243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelet

egyes személyügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2-4. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában és 16. pont a) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 12. pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont d) és f) alpontjában, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. § 11. pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím és a 14. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) és c) alpontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 3. pontjában, valamint 281. § (4) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 18., 25. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (6) bekezdés 3. pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 16. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. § A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ vezetője" szöveg lép.

3. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságról szóló 153/2010. (V. 4.) Korm. rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter az általa vezetett központi államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 16. §-a szerinti Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: Miniszterelnöki Kormányiroda)" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szervvel" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Kormányirodával" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg

lép.

4. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

4. § A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ) vezetője" szöveg,

b) 3/A. § (9) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg

lép.

5. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központot" szöveg lép.

6. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében a "személyügyi központra" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központra (a továbbiakban: személyügyi központ)" szöveg,

b) 3. alcím alcímében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének a" szöveg,

d) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg,

e) 4. § (1), (2a), (2b) és (4a) bekezdésében, 6. § b) pont be) alpontjában, 6. § c) pont cb) és cc) alpontjában, 6. § d) pont da) alpontjában, 14. § (5) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés b) pontjában az "a miniszter" szövegrész helyébe az "a személyügyi központ vezetője" szöveg,

f) 14. § (4) bekezdésében a "miniszternek" szövegrészek helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg,

g) 14. § (5) bekezdésében az "A miniszter" szövegrész helyébe az "A személyügyi központ vezetője" szöveg,

h) 21. § (3) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. alcíme.

7. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 10/2013. (I. 21.) Korm. rendeket] 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ) minden tárgyévben jelentést készít a személyügyi központ vezetője részére a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.

(2) A személyügyi központ vezetője tájékoztatást kérhet a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet irányító minisztertől és a honvédelemért felelős minisztertől a teljesítményértékelések tapasztalatairól.

(3) A személyügyi központ módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez.

(4) A módszertan módosítását - a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter javaslatára - a személyügyi központ vezetője adja ki."

9. § A 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg lép.

8. A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

10. § A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet] 2. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"p) személyügyi központ: a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ, amely működteti az egyéni teljesítményértékelési rendszert;"

11. § A 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A személyügyi központ - a személyügyi központ vezetője által meghatározott szempontrendszer alapján - minden tárgyévben jelentést készít a személyügyi központ vezetője részére a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól."

9. A tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet módosítása

12. § A tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya)

"d) a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központra (a továbbiakban: személyügyi központ)"

(terjed ki.)

13. § A 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában az "(a továbbiakban: rendelkezési állományú katona)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: rendelkezési állományú katona), valamint" szöveg lép.

14. § Hatályát veszti a 71/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § e) pontja.

10. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában, a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek és kormányzati ügykezelőinek továbbképzéséhez és előírható képzési és továbbképzési kötelezettségeihez kapcsolódóan)

"6. személyügyi központ: a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ;"

16. § A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 16. § (1) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés d) pontjában a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjével" szöveg,

b) 18. § (3) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszternek" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg,

c) 39. § b) pontjában a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg

lép.

11. A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "kormányzati tisztviselőre terjed" szövegrész helyébe a "kormányzati tisztviselőre, valamint a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központra (a továbbiakban: személyügyi központ) terjed" szöveg lép.

12. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

18. § A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 35. §-ában a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős minisztert" szövegrész helyébe a "kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet" szöveg,

b) 96. § (4) bekezdésében, 103. § (5) és (7) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg

lép.

13. A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet]

a) 2. § (1) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központ (a továbbiakban: személyügyi központ)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében az "a minisztert," szövegrész helyébe az "a személyügyi központ vezetőjét" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "miniszter az általa vezetett minisztérium" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője a személyügyi központ" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a " , valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát" szövegrész,

b) 12. §-a.

14. A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet]

a) 1. § d) pontjában a "személyügyi központra" szövegrész helyébe a "személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központra (a továbbiakban: személyügyi központ)" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg,

d) 9. § (1) bekezdés g) pontjában a "személyügyi központ, illetve a miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg,

e) 11. § (3) bekezdésében az "a miniszternek" szövegrész helyébe az "a személyügyi központ vezetőjének" szöveg

lép.

22. § Hatályát veszti a 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 16-18. §-a.

15. A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

23. § A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 26/A. § (4) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából]

"f) a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet] szerinti személyügyi központ a 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti toborzási adatbázisból a munkakör megnevezésére, annak a FEOR szerinti négy számjegyű kódjára és a munkavégzés helyére vonatkozó adatokat,"

[a munkaerő-piaci előrejelző rendszer számára a Hivatal által működtetett felületen, személyazonosításra alkalmatlan módon, az a), a b) és a d)-f) pont szerinti esetben a tárgyi negyedévet követő hónap utolsó napjáig, a c) és a g) pont szerinti esetben a tárgyévet követő első negyedév utolsó napjáig átadja.]

16. A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosítása

24. § A különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya - ha a munkáltató döntése alapján a köztisztviselő a továbbképzési kötelezettségét az e rendeletben foglaltak alapján közszolgálati és belső továbbképzéssel teljesíti -)

"d) a személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti személyügyi központra (a továbbiakban: személyügyi központ)"

(terjed ki.)

25. § A 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában az "(a továbbiakban: Egyetem)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: Egyetem), valamint" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének a" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontjában a "miniszter" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetője" szöveg,

d) 11. § (3) bekezdésében a "miniszternek" szövegrész helyébe a "személyügyi központ vezetőjének" szöveg

lép.

17. A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. § A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A személyügyi központ feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 16. §-a szerinti Miniszterelnöki Kormányiroda (a továbbiakban: Miniszterelnöki Kormányiroda) - szükség szerint az érintett ágazat bevonásával - gyakorolja.

(2) A személyügyi központ vezetője a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára."

18. Záró rendelkezések

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 243/2022. (VII. 4.) Korm. rendelethez

Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő m) és n) alponttal egészül ki:

(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)

"m) a területfejlesztési miniszter elhelyezését biztosító épület,

n) a gazdaságfejlesztési miniszter elhelyezését biztosító épület,"

Tartalomjegyzék