37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), g) és pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 4. § tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 29. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el.

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolását, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei a 2-5. mellékletben kerülnek kiadásra.

(2) A 2. melléklet határozza meg az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(3) A 3. melléklet határozza meg az oktatásért, a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(4) A 4. melléklet határozza meg a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(5) Az 5. melléklet határozza meg a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermek- és ifjúságvédeleméért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit.

(6) A 6. melléklet tartalmazza az egyes szakmacsoportok tekintetében a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák felsorolását.

(7) A 7. melléklet tartalmazza az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben [a továbbiakban: 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben [a továbbiakban: 1/2006. (II. 17.) OM rendelet], az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet] és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet] szereplő szakképesítésekre - külön jogszabályok alapján - megszerzett jogosultságok megfeleltetését.

2. § A 2-5. mellékletben kiadásra kerülő szakmai és vizsgakövetelményekben feltüntetett szakmai előképzettségen túl az adott szakképesítés tekintetében szakmai előképzettségnek kell tekinteni

a) az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, szakmunkás képesítéseket, technikus képesítéseket, valamint

b) a 2-5. mellékletben nevesített szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az (5) bekezdés 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az iskolarendszeren kívüli képzések 2013. augusztus 31-éig a 2012. augusztus 31-én hatályos Országos Képzési Jegyzékhez kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint indíthatóak.

(4) A folyamatban lévő képzéseket a megkezdésükkor hatályos szakmai és vizsgakövetelményeket megállapító rendelet alapján kell befejezni.

(5)[1]

4. §[2]

Balog Zoltán s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez

Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó azon szakképesítések felsorolása, amelyek szakmai és vizsgakövetelményei e rendelettel kerülnek kiadásra

1. táblázat: szakképesítések és szakképesítés-ráépülések

ABCDE
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
A szakképesítésért felelős miniszter
215572501Aneszteziológiai szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
325572502Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
433272301Ápolási asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
545572301ÁpolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
655272501BoncmesterEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
765572503Citológiai szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
875572302Csecsemő és gyermekápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
985572303Diabetológiai szakápoló és
edukátor
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
1095472001Egészségügyi asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
11105385301Egészségügyi gázmesterEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
12115572001Egészségügyi gyakorlatvezetőEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
13123285301Egészségügyi kártevőírtó és fertőt-
lenítő
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
14135572504Endoszkópos szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
15145572304Epidemiológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
16155572601ErgoterapeutaEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
17165572305Felnőtt intenzív szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
18175572505Fizioterápiás szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
19185472002Fogászati asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
20195572306Foglalkozásegészségügyi szakápo-
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
21205572401FogtechnikusEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
22215472401Fogtechnikus gyakornokEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
23225572402Fülilleszték készítőEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
24235572307Geriátriai és krónikus beteg szak-
ápoló
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
25245272301Gyakorló ápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
26255272302Gyakorló csecsemő- és gyermek-
ápoló
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
27265272003Gyakorló gyógyszertári asszisz-
tens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
28275272502Gyakorló képi diagnosztikai, nuk-
leáris medicina és sugárterápiás
asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
29285272503Gyakorló klinikai laboratóriumiEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
asszisztens
30295272303Gyakorló mentőápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
31305272504Gyakorló szövettani asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
32315572308Gyermek intenzív szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
33325472601Gyógy- és sportmasszőrEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
34335272601Gyógyászati segédeszköz-
forgalmazó
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
35345572002Gyógyszerkiadó szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
36355572003Gyógyszertári asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
37365572506Hematológiai és transzfuziológiai
szakasszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
38375572309Hospice szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
39385572507Immunhisztokémiai, hisztokémiai
és molekuláris biológiai szakasz-
szisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
40395572508Kardiológiai és angiológiai szak-
asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
41405572509Kémiai laboratóriumi szakasszisz-
tens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
42415572510Képi diagnosztikai, nukleáris me-
dicina és sugárterápiás asszisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
43425572511Klinikai fogászati higiénikusEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
44435572512Klinikai laboratóriumi asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
45445572513Klinikai neurofiziológiai szakasz-
szisztens
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
46455572310Légzőszervi szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
47465572311MentőápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
48475572514Mikrobiológiai szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
49485572515Műtéti szakasszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
50493272501Műtőssegéd-gipszmesterEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
51505572312Nefrológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
52515572313Onkológiai szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
53523272601Ortopédiai kötszerész és fűzőké-
szítő
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
54535472602Ortopédiai műszerészEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
55545572314Pszichiátriai szakápoló és
gyógyfoglalkoztató
Egészségügyegészségügyért felelős miniszter
56555572315Sürgősségi szakápolóEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
57565572516Szövettani asszisztensEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
58573272001Egészségfejlesztési segítőEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
59585476101Gyermekotthoni asszisztensSzociális szolgáltatásokgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
60595476102Kisgyermekgondozó, -nevelőSzociális szolgáltatásokgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
61603276101NevelőszülőSzociális szolgáltatásokgyermek- és ifjúságvédeleméért
felelős miniszter
62615321301FilmhangtervezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
63625481001Fotográfus és fotótermék-
kereskedő
Egyéb szolgáltatásokkultúráért felelős miniszter
64635321302FővilágosítóMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
65645421104GrafikusMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
66655421203Gyakorlatos színész (a szakma-
irány megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
67665321303GyártásvezetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
68675234501Hanglemez-bemutatóMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
69685421301HangmesterMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
70695321304Hangosítórendszer tervező techni-
kus
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
71705521301HangtárvezetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
72713221201Kaszkadőr (a tevékenység megje-
lölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
73723421102Kerámia, porcelán készítő (a
szakmairány megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
74735421302KiadványszerkesztőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
75745521303KorrektorMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
76755234103Könyvesbolti és antikváriumi
kereskedő
Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
kultúráért felelős miniszter
77766234501Közművelődési szakember I.Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
78775234502Közművelődési szakember II.Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
79785334501Közösségfejlesztő animátorMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
80795421303Mozgókép- és animációkészítőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
81805221301MozgóképgyártóMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
82815321305Mozgóképgyártó hangtechnikusMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
83825234104Mozgóképterjesztő és -üzemeltetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
84835221101Műtárgyvédelmi munkatársMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
85845321501Népi játék és kismesterségek okta-
tója
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
86853421501Népi kézműves (a szakmairány
megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
87865421206Népzenész (szakmairány megjelö-
lésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
88875421207PantomimesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
89885221302RendezvénytechnikusMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
90895232201SegédkönyvtárosMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
91905232202Segédlevéltáros és ügykezelőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
92915321101Segédrestaurátor (a szakmairányMűvészet, közművelődés,kultúráért felelős miniszter
megjelölésével)kommunikáció
93925321306StúdióvezetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
94935321307Szerkesztő műsorvezetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
95945521201Színész II.Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
96955452107Színháztechnikus, szcenikusMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
97965421208Szórakoztató zenész (a szakma-
irány megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
98975321308Televíziós kameramanMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
99985321309Utómunka szakasszisztensMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
100995521101AranyművesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1011005421201ArtistaMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1021015521102Bronzműves és szoboröntőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1031025421101DekoratőrMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1041035521103Díszítő festőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1051045521104DíszlettervezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1061053421101DíszműkovácsMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1071065421102Divat- és stílustervezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1081075421202Egyházzenész (a szakmairány
megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1091085421103FestőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1101095221501Gyakorló hangszerkészítő és -
javító (hangszercsoport megjelölé-
sével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1111105414001Gyógypedagógiai segítő munka-
társ
Oktatásoktatásért felelős miniszter
1121115521501Hangszerkészítő és -javító (hang-
szercsoport megjelölésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1131125421204Jazz-zenész (szakmairány megjelö-
lésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1141135521105JelmeztervezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1151145421105KerámiaművesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1161155421205Klasszikus zenész (szakmairány
megnevezésével)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1171165521106LakberendezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1181173214001Óvodai dajkaOktatásoktatásért felelős miniszter
1191185421106Ötvös, fémművesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1201195414002Pedagógiai- és családsegítő mun-
katárs
Oktatásoktatásért felelős miniszter
1211205421107SzobrászMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1221215421209Táncos (szakmairány megjelölésé-
vel)
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1231225421108TextilművesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1241235421109ÜvegművesMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
oktatásért felelős miniszter
1251245481301Fitness-wellness instruktorOktatássportpolitikáért felelős miniszter
1261255481302Sportedző (a sportág megjelölésé-
vel)
Oktatássportpolitikáért felelős miniszter
1271265281301Sportszervező, -menedzserOktatássportpolitikáért felelős miniszter
1281275581301Személyi edzőOktatássportpolitikáért felelős miniszter
1291285581302Tánc instruktorOktatássportpolitikáért felelős miniszter
1301295576201Foglalkozás-szervezőSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1311305576202Gerontológiai gondozóSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1321315281001Habilitációs kutya kiképzőjeSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1331325322301Jelnyelvi szaktolmácsSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1341335222301Jelnyelvi tolmácsSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1351345381001Jelző kutya kiképzőjeSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1361355576203Mentálhigiénés asszisztensSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1371365381002Mozgássérültet segítő kutya ki-
képzője
Szociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1381375576204Pszichiátriai gondozóSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1391385476201Rehabilitációs nevelő, segítőSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1401395576205Szenvedélybeteg gondozóSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1411405476202Szociális asszisztensSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1421413476201Szociális gondozó és ápolóSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1431425476203Szociális szakgondozóSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1441435576206Szociális, gyermek- és ifjúságvé-
delmi ügyintéző
Szociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter
1451445381003Vakvezető kutya kiképzőjeSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter

2. táblázat: részszakképesítések

ABCDE
1Sor-
szám
Szakképesítés
azonosító száma
Szakképesítések/szakképesítés-
ráépülések megnevezése
Szakmacsoport
megnevezése
A szakképesítésért felelős miniszter
213172301BetegkísérőEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
323172501Fertőtlenítő -sterilezőEgészségügyegészségügyért felelős miniszter
433176101Gyermek- és ifjúsági felügyelőSzociális szolgáltatásokgyermek- és ifjúságvédelemért fele-
lős miniszter
543176102Házi időszakos gyermekgondozóSzociális szolgáltatásokgyermek- és ifjúságvédelemért fele-
lős miniszter
653121201BábkészítőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
765152101HangosítóMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
872121501KosárfonóMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
985134501Kulturális rendezvényszervezőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
1095134104MozigépészMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
11105121101Múzeumi gyűjtemény- és raktár-
kezelő
Művészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
12115121102Múzeumi preparátorMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
13125121103Műtárgyvédelmi asszisztensMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
14135121301Produkciós asszisztensMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
15145121302RögzítésvezetőMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
16155152102SzínpadmesterMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
17165121303Utómunka asszisztensMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
18175152103VilágítástechnikusMűvészet, közművelődés,
kommunikáció
kultúráért felelős miniszter
19185181301Aqua trénerOktatássportpolitikáért felelős miniszter
20195181302Csoportos fitness instruktorOktatássportpolitikáért felelős miniszter
21205181303Fitness instruktorOktatássportpolitikáért felelős miniszter
22215181304Fitness-wellness asszisztensOktatássportpolitikáért felelős miniszter
23223181301Sportoktató (a sportág megjelölé-
sével)
Oktatássportpolitikáért felelős miniszter
24235122301Relé jelnyelvi tolmácsSzociális szolgáltatásokszociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter

2. melléklet a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez

Az 1. sorszámú Aneszteziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Aneszteziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év aneszteziológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensAneszteziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az aneszteziológiai szakasszisztens ismereteit az aneszteziológia területén következetesen és megfelelő helyzetfelismerő képességgel alkalmazza. Felelősségteljesen és megbízhatóan végzi feladatait. Részt vesz az általános, a speciális és a regionális anesztézia megvalósításában, a beteg körüli teendők ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- használni az aneszteziológiában használatos gyógyszereket, módszereket, eszközöket és készülékeket

- team-munkában dolgozni

- kommunikálni a beteggel

- betartani az aszepszis, antiszepszis szabályait

- fogadni a beteget a műtőben

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- őrizni és észlelni a beteget a peri- és korai posztanesztéziás időszakban

- azonnal felismerni a vitális funkciók romlását

- aktívan részt venni az életmentő beavatkozásokban

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- elvégezni a műtéti érzéstelenítés előtti teendőket

- elvégzi a műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti teendőket

- elvégzi a műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket

- asszisztálni az anesztézia befejező szakaszában

- megteremteni a gerincközeli érzéstelenítéshez szükséges körülményeket

- segédkezni a regionális anesztézia kivitelezésében

- részt venni a beteg osztályra kísérésében, elhelyezésében, tájékoztatást adni az alkalmazott anesztéziáról, a szükséges ápolási és monitorozási feladatokról

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő asszisztensek oktatásában, az aneszteziológia kutatásában, fejlesztésében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11105-12Élettani ismeretek az aneszteziológiában
4.4.11106-12Általános és speciális aneszteziológia
4.5.11107-12Regionális aneszteziológia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11105-12Élettani ismeretek az
aneszteziológiában
szóbeli
5.2.4.11106-12Általános és speciális
aneszteziológia
szóbeli
5.2.5.11107-12Regionális aneszteziológiaszóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A választott műtéti érzéstelenítéssel kapcsolatos szakasszisztensi feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a műtőben fogadja a beteget, azonosítja, dokumentációját ellenőrzi, elvégzi a műtéti érzéstelenítés előtti, műtéti érzéstelenítés bevezetése alatti, műtéti érzéstelenítés fenntartása alatti teendőket. Asszisztál az anesztézia befejező szakaszában.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az aneszteziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Altatógép
6.3.Betegellenőrző monitor
6.4.Betegmegfigyelési kézieszközök
6.5.Betegmelegítő eszközök
6.6.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.7.Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.8.Egyszerhasználatos védőruhák, maszkok, gumikesztyűk
6.9.Fájdalomcsillapítás eszközei
6.10.Fertőtlenítőszerek
6.11.Fiberoszkóp
6.12.Infúziós pumpa
6.13.Kötszerek, textíliák, izolálás eszközei
6.14.Légútbiztosítás eszközei
6.15.Mulázsok
6.16.Nehéz intubáció eszközei
6.17.Oktatástechnikai eszközök
6.18.Oxigénterápia eszközei
6.19.Reanimatológia eszközei
6.20.Speciális betegmegfigyelő eszközök - Picco
6.21.Transzfuziológia eszközei
6.22.Vér- és infúziómelegítő eszközök
6.23.Vérmentő készülék
6.24.Volumetrikus pumpa

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[3]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 2. sorszámú Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensAudiológiai szakasszisztens
3.1.3.Audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus
3.1.4.Hallásvizsgáló szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus a fülészeti betegségek diagnosztikájában segíti a fül-orr-gégész orvost. Szubjektív és objektív hallásvizsgálatokat végez. Elvégzi az életkorhoz illetve bizonyos foglalkozásokhoz, tevékenységekhez kötött szűrővizsgálatokat. A halláscsökkent betegek hallókészülékes rehabilitációjában aktívan részt vesz, a hallókészülék illesztését, finomhangolását elvégzi, ezen betegek gondozásában is részt vesz.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a fül betegségeinek függvényében megítélni az elvégezhető hallásvizsgálatokat

- a szubjektív hallásvizsgálatokat elvégezni, és az eredményeket rögzíteni

- objektív hallásvizsgálatokat elvégezni, az eredményeket rögzíteni

- az orvos által megadott fültükri képet és a kapott vizsgálati eredményeket összevetni a mérés hitelességének megítéléséhez

- az orvos által megadott lelet és a vizsgálati eredmények összevetése után a szükséges további vizsgálatokat megtervezni

- gyermekek hallásvizsgálatát elvégezni

- kommunikálni a halláscsökkent beteggel és hozzátartozójával

- felmérni a halláscsökkent beteg szükségleteit és mérlegelni a megfelelő hallókészülék kiválasztását

- munkáját a hallókészülék ellátás jogi hátterét és a szakmai irányelvet figyelembe véve végezni

- aktívan részt venni a hallókészülék ellátás folyamatában

- az otoszkóp használatára, a látottakat értelmezni, a lenyomatvételt befolyásoló tényezőket felismerni

- orvossal együttműködve kiválasztani a megfelelő fülillesztéket, az illesztékhez a lenyomatvételt elvégezni

- a hallókészülék egyénre szabott illesztésére

- a hallókészülék használatát betanítani

- a hallókészülékkel rendelkező beteg gondozásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11108-12Audiológia
4.4.11109-12Hallásakusztika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11108-12Audiológiaírásbeli
5.2.4.11109-12Hallásakusztikaírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Halláscsökkent beteg audiológiai vizsgálata és hallókészülékkel rendelkező személy hallás rehabilitációja.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten: anamnézis felvétele, az orvos által megadott fültükri kép értelmezése, az elvégzendő vizsgálatok megtervezése és kivitelezése, a kapott lelet értelmezése, halláscsökkent beteg hallókészülékkel történő ellátása, hallókészülék illesztése, ellenőrző vizsgálat.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az audiológiai szakasszisztens és hallásakusztikus feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek felidézése.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépülés kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Audiométer
6.3.Egyszerhasználatos eszközök és fogyóanyagok
6.4.Fertőtlenítőszerek, fertőtlenítéshez szükséges anyagok, eszközök
6.5.Hallókészülék illesztő számítógép programok
6.6.Hallókészülékek (zárt és nyitott illesztése)
6.7.Hangvilla
6.8.Hi-pro programozó egység
6.9.Lenyomatvételhez szükséges anyag, fecskendő, szivacs
6.10.NOAH program
6.11.Otoszkóp
6.12.Számítógép, dokumentációs eszközök
6.13.Tympanométer

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[4]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens szakképesítés vagy legalább azonos szintű, egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 3. sorszámú Ápolási asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 723 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ápolási asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Ápolási asszisztens
3.1.3.5222Segédápoló, műtőssegédFertőtlenítő, sterilező

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ápolási asszisztens egyénre szabott segítő tevékenységet végez az egészségügyi ellátásban (fekvőbeteg ellátás, szakrendelői ellátás) a szakképzett egészségügyi team tagjainak szoros irányítása és felügyelete alatt. Munkáját szakmai kompetenciájának megfelelően az ápolási folyamat lépéseibe illesztve, az etikai és jogi normák szigorú betartásával végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- alapápolási tevékenységeket végezni kompetenciája szerint

- alapvető életfunkciókat megfigyelni, mérni és dokumentálni (pulzus, vérnyomás, légzés, hőmérséklet)

- vércukrot, testsúlyt, testmagasságot mérni és dokumentálni

- életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS)

- a szakápolóknak segédkezni a különböző vizsgálatok és beavatkozások előkészítésénél és kivitelezésénél

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 725 01Fertőtlenítő -sterilezőrészszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálás
4.4.11214-12Egészségügyi szakmai alapismeretek
4.5.11111-12Ápolástani alapismeretek
4.6.11497-12Foglalkoztatás I
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálásszóbeli és gyakorlati
5.2.4.11214-12Egészségügyi szakmai alapis-
meretek
szóbeli és írásbeli
5.2.5.11111-12Ápolástani alapismeretekszóbeli és gyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat ismertetése:

Komplex fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Alapápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően alapápoláshoz kapcsolódó komplex feladatok elvégzése, kivitelezése,

dokumentálása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Egészségügyi szakmai elméleti és ápolástani alapismeretek felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Fertőtlenítés-sterilizálás, Egészségügyi szakmai alapismeretek, Ápolástani alapismeretek, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag-
és gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.5.Egyszerhasználatos steril eszközök
6.6.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.7.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.9.Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.10.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítősze-
rek, csomagolóanyagok
6.11.Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő-
en felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14.Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.15.A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 4. sorszámú Ápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200[5]

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 723 01 Gyakorló ápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁpoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ápoló munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végzi, az egészségügyi és szociális ellátási struktúra minden területén. Az ápoló hivatását a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatban a multidisz-ciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően gyakorolja. Elméleti ismerete és a gyakorlati tapasztalata alapján képes a beteg szükségleteinek megfelelő ápolási, gondozási szolgáltatást nyújtani.

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával

Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget

Szakápolást végez

Beavatkozások körüli ápolói tevékenységeket ellátja

Sürgősségi esetekben, vészhelyzeteket felismer

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban

Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját önállóan, vagy szakmai csoportban, a jogi és etikai normák betartásával, a szakmai szabályoknak megfelelően végezni

- munkáját a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés és az ápolási folyamat elvei szerint szervezni

- ápolási folyamat megvalósításához szükséges információkat, erőforrásokat feltárni, felhasználni

- a felnőtt ember/páciens és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőit a lehető legnagyobb mértékben beilleszteni a betegellátás menetébe

- a beteg felnőtt ember/páciens sajátos szükségleteit feltárni, ápolási diagnózisokat felállítani, és a prioritások alapján, tervezve végezni feladatait

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és dönteni a további ellátási kompetenciáról

- holisztikus szemléletű, egyénre szabott ápolást és szakápolást nyújtani, a betegbiztonsági szabályok teljes körű figyelembevételével

- egészségnevelő tevékenységet végezni, segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget az egészség lehető legmagasabb fokának elérésében, a prevenció különböző szintjein

- a sajátos ápolási igényű beteget kompetenciaszintjének megfelelően ellátni

- sürgősségi eseteket, vészhelyzeteket felismerni, szükség esetén elsősegélynyújtást végezni, illetve kompetenciájának megfelelő intézkedést hozni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- személyiségét és szakmai tudását folyamatosan, tervszerűen, tudatosan fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 01Gyakorló ápolószakképesítés
3.3.4.55 723 03Diabetológiai szakápoló és
edukátor
szakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 723 04Epidemiológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 723 05Felnőtt intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 723 06Foglalkozásegészségügyi szakápo-
szakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 723 07Geriátriai és krónikus beteg szak-
ápoló
szakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 723 09Hospice szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 723 10Légzőszervi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.11.55 723 12Nefrológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.12.55 723 13Onkológiai szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.13.55 723 14Pszichiátriai szakápoló és
gyógyfoglalkoztató
szakképesítés-ráépülés
3.3.14.55 723 15Sürgősségi szakápolószakképesítés-ráépülés
3.3.15.55 720 01Egészségügyi gyakorlatvezetőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépüléssel szakmai követelménymoduljainak az állam által elis-
mert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet sze-
rinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11113-12Szakápolási feladatok
4.4.11114-12Kompetenciabővítő ismeretek az ápolásban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[6]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[7]

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11113-12Szakápolási feladatokszóbeli
5.2.4.11114-12Kompetenciabővítő ismeretek
az ápolásban
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alap-ján, asszisztálás diagnosztikus és terápiás beavatkozásoknál, eljárásoknál

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)
6.3.Emeltszintű újraélesztés eszközei
6.4.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-
zök
6.5.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.6.A szabályoknak megfelelően felszerelt tankórterem
6.7.Felszerelt előkészítő helyiség
6.8.Az osztály profiljának megfelelő speciális eszközök
6.9.Gyógyszerelő kocsi/szekrény
6.10.Fürdető szék/ágy
6.11.Betegszállító kocsi (ülő, fekvő)
6.12.Betegemelő készülék
6.13.Szoba WC
6.14.Váladék felfogására és gyűjtésére szolgáló eszközök
6.15.Hallgatói szociális helység (zuhanyzó, pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.16.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.17.Dokumentációk
6.18.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
6.19.EKG készülék
6.20.Testsúly, magasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszközök
6.21.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.22.Vércukor meghatározó készülék és tartozékai
6.23.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök, vér és vérké-
szítmények előkészítésének eszközei
6.24.Felszerelt kötőző kocsi (fantomok)
6.25.Felszerelt ágyazó kocsi
6.26.Kézhigiéne biztosításához szükséges eszközök
6.27.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.28.Légútbiztosítás eszközei
6.29.Intenzív ellátás eszközei
6.30.Inhalációs terápia eszközei
6.31.Oxigénterápia eszközei
6.32.Sztóma ápolás, gondozás végzéséhez szükséges eszközök
6.33.Katéterezés végzéséhez szükséges eszközök, fantomok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

7.2. Az ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parla-ment és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

7.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.[8]

A 5. sorszámú Boncmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Boncmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédBoncmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A boncmester feladata országos intézetekben, egyetemeken, kórházakban, az igazságügyi orvostan területén, valamint a szakma egyéb jogilag szabályozott működési területén a holttestek és azok részleteinek, maradványainak boncolását, kórboncolását orvosi felügyelettel elvégezni. A holttestek szakszerű rekonstruálásával, tárolásával, végtisztességre való felkészítésével és szállításával kapcsolatos feladatokat önállóan végzi. A kórszövettani és egyéb vizsgálatra, vagy további konzerválásra vett anyagokat pontosan rögzíti, tárolja. A boncolás, kórboncolás, exhumálás és antropológiai vizsgálat folyamán vett egyéb anyagokat a szakértő által előírt vizsgálatokra biztosítja. A boncolást végző orvos által kitöltött, aláírt halott vizsgálati bizonyítványt és az eltemettetéshez szükséges dokumentációt kiadja. A munkájával kapcsolatos technikai, kegyeleti adminisztrációs és dokumentációs feladatokat előírásszerűen és felelősségteljesen végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a bonctermet a fertőtlenítés, higiéné szabályainak megfelelően

- a zsiliprendszert az előírásoknak megfelelően használni

- a veszélyes hulladékot szabályszerűen kezelni és tárolni

- a boncoláshoz, igazságügyi boncoláshoz előkészíteni a szükséges eszközöket, anyagokat, védőeszközöket

- előkészíteni a kiszálláshoz szükséges eszközöket

- biztosítani a halottak kegyeletteljes tárolását

- az adminisztrációs feladatokat elvégezni

- azonosítani, majd előkészíteni a halottakat a boncoláshoz

- biztosítani a boncolás menetének zavartalanságát

- előkészíteni a holttestet a végtisztességre

- szakszerűen adminisztrálva kiadni a holttestet

- exhumálás technikai feladatait irányítás mellett végezni

- betartani a balesetvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályokat

- betartani az etika és a protokoll szabályait

- az egészségügyi szolgálatokra, szolgáltatókra vonatkozó szabályokat alkalmazni

- a szakma szabályai szerint a kórboncolást elvégezni, igazságügyi, hatósági esetekben is

- részt venni a boncolt szervek demonstrálásában

- boncolást végezni fokozott fertőzésveszélyt jelentő esetekben

- holttestet rekonstruálni

- anyagvételt végezni, különféle vizsgálatok esetén (transzplantációs szövetek, szövettan, antropológiai vizsgálat, DNS-vizsgálat, diatoma vizsgálat)

- méregládát csomagolni

- bűnjeleket megőrzésre biztosítani

- elvégezni az egészségügyi dokumentáció feladatait

- a hozzátartozókat ellátni a megfelelő dokumentumokkal, és tájékoztatni a halottal kapcsolatos ügyintézésről

- alkalmazni az orvosi titoktartás szabályait

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesíté-
sek szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.4.11116-12Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció
4.5.11117-12Halottkezelés
4.611498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosí-
tó száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásbangyakorlati és szóbeli
5.2.4.11116-12Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukciógyakorlati és szóbeli
5.2.5.11117-12Halottkezelésgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések
esetén)
írásbeli
5.2.5.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.6.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, boncterem előkészítése, előkészítés boncoláshoz, halott előkészítése boncoláshoz, holttest előkészítése végtisztességre, holttest kiadása, boncolás végzése, anyagvétel, holttest rekonstruálása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Boncmesteri feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, Előkészítés-boncolás-mintavétel-rekonstrukció, Halottkezelés szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3.Gyakorlati oktatásra alkalmas boncterem
6.4.Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.5.Szövetek szétválasztására szolgáló műszerek
6.6.Szöveteket egyesítő műszerek
6.7.Rögzítő- és feltáró műszerek
6.8.Vérzéscsillapításra szolgáló műszerek
6.9.Izoláló anyagok, kötszerek, varróanyagok
6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.11.Fertőtlenítés eszközei
6.12.Elsősegélynyújtás eszközei
6.13.Halottkezelés eszközei

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070 Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 6. sorszámú Citológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 03

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Citológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 16 Szövettani asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi
asszisztens
Citológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A citológiai szakasszisztens feladata a citodiagnosztikára beküldött illetve egyéb módszerekkel nyert vizsgálati anyagok feldolgozása, adminisztratív rendszerezése, az anyagok technikai feldolgozása. Fő szakmai tevékenységét képzi a cervix diagnosztikai és szűrési kenetek mikroszkópos értékelése, a negatív kenetek biztonságos azonosítása. Feladata továbbá az egyéb citodiagnosztikai preparátumok előértékelése, az eredmények konzultatív elemzése, az anyagok archiválása. Munkáját szakorvos felügyelete mellett végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni a nőgyógyászati kenetek szűrővizsgálatát, mikroszkópos értékelését

- a nőgyógyászati rákszűrés diagnosztikai feladatait elvégezni

- a kenetekben látott sejtek morfológiai értékelését és differenciálását elvégezni

- a negatív keneteket biztonságosan azonosítani, adott esetben önállóan a kenetek végső véleményezését elkészíteni

- a nem negatív és egyéb citológiai keneteket konzultatív módon előértékelni

- citodiagnosztikai laboratóriumban, szükség esetén mikroszkópos morfodiagnosztikai laboratóriumban az anyagokat átvenni, rendszerezni

- citológiai feldolgozást igénylő anyagféleségeket feldolgozni, festeni

- a citológiai preparátumokat szakma szabályai szerint archiválni

- a citodiagnosztikai adminisztrációt ellenőrizni, szervezni

- az eredményeket szakmailag értékelni, minőségbiztosítási módszereket alkalmazni 3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 16Szövettani asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11118-12Citotechnológia
4.4.11119-12Nőgyógyászati citodiagnosztika
4.5.11120-12Egyéb citológiai vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11118-12Citotechnológiagyakorlati és szóbeli
5.2.4.11119-12Nőgyógyászati citodiagnosztikagyakorlati és szóbeli
5.2.5.11120-12Egyéb citológiai vizsgálatokgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

12 db, szakértők által összeállított cervix citológiai kenet mikroszkópos vizsgálata és diagnosztizálása a mindenkori szakmai szabályok szerint. Lelet elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Mikroszkópos kenetvizsgálat

A vizsgafeladat ismertetése:

4 db egyéb szervekből származó kenet vizsgálata (testüregi folyadék, tüdőcitológia) és diagnosztizálása. Előzetes vélemény elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama:80 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama:120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem
6.3.Audiovizuális eszközök kiegészítőkkel
6.4.A laboratóriumi alapműveletek végzéséhez szükséges berendezé-
sek (centrifuga, fénymikroszkóp és speciális mikroszkópok
(fluorescens, polarizációs) mérlegek, festő- és fedőautomata be-
rendezések, citofotométer, mérőedények, pipetták, vegyszerek)
6.5.A citotechnikai eljárásokban használatos speciális festékek, fixá-
lásra szolgáló vegyületek, oldószerek, reagensek
6.6.A kórszövettani laboratórium felszerelése, eszközei
6.7.Az aspirációs járóbeteg rendelés speciális eszközei: aspirációs
pisztoly, kenetkészítő eszközök, fixálószerek, citológiai festékek,
fedőanyagok, mikroszkóp, a betegellátás eszközei (injekciózáshoz
használt eszközök)
6.8.Nőgyógyászati (cervix) citológiai kenetek
6.9.Tüdő-, vizelet-, szájüregi-, gyomorcitológiai kenetek
Emlő aspirációs citológiai kenetek, emlőváladékból készített cito-
lógiai kenetek, kontakt kenetek
Pajzsmirigy aspirációs citológiai kenetek
Testüregi folyadékgyülemekből származó citológiai kenetek
Különböző szervekből származó aspirációs citológiai kenetek
(liquor, prosztata, nyirokcsomó, nyálmirigy)
6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

55 725 16 azonosító számú Szövettani asszisztens

54 725 0200 1054 azonosító számú Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 7. sorszámú Csecsemő és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelmény

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 02

1.2. A szakképesítés-ráépülés megnevezése: Csecsemő és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1200[9]

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 723 02 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóCsecsemő- és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját önállóan, illetve más egészségügyi szakma képviselőivel együttműködve végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Kompetencia szintjének megfelelően részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.

Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel végzi a beteg gyermekek ápolását, gondozását..

Szakmai kommunikációt folytat a beteggel és a hozzátartozójával

Ápolási folyamatnak megfelelően ápolja, gondozza, segíti a beteget

Szakápolást végez

Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során

Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.

Egészségügyi dokumentációt vezet az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- munkáját az ápolási folyamat elvei szerint végezni, felmérni, tervezni, végrehajtani és értékelni szakmai tevékenységeit

- szisztematikus, egyénre szabott ápolást, szakápolást és gondozást nyújtani, amely a beteg gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását menedzselni

- segíteni a beteget és annak családját, illetve a közösséget abban, hogy elérjék az egészség lehető legmagasabb fokát és megelőzzék a betegségeket

- munkája során biztonságos ápolási környezetet teremteni

- a beteg állapotváltozásait észlelni, azokat értelmezni és a további ellátási kompetenciáról dönteni

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 02Gyakorló csecsemő- és gyermek-
ápoló
szakképesítés
3.3.4.55 723 08Gyermek intenzív szakápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11121-12Szakápolás csecsemő és gyermek betegek esetén
4.4.11122-12Kompetencia bővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[10]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[11]

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11121-12Szakápolás csecsemő- és
gyermek betegek esetén
szóbeli
5.2.4.11122-12Kompetencia bővítő
ismeretek a csecsemő- és
gyermekápolásban
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az ápolási folyamat megvalósítása, invazív beavatkozások kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges eszkö-
zök
6.7.Betegágy és tartozéka, éjjeli szekrény, karosszék
6.8.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.9.Ágyazás eszközei, felszerelt ágyazó kocsi
6.10.Gyógyszerelő kocsi
6.11.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-
zök
6.12.Gondozás eszközei
6.13.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.14.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillométer, Légzés-
funkciós készülékek, audiométer, látásvizsgálat eszközei)
6.15.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
6.16.A betegmegfigyeléshez szükséges eszközök
6.17.Gyakorló fantomok (kar, torzó)
6.18.A vérvétel eszközei
6.19.Vércukor meghatározó készülék
6.20.Vénabiztosítás során használatos eszközök (tűk, kanülök)
6.21.Gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők,
perfuzorok, infuzorok)
6.22.Infúziós készítmények
6.23.Váladékfelfogásra és vizsgálatra küldésre szolgáló eszközök
6.24.Laboratóriumi eszközök a vizsgálatok kivitelezéséhez (transzfúzi-
ós tálca eszközei)
6.25.Transzfúzió beadásának eszközei
6.26.Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen-
tőlapok, betegtájékoztatók)
6.27.Vérszállítás eszközei
6.28.Fertőtlenítés eszközei
6.29.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.30.Oxigénpalack-tartóval, reduktorral, flowméter, oxigénszonda,
oxigénmaszk, szívó
6.31.Pulzoximéter, CO2-detektor /kapnométer/kapnográf, EKG monitor
6.32.Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom
(fej)
6.33.Alap EKG készülék
6.34.Demo defibrillátor
6.35.Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
6.36.A tubusrögzítés eszközei
6.37.Öntelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység
rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep
6.38.A légúti leszívás eszközei (motoros/vákuumos leszívó készülék,
leszívó katéterek)
6.39.Fonendoszkóp
6.40.ALS fantom (gyermek)
6.41.BLS fantom (csecsemő)
6.42.Antropometriai mérőeszközök
6.43.Tápszeradagolás során használatos eszközök (fecskendők, tűk,
infuzorok)
6.44.Kanülgondozás során használatos eszközök
6.45.Tápláló oldatok és kiegészítő adalékok
6.46Steril tálcák
6.47.RF-készülék
6.48.Tens-készülékek
6.49.Mágneses ágy
6.50.Epidurális tűk, kanülök
6.51.Speciális blokád tűk
6.52.Torzók
- a széklet-inkontinencia ellátás bemutatására
- a sztóma helyeiről
- műtétet követő ellátáshoz
6.53.A beöntés eszközei
6.54.Bőrápoláshoz szükséges eszközök
6.55.Bőrtisztításhoz szükséges kellékek
6.56.Sztóma ellátást oktató CD-DVD
6.57.Anatómiai oktató-poszterek
6.58.Az inkontinencia ellátás gyógyászati segédeszközei
6.59.Katéterezéshez szükséges eszközök, katéterminták
6.60.Vizelet- és széklet-inkontinenciánál használatos segédeszközök
6.61.Az inkontinenciák felméréséhez használatos tesztminták
6.62.Sztómaellátás gyógyászati segédeszközei
6.63.Egyrészes segédeszközök
6.64.Kétrészes segédeszközök
6.65.Fisztula ellátás kellékei
6.66.Irrigáló készülék
6.67.A sztóma méretvételéhez szükséges eszközök
6.68.A veszélyes hulladékgyűjtés eszközei, iratai
6.69.Mulage-ok (sebtípusok)
6.70.Felszerelt kötöző kocsi (fantomok), kötszerek
6.71.Sebfelmérés eszközei
6.72.Sebkezelés eszközei
6.73.Varratszedés eszközei
6.74.Dokumentációhoz szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

7.2. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.[12]

A 8. sorszámú Diabetológiai szakápoló és edukátor megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Diabetológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A diabetológiai szakápoló cukorbetegeket ápol, gondoz kórházi osztályon, szakrendelőben, Diabetes Centrumban, háziorvosi szolgálatnál. Egyénre szabottan oktatja a betegeket és hozzátartozóikat az egészségnevelés módszereivel, a didaktika alapelvei alapján a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- részt venni a cukorbetegség megelőzésében

- a cukorbeteget ápolni, gondozni a diagnózis felállításától kezdve a beteg életének minden szakaszában

- egyénre szabottan oktatni a betegeket és hozzátartozóikat a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazására

- egyéni és csoportos oktatáshoz programot készíteni a betegek, hozzátartozóik és munkatársak részére, azt megvalósítani, dokumentálni

- diabetes klubot szervezni, vezetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11123-12Diabetológiai szakápolás és edukáció

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11123-12Diabetológiai szakápolás és
edukáció
gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani és gondozási feladatok megvalósítása.

A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásban rögzített konkrét ápolási - gondozási feladat végrehajtása, ápolási dokumentáció elkészítése, ismertetése kiválasztott betegnél.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségnevelési feladat a diabetológiai szakápoló és edukátor egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában záródolgozat készítése, bemutatása.

A záródolgozat elkészítése során választható témakörök az alábbiak:

Egyénre szabott egészségnevelési és/vagy oktatási program elkészítése egy diabetetes beteg részére.

Egészségnevelési, egészségfejlesztési tájékoztató anyag készítése diabeteses betegek hozzátartozói részére.

Az önmenedzseléshez szükséges eszközök alkalmazását bemutató prezentáció és szöveges leírás.

Egyéni és csoportos oktatási program elkészíteni a betegek vagy hozzátartozóik vagy a munkatársak részére.

Diabetes klubot szervezésének, vezetésének elképzelésére vonatkozó bemutató elkészítése

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya-%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani, gondozási és oktatási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Inzulin adagolók: fecskendő, Penek (eldobható pen és nem eldob-
ható pen), gyermekek részére, gyengén látók részére, és folyama-
tos inzulin adagoló eszköz (pumpa)
6.3.Vércukormérő eszközök
6.4.Diabétesz napló, telemedicina
6.5.Mini Doppler, oscillometer, önellenőrző tapasz, Neurométer,
Monofilamentum, neurotip, kalibrált hangvilla, EKG
6.6.Bőr-hőmérő, Percentil táblázat
6.7.CGM (folyamatos glukoz monitor)
6.8.ABPM (folyamatos vérnyomás monitor)
6.9.Sebkezelés eszközei
6.10.Lábápolás eszközei
6.11.Mintaétrendek, Tápanyagtáblázat
6.12.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.13.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[13]

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 9. sorszámú Egészségügyi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensÁltalános asszisztens
3.1.3.Egyéb asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban orvos irányítása mellett, az egészségügyi team tagjaként önállóan vagy együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Szervezési és operatív irányítási feladatokat lát el. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szakmai kommunikációt folytatni a beteggel és a hozzátartozójával

- tájékoztatni a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban

- a beteget felkészíteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után

- közreműködni a beavatkozások, vizsgálatok során

- felismerni a beteg állapotváltozására utaló jeleket

- sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni

- részt venni a gondozási és prevenciós folyamatokban

- a végzett orvosi/asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni

- orvosi elrendelésre gyógyszerelni

- az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni

- betegelőjegyzést, betegirányítást végezni

- a fertőző betegek jelentési dokumentációját kitölteni, megfelelő helyre juttatni

- mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni

- elkészíteni a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit

- a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani

- az egyszerhasználatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni

- a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni

- veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni

- fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 01Aneszteziológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.4.55 725 05Fizioterápiás szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 725 08Kardiológiai és angiológiai szakasz-
szisztens
szakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 725 04Endoszkópos szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.7.55 725 02Audiológiai szakasszisztens és
hallásakusztikus
szakképesítés-ráépülés
3.3.8.55 725 13Klinikai neurofiziológiai szakasz-
szisztens
szakképesítés-ráépülés
3.3.9.55 725 15Műtéti szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.10.55 726 01Ergoterapeutaszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11124-12Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás
4.7.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11221-12Alapápolásszóbeli és gyakorlati
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekírásbeli és szóbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekírásbeli és szóbeli
5.2.6.11124-12Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálásgyakorlati
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzé-
sek esetén)
írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Asszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján a beteg fogadása, a munkaterület előkészítése, a beteg előkészítése, kardinális tünetek észlelése és dokumentálása, a vizsgálat, beavatkozás elvégzése, segédkezés a vizsgálatok és beavatkozások során, vizsgálati anyagok levétele és kezelése, betegmegfigyelés, gyógyszerelés kivitelezése, adminisztrációs feladatok ellátása, vizsgálati anyagok diagnosztikus laboratóriumba juttatása, eszközök, kezelő fertőtlenítése.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az egészségügyi asszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismeretek, alkalmazás szinten történő reprodukálása.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Beavatkozás, asszisztálás, dokumentálás követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges esz-
közök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag- és
gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.5.Egyszer használatos steril eszközök
6.6.Orvosi műszerek - kézi műszerek
6.7.Gyógyászati segédeszközök, kényelmi eszközök
6.8.Diagnosztikai eszközök, berendezések (RR mérő, vércukormérő,
személymérleg testmagasság mérővel, stopperóra)
6.9.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítősze-
rek, csomagolóanyagok
6.10.Sterilizáláshoz szükséges eszközök, berendezések
6.11.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelően
felszerelt oktatóhelyiség
6.12.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.13.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei
6.14.Dokumentálás és archiválás eszközei: számítógép, nyomtató, medi-
kai rendszerprogrammal
6.15.EKG (12 csatornás)
6.16.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.17.Gyógyszerelés eszközei
6.18.Kötszer kocsi, sebellátáshoz szükséges kézi műszerekkel, egyszer
használatos eszközök, anyagok
6.19.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.20.Látásvizsgálat eszközei
6.21.Légútbiztosítás eszközei
6.22.Légútbiztosítás eszközei
6.23.Mérleg
6.24.Mérőműszerek
6.25.Reanimáció eszközei
6.26.Szakrendelők speciális eszközei (belgyógyászat, sebészet, traumato-
lógia, ortopédia, diabetológia, gasztroenterológia, nefrológia, kardio-
lógia, pulmonológia-allergológia, neurológia, szemészet, fül-orr-
gégészet, urológia, nőgyógyászat, pszichiátria, gyermekgyógyászat)
6.27.Vércukormérés eszközei
6.28.Veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070 Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 10. sorszámú Egészségügyi gázmester megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 853 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gázmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 6 hónap egészségügyi kártevőirtó munkaterületen, egészségügyi gázmester irányítása mellett

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.7914Kártevőirtó, gyomirtóRágcsálóirtó
3.1.3.Kártevőirtó
3.1.4.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségügyi gázmester

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében, főként az ipar és a mezőgazdaság területén végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását szabadforgalmú, veszélyes, mérgező és erősen mérgező irtószerekkel, gázosító szerekkel.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket is figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezet-egészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- nagy területre kiterjedő szervezett kártevő-mentesítés, légi kémiai szúnyoggyérítés szakmai irányítását végezni

- irtószereket, gázosítószereket beszerezni, szállítani, tárolni, kezelni és felhasználni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 853 01Egészségügyi kártevőirtó és fertőt-
lenítő
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11131-12Kártevőirtás gázokkal

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11131-12Kártevőirtás gázokkalírásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás mérgező gázokkal, gázmesteri tevékenység

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket egy adott egészségügyi gázmesteri feladat megvalósítására, elvégzi a szükséges bejelentést, tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás gázokkal

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Egyéni védőeszközök
6.3.Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4.Légzésvédőhöz betétek
6.5.Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6.Mentőládák
6.7.Gyógyszerek/ellenszerek
6.8.Elsősegélynyújtáshoz eszközök
6.9.Biocid szerek (I - II - III. kategóriás)
6.10.Permetezőgépek
6.11.Porozó gépek
6.12.Benzinmotoros gépek
6.13.Ultra Low Volume-gépek
6.14.Hidegködképző gépek
6.15.Melegködképző gépek
6.16.Gélkijuttató eszközök
6.17.Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18.Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19.Készítmények keveréséhez eszközök
6.20.Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21.Monitorállomások
6.22.Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23.Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24.Iratminták, dokumentációk
6.25.Rovargyűjtemény
6.26.Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27.Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

31 853 02 0010 3102 Egészségügyi kártevőírtó szakmunkás

31 5002 04 Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás

32 853 01 Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Telefon/fax: 06-1-464-5241

E-mail: makosz@tlt.hu

A 11. sorszámú Egészségügyi gyakorlatvezető megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Egészségügyi gyakorlatvezető

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 5 év egészségügyi munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés- ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.3.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségügyi gyakorlatvezető

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségügyi gyakorlatvezető az egészségügyi tevékenységet végző team azon tagja, aki a különböző ellátási/szolgáltatási területeken, gyakorlati oktatás keretében, a szakmai elméleti képzéssel és a szakképzési dokumentumokkal összhangban megfelelően felkészíti a tanulókat a választott hivatásuk gyakorlására, a szükséges szakmai kompetencia megszerzésére. Részt vesz a szakmai vizsga előkészítésében, a tanuló értékelésében. Közreműködik a tanulók pályára nevelésében, optimális tanulói környezet kialakításában, részt vesz a tudásmegosztásban a különböző képzési formák, módszerek alkalmazásával, fejlesztésével.

A szakképesítés-ráépülés rendelkező képes:

- gyakorlati munkaprogramot összeállítani

- segíteni a tanulási nehézséggel küzdő tanulót

- a tanulót objektíven értékelni

- modern oktatási módszereket alkalmazni

- a tanulót megfelelően motiválni

- tanulói csoportot irányítani

- szakmai vizsgát előkészíteni

kutatásmódszertani elméleteket alkalmazni dokumentumokat elemezni, eredményeket feldolgozni a tanuló képességeit fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11125-12Pedagógiai interakció
4.4.11126-12Szakmódszertan

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Záródolgozat leadása az első vizsganap előtt 1 hónappal.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11125-12Pedagógiai interakciószóbeli
5.2.4.11126-12Szakmódszertanírásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlatvezetés

A vizsgafeladat ismertetése:

Szakterületének megfelelő klinikai gyakorlóterületen gyakorlatot vezet

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése, bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése:

Önállóan megtervezett és kivitelezett egészségügyi gyakorlatvezetési/képzési projekt elkészítése minimum 10 oldal terjedelemben, a záródolgozat bemutatásával.

A vizsgafeladat időtartama: a bemutatás időtartama 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.3.Oktatásügyi dokumentumok
6.4.Számítógép konfiguráció
6.5.Projektor
6.6.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[14]

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, Védőnő (BSc) végzettség, vagy egészségügyi főiskolai végzettség, vagy felsőoktatási intézményben egészségtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, valamint legalább a szakképesítéssel azonos szintű, egészségügyi szakmacsoporton belüli, szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés, vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakirányú szakképesítés.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 12. sorszámú Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 853 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7914Kártevőirtó, gyomirtóKártevőirtó
3.1.3Rágcsálóirtó
3.1.4.Rovarirtó
3.1.5.3339Egyéb, humánegészségügyhöz kap-
csolódó foglalkozású
Egészségőr, fertőtlenítő
3.1.6.Egészségügyi kártevőirtó és fertőtlenítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ember közvetlen környezetében végzi az egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók irtását, szabadforgalmú, veszélyes irtószerekkel, gázosítás során közreműködik az egészségügyi gázmester utasításainak megfelelően. Munkáját elsődlegesen egészségügyi intézmények, kereskedelmi-és vendéglátóipari szolgáltatók, ipar, mezőgazdaság (raktározott terményvédelem) területén végzi. Utasításra, a közreműködő hatóság, vagy a közegészségügyi-járványügyi szakemberek irányítása mellett közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- munkáját környezettudatosan, az ökológiai alapelveket figyelembe véve végezni

- felelősségteljesen végezni feladatát

- kártevő-mentesítéssel kapcsolatos szakmai tanácsot adni

- észlelni és felmérni a káros rovarok és rágcsálók jelenlétét

- felismerni az irtást nehezítő környezeti vagy emberi tényezőket

- a káros rovarok, rágcsálók irtásához megfelelő irtószereket és gázosítószereket beszerezni

- az irtószereket biztonságosan szállítani és tárolni

- a munkavédelmi és tűzvédelmi szempontokat messzemenően betartani

- felmérni az irtószerek munkaegészségügyi, környezetegészségügyi kockázatát és toxicitásuk esetleges következményeit

- szakszerűen és biztonságosan használni az irtószereket

- közegészségügyi, prevenciós és járványmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat ellátni

- részt venni az egészségügyi intézmények fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz kapcsolódó folyamataiban

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.53 853 01Egészségügyi gázmesterszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11127-12Általános egészségügyi alapmodul
4.4.11128-12Elsősegélynyújtás, toxikológia
4.5.11130-12Fertőtlenítés
4.6.11129-12Kártevőirtás
4.7.11497-12Foglalkoztatás I.
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11127-12Általános egészségügyi alapmodulírásbeli és szóbeli
5.2.4.11128-12Elsősegélynyújtás, toxikológiagyakorlati
5.2.5.11130-12Fertőtlenítésírásbeli és szóbeli
5.2.6.11129-12Kártevőirtásírásbeli és szóbeli
5.2.7.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kártevőirtás

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a célszervezetet, a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a szükséges tájékoztatást, felvilágosítást és a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációt

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, meghatározás után kiválasztja a megfelelő módszert, technológiát, a szükséges gépeket, eszközöket, anyagokat, védőfelszereléseket, elvégzi a fertőtlenítést és ellátja az azzal kapcsolatos adminisztrációt.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kártevők elleni védekezés és fertőtlenítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11127-12Általános egészségügyi alapmodul
11128-12Elsősegélynyújtás, toxikológia
11130-12Fertőtlenítés
11129-12Kártevőirtás
11499-12Foglalkoztatás II.
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Egyéni védőeszközök
6.3.Egyéni védőeszközök gázosításhoz
6.4.Légzésvédőhöz betétek
6.5.Vegyszer kimutatásához szükséges eszközök
6.6.Mentőládák
6.7.Gyógyszerek/ellenszerek
6.8.Elsősegélynyújtó eszközök
6.9.Biocid szerek (I - II - III. kategóriás)
6.10.Permetezőgépek
6.11.Porozó gépek
6.12.Benzinmotoros gépek
6.13.Ultra Low Volume-gépek
6.14.Hidegködképző gépek
6.15.Melegködképző gépek
6.16.Gélkijuttató eszközök
6.17.Készítmények keveréséhez alapanyagok
6.18.Készítmények keveréséhez segédanyagok
6.19.Készítmények keveréséhez eszközök
6.20.Készítmények kijuttatásához eszközök
6.21.Monitorállomások
6.22.Veszélyes anyagok megsemmisítéséhez eszközök
6.23.Kártevők jelenlétét kimutató eszközök
6.24.Iratminták, dokumentációk
6.25.Rovargyűjtemény
6.26.Fertőtlenítő gépek, eszközök, szerek
6.27.Veszélyt jelző feliratok, táblák, szalagok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.

Telefon/fax: +06-1-464-5241

E-mail: makosz@tlt.hu

A 13. sorszámú Endoszkópos szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 04

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Endoszkópos szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év asszisztensi, ápolói munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensEndoszkópos szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az endoszkópos szakasszisztens a járóbeteg-és fekvőbeteg szakellátás területén, orvos irányítása mellett, végzi tevékenységét. Részt vesz az endoszkópos beavatkozások lebonyolításában, segíti és megfigyeli a beteget az endoszkópos vizsgálat során. Kapcsolatot tart a betegosztályok és a műtői team tagjaival. Egészségfejlesztő tevékenységet végez a szűrővizsgálatok és a diagnosztikus, terápiás beavatkozások kapcsán.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megfelelően kommunikálni a beteggel

- előkészíteni az endoszkópokat és tartozékait a beavatkozások előtt

- előkészíteni a beteget az endoszkópos beavatkozásokhoz

- segédkezni, asszisztálni az endoszkópos beavatkozások alatt

- a vizsgálat, beavatkozás során a betegbiztonságról gondoskodni

- megfigyelni a beteget a vizsgálatok előtt és alatt

- észlelni és felismerni a vizsgálatok, beavatkozások során kialakuló állapotváltozásokat

- haladéktalanul cselekedni sürgősségi ellátást igénylő helyzetekben

- a higiénés szabályok betartásával tisztán tartani az endoszkópos vizsgálóhelyiségeket

- a védőeszközöket (kesztyű, szemüveg, köpeny, maszk, ólomkötény) szakszerűen alkalmazni

- az endoszkópok magas hatásfokú fertőtlenítésére, tisztítására, karbantartására

- az endoszkópos tartozékok rendeltetésszerű használatára illetve azok tisztítására, fertőtlenítésére

- a sürgősségi endoszkópos ellátás feladatainak elvégzésére

- tevékenységét dokumentálni, a beteg dokumentációját szakszerűen kezelni

- gondoskodni a vizsgálati anyagok megfelelő kezeléséről és diagnosztikus helyre juttatásáról

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11132-12Fertőtlenítési és sterilizálási ismeretek az endoszkópos laborokban
4.4.11133-12Endoszkópos beavatkozások előkészítése és lebonyolítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11132-12Fertőtlenítési és sterilizálási
ismeretek az endoszkópos labo-
rokban
szóbeli és gyakorlati
5.2.4.11133-12Endoszkópos beavatkozások
előkészítése és lebonyolítása
szóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos beavatkozásokhoz kapcsolódó asszisztensi feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint az endoszkópos beavatkozásokhoz előkészíti az eszközöket és az endoszkópos tartozékokat, illetve a beteget és asszisztál a beavatkozásoknál, valamint elvégzi a beavatkozások után végrehajtandó feladatokat.

A vizsgafeladat időtartama: 30perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az endoszkópos szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását reprodukálja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Automata mosó- és fertőtlenítő berendezés
6.3.C-14 Urea kilégzési teszt
6.4.Diatermiás tápegység
6.5.Egszerhasználatos anyagok, eszközök, fogyóanyagok, fogyóesz-
közök
6.6.Endoszkópos diagnosztikus és terápiás eszközök (ligatios szett,
idegentest fogók, PEG-szett, polypectomiás hurkok, biopsziás
fogók, májbiopsziás szett)
6.7.Endoszkópos torony
6.8.Endoszkópos vizsgálat video műszerei (gasztroszkóp,
kolonoszkóp, duodenoszkóp, cisztoszkóp endoszkópos.UH)
6.9.Epeúti beavatkozások diagnosztikus és terápiás eszközei (kanül,
sphincterotóm, dormia kosár, epeúti tágítók, epeúti stentek, vezető
drótok, citológiás kefe, biopsziás fogó, mechanikus lithotriptor)
6.10.Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.11.Fertőtlenítő helyiség
6.12.H2 kilégzési teszt
6.13.RTG berendezés
6.14.Sürgősségi betegellátás eszközei
6.15.UH-tisztító berendezés
6.16.Védőeszközök (kesztyű, szemüveg, maszk, ólomkötény, védőkö-
peny,)
6.17.Vérzéscsillapításra szolgáló eszközök (klipp, endoloop, argon-
plazma, injektáló eszközök)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[15]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 14. sorszámú Epidemiológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 04

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Epidemiológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: nincsenek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Epidemiológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az epidemiológiai szakápoló az ápolási folyamatok, beavatkozások előírásainak, a higiénés követelményeknek megfelelő szemléletét képviseli. Tevékenysége az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szintjére kiterjed. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzésével, felismerésével, azonosításával, felszámolásával foglalkozik.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- Alkalmazni a betegbiztonságot segítő programokat, irányelveket, protokollokat, standardokat

- Információt gyűjteni a felügyelő tevékenysége alá tartozó betegekről

- Ellenőrizni a beavatkozások higiénés körülményeit, a megfelelő eszközhasználatot, izolációs technikákat

- Ellenőrizni az alapápolási tevékenységek higiénés körülményeit

- Ellenőrizni a betegosztályok, kezelők, vizsgálók takarítottságát és higiénés állapotát

- Részt venni a nosocomiális surveillance tevékenységben

- Szakszerűen mintát venni a mikorbiológiai vizsgálatokhoz

- Kapcsolatot tatani a népegészségügyi szakigazgatási szervekkel és mikrobiológiai laboratóriumokkal

- Nyilvántartást vezetni és adatot szolgáltatni tevékenységéről

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11134-12Epidemiológiai szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11134-12Epidemiológiai szakápolásgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Epidemiológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kezelése, mintavétel, fertőtlenítés, sterilizálás

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai, járványtani ismeretek, infekciókontroll, szakmai előírások az epidemiológia területén.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Dokumentáció- és archiválás eszközei
6.3.Mintavételi eszközök
6.4.Alapápolás eszközei
6.5.Izoláció eszközei
6.6.Fertőtlenítés eszközei
6.7.Sterilizálás eszközei
6.8.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.9.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.4. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 15. sorszámú Ergoterapeuta megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 726 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Ergoterapeuta

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakörök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensErgoterapeuta
3.1.3.Rehabilitációs tevékenység terapeuta
3.1.4.Rehabilitációs asszisztens
3.1.3.3515IfjúságsegítőRehabilitációs nevelő, segítő

3.2. A szakképesítés ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az ergoterapeuta az orvosi és a gyógypedagógiai rehabilitáció területén - a team-vezető irányítása alatt-önállóan végzi az akadályozott emberek kiesett, illetve megmaradt funkcióinak fejlesztését, a mindennapi élet tevékenységeinek gyakoroltatása kapcsán. Tevékenysége során legfontosabb célja, a rehabilitációban részt vevő ember segítése (sajátos módszerekkel és technikákkal), a lehető legmagasabb szintű önállóság, és életminőség elérésének érdekében.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

Egyéni és csoportos foglalkozásokat vezetni

Tanácsot adni a kliensnek és a hozzátartozóknak a szociális ellátás lehetőségeiről Közreműködni a team tagjaival a rehabilitációs terv kidolgozása és végrehajtása során Felmérni a kliens állapotát különböző állapotfelmérő tesztek alkalmazásával Ergoterápiás tervet készíteni, és azt végrehajtani

Az ADL-funkciók gyakoroltatása során különböző technikákat és módszereket alkalmazni Tanácsokat adni, és konkrét segítséget nyújtani a kliens környezetének akadálymentesítése érdekében

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensSzakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11135-12Rehabilitációs ismeretek
4.4.11136-12Akadályozottság, korlátozottság
4.5.11137-12Ergoterápia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11135-12Rehabilitációs ismeretekírásbeli
5.2.4.11136-12Akadályozottság, korlátozottságírásbeli
5.2.5.11137-12Ergoterápiagyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ergoterápiás foglalkozás megtervezése, előkészítése, bemutatása.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó egy konkrét eset ergoterápiás foglalkozásának megtervezését, a probléma feltérképezését, a szükséges eszközök előkészítését, és magának a foglalkozásnak a bemutatását végzi.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az ergoterápiás feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Életszituációs környezet (pl.: mintalakás, tankonyha, higiénés
helyiség, stb.)
6.7.Rehabilitációs gyakorló eszközök
6.8.Rehabilitációs segédeszközök
6.9.Kényelmi eszközök
6.10.Mobilitást segítő eszközök (pl.: kerekesszék, támbot, járókeret,
csúszólap, stb.)
6.11.Betegágy
6.12.Kézműves technikák eszközei

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 55 723 01 Ápoló szakképesítés vagy annak megfeleltetett szakképesítések, Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 16. sorszámú Felnőtt intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év intenzív betegellátó osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóFelnőtt intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A felnőtt intenzív szakápoló kritikus állapotú betegek ápolását, ellátását végzi az intenzív betegellátás területén. Speciális ismeretekkel rendelkezik, felkészültsége, manuális készsége és személyiségjegyei alapján képes az intenzív ellátást igénylő betegek ápolására, ellátására.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felmérni az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezni és kivitelezni a beteg ellátását, ápolását, értékelni annak hatékonyságát

- elvégezni a speciális intenzív szakápolói feladatokat

- kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- team-munkában dolgozni

- betegmegfigyelő készülékeket alkalmazni, speciális invazív eszközök alkalmazásában közreműködni

- megelőzni a decubitus kialakulását, kezelni a kialakult decubitust

- ellátni a különböző stomákat

- EKG-t készíteni, értékelni, ritmuszavarokat felismerni, életveszélyes ritmuszavarokat elhárítani

- kezelni az artériás és vénás kanülöket

- centrális vénás nyomást mérni

- a lélegeztetőgépet összeállítani, kezelni, működését ellenőrizni

- elvégezni a trachea-bronchus toalettet

- előkészíteni és segédkezni az intenzív osztályon előforduló beavatkozásoknál

- aktívan részt venni életmentő beavatkozásokban

- előkészíteni és segédkezni diagnosztikus és terápiás eljárásoknál

- megteremteni és fenntartani a biztonságos és higiénés környezetet

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, az intenzív szakápolás kutatásában, fejlesztésében

- elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11138-12Intenzív terápia alapjai
4.4.11139-12Intenzív betegellátás
4.5.11140-12Intenzív ellátást igénylő betegek szakápolása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11138-12Intenzív terápia alapjaiszóbeli
5.2.4.11139-12Intenzív betegellátásszóbeli
5.2.5.11140-12Intenzív ellátást igénylő betegek
szakápolása
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolási feladatainak elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek,szerint, felméri az intenzív ellátást igénylő beteg szükségleteit, megtervezi és kivitelezi a beteg ellátását, ápolását, értékeli annak hatékonyságát. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést. A beteg állapotát értékeli, referál munkatársának a beteg állapotáról az osztályátadás során.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az intenzív ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti ismereteinek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A gyakorlati vizsgatevékenység eredeti munkakörnyezetben, az intenzív osztályokra érvényes szakmai besorolás szerinti legalább II. progresszivitású intenzív osztályon szervezhető.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Monitorozás eszközei - betegmegfigyelő monitor
6.3.Speciális betegmegfigyelő eszközök - Picco
6.4.Intenzív diagnosztika és terápia eszközei - pacemaker,
cardioverter
6.5.Intenzív ellátás eszközei
6.6.Speciális gyógyszerelés eszközei - infuzor, perfuzor, enterális
tápláló készülék
6.7.Intenzív szakápolás eszközei
6.8.Légútbiztosítás eszközei
6.9.Gépi lélegeztetés eszközei
6.10.Reanimatológia eszközei
6.11.Transzfuziológia eszközei
6.12.Riasztás eszközei
6.13.Dializálás eszközei
6.14.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.15.Mulázsok

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 17. sorszámú Fizioterápiás szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 05

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fizioterápiás szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 0,5 év egészségügyi szakterületen eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3332Fizioterápiás asszisztens, masszőrFizioterápiás szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fizioterápiás szakasszisztens a fizioterápiás team tagjaként, szakmáját hivatásszerűen gyakorolja a megfelelő elméleti tudás birtokában. Szakmai ismereteit folyamatosan bővíti és az új ismereteket a szakmaterületen alkalmazni tudja. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik és betartja az etikai normákat.

