítja meg azzal, hogy a vizsgaidőpontot a halasztási kérelem benyújtásától számított 30 napon belüli időpontra biztosítja."

(8) A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása

11. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet [a továbbiakban: 2/2013. (I. 30.) BM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. belügyi szerv:

a) a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium), kivéve a 3. § (2) bekezdése, 5. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, 6. § (3) bekezdése, 6. § (4) bekezdés c) és d) pontja, 11. § (2)-(8) bekezdése, 19. § (4) bekezdés a) pontja, 25. §, 27. § (2) bekezdése, 51. § (3) bekezdése tekintetében, valamint

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (1) bekezdésében meghatározott - a miniszter irányítása alatt álló -rendvédelmi feladatokat ellátó szervek;"

(2) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 4. § (5) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kollégium)

"f) jóváhagyja az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést, azt a tárgyévet követő év április 30-ig felterjeszti a miniszternek."

(3) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A miniszter a továbbképzési rendszer minőségirányításáért és módszertani irányításáért való feladatkörében,"

(4) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A miniszter az általa szervezett továbbképzési programok lebonyolításával összefüggésben"

(5) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KSZF az általa szervezett továbbképzési programok lebonyolításával összefüggésben)

"a) kifejleszti és aktualizálja a továbbképzési programokat,"

(6) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A továbbképzési program minősítésére irányuló kérelmet a miniszterhez kell benyújtani.

(2) A Kollégium dönt a továbbképzési program minősítéséről és a megfelelőnek minősített továbbképzési program nyilvántartásba vételéről. A miniszter ezt követően a nyilvántartásba vételről szóló értesítéssel együtt tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a kérelmezőt a továbbképzési programmal teljesíthető továbbképzési pontértékről."

(7) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A nem megfelelőségről a miniszter tájékoztatja a továbbképzési program minősítésének kezdeményezőjét. A Kollégium jogosult a nem megfelelő továbbképzési program minősítésének felfüggesztésére. A továbbképzési program felfüggesztése esetén a 17. § (3)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

(3) A Kollégium a tárgyévet követő év január 31-ig a helyszíni ellenőrzésről jelentést terjeszt fel a miniszterhez."

(8) A 2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a) 2. § (2) és (3) bekezdésében, 3. § (1) és (2) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés c) és d) pontjában, 13. § (2) és (3) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 18. § (2) bekezdés c) pontjában, 19. § (5) és (6) bekezdésében, 21. § (2) és (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 25. §-ában, 27. § (1) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében, 51. § (1) és (3) bekezdésében, 55. § (1) és (2) bekezdésében, 56. § (1) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 62. §-ában a "KSZF" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében a "KSZF" szövegrészek helyébe a "miniszter" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

d) 6. § (3) bekezdésében a "KSZF-hez" szövegrész helyébe a "miniszterhez" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 56. § (2) bekezdésében, 60. § (2) bekezdésében a "KSZF főigazgatója" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

f) 11. § (2) bekezdésében a "KSZF-nek" szövegrész helyébe a "minisztériumnak" szöveg,

g) 11. § (3) bekezdésében, 58. §-ában a "KSZF" szövegrészek helyébe a "minisztérium" szöveg,

h) 11. § (4) bekezdésében a "KSZF részére" szövegrész helyébe a "minisztérium részére" szöveg, a "KSZF nem" szövegrész helyébe a "miniszter nem" szöveg,

i) 11. § (5) és (7) bekezdésében, 14. § (2) és (3) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében a "KSZF" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

j) 13. § (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében a "honlapján" szövegrész helyébe a "minisztérium honlapján" szöveg,

k) 19. § (3) bekezdésében a "KSZF folytatja" szövegrész helyébe a "miniszter folytatja" szöveg,

l) 27. § (2) bekezdésében a "KSZF a miniszter, a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe a "miniszter a minisztérium" szöveg,

m) 53. § (9) bekezdésében a "KSZF és" szövegrész helyébe a "miniszter és" szöveg, a "KSZF megtéríti" szövegrész helyébe a "minisztérium megtéríti" szöveg,

n) 58. §-ában a "főigazgató" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

o) 66. § (4) bekezdésében a "KSZF-nél" szövegrész helyébe a "minisztériumban" szöveg

lép.

