171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek deregulációjáról

1. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik

a) a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 14. §-a,

b) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet,

c) az egységes közlekedési hatósági szervezet feladat-és hatásköréről szóló 231/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, 1. § (4) bekezdés első mondata és 1. § (5) bekezdése,

d) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

e) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

f) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 160/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

g) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

h) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet,

i) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról szóló 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 227/1999. (XII. 30.) Korm. rendelet,

j) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 3/2000. (I. 18.) Korm. rendelet,

k) a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében az "az oktatási miniszter egyetértési," szövegrész és 6. § (2) bekezdés második mondata, 9. §-ában az "az oktatási miniszter véleményének kikérésével és" szövegrész, 10. § (2) bekezdés második mondata, 12. § (1) bekezdésében az "és az oktatási miniszterrel" szövegrész, valamint 13. § (3) bekezdése,

l) a külügyminiszter feladat- és hatáskörének kiegészítése miatt szükséges egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 71/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése,

m) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 104/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet,

n) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet,

o) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2002. (VI. 25.) Korm. rendelet,

p) a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,

q) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,

r) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet,

s) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet,

t) a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,

u) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,

v) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 152/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet,

w) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 154/2002. (VII. 5.) Korm. rendelet,

x) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet,

y) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2002. (VII. 11.) Korm. rendelet, továbbá

z) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 167/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik

a) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet,

b) a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2002. (VIII. 12.) Korm. rendelet,

c) a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése,

d) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,

e) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 69/2003. (IV. 15.) Korm. rendelet,

f) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 82/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet,

g) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársaság és az Államháztartási Hivatal átszervezése miatt szükségessé váló kormányrendeletek módosításáról szóló 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 78-79. §-ai az azokat megelőző alcímekkel együtt, 84. § b) és c) pontja,

h) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 156/2003. (X. 1.) Korm. rendelet,

i) a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 212/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. § a) pontja,

j) a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés második mondata, 5. §-a, 11. § a)-b) pontja,

k) az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. §(2) bekezdése,

l) a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 2/2004. (I. 5.) Korm. rendelet,

m) a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet 8. §-a,

n) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 96/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

o) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet,

p) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2004. (V. 21.) Korm. rendelet,

q) a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint egyes további kormányrendeletek módosításáról szóló 169/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 1-7. §-a, 8. § (2) bekezdés a) pontja,

r) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 171/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

s) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 172/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

t) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 155/2002. (VII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 173/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

u) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 174/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

v) az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 175/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

w) a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 176/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,

x) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet,

y) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet, továbbá

z) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 193/2004. (VI. 14.) Korm. rendelet.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik

a) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 222/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet,

b) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 246/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet, továbbá

c) az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 247/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet,

d) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

e) a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

f) az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 288/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

g) az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 289/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

h) a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat-és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

i) az oktatási miniszter és a nemzeti kulturális örökség minisztere feladat- és hatáskörének változásáról szóló 291/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

j) a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 140/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 292/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

k) a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 293/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

l) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 304/2004. (XI. 3.) Korm. rendelet,

m) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 333/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése,

n) az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 334/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet,

o) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 171/2002. (VIII. 9.) Korm. rendelet, valamint ahhoz kapcsolódóan egyes más jogszabályok módosításáról szóló 335/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet 1-8. §-ai és 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjai,

p) a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 152/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 336/2004. (XII. 15.) Korm. rendelet,

q) az Európai Ügyek Hivataláról szóló 356/2004. (XII. 23.) Korm. rendelet,

r) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 14/2005. (I. 26.) Korm. rendelet,

s) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2005. (III. 10.) Korm. rendelet,

t) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 97/2005. (V. 23.) Korm. rendelet,

u) az egységes digitális rádiótávközlő rendszer létrehozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatásköréről szóló 98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet 6. § a) pontja,

v) a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja,

w) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 123/2005. (VI. 29.) Korm. rendelet,

x) az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és 8. § (2) bekezdés c) pontja,

y) a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 2. §-a és 8. § m) pontja, továbbá

z) egyes, a tudomány- és innovációpolitika kormányzati irányításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 199/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik

a) a belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. (VII. 2.) Korm. rendelet, valamint a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 273/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

b) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatairól és hatásköréről szóló 155/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 274/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet,

c) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 26-27. §-ai,

d) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról szóló 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a és 12. § d) pontja,

e) az űrkutatással és űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 300/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 6-7. §-a,

f) az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendeletmódosításáról szóló 5/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 4. § (3) bekezdés b) pontja,

g) a külföldi kulturális intézetekről szóló 11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 11/2006. (I. 20.) Korm. rendelet 1. §-a,

h) a Felsőoktatási Regisztrációs Központról és eljárásának részletes szabályairól szóló 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 29. §-a, továbbá

i) a közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali változtatásokról szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja.

2. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére