89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (2) bekezdésének a)-d), f)-g), i), p)-s), u)-v), w), y) és z)-zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

46. §[46]

47. §[47]

48. §[48]

[49]

49. §[50]

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése tervezésének, pénzellátásának, előirányzat-felhasználásának, kincstári gazdálkodásának és nyilvántartásának egyes szabályairól szóló 19/1997. (II. 13.) Korm. rendeletmódosítása

50. §[51]

51. §[52]

52. §[53]

53. §[54]

54. §[55]

55. §[56]

56. §[57]

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. §[61]

61. §[62]

62. §[63]

63. §[64]

64. §[65]

65. §[66]

66. §[67]

67. §[68]

68. §[69]

69. §[70]

70. §[71]

71. §[72]

72. §[73]

73. §[74]

[75]

74. §[76]

A vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

75. §[77]

76. §[78]

77. §[79]

78. §[80]

79. §[81]

80. §[82]

81. §[83]

Záró rendelkezések

82. §

Ez a rendelet 2003. június 30-án lép hatályba.

83. §

Az R.1. rendelet 46. §-a (6) bekezdésének a) pontjában foglalt előirányzat-módosítási kötelezettséget az éves előirányzatot meghaladó felhasználásra nem kell alkalmazni a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet 8. cím, 2. alcím Polgári szolgálat tekintetében.

84. §[84]

85. §[85]

86. §[86]

87. §[87]

88. §[88]

89. §[89]

90. §[90]

91. §[91]

92. §[92]

93. §[93]

94. §[94]

95. §[95]

96. §[96]

97. §[97]

98. §[98]

99. §[99]

100. §[100]

101. §[101]

102. §[102]

103. §[103]

104. §[104]

105. §[105]

106. §[106]

107. §[107]

108. §

Ahol más jogszabály Államháztartási Hivatalról, Magyar Államkincstár Rt.-ről rendelkezik, az alatt 2003. június 30-tól Magyar Államkincstárat (Kincstár) kell érteni. Ahol más jogszabály TÁH-ról, TÁKISZ-ról, FÁKISZ-ról, Területi Államháztartási Hivatalról, fővárosi, illetve megyei területi államháztartási hivatalról rendelkezik, az alatt a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságait (Igazgatóság) kell érteni.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[11] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[20] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[24] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[27] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[31] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[32] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[33] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[34] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[35] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[36] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[37] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[38] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[39] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[40] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[41] Hatályon kívül helyezte a 318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[43] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[44] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[45] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[46] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[47] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[48] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[49] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 61. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 32/2004. (III. 2.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2004.03.10.

[52] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[53] A §-t, és az azt követő alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[54] Hatályon kívül helyezte a 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2004.08.11.

[55] Hatályon kívül helyezte a 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2004.08.11.

[56] A §-t, és az azt megelőző, valamint az azt követő alcímeket hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[57] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[58] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[59] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[60] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[61] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[62] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[63] Hatályon kívül helyezte a 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.16.

[64] Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.19. A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[65] Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.19.

[66] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[67] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[68] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[69] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[70] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[71] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[72] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[73] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[74] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[75] Hatályon kívül helyezte a 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 32. § -a. Hatálytalan 2006.08.15.

[76] Hatályon kívül helyezte a 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet 32. § -a. Hatálytalan 2006.08.15.

[77] Hatályon kívül helyezte a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[80] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[81] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[82] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[83] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[84] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[85] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[86] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[87] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[88] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[89] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[90] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[91] Hatályon kívül helyezte a 27/2005. (II. 14.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2005.02.19.

[92] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[93] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[94] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[95] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[96] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[97] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[98] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[99] Hatályon kívül helyezte a 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.08.

[100] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[101] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[102] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[103] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[104] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[105] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[106] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[107] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 858. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék