Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

2007. évi CXLVI. törvény

a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról[1]

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

1. §[2]

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénymódosítása

2. §[3]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

3. §[4]

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

4. §[5]

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítása

5. §[6]

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról

6. §[7]

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

7. §[8]

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

8. §[9]

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosítása

9. §[10]

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítása

10. §[11]

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

11. §[12]

A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény módosítása

12. §[13]

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

13. §[14]

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

14. §[15]

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény módosítása

15. §[16]

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

16. §[17]

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény módosítása

17. §[18]

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról

18. §[19]

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény módosítása

19. §[20]

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosítása

20. §[21]

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosítása

21. §[22]

A Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosítása

22. §[23]

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

23. §[24]

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

24. §[25]

A biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény módosítása

25. §[26]

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítása

26. §[27]

Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2)[28]

(3)[29]

(4)[30]

(5)[31]

(6)[32]

28. §[33]

29. §[34]

30. §[35]

31. § (1) Az e törvény 3. §-ának (21) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-ának (9) bekezdése szerinti információs rendszer feltöltéséhez a helyi önkormányzatok 2008. július 31-ig adatot szolgáltatnak elektronikus úton a kincstár részére a 2008. évre - az Áht. 64. §-ának (1) bekezdése alapján - benyújtott, az év közi változásokkal aktualizált igénylésükről.

(2) Az e törvény 3. §-ának (21) bekezdésével megállapított, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. §-a (9) bekezdésének alkalmazására először a 2008. július 31-ei határidejű előirányzat lemondás, illetve pótlólagos igénylés benyújtásakor kerül sor.

(3) Az e törvény 8. §-ával megállapított, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően kötött vagy az azonnali beszedési megbízás alkalmazása miatt módosított megállapodásokra kell alkalmazni.

(4) Az e törvény 15. §-ának (4) bekezdésével megállapított, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17. §-ának (6) bekezdésében a vagyontárgy kiadásának elhalasztására vonatkozó rendelkezéseket az e törvény hatálybalépését követően kötött vagy a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel módosított társulási megállapodásokra kell alkalmazni.

(5)[36]

(6) A 2006. év mint az Eft. 4. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozattal érintett év vonatkozásában az Eft. e törvény 14. §-a (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdése alkalmazása során a támogatások együttes alapja a 2006. évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó 0, 9%-a és az egyházak számára a magánszemélyek által a személyi jövedelemadójukból felajánlott 1%-ok összegének pozitív különbözete.

32. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját a Rendőrség és a Határőrség integrációjával kapcsolatos átszervezés során köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe nevezik ki, rá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 3. § (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(2) Ha a hivatásos állomány tagja e törvény hatálybalépésekor rendelkezési állományban van és rendelkezési állományba helyezése előtt közvetlenül a Hszt. 3. § (3) bekezdésében meghatározott munkaköri feladatot látott el, rá a rendelkezési állományba helyezését követő, a Rendőrség állományába történő, a korábban ellátott munkakörének megfelelő köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkakörbe kinevezése esetén a Hszt. 3. § (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

33. § (1)[37]

(2) Ahol e törvény hatálybalépését megelőzően megalkotott jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott garantált illetményt, fizetési fokozathoz tartozó szorzószámot, illetménytáblát említ, ott 2008. január 1-jétől az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott garantált illetményt, fizetési fokozathoz tartozó szorzószámot, illetménytáblát kell érteni.

34. §[38]

Sólyom László s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Melléklet a 2007. évi CXLVI. törvényhez[39]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2007. november 26-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e törvény 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.03.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi CXXXVIII. törvény 50. § c) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 27. § (6) bekezdése. Hatálytalan 2008.07.02.

Tartalomjegyzék