A szakképesítés ráépüléssel rendelkező képes:

- prevenciós, rekreációs, rehabilitációs területen a fizioterápiás szakmai feladatokat önállóan, a szakorvos, vagy gyógytornász utasítása alapján végezni a hatékony betegellátás érdekében

- a kezelési ellenjavallatok és technikai meghibásodásokat felismerni, és azok elhárítását megoldani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11141-12A fizioterápia elmélete és gyakorlata

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11141-12A fizioterápia elmélete és gyakorlataírásbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fizioterápia

A vizsgafeladat ismertetése: Munkaterület előkészítése, a beteg fogadása, a kezelőlap értelmezése, a beteg előkészítése, a kezelés kivitelezése, megfigyelés, adminisztrálás, a kezelő eszköz fertőtlenítése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A fizioterápiás szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Kis- és középfrekvenciás kezelőgépek
6.3.Nagyfrekvenciás kezelőgépek
6.4.Fényterápia eszközei
6.5.Lézerterápia eszközei
6.6.Ultrahang-terápiás készülék
6.7.Magnetoterápiás készülék
6.8.TENS
6.9.Tangentor, hidroterápiás eszközök
6.10.Iszapkezelés eszközei/parafangó
6.11.Gyógymedence
6.12.Elektródok, elektródák
6.13.Közti anyagok, fogyó anyagok
6.14.Rögzítő eszközök
6.15.Kezelőágy
6.16.Kezelőszék
6.17.Fertőtlenítés eszközei, fertőtlenítőszerek
6.18.Vérnyomásmérő, fonendoszkóp
6.19.Dokumentumok, dokumentáció, számítógép
6.20.Egyszer használatos eszközök

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okle-veles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 18. sorszámú Fogászati asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 720 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogászati asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3325Fogászati asszisztensFogászati asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogászati asszisztens a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a fogászati kezeléseknél, tisztán tartja, fertőtleníti, előkészíti a műszereket és a kezeléshez szükséges különböző fogászati eszközöket, elvégzi az adminisztratív teendőket.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket

- a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni

- prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni

- orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat

- pszichés támogatást nyújtani a páciensnek sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak

- a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni

- egészségnevelő, - fejlesztő tevékenységet folytatni

- a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani

- felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni

- dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 11Klinikai fogászati higiénikusszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.4.11221-12Alapápolás
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11142-12Fogászati ismeretek
4.7.11143-12Gyermekfogászat, fogszabályozás
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekgyakorlati és írásbeli
5.2.4.11221-12Alapápolásgyakorlati
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekírásbeli és szóbeli
5.2.6.11142-12Fogászati ismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.7.11143-12Gyermekfogászat, fogszabályozásgyakorlati és szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő
képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati ismeretek, gyermekfogászati, fogszabályozási alapfeladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten, a páciens kezelőlapja alapján a fogászati kezelés és fogászati beavatkozás során asszisztensi és dokumentációs feladatok ellátása

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Fogászati ismeretek, Gyermekfogászat, fogszabályozás követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Fogászati ismeretek, Gyermekfogászat, fogszabályozás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-
zök
6.8.Betegágy és tartozéka, éjjeliszekrény, karosszék
6.9.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.10.Dokumentációk
6.11.Eletjelek mérésére szolgáló eszközök
6.12.EKG-készülék
6.13.Testsúly, testmagasság és derék-körfogat mérésére szolgáló eszkö-
zök
6.14.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.15.Vércukor-meghatározó készülék
6.16.Vércsoport-meghatározásához szükséges eszközök
6.17.Felszerelt kötözőkocsi (fantomok)
6.18.Felszerelt ágyazókocsi
6.19.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.20.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.21.Szájsebészetben alkalmazott eszközök
6.22.Fogászati eszközök
6.23.Fogszabályozásnál alkalmazott eszközök
6.24.Fogászati röntgenkészülék
6.25.Mérőműszerek, mérlegek
6.26.Dokumentumok
6.27.Archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 19. sorszámú Foglalkozásegészségügyi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóFoglalkozás-egészségügyi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A foglalkozás-egészségügyi szakápoló részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-megőrzési, és egészségfejlesztési feladataiban. Tevékenységét foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, szakellátó helyen vagy központban végzi. Részt vesz a foglalkozás-egészségügy preventív, klinikai, egészség-megőrzési, egészségfejlesztési feladatokban, a foglalkozási betegségek felismerésében, kezelésében, a munkavégzésből, munkakörnyezetből származó egészségkárosító kóroki tényezők észlelésében, munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, kommunikációs, adatszolgáltató tevékenységben. A foglalkozás-egészségügyi szakápoló, mint a foglalkozás-egészségügyi team tagja, feladatait részben önállóan, részben pedig a foglalkozás-egészségügyi szakorvos utasítására vagy vele együttműködve végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni

- külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni

- a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni

- a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni

- külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni

- a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni

- a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügyi szabályok betartására

- a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni

- népegészségügyi programok szervezésében közreműködni

- a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni,

- az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni

- a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni

- a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában közreműködni

- adminisztrációs, dokumentációs tevékenységet végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosítómegnevezése
száma
4.3.11144-12Foglalkozásegészségügyi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11144-12Foglalkozásegészségügyi szak-
ápolás
gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Foglalkozásegészségügyi szakápolás gyakorlati alapfeladatainak kivitelezése.

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzített munkahelyzetnek és paramétereknek megfelelően műszeres vizsgálatok (látásélesség és színlátás vizsgálat, audiometria, Doppler, légzésfunkció, EKG) végzése, közreműködés a munkaköri, szakmai, egészségügyi alkalmassági vizsgálatoknál, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatára küldésében. Balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodul témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápolásához szükséges elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Műszerelő asztal
6.3.Infúziós eszközök
6.4.Légútbiztosítás eszközei
6.5.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.6.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.7.Munkaköri szakmai alkalmassági vizsgálathoz szükséges diag-
nosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillometria, légzésfunkció,
audiométer, látásvizsgálat eszközei)
6.8.Szakápolás eszközei
6.9.Oxigénterápia eszközei
6.10.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.11.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.12.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 20. sorszámú Fogtechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fogtechnikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3333FogtechnikusFogműves
3.1.3.
Fogtechnikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, illetve javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.

Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlásokat készíteni

- rögzített fogpótlásokat készíteni

- kombinált munkákat készíteni

- orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani

- implantátum felépítményeket készíteni

- helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani

- olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek)

- fogpótlás és fogmű javításokat végezni

A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 724 01Fogtechnikus gyakornokszakképesítés
3.3.4.55 724 02Fülilleszték készítőszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11145-12Kombinált munka, orthodontiai készülék és implantátum felépítmény

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgamunka leadása az első vizsganapon..

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11145-12Kombinált munka, orthodontiai
készülék és implantátum fel-
építmény
gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Kombinált munka primer elemeinek mintázása és frézelése

A vizsgafeladat ismertetése: Felső, vagy alsó kombinált munka készítéséhez 5 tagú mintázat készítése frézelt vállal és interlockkal.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:35 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Háromtagú híd leplezése kerámiával

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgamunka (háromtagú híd fémvázának) bemutatása. A feladathoz a vizsgázó a gyakorlata során elkészíti a fémvázat, amelyet opákerezve kell hozni. a vizsga helyszínére. A vizsga helyszínén a vizsgamunkát bemutatja, majd elkészíti a háromtagú híd kerámiával történő leplezését (front és laterál státuszban).

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:35 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékeny ség

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli szakmai feladatsor a Kombinált munka, orthodontiai készülék és implantátum felépítmény modul tartalmából

A vizsgafeladat ismertetése:

Kombinált munka, Orthodontiai készülék, Implantátum felépítmény készítés

A vizsgafeladat időtartama: 45perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

Az 55 724 01 Fogtechnikus szakmai vizsga kizárólag azon a vizsgahelyszínen szervezhető meg, ahol az 54 724 01 Fogtechnikus gyakornok szakmai vizsgája is szervezésre kerül.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.6.Tanulónként:
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágí-
tással és elszívóval
6.7.Bunsen-égő
6.8.Középértékű artikulátor
6.9.Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.10.Közösen használt berendezések
6.11.Gipszcsiszoló
6.12.Polírmotor elszívóval
6.13.Forrázó, polimerizáló berendezés
6.14.Vákuumkeverő
6.15.Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
6.16.Öntvénytisztító elszívóval
6.17.Kerámia kályha
6.18.Kompresszor
6.19.Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.20.Frézgép
6.21.Vibrátor
6.22.Elektropolír
6.23.Öntőgép
6.24.Mártóviasz melegítő
6.25.Asztali nagyító
6.26.CAD/CAM tervező program

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 21. sorszámú Fogtechnikus gyakornok megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 724 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus gyakornok

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3333FogtechnikusFogtechnikus gyakornok

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fogtechnikus gyakornok fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, illetve javításokat készít. A fogpótlások készítésénél betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik a fogorvossal, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fogtechnikai eljárásokat, gnathológiai szempontokat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat.

Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítéssel rendelkező fogtechnikai laboratóriumban az alábbi feladatok elvégzésére képes:

- kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni

- fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni

- rögzített fogpótlások vázrészét készíteni

- rögzített fogpótlások leplezését készíteni

- a fogpótlások javítását elkészíteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 724 01Fogtechnikusszakképesítés-ráépülés
s

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11148-12Rögzített fogpótlás készítése
4.4.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.511211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
4.6.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
4.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizs-
gatevékenysége
5.2.3.11148-12Rögzített fogpótlás készítésegyakorlat és szóbeli
5.2.4.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásbanszóbeli
5.2.5.11211-12Egészségügyi technikai alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.6.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismere-
tek
írásbeli
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzé-írásbeli
sek esetén)
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Teljes alsó-felső fogpróba készítése, 4 tagú anatómikus mintázat, 4 tagú hídmintázat készítése kerámia leplezéshez, valamint fémlemez tervezés mintázás.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten

- középértékű artikulátorban rögzített funkciós mintákon:

- modellanalízis

- fogfelállítás a szakmai, fogászati funkcionális anatómiai szabályok szerint

- a fogpróbák becsiszolása gnathológiai elvek szerint

- a fogpróbák mintázása

- középértékű artikulátorban rögzített szekciós vagy kiemelhető csonkokkal ellátott mintán:

- 4 tagú, felső vagy alsó anatómikus mintázat készítése a fogak morfológiája alapján[16]

- 4 tagú felső vagy alsó hídmintázat készítése kerámia leplezéshez, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok szerint

Alsó vagy felső fémlemez tervezése frézelő paralelométerben mestermintára és alsó vagy felső fémlemez mintázása munkamintára, funkcionális, statikai, esztétikai, fonetikai és higiéniai szabályok alapján.

A vizsgafeladat időtartama: 480 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése Központilag összeállított feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli szakmai feladatsor központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11148-12Rögzített fogpótlás készítése
11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
11211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismere-
tek

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.8Tanulónként
Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral, megfelelő megvilágí-
tással és elszívóval
6.9Bunsen-égő
6.10Középértékű artikulátor
6.11Fogtechnikai laboratóriumi kéziszerszámok és eszközök
6.12Gipszcsiszoló
6.13Polírmotor elszívóval
6.14Forrázó, polimerizáló berendezés
6.15Vákuumkeverő
6.16Előmelegítő-és kitüzelő kemencék
6.17Öntvénytisztító elszívóval
6.18Kerámia kályha
6.19Kompresszor
6.20Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva
6.21Frézgép
6.22Vibrátor
6.23Elektropolír
6.24Öntőgép
6.25Mártóviasz-melegítő
6.26Asztali nagyító

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 22. sorszámú Fülilleszték készítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 724 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fülilleszték készítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 240-360

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 724 01 Fogtechnikus szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 25%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 75%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
körök)
3.1.2.3333FogtechnikusFülilleszték készítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A fülilleszték készítő a fülillesztéket készítő laboratóriumban (fogtechnikai laboratóriumban), a lenyomat vételi helyen az egyéni fülillesztéket füllenyomat alapján készíti a hallásveszteségnek megfelelő anyagból, színből, formából, az életkor figyelembe vétele mellett, illetve tisztítást, javításokat végez. A fülillesztékek készítésénél, betartja a technológiai előírásokat. Munkája során együttműködik az audiológia dolgozóival, az asszisztenciával és a pácienssel. Szakterülete elhivatottságot igényel, ennek érdekében folyamatosan továbbképzéseken, konferenciákon vesz részt, tájékozódik a szaksajtóból, ismeri az új fülilleszték-készítési eljárásokat, anyagfelhasználási technológiákat. Feladatai elvégzése közben betartja a munkavédelmi, tűzvédelmi és ergonómiai szabályokat. Szakszerűen kommunikál és alkalmazza informatikai ismereteit. Tevékenysége során a szakmai etikai normákat figyelembe veszi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a fülkagylóról és a hallójáratról anatómiai lenyomatot készíteni

- egyéni fülillesztéket, illesztékházat készíteni

- hallójáratba helyezhető fülillesztéket készíteni

- zajvédő, védő fülillesztéket készíteni

- szellőző dugót készíteni

- fülillesztéket javítani, tisztítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 724 01Fogtechnikusszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11149-12Fülilleszték készítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11149-12Fülilleszték készítésgyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: 1 db egyéni fülilleszték készítése félkemény akrilátból, a rendelkezésre bocsátott nyers formából és párhuzamos furat kialakításával.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a fül anatómiai sajátosságainak figyelembe vételével az illeszték feleljen meg

- vastagságban a fül komfortérzetének

- az akusztikai átvitel tökéletes megoldása mellett törekedjen arra, hogy az akusztikai cső a legrövidebb legyen

- a felület kidolgozás (polírozás) tökéletes legyen

- készítsen (0,8 mm), párhuzamos nyomáscsökkentő furatot, mely a beteg számára elviselhetőbbé, kényelmesebbé teszi a hallókészüléket

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 65%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli szakmai feladatsor a fülilleszték készítés modul tartalmából

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhelyi-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.6.Fogtechnikus munkaasztal mikromotorral és elszívóval
6.7.Bunsen-égő
6.8.Fogtechnikai laboratóriumi kézieszközök (viaszkés, laboratóriumi
csipesz stb.)
6.9.Minipol vagy Micropol polimerizáló küvetta
6.10.Forrázó, polimerizáló berendezés
6.11.Fényre polimerizáló berendezés
6.12.Mártóviasz melegítő készülék
6.13.Gipszcsiszoló
6.14.Polírmotor, elszívóval
6.15.Kompresszor
6.16.Ultrahangos tisztító vagy gőzborotva

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 724 01 azonosító számú Fogtechnikus végzettség, 54 724 01 1000 00 00 azonosító számú Fogtechnikus szakképesítés vagy 5.4 szintű egészségügyi szakmacsoporton belüli szakirányú ismereteket tartalmazó szakképesítés vagy ennek megfelelő, OKJ előtti, államilag elismert szakirányú szakképesítés kompetenciaméréssel a Fogtechnikus szakképesítés követelménymoduljaiból.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 23. sorszámú Geriátriai és krónikus beteg szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 07

1.2. Szakképesítés-ráépüléssel megnevezése: Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Geriátriai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint, önállóan, illetve az ellátó team tagjaként egészségügyi intézményekben.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni

- az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni

- az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani

- a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni

- segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal

- egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni

- a betegedukációban közreműködni

- a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni

- a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni

- az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni

- az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni

- a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni

- munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani

- szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11150-12Geriátriai és krónikus beteg szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11150-12Geriátriai és krónikus beteg
szakápolás
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási feladatok elvégzése a geriátriai és krónikus betegellátásban

A vizsgafeladat ismertetése: Az ápolási folyamat önálló megvalósítása feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján: ápolási diagnózisok meghatározása geriátriai kórképekre, ápolási tervet készítése a beteg életkori sajátosságának, és aktuális állapotának megfelelően" az ápolási célkitűzéssel korreláló ápolási tevékenységek teljes körűen kivitelezése és dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Gyógyszerelő kocsi
6.3.Kötözős kocsi
6.4.Infúziós, injekciós eszközök
6.5.Légútbiztosítás eszközei
6.6.Mesterséges táplálás eszközei
6.7.Vizelet- és székletfelfogó eszközök
6.8.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.9.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.10.Riasztás eszközei
6.11.Monitorozás eszközei
6.12.Felnőtt ápolás, szakápolás eszközei
6.13.Kényelmi és gyógyászati segédeszközök
6.14.Oxigénterápia eszközei
6.15.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.16.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.17.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.18.Alapszintű újraélesztés eszközei (szimulátor)

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 24. sorszámú Gyakorló ápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló ápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700[17]

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁltalános ápoló
3.1.3.Gyakorló ápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ápolási folyamat megvalósításában részt venni

- tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni

- munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

- alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, és/vagy közösség szükségleteinek megfelelően

- vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni

- megfigyelő tevékenységet végezni

- a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni

- az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani

- a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11151-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
4.7.11152-12Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[18]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[19]

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11151-12Diagnosztikus és terápiás
beavatkozások felnőtt betegnél
gyakorlati
5.2.7.11152-12Egészségnevelő és -fejlesztő
tevékenység
szóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése:

Feladatleírásban rögzített diagnosztikus és/vagy terápiás beavatkozás körüli ápolási feladatok (betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és kapcsolódó dokumentációs feladatok) elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60% 5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11221-12Alapápolás
11110-12Egészségügyi alapismeretek
11222-12Klinikumi ismeretek
11151-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
11152-12Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél, Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.3.A beteg ember komfortérzésének biztosításához szükséges eszkö-
zök
6.4.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.5.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.6.Dokumentációk
6.7.Életjelek mérésére szolgáló eszközök
6.8.EKG készülék
6.9.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-
zök
6.10.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.11.Vércukor meghatározó készülék
6.12.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök
6.13.Ápolási fantom
6.14.Felszerelt kötöző kocsi
6.15.Felszerelt ágyazó kocsi
6.16.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.17.Diagnosztikai és terápiás beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.18.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.19.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.20.Szakmai dia- és fóliasorozatok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

7.2. A Gyakorló ápoló szakképesítés képzésének szervezésekor figyelembe kell venni a szakképesítések elismeréséről szóló Európai Parlament és Tanács 2005/36/EK. irányelvének, 3. szakasz 31. cikkében, valamint az V. mellékletében előírt minimálisan kötelező képzési feltételeket.

7.3. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.[20]

A 25. sorszámú Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-700[21]

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóGyakorló csecsemő és gyermekápoló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően . Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

A szakápoló irányítása mellett:

Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával

Részt vesz az ápolási folyamat megvalósításában

Alapápolást végez

Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz

Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során

Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az ellátást/riaszt

Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban, egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban

Tevékenységét az egészségügyi dokumentációban az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások szerint rögzíti

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- az ellátást a gyermek és családja, illetve a közösség testi, lelki, szociokulturális jellemzőinek figyelembevételével végezni

- részt venni az ápolási folyamat megvalósításában

- egyénre szabott alapápolást nyújtani, amely a beteg vagy egészséges gyermek szükségleteinek kielégítésére irányul

- a prevenciós és rehabilitációs folyamatok megvalósításában közreműködni

- részt venni a biztonságos ápolási környezet megteremtésében

- a betegellátás során alkalmazott eszközöket adekvátan alkalmazni, karbantartani

- részt venni a beteg állapotváltozásainak észlelésében, értelmezésében

- munkáját az ápolás etikai normák, az érvényes jogszabályok és minőségbiztosítási elvek alapján végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.611153-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
4.711154-12Egészségfejlesztés
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:[22]

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:[23]

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11153-12Diagnosztikus és terápiás
beavatkozások
gyakorlati
5.2.7.11154-12Egészségfejlesztésszóbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz kapcsolódó ápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten az orvos által indikált beavatkozás körüli ápolási feladatok (betegtájékoztatás, előkészítés, beavatkozás alatti asszisztálás, betegmegfigyelés, vizsgálati minta laboratóriumba juttatása és a kapcsolódó dokumentációs feladatok) elvégzése.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Diagnosztikus és terápiás beavatkozások, Egészségfejlesztés követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11221-12Alapápolás
11110-12Egészségügyi alapismeretek
11222-12Klinikumi ismeretek
11153-12Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
11154-12Egészségfejlesztés

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7.A beteg ember komfort érzésének biztosításához szükséges eszkö-
zök
6.8.Betegágy és tartozékai, éjjeli szekrény, karosszék
6.9.A beteg kényelmét szolgáló eszközök
6.10.Testsúly, testmagasság és derékkörfogat mérésére szolgáló eszkö-
zök
6.11.Infúzió és injekció adásához szükséges eszközök (fantomok)
6.12.Vércukor meghatározó készülék
6.13.Vércsoport meghatározásához szükséges eszközök
6.14.Felszerelt kötöző kocsi (fantomok)
6.15.Felszerelt ágyazó kocsi
6.16.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.17.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.18.Gyógyszerelő kocsi
6.19.Műszerelő asztal
6.20.Légútbiztosítás eszközei
6.21.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.22.Intenzív ellátás eszközei
6.23.Transzfuziológiai eszközök
6.24.Reanimatológia eszközei
6.25.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.26.Egyszerhasználatos, steril eszközök a diagnosztikus és terápiás
eljárások kivitelezéséhez
6.27.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillométer, spirométer,
ergométer, audiométer, látásvizsgálat eszközei stb.)
6.28.Alap EKG készülék
6.29.Demo defibrillátor
6.30.Riasztás eszközei
6.31.Monitorozás eszközei
6.32.Gyermekápolás, szakápolás eszközei
6.33.Inhaláció végzésének eszközei
6.34.Oxigénterápia eszközei
6.35.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.36.Diabetes beteg ellátásához szükséges eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

7.2. Iskolarendszeren kívüli szakképzés csak az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2014. évi kiírásához kapcsolódó Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program keretében indítható az egészségügyért felelős miniszter által erre kijelölt intézmény által.[24]

A 26. sorszámú Gyakorló gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 720 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló gyógyszertári asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 55 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 45 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátásiGyakorló gyógyszertári asszisztens
3.1.3.asszisztensGyógyszertári kisegítő asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló gyógyszertári asszisztens a gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket gyakorolja, az áru átvételének előkészítési folyamataiban vesz részt.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni

- gyógyszerkészítésnél segédkezni

- a gyógyszerformákat önállóan kialakítani

- gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni

- az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni 3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel
4.7.11156-12Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11155-12Gyógyszertári adminisztráció és
ügyvitel
írásbeli
5.2.7.11156-12Gyógyszerkészítés,
gyógyszertechnológia
gyakorlati
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-írásbeli
ság

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári ügyvitel és gyógyszerkészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerkészítési alapműveletekben, gyógyszerformák kialakításában, gyógyszertechnológiai eljárásokban közreműködik, dokumentál, gazdasági ügyviteli feladatokat végez. Segédkezés gyógyszerkészítésnél, gyógyszerformák önálló kialakítása.

Gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységek, áru átvételének előkészítési folyamataiban való részvétel.

A vizsgafeladat időtartama: 20perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertári nyilvántartások vezetése, gyógyszerkészítéshez kapcsolódó számítási feladatok.

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia köveelménymodulok témaköreit, a Klinikumi ismeretek követelménymodul témaköreiből az Anatómia-élettan, Általános kórtan, Gyógyszertani alapismeretek és Belgyógyászat témaköröket, valamint az Egészségügyi alapismeretek követelménymodul témaköreiből a Szakmai jogi és etikai ismeretek, a Népegészségügy az Egészségfejlesztés témaköröket tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel és a Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia modulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.3.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.4.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.7.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.8.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.9,Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.10.Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.11..Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,
tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétje-
lű, osztott, szeszfokoló (60-100 fok mérési tartományú), hőmérő
(belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésére
alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger, kobalt üveg,
lepárló csésze, Bunsen égő, vagy ennek megfelelő erősségű lángot
biztosító eszköz)
6.12..Mérés eszközei - hitelesített mérlegek:
- méréstartomány: 0-15 kg, leolvasási pontosság: 10 g
- méréstartomány: 0-2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g
- méréstartomány: 0-200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az
aszeptikus gyógyszerkészítéshez is
6.13..Általános laboratórium eszközök:
- exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel
- infralámpa
- kanalak (fém, műanyag)
- reszelő, illetve daráló
- üveggyöngy
6.14..Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:
- Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz
- Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)
- Porfirizátor
- egyszerhasználatos steril gumikesztyű
6.15..Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei
(főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek-
állvánnyal, főzőedény)
6.16..Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (spatu-
lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)
6.17..Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,
illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla
(citdivid)
6.18..Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan, po-
rosztó kártyák, szitasorozat)
6.19..Csomagolóanyagok, szignatúrák
6.20..Gyógyszertár bélyegző, annuláló bélyegző

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

Telefonszám: 06-1 351-948306-1 351-9483

Fax: +36 1 351-9485

E-mail cím: hivatal@mgyk.hu

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője
Gyakorló képi diagnosztikai nukleáris medicina és
sugárterápiás asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterápiában szakorvos, vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában.

Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és - tájékoztatási feladatokat lát el.

Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen-átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni;

- a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina vizsgálatokat elvégezni, a radiofarmakonok beadásánál és az izotópterápiánál segédkezni;

- a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás kezelést végezni;

- mindhárom területen a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket előírásszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni;

- feladatait szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 10Képi diagnosztikai, nukleáris me-
dicina és sugárterápiás asszisztens
szakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11157-12A képi diagnosztika alapjai
4.7.11158-12A nukleáris medicina alapjai
4.8.11159-12A sugárterápia alapjai
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11157-12A képi diagnosztika alapjaiírásbeli és gyakorlati
5.2.7.11158-12A nukleáris medicina alapjaiszóbeli és gyakorlati
5.2.8.11159-12A sugárterápia alapjaiszóbeli és gyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségireírásbeli
épülő képzések esetén)
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatot végez

A vizsgafeladat ismertetése: A radiológiai osztályon a képi diagnosztikai vizsgálatot előkészíti, kivitelezi a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával, a beteg klinikai állapotától függően. A vizsgálat során betegirányítást, betegtájékoztatást, beteggondozást végez. A röntgenfelvétel/ek minőségét megítéli. A vizsgálat befejezését követően az elkészített röntgenfelvételt demonstrálja.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatot és kezelést végez

A vizsgafeladat ismertetése: A nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatot elvégzi, az izotópkezelést előkészíti a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával. A vizsgálat/kezelés során betegirányítást, betegtájékoztatást, beteggondozást végez.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras kezelést végez

A vizsgafeladat ismertetése: A sugárterápiás osztályon a sugárterápiás kezelést előkészíti, kivitelezi a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával, a beteg klinikai állapotától függően. A terápiás kezelés során betegirányítást, betegtájékoztatást, beteggondozást végez.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatok és kezelések

A vizsgafeladat ismertetése: Szóbeli vizsgafeladatok az alábbi témakörökből:

Anatómia-élettan

Képi diagnosztika

Sugárvédelem-dozimetria

Sugárbiológia

Sugárfizika

Radiológiai vizsgálómódszerek

Digitális képalkotás és képtárolás

Kontrasztanyagok és alkalmazásuk, szövődmények elhárítása

Dokumentáció, betegirányítás és -tájékoztatás

Sürgősségi ellátás

Képalkotó berendezések

A koponya ép és kóros morfológiája

A gerinc ép és kóros morfológiája

A mellkas és mellkasi szervek ép és kóros morfológiája

A has ép és kóros morfológiája

A kismedence ép és kóros morfológiája

A végtagok ép és kóros morfológiája

Betegbiztonság

Nukleáris medicina

A radioaktív izotópok klinikai alkalmazásának elméleti alapjai

Sugárfizika, radioaktív sugárzások

Sugárbiológia

Sugárvédelem.

Dózisfogalmak

A radiofarmakológia alapjai

Meleglabor munka (generátor, izotópos jelzés, radioaktív hulladékkezelés)

Izotópdiagnosztikai berendezések (gamma-kamera, SPECT, PET) felépítése, működési elve

Izotópdiagnosztikai eljárások alapjai:

endokrinológiai, csont/ízületi, neurológiai, kardiológiai, pulmonológiai, nefrourológiai, gasztroenterológiai, hematológiai izotópdiagnosztikai módszerek

Gyulladásszcintigráfia

Onkológiai izotópdiagnosztika

Radioizotóp-terápia

Betegbiztonság

Sugárterápia

Sugárterápiás gépek, berendezések felépítése, működési elve

Nukleáris medicina terápia

Bőrtumorok és sugárterápiás kezelésük

Fej-nyaki tumorok és sugárterápiás kezelésük

Tüdődaganatok és sugárterápiás kezelésük

A colorectalis rendszer daganatai - malignus lymphomák és sugárterápiás kezelésük

Nőgyógyászati tumorok és sugárterápiás kezelésük

Urológiai tumorok és sugárterápiás kezelésük

Központi idegrendszer daganatai és sugárterápiás kezelésük

Sürgősségi sugárterápia

Tüneti és palliatív sugárterápia

A sugármellékhatások tüneti kezelése

Betegbiztonság

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.18.Képalkotó berendezések
6.19.Kontrasztanyagok és radiofarmakonok, azok bejuttatásának eszkö-
zei
6.20.Az előkészítés során alkalmazott eszközök, műszerek
6.21.Aszepszis-antiszepszis eszközei
6.22.Védőfelszerelések
6.23.Készenléti táska
6.24.Készenléti gyógyszerek és infúziók
6.25.Elsősegélynyújtás eszközei
6.26.Szabad légutak biztosításának eszközei
6.27.Dokumentáció, archiválás eszközei
6.28.Fotótechnikai eszközök
6.29.Sugárterápiás egység (lineáris gyorsítóval)
6.30.Audiovizuális eszközök
6.31.Képi diagnosztikai oktatásra alkalmas demonstrációs terem
6.32.Egyéni védőeszközök
6.33.Oxigénterápia eszközei
6.34.Újraélesztés eszközei
6.35.Nukleáris medicina mérőhelyek (üreges mérőhely és aktivitás-
kalibrátor)
6.36.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.37.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.38.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.39.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.40.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.41.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.42.Fertőtlenítőszerek és eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 28. sorszámú Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensGyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végeznek. Végezhető tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, minták előkészítése, néhány mérésfajta elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a vonatkozó előírásokat betartani

- a betegeket kompetenciájának megfelelően tájékoztatni

- kislabor vizsgálatokat végezni

- vért venni

- adatokat rögzíteni és ellenőrizni a kész leleteket kiadni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 12Klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11160-12Általános laboratóriumi ismeretek
4.7.11161-12Klinikai kémiai vizsgálatok
4.8.11162-12Hematológiai és hemosztazeológiai vizsgálatok
4.9.11163-12Mikrobiológiai vizsgálatok
4.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.11.11499-12Foglalkoztatás II.
4.12.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11160-12Általános laboratóriumi ismere-
tek
írásbeli
5.2.7.11161-12Klinikai kémiai vizsgálatokírásbeli
5.2.8.11162-12Hematológiai és
hemosztazeológiai vizsgálatok
írásbeli
5.2.9.11163-12Mikrobiológiai vizsgálatokírásbeli
5.2.10.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.11.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.12.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi alaptevékenységek elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A vett vagy érkeztetett minta előkészítése, a vizsgálat kivitelezése, dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témakörökből kerülnek összeállításra: laboratóriumi eszközök és műszerek, minőségbiztosítás, anatómia-élettan, kórélettan, mintavételi eljárások, mintavételi eszközök, vérvétel, adatrögzítés, elválasztástechnika, vegyszerismeret, műszer- és méréstechnika, fotometria, elektrokémia, hematológiai alapismeretek, klinikai kémia, alkalmazott szervetlen kémia, alkalmazott szerves kémia, biokémia, alkalmazott patobiokémia, mikrobiológiai alapismeretek, hemosztazeológiai alapok, hisztokémiai alapok, oldatkészítés, bakteriológiai minták, parazitológiai minták, mikológiai minták, táptalajok.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Laboratóriumi Információs Rendszer (LIR)
6.3.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.4.Hematológiai analizátor
6.5.Klinikai kémiai analizátor
6.6.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, hűtőszekrény
6.7.Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.8.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.9.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.10.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.11.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.12.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.13.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.14.Fertőtlenítőszerek és eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 29. sorszámú Gyakorló mentőápoló megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 723 03

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló mentőápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóGyakorló mentőápoló

3.2. A s zakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.

A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg ellátásában közreműködik.

Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a helyszín biztonságosságát felmérni

- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint, az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett felmérni

- a betegeket/sérülteket állapotuk/sürgősség/időfaktor szerint osztályozni

- az akut életveszélyt elhárítani, a beteg állapotrosszabbodását megakadályozni

- a sürgősségi betegellátásban közreműködni

- a mentéstechnikai eszközöket alkalmazni, karbantartani

- immobilizációs technikákat alkalmazni

- mentésszervezési, betegszállítás szervezési feladatokat ellátni

- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.31 723 01Betegkísérőrészszakképesítés
3.3.4.55 723 11Mentőápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11165-12Mentéstechnika
4.7.11164-12Logisztika
4.8.11166-12Sürgősségi betegellátás
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11221-12Alapápolásgyakorlati
5.2.4.11110-12Egészségügyi alapismeretekírásbeli és szóbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli
5.2.6.11165-12Mentéstechnikagyakorlati
5.2.7.11164-12Logisztikaírásbeli
5.2.8.11166-12Sürgősségi betegellátásgyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11.11500-12Munkahelyi egészség és
biztonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mentéstechnika és Sürgősségi betegellátás követelménymodulok témaköreiből összeállított feladatok ellátása. A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs és szimulációs feladatok megoldása, végrehajtása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Az oxyológiai ellátással kapcsolatos dokumentáció készítése

A vizsgafeladat ismertetése: Esetleírás alapján menetlevél és esetlap kitöltése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Alapápolás, Egészségügyi alapismeretek, Klinikumi ismeretek, Metéstechnika, Logisztika, Sürgősségi betegellátás szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3.Felszerelt mentő gépkocsi
6.4.Felszerelt esetkocsi
6.5.Immobilizáció eszközei
6.6.Elsősegélynyújtás eszközei
6.7.Mentéstechnikai eszközök
6.8.Reanimációs fantom
6.9.Szüléslevezetés eszközei
6.10.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.11.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.12.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.13Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.14.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.15.Fertőtlenítőszerek és eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 30. sorszámú Gyakorló szövettani asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 725 04

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló szövettani asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensGyakorló szövettani asszisztens

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutató helyek, gyógyszergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik, orvos diagnosztikai laboratóriumi analitikus, hisztokémiai - immunhisztokémiai szakasszisztens, szövettani szakasszisztens és szövettani asszisztens irányítása mellett. Feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket működtet, használ. Felhasználói szinten számítógépet kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különböző minőségbiztosítási módszereket követ.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni

- fixáló és egyéb oldatokat készíteni

- szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni

- szövettani anyagokat vízteleníteni

- szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni

- fagyasztott metszetet készíteni, festeni

- méréstechnikai műveleteket végezni

- festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni

- automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani

- fénymikroszkópot használni

- mikrohullámú technikát alkalmazni

- speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni

- szövettani mintákat archiválni, tárolni

- minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 16Szövettani asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11221-12Alapápolás
4.4.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.6.11167-12Hisztotechnikai alapismeretek
4.7.11168-12Minőségbiztosítási alapismeretek
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.4.11221-12Alapápolásgyakorlati és szóbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekszóbeli és írásbeli
5.2.6.11167-12Hisztotechnikai alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.7.11168-12Minőségbiztosítási alapismere-
tek
írásbeli
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli
s

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hisztológiai technikai alapműveletek

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített szövettani minta átvétele és feldolgozása mikroszkópos vizsgálathoz.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:Írásbeli vizsgafeladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4.. Szakmai követelmények fejezetben megadott Hisztotechnikai alapismeretek, Minőségbiztosítási alapismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hisztológiai technikai alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.. Szakmai követelmények fejezetben megadott Hisztotechnikai alapismeretek, Minőségbiztosítási alapismeretek követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Kórszövettani labor felszerelése (táramérlegek, analitikai mérle-
gek, pH-mérők, termosztátok, laboratóriumi centrifugák,
mikrotómok és a hozzá tartozó kiegészítő felszerelések, vízmelegí-
tők, mikrohullámú készülékek, hűtőszekrények, kriosztát, mágne-
ses keverő, fénymikroszkópok, sztereomikroszkópok,
mikropipetták, automata adagolók, ultratermosztát, rázógépek),
figyelembe véve a mindenkori hatályos minimumfeltételt
6.3.Általános laboratóriumi mérőeszközök
6.4.Festő-, beágyazó- , kiágyazó és egyéb szövettani vizsgáló automa-
ták
6.5.Bemutató eszközök
s6.6..Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.7.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.8..Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.9.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.10.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok
6.11.Fertőtlenítőszerek és eszközök

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 31. sorszámú Gyermek intenzív szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 08

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyermek intenzív szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év gyermekintenzív osztályon, ápoló munkakörben töltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóGyermek intenzív szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyermek intenzív szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező gyermekápoló, aki felkészültsége, manuális készségei alapján képes a kritikus, életveszélyes állapotú gyermekek ápolására, vitális paramétereik monitorizálására és az ellátást végző team-ben való együttműködésre.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- fizikális és eszközös betegvizsgálatot, megfigyelést végezni

- laboratóriumi vizsgálatokat végezni

- életmentő beavatkozásokban segédkezni, szükség esetén elvégezni a tevékenységet

- különböző diagnosztikus és terápiás beavatkozásokban közreműködni

- speciális ápolási feladatokat ellátni

- monitorizálni a folyadékegyensúly zavarainak testi és laboratóriumi tüneteit

- felismerni a perifériás és centrális keringési elégtelenség okait, tüneteit, azok kezelésében aktívan részt venni felismerni az eszméletvesztéssel, tudatzavarral járó állapotokat

- az égések, mérgezések, traumák szervezetre gyakorolt hatásait felismerni, ellátásukban aktívan részt venni

- megfelelő kommunikációt alkalmazni

- munkáját hivatásként gyakorolni, betartani annak etikai normáit

- felismerni a szülést követően az újszülött-koraszülött életveszélyes állapotait, a fejlődési rendellenességeket

- felismerni a fertőzések kapcsán kialakult életveszélyes állapotokat, kezelésükben aktívan részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 02Csecsemő és gyermekápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11169-12Gyermek intenzív terápia
4.4.11170-12Beavatkozások, intenzív ellátások
4.5.11171-12Gyermek intenzív szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11169-12Gyermek intenzív terápiagyakorlati
5.2.4.11170-12Beavatkozások, intenzív ellátá-
sok
gyakorlati
5.2.5.11171-12Gyermek intenzív szakápolásgyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Intenzív terápiához, beavatkozásokhoz kapcsolódó szakápolási feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs feladatok megoldása, szakápolás végrehajtása

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4.. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Dokumentálás eszközei
6.7.Gyermekápolás, gondozás eszközei
6.8.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.9.Légútbiztosítás eszközei
6.10.Reanimatológia eszközei
6.11.Beavatkozás műszerei, eszközei
6.12.Riasztás eszközei
6.13.Monitorizálás eszközei
6.14.Diagnosztikai eszközök
6.15.Dializálás eszközei
6.16.Intenzív ellátás eszközei
6.17.Transzfúzió eszközei

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 32. sorszámú Gyógy- és sportmasszőr megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógy- és sportmasszőr

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3332Fizioterápiás asszisztens, masszőrGyógymasszőr
3.1.3.Sportmasszőr
3.1.4.Gyúró
3.1.5.Hidromasszőr
3.1.6.Masszőr (fürdősmasszőr)

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos, vagy vezető gyógytornász szakmai irányítása és felügyelete mellett gyógymasszázst, valamint hidro- és balneoterápiás kezeléseket végez. Teamben dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Gyógyfürdőkben, fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzet javító szolgáltatást nyújt, frissítés céljából masszázst, hidro-és balneoterápiás kezeléseket végez. Sportmasszőri feladatait a sportolók sportteljesítményének megőrzésében, fokozásában és a sportsérülések utáni rehabilitációban látja el, kompetenciájának megfelelően önállóan, vagy az edző, szakedző, sportorvos felügyeletével és irányítása mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- betegmegfigyelést végezni

- állapotfelmérést végezni

- a team tagjaival szaknyelven kommunikálni

- svédmasszázst, szegmentmasszázst, kötőszöveti masszázst, perioszteális masszázst végezni

- passzív kimozgatást végezni

- hidro- és balneoterápiás kezeléseket végezni

- sport- és gyógymasszázst végezni

- munkájához kapcsolódó dokumentációkat vezetni

- betartani a higiénés, valamint környezetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat

- egészségnevelési feladatokat ellátni ,

- részt venni a rehabilitációban

- elsősegélyt nyújtani

- anatómiai, élettani, kórélettani, valamint klinikai ismereteket a munkája során alkalmazni

- sportsérüléseket felismerni, orvos utasítására és vele együttműködve ellátni

- edzésciklusnak megfelelő hagyományos és kiegészítő masszázsfogásokat alkalmazni

- sportsérülések megelőzésében közreműködni

- részt venni az edzésprogram kialakításában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.4.11221-12Alapápolás
4.5.11222-12Klinikumi ismeretek
4.611172-12Masszázs elméleti alapjai
4.711173-12Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
4.811174-12Gyógy- és sportmasszázs
4.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.10.11499-12Foglalkoztatás II.
4.11.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.4.11221-12Alapápolásírásbeli és szóbeli
5.2.5.11222-12Klinikumi ismeretekírásbeli és szóbeli
5.2.6.11172-12Masszázs elméleti alapjaiírásbeli
5.2.7.11173-12Masszázstechnikák és kiegészítő
terápiák
gyakorlati
5.2.8.11174-12Gyógy- és sportmasszázsgyakorlati
5.2.9.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.10.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.11..11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák, valamint gyógy- és sportmasszázs

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített, szituációs feladatok alapján masszázstechnikák kivitelezése és kiegészítő terápiák bemutatása. Szituációs feladatok végrehajtása, gyógy- és sportmasszőri feladatok kivitelezése, betegségek, sportsérülések kezelése, hidroterápiás kezelések és kiegészítő terápiák alkalmazása betegségek és sérülések megoldása érdekében.

A vizsgafeladat időtartama: 30perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11172-12Masszázs elméleti alapjai
11173-12Masszázstechnikák és kiegészítő terápiák
11174-12Gyógy- és sportmasszázs

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét, ezen felül

11110-12Egészségügyi alapismeretek
Szakmai jogi és etikai ismeretek, Népegészségügy, Egészségfejlesztés,
Kommunikáció témaköreit
11222-12Klinikumi ismeretek
Anatómia-élettan, Általános kórtan, Belgyógyászat, Sebészet és traumatoló-
gia, Elsősegélynyújtás - első ellátás ismereteihez tartozó témaköröket

is tartalmazzák.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Masszőrpad
6.3.Masszőrszék
6.4.Habszivacs matrac
6.5.Csontváz
6.6Reanimációs fantom
6.7.Elsősegélynyújtás eszközei
6.8.Oktatási eszközök
6.9.Egészségügyi textíliák
6.10Fertőtlenítőszerek és eszközök
6.11.Hidro- és balneoterápia eszközei
6.12.Gerincnyújtó gravitációs pad (ún. denevér ágy)
6.13.Oktatástechnikai eszközökkel felszerelt szaktante-
rem/demonstrációs terem
6.14.Alapvető ápolási és kényelmi eszközök, berendezések
6.15.Dokumentációk, informatikai berendezések (hardver és szoftver,
valamint perifériák)
6.16.Betegmegfigyelés eszközei és műszerei
6.17.Egyszerűbb diagnosztikus és terápiás beavatkozáshoz szükséges
eszközök, felszerelések, fantomok

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 33. sorszámú Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 726 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5113Bolti eladóGyógyászati segédeszköz-forgalmazó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyászati segédeszköz-forgalmazó tevékenységi körében végzi a forgalmazható gyógyászati segédeszközök és gyógyászati segédeszköz szaküzletben forgalmazott orvostechnikai eszközök kiszolgálását.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- Alkalmazni a helyes vénykezelési technikákat

- Értelmezni az orvosi indikációkat

- Elvégezni a vásárlók testközeli és testtávoli segédeszközökkel való kiszolgálását

- Elvégezni a vásárlók gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazott orvostechnikai eszközökkel történő kiszolgálását

- Esetenként méretvételi eljárásokat alkalmazni

- Az eszközök próbáját, ellenőrzését kiadás előtt elvégezni

- Tanácsot ad a gyógyászati segédeszköz használatára, tisztántartására, karbantartására vonatkozóan

- Elvégezni a kisebb igazításokat, beállításokat a gyógyászati segédeszköz boltokban, a hatályos jogszabály szerint forgalmazható eszközök esetében

- Megfelelően kommunikálni a vásárlóval

- Reklamációt kezelni

- Pénzügyi, számviteli bizonylatokat kezelni

- Alkalmazni a forgalmazáshoz kapcsolódó jogszabályokat

- Tisztán tartani az üzlethelyiséget, a próbafülkét, kezelni a hulladékot

- Fertőtleníteni a próbára ajánlott eszközöket, illetve a szükséges felületeket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11175-12Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret
4.4.11176-12Gyógyászati segédeszköz szakismeret
4.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11175-12Gyógyászati segédeszköz-
forgalmazói alapismeret
írásbeli és szóbeli
5.2.4.11176-12Gyógyászati segédeszköz szak-
ismeret
gyakorlati
5.2.5.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire
épülő képzések esetén)
írásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban foglaltaknak megfelelően a vásárló fogadása, a vásárlási szándék felmérése, se gédeszköz, gyógyászati segédeszköz boltban forgalmazott orvostechnikai termék adekvát ajánlása, vagy a vény értelmezése kezelése . A vényen szereplő eszköz kiszolgálása,helyettesíthetőség meghatározása

Méretvétel, eszköz-kiválasztás, kiválasztott eszköz biztonságos és szakszerű használatának, műszaki paramétereinek, tisztításának bemutatása. Az eladáshoz kapcsolódó számviteli és pénzügyi bizonylatok, számlák kitöltése. A vevő általános és fogyasztóvédelm tájékoztatása, szükség esetén problémakezelés

A vizsgafeladat időtartama: 30perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret, Gyógyászati segédeszköz szakismeret

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott

11175-12Gyógyászati segédeszköz-forgalmazói alapismeret
11176-12Gyógyászati segédeszköz szakismeret

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.4.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.5.Számítógép szoftverekkel (készletező, számlázó, stb.), perifériák,
nyomtatók
6.6.Pénztárgép
6.7.Mozgásszervi betegségek kezelésében használatos, GYSE boltban
forgalmazható gyógyászati segédeszközök
6.8.Mérő funkcióval ellátott, GYSE boltban forgalmazható gyógyá-
szati segédeszközök
6.9.Házi betegápolásban használatos gyógyászati segédeszközök
6.10.Sorozat és egyéni gyártású eszközök
6.11.Testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszközök
6.12.GYSE boltban forgalmazható orvostechnikai eszközök
6.13.Tisztító szerek, vegyszerek, fertőtlenítőszerek és eszközök
6.14.Egyszer használatos és fogyóeszközök, próbához szükséges esz-
közök
6.15.Hulladékkezelés és tárolás eszközei
6.16.Esősegélynyújtás eszközei

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 34. sorszámú Gyógyszerkiadó szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógyszerkiadó szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 720 03 Gyógyszertári asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év gyógyszertári asszisztensként eltöltött szakmai gyakorlat[25]

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási
asszisztens
Gyógyszerkiadó szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles és a vénynélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb, gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást, tanácsadást végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- expediálásban részt venni

- önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.4.55 720 03Gyógyszertári asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11177-12Gyógyszerkiadással kapcsolatos komplex tevékenységek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11177-12Gyógyszerkiadással kapcsolatos
komplex tevékenységek
gyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszerkiadás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően: gyógyszerek vényre történő expediálása, gyógyszerek vény nélkül történő expediálása, egyéb gyógyszertárban forgalmazott készítmények kiadása. A gyógyszerkiadó szakasszisztens jelölt önállóan ad ki a beteg megfelelő tájékoztatása mellett kompetenciakörébe tartozó gyógyszereket és termékeket, szükség szerint gyógyszerészhez irányítja a beteget.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,
tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétje-
lű, osztott, szeszfokoló (60-100 fok mérési tartományú), hőmérő
(belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésé-
re alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger, kobalt üveg,
lepárló csésze, Bunsen-égő vagy ennek megfelelő erősségű lángot
biztosító eszköz)
6.4.Mérés eszközei - hitelesített mérlegek:
méréstartomány: 0-15 kg, leolvasási pontosság: 10 g
méréstartomány: 0-2000 g, leolvasási pontosság: 0,1 g
méréstartomány: 0-200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az
aszeptikus gyógyszerkészítéshez is
6.5.Általános laboratórium eszközök:
exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel
infralámpa
kanalak (fém, műanyag)
reszelő, illetve daráló
üveggyöngy
6.6.Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:
Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz
Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)
Porfirizátor
egyszerhasználatos steril gumikesztyű
6.7.Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszkö-
zei (főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek-
állvánnyal, főzőedény)
6.8.Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (spatu-
lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)
6.9.Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,
illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla
(citdivid)
6.10.Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan,
porosztó kártyák, szitasorozat)
6.11.Csomagolóanyagok, szignatúrák
6.12.Gyógyszertár bélyegző, annuláló bélyegző

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 720 03 azonosító számú Gyógyszertári asszisztens szakképesítés, 52 5052 01 azonosító számú Gyógyszertári asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 03 azonosító számú Gyógyszertári asszisztens szakképesítés.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

Telefonszám: 06-1 351-948306-1 351-9483

Fax: + 36 1 351-9485

E-mail cím: hivatal@mgyk.hu

A 35. sorszámú Gyógyszertári asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 720 03

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Gyógyszertári asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 45 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 55 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási
asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
3.1.3.Gyógyszertári árukiszedő
3.1.2.Gyógyszertári asszisztens egészségügyi intézetben

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt a szakellátásban. Segíti, illetve kiegészíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer-kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény-forgalmazás területein is.

A szakképesítéssel-ráépüléssel rendelkező képes:

- gyógyszertári adminisztratív, ügyviteli és készletezéssel kapcsolatos feladatokat végezni

- segédkezni a gyógyszerkészítésben,

- gyógyszerformát önállóan kialakítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 720 03Gyakorló gyógyszertári asszisztensszakképesítés
3.3.4.55 720 02Gyógyszerkiadó szakasszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11178-12Gyógyszerellátás
4.4.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott termékek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11178-12Gyógyszerellátásírásbeli és szóbeli
5.2.4.11179-12Gyógyszertárban forgalmazott
termékek
írásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyógyszertárban forgalmazott egyéb termékek kiadása, egészségnevelés, tájékoztatás

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítetten: gyógyászati segédeszközök, kötszerek, orvostechnikai eszközök, kozmetikai, babaápolási termékek, étrendkiegészítők kiadása.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 34%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 33%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.Bevizsgálás eszközei (Erlenmeyer-lombik, büretta, izzító lemez,
tégely, fogó, kémcső, kémcsőfogó, kémcsőállvány, pipetta, kétje-
lű, osztott, szeszfokoló (60-100 fok mérési tartományú), hőmérő
(belsőskálás 0,1 oC beosztású és helyiséghőmérséklet ellenőrzésére
alkalmas), tárgylemez, kézinagyító, mérőhenger, kobalt üveg,
lepárló csésze, Bunsen-égő, vagy ennek megfelelő erősségű lángot
biztosító eszköz)
6.4.Mérés eszközei - hitelesített mérlegek:
- méréstartomány: 0-15 kg, leolvasási pontosság: 10 g
- méréstartomány: 0-2000 g, leolvasási pontosság: 0,1g
- méréstartomány: 0-200 g, leolvasási pontosság: 0,01 g, külön az
aszeptikus gyógyszerkészítéshez is
6.5.Általános laboratórium eszközök:
- exszikkátor, porcelánbetéttel, szilikagéllel
- infralámpa
- kanalak (fém, műanyag)
- reszelő, illetve daráló
- üveggyöngy
6.6.Aszeptikus gyógyszerkészítés eszközei:
- Aszeptikus fülke-manipulátor vagy lamináris boksz
- Hőlég-sterilizátor (eszközsterilezéshez)
- Porfirizátor
- egyszerhasználatos steril gumikesztyű
6.7.Oldatok, illetve folyékony gyógyszerformák készítésének eszközei
(főzőpoharak, lombikok, menzúra, üvegbotok, üvegtölcsérek-
állvánnyal, főzőedény)
6.8.Kenőcsök, emulziók, szuszpenziók készítésének eszközei (Spatu-
lák, patendulák, pisztillusok mázas, tubustöltő, tubuszáró)
6.9.Kúpok készítésének eszközei (kúpkiöntő forma, hüvelyhenger,
illetve hüvelykúp kiöntő forma, buzsi gép, kúprúdosztó tábla
(citdivid)
6.10.Porok készítésének eszközei (dörzstál, pisztillusok mázatlan, po-
rosztó kártyák, szitasorozat)
6.11.Csomagolóanyagok, szignatúrák
6.12.Gyógyszertár bélyegző, annuláló bélyegző

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Gyógyszerészi Kamara

Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 86/b

Telefonszám: 06-1 351-9483, 06-1 351-9483

Fax: +36 1 351-9485

E-mail cím: hivatal@mgyk.hu

A 36. sorszámú Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 06

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év vérellátóban/kórházi transzfúziós osztályon, kórházak/klinikák laboratóriumában

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

sABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel
betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensHematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A transzfuziológiai területen dolgozó szakasszisztens vérellátókban, kórházi transzfúziós osztályon végzi munkáját. Feladatai közé tartozik a teljes vér vétele, sejtszeparátorral történő vérkomponens-gyűjtés, a vérkészítmények előállítása, a vérkészletekkel való gazdálkodás. Esetenként segédkezik a vérátömlesztések kivitelezésében. A transzplantációk szervezésével kapcsolatos tevékenységbe is bekapcsolódik. A véradók laboratóriumi kivizsgálását végzi. Betegek vércsoport-vizsgálatait végzi. A hematológiai területen dolgozó szakasszisztens kórházak, klinikák és szakrendelők laboratóriumaiban folyó diagnosztikai célú vizsgálatokat végzi. Hematológiai automatákkal, FACS-készülékkel, és más elválasztás technikákkal meghatározásokat végez. Immunkémiai és immunhisztokémiai módszerekkel markereket határoz meg. Véralvadási vizsgálatokat végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- mintát venni

- teljes vért és vérkomponenseket gyűjteni

- vérkészítményeket előállítani

- vércsoport-meghatározást végezni

- ellenanyagszűrést végezni

- véralvadási vizsgálatokat végezni

- rutin és speciális hematológiai vizsgálatokat végezni

- transzplantációhoz kapcsolódó vizsgálatokat végezni

- terápiás apheresisben részt venni

- photopheresisben részt venni

- haemopoietikus őssejtek vételében, feldolgozásában, tárolásában és kiadásában közreműködni

- haemopoietikus őssejt-donor koordinátori tevékenységet ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 12Klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11180-12Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11180-12Hematológiai ésszóbeli
transzfuziológiai vizsgálatok

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok előkészítése, kivitelezése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hematológiai/transzfuziológiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.3.Elválasztás-technikai eszközök
6.4.Hematológiai automaták
6.5.Alvadásmérő analizátor
6.6.Mikroszkóp
6.7.Vízfürdő, termosztát
6.8.Vérvételi zsákrendszerek
6.9.Vérvételi lándzsa, hemoglobinométer
6.10.Vérvételi rázómérlegek
6.11.Automata sejtszeparátorok (aferezishez) és szerelékeik
6.12.Compocool tároló- és szállítórendszer, vérszállító eszközök
6.13.Vérkészítmény centrifugák
6.14.Vérszeparáló automaták
6.15.Fehérvérsejt mentesítő szűrők- és zsákrendszereik
6.16.Vérkészítmény besugarazó készülék
6.17.Csőhegesztő készülékek
6.18.Sterilen összeillesztő készülékek
6.19.Vérkészítmény tároló hűtő-, mélyfagyasztó-készülékek
6.20.Plazma gyorsfagyasztó készülékek
6.21.Trombocita rázó-készülékek
6.22.Vércsoport-szerológiai automaták
6.23.Fertőző ágens szerológiai (immunoassay) automaták
6.24.Nukleinsav amplifikációs technika eszközei, automatái
6.25.Kémcső-, mikroplét-, gélkártya-centrifugák, sejtmosó automaták
6.26.Automata pipettorok
6.27.Mikroplét rázókészülékek
6.28.Fotométerek
6.29.Vércsoport antigének, antitestek meghatározásának kézi eszközei
6.30.Immunogenetikai vizsgálatok eszközei
6.31.Szakmai szoftverek

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 725 12 azonosító számú Klinikai laboratóriumi asszisztens

54 5018 05 azonosító számú Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

54 725 03 1000 00 00 azonosító számú Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 37. sorszámú Hospice szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 09

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Hospice szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Hospice szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő - elsősorban daganatos - betegek gondozását/ápolását végző hospice palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív mobil csoport (mobil team), illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb kórházi osztály betegellátási munkájában végez speciális ápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységet, amelynek célja a beteg és családja életminőségének javítása.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- részt venni a betegek felvételében, környezettanulmányt végezni

- felmérni a beteg és a családja szükségleteit (holisztikus megközelítésben)

- gondozási tervet készíteni a terminális beteg számára

- folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát

- az orvos utasítása alapján, a team-munka keretében palliatív, szupportív terápiát alkalmazni

- elvégezni a speciális hospice szakápolói feladatokat

- tanatológiai ismeretei alapján megfelelő módon segíteni a beteget és családját a haldoklás különböző szakaszaiban

- részt venni a beteg és családja lelki gondozásában kompetenciáján belül

- a betegek halála után támogatni a hozzátartozókat a gyász időszakában

- szervezni és összehangolni a hospice-palliatív ellátó team munkáját

- kapcsolatokat tartani az egyéb ellátó intézményekkel és szervezetekkel

- a hospice nonprofit jellegének megfelelően segíteni a források felkutatásában és forrásfejlesztésben

- a hospice munkával kapcsolatban felvilágosító, népszerűsítő (PR) tevékenységet végezni a halál tabu-oldása céljából

- rendszeresen részt venni stresszkezelő egyéni- vagy csoportmunkában

- szakszerűen és folyamatosan dokumentálni az elvégzett munkát, jelentéseket összeállítani

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11181-12Hospiceszakápolás
4.4.11182-12Koordinációs ismeretek |

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modnlzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11181-12Hospice szakápolásgyakorlati
5.2.4.11182-12Koordinációs ismeretekírásbeli és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Hospice ellátáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján szituációs feladatok elvégzése, szakápolási feladatok kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oxigénterápia eszközei
6.3.Infúziós terápia eszközei
6.4.Kényelmi eszközök
6.5.Sebimitációs készlet, decubitus ellátó modell
6.6.Sebkezelés eszközei
6.7.Inhalálás eszközei
6.8.Váladékszívás eszközei
6.9.EKG készülék (12 csatornás)
6.10.Szakápolás eszközei
6.11.Monitorozás eszközei
6.12.Tartós fájdalomcsillapítás eszközei
6.13.Transzfúziós terápia eszközei
6.14.Légútbiztosítás, reanimáció eszközei
6.15.Dokumentálás, archiválás eszközei
6.16.TENS készülék
6.17.Célzott mozgást segítő eszközök

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 38. sorszámú Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 07

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 16 Szövettani asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensImmunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai
szakasszisztens
3.1.3.Kórszövettani, szövettani szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A hisztokémiai, immunhisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens az egyetemek anatómiai, patológiai, igazságügyi orvostani intézeteiben valamint a kórházak patológiai osztályán, illetve molekuláris biológiai vizsgálatokat végző kutatóhelyeken szövettani, immunhisztokémiai és molekuláris diagnosztikai tevékenységet végez.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a szöveti alkotóelemek (sejtek, extracelluláris mátrix komponensek), illetve molekula-típusok (szénhidrátok, zsírok, fehérjék, nukleinsavak) valamint fém ionok, pigmentek és enzimek morfológiai kimutatását végezni,

- az alkalmazott szövettani és enzimhisztokémiai reakciók/festések elméleti alapjait patológiailag alkalmazni,

- a feltüntetett szövetalkotókat mikroszkóposán felismerni az immunológia és az immunhisztokémia elméletére alapozva,

- az immunreakciókhoz szükséges reagensek, szövetelőkészítő, inkubációs eljárások reakció-specificitásra gyakorolt, illetve érzékenységre gyakorolt hatások, a korszerű immunhisztokémiai módszerek, a legfontosabb tumor-típusok, immunfenotípus jegyek, illetve a tumorok viselkedését, vagy kezelhetőségét előrejelző legfontosabb prognosztikus markereket kimutatni,

- mikrohullámú módszert alkalmazni különböző fixálási, beágyazási eljárásokban a hiszto- és immunhisztokémia területén, a molekuláris biológia alapfogalmainak ismeretében,

- a molekuláris diagnosztikában/kutatásban alkalmazott legalapvetőbb módszereket önállóan vagy irányítás mellett /a kromogén-alapú, ill. fluoreszcens in situ hibridizáció (CISH ill. FISH; CGH), a polimeráz lánc-reakció (PCR ill. RT-PCR) és a DNS-szekvenálási technológia elve szerint/a gyakorlatban alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 16Szövettani asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11183-12Hisztokémiai eljárások
4.4.11184-12Immunhisztokémiai eljárások
4.5.11185-12Molekuláris patológiai eljárások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11183-12Hisztokémiai eljárásokgyakorlati és írásbeli
5.2.4.11184-12Immunhisztokémiai eljárásokgyakorlati és írásbeli
5.2.5.11185-12Molekuláris patológiai eljárásokgyakorlati és írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A gyakorlati munkafeladat(ok) elvégzése

A vizsgafeladatok ismertetése: Gyakorlati vizsgafeladatok az alábbi feladatokból, feladatcsoportokból

Műszer- és méréstechnikai alapműveletek végzése,a mérlegek használata és ellenőrzése, a térfogatmérő üveg és műanyag eszközök használata és ellenőrzése ezen belül: pipetták, mikropipetták, adagolók, mikroadagolók kezelése, - kifolyásra hitelesített pipettánál a viszkozitás szerepének ismeretében - mikropipetták relatív szórása, fotometriás meghatározása,adagolók reprodukáló képességének (relatív szórás) meghatározása, hasas kétjelű pipetta és mérőlombik gravimetriás hitelesítése, "carry over" -érték vizsgálata, desztilláló és ioncserélő berendezések használata, oldatok készítése, hígítása, titrimetriás mérések végzése, spektrofotométerek használata, elektrokémiai mérések kivitelezése (pH-mérés), mikroszkópok használata (fáziskontraszt, polarizációs, fluoresz-cenciás).

Szövettani technikai műveletek kivitelezése (oldatkészítés, pufferoldatok összeállítása) fixáló és rögzítő keverékek készítése, alkalmazása,paraffinos és különleges beágyazások kivitelezése,paraffinos és fagyasztott szövettani metszetek készíté-se,különböző dekalcinálási lehetőségek pontos kivitelezése.

A szöveti alkotóelemek (sejtek, extracelluláris mátrix komponensek), illetve molekula- típusok (szénhidrátok, zsírok, fehérjék, nukleinsavak), valamint fém ionok, pigmentek és enzimek, baktériumok és gombák morfológiai kimutatására alkalmazott szövettani és enzimhisztokémiai reakciók/festések elméleti alapjainak patológiai alkalmazása, illetve a feltüntetett szövetalkotók mikroszkópos felismerése:

Általános áttekintést nyújtó és különleges festési eljárások (HE, Azan, Picrosirius, Van Gieson, Mallory, orcein, rezorcin-fukszin, Schmorl, Weigert) kivitelezése, ezüstözési eljárások (Gömöri, Grocott, Grimelius) kivitelezése,

polarizációs és fluoreszcens mikroszkópos eljárások (kongó, picro sirius metigenciánaibolya, tioflavin) alkalmazása, baktériumok, gombák kimutatására használatos eljárások (Ziehl Nielsen, Gram, Grocott) kivitelezése, zsírok kimutatására (szudán, ozmiumtetroxid, Niluskék szulfát, Oil-Red-O) történő festések kivitelezésére, anorganikus anyagok (ferro- és ferri ionok, kalcium, réz, különféle kristályok) kimutatása, nukleinsavak kimutatására használt reakciók (Feulgen és variánsai) kivitelezése, szénhidrátok kimutatására használt reakciók (PAS, metakromáziás festések emésztési eljárások) kivitelezésére, pigmentek (melanin, bilirubin, hemosziderin, epe) kimutatása,amyloid kimutatása.

Az immunológia és az immunhisztokémia elméletére alapozva, az immunreakciókhoz szükséges reagensek és vizsgálati minták előkészítése, inkubációs eljárások alkalmazása, korszerű immunhisztokémiai módszerek alkalmazása, legfontosabb tumortípusok, immunfenotípus jegyek, illetve a tumorok viselkedésének ismerete, és a tumor kezelhetőségét előrejelző legfontosabb prognosztikus markerek kimutatása, megfelelő kontrollok alkalmazása és az eredmények értékelése:

Az immunhisztokémia főbb alkalmazási területei (receptorok, intracytoplazmatikus filamentumok, felszíni és cytoplazmatikus lymphocyta-lymphoma markerek, histiocyta markerek) ismeretében: szövettani metszeteken és citológiai keneteken immuncitokémiai reakciók önálló kivitelezése és értékelésefagyasztott metszeteken és natív keneteken, immuncitokémiai reakciók önálló kivitelezése és értékelése, immunhisztokémiai automaták beállítása és működtetése,in situ hybridisatio, PCR, in situ PCR, Western blot eljárások elve, kivitelezése, a mikrohullámú, vákuumos és túlnyomásos beágyazási és festési eljárások elvi alapjainak teljeskörű ismerete és alkalmazása antigén feltárásoknál.

A molekuláris biológia alapfogalmainak ismeretében, a molekuláris diagnosztikában/kutatásban alkalmazott legalapvetőbb módszerek önálló vagy irányítás melletti gyakorlati alkalmazása: szövettani vagy natív metszeteken, citológiai keneteken gének vagy DNS- szakaszok in situ kimutatására fluoreszcens vagy kromogén próbákkal illetve jelölő anyagokkal, szövettani metszetből vagy szövetből nukleinsavak izolálása,az izolált nukleinsav minőségének ellenőrzése,PCR- és RT-PCR- reakciók végzése,reakció-elegyek összemérése,kapilláris alapú nukleinsav szekvencia meghatározása

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli feladatlap megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Írásbeli feladatok az alábbi témákból:

Szövettani alkotóelemek morfológiai kimutatásának kémiai alapjai: a fehérjék kémiai felépítése, szerkezete, a szénhidrátok kémiai felépítése, nómenklatúrája, a zsírok kémiai felépítése, jelentőségük a szövetekben,

nukleinsavak kémiai szerkezete és ennek jelentősége, a lektinek hisztokémiája, biogén aminok kémiai szerkezete és biológiai jelentősége, pigmentek, anorganikus anyagok.

Kvantitatív és molekuláris patológiai eljárások: geometriai optika (hagyományos fénymikroszkóp, speciális fénymikroszkópok), hullámoptika (fáziskontraszt mikroszkóp, polarizációs mikroszkóp, elektronmikroszkóp),

fluoreszcens mikroszkóp működésének elve, fotométerek működése, citofotometria elve, a citofotométer felépítése, működése, digitális képanalizátorok, a DNS-hisztogram információtartalma, citospektrumok felvétele,

elemi morfometria, elemi statisztikai számítások, in situ hibridizáció elve és jelentése, valósidejű PCR (polimeráz láncreakció) elve és jelentősége, DNS-szekvenálás elve és jelentősége, DNS és RNS izolálás patológiai mintákból.

Immunhisztokémiai eljárások: immunológiai alapfogalmak, immunhisztokémiai szövet-előkészítő eljárások,

az antitest készítmények, mint reagensek, az immunhisztokémiai eljárások általános alapelvei, az immunhisztokémiai eljárások specificitása, az immunhisztokémiai eljárások leggyakoribb alkalmazásai,

új reagensek és újabb metodikák alkalmazása az immunhisztokémiában, antigén feltárási és szignál felerősítési módszerek, a specificitás ellenőrzése, a jelentkező problémák kiküszöbölésének módja.

Egyéb speciális módszerek a patológiában: sejtek, szövetek alkotóelemeinek elkülönítésére szolgáló eljárások ép és kóros körülmények között (rostok, hialin, kóros fehérjék).

Tárolási betegségek hisztokémiája (pigment tárolás, zsírtárolás, szénhidrát tárolás, szervetlen sók tárolása). Kórokozók kórszövettani kimutatására szolgáló speciális eljárások.

Szív- és keringési rendszer anatómiája és ezen szervrendszer vizsgálatában használatos hisztológiai, hisztokémiai eljárások.

A vesebetegségekben használatos hisztológiai és hisztokémiai reakciók.

A máj patológiájában használatos hisztológiai és hisztokémiai kimutatások.

A vér és a nyirokszervek szövettana, megbetegedéseinek hisztológiai és hisztokémiai kimutatása.

Egyéb szervek betegségeinek kórszövettani diagnosztikájában használt különleges eljárások.

A tumor markerek jelentősége a daganatok diagnosztikájában és differenciáltsági fokának megállapításában.

A laboratóriumi minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés.

Eszközök gondozása, gépnaplók, reagensek tárolása, munkaszervezés, dokumentáció, vizsgálati anyagok kezelése, tárolása, munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek, higiéné.

A vizsgafeladat időtartama:120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Kórszövettani labor felszerelés:
6.3.Táramérlegek, analitikai mérlegek
6.4.pH-mérők
6.5.Termosztátok, laboratóriumi centrifugák, mikrotómok, vízmelegí-
tők, mikrohullámú készülékek
6.6.Hűtőszekrények, kriosztát
6.7.Mikropipetták, automata adagolók, rázógépek, mágneses keverők
6.8.Ultratermosztát
6.9.Fénymikroszkópok, sztereo mikroszkópok
6.10.Polarizációs mikroszkóp
6.11.Fluoreszcens mikroszkóp
6.12.Festő-, beágyazó-, kiágyazó és fedő automaták
6.13.Fototechnikai eszközök és digitális képrögzítők
6.14.Inkubációs kamrák
6.15.Immunfestő automata
6.16.PCR-készülék
6.17.Lamináris boksz
6.18.Valósidejű PCR készülék
6.19.Géldokumentációs rendszer
6.20.DNS-szekvenáló berendezés
6.21.Asztali centrifuga
6.22.Spektrofotométer
6.23.Oktatástechnikai eszközök
6.24.Bemutató eszközök

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

55 725 16 azonosító számú Szövettani asszisztens

54 5018 01 azonosító számú Szövettani asszisztens

54 5018 02 azonosító számú Kórszövettani-szövettani asszisztens

54 725 02 0010 54 03 azonosító számú Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens (2 éves, pathológiai területen eltöltött munkaviszony igazolása mellett)

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 39. sorszámú Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 08

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év kardiológiai, angiológiai munkaterületen eltöltött szakirányú gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensKardiológiai és angiológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés -ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kardiológiai és angiológiai szakasszisztens az egészségügyi szolgáltatás területén, azon belül is a szív- érrendszeri betegellátásban végez asszisztensi feladatokat.A gyógyító team tagjaként, az orvos utasítására önállóan, vagy az orvossal együttműködve végzi tevékenységeit.Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, munkáját hivatásként gyakorolja, betartja annak etikai normáit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a betegeket vizsgálatok, beavatkozások előtt, alatt és után szakszerűen tájékoztatni

- szakorvos irányítása mellett önállóan, vagy az orvossal együttműködve elvégezni a szív és érrendszeri megbetegedésekben szenvedők állapotfelmérését és vizsgálatát

- előkészteni a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket és berendezéseket

- gondoskodni azok megfelelő, biztonságos működéséről és működtetéséről

- vizsgálatoknál és beavatkozásoknál asszisztálni, segédkezni

- észlelni a beteg állapotát, állapotváltozását a vizsgálatok, beavatkozások alatt és közvetlenül utána

- szív- és érrendszeri rosszulléteket felismerni, az orvos megérkezéséig az életveszély elhárítását megkezdeni

- az eszközöket tisztán tartani, előkészteni, vagy előkészíttetni sterilizáláshoz

- egészségnevelő, egészségfejlesztő tevékenységet folytatni

- vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni

- a betegek adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket szakszerűen és pontosan dokumentálni

- szakmai, nyilvántartási és ügyviteli adminisztrációt végezni

- szakmai tudását folyamatosan fejlesztve közreműködni a gyakorlati oktatásban, a kutatómunkában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11186-12Kardiológia
4.4.11187-12Angiológia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11186-12Kardiológiaszóbeli és gyakorlati
5.2.4.11187-12Angiológiaszóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kardiológia és angiológia szakasszisztensi feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Kardiológiai és angiológiai szakasszisztensi feladatokhoz kapcsolódó szituációs feladatok megoldása: előkészítés vizsgálatokhoz, szakasszisztensi feladatok kivitelezése, asszisztálás beavatkozásoknál, dokumentálás.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A vizsgafeladat időtartama: 60 perc A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Kardiológia és angiológia elméleti ismereteinek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Készenléti táska
6.3.Reanimáció eszközei
6.4.Légútbiztosítás eszközei
6.5.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, műszerei
6.6.Monitorozás eszközei
6.7.Diagnosztikai eszközök
6.8.Gyógyszerelés eszközei
6.9.Infúziós készülék, infúziós terápia eszközei
6.10.Kötszerek, rögzítő eszközök, védőruházat
6.11.EKG és ultrahang-vezérelt vizsgáló műszerek
6.12.Kardiológiai és angiológiai vizsgálatok eszközei és műszerei
6.13.Dokumentumok
6.14.Archiválás eszközei
6.15.Egyszer használatos eszközök és fogyóanyagok
6.16.Fertőtlenítéshez szükséges anyagok, eszközök, fertőtlenítőszerek

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[26]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 40. sorszámú Kémiai laboratóriumi szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 09

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kémiai laboratóriumi szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év klinikai kémiai laboratóriumban

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensKémiai laboratóriumi szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A kémiai laboratóriumi szakasszisztens rutin módszerek mellett részletes ismeretekkel rendelkezik egyedi mikrotechnikákról, immunkémiai és molekuláris biológiai módszerekről valamint a tömegspektroszkópiáról.

Munkáját a minőségirányítási előírások szerint, kompetenciájának megfelelően végzi. Ismerik a munka- tűz- és környezetvédelmi, valamint a hulladékkezelési előírásokat.

Külső és belső minőségbiztosítási feladatokat lát el a részlegért felelős felügyeletével.

Szakmai ismeretek mellett felelősségtudatra, elkötelezettségre, jó kommunikációs képességre, az újdonságok iránti nyitottságra és a betegjogok tiszteletére is szükség van.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- önálló munkát végezni a kémiai laboratóriumban

- páciens mintákat kezelni, dokumentálni

- rutin laboratóriumi méréseket végezni kémiai, immunkémiai analizátorokon

- speciális kémiai, immunológiai, toxikológiai és in vitro izotóp vizsgálatokat végezni

- minőségbiztosítási feladatokat ellátni

- mért eredményeket technikailag validálni

- leleteket interpretálni

- ügyeleti feladatokat ellátni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 12Klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11188-12Klinikai kémiai laboratóriumi diagnosztika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11188-12Klinikai kémiai laboratóriumi
diagnosztika
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai kémiai vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten a vizsgázó ismeretlen minta egy paraméterének minőségét és mennyiségét önállóan meghatározza a minőségbiztosítás előírásainak betartásával. A munkafolyamatot dokumentálja.

A vizsgafeladat időtartama: 90.perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai kémiai ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Laboratóriumi informatikai rendszer
6.3.Minőségirányítási kézikönyv
6.4.Munkafolyamatok leírása
6.5.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.6.Elválasztás technikai eszközök
6.7.Optikai módszerrel működő analizátorok, fotométerek
6.8.Immunkémiai analizátorok
6.9.Elektrokémiai analizátorok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

55 725 12 azonosító számú Klinikai laboratóriumi asszisztens

54 5018 05 azonosító számú Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

54 725 03 1000 00 00 azonosító számú Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 41. sorszámú Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 10

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség:52 725 02 Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakörtök)
3.1.2.3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és
terápiás berendezések kezelője
Röntgenasszisztens
3.1.3.Képi diagnosztikai, nukleáris medicina és su-
gárterápiás asszisztens
3.1.4.Izotópasszisztens
3.1.5.Nukleáris medicina asszisztens
3.1.6.Sugárterápiás asszisztens
3.1.7.Radiográfus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens a képi diagnosztikai, a nukleáris medicina és a sugárterápiás betegellátás területén tevékenykedik, team tagjaként, szakorvos (a radiológiában, nukleáris medicinában, sugárterápiában szakorvos), vagy diplomás radiográfus irányításával. Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus és terápiás ellátásában. Elősegíti a képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás betegellátás optimális feltételeit, a napi tevékenységet megszervezi, betegirányítási és tájékoztatási feladatokat lát el, a betegdokumentációt vezeti. Megfelelő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik. Munkáját hivatásként, empátiával gyakorolja, betartja, illetve betartatja annak jogi szabályait, valamint etikai normáit.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a radiológiai osztályon röntgenfelvételeket készíteni, a röntgen átvilágításoknál segédkezni, asszisztálni a kontrasztanyagok beadásánál, denzitometriás vizsgálatot végezni, mammográfiás vizsgálatot végezni, speciális mammográfiás beavatkozásoknál segédkezni;

- a nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatokat elvégezni, orvosi leletezésre előkészíteni, a terápiás eljárásoknál, valamint a radiofarmakonok beadásánál segédkezni, részt venni a meleglaboratórium munkájában, a radiogyógyszerek minőségbiztosításában;

- a sugárterápiás osztályon a besugárzási tervet értelmezni, a besugárzást előkészíteni, orvosi utasításra sugárterápiás kezelést végezni;

- mindhárom területen a vizsgálatokhoz, kezelésekhez szükséges anyagokat előkészíteni, a használatos gépeket, berendezéseket és eszközöket szakszerűen kezelni, meghibásodásukat felismerni és jelezni, minőségbiztosítási eljárásokat alkalmazni;

- munkáját szakszerűen, maximális biztonsággal, az aszepszis, antiszepszis, valamint a sugárvédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásával végezni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 725 02Gyakorló képi diagnosztikai, nuk-
leáris medicina és sugárterápiás
asszisztens
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11189-12Képi diagnosztika
4.4.11190-12Nukleáris medicina
4.5.11191-12Sugárterápia

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11189-12Képi diagnosztikaírásbeli
5.2.4.11190-12Nukleáris medicinaszóbeli
5.2.5.11191-12Sugárterápiaszóbeli és gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatot végez A vizsgafeladat ismertetése:

A radiológiai osztályon a képi diagnosztikai vizsgálatot előkészíti, kivitelezi a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával a beteg klinikai állapotától függően. A vizsgálat során betegirányítást, betegtájékoztatást, beteggondozást végez. Az röntgenfelvétel/ek minőségét megítéli. A vizsgálat befejezését követően az elkészített röntgenfelvételt demonstrálja.

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatot és kezelést végez A vizsgafeladat ismertetése:

A nukleáris medicina osztályon a nukleáris medicina diagnosztikai vizsgálatot elvégzi, az izotóp terápiát előkészíti, a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával. A vizsgálat/kezelés előtt betegtájékoztatást végez, azt követően a dokumentációt orvosi leletezésre előkészíti.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras kezelést végez A vizsgafeladat ismertetése:

A sugárterápiás osztályon a sugárterápiás kezelést előkészíti, kivitelezi a sugárvédelmi és higiénés szabályok betartásával és betartatásával a beteg klinikai állapotától függően. A terápiás kezelés során betegirányítást, betegtájékoztatást, beteggondozást végez.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Sugaras vizsgálatok és kezelések

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.Képalkotó berendezések
6.4.Kontrasztanyagok és radiofarmakonok, azok bejuttatásának eszkö-
zei
6.5.Az előkészítés során alkalmazott eszközök, műszerek
6.6.Aszepszis-antiszepszis eszközei
6.7.Védőfelszerelések
6.8.Készenléti táska
6.9.Készenléti gyógyszerek és infúziók
6.10.Elsősegélynyújtás eszközei
6.11.Szabad légutak biztosításának eszközei
6.12.Infúziós eszközök
6.13.Dokumentáció, archiválás eszközei
6.14.Fotótechnikai eszközök
6.15.Sugárterápiás egység (lineáris gyorsítóval)
6.16.Audiovizuális eszközök
6.17.Képi diagnosztikai oktatásra alkalmas demonstrációs terem
6.18.Egyéni védőeszközök
6.19.Oxigénterápia eszközei
6.20.Újraélesztés, illetve akut ellátás eszközei
6.21.Nukleáris medicina mérőhelyek (üreges mérőhely és aktivitás
kalibrátor)

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 42. sorszámú Klinikai fogászati higiénikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 11

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 02 Fogászati asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3325Fogászati asszisztensKlinikai fogászati higiénikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai fogászati higiénikus a fogorvosi team tagja. Rendelkezik a szükséges anatómiai-élettani, táplálkozási, fogászati, fogpót-lástani, szájsebészeti, szájhigiénés szakmai ismeretekkel, így a klasszikus asszisztensi feladatok ellátásán kívül önállóan - akár saját praxisban is - képes a szájüregi vizsgálatokat és fogászati megelőző eljárásokat alkalmazni, képes a fogászati egészségnevelésre, illetve a fogászati betegek ápolására és gondozására. A fogászati megbetegedések megelőző tevékenységeit az orvos irányításával, egészségmegőrző, preventív fogászati ellátást önálló munkakörben végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- összefüggésében látni az ember egészségi állapotát és a szájüreg egészségét

- információs, kommunikációs feladatokat ellátni

- biztonságos munkakörülményeket kialakítani

- fogászati beavatkozásokhoz előkészíteni és a fogorvosi, szájsebészeti kezeléseknél, beavatkozásoknál asszisztálni

- hatékony egészségnevelői tevékenységet végezni

- fogászati betegek ápolását és gondozását végezni

- a munkaterület feladatait és a munkafolyamatokat szervezni

- alkalmazni és megtanítani a szájhigiénés eljárások formáit

- elvégezni a szájüreg vizsgálatát, alkalmazni a prevenciós (megelőzési) eljárásokat

- a higiéniai-, az etikai-, a munka- és balesetvédelmi előírásokat és szabályokat betartani

- önállóan elvégezni a preventív fogászati beavatkozásokat, szájhigiénés kezeléseket ambuláns és fekvőbetegeken

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 02Fogászati asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11192-12Fogászati higiénikus tevékenysége
4.4.11193-12Fogászati prevenció, szájhigiéné

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.11192-12Fogászati higiénikus tevékenységegyakorlati és szóbeli
5.2.4.11193-12Fogászati prevenció, szájhigiénégyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs feladatok megoldása, fogászati kezelésekhez előkészítés, asz-szisztálás beavatkozásoknál, kezelési feladat kivitelezése, oktatási feladat demonstrálása, fogászati prevenciós feladatok kivitelezése

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai írásbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a következő elemeket tartalmazza: A fogászati kezelések szakmai ismereteinek alkalmazása, dokumentálása a klinikai fogászati higiénikus tevékenységében a konzerváló fogászat, a fogpótlástan, a szájsebészet, szájnyálkahártya betegségek, a parodontológia, a gyermekfogászati szakellátás során.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhely-
ség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia-és fóliasorozatok
6.6.Szájsebészetben alkalmazott eszközök
6.7.Fogászati eszközök
6.8.Fogászati röntgenkészülék
6.9.Mérőműszerek, mérlegek
6.10.Dokumentumok
6.11.Archiválás eszközei

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

54 720 02 Fogászati asszisztens, 52 720 01 0010 52 02 Fogászati asszisztens szakképesítés

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 43. sorszámú Klinikai laboratóriumi asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 12

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai laboratóriumi asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 725 03 Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensKlinikai laboratóriumi asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol az emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból, megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végez.

Jellemző tevékenységei: adminisztráció, vén étel, klinikai kémiai-, hematológiai-, immunkémiai-, mikrobiológiai- és véralvadási vizsgálatok, mérések önálló elvégzése.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- önállóan laboratóriumi vizsgálatokat végezni

- technikai validálást végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 725 03Gyakorló klinikai laboratóriumi
asszisztens
szakképesítés
3.3.4.55 725 06Hematológiai és transzfuziológiai
szakasszisztens
szakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 725 09Kémiai laboratóriumi szakasszisz-
tens
szakképesítés-ráépülés
3.3.6.55 725 14Mikrobiológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11194-12Részletes laboratóriumi ismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11194-12Részletes laboratóriumi ismeretekírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Részletes laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően:

- vett vagy érkeztetett minta előkészítése vizsgálatra a vizsgálatkérésnek megfelelően

- vizsgálat elvégzése, technikai validálása, dokumentálása

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Laboratóriumi vizsgálatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
seszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Oktatástechnikai eszközök
6.3.Laboratóriumi Információs Rendszer (LIR)
6.4.Mintavételi eszközök, transzfer eszközök, térfogatmérő eszközök
6.5.Hematológiai automaták
6.6.Klinikai kémiai és immunkémiai analizátor
6.7.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, hűtőszekrény
6.8.Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.9.Koagulációs automata

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 44. sorszámú Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 13

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Klinikai neurofiziológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensKlinikai neurofiziológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A klinikai neurofiziológiai szakasszisztens járó- vagy fekvőbeteg ellátásban lát el szakterületéhez kapcsolódó szakasszisztensi feladatokat. Tevékenysége során hagyományosan az agyi impulzusok eszközös regisztrálását végzi, és a neurofiziológia legújabb diagnosztikus vizsgálataiban vesz részt. Az egészségügyi munkakörökkel szemben támasztott elvárásokon túl jó műszaki ismer etekkel, gépkezelésben való jártassággal is kell rendelkeznie.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- egészségügyi szolgáltatás területén asszisztensi feladatokat ellátni

- vizsgálati, kezelési, ellátási időpontokat előjegyezni, koordinálni

- előkészíteni a beteget a neurofiziológiai vizsgálatokra

- EEG, ENG-vizsgálatot végezn, közreműködni és segédkezni az egyéb neurofiziológiai vizsgálatokban

- felmérni és biztosítani a használandó gépek, eszközök műszaki állapotát

- szakszerűen és biztonságosan kezelni és használni a műszereket, eszközöket

- elvégezni a műszerek, eszközök napi beállítását, kalibrálását

- biztosítani a biztonságos betegellátás megvalósulását

- előkészíteni leletezéshez

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit és a kezeléseket

- segíteni a betegeket a vizsgálat előtt, alatt és után

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11195-12Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi tevékenységek elmélete és gyakor-
lata

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizs-
gatevékenysége
5.2.3.11195-12Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi
tevékenységek elmélete és gyakorlata
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi feladatok ellátása

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgálatra hívja a beteget, előkészíti a vizsgálóhelyiséget, felkészíti a beteget, elvégzi az előírt vizsgálatot/beavatkozást/asszisztál az előírt vizsgálatnál/beavatkozásnál, a beteget megfigyeli, a regisztrátumot előkészíti leletezéshez, leletezteti, megfelelően dokumentálja a vizsgálat megtörténtét

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A Klinikai neurofiziológiai szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Beavatkozások, vizsgálatok eszközei, műszerei
6.3.Monitorozás eszközei
6.4.Diagnosztikai eszközök
6.5.Gyógyszerelés eszközei
6.6.Kötszerek, rögzítő eszközök
6.7.Neurofiziológiai vizsgáló eszközök és műszerek
6.8.Dokumentumok
6.9.Archiválás eszközei
6.10.Számítógép konfiguráció és perifériák

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[27]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens szakképesítés, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 45. sorszámú Légzőszervi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 10

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Légzőszervi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Légzőszervi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A légzőszervi szakápoló feladata a különböző életkorú tüdőgyógyászati betegek szakszerű megfigyelése, ápolása, gondozása, életvezetése, valamint a speciális tüdőgyógyászati vizsgálóeljárásokban, beavatkozásokban való részvétel.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- speciális tüdőgyógyászati vizsgálatokban, beavatkozásokban és terápiás eljárásokban kompetenciájának megfelelően közreműködni

- a beteget szakszerűen megfigyelni, életveszélyes állapotokat felismerni, azok elhárítását önállóan megkezdeni

- szakápolást, gondozást, rehabilitációs feladatokat végezni

- az ápolási folyamat lépéseit szakszerűen kivitelezni, dokumentálni

- tájékoztatni a beteget és a hozzátartozót a tüdőgyógyászati területre vonatkozó ellátási és gondozási lehetőségekről megfelelő info-kommunikációs technikákat szakszerűen alkalmazni tevékenységeinek tervezésére és kivitelezésére

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11196-12Légzőszervi szakápolás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11196-12Légzőszervi szakápolásgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolási, diagnosztikai feladatok elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásnak megfelelően klinikai környezetben betegek közreműködésével végez diagnosztikai és szakápolási feladatokat

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Ápolás, gondozás, asszisztálás

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Tüdőgyógyászati tevékenység végzésével kapcsolatos vizsgáló
helyiségek (pl. légzésfunkciós laboratórium, bronchológiai labora-
tórium, stb.), diagnosztikai vizsgáló eszközei, berendezései, egyéb
felszerelési tárgyai
6.3.Fertőtlenítéshez használt anyagok, eszközök
6.4.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag-
és gumi eszközök)
6.5.Dokumentációs formanyomtatványok
6.6.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.7.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[28]

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 46. sorszámú Mentőápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 11

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mentőápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 723 03 Gyakorló mentőápoló szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: iskolarendszeren kívüli képzés esetén 1 év kivonuló gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóMentőápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén elsősorban esetkocsin, rohamkocsin, mentőorvosos mentőtiszti kocsin, sürgősségi osztályon tevékenykedik, team tagjaként (orvos vagy mentőtiszt irányításával) vesz részt a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- a magasabb ellátási igényű betegek ellátását végezni mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg, illetve a sérült feltalálási helyén vagy szállítása során

- az irányító csoport tagjaként részt venni a sürgősségi ellátás oktatásában, szervezésében, irányításában

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 03Gyakorló mentőápolószakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11197-12Szakápolástani ismeretek
4.4.11198-12Mentésszervezési és oktatási feladatok

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11197-12Szakápolástani ismeretekszóbeli
5.2.4.11198-12Mentésszervezési és oktatá-
si feladatok
gyakorlati
s

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Szakápolástani ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás és a sürgősségi betegellátás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3.Felszerelt mentő gépkocsi
6.4.Felszerelt esetkocsi
6.5.Immobilizáció eszközei
6.6.Elsősegélynyújtás eszközei
6.7.Ápolás, gondozás eszközei
6.8.Mentéstechnikai eszközök
6.9.Reanimációs fantom
6.10.Szüléslevezetés eszközei

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079 E-mail: meszk@meszk.hu

A 47. sorszámú Mikrobiológiai szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 14

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Mikrobiológiai szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500 - 720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 725 12 Klinikai laboratóriumi asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év mikrobiológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető mun-
kakör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensMikrobiológiai szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A mikrobiológiai szakasszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol különféle vizsgálati anyagokból, megfelelő módszerekkel, mikrobiológiai vizsgálatokat végez. A profilok fajtái: adminisztráció, vizsgálati anyagok vétele, humán klinikai mikrobiológiai vizsgálatok, mikológiai-, virológiai-, parazitológiai vizsgálatok, egyéb nem humán mikrobiológiai vizsgálatfajták. A profilokban szereplő vizsgálatok kivitelezése, mérések elvégzése, különféle laboratóriumi készülékek ismerete, kezelése a feladata. Önállóan, az adott laboratórium rendje szerint végzi munkáját.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- mikrobiológiai vizsgálatokat végezni

- leleteket dokumentálni, kiadni, továbbítani

- mikrobiológiai minőségbiztosítási feladatokat végezni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 725 12Klinikai laboratóriumi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.11199-12Mikrobiológiai eljárások

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11199-12Mikrobiológiai eljárásokírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai szakasszisztensi tevékenységek elvégzése

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten mikrobiológiai mintavétel, mintaátvétel. A vizsgálatkérésnek megfelelő vizsgálatok előkészítése, kivitelezése, dokumentálása.

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Mikrobiológiai eljárások

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Mikrobiológiai Laboratóriumi Információs Rendszer (MLIR)
6.3.Hemokultúra automata
6.4.Immunkémiai félautomata vagy automata analizátor
6.5.Laboratóriumi centrifuga, mikroszkóp, autokláv, hűtőszekrény
6.6.Egyszer használatos mikrobiológiai eszközök és táptalajok
6.7.ELISA automata
6.8.Fluorescens és fáziskontraszt mikroszkóp
6.9.Normál és Szén-dioxid termosztát

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070 Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 48. sorszámú Műtéti szakasszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 15

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Műtéti szakasszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 720 01 Egészségügyi asszisztens szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év műtőben, segédasszisztensi munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3321Általános egészségügyi asszisztensMűtéti szakasszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A műtéti szakasszisztens a műtéti team tagjaként tevékenykedik. Feladatát a műtétet végző orvosokkal és segítő személyzettel együttműködve, magas fokú koncentrációt igénylő munkahelyzetben látja el. Munkája során alkalmazza a nosocomialis surveillance szabályait, gondoskodik a beteg biztonságáról, valamint az eszközök, műszerek és berendezések elegendő mennyiségéről és használat-, illetve működőképes állapotáról. Tevékenysége során betartja a műtétet vezető operatőr utasításait, segíti az operáló team tagjait a szakszerű, pontos és biztonságos munkavégzésben. Megfelelő higiénés szemlélettel rendelkezik mind a zsiliprendszeren belül, mind kívül, és maximálisan betartja és betartatja az aszepszis - antiszepszis és a műtőhigiéné szabályait.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- zsiliprendszert működtetni, használni

- operatív munkaszervezési feladatokat ellátni

- műtéti kiírásokat és beosztást értelmezni

- a beteget azonosítani, a szükséges előkésztő feladatokat ellátni és/vagy irányítani

- ellenőrizni a beteg fektetését a műtét típusának megfelelően

- a beteg biztonságát a műtét előtt és alatt biztosítani

- használatra előkészíteni a tervezett és/vagy akut műtéti beavatkozásokhoz szükséges anyagokat, eszközöket, technikai berendezéseket

- egyszer használatos anyagokat, eszközöket, műszereket kezelni higiénés kézfertőtlenítést végezni sebészi bemosakodást végezni

- beöltözni, beöltöztetni a műtéti team (csoport) tagjait műtéti területet dezinficiálni (fertőtleníteni)

- steril eszközöket kezelni, használni

- a műtét fázisai alatt a műtét típusához és a műtét folyamatához rendelni a beavatkozáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,

- műtéti beavatkozások alatt gyorsan és precízen műszerelni

- váratlan, veszélyt jelentő helyzetek elhárításában közreműködni

- eszközöket, műszereket kezelni (lézer, diatermia, operációs mikroszkóp és egyéb elektorsebészeti készülékek, endoszkóp, Rtg-képerősítő) a biztonságos munkavégzés feltételeinek figyelembevételével

- sterilizálásra szánt anyagokat fertőtleníteni, eszközöket, műszereket csoportosítani, sterilizálásra előkészíteni

- a műtő rendjéről és tisztaságáról gondoskodni

- a műtéttel kapcsolatos, műtéti szakasszisztensi feladatok közé tartozó dokumentációkat, nyilvántartásokat vezetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 720 01Egészségügyi asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11200-12Műtőszolgálat - fertőtlenítés
4.4.11201-12Műtőtechnika, gipszelési alapismeretek
4.5.11202-12Műtét előkészítése és lebonyolítása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11200-12Műtőszolgálat - fertőtlenítésszóbeli
5.2.4.11201-12Műtőtechnika ,gipszelési alap-
ismeretek
szóbeli
5.2.5.11202-12Műtét előkészítése és lebonyolí-
tása
gyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műtétet műszerel

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetteknek megfelelően:

Eszközöket előkészíti

Betegfektetést ellenőrzi, műtőssegédet irányítja

Higiénés kézfertőtlenítést végez

Sebészi bemosakodást végez

Beöltözik, beöltöztet

Izolál

Instrumentál az aszepszis, antiszepszis szabályainak megfelelően

Dokumentál

Műszereket kezel, fertőtlenít, előkészíti az eszközöket sterilizálásra

Műtő fertőtlenítő takarítását elrendeli/ellenőrzi

Kommunális hulladékot tárol, kezel

Veszélyes hulladékot tárol, kezel

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgafeladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A műtéti szakasszisztensi feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteit, tudását alkalmazás szinten visszaadja.

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.LC/ASC-torony
6.3.Diatermia készülék
6.4.Bipoláris ultrahangos készülék
6.5.Operációs mikroszkóp
6.6.Műtőasztal
6.7.Műtőlámpa
6.8.Sonnenburg-asztal
6.9.Nagy műszerelő asztal
6.10.Rtg-filmnéző szekrény
6.11.Elektromos/központi szívóberendezés
6.12.Képerősítő
6.13.Szövetek szétválasztására szolgáló eszközök
6.14.Szövetek egyesítésére szolgáló eszközök
6.15.Fogóeszközök
6.16.Feltáró műszerek
6.17.Vérzéscsillapítás eszközei
6.18.Csontsebészeti műszerek
6.19.Különleges rendeltetésű műszerek
6.20.Osteosynthesis tálca kellékei
6.21.Motorok
6.22.Fertőtlenítés eszközei
6.23.Sterilizálás eszközei
6.24.Védőruházat, EH steril kesztyűk, EH sebészi maszkok, sapkák
zsilipruházat
6.25.Kötszerek, sebkötözők, műtéti fogyóanyagok
6.26.Izolálás eszközei és textíliái
6.27.Műszerelő tálcák
6.28.Hulladéktárolók, veszélyes hulladék tárolók
6.29.Orvosi kéziműszerek, egyszerhasználatos gyakorló eszközök,
anyagok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[29]

54 720 01 azonosító számú Egészségügyi asszisztens szakképesítés, 52 720 01 0010 52 01 azonosító számú Általános asszisztens, 55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló, 54 723 01 0010 54 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. Szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 49. sorszámú Műtőssegéd-gipszmester megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 725 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 0,5 év munkahelyi gyakorlat egészségügyi intézményben

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédMűtőssegéd-gipszmester
3.1.3.Műtőssegéd
3.1.4.Gipszmester

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A műtőssegéd-gipszmester jártas a műtéti beavatkozások során az előkészítési munkákban. Alkalmazza a különböző műtéti eljárásokhoz kapcsolódó beteg-előkészítési és fektetési módozatokat. Ismeri és használja a műtői berendezéseket, ellátja műtét során az operáló team számára szükséges feladatokat, műtétek után kompetenciájának megfelelően gondoskodik a betegről és a műtők szakszerű rendbetételéről. Gipszelési tevékenységet végez a járó- és fekvőbeteg intézményekben az orvos által megadott útmutató alapján. A gipszeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ismeri, és azokat szakszerű alkalmazza.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- a műtőben használatos berendezéseket használni, működési alapelvüket ismeri

- a műtőben használatos berendezések biztonságtechnikai előírásait figyelembe venni

- a műtőben használatos berendezéseket tisztítani, karbantartani

- az aszepszis-antiszepszis szabályait betartani

- gipszelni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11203-12Egészségügyi, etikaijogi alapismeretek
4.4.11204-12Műtőszolgálati tevékenységek
4.5.11497-12Foglalkoztatás I
4.6.11499-12Foglalkoztatás II.
4.7.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A gyakorlatok letöltésére egészségügyi intézetek operatív műtőiben, valamint járó- és fekvőbeteg intézmények gipszelő helyiségeiben kerülhet sor.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11203-12Egészségügyi-etikai-jogi alap-
ismeretek
gyakorlati
5.2.4.11204-12Műtőszolgálati tevékenységekgyakorlati
5.2.5.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.6.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.7.11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Műtő és a műtéthez szükséges eszközök és a beteg előkészítése a napi műtéti programhoz, a műtő fertőtlenítő takarítása

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatleírásban rögzítettek szerint:

- reggeli fertőtlenítő takarítás

- technikai készülékek, eszközök ellenőrzése

- műtőasztal, tartozékainak ellenőrzése, beállítása

- steril tálcák, eszközök bekészítése

- egyszerhasználatos eszközök, műszerek bekészítése

- beteg biztonságos és szakszerű előkészítése, elhelyezése

- beteg fektetése az adott műtéthez

- az operáló team beöltöztetése

- műtéti programok lebonyolításában folyamatos segédkezés

- beteg biztonságos átadása

- műtő takarítása és az eszközök fertőtlenítése a napi program után

- gipszfelhelyezés technikai bemutatása, (hagyományos, és könnyített gipszelési eljárások)

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11203-12Egészségügyi-etikai-jogi alap-
ismeretek
gyakorlati
11204-12Műtőszolgálati tevékenységekgyakorlati
11500-12Munkahelyi egészség és bizton-
ság
írásbeli

szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.LC-torony
6.3.Diatermia készülék
6.4.Operációs mikroszkóp
6.5.Elektromos szívóberendezés
6.6.Műtőasztal
6.7.Műtőlámpa
6.8.Sonnenburg asztal
6.9.Nagy műszerelő asztal
6.10.RTG-filmnéző szekrény
6.11.Gipszrögzítéshez használatos anyagok, eszközök
6.12.Kötözéshez használatos anyagok, kötszerek
6.13.Speciális gépek, eszközök (motorok)
6.14.Az elsősegélynyújtási tevékenység elvégzéséhez szükséges eszkö-
zök és felszerelések

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 50. sorszámú Nefrológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 12

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Nefrológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkakörben, belgyógyászati, sebészeti, sürgősségi betegellátó, intenzív terápiás, vagy transzplantációs osztályon

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.3311Nefrológiai szakápoló
3.1.4.Dialízis szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A nefrológiai szakápoló olyan szakember, aki a heveny és krónikus vesebetegségben szenvedő betegek ápolását, gondozását, vagy vesepótló kezelését egyénre szabottan végzi a nefrológiai/intenzív/transzplantációs osztályon, nefrológiai gondozóban/szakrendelőben, dialízis központban, vagy a beteg otthonában. A szakképesítés megszerzését követően a nefrológiai szakápoló képes a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban a multidiszciplináris team tagjaként kompetencia szintjének megfelelően hivatását gyakorolni.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

A nefrológiai járóbeteg szakellátás területén

- részt venni a gondozott betegek edukációjában

- felkészíteni a beteget és hozátartozóját a vesepótló kezelés választására

- részt venni a gondozott betegek állapotának felmérésében

- részt venni a különböző beavatkozásokra történő előkészítésben

- részt venni a vesebetegek speciális gyógyszeres kezelésében

A nefrológiai fekvőbeteg ellátás, akut hemodialízis területén

- elvégezni a nefrológiai fekvőbetegekkel kapcsolatos szakápolási teendőket

- ellátni a vesetűbiopsziás beavatkozás körüli ápolási teendőket

- felkészíteni a beteget az akut vesepótló kezelésre,

- ideiglenes / tartós vénakanül implantációnál asszisztálni

- orvos irányítása mellett akut vesepótló kezelést végezni

- részt venni a sürgősségi helyzetek ellátásában

- dietetikus, vagy orvos felügyelete mellett életmód- és étrendi kezeléssel kapcsolatos tanácsadást végezni

A krónikus hemodialízis területén

- az orvos által előírt modalitás szerinti dializáló készülékeket kezelni

- a krónikus dialízis egyes paramétereit megtervezni orvos felügyelete mellett

- a krónikus dialízis folyamatát monitorozni, betegmegfigyelést végezni

- a dialízis szövődményeit megelőzni, felismerni, kompetenciáján belül elhárítani, kezelni

- ellenőrizni a hemodialízis hatásfokát, ennek indikátorait

- részt venni a dialízis ércsatlakozások használatában, szövődmények megelőzésében

A peritoneális dialízis területén

- oktatni a beteget és hozzátartozóját a kezelési mód elméleti és gyakorlati ismereteire

- ellenőrizni az otthoni kezelés feltételeit, életviteli és kezelési tanácsot ad

- ellenőrizni a kezelés hatásfokát és a betegek gyakorlati ismereteit

- a magukat otthon kezelő betegekkel kapcsolatot tartani, részükre tanácsot adni

- részt venni a kórházi kezelést igénylő CAPD betegek ellátásában

- részt venni a CAPD kezeléshez szükséges anyagok, eszközök biztosításában

A veseátültetés területén

- részt venni a krónikusan dializált betegek listára vételének előkészítésében, edukálni

- részt venni a listán levő betegek állapotának felmérésében, nyomon követésében

- közreműködni a veseátültetés előkészítésében

- részt venni a transzplantáció utáni speciális gyógyszeres kezelésben

- részt venni a betegek transzplantáció utáni gondozásban

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11205-12A nefrológiai ellátás alapjai
4.4.11206-12Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető állapotok
4.5.11207-12A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolása
4.6.11146-12A vesepótló kezelések alapjai
4.7.11512-12A vesepótló kezelésben részesülő betegek szakápolása

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
5.2.3.11205-12A nefrológiai ellátás alapjaiírásbeli
5.2.4.11206-12Klinikai nefrológia, a veseelégtelenséghez vezető
állapotok
szóbeli
5.2.5.11207-12A veseelégtelenséghez vezető állapotok szakápolá-
sa
szóbeli
5.2.6.11146-12A vesepótló kezelések alapjaiszóbeli
5.2.7.11512-12A vesepótló kezelésben részesülő betegek szak-
ápolása
szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Nefrológiai szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján a klinikai nefrológiai, hemo- és peritoneális dialízis valamint transzplantációs ápolás tervezése, az ehhez kapcsolódó ápolási feladatok végzése, önálló, nemönálló és együttműködő területeken

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Speciális nefrológiai beavatkozások eszközei, műszerei
6.6.Betegmegfigyelés eszközei
6.7.Betegoktatás demonstrációs eszközei
6.8.Hasűri katéter implantáción átesett beteg ellátásához, oktatásához
szükséges eszközök
6.9.Arteriovenózus-fisztula műtött beteg ellátásához, oktatásához
szükséges eszközök
6.10.Dializáló kanül beültetéséhez szükséges eszközök
6.11.Dializáló készülékek (hemodialízis kezelések egyes modalitásaira,
a plazmaferezisre alkalmas berendezések)
6.12.Hemodialízis kezelés demostrációs eszközei
6.13.Peritoneális dialízis kezelés demonstrációs eszközei
6.14.Hemodialízis kezelés eszközei, anyagai
6.15.Peritoneális dialízis kezelés eszközei, anyagai
6.16.CAPD tréning eszközei, anyagai
6.17.Transzplantált beteg perioperatív ellátásának eszközei
6.18.Transzplantált beteg intenzív ellátásának eszközei
6.19.Dialíziskanül (exit site) gondozásának eszközei
6.20.Hasűri katéter (exit site) gondozásának eszközei
6.21.Intravénás gyógyszeradagolás során használatos eszközök (fecs-
kendők, perfuzorok, infuzorok)
6.22.Infúziós készítmények
6.23.Laboratóriumi mintavétel eszközei
6.24.Vércsoport-meghatározás eszközei
6.25.Transzfúziós terápia eszközei
6.26.Transzfúziós dokumentáció eszközei (igénylőlapok, naplók, jelen-
tőlapok, betegtájékoztatók)
6.27.Vérszállítás eszközei
6.28.Fertőtlenítés eszközei
6.29.Reanimáció eszközei
6.30.Zsilipelés, beteglátogatás eszközei
6.31.Izolált kezelések végzéséhez szükséges eszközök
6.32.Oxigénpalack tartóval és reduktorral, flowméter, oxigénszonda,
oxigénmaszk, szívó
6.33.Szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre alkalmas fantom
(fej)
6.34.12 elvezetéses EKG készülék
6.35.ABPM
6.36.Demo defibrillátor
6.37.Légútbiztosító eszközök (faringeális és szupraglottikus eszközök)
6.38.Ontelődő ballon-maszk-visszalégzést gátló szelep (BMSZ) egység
rezervoárral (felnőtt és csecsemő), PEEP-szelep
6.39.A légúti leszívás eszközei (motoros/vákuumos leszívó készülék,
leszívó katéterek)
6.40.Nefrológiai ellátás dokumentációjához szükséges eszközök
6.41.Hemodialízis és peritoneális kezeléshez, exit site gondozáshoz
használt speciális kötszerek
6.42.Kalibrált személymérleg, Digitális mérleg
6.43.Mikrohullámú sütő

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[30]

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő-és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, az 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés.

7.2.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

E-mail cím: meszk@meszk.hu

A 51. sorszámú Onkológiai szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 13

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Onkológiai szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 500-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év ápolói munkaterületen eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Onkológiai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Az onkológiai szakápoló a daganatos betegségben szenvedő betegek ellátását végzi az onkológiai gyógyítás területén, és olyan speciális ismeretekkel rendelkezik, hogy képzettsége, szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasztalata, készsége és személyiségjegyei alapján képes a daganatos betegségben szenvedő betegek ápolására, ellátására, gondozására és rehabilitációjára.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- aktívan részt venni az onkológiai szakellátásban

- a daganatos betegek és családjuk pszichés támogatását végezni

- onkológiai betegek ápolását megtervezni, kivitelezni, ellenőrizni, beleértve az onkológiai sürgősségi állapotokat is

- ápolási-gondozási munkáját pontosan dokumentálni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11208-12Onkológiai szakápolás és pszichoonkológia
4.4.11209-12Rehabilitáció és betegoktatás, dokumentáció
s

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11208-12Onkológiai szakápolás és
pszichoonkológia
írásbeli
5.2.4.11209-12Rehabilitáció és betegoktatás,
dokumentáció
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Daganatos betegekhez kapcsolódó szakápolási, gondozási és rehabilitációs feladatok ellátása.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján daganatos betegségben szenvedő betegek ellátása, ápolása, gondozása és rehabilitációja.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Gyógyszerelő tálca
6.3.Infúziós tálca
6.4.Légútbiztosítás eszközei
6.5.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.6.Transzfuziológia eszközei
6.7.Reanimatológia eszközei
6.8.Beavatkozások eszközei, műszerei
6.9.Diagnosztikai eszközök (EKG, Doppler, oszcillometria, légzés-
funkció, audiométer,látásvizsgálat, testsúly-, magasság-mérés
eszközei)
6.10.Riasztás eszközei
6.11.Monitorozás eszközei
6.12.Oxigénterápia eszközei
6.13.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.14.Dekontaminálás eszközei
6.15.Extraparavasatio eszközei
6.16.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.17.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:[31]

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség, Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő-és gyermekápoló szakképesítés, az 54 5012 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés és az 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés.

7.2.

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Az 52. sorszámú Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 726 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 2000-2400

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3334Ortopédiai eszközkészítőOrtopédiai kötszerész és fűzőkészítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő tevékenységi körében végzi a kötszerész és fűzőkészítő munkát igénylő gyógyászati segédeszközök - ortézisek és protézisek - gyártását, befejező műveleteit és javítását orvosi rendelvényre, vagy a vevő megrendelésére.

Munkája során önállóan végzi a méretvételt, a szükséges szabásminták elkészítését, a gyártásközi próbát, az ortézisek gyártását, a gyógyászati segédeszközök javítását és az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást és az eszközök átadását. Az ortopédiai műszerész társszakmával közösen végzi a protetikai eszközök készítését. Tevékenységi körébe tartozik ezen kívül az adaptív és méretsorozatos termékek gyártása. A gyártói tevékenység során alkalmazza a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, valamint az ellátás folyamatában az általa készített eszközök szakszerű kiszolgálásánál a különféle kommunikációs technikákat, kereskedelmi és jogi ismereteket. Szükség szerint kapcsolatot tart az eszközt felíró orvossal, jelzi ha korrekciót tart szükségesnek. Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja a szakmai és etikai normákat, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi, adaptív és méretsorozatos ortetikai eszközeit

- társszakmákkal közösen elkészíteni és javítani az egyedi protetikai eszközöket

- a méretvételi eljárástól a kiszolgált eszközök használatával kapcsolatos tanácsadásig valamennyi műveletet és feladatot önállóan és szakszerűen végrehajtani

- szakmai ismeretei és kompetenciái alapján a minőséget ellenőrizni és a minőségbiztosítási szabályok betartásával a szakszerű ellátást biztosítani

- a munkájára vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni

- általános és szakmai felkészültsége és megszerzett kompetenciái alapján a korszerű, biztonságos és etikus betegellátásban önállóan vagy kooperatív módon részt venni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesí-
tések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
4.4.11212-12Kötszerész ortetika-protetika
4.5.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.6.11497-12Foglalkoztatás I
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalko-
zási ismeretek
írásbeli
5.2.4.11212-12Kötszerész ortetika-protetikagyakorlati és szóbeli
5.2.5.11115-2Alapismeretek az egészségügyi
ellátásban
írásbeli
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biz-
tonság
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka elkészítése, amely az ortetikai-protetikai ismeretek alkalmazásának, a gyártástechnológiai műveletek elvégzésének, valamint a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismeretének és betartásának mérését biztosítja.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján egy komplex, az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő szakképesítés területéhez tartozó vizsgamunka elkészítése (Pl.: haskötő, fűző, protézisek bélelési-függesztési munkái stb.).

A vizsgafeladat időtartama: 300 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelménye k fejezetben megadott

11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
11212-12Kötszerész ortetika-protetika
11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

követelménymodulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek, Kötszerész ortetika-protetika, Alapismeretek az egészségügyi ellátásban, Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7.Dokumentációk
6.8.Kézhigiénéhez, fertőtlenítő eljárásokhoz szükséges eszközök
6.9.Kézi szerszámok: (textilipari, bőripari, fémipari, faipari, műanyag-
ipari)
6.10.Kisgépek: (textil varrógépek, bőr varrógépek, ultrahangos hegesz-
tő)
6.11.Műhely: (tanműhely, fűzőkészítő)
6.12.Anyagok: (textil, bőr, fém, fa, műanyag, gipsz)
6.13.Alkatrészek: (textilipari, bőripari, fémipari, faipari, műanyagipari,
speciális ortetikai-protetikai)

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Az 53. sorszámú Ortopédiai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 726 02

1.2. Szakképesítés megnevezése: Ortopédiai műszerész

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1400-1700

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.7420Finommechanikai műszerészOrtopédiai műszerész

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ortopédiai műszerész tevékenységi körében végzi az ortopédiai műszerész munkát igénylő gyógyászati segédeszközök - alsó és felső végtag ortézisek és protézisek - gyártását és javítását orvosi rendelvényre, vagy a vevő megrendelésére.

Munkája során önállóan végzi a méretvételt, a szükséges gipsz mintavételt és a modellek elkészítését, a gyártásközi próbát, az ortézisek és protézisek minta alapján történő gyártását, a gyógyászati segédeszközök javítását és az eszközök használatával kapcsolatos tanácsadást és az eszközök átadását. Az ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő társszakmával közösen végzi egyes ortetikai és protetikai eszközök készítését. Tevékenységi körébe tartozik ezen kívül az adaptív és méretsorozatos termékek gyártása. A gyártói tevékenység során alkalmazza a korszerű technikai eszközöket és eljárásokat, valamint az ellátás folyamatában az általa készített eszközök szakszerű kiszolgálásánál a különféle kommunikációs technikákat, kereskedelmi és jogi ismereteket. Szükség szerint kapcsolatot tart az eszközt felíró orvossal, jelzi ha korrekciót tart szükségesnek.

Munkáját hivatásként gyakorolja, betartja a szakmai és etikai normákat, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi, adaptív és méretsorozatos ortetikai eszközeit

- tevékenységi körén belül önállóan elkészíteni és javítani az érintettek egyedi protetikai eszközeit

- társszakmákkal közösen elkészíteni és javítani az egyedi ortetikai és protetikai eszközöket

- a méretvételi eljárástól a kiszolgált eszközök használatával kapcsolatos tanácsadásig valamennyi műveletet és feladatot önállóan és szakszerűen végrehajtani

- szakmai ismeretei és kompetenciái alapján a minőséget ellenőrzni és a minőségbiztosítási szabályok betartásával a szakszerű ellátást biztosítania

- a munkájára vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat betartani és betartatni

- általános és szakmai felkészültsége és megszerzett kompetenciái alapján a korszerű biztonságos és etikus betegellátásban önállóan, vagy kooperatív módon részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásban
4.4.11211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
4.5.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
4.6.11213-12Műszerész ortetika-protetika
4.7.11498-12Foglalkoztatás I (érettségire épülő képzések esetén)
4.8.11499-12Foglalkoztatás II.
4.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizs-
gatevékenysége
5.2.3.11115-12Alapismeretek az egészségügyi ellátásbanszóbeli
5.2.4.11211-12Egészségügyi technikai alapismeretekgyakorlati és szóbeli
5.2.5.11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismere-
tek
írásbeli
5.2.6.11213-12Műszerész ortetika-protetikagyakorlati és szóbeli
5.2.7.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzé-
sek esetén)
írásbeli
5.2.8.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.9.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka elkészítése, amely az ortetikai-protetikai ismeretek alkalmazásának, a gyártástechnológiai műveletek elvégzésének, valamint a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi szabályok ismeretének és betartásának mérését biztosítja.

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített rögzített munkahelyzet és paraméterek alapján, egy komplex, az ortopédiai műszerész szakképesítés területéhez tartozó vizsgamunka - ortézisek, protézisek elkészítése.

A vizsgafeladat időtartama: 360 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység a központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő

11211-12Egészségügyi technikai alapismeretek
11210-12Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek
11213-12Műszerész ortetika-protetika

követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő Egészségügyi technikai alapismeretek, Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek, Műszerész ortetika-protetika szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.3.Informatika szaktanterem számítógépekkel és perifériákkal
6.4.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.5.Szakmai dia- és fóliasorozatok
6.6.Alapszintű újraélesztés eszköze (szimulátor)
6.7.Dokumentációk
6.8.Kézhigiénéhez, fertőtlenítő eljárásokhoz szükséges eszközök
6.9.Diagnosztikai beavatkozásokhoz szükséges eszközök
6.10.Kézi szerszámok: bőripari, fémipari, faipari, műanyagipari)
6.11.Kisgépek: (fúrógép, marógép, köszörű, csiszológép, fűrész, máso-
ló, maró és ferdetengelyű marógép, vacuum gép)
6.12.Műhely: (tanműhely, ortopédiai műszerész műhely)
6.13.Anyagok: (textil, bőr, fém, fa, műanyag, gipsz)
6.14.Alkatrészek: (textilipari, bőripari, fémipari, faipari, műanyagipari,
speciális ortetikai-protetikai)

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Az 54. sorszámú Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 14

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 2 év ápolói munkakörben eltöltött gyakorlat, pszichiátriai területen

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 45 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 55 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóSzakápoló
3.1.3.Ideg-elme szakápoló
3.1.4.Pszichiátriai ápoló és gondozó
3.1.5.Pszichiátriai szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki képes a mentális zavarokkal küzdő betegek szakszerű ellátására, kompetencia szintű állapotfelmérésre, betegvizsgálatra és megfigyelésre, valamint a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának kivitelezésére.

A pszichiátriai szakápoló a megfelelő kommunikációs technikákat munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkalmazni tudja. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitációban, mely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig tart. Alkalmazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- megtervezni és kivitelezni a pszichiátriai beteg ápolását aktuális szükségleteinek megfelelően, a szakmai szabályokhoz, etikai és jogi normákhoz igazodva

- folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát, megfigyelési eredményeit dokumentálni és jelezni a kezelő orvosnak

- tevékenységét team munkában végezni, a team tagjaként kompetenciaszintjének megfelelően részt venni a komplex rehabilitációs folyamatban

- az elrendelt gyógyszeres terápiát végrehajtani, a gyógyszerek bevételét ellenőrizni és dokumentálni felismerni a pszichiátriai gyógyszerek hatásait, mellékhatásait

- felismerni a krízis- és veszélyeztető magatartást/állapotot és megtenni a szükséges intézkedéseket

- a beteg mindenkori pszichés állapotához igazodva használni a kommunikáció elemeit, elősegítve ezzel a gyógyulás folyamatát

- pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni felismerni a konfliktushelyzeteket és elkezdeni azok feloldását

- részt venni a prevencióban, egészségnevelésben, önkárosító magatartásformák megelőzésében

- életmódbeli tanácsadást nyújtani, pszichoedukációt végezni

- a csoportdinamikát és a csoporttörténéseket értelmezni

- a foglalkoztatás-terápia tárgykörébe tartozó technikákat megtanítani és gyakoroltatni, ezáltal szokásokat kialakítani, készségeket, képességeket, kognitív működést fejleszteni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11215-12Pszichiátriai szakápolás
4.4.11216-12Interakció a pszichiátriai ellátásban
4.5.11217-12Gyógyfoglalkoztatás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11215-12Pszichiátriai szakápolásírásbeli és gyakorlati
5.2.4.11216-12Interakció a pszichiátriai ellá-
tásban
gyakorlati
5.2.5.11217-12Gyógyfoglalkoztatásgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Pszichiátriai ellátáshoz, gyógyfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzített munkahelyzet és adatok alapján szituációs feladatok megoldása, szakápolás elvégzése, rehabilitációs terv készítése, szocioterápia egyes lehetőségeinek alkalmazása, a tevékenységen belül egyéni feladatismertetés

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatsor, amely a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek szóbeli felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Gyógyszerelő kocsi
6.3.Betegkorlátozás eszközei
6.4.Betegazonosításhoz szükséges eszközök
6.5.Infúziós eszközök
6.6.Légútbiztosítás eszközei
6.7.Első ellátás, elsősegélynyújtás eszközei
6.8.Intenzív ellátás eszközei
6.9.Pszichológiai teszt battéria
6.10.ECT készülék
6.11.Reanimációs kocsi eszközei
6.12.Intravénás beavatkozáshoz szükséges eszközök
6.13.Monitorozás eszközei
6.14.Oxigénterápia eszközei
6.15.Dokumentáció és archiválás eszközei
6.16.Diabéteszes beteg ellátásához szükséges eszközök
6.17.Ápolási eszközök
6.18.Kreatív technikákhoz, kézműves tevékenységhez szükséges eszkö-
zök és anyagok: kéziszerszámok, égetőkemence, fa-, papír-, textil-,
bőr-anyagok, agyag
6.19.Videokamera esettanulmány rögzítéséhez
6.20.Sport- és játékszerek: hullahopp karika, Thera-band, gymnastic-
ball, expander, boccsa, petaque, csörgőlabda, szabadtéri sakk és
lengőteke, társasjátékok, kártya

7. EGYEBEK

7.1.Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 55 723 02 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 02 Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, 54 723 02 1000 00 00 azonosító számú Csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Az 55. sorszámú Sürgősségi szakápoló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 723 15

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Sürgősségi szakápoló

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 1100-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 55 723 01 Ápoló szakképesítés (bővebben a 7. Egyebek fejezetben)

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év sürgősségi betegellátó osztályon, ápoló munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3311Ápoló, szakápolóÁpoló, szakápoló
3.1.3.Sürgősségi szakápoló

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A sürgősségi szakápoló feladata elsősorban az elsődleges állapotfelmérés után a betegellátás sorrendiségének meghatározása (a triage végzése), a kompetencia szintű betegvizsgálat és megfigyelés, valamint az alkalmazandó sürgősségi beavatkozások és a sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának kivitelezése

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával

- kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával

- team-munkában dolgozni

- menedzselni a kritikus állapotú beteget

- felismerni az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására

- felmérni és kielégíteni a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit

- előkészíteni a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz

- elvégezni kompetenciájának megfelelő diagnosztikai feladatokat

- folyamatosan megfigyelni és értékelni a beteg állapotát

- team-munka keretében közreműködni (az orvosi utasításnak megfelelően) az akut életveszély elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezni az orvosi beavatkozásoknál

- elvégezni a speciális sürgősségi szakápolói feladatokat

- pszichésen támogatni a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végezni

- a kritikus állapotú beteg transzportját megszervezni, kivitelezni

- előkészíteni, használni a sürgősségi ellátásban alkalmazott orvosi, ápolási, informatikai eszközöket, gondoskodni utánpótlásukról

- dokumentálni a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést

- a betegellátás folyamatát kompetenciájának megfelelően dokumentálni

- közreműködni szakmai gyakorlatukat töltő ápolók oktatásában, a sürgősségi szakápolás kutatásában, fejlesztésében

- elvégezni a minőségbiztosítással kapcsolatos feladatokat, a folyamatok javítását

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.55 723 01Ápolószakképesítés-ráépülés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11218-12A sürgősségi betegellátás alapjai
4.4.11219-12Sürgősségi állapotok ellátási algoritmusai

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint a szakmai gyakorlat igazolt teljesítése. A szakmai gyakorlat csak III. vagy II. progresszivitású sürgősségi osztályon tölthető le.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11218-12A sürgősségi betegellátás alapjaigyakorlati
5.2.4.11219-12Sürgősségi állapotok ellátási
algoritmusai
gyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Sürgősségi ellátást igénylő beteg szakápolása A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásban rögzítettek szerint: beteget fogad, átvesz, elsődleges állapotát felméri, triage kategóriát meghatározza. Elvégzi a részletes betegvizsgálatot és a diagnosztikai, differenciál diagnosztikai vizsgálatokat. A felmért állapot alapján a szükséges beavatkozásokat elvégzi, önálló-, függő-, együttműködő funkció szerint, majd elvégzi a szakápolói feladatokat és az ellátás folyamatát dokumentálja.

Kötelező jelleggel végzendő gyakorlati feladatok:

BLS -XBLS (maszkos-ballonos lélegeztetés, AED használat)

Kompetencia szintű eszközös (Wendl tubus, LMA) légútbiztosítás fantomon

Artéria kanülálás torzón

Intraosseális kanülálás torzón

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A sürgősségi ellátást igénylő betegek szakápolásához szükséges elméleti ismereteinek alkalmazás szintű felidézése

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Betegvizsgáló ágy
6.3.Az elsődleges állapotfelmérés eszközei (pulzoximéter, vérnyo-
másmérő, fonendoszkóp, fülhőmérő, vércukorszintmérő, 12 elve-
zetéses EKG készülék)
6.4.A reanimáció oktatásának eszközei
Betegmegfigyelő monitor
BLS fantom (felnőtt és gyermek)
Gyakorló AED
Pharingeális, laryngeális és endotracheális légútbiztosításra és
lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (felnőtt),
Pharingeális, laryngeális és endotracheális légútbiztosításra és
lélegeztetésre alkalmas ALS fantom (csecsemő)
Faringeális és szupraglottikus légútbiztosításra és lélegeztetésre
alkalmas eszközök méretenként
Az endotracheális légútbiztosítás eszközei
Öntelődő lélegeztető ballon-maszk rezervoárral (felnőtt és csecse-
mő)
PEEP-szelep
A légúti leszívás eszköze, leszívó katéterekkel
Idegentest fogó
Reanimációs táska/kocsi ALS végzéséhez felszerelve
6.5.Közepes tudású lélegeztetőgép (non-invazív, invazív lélegeztetésre
alkalmas)
6.6.Lélegeztetőgép - transzport
6.7.Betegmegfigyelő monitor - invazív (IAB, CVP, ICP), EtCO2,
testhőmérési opciókkal
6.8.Transzport betegmegfigyelő monitor
6.9.Manuális CVP mérés eszközei
6.10.Defibrillátor - syncron üzemmóddal
6.11.Cavitális ideiglenes pacemaker
6.12.Transdermális, külső pacemaker
6.13.Üxigénterápia eszközei (oxigénpalack-tartóval, reduktorral,
flowméter, oxigénszonda, oxigénmaszk)
6.14.Az inhalációs terápia eszközei
6.15.A conicotomia és tracheotomia egyszerhasználatos eszközei
6.16.Spirométer
6.17.Bronchoscopos torony, eszköz
6.18.A mellkas drainage eszközei és mellkasi szívótartály
6.19.Perifériás vénabiztosítás eszközei gyakorló torzóval
6.20.A centrális vénabiztosítás és kanülgondozás eszközei
6.21.Az artéria punkció és kanülálás eszközei gyakorló torzóval
6.22.Intraosseális kanülálás eszközei gyakorló torzóval
6.23.Infúziós terápia eszközei
6.24.Transzfúziós terápia eszközei transzfúziós tálcán
6.25.Vérmentő eszközök klinikai autotranszfúzióhoz
6.26.Túlnyomásos mandzsetta 2 db
6.27.Infúziós pumpa (fecskendős és volumetrikus)
6.28.Vérmelegítő
6.29.Infúzió melegítő
6.30.Laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges mintavételi eszközök
6.31.PÜCT sürgősségi diagnosztikai eszközei
6.32.A peritoneális lavage eszközei
6.33.Punkciós eszközök (lumbál, has, mellkas, pericardium)
6.34.Linton-szonda, Sengstaken-Blakemore-szonda 1-1 db
6.35.Endoscopos torony, eszköz
6.36.Mini Doppler
6.37.PCA pumpa
6.38.Ed-kanülálás és gyógyszer bejuttatás eszközei
6.39.Suprapubicus katéterezés, epicystostoma eszközei
6.40.A sérülések rögzítésének eszközei (nyakrögzítő, gerinchordágy,
medenceöv, húzó-sín, vacuum-sín, Cramer-sín)
6.41.A sebellátás és vérzéscsillapítás egyszerhasználatos eszközei
6.42.Tourniquet 2 db
6.43.Súlyos sérült transzportjára alkalmas betegszállító kocsi
6.44.Betegmobilizálás eszközei
6.45A beteg hűtésének eszközei
6.46A beteg melegítésének eszközei
6.47Szülésvezetésre alkalmas torzó
6.48Újszülött ellátásának eszközei
6.49A mindennapi ápolás, gondozás, szakápolás eszközei a beteg szük-
ségleteinek kielégítéséhez
6.50Az ápolói beavatkozások eszközei (hólyagkatéterezés, gyomor-
szonda
levezetés, beöntés, irrigálás, gyomormosás, gyógyszerelés, injek-
ciózás, klinikai táplálás) 2-2 db
6.51Kézmosás, kézfertőtlenítés eszközei és oldatai
6.52Védőeszközök (sapka, maszk, szemüveg, kesztyű, ujjvédő, kö-
peny)
6.53Fertőtlenítés eszközei és oldatai (bőr és nyálkahártya, kéz, felület,
gép, eszköz)
6.54A veszélyes hulladékok tárolására alkalmas eszközök
6.55Kommunikációs rendszer (TETRA rendszer)
6.56A betegellátás során alkalmazott dokumentációk
6.57Oktatástechnikai eszközök
6.58Mulázsok

7. EGYEBEK

7.1. Szakmai előképzettség:

55 723 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 0010 54 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 723 01 1000 00 00 azonosító számú Ápoló szakképesítés, 54 5012 01 azonosító számú Ápoló szakképesítés és az 55 723 11 Mentőápoló szakképesítés, valamint Okleveles ápoló (egyetemi végzettség), Okleveles ápoló (MSc), Egyetemi okleveles ápoló, Ápoló (BSc), Ápoló (főiskolai végzettség), Diplomás ápoló, Mentőtiszt végzettség.

7.2. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Az 56. sorszámú Szövettani asszisztens megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 725 16

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Szövettani asszisztens

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 0,5

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzetség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 725 04 azonosító számú Gyakorló szövettani asszisztens szakképesítés

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.3324Orvosi laboratóriumi asszisztensSzövettani asszisztens

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutatóhelyek, gyógyszergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik. Feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára. Laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket működtet, használ. Különféle szövettani rutin- és speciális festési eljárásokat, enzim- és hisztokémiai reakciókat alkalmaz. Felhasználói szinten számítógépet kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különböző minőségbiztosítási módszereket követ.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- szövettani vizsgálati anyagot előkészíteni

- fixáló és egyéb oldatokat készíteni

- elektrokémiai méréseket végezni

- elektrokémiai elválasztási technikákat alkalmazni

- szövettani vizsgálatra érkező anyagokat rögzíteni

- szövettani vizsgálati anyagot indítani

- szövettani anyagokat vízteleníteni

- beágyazni

- speciális beágyazásokat alkalmazni

- kenetet készíteni, festeni

- szövettani anyagokból metszeteket készíteni, festeni, fedni

- fagyasztott metszetet készíteni, festeni

- méréstechnikai műveleteket végezni

- festőautomata, beágyazó és egyéb szövettani automata berendezéseket működtetni

- automatákat, eszközöket felhasználói szinten karbantartani

- fény-, polarizációs- és fluoreszcens mikroszkópot használni

- mikrohullámú technikát alkalmazni

- speciális festéseket, enzim- és hisztokémiai reakciókat végezni

- demonstrációs anyagot készíteni

- archiváláshoz digitális felvételeket készíteni

- speciális egészségügyi informatikai rendszerben archiválási feladatokat ellátni

- szövettani mintákat archiválni, tárolni

- minőségbiztosítási módszereket alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 725 04Gyakorló szövettani asszisztensszakképesítés
3.3.4.55 725 03Citológiai szakasszisztensszakképesítés-ráépülés
3.3.5.55 725 07Immunhisztokémiai, hisztokémiai
és molekuláris biológiai szakasz-
szakképesítés-ráépülés
szisztens

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11220-12Hisztotechnikai szakismeretek

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, valamint, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11220-12Hisztotechnikai szakismeretekgyakorlati és szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai feladatok elvégzése, a szövettani minták elkészítése és továbbítása

A vizsgafeladat ismertetése: Szövettani munkákhoz szükséges oldatokat készít, szövettani blokkot készít, paraffinos- és fagyasztott metszeteket készít, festési és hisztokémiai reakciókat végez, mikroszkóp segítségével ellenőrzi a kész mintákat.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Hisztokémiával, hisztotechnikával és preparátumok mikroszkópos vizsgálatával összefüggő elméleti feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Elméleti oktatásra alkalmas tanterem és audiovizuális oktatástech-
nikai eszközök
6.3.Kórszövettani labor felszerelés (táramérlegek, analitikai mérlegek,
pH- mérők, termosztátok, laboratóriumi centrifugák, mikrotomok,
kriosztát és a hozzá tartozó kiegészítő felszerelések, vízmelegítők,
mikrohullámú készülékek, hűtőszekrények, mágneses keverő,
fénymikroszkópok, sztereomikroszkópok, mikropipetták, automata
adagolók, ultratermosztát, rázógépek) figyelembe véve a minden-
kori hatályos minimumfeltételt
6.4.Általános laboratóriumi mérőeszközök
6.5.Festő-, beágyazó-, kiágyazó és egyéb szövettani vizsgáló automa-
ták
6.6.Speciális mikroszkópok (polarizációs-fluoreszcens mikroszkóp)
6.7.Fototechnikai eszközök és digitális képrögzítők
6.8.Inkubációs kamrák

7. EGYEBEK

7.1.A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079 E-mail: meszk@meszk.hu

Az 57. sorszámú Egészségfejlesztési segítő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 32 720 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Egészségfejlesztési segítő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3339Egyéb, humánegészségügyhöz
kapcsolódó foglalkozású
Egészségfejlesztési segítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az egészségfejlesztési segítő képes az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken team munkában dolgozni. Munkájuk során kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- Felismerni az ellátottak körében a halandóság szempontjából kiemelten fontos rizikótényezők jelenlétét, az egyént az alapellátáshoz irányítani.

- Felismeri a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetben lévő egyéneket és családokat, képes egyszerű problématérképet készíteni.

- Felismerni az akadályozottság különböző formáit, segíti a családot az ellátásban való hozzáférésben, valamint az egyszerűbb akadálymentesítési feladatok szervezésében, elvégzésében.

- Kapcsolatot tartani a rászoruló családokkal, együttműködik a megélhetési problémákból fakadó krízishelyzetek kezelésében, megoldásában.

- Fenntartani az infokommunikációs kapcsolatot szakmai irányítóival és szükség esetén egyéb, a segítő folyamatba bevont szervezettel, vagy annak képviselőjével.

- Felmérni az egyén és a család alapvető szükségleteit és felismeri a szükségletek módosulása miatt bekövetkező problémákat.

- Felismerni a családi vagy egyéni krízishelyzeteket, a krízishelyzetben lévő egyént vagy családot a megfelelő helyre irányítja.

- Segíteni a családnak a tartósan beteg személy gondozása során.

- Segíteni a családot a haldokló ápolásában, kapcsolatot tart a hozzátartozókkal és a szakemberekkel.

- Segíteni a halott körüli ügyintézési feladatokat, támogatást nyújt a hozzátartozóknak.

- Segíteni a családot a krónikus beteg személy megváltozott szükségleteinek kielégítésében, odafigyel a család és a hozzátartozók mentális és fizikai állapotára is.

- Tartósan fekvő beteg esetén felismerni az alapvető ápolási-gondozási hibákat, vagy az önellátási képesség részleges vagy teljes elvesztéséből fakadó problémákat (mozgatás hiánya, felfekvés, alultápláltság, kiszáradás) és haladéktalanul segítséget hívni.

- Megtanítani a családtagokat, hozzátartozókat az otthonában ápolt beteg egyszerűbb gondozási műveleteinek elsajátítására, az ápolást könnyítő eszközök használatára.

- Felismerni a háztartási baleseteket hordozó kockázati tényezőket, segít a családnak azok elhárításában.

- Alapszinten, eszköz nélkül elsősegélyt nyújtani, biztonsággal hívni orvost, mentőt.

- Részt venni a közösségi színterek munkáiban, szervezőként részt venni a közösség eseményein, szervezett rendezvényein.

- Segíteni a lakosság körében végzett rendszeres, vagy alkalomszerű szűrővizsgálatok létrejöttét.

- Környezetében felismerni a közegészségügyi-járványügyi kockázatokat hordozó tényezőket.

- Részt venni a fejtetű, a rühesség szűrésében, egyszerűbb eseteinek ellátásában, a higiénés szabályokra vonatkozó ismeretek gyakorlati elsajátíttatásában.

- Felismerni a magas rizikócsoportba tartozó populációban előforduló betegségeket (tuberkulózis, szexuális úton terjedő betegségek).Szükség esetén megtanítani a családot, vagy a beteg vagy egészséges egyént a megfelelő személyi higiéné fenntartására, a környezet fizikai és közegészségügyi biztonságának fenntartására.

- Támogatni a családot és az egyént a dohányzásról való leszoktatásban és az egyéb káros szenvedélyek leküzdésében.

- Hiteles kommunikációt folytatni, példamutatóan viselkedni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkában
4.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő munkában
4.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvédelem
4.6.11497-12Foglalkoztatás I
4.7.11499-12Foglalkoztatás II.
4.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt szakmai gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizs-
gatevékenysége
5.2.3.11491-12Kommunikáció és interakció a segítő munkábangyakorlati
5.2.4.11492-12Egészséggondozás és egészségfejlesztés a segítő
munkában
szóbeli
5.2.5.11493-12Alapszintű elsősegélynyújtás, tűz és környezetvé-
delem
gyakorlati
5.2.6.11497-12Foglalkoztatás Iírásbeli
5.2.7.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.8.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Gyakorlati interakció

A vizsgafeladat ismertetése: Kapcsolatfelvétel egy személlyel, vagy egy családdal, kockázati tényezők és felmerülő problémák azonosítása és a probléma feltárása után a probléma kezelése (kérvény megírása, orvoshoz fordulás elősegítése, egyszerűbb ápolási feladat kivitelezése), jelentéstétel a szakmai vezető felé.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Gondozás

A vizsgafeladat ismertetése: Egy adott lakótér/lakókörnyezet fizikai, közegészségügyi jellemzőinek megítélése, a kockázati és veszélyhelyzetek azonosítása (háztartási balesetek veszélyét hordozó helyzetek, egyéb környezeti veszélyforrások, személyi, környezeti higiéné hiányosságai) a közvetlen veszély elhárítása, javaslat a megelőzésre.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

C) A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtás

A vizsgafeladat ismertetése: Alapszintű elsősegélynyújtás, illetve telefonos segítséghívás (mentők, orvosi ügyelet).

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése:

Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag-
és gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő, éjjeli szekrény, karosszék
6.5.Egyszerhasználatos eszközök és kéziműszerek
6.6.Veszélyes hulladék- és szelektív hulladék tárolásának eszközei
6.7.Bemutató eszközök, mulázsok
6.8.Egyszerűbb diagnosztikai eszközök, berendezések (vérnyomásmé-
rő, vércukorszintmérő, személymérleg testmagasság mérővel,
stopperóra, hőmérsékletmérő)
6.9.Kötszerek, bőrfertőtlenítők, sebkötözők
6.10.Fertőtlenítéshez használt eszközök, fertőtlenítőszerek
6.11.Otthonápolási eszközök, ápolási eszközök
6.12.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz megfelelő-
en felszerelt oktatóhelyiség
6.13.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)
6.14.Alapszintű újraélesztés és elsősegélynyújtás eszközei
6.15.Kényelmi eszközök, otthonápolási eszközök
6.16.Nehezen mozgó, fogó betegek speciális ápolási eszközei (speciális
kanál, villa, csésze, zoknihúzó, stb.)
6.17.Csecsemő-, és gyermekápolás eszközei (csecsemőágy, matrac,
pelenkázó, mérleg, badella, csecsemő fésű, hajkefe, olló, lázmérő,
mérőszalag, pelenka, körömkefe, lepedő, fürdőlepedő, ruházat,
evőeszközök, játékok)
6.18.Hallgatói szociális helyiség (pihenő helyiség, öltözőszekrény)
6.19.Gyógyászati segédeszközök (kerekesszék, támbot, járókeret, ka-
paszkodók)
6.20.Kommunikáció eszközei (telefon, piktogramok, számítógép)
6.21.Táplálkozási eszközök (asztal, szék, terítő, evőeszköz, tányér,
szalvéta, szívószál, csőrös csésze)
6.22.Speciális, kommunikációt támogató eszközök és felszerelések
(hallókészülék, fülilleszték, speciális órák, Braille tábla, jelnyelvi
oktató DVD)
6.23.Háztartási vegyi anyagok és a háztartási kártevőmentesítés eszkö-
zei
6.24.Otthoni gyógyszerek tárolására alkalmas eszközök, "házipatikai"
készítmények
6.25.Tápanyagtáblázatok
6.26.Falitáblák, vagy CD/DVD-k: mérgező növények, gombák, egés-
zségügyi kártevők, egyéb, az oktatáshoz kapcsolódó multimédiás
anyagok

7. EGYEBEK

A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

Egészségügy----Részszakképesítések

Az 1. sorszámú Betegkísérő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 723 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Betegkísérő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: 1 év egészségügyi területen eltöltött gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédBetegszállító
Betegkísérő

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A betegkísérő orvosi beutalás (utasítás) alapján egészségügyi szaksegítséget nem igénylő betegszállításokat végez a beteg otthonából egészségügyi intézménybe, az egészségügyi intézményen belül , egészségügyi intézményből a progresszív ellátásnak megfelelő más egészségügyi intézménybe, illetve a beteg kezelését, vizsgálatát, valamint sürgősségi ellátását követően otthonába.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- a helyszín biztonságosságát felmérni

- a beteg állapotát ABCDE-szemlélet szerint felmérni az életkori sajátosságok figyelembevétele mellett

- életveszély esetén, alapszinten elsősegélyt nyújtani (szakszerű fektetés, vérzéscsillapítás, kötözések, szakszerű segélyhívás, BLS, eszköz nélküli légútbiztosítás)

- a beteg szállíthatóságát megítélni

- immobilizációs technikákat alkalmazni

- betegszállítás szervezési feladatokat ellátni

- katasztrófa helyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködni

- betegjogokat és az egészségügyi etikai szabályokat betartani

- megfelelő kommunikációt alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.52 723 03Gyakorló mentőápolószakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképe-
sítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11110-12Egészségügyi alapismeretek
4.4.11164-12Logisztika
4.5.11165-12Mentéstechnika

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, az előírt gyakorlatok igazolt teljesítése.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11110-12Egészségügyi alapismeretekszóbeli
5.2.4.11164-12Logisztikaírásbeli
5.2.5.11165-12Mentéstechnikagyakorlati

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó feladatok megoldása

A vizsgafeladat ismertetése: Feladatleírásban rögzítetten szituációs és szimulációs feladatok megoldása az elsősegélynyújtás témaköréből

A vizsgafeladat időtartama: 30perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50. %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: - perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - %

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szakmai szóbeli feladatsor

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Felszerelt betegszállító gépkocsi
6.3.Immobilizáció eszközei
6.4.Elsősegélynyújtás eszközei
6.5.Reanimációs fantom
6.6.Egyéni védőeszközök
6.7.A betegszállítási tevékenység dokumentációi

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

A 2. sorszámú Fertőtlenítő-sterilező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 725 01

1.2. A részszakképesítés megnevezése: Fertőtlenítő-sterilező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 360-440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a 2.1.2. pontban meghatározottak szerint

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 6. mellékletében az egészségügyi szakmacsoportra meghatáro-zott kompetenciák birtokában

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.5222Segédápoló, műtőssegédFertőtlenítő (egészségügyi)
3.1.3.Fertőtlenítő -sterilező

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fertőtlenítő-sterilező feladata a fertőtlenítéssel, sterilizálással kapcsolatos feladatok ellátása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

- A fertőtlenítésre, sterilezésre szánt anyagokat, eszközöket, műszereket csoportosítani, átvizsgálni, karbantartani, csomagolni, címkézni

- megfelelő technológia alkalmazásával műszerek és eszközök tisztítását, fertőtlenítését végezni.

- sterilizáló-gépeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetni, felhasználói szintű karbantartást végezni

- a sterilizálás hatékonyságát ellenőrzni

- steril eszközöket, műszereket, anyagokat szállítani, tárolni

- a betegellátásban, járványügyi gyakorlatban speciális fertőtlenítő eljárásokat alkalmazni.

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.32 723 01Ápolási asszisztensszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szak-
képesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító
száma
megnevezése
4.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálás

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító
száma
megnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevékeny-
sége
5.2.3.11112-12Fertőtlenítés-sterilizálásírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Fertőtlenítés, sterilizálás A vizsgafeladat ismertetése:

A feladatleírásnak megfelelően konkrét fertőtlenítési és sterilizálási feladatok végrehajtása.

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:60 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -%

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Elméleti ismeretek reprodukálása

A vizsgafeladat ismertetése:

A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapj; érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: -

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegy-
zék
6.2.Alapápolási eszközök (bútorzat, textíliák, fém-, üveg-, műanyag-
és gumi eszközök)
6.3.Dokumentációs formanyomtatványok
6.4."Kocsik": ágyazó, előkészítő
6.5.Egyszer használatos steril eszközök
6.6.Orvosi műszerek- kézi műszerek
6.7.Kötszerek, bőrfertőtlenítők
6.8.Fertőtlenítéshez, sterilizáláshoz használt eszközök, fertőtlenítősze-
rek, csomagolóanyagok
6.9.Sterilizáláshoz szükséges berendezések
6.10.Elméleti oktatáshoz és a demonstrációs gyakorlatokhoz oktatóhe-
lyiség
6.11.Oktatástechnikai eszközök (tábla, projektor, számítógép)

7. EGYEBEK

7.1. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 214.

Telefonszám: +36 1 323 2070

Fax: +36 1 323 2079

E-mail: meszk@meszk.hu

3. melléklet a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelethez

1. Kultúráért felelős miniszter szakképesítései

A 61. sorszámú Filmhangtervező megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1. 1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 213 01

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Filmhangtervező

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 54 213 01 Hangmester, vagy a 7. Egyebek fejezetben meghatározott előképzettség

2.3. Előírt gyakorlat: minimum 2 év hangtechnikai, vagy zenei szakmai gyakorlat

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépülés sel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.Filmhangtervező
Zenekészítő
Hangzásképtervező
3719Egyéb művészeti és kultu-
rális foglalkozású
Zenei forgató
DJ
Zenei vezető
Producer
Elektronikus zenekészítő

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A filmhangtervező tevékenysége a művészeti, kulturális élet, az oktatás, az elektronikus kommunikáció, a szolgáltatás és az ipar számos területére kiterjed. A filmhangtervező munkája művészeti tevékenység, nagyfokú önállóságot, döntéshozási képességet, és figyelemkoncentrációt, kreativitást igénylő szellemi tevékenység. Munkáját jellemzően egyedül, vagy kis létszámú munkacsoportban, vagy más foglalkozások képviselőivel stábmunkában, egyéni felelősségvállalással végzi. Munkaterületétől függően, változó helyszíneken és gyakran változó emberi környezetben megteremti saját munkakörülményeit. Jellemző munkaterületei az előadó művészetek, a film- és videó készítés, a szórakoztatás. Napi munkájának végzéséhez szerteágazó tudományos és technikai területek eredményeit használja, jellemzően hangtani, teremakusztikai, pszichoakusztikai, elektroakusztikai, felvételtechnikai, rendszertechnikai, hangszerakusztikai, zeneelméleti, zenetörténeti, dramaturgiai, műfajismereti, hangzástörténeti, hangesztétikai, filmtörténeti, filmesztétikai, hangmérnöketikai, angol műszaki nyelvi, digitális technikai, számítástechnikai, produkciós, jogi, vállalkozási ismereteket, amelyekkel új minőséget, szellemi terméket hoz létre, vagy közvetít.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- műfaji, stílus, felvétel-történeti, tartalmi és minőségi elemzést végezni, tartalmi, esztétikai, hangtechnikai minőségellenőrzést végezni

- művészi szempontok alapján mozgókép, multimédia produktum, előadás, eszköz, berendezés, zenemű hangjának tartalmát, hangzásképét tervezni, létrehozni

- stúdiómunkát, filmes, videós munkát, műsort megtervezni, előkészíteni, dokumentálni, archiválni

- a forgatókönyv, a képtartalom, az előadási terv, a hangtechnikai eszközök, berendezések, rendszerek működésének ismeretében előkészíteni, végrehajtani a filmes, videós, színházi, élő zenei hangtechnikai munkát

- hangtérképet készíteni

- a hangkép kívánalmainak megfelelő hangfelvételi, filmes mikrofontechnikákat használni

- hangfelvételi berendezéseket, elektronikus hangszereket telepíteni, üzembe helyezni, rendszerré alakítani

- számítógépet és számítástechnikai eszközt, speciális internetes hangtechnikai hardvert és szoftvert, hangtechnikai eszközt, berendezést, rendszert használni

- munkafolyamatokat, hangfelvételeket, eszközöket, rendszereket ellenőrizni

- irányítani és ellenőrizni a felügyelete alá rendelt filmes, videós, utószinkron hangtechnikai munkát

- hangtechnikai projektvezetést végezni

- hangforrásokat, hanghordozókat kezelni

- zeneszámot, műsort létrehozni, analóg és digitális hangfelvételt készíteni, keverni

- elektronikus hangszerhangokat, hangeffektusokat létrehozni

- hangfelvételi utómunkálatokat végezni, hanganyagokat szerkeszteni

- új eszközt, rendszert, technológiát, módszert megismerni, alkalmazni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.54 213 01Hangmesterszakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

AB
4.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10730-12Zenei és filmhang alapismeretek
4.4.10731-12Szoftverek, hangfeldolgozás
4.5.10732-12Produkció, reprodukció, elektronikus zenekészítés

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Vizsgára az bocsátható, aki a vizsga megkezdése előtt 30 nappal a 7.2. pontban meghatározott feltételeknek eleget tevő vizsgaremeket bemutatta

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

ABC
5.2.1.A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgate-
vékenysége
5.2.3.10730-12Zenei és filmhang alapismeretekírásbeli/szóbeli
5.2.4.10731-12Szoftverek, hangfeldolgozásgyakorlati/írásbeli/szóbeli
5.2.5.10732-12Produkció, reprodukció, elektro-
nikus zenekészítés
gyakorlati/írásbeli/szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

Vizsgafeladat megnevezése: Vizsgaremek készítése

A vizsgafeladat ismertetése: 5-10 perces rövidfilm (videó) vagy elektronikus zenei szerzemények sorozatának elkészítése az 5.4.1.1.1. pontban meghatározottak szerint

A vizsgafeladat időtartama: 0 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %

.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Zenei és filmhang alapismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon - feleletválasztós kérdésekre válaszolva - számot ad a legalapvetőbb elektronikus zenekészítési, hanghatás előállítási, hangzáskép tervezési, filmhang tervezési, filmhang készítési alapfogalmak ismeretéről

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 0 % (lásd 5.5.1. pont)

B) A vizsgafeladat megnevezése: Filmhangkészítési, zenekészítési feladatok, folyamatok

A vizsgafeladat ismertetése: A feladatlapon - feleletválasztós (80%) és kifejtős (20%) kérdésekre válaszolva, a központilag összeállított vizsgakérdések a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő összes modul témaköreit tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %

5.3.3. Központi interaktív vizsgatevékenység

A) Vizsgafeladat megnevezése: Hangképtervezés

A vizsgafeladat ismertetése: Rövid filmrészlet, vagy elektronikus zenei kompozíció hangzásképének 5.1 térhangzású, időben változó kialakítása a vizsgázó által kiválasztott szoftver segítségével

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az interaktív vizsgatevékenységen belül: 30 %

B) Vizsgafeladat megnevezése: Szoftverhasználat

A vizsgafeladat ismertetése: A legelterjedtebb hangtechnikai szoftverekből legalább négy közül választva egy rövid filmrészlet hangjának, vagy egy rövid műsoros hanganyag elkészítése

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az interaktív vizsgatevékenységen belül: 35 %

C) Vizsgafeladat megnevezése: Hangforrás tervezés

A vizsgafeladat ismertetése: Egy összetett virtuális hangszerhang vagy filmhang effektus elkészítése megadott szempontok alapján

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az interaktív vizsgatevékenységen belül: 35 %

A vizsgafeladat időtartama: 270 perc

A központi interaktív vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 25 %

5.3.4. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Filmhangtervezés, elektronikus zenekészítés

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő összes modul témaköreit tartalmazza

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 45 perc)

A vizsgatevékenység értékelési súlyaránya: 20 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

5.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

5.4.1.1. A vizsgaremek készítése, értékelése

5.4.1.1.1. A vizsgaremek

Bemutatható és értékelhető vizsgaremeknek egy 5-10 perces rövidfilm (videó) vagy elektronikus zenei szerzemények sorozata tekinthető. A bemutatott vizsgaremekeket csatolni kell a vizsgadokumentumokhoz.

5.4.1.1.2. A vizsgaremekek tartalma, formátuma, formája, időtartama

A vizsgaremek témáját a képző intézménynek jóvá kell hagynia. Film (videó) vizsgaremek esetén az alkotásnak hangtechnikai, filmhangtervezési szempontból hangsúlyosnak kell lennie, legalább 5.1 hangcsatornát kell tartalmaznia, lehet játékfilm, filmmon-tázs, zenés film, animációs film. A zenei szerzemények sorozatának tartalmaznia kell egy elektroakusztikus (komolyzenei gyökerű) zenedarabot (pl. rondo vagy verse-refrén felépítésűt), egy könnyűzenei elektronikus zenedarabot, egy programzenét, egy szignált.

A vizsgaremekek tetszés szerinti eredeti formátumú, de a vizsgán használt lejátszó berendezés formátumára átírt anyagok lehetnek. Előnyben kell részesíteni az elterjedt formátumokat (CD-A, DAT). Indokolt esetben wav (AIFF) adat formátum is elfogadható (CD-DATA, DVD-DATA). Adatvesztéses tömörítéssel, valamint digitális előkiemeléssel készített mesterlemez a vizsgához nem használható. A film DVD formátumú lehet.

A bemutatott azonos fajtájú zenei hanganyagokat egyetlen adathordozón kell beadni, sorszámozva, a hanganyagok indulási helyének megjelölésével. A beadott anyagokat a hordozón, el nem távolítható módon azonosítóval kell ellátni (a vizsgázó neve, évfolyama, a képző intézmény neve, a vizsga dátuma).

A hanganyagok sorrendjét a vizsgázó önállóan válogatja. Csak teljes hangfelvételi egységek, teljes tételek mutathatók be, azok időtartamától függetlenül. A vizsgaremekek elégséges időtartama azok tartalmától függ.

A zenei alkotásoknak eltérő időben és eltérő körülmények között kell készülniük. Előnyben kell részesíteni az eltérő műfajokban, eltérő eljárásokkal készített vizsgaanyagokat. Nem fogadható el olyan zenei alkotás sorozat, aminek minden része azonos műfajú, azonos hangforrás összeállítású, azonos tematikájú. Nem fogadható el önálló zenei alkotásnak az olyan zenei hanganyag, filmhang hanganyag, amelyen nem történt indokolható célt szolgáló és elégséges mértékű hangtechnikai módosítás (vágás, szintezés, keverés, szűrés, dinamikamódosítás, stb.)

5.4.1.1.3. A vizsgaremekek bemutatása

A vizsgaremekek értékelését, bemutatását legalább 6-8 fő befogadására alkalmas, akusztikailag a célnak megfelelően, 5.1 hangcsatornás lehallgatásra és videóvetítésre kiképzett teremben, ideális lehallgatási körülmények között kell elvégezni a 7.1. pontban meghatározott feltételekkel

5.4.1.1.4. A vizsgaremekek értékelése

A hangfelvétel elemzés során képet kell kapni arról, hogy a vizsgázó hogyan képes ismereteit a filmhang készítés, az elektronikus zenei műalkotás készítésének szolgálatába állítani. A zenemű - mint művészeti alkotás - értékelése erősen függ a hallgatótól, ezért a vizsga során a vizsgázó által benyújtott hanganyagokról esztétikai bírálatot csak megalapozottan, műelemzés kíséretében szabad mondani. Azt kell vizsgálni, hogy a hanganyag, a zenei alkotás miért szól úgy, ahogy szól. Milyen körülmények között készült. Milyen fajta és minőségű hangszerek vagy hangforrások hallhatók. Milyen sajátosságai voltak a felvétel helyszínének. Milyen célokat akart a vizsgázó elérni, mit tart a hanganyag erényének és hibájának, a hibákat miért nem tudta elkerülni, mi volt, amit előre látott, mi volt, ami később derült ki, hogyan készült fel a hangfelvételre stb. A vizsgaremek készítési körülményeinek megismerésére a vizsgázónak a kompozíciókhoz, hangzó anyagokhoz egyenként az 5.4.1.1.5. pont szerinti "Adatlap" -ot kell mellékelnie. Az Adatlapot a vizsgadokumentumokhoz kell csatolni.

A feltett kérdések segítségével ki kell deríteni, hogy a vizsgázó valóban a saját munkáját mutatta-e be. Mivel a vizsgaremek elkészítése az esetek egy részében páros munka, ugyanazt a felvételt egyszerre két vizsgázó is jogosan sajátjának tekintheti. Ebben az esetben (legfeljebb két vizsgázó esetében) a vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a felvétel készítése során mi volt a feladata, hogyan osztották meg a feladatokat, hogyan készültek fel a munkára, milyenek voltak az alkotási folyamat körülményei, és a hallható eredményt a vizsgázó tevékenysége hogyan befolyásolta. A közös munkát beadó vizsgázóknak egymástól függetlenül kell az elemzést elvégezni, és egyedi, saját szempontú Adatlapot kell kitölteni. A filmek esetén ki kell térni a forgatókönyv és a stábmunka részleteinek az ismertetésére.

5.4.1.1.5. A vizsgaremek kísérő adatlap

A vizsgaremek kísérő adatlapnak legalább a következő információt kell tartalmaznia:

A vizsgázó neve

ID-track #, ideje, formátuma, eredeti formátuma

A felvétel címe, szerző(i), előadó(i), helyszíne, időpontja

A felvételhez használt berendezések, eszközök listája

A felvétel technikája, menete, körülményei

Utómunka menete és berendezései

Készítők, közreműködők

A vizsgázó saját szerepe a munka során

Műalkotás elemzés (értékelés, személyes vélemény, hibák, stb.)

Megjegyzések (a vizsgázó megjegyzései)

A vizsgázó aláírása

5.5.4.2 Központi írásbeli vizsgatevékenységek

Az 5.3.2. A) Zenei és filmhang alapismeretek írásbeli vizsgafeladathoz legalább 90 kérdésből álló tesztet kell készíteni, ami felöleli a tananyag egészét, és azokat a legalapvetőbb filmhang készítési, zenei ismereteket kéri számon, amelyek nélkül a hangosítás színvonalasan nem tervezhető meg, és biztonságosan, megfelelő minőségben nem kivitelezhető. Ezért ennek a résznek az ismeret-anyagát a vizsgázónak - a vizsga körülményeit is szem előtt tartva - legalább 80%-ban tudnia kell. A kérdésekben igen-nem válaszos, egy mondattal röviden megválaszolható, párosításos, kiválasztásos, ábrás, ábrázolásos formában feltett kéréseknek kell szerepelniük. A vizsgafeladatban nem lehet termékgyártókra, termékek típusára, hangtechnikai részterület vitatott vagy magyartalan szakzsargonjára kérdezni. A vizsgafeladat megoldásához segédeszköz nem használható.

Az 5.3.2. B) Filmhangkészítési, zenekészítési feladatok, folyamatok vizsgafeladathoz 28 kérdésből álló tesztet kell kitölteni, amihez segédeszköz használata megengedhető. A segédeszköz használatát a feladatok összetettsége és nehézségi foka indokolja. A vizsgatevékenységnek ez a része mutatja meg a vizsgázó általános tájékozottságát, felkészültségét.

A vizsgafeladatnak fel kell ölelnie a tananyag egészét. A kérdéseknek olyan helyzeteket, összetett problémákat kell felmutatniuk, amelyek megoldására a gyakorlatban is gondolkodási időt kellene szánni, amelyekre fel kellene készülni. Olyan feladatokat kell adni, amelyeknek a megoldása egyértelmű, és röviden megfogalmazható. Előnyben kell részesíteni azokat a helyzeteket, azoknak a helyzeteknek a kombinációját, amelyekkel a tanuló a tanév folyamán a gyakorlatokon találkozhat. A vizsgafeladatban nem lehet termékgyártókra, termékekre kérdezni.

A feladatok pontszáma 1 -10 legyen, nehézségi foktól függően. A vizsgafeladatnak

8 darab 1 pontos

8 darab 2 pontos

7 darab 4 pontos

2 darab 6 pontos

2 darab 8 pontos

2 darab 10 pontos

feladatból kell állnia, az 1-4 pontértékűek feleletválasztósak, a 6-10 pontértékűek kifejtősek. Az elérhető pontszám 100. A feladat megoldásához minden saját írott vagy nyomtatott jegyzet, könyv használható.

5.4.3. Központi interaktív vizsgatevékenység

Az interaktív vizsgatevékenységek elvégzéséhez a szakképző intézmény a saját digitális munkaállomását (DAW) használja a vizsgázó által megismert szoftverekkel. A DAW szükséges általános paraméterei: legalább 24bit/96 kHz, legalább 24 monó hangsáv, legalább 1 videó sáv, annyi erőforrás, ami képes egyidejűleg hangsávonként dinamikaszabályozó, hangszínszabályozó, késleltető, és összesen legalább 6 hangsávba függetlenül beiktatható zengető-effektprocesszor kiszolgálására. A három interaktív vizsgafeladatot tartalmazó digitális adathordozó a DAW számára importálható, általános formátumú tömörítetlen hangfájlokat és többféle formátumra és adatsebességre konvertált videó fájlokat tartalmaz a három vizsgafeladat adatait jól elkülöníthetően tartalmazó könyvtárszerkezetben. Az interaktív vizsgatevékenység gördülékeny lebonyolításának érdekében a központi vizsgakérdéseket kibocsátó szervezetnek a vizsga adathordozójával azonos formátumú, könyvtárszerkezetű és elnevezésű teszt hang és teszt képanyagot tartalmazó adathordozót kell az interaktív vizsgára jelentkező intézmény számára biztosítani, vagy image fájl formájában letölthetővé tenni. Az adathordozónak és a teszt adathordozónak elektronikus dokumentumban tartalmaznia kell az adatokat fogadó eszköz legfontosabb műszaki jellemzőit, és az adatok telepítéséhez és használatához szükséges információt, a vizsgafeladatok leírását, valamint a vizsgafeladatok értékelésének szempontjait, és az értékelő lapot. A vizsgát szervező intézmény kötelessége a teszt adathordozó segítségével az interaktív vizsga számára a digitális munkaállomásokat felkészíteni. A vizsga megkezdésekor a vizsgázónak bekapcsolt munkaállomásokon futó szoftverbe előzetesen beimportált hang és videó sávokat kell megkapnia a telepítési útmutató utasításai szerint meghatározott kezdő állapottal. A vizsga akkor fejeződik be, amikor a vizsgázó a kész vizsgaanyagot a feladat leírásában meghatározott formában és névvel a vizsga könyvtárába menti. A mentési művelet ideje beleszámít a vizsga teljes idejébe. Az elkészült vizsgafeladatokat az adathordozón elküldött könyvtárszerkezetbe kell elmenteni és a teljes vizsgafolyamat végeztével a könyvtárat külső adathordozón (HDD, CD, DVD, Blu-ray lemez, vagy memóriakártya, pen-drive) a vizsgadokumentumokhoz csatolni kell.

Az interaktív vizsgafeladatok célja a vizsgázó olyan művészi és technikai jellegű kompetenciáinak felmérése, amelyek alapvető fontosságúak a filmhangkészítés, elektronikus zenekészítés munkatevékenységében, és meglétük, valamint kompetencia szintjük nem függhet az egyes képző intézmények eltérő oktatási sajátosságaitól, felkészültségétől.

Az interaktív vizsgafeladatokat nem szükséges minden vizsgázóval egy időben elvégeztetni, mert a feladat célja készség kompetenciák lemérése vizsgaszervezési helytől függetlenül azonos nehézségi feltételek mellett.

A vizsgafeladatok értékelő lapjának a végeredmény mellett értékelési szempontokat kell tartalmaznia a szoftverhasználat, a teljes munkafolyamat értékelésére is.

Az 5.3.3. A) Hangképtervezés vizsgafeladat egy filmfelvétel vagy zenekészítési folyamat utómunka fázisát imitálja. A feladat a végleges hangkép kialakítása a film vagy zenei anyag tartalmának, a tartalom változásának megfelelően. Az összetett feladatban legalább időzítés, hangkép kialakítás, soksávos utómunka szoftver használat, számítógép használat, fordul elő. A vizsgázó számítógépes munkakörnyezetben dolgozik, munkájába bevonhatja a képző intézményben megszokott hardver eszközöket is. A vizsgafeladat leírását nyomtatott formában mellékelni kell a vizsgázó számára. A leírásnak tartalmaznia kell a film vagy zenei anyag tartalmára vonatkozó rendezői, szerzői utasításokat, elképzeléseket, a hangképtervezési munka elvégzését segítő információt.

Az 5.3.3. B) Szoftverhasználat vizsgafeladat során a képzési idő alatt megismert szoftvereket kell használni, amelyek közül legalább egynek-egynek videósávot is kezelő hangtechnikai utómunka szoftvernek kell lennie a legfontosabb operációs rendszer fajtákra, egynek élő zenebemutatásra és valós idejű manipulációra alkalmas szoftvernek kell lennie a legfontosabb operációs rendszer fajtákra. A feladat 3-10 perces hanganyag elkészítése a legelterjedtebb szoftverek használatával. A hanganyag időtartama tájékoztató jellegű, a pontos játékidő a hanganyagtól függ. Olyan soksávos anyagot kell a vizsgafeladathoz kijelölni, amelyiket bármelyik szoftverrel használni lehet. A vizsgázó a szoftver fajtáját sorsolással kapja meg. A cél annak felmérése, hogy a vizsgázó kellő mértékben ismeri-e a szoftvereket, de nem elvárás, hogy minden szoftvert azonosan magas fokon ismerjen, ezért a feladat nehézségi fokát ennek megfelelően kell megállapítani. A vizsgafeladat leírása tartalmazza a feladatot, az elvárt végeredmény formátumát, az elvárt esztétikai formát. A vizsgafeladat leírását nyomtatott formában mellékelni kell a vizsgázó számára.

Az 5.3.3. C) Hangforrás tervezés vizsgafeladat egy összetett virtuális hangszerhang vagy filmhang effektus elkészítéséből, vagy azok sorozatának elkészítéséből áll a feladat nehézségi fokától függően. A feladat leírásának tartalmaznia kell a hanghatás lehetőleg pontos leírását, elbeszélő formában, ahogy egy zeneszerző, vagy filmrendező az elképzelését közölni szokta. A vizsgafeladat tartalmazhatja a hanghatás vagy hangszerhang auditív környezetét, vagy azt a hangesemény sort is, amihez a hanghatásnak, a hangszerhangnak illeszkednie kell. A vizsgafeladat kifejezetten kreatív munkát igényel. A feladat megoldásához a szakképző intézményben megismert hangtárat, hardver és szoftver hangkeltőket, hangmanipuláló eszközöket kell használni. A vizsgafeladatot tartalmazó digitális adathordozónak tartalmaznia kell a vizsgafeladat egy lehetséges megoldását az értékelés megkönnyítésére. A vizsgafeladat leírása az elvárt végeredmény formátumát, időtartamát, az elvárt tartalmat és esztétikai formát. A vizsgafeladat leírását nyomtatott formában mellékelni kell a vizsgázó számára.

5.4.4. Szóbeli vizsgatevékenység

A szóbeli vizsgatevékenység a vizsgázó komplex feladatmegoldó, problémamegoldó képességét méri fel. A tételekben megfogalmazott feladatoknak valós művészeti, filmhangesztétikai, hangképtervezési, hangtechnikai helyzeteket kell bemutatnia azok teljességében, bonyolultságában. A leírásnak tartalmaznia kell minden olyan információt, ami a feladat megoldásához szükséges. A feladat megoldásának részleteit a tételnek kérdéssor formájában kell tartalmaznia. A kérdéseket a feladat, probléma kulcsfontosságú részeivel kapcsolatosan kell feltenni. A feladatok között megoldhatatlan, vagy csak adott körülmények között megoldható nem lehet. Ha a feladat megtörtént esetet, szituációt ír le, a leírás nem utalhat konkrét gyártókra, helyszínekre, személyekre, gazdasági szereplőkre. A tételeknek tartalmazniuk kell minden, a feladat megoldásához használandó adatlapot, ábrát, leírást, műszaki dokumentációt, kottát, fényképet. A tétel feladat meghatározása nem utalhat külső információforrásra, és a tétel kidolgozása és a válaszadás során sem használható külső információforrás. A vizsgázónak fel kell ismernie a feladat összefüggéseit, részletes elképzeléssel vázolnia kell a feladat megoldásának lehetőségeit, és ki kell fejtenie az általa választott megoldás részleteit a feladatban feltett kérdések szerint. A vizsgabizottságnak a válaszadás során vizsgázó lexikális tudásán túl párbeszédes formában értékelnie kell a vizsgázó fogalomhasználatát, kommunikációs készségét, kreativitását, logikai készségét. A tételek szükséges komplexitása miatt a szóbeli vizsgafeladatok kidolgozására és a válaszadásra elegendő idő áll rendelkezésre.

5.4.5.

A vizsgatevékenységek lebonyolítási sorrendje: írásbeli vizsgatevékenység, interaktív vizsgatevékenység, gyakorlati vizsgatevékenység, szóbeli vizsgatevékenység.

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:

5.5.1.

Az 5.3.2. A) központi írásbeli vizsgafeladat értékelése: ha a vizsgázó 80% vagy az feletti pontszámot ért el, akkor a vizsgát folytathatja, 80% alatti eredmény esetén a szakmai vizsga sikertelen. A vizsgafeladat százalékosan nem értékelendő. (Ha ez a vizsgafeladat sikertelen, akkor a B) rész eredményétől függetlenül a teljes szakmai vizsgát kell megismételni!)

5.5.2.

A központi írásbeli vizsgatevékenység sikertelen, ha az 5.3.2. B) írásbeli vizsgafeladat értékelése 50% alatt van.

5.5.3.

A gyakorlati vizsgatevékenység sikertelen, ha bármelyik gyakorlati vizsgafeladat (A, B, C) értékelése 50% alatt van.

5.5.4.

A szóbeli vizsgatevékenység sikertelen, ha a vizsgafeladat értékelése 50% alatt van.

5.5.5.

A szakmai vizsga sikertelen, ha bármelyik (gyakorlati, írásbeli, szóbeli) vizsgatevékenység értékelése 50% alatti. Sikertelen vizsgatevékenység esetén (az írásbeli vizsgatevékenység kivételével) csak a sikertelen vizsgafeladatot kell megismételni.

5.5.6.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért, egész számra kerekített %-os teljesítmények alapján:

90 - 100% jeles (5)

80 - 89% jó (4)

65 - 79% közepes (3)

50 - 64% elégséges (2)

0-49% elégtelen (1)

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges esz-
közök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.1 lehallgató szoba (hangsugárzós lehallgatáshoz akusztikailag terve-
zett)
6.3.1 db Hanggenerátor (200 kHz-es, hardver)
6.4.1 db Függvénygenerátor (10 MHz-es, hardver)
6.5.1 db Spektrumanalizátor (26 kHz-es, 1 Hz felbontással, hardver)
6.6.1 db Torzításmérő (THD, SMPTE IM, CCIF IM, DIM)
6.7.1 db Stroboszkóp (rezgés analizáláshoz)
6.8.1 db Szintíró
6.9.1 db Oszcilloszkóp (100 MHz-es, analóg)
6.10.1 db Kombinált automata hangfrekvenciás mérőeszköz
6.11.1 db Terc-analizátor és szűrő
6.12.1 db ABX tesztegység vakteszt áramkörrel
6.13.1 db Hangnyomásmérő (Type 1, Class 1)
6.14.1 db Mérőmikrofon (Type 1, Class 1)
6.15.1 db Goniométer
6.16.1 db Kivezérlésmérő (VU, PPM, hardver)
6.17.1 db Kompatibilitás mérő (hardver)
6.18.1 szett hordozható jelgenerátor + analizátor
6.19.1 db Számítógép + hálózatanalizáló szoftver
6.20.1 db Hordozható multiméter
6.21.1 db Kábel teszter
6.22.1 db Forrasztó állomás
6.23.Hangtechnikai és vezérlő szoftverek
1 db Analóg keverőasztal (legalább 16 db monó bemeneti csatorna, 8
csoport kimenet, 6 mellékkimenet pre és post, hangszínszabályzó ki-
6.24.be kapcsoló, szintszabályozás min. 100 mm szabályozóval és +10 ....
- 60 dB átfogási tartománnyal, utasító mikrofon bemenet szintszabá-
lyozással, fejhallgató kimenet, beépített oszcillátor, csúcsérték mutató
műszerek)
1 db Digitális keverőasztal (legalább 32 db monó bemeneti csatorna,
legalább 16 db szintszabályozó, szintszabályozás min. 100 mm sza-
6.25.bályozóval és +10 .... - 80 dB átfogási tartománnyal, legalább 8 cso-
port kimenet, legalább 8 vezérlési csoport, legalább 8 mellékkimenet
pre és post)
6.26.1 db Analóg stúdiómagnetofon (legalább 2 sebességes, 2 csatornás)
1 db Számítógépes munkaállomás (legalább egy SP/DIF, egy ADAT
6.27.és egy AES/EBU, WORD CLOCK be/kimenetű hangmodullal, lega-
lább 48 sávos rögzítési, editálási lehetőséggel, optikai rögzítővel)
6.28.1 db 8 digitális rögzítő (hardver)
6.29.1 db Analóg professzionális stúdió-lemezjátszó
6.30.1 db R-DAT magnetofon
6.31.1 db SVHS videomagnó SMPTE időkóddal
6.32.1 db Professzionális CD játszó
6.33.1 db DVD-Audió lejátszó
6.34.1 db SACD lejátszó
6.35.1 db CC magnetofon
6.36.5.1 szabványos aktív stúdió lehallgató hangsugárzó rendszer, akuszti-
kailag tervezett lehallgatási körülménnyel (referencia szint: Genelec)
6.37.1 pár passzív stúdió lehallgató hangsugárzó, akusztikailag tervezett
lehallgatási körülménnyel (referencia szint: (KRK, B&W)
6.38.1 pár hangosító hangsugárzó készlet erősítővel, processzorral (refe-
rencia szint:
6.39.1 pár monitor hangsugárzó készlet erősítővel
6.40.1 db 24 csatornás, szimmetrikus, analóg csoportkábel (30m)
6.41.Professzionális zárt és nyitott fejhallgató
6.42.1 db Kompresszor (analóg, hardver)
6.43.1 db Kompresszor (digitális, hardver)
6.44.1 db Limiter (analóg, hardver)
6.45.1 db Limiter (digitális, hardver)
6.46.1 db Expander-zajzár (analóg, hardver)
6.47.1 db Expander-zajzár (digitális, hardver)
6.48.1 db Effektprocesszor
6.49.1 db Digitális zengető
6.50.1 db Digitális késleltető
6.51.1 db MIDI vezérlő, szekvenszer
6.52.1db Master keyboard
6.53.2 db karakterisztika váltós (gömb, térnyolcas, kardioid, széles
kardioid, hiperkardioid) kondezátor stúdiómikrofon
6.54.8 db kondenzátor stúdiómikrofon
6.55.8 db dinamikus mikrofon
6.56.2 db diversity rádiómikrofon szett (zsebadó + kézi adó)
6.57.1 db személyi monitor szett
6.58.16 db gémes mikrofonállvány
6.59.4 db kórusállvány
6.60.2 db asztali mikrofonállvány
6.61.1 db Digitális formátum konverter
6.62.1 db Zongora
6.63.1 db Szintetizátor (fizikai modellezéssel)
6.64.Akusztikailag tervezett lehallgató szoba
6.65.Számítógép + demonstrációs szoftverek
6.66.1 db SVHS vagy DVI kamera
6.67.1 db Videó-projektor
6.68.Videó-monitorok
6.69.1 db Dokumentumkamera
6.70.1 db Digitális fényképezőgép
6.71.1 db írásvetítő
6.72.Lokális hálózat Internet hozzáféréssel
6.73.Szövegszerkesztő program
6.74.Korszerű multimédiakészítő program
6.75.Korszerű adatbázis-kezelő program

7. EGYEBEK

7.1. A 2.1.2 Szakmai előképzettség pont szerint előírt egyéb előképzettség: Hangosító szakképzettség és legalább BA szintű felsőfokú zenei végzettség, vagy Hangosító szakképzettség és Egyházzenész, Jazz-zenész, Klasszikus zenész, Szórakoztató zenész szakképzettség.

7.2. A vizsgaremekek bemutatásának, értékelésének és az interaktív vizsgatevékenység helyszínére vonatkozó követelmények

A terem zajszintje a hallgatási folyamat alatt nem haladhatja meg a 30 dBA-t (NR25). A terem közepes utózengési ideje nem haladhatja meg a 0,5 másodpercet. A hallgatási hangerő 20Hz-20kHz sávban, optimálisra vezérelt hangfelvételekkel, lineáris integrálással mért hosszúidejű átlagszintje 75 dB SPL legyen (vagy 80dBA SPL, lm távolságban, névleges OdBFS kivezérléssel, 20Hz - 20kHz sávú rózsazajjal). A vizsgaremekek bemutatásának ideje alatt a rendszer erősítését megváltoztatni tilos! A lehallgató rendszerben egyetlen hangforrás (DAW, CD, DAT, analóg stúdiómagnetofon), egy darab szintező-szintillesztő egység (előerősítő, keverőasztal minimális jelúttal, kikapcsolt hangszínszabályozókkal és dinamikaszabályozókkal), egy kivezérlésmérő (VU + PPM), egy korreláció mérő és egy goniométer, egy darab kétcsatornás (az MSZ IEC 268-3, vagy az annak megfelelő szabványt kielégítő) teljesítményerősítő két hangsugárzóval, vagy két darab aktív hangsugárzó (és szükség esetén mindkét esetben mélysugárzó), valamint a szükséges összekötő kábelek, lehetnek. A lehallgató rendszer harmonikus torzítását (80dBA SPL, lm távolságban, az összes csatornára), valamint hangnyomását és a teremhatásokkal módosított teljes frekvenciamenetét a teremben az összes lehallgató helyre és hangsugárzóra fel kell venni mérő CD, vagy szabványos 38 cm/s-os analóg mérőszalag, vagy mérőgenerátor (DAT esetén), valamint mérőmikrofon és hiteles szintrögzítő segítségével, névleges szinten. Az analóg mérőszalag szabványának meg kell egyeznie a hanganyagot felvevő rögzítő mérési szabványával. Az akusztikai és elektroakusztikai feltételeket visszamérhető adatokat tartalmazó mérési jegyzőkönyvvel kell igazolni (7.2.1.3. pont), és a vizsgadokumentumokhoz csatolni kell (a méréshez nem szükséges hitelesített mérőeszközöket használni). Abban az esetben, ha a harmonikus torzítás méréshez (THD) nincsen megfelelő mérőeszköz (MLS szekvenciát használó eszköz, vagy süketszobai mérési lehetőség), akkor ez a mérés elhagyható. A hangpéldák bemutatásához és értékeléséhez olyan hangsugárzó összeállítást kell használni, amit a tanulók év közben megszokhattak.

7.2.1. A lehallgató helyiség

7.2.1.2. A vizsgaremekek értékelésének és a hangsugárzós teszt eszközei A lehallgató helyiségben legalább az alábbi eszközöket használni kell:

7.2.1.3. A mérési jegyzőkönyv

A mérési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi információt tartalmaznia kell:

A vizsgáztató intézmény

Dátum

A vizsga helyszíne

A mérés készítője

Hitelesítője (1)

Hitelesítője (2)

A méréshez használt berendezések, eszközök listája (megnevezés, gyári szám)

A mért berendezések, eszközök listája (megnevezés, gyári szám)

A mérési elrendezés leírása (generátor jel forrása, szintje, elektromos csatlakozási pont megadása, stb.)

Mérési
eredmények:
THD (%)Hangnyomás (dB SPL)
100 Hz1 kHzülőhelyülőhelyülőhelyülőhelyülőhelyülőhely
Bal első csatorna
Jobb első csatorna
Bal hátsó csatorna
Jobb hátsó csatorna
Középső csatorna
Mélysugárzó

(A frekvenciamenet görbéket csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.)

Lehallgató rendszer blokkdiagram (a mérőpontok megjelölésével)

Helyszínrajz, főbb méretek (a hangsugárzók és az ülőhelyek megjelölésével)

A mérés készítőjének és hitelesítőinek aláírása

7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:

Magyar Hangmérnökök Társasága (Hungarian Audio Engineering Society - HAES), elérhetősége www.haes.hu - Elérhetőség

A 62. sorszámú Fotográfus és fotótermék-kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 810 01

1.2. Szakképesítés megnevezése: Fotográfus és fotótermék-kereskedő

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: -

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra

3. PÁLYATÜKÖR

3. 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2.3713FényképészFényképész
3.1.3.8137Fotó és mozgófilmlaboránsFotó és mozgófilm laboráns

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A fotográfus és fotótermék-kereskedő olyan fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fotográfia különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni

- fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat

- ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat

- önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

ABC
3.3.1.A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.azonosító számamegnevezésea kapcsolódás módja
3.3.3.---

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

sAB
4.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2.azonosító számamegnevezése
4.3.10039-12Művészetelméleti és szakrajz feladatok
4.4.10038-12Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek
4.5.10037-12A fotográfiai eszközök jellemzése
4.6.10854-12Fotográfiai elmélet
4.7.10855-12Fotográfiai gyakorlat
4.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9.11499-12Foglalkoztatás II.
4.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonság

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése

ABC
5.2.1.A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2.azonosító számamegnevezésea modulzáró vizsga vizsgatevé-
kenysége
5.2.3.10039-12Művészetelméleti és szakrajz
feladatok
szóbeli, gyakorlati
5.2.4.10038-12Kereskedelmi és vállalkozásiszóbeli
tevékenységek
5.2.5.10037-12A fotográfiai eszközök jellemzésegyakorlati
5.2.6.10854-12Fotográfiai elméletszóbeli
5.2.7.10855-12Fotográfiai gyakorlatgyakorlati
5.2.8.11498-12Foglalkoztatás I. (érettségire épü-
lő képzések esetén)
írásbeli
5.2.9.11499-12Foglalkoztatás II.írásbeli
5.2.10.11500-12Munkahelyi egészség és biztonságírásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető.

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai vizsgaremek és portfolió bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Vizsgaremek digitális és nyomtatott formában, portfolió digitális és, vagy nyomtatott formában

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 %

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ábrázolás, képalkotás, számítógépes képfeldolgozás, termékismertetés

A vizsgafeladat ismertetése: Adott feladat alapján ábrázolás, illetve képalkotás, képfeldolgozás, utómunka, nyomtatás, digitális tükörreflexes gép ismertetése, áruajánlás

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 %

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -

A vizsgafeladat ismertetése: -

A vizsgafeladat időtartama: -

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott Művészetelméleti és szakrajzi feladatok, Kereskedelmi és vállalkozási tevékenységek, Fotográfiai elmélet modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: Szakmai vizsgaremek és portfolió készítése

A szakmai vizsgaremek készítése olyan szakmai tevékenység, amely önmagában alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából.

A vizsgaremek a kész vizsgatárgyon kívül tartalmazza a készítési folyamat leírását és dokumentációját nyomtatott, vagy elektronikus prezentáció formájában (tervek, vázlatok, munkafázisok).

A vizsgaremek feladatot az utolsó szakképző évfolyam második félévében a vizsgaszervező intézmény adja ki, illetve hagyja jóvá. A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a vizsgaremek feladatot a vizsgára történő jelentkezés időpontjában kapja meg a vizsgázó a vizsgaszervező intézménytől.

A kivitelezés a vizsgaszervező által kontrollált körülmények között folyik, a kész vizsgaremeket a szakmai vizsga első napja előtt egy héttel kell leadni a vizsgaszervezőnél.

A portfolió a szakmai képzés alatt készített fényképekből minimum 20 darabos sorozat.

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: Az 5.3.1. vizsgafeladat sikertelen teljesítése esetén a vizsga nem folytatható

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

A
6.1.A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök mini-
mumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.Számítógép és monitor
6.3.Digitális tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku
6.4.Analóg tükörreflexes fényképezőgép, és objektívek, rendszervaku
6.5.Műszaki fényképezőgép, és objektívek
6.6.Digitális videókamera
6.7.Nyomtató, vagy levilágító eszközök
6.8.Kép és videó feldolgozó szoftverek
6.9.Honlap készítő szoftver, katalogizáló szoftver
6.10.Fotóműtermi felszerelések
6.11.Műtermi vakuk
6.12.Kézi fénymérő
6.13.Analóg fekete-fehér laboratóriumi eszközök
6.14.Digitális adathordozók
6.15.Szkenner

7. EGYEBEK

7.1. A vizsgabizottsági tagot delegáló szakmai szervezet megnevezése, elérhetősége:

IPOSZ 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20.

Szakközépiskolai képzésnél: Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége (MÜ-SZA)

Alapító okirat szerint az elnököt adó Művészeti Szakközépiskola címén

A 63. sorszámú Fővilágosító megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 53 213 02

1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Fővilágosító

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640 - 960

2. EGYÉB ADATOK

2.1. A képzés megkezdésének feltételei:

2.1.1. Iskolai előképzettség: -

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -

2.2. Szakmai előképzettség: 52 213 01 Mozgóképgyártó

2.3. Előírt gyakorlat: -

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %

2.8. Szintvizsga: -

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

3. PÁLYATÜKÖR

3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

ABC
3.1.1.FEOR számaFEOR megnevezéseA szakképesítés-ráépüléssel betölthető munka-
kör(ök)
3.1.2.Fővilágosító
3.1.3.3715Kiegészítő filmgyártási és
színházi foglalkozású
Világosító csoportvezető
3.1.4.Fahrtmester, krános
3.1.5.Világosító

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

Adott produkció által igényelt szakmai feladatok kikeresése/kiválogatása az írásos tervezetekből. Logisztikai, technológiai és pénzügyi tervezés; nyilvántartás. A stáb adott munkacsoportjának megszervezése és irányítása - funkciójának és működőképességének ismeretében. Munkavédelmi és biztonsági előírások szigorú betartatása. Feladatok megszervezése, és az elvégzett munkák ellenőrzése. A produkcióban kialakult-éleződő belső és külső konfliktusok felismerése és kezelése. Produkcióbarát kapcsolatépítés és -fenntartás.

A forgatás belső és külső helyszínein a forgatókönyv alapján, illetve a rendező és/vagy operatőr kívánalmai szerint legmegfelelőbb fényviszonyok, megvilágítási hangulat biztosítása. Mindezt a szükséges lámpák és világosítás-kiegészítő eszközökkel, valamint kameramozgató szerkezetekkel. Az expozíció optimális feltételeinek megteremtése úgy, