11/1997. (II. 18.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - az 1996. évi CVI. és az 1996. évi CXXIV. törvényekkel módosított - 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 251. §-ának (1) bekezdésében és 342. §-a (2) bekezdésének b) (a személyügyi hatáskörök vonatkozásában), valamint h), k) és l) pontjában; a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Tt.) 47. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján; továbbá a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvényre (a továbbiakban: Hvt.); a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényre (a továbbiakban: Rtv.); a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényre (a továbbiakban: Nbt.), a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényre (a továbbiakban: Pvt.), a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvényre (a továbbiakaban: Hft.); a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendeletre; a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló - a 212/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított - 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendeletre; a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendeletre; a BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézetének átszervezéséről szóló 31/1996. (XII. 21.) BM rendeletre tekintettel a következőket rendelem el:

1. §[1]

I. Fejezet

SZEMÉLYZETI HATÁSKÖRÖK

A belügyminiszter hatásköre

2. §[2]

A belügyminiszter szolgálati beosztásokkal kapcsolatos döntései

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

A politikai államtitkár hatásköre

7. §[7]

A közigazgatási államtitkár hatásköre

8. §[8]

9-10. §[9]

A helyettes államtitkár hatásköre[10]

11. §[11]

12. §[12]

12/A. §[13]

Az országos parancsnok hatásköre

13. §[14]

Az országos parancsnok szolgálati beosztásokkal kapcsolatos döntései

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelmi szervek vonatkozásában[18]

17. §[19]

A Tűzoltóság országos parancsnoka a hivatásos állami tűzoltóság vonatkozásában[20]

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában[21]

19. §[22]

A főigazgató hatásköre

20. §[23]

A megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) igazgató, a fővárosi hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok, valamint az ezekkel azonos jogállású szervezeti egység vezetőjének hatásköre[24]

21. §[25]

22. §[26]

A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok hatásköre

23. §[27]

Az egyéb szervek vezetőinek hatásköre[28]

24. §[29]

II. Fejezet

SZERVEZÉSI HATÁSKÖRÖK

A belügyminiszter hatásköre

25. §[30]

A politikai államtitkár hatásköre

26. §[31]

A közigazgatási államtitkár hatásköre

27. §[32]

A helyettes államtitkár hatásköre

28. §[33]

Az országos parancsnok hatásköre

29. §[34]

[35]

30. §[36]

[37]

31. §[38]

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója[39]

32. §[40]

A tűzoltóság országos parancsnoka a hivatásos állami tűzoltóság vonatkozásában[41]

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonatkozásában[42]

34. §[43]

A főigazgató hatásköre

35. §[44]

A megyei katasztrófavédelmi (fővárosi polgári védelmi) igazgató, valamint az ezekkel azonos jogállású szervezeti egység vezetőjének hatásköre[45]

36. §[46]

[47]

37. §[48][49]

A hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnok hatásköre

38. §[50]

Az egyéb szervek vezetőinek hatásköre[51]

39. §[52]

III. Fejezet

SZERVEZÉSI ÁLLOMÁNYTÁBLÁZAT

40. §[53]

IV. Fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

41. § (1)[54]

(2)[55]

(3)[56]

(4)[57]

(5)[58]

(6)[59]

(7)[60]

(8)[61]

(9)[62]

(10)[63]

42. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2. és 3. számú mellékletét a besorolást illetően 1996. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

(3)[64]

1. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[65]

2. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[66]

3. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[67]

4. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[68]

5. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[69]

6. számú melléklet a 11/1997. (II. 18.) BM rendelethez[70]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[9] A 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 9. és 10. §-át, valamint a 9. § előtti címet a 41/1998. (IX. 11.) BM rendelet 1. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[10] Megállapította a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 5. §-a. Hatályos 2001.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[14] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[17] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[18] Megállapította a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 11. §-a. Hatályos 2001.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2001.07.01.

[21] Megállapította a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 12. §-a. Hatályos 2001.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[24] A cím szövegét módosította a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.21.

[25] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[26] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[27] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[28] A cím szövegét módosította a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.21.

[29] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[35] A 30. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[36] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[37] A 31. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[38] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[39] Megállapította a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 20. §-a. Hatályos 2001.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. § (3) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2001.07.01.

[42] Módosította a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 21. §-a. Hatályos 2001.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[45] A cím szövegét módosította a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.21.

[46] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[47] A 37. §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[48] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[49] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[51] A cím szövegét módosította a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2008.09.21.

[52] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (IX. 18.) IRM rendelet 7. § (2) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.09.21.

[65] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 19/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet 2. § - a. Hatálytalan 2008.03.29.

[67] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 13/2001. (VI. 29.) BM rendelet 30. § (3) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2001.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelet 4. § (2) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

Tartalomjegyzék