345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 1. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdésében,

a 8., a 9., a 15., a 16., a 25. és a 36. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 11. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 12. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) a) pontjában,

a 13. és 18. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 14. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c)-d) pontjában és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 19. alcím tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 20. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 21. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 22. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) és e) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 258. § (4) bekezdésében,

a 24. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 27. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 28. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g)-i) pontjában, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 29. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés q) pontjában,

a 30. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában,

a 32. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi Cl. törvény 11. § c) pontjában,

a 34. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 35. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 37. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 38. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 39. és a 40. alcím tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 21. § (1) bekezdésében,

a 42. alcím tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában, a 43. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 44. alcím tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § e) és f) pontjában,

a 45. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 46. alcím tekintetében a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 47. alcím tekintetében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXC. törvény 152. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 48. alcím tekintetében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 49. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,

az 50. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,

a 67. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234. § e) pontjában,

a 67. § (1) bekezdés h) pontja tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában,

a 67. § (1) bekezdés i) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában,

a 67. § (2) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

2. A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

2. § A lakás-takarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében és 10. §-ában az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

c) 11. § (2) bekezdésében az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt" szöveg

lép.

3. Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az önkéntes kölcsönös egészségpénztárak egészségügyi intézményeinek működési és üzemeltetési szabályairól szóló 109/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdésében a "Pénzügyi szervezetek Állami Felügyeletének" szövegrész helyébe a "pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervnek" szöveg lép.

4. A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Pénztárak Garancia Alapjának szervezeti és működési szabályairól szóló 169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

5. A magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

5. § A magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 7. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

6. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét" szövegrész helyébe a "pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervet" szöveg lép.

7. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. § A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (7) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

8. A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. § A betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 214/2000. Korm. rendelet) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és benyújtani a tagintézetekhez, a Magyar Nemzeti Bankhoz, a Bankszövetséghez, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséghez, az Állami Számvevőszékhez és a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz."

9. § A 214/2000. Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és benyújtani a tagintézetekhez, az állam tagsága esetén a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz, az önkéntes alap elszámolási betétszámláját vezető hitelintézethez és a Magyar Nemzeti Bankhoz."

10. § A 214/2000. Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az éves beszámolót és az üzleti jelentést legkésőbb az üzleti évet követő év május 30-áig kell elkészíteni és benyújtani a tagokhoz és a Magyar Nemzeti Bankhoz."

11. § Hatályát veszti a 214/2000. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja.

9. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

12. § A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

10. A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

13. § A kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 216/2000. Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)" szöveg lép.

14. § A 216/2000. Korm. rendelet 7. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg lép.

11. A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 217/2000. Korm. rendelet)

a) 2. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

b) 8. § (3) bekezdés h) pontjában a "felügyelet" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 217/2000. Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése.

12. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

17. § A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 222/2000. Korm. rendelet) 2. § a) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

18. § A 222/2000. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bankról" szöveg lép.

13. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2000. Korm. rendelet) 2. § b) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

20. § A 223/2000. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 41. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése" szöveg lép.

14. A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 244/2000. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"9. elszámolási nap: tőzsdei ügyletek esetében az a nap, amelyen az elszámolóház elszámolások lebonyolítására nyitva áll, devizaügyletek és devizában meghatározott ügyletek esetében az a nap, amikor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) árfolyamot jegyez, tőzsdén kívüli ügyletek esetében az a nap, amelyet a szerződés ilyennek határoz meg, illetve ennek hiányában az adott piac szokványának megfelelő nap,"

(2) A 244/2000. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"11. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank,"

22. § A 244/2000. Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MNB által belföldön kibocsátott kötvény árfolyamát a lejárathoz legközelebb eső lejáratú - az állam által belföldön kibocsátott - két állampapír árfolyamának arányosításával kell meghatározni."

15. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

23. § A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 250/2000. Korm. rendelet)

a) 3. § (14) bekezdésében, a 11. § (2) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdés g) pontjában, a 26. § (8) és (9) bekezdésében az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében az "a Felügyelet, valamint a Magyar Nemzeti Bank" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a 250/2000. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) és" szövegrész.