(9) Hatályát veszti a 2/2013. (I. 30.) BM rendelet

a) 1. § 1. pontjában az " , a belügyi szerv által bejelentett," szövegrész,

b) 3. § (4) bekezdése,

c) 4. § (2) bekezdésében az "A Kollégium titkára a KSZF főigazgatója." szövegrész,

d) 4. § (5) bekezdés d) és e) pontjában a "KSZF által előterjesztett" szövegrész,

e) 5. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontja,

f) 8. § (1) bekezdésében a "KSZF," szövegrész,

g) 17. § (1) bekezdésében az "a KSZF kérelmére" szövegrész,

h) 17. § (3) és (5) bekezdésében az "a KSZF javaslatára" szövegrész,

i) 19. § (3) bekezdésében az "a KSZF előterjesztése alapján" szövegrész,

j) 40. § (1) bekezdésében a "Belügyminisztérium és a" szövegrész,

k) 64. § (1) és (3) bekezdése,

l) 66. § (2) bekezdése.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet módosítása

12. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak, közalkalmazottainak és a hivatásos állományból nyugállományba helyezettek fogászati ellátással, valamint szemüvegkészítéssel kapcsolatos költségeinek megtérítéséről, illetve támogatásban részesítéséről szóló 11/2013. (IV. 23.) BM rendelet 1. § a) pontjában az "a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, a" szövegrész.

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 2. § 2. pontjában az "a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ," szövegrész.

14. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 2. § b) pont bb) alpontjában az "a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, a BM" szövegrész.

15. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

15. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

16. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet [a továbbiakban: 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet] 1. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott)

"h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben, vagy"

(foglalkoztatott közalkalmazott.)

(2) Hatályát veszti a 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés i) és j) pontja.

17. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

17. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "145" szövegrész helyébe a "170" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 8. § (2) bekezdés d) és e) pontja,

b) 1. melléklet II. Eljárásrend alcím 3. pontjában a " , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság bevonásával" szövegrész,

c) 7. melléklet II. A belügyminiszter által irányított szervnél vezényléssel betölthető szolgálati beosztások alcím C) és D) része.

18. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

18. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendészeti vezetővé képző tanfolyammal e rendelet alkalmazásában egyenértékűnek kell tekinteni

a) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a 2012/2013. tanévben vagy azt követően indított rendészeti vezető mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettséget,

b) azt a hazai vagy külföldi vezetőképzésben szerzett végzettséget, amelyet 2016. augusztus 31-éig a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) vezetője a rendészeti vezetővé képző tanfolyammal azonos értékűnek ismert el,

c) a 2002. január 1. előtt a KSZF jogelőd intézményeiben szervezett és bonyolított vezetőképző tanfolyamot,

d) a 2016. augusztus 31. előtt a Belügyminisztérium rendészeti vezetőképzésért felelős szervénél szervezett és bonyolított vezetőképző tanfolyamot,

e) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: 2/2013. BM rendelet) hatálybalépését megelőzően a KSZF-en vagy jogelőd intézményeiben elvégzett rendészeti vezetővé képző tanfolyamot vagy rendészeti mestervezetővé képző tanfolyamot."

(2) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 24. § (4) és (7) bekezdésében a "KSZF" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében a "KSZF-től" szövegrész helyébe a "Belügyminisztériumtól" szöveg,

c) 26. § (1) bekezdésében, 26. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 26. § (4) és (6) bekezdésében a "KSZF" szövegrészek helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

d) 26. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, 26. § (5) bekezdésében a "KSZF" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 34. §-ában a "Belügyminisztérium" szövegrész.

19. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 13/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

19. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjainak 2016. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról szóló 13/2016. (V. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2016. (V. 10.) BM rendelet] 6. §-a következő u) ponttal egészül ki:

(Nem részesül természetbeni ellátásban)

"u) a Nemzetközi Oktatási Központ hivatásos állománya."

(2) A 13/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. § m) pontjában a "Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központhoz" szövegrész helyébe a "Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központhoz" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a 13/2016. (V. 10.) BM rendelet 6. § m) pontjában a "Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központba, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz," szövegrész.

20. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet módosítása

20. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) a következő 56. §-sal egészül ki:

"56. § A 2016. szeptember 1-jén a Nemzetközi Oktatási Központban szolgálatot teljesítő tábornoki állomány ruházati ellátási normájára a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központhoz vezényelt tábornoki állomány ruházati ellátási normáját 2016. augusztus 31-én meghatározó szabályokat kell alkalmazni, az állomány ruházati ellátási normájában szereplő egyenruházati termékek és felszerelési cikkek köre a szervezeti változás következtében nem módosul."

(2) Hatályát veszti a RUSZ

a) 2. § 7. pontjában a " , valamint - az ezen szervekhez vezényelt hivatásos állomány vonatkozásában - a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság" szövegrész,

b) 2. § 12. pontjában a " , valamint - az ezen szervhez vezényelt hivatásos állomány vonatkozásában - a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ és a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság" szövegrész,

c) 6. melléklet címében a " , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központhoz vezényelt hivatásos állományra" szövegrész,

d) 6. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a " , valamint a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatósághoz és a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központhoz vezényelt tábornoki állomány" szövegrész,

e) 6. melléklet 4. pontja.

21. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 1. függelék 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. Alkalmazott rövidítések:

1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

4. BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

5. CEPOL: Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége

6. GI: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság

7. GI GEK: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

8. ICOFI: Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia

9. ILEA: Nemzetközi Rendészeti Akadémia

10. KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség

11. KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály

12. KERA: Közép-Európai Rendőrakadémia

13. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

14. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat

15. MRFK: megyei rendőr-főkapitányság

16. NEMO: Nemzetközi Ellátó és Működéstámogató Osztály

17. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

18. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság

19. PSZH: páncélozott szállító harcjármű

20. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

21. TKO: Továbbképzési és Koordinációs Osztály

22. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

23. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat"

2. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 1. függelék 1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:

(ABCD
besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás)
"5a.központi szerv
vezetőjének helyettese
személyügyi országos
rendőrfőkapitány-helyettes
IV.IV."

3. Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 1. függeléke a következő 4a. alcímmel egészül ki:

"4a. A Nemzetközi Oktatási Központnál rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjeigazgatóIV.IV.
3.szakirányító 2igazgató-helyettesIV.IV.
4.főosztályvezető 2osztályvezető (NEO)IV.IV.
5.főosztályvezető-helyettes 1osztályvezető (ILEA,
KERA, CEPOL, ICOFI, TKO)
IV.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti állományban
lévőkre vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Eosztályvezető-helyettesIII.IV.
3.EalosztályvezetőIII.IV.
4.Dkiemelt főelőadóIII.IV.
5.CfőelőadóIII., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DreferensIII., IV.IV.
3.CsegédelőadóIII., IV.IV.
4.BgépjárművezetőI., II., III., IV.III., IV.

"

4. Hatályát veszti az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet "A szolgálati alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések" rész 10. pontja.

2. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. A 14/2012. (III. 30.) BM rendelet 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

(ABC
Az igazolvány első
oldalára kerülő szerv
megnevezése
Az igazolvány hátoldalára
kerülő kódszám
Szerv megnevezése
RENDŐRSÉG)
"7a.321.Nemzetközi Oktatási Központ"

3. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. Az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(ABC
Intézmény megnevezéseIntézmény rövidített
neve
Intézmény címe)
"3.BelügyminisztériumBM1051 Budapest, József Attila utca 2-4."

4. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. Az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat O:2 mezője helyébe a következő mező lép:

(O)
(2)BM

5. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. A 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet 3. melléklet III. pont 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. A vizsgát szervező intézmény a vizsgajegyzőkönyv egy példányát a vizsgát követő nyolc napon belül megküldi a rendészetért felelős miniszter részére. A vizsgajegyzőkönyv nem selejtezhető."

6. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet A) rész 1. pontja a következő 1.20. alponttal egészül ki:

(A Belügyminisztérium)

"1.20. a vezető-kiválasztási eljárásban részt vevő pszichológus, tréner, vezető tréner, kiválasztási szakértő, kiválasztási asszisztens."

2. A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet B) rész 1. pontja a következő 1.9. alponttal egészül ki:

(Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv)

"1.9. Nemzetközi Oktatási Központ

1.9.1. az igazgató és az igazgató-helyettes

1.9.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői"

3. Hatályát veszti a 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet D) rész 3. és 4. pontja.

7. melléklet a 37/2016. (IX. 1.) BM rendelethez

1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 6a. sorral egészül ki:

[ABCDE
vezetői kategóriabesorolási
kategória
beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladatnem alap-
feladat]
"6a.kiemelt vezetőközponti
szerv
vezetőjének
helyettese
személyügyi
országos
rendőrfőkapitány-
helyettes
100"

2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. Készenléti Rendőrség szolgálati beosztásai (területi szerv besorolású) alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(5.)igazgató-helyettes (KR MÜIG, KR KIG)

3. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete a "Megjegyzés" részt megelőzően a következő VIII. alcímmel egészül ki:

"VIII. A Nemzetközi Oktatási Központ szolgálati beosztásai

(területi szerv besorolású)

1. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemeltterületi szerv vezetőjeigazgató100
4.középvezetőszakirányító 2igazgató-helyettes100
5.középvezetőfőosztályvezető 2osztályvezető (NEO)100
6.beosztott
vezető
főosztályvezető-
helyettes 1
osztályvezető (ILEA, KERA,
CEPOL, ICOFI, TKO)
100

2. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolásihivatásos pótlék mértéke (%)
2.kategóriabeosztásalapfeladatnem alap-
feladat
3.Eosztályvezető-helyettes100100
4.Ealosztályvezető100100
5.Dkiemelt főelőadó100100
6.Cfőelőadó100100

3. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolásihivatásos pótlék mértéke (%)
2.kategóriabeosztásalapfeladatnem alap-
feladat
3.Dreferens100100
4.Csegédelőadó100
5.Bgépjárművezető100

Rövidítések:

NEO Nemzetközi Ellátó Osztály

ILEA Nemzetközi Rendészeti Akadémia (International Law Enforcement Academy)

KERA Közép-európai Rendőr Akadémia

CEPOL Európai Rendőr Akadémia (European Police College)

ICOFI Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia (International College of Financial Investigation)

TKO Továbbképzési és Koordinációs Osztály"

4. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet "Megjegyzés" része helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megjegyzés:

Központi szerv:

Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK)

Területi szervek: (megyei illetékességű középirányító és azonos jogállású):

BRFK + MRFK-k +KR+ RRI + BSZKI + Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ + Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ + Nemzetközi Oktatási Központ

Helyi szervek:

rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek

Kiemelt rendőrkapitányságok:

a BRFK II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XIII., XIV. kerületi és a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a megyeszékhelyi rendőrkapitányságok, a Gödöllői, a Soproni, a Nagykanizsai, a Dunaújvárosi, az Érdi, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság

Kiemelt Határrendészeti Kirendeltségek:

a Szegedi, a Kelebiai, a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség

Egyéb rövidítések:

ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

KR: Készenléti Rendőrség

KR MÜIG: Készenléti Rendőrség Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság

KR KIG: Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság

KR NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

KR TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

KR ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat

KR KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség

KR KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály

KR LRSZ: Légirendészeti Szolgálat

MRFK: Megyei Rendőr-főkapitányság

RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság"

Tartalomjegyzék