Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006L0103[1]

A Tanács 2006/103/EK irányelve ( 2006. november 20. ) a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

A TANÁCS 2006/103/EK IRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a közlekedéspolitika területén elfogadott egyes irányelveknek Bulgária és Románia csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

(1)

A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, amennyiben az intézmények jogi aktusai 2007. január 1. után hatályban maradnak, és azokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, a szükséges jogi aktusokat a Tanácsnak kell elfogadnia, kivéve, ha az eredeti jogi aktust a Bizottság fogadta el.

(2)

A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításait illetően, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

A 82/714/EGK ( 2 ), 91/439/EGK ( 3 ), 91/440/EGK ( 4 ), 91/672/EGK ( 5 ), 92/106/EGK ( 6 ), 96/26/EK ( 7 ), 1999/37/EK ( 8 ), 1999/62/EK ( 9 ) és 2003/59/EK ( 10 ) irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 82/714/EGK, 91/439/EGK, 91/440/EGK, 91/672/EGK, 92/106/EGK, 96/26/EK, 1999/37/EK, 1999/62/EK és 2003/59/EK irányelvek a mellékletnek megfelelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz a fenti rendelkezések szövegét, valamint egy táblázatot az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelésről.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződése hatálybalépésétől függően, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A. KÖZÚTI FUVAROZÁS

1. 31991 L 0439: A Tanács 1991. július 29-i 91/439/EGK irányelve a vezetői engedélyekről (HL L 237., 1991.8.24, 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 31994 L 0072: A Tanács 1994. december 19-i 94/72/EK irányelve (HL L 337., 1994.12.24., 86. o.),

- 31996 L 0047: A Tanács 1996. július 23-i 96/47/EK irányelve (HL L 235., 1996.9.17., 1. o.),

- 31997 L 0026: A Tanács 1997. június 2-i 97/26/EK irányelve (HL L 150., 1997.6.7., 41. o.),

- 32000 L 0056: A Bizottság 2000. szeptember 14-i 2000/56/EK irányelve (HL L 237., 2000.9.21., 45. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) Az I. melléklet 2. pontjának harmadik francia bekezdésében az "első oldalnak tartalmaznia kell" szavak alatti rész helyébe a következő szöveg lép:

"- az engedélyt kibocsátó tagállam megkülönböztető jele, amely jelek a következők:

B

:

Belgium

BG

:

Bulgária

CZ

:

Cseh Köztársaság

DK

:

Dánia

D

:

Németország

EST

:

Észtország

GR

:

Görögország

E

:

Spanyolország

F

:

Franciaország

IRL

:

Írország

I

:

Olaszország

CY

:

Ciprus

LV

:

Lettország

LT

:

Litvánia

L

:

Luxemburg

H

:

Magyarország

M

:

Málta

NL

:

Hollandia

A

:

Ausztria

PL

:

Lengyelország

P

:

Portugália

RO

:

Románia

SLO

:

Szlovénia

SK

:

Szlovákia

FIN

:

Finnország

S

:

Svédország

UK

:

Egyesült Királyság".

b) Az I. melléklet 3. pontjában a második bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"Annak a tagállamnak, amely a bejegyzéseket az itt felsorolt bolgár, spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelveken kívül valamely más nemzeti nyelven kívánja megszövegezni, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül olyan kétnyelvű engedélyt kell készítenie, amelyben a fenti nyelvek egyikét használja.".

c) Az Ia. melléklet 2. pontja c) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"c) az engedélyt kibocsátó tagállam megkülönböztető jele kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B

:

Belgium

BG

:

Bulgária

CZ

:

Cseh Köztársaság

DK

:

Dánia

D

:

Németország

EST

:

Észtország

GR

:

Görögország

E

:

Spanyolország

F

:

Franciaország

IRL

:

Írország

I

:

Olaszország

CY

:

Ciprus

LV

:

Lettország

LT

:

Litvánia

L

:

Luxemburg

H

:

Magyarország

M

:

Málta

NL

:

Hollandia

A

:

Ausztria

PL

:

Lengyelország

P

:

Portugália

RO

:

Románia

SLO

:

Szlovénia

SK

:

Szlovákia

FIN

:

Finnország

S

:

Svédország

UK

:

Egyesült Királyság".

d) Az Ia. melléklet 2. pontja e) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

"e) Az »Európai Közösségek modell« szavak az engedélyt kibocsátó tagállam nyelvén vagy nyelvein és a »Vezetői engedély« szavak a Közösség többi nyelvén, rózsaszínnel nyomtatva, ami az engedély hátterét adja:

Свидетелство за управление на МПС

Permiso de Conducción

Řidičský průkaz

Kørekort

Führerschein

Juhiluba

Άδεια Οδήγησης

Driving Licence

Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida

Vadītāja apliecība

Vairuotojo pažymėjimas

Vezetői engedély

Liċenzja tas-Sewqan

Rijbewijs

Prawo Jazdy

Carta de Condução

Permis de conducere

Vodičský preukaz

Vozniško dovoljenje

Ajokortti

Körkort";

e) Az Ia. melléklet alábbi 2. pontja b) alpontjában a "második oldalnak tartalmaznia kell" szavak alatti rész helyébe a következő szöveg lép:

"Annak a tagállamnak, amely a bejegyzéseket az itt felsorolt bolgár, spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelveken kívül valamely más nemzeti nyelven kívánja megszövegezni, e melléklet egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül olyan kétnyelvű engedélyt kell készítenie, amelyben a fenti nyelvek egyikét használja.".

2. 31992 L 0106: A Tanács 1992. december 7-i 92/106/EGK irányelve a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 368., 1992.12.17., 38. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

A 6. cikk (3) bekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgária:

данък върху превозните средства;"

illetve a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Románia:

Taxa asupra mijloacelor de transport;".

3. 31996 L 0026: A Tanács 1996. április 29-i 96/26/EK irányelve a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről (HL L 124., 1996.5.23., 1. o.), az alábbi utolsó módosításokkal:

- 31998 L 0076: A Tanács 1998. október 1-i 98/76/EK irányelve (HL L 277., 1998.10.14., 17. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32004 L 0066: A Tanács 2004. április 26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.).

Az Ia. melléklet 1. lábjegyzetének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az állam megkülönböztető jele: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (IRL) Írország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.".

4. 31999 L 0037: A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57.o.), az alábbi módosításokkal:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 L 0127: A Bizottság 2003. december 23-i 2003/127/EK irányelve (HL L 10., 2004.1.16., 29. o.).

a) Az I. melléklet II.4. pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BG

:

Bulgária"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"RO

:

Románia".

b) Az I. melléklet III.1.A. pontja b) alpontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BG

:

Bulgária"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"RO

:

Románia".

c) A II. melléklet II.4. pontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BG

:

Bulgária"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"RO

:

Románia".

d) A II. melléklet III.1.A. pontja b) alpontja a következőkkel egészül ki a Belgiumra vonatkozó szövegrészt követően:

"BG

:

Bulgária"

valamint a Portugáliára vonatkozó szövegrész után:

"RO

:

Románia".

5. 31999 L 0062: Az Európai Parlament és a Tanács 1999. június 17-i 1999/62/EK irányelve a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról (HL L 187., 1999.7.20., 42. o.), az alábbi módosítással:

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32006 L 0038: Az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i 2006/38/EK irányelve (HL L 157., 2006.6.9., 8. o.).

A 3. cikk (1) bekezdése a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"- Bulgária:

данък върху превозните средства,";

illetve a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"- Románia:

Taxa asupra mijloacelor de transport.".

6. 32003 L 0059: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. július 15-i 2003/59/EK irányelve egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 91/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.), az alábbi módosítással:

- 32004 L 0066: A Tanács 2004. április 26-i 2004/66/EK irányelve (HL L 168., 2004.5.1., 35. o.).

a) A II. melléklet 2. pontjában "az elülső oldal az alábbiakat tartalmazza" szavak alatt a c) alpont a következőkkel egészül ki a Belgiumra és a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrészek között:

"BG

:

Bulgária"

illetve a Portugáliára és Szlovéniára vonatkozó szövegrészek között:

"RO

:

Románia".

b) A II. melléklet 2. pontjában "az elülső oldal az alábbiakat tartalmazza" szavak alatt az e) alpont a következőkkel egészül ki a Cseh Köztársaságra vonatkozó szövegrész előtt:

"карта за квалификация на водача"

a Portugáliára és Szlovákiára vonatkozó szövegrészek között:

"Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto".

c) Az II. melléklet 2. pontjában "a hátoldal az alábbiakat tartalmazza" szavak alatt a b) alpont második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a tagállam e bejegyzéseket a bolgár, spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelvtől eltérő nyelven kívánja megszövegezni, akkor kétnyelvű igazolványt kell készítenie a fent említett nyelvek egyikének használatával, e melléklet többi rendelkezésének sérelme nélkül."

C. BELVÍZI ÁRUFUVAROZÁS

1. 31982 L 0714: A Tanács 1982. október 4-i 82/714/EGK irányelve a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (HL L 301., 1982.10.28., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.).

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. a "II. fejezet", "3. zóna" a következő szöveggel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság

Duna: a 845,650 fkm-től a 374,100 fkm-ig",

"Románia

Duna: a szerbia-montenegrói - román határtól (1 075 km) a Sulina-ágon a Fekete-tengerig,

Duna-Fekete-tengeri csatorna (64,410 km hosszú): a Duna 299,300 km-nél Cernavodă-nál található torkolatától (64, illetve 410 km) a Constanta-Dél-Agigea-i kikötőig (a csatorna »0« km-e),

Poarta Albă-Midia Năvodari csatorna (34,600 km hosszú): a Duna-Fekete-tengeri csatorna 29 és 410 km-nél Poarta Albă-nál található torkolatától (27, illetve 500 km) a midiai kikötőig (a csatorna »0« km-e);";

ii. a "III. fejezet", "4. zóna" a következő szöveggel egészül ki:

"Románia

Valamennyi egyéb, a 3. zónában fel nem sorolt vízi út".

2. 31991 L 0672: A Tanács 1991. december 16-i 91/672/EGK irányelve a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről (HL L 373., 1991.12.31., 29. o.), az alábbi módosításokkal:

- 11994 N: A csatlakozás feltételeiről és a szerződések kiigazításáról szóló okmány - Az Osztrák Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság csatlakozása (HL C 241., 1994.8.29., 21. o.),

- 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL magyar nyelvű különkiadás, 2003.9.23-i különszám, 33. o.),

- 32003 R 1882: Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 29-i 1882/2003/EK rendelete (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

a) Az I. melléklet a következőképpen módosul:

i. az "A. CSOPORT" főcím alatt a következőkkel egészül ki:

"Románia:

- brevet de căpitan fluvial categoria A (hajóvezetői »A« bizonyítvány) (a folyami hajózásban részt vevő személyzet nemzeti képesítési bizonyítványaira vonatkozó rendelet jóváhagyásáról szóló, 2001.7.4-i 984. számú infrastrukturális, közlekedési és lakásfejlesztési miniszteri rendelettel összhangban, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).";

ii. a "B. CSOPORT" főcím alatt a következőkkel egészül ki:

"Bolgár Köztársaság:

- Свидетелство за правоспособност »Капитан вътрешно плаване« (belvízi hajóvezetői képesítési bizonyítvány)

- Свидетелство за правоспособност »Щурман вътрешно плаване« (navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítési bizonyítvány) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. A Bolgár Köztársaság területén a tengerészek képesítéséről szóló, 2003. július 25-i, 6. sz. közlekedési és hírközlési miniszteri rendeletnek megfelelően, DV 83/2003).",

"Románia:

- brevet de căpitan fluvial categoria B (hajóvezetői »B« bizonyítvány) (a folyami hajózásban részt vevő személyzet nemzeti képesítési bizonyítványaira vonatkozó rendelet jóváhagyásáról szóló, 2001.7.4-i 984. számú infrastrukturális, közlekedési és lakásfejlesztési miniszteri rendelettel összhangban, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).";

b) a II. melléklet a következőkkel egészül ki:

"Románia

Duna: Brăila-tól (175 km) a Sulina-ágon a Fekete-tengerig".

( 1 ) HL L 157., 2005.6.21., 11. o.

( 2 ) HL L 301., 1982.10.28., 1. o.

( 3 ) HL L 237., 1991.8.24., 1. o.

( 4 ) HL L 237., 1991.8.24., 25. o.

( 5 ) HL L 373., 1991.12.31., 29. o.

( 6 ) HL L 368., 1992.12.17., 38. o.

( 7 ) HL L 124., 1996.5.23., 1. o.

( 8 ) HL L 138., 1999.6.1., 57. o.

( 9 ) HL L 187., 1999.7.20., 42. o.

( 10 ) HL L 226., 2003.9.10., 4. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0103 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0103&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006L0103-20121215 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006L0103-20121215&locale=hu

Tartalomjegyzék