16. A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

25. § A befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 251/2000. Korm. rendelet) 8. § (7) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

26. § A 251/2000. Korm. rendelet 17. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kiegészítő melléklet a Tv. előírásain túlmenően a következőket tartalmazza:)

"14. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján előírt kötelező tartalék Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett összegét;"

17. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 252/2000. Korm. rendelet) 2. § a) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv" szöveg lép.

28. § A 252/2000. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 41. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 48. § (3) bekezdése" szöveg lép.

18. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét" szövegrész helyébe a "pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szervet" szöveg lép.

19. A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot" szöveg lép.

20. A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

31. § A befektetési és az árutőzsdei szolgáltatási tevékenység, az értékpapír letéti őrzés, az értékpapír letétkezelés, valamint az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekről szóló 283/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Felügyelethez" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: Felügyelet)" szöveg lép.

21. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

32. § A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

22. A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. § A pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pénzváltó köteles a könyvvitelét úgy kialakítani, hogy az alkalmas legyen az MNB-nek szolgáltatandó információkról szóló jogszabály vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletében meghatározott adatok szolgáltatására és ellenőrzésére."

34. § A Pvr.

a) 2. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §-ában és 9. §-ában az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében, 6. § d) pontjában, 7. § a) és f) pontjában, a 10. § (2) és (6) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

d) 8. §-ában az "a Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az MNB-nek" szöveg

lép.

35. § Hatályát veszti a Pvr.

a) 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "a Felügyelet vagy" szövegrész,

b) 27. §-a.

23. A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

36. § A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet

a) 8/A. § (4) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: PSZÁFtv.) 4. § a)-i) és l)-m)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB.tv) 39. § (1) bekezdés a)-i) és k)-n)" szöveg,

b) 8/A. § (5) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

c) 8/A. § (5) bekezdésében az "a PSZÁFtv. 4. § a)-i) és l)-m)" szövegrész helyébe az "az MNB.tv 39. § (1) bekezdés a)-i) és k)-n)" szöveg

lép.

24. A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

37. § A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bankgarancia és a kezesség kizárólag olyan pénzügyi intézménytől, továbbá biztosítótól fogadható el, amely a székhelye szerinti tagállam illetékes pénzügyi felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján e tevékenység végzésére jogosult."

25. A tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

38. § A tőzsdék és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 348/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 348/2004. Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)" szöveg lép.

39. § A 348/2004. Korm. rendelet

a) 9. § (5) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének" szövegrész helyébe a "Felügyelet" szöveg

lép.

26. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosítása

40. § A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

27. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

41. § A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

28. A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

42. § A hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § 4. pont d) alpontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés e) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 19. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 19. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 21. § (1) és (3)-(5) bekezdésében, 23. §-ában, 30. § (6) bekezdésében, 31. § (9) bekezdésében, 32. § (1) és (2) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 39. § (4) bekezdésében, 44. § (5) és (9) bekezdésében, 45. § (4) bekezdésében, 47. § (9) bekezdésében, 49. § (1) és (4) bekezdésében, 51. § (16) bekezdésében, 67. § (4) bekezdésében, 70. § (9) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében, 121. §-ában, 132. § (3), (4) és (8) bekezdésében, 140. § (1) és (2) bekezdésében, 141. § (10) bekezdésében, 150. § (1)-(3) bekezdésében és a 163. § (4) bekezdésében az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

c) 31. § (7) és (8) bekezdésében, 51. § (9) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében és 132. § (3) bekezdésében az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg,

d) 165. § (1) bekezdésében a "Felügyelet" szövegrész helyébe az "MNB" szöveg,

e) 21. § (3) bekezdésében az "A Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "Az MNB-nek" szöveg

lép.

29. Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

43. § Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 197/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 4/A. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankot" szöveg lép.

30. A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

44. § A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, a 6. § (3) és (4) bekezdésében, 7. § (1), (6), (7) és (10) bekezdésében, 8. § (11) bekezdésében, 11. § (1) és (2) bekezdésében és 12. §-ában az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg,

d) 10. §-ában az "a Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az MNB-nek" szöveg

lép.

31. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

45. § A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe tartozó ügyek kivételével - közigazgatási hatósági ügyekben az NFH-t és a területileg illetékes felügyelőséget jelöli ki."

32. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

46. § A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 13. § (2) bekezdés b) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 15/B. § i) pontjában az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg

lép.

33. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

47. § A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról szóló 335/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Törvény 2. § (1) bekezdés és a 4. § (1) bekezdése szerinti adatkérésre jogosultak továbbá:]

"g) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,"

34. A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

48. § A hitelintézetek értékpapírosítási tőkekövetelményéről szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 37. §-ában, 38. § (7) bekezdésében az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg,

c) 6. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés b) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és 5. számú melléklet 4. pontjában az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében az "A Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "Az MNB-nek" szöveg

lép.

35. A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

49. § A hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 13. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében, 15. § (1) és (5) bekezdésében, 18. § (1) és (6) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében és 4. számú melléklet 1. pontjában az "a Felügyelet" szövegrész helyébe az "az MNB" szöveg,

c) 15. § (3) bekezdésében az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg,

d) 29. § (3) bekezdés b) pontjában az "egyéb Felügyelet" szövegrész helyébe az "egyéb, az MNB" szöveg,

e) 15. § (6) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés b) pontjában az "a Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az MNB-nek" szöveg

lép.

36. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

50. § A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

37. A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

51. § A befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró a Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

38. A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása

52. § A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"3. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank,"

39. A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. § A befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"2. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank."

40. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

54. § A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2008. Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"19. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank;"

55. § Hatályát veszti a 301/2008. Korm. rendelet 71. § (9) bekezdése.

41. A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

56. § A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggő adatszolgáltatásról szóló 5/2009. (I. 16.) Korm. rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

b) 3. §-ában és 5. mellékletének címében az "Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

c) 5. melléklet 3. pontjában az "az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó-és Vámhivatal" szöveg

lép.

42. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

57. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 1600 és 1713 sorszámú sorában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

43. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

58. § Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében a "Felügyelet" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében a "Felügyelet" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg,

d) 17/A. § (5) bekezdésében és 17/D. § (4) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Banknak" szöveg

lép.

44. A Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

59. § A Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló 342/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) IMI-hatóság: a Szolgtv. hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság és annak felügyeleti szerve, továbbá az állami adóhatóság, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv, a céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben országos illetékességgel eljáró hatóság és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető szerv,"

45. A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

60. § Hatályát veszti a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész.

46. Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

61. § Az átruházott hitelkockázatot megtestesítő kitettségekről szóló 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. §-ában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)" szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében az "a Felügyelet" szövegrészek helyébe az "az MNB" szöveg,

c) 10. § (2) bekezdésében az "A Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az MNB" szöveg

lép.

47. A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

62. § A befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

48. A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

63. § A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész helyébe "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank" szöveg lép.

49. A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

64. § A hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdésében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)" szövegrész helyébe az "MNB" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében a "Felügyelet" szövegrész helyébe az "MNB" szöveg,

c) 3. mellékletében a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének" szövegrész helyébe a "Magyar Nemzeti Bank" szöveg

lép.

50. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

65. § Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet 138. pontjában a "Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére" szövegrész helyébe a "pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankra" szöveg lép.

51. Záró rendelkezések

66. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 67. § (1) bekezdés a) pontja 2014. január 1-jén lép hatályba.

67. § (1) Hatályát veszti

a) a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről szóló 261/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet,

b) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 18. § (8) bekezdésében a "- szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával -" szövegrész,

c) a mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és működésének támogatásáról szóló 101/2001. (VI. 20.) Korm. rendelet,

d) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdésében a "- szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával -" szövegrész,

e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiszabott bírságból származó bevétel felhasználásáról szóló 7/2010. (I. 22.) Korm. rendelet,

f) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdésében a "- szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával -" szövegrész,

g) az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésében a "- szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával -" szövegrész,

h) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésében a "- szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával -" szövegrész,

i) a központosított illetményszámfejtés szabályairól szóló 422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdésében az "és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete" szövegrész.

(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

a) 11. § (6) bekezdésében az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete," szövegrész,

b) 1. melléklet 1. pontjában az "a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke," szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék