6/1999. (IV. 2.) EüM rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésével kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény 9. §-ának c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. § A rovar- és rágcsálóirtó szerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet

a) 7. §-ának (2) bekezdésében "az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe "a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK)",

b) 8. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben az "OKI-hoz" szövegrész helyébe az "OEK-hez",

c) 8. §-ának (4)-(5) bekezdéseiben, 9. §-ának (1) bekezdésében, 12. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben, 13. §-ának (1) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "OEK",

d) 9. §-ának (1) bekezdésében és 13. §-ának (4) bekezdésében az "OKI-t" szövegrész helyébe az "OEK-et"

szövegrész lép.

3. § Az ivóvízellátás terén felhasználásra kerül anyagok közegészségügyi szabályairól szóló 3/1971. (VII. 17.) EüM rendelet

a) 2. §-ában "az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI)" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKK-OKI)",

b) 5. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ának (4) bekezdésében az "OKI" szövegrész helyébe az "OKK-OKI"

szövegrész lép.

4. § A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet

a) 6. és 9. számú mellékleteiben az "OMÜI" szövegrész helyébe a "Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet",

b) 9. számú mellékletében az "OKI" szövegrész helyébe a "Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ"

szövegrész lép.

5. §[2]

6. § A gyógy- és üdülőhelyekről szóló 62/1984. (XII. 19.) MT rendelet, és a gyógyfürdőintézményekről, valamint a természetes gyógytényezők hasznosításáról szóló 63/1984. (XII. 19.) MT rendelet végrehajtásáról rendelkező 7/1986. (VIII. 10.) EüM rendelet 25. §-ában "az Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézet" szövegrész lép.

7. § A keszonmunkáról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet mellékletének

a) 9.5. pontjában "az Országos Munka- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMFI)" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKK-OMFI)", az "OMFI" szövegrész helyébe az "OKK-OMFI",

b) 9.6. és 9.7. pontjában az "OMFI-nél" szövegrész helyébe az "OKK-OMFI-nél",

c) 12.4. pontjában az "OMFI" szövegrész helyébe az "OKK-OMFI"

szövegrész lép.

8. §[3]

9. §[4]

10. § A légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és a légszennyezettség méréséről szóló 5/1990. (XII. 6.) NM rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében "az Országos "Johan Béla" Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézet" szövegrész lép.

11. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a) 5. §-ának (3) bekezdésében "Az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetben" szövegrész helyébe "A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetben (a továbbiakban: OKK-OMFI)",

b) 8. §-ának (2) bekezdésében az "Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OMÜI)" szövegrész helyébe az "OKK-OMFI", az "OMÜI" szövegrész helyébe az "OKK-OMFI"

szövegrész lép.

12. § A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében "az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet" szövegrész lép.

13. § A klinikai szakápoló (gyermek intenzív terápiás szakápoló), az egészségügyi szakasszisztens (gyógyfoglalkoztató szakasszisztens) és az egészségőr-fertőtlenítő szakképesítések szakmai követelményeinek kiadásáról szóló 2/1996. (I. 12.) NM rendelet mellékletének III. részében a III. A szakképesítés szakmai követelményei cím 2. pontjában, valamint a IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei cím 4.2. pont b) alpontjában "az OKI" szövegrész helyébe "a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész lép.

14. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 42/1996. (XI. 29.) NM rendelet 1. számú melléklete 44. pontjában az "Országos "Johan Béla" Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe a "Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Környezetegészségügyi Intézet", az "OKI" szövegrész helyébe az "OKK-OKI" szövegrész lép.

15. § A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárásról szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet végrehajtásáról rendelkező 4/1997. (II. 21.) NM rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének felvezető mondatában "az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OMÜI)" szövegrész helyébe "a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Kémiai Biztonsági Intézetet (a továbbiakban: OKK-OKBI),

b) 2. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. számú melléklete (iii) pontjában és a 4. számú mellékletében az "OMÜI" szövegrész helyébe az "OKK-OKBI",

c) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az "OMÜI-hez" szövegrész helyébe az "OKK-OKBI-hez",

d) 10. számú melléklete 6. pontjában az "OMÜI-be" szövegrész helyébe az "OKK-OKBI-be"

szövegrész lép.

16. § Az egészségügyi gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet mellékletében III. A szakképesítés szakmai követelményei cím 2. pontjában "az Országos Közegészségügyi Intézet" szövegrész helyébe "a Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ" szövegrész lép.

17. § Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklete A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok főcíme alatt a 2. pont a) alpontjában az "OMÜI" szövegrész helyébe a "Fodor József Országos Közegészségügyi Központ - Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet" szövegrész lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Gógl Áprád s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a(z) 12/2001. (IV. 12.) EüM rendelet 26. § (6) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2001.06.12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 28/2006. (VII. 11.) EüM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2006.08.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 62/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.11.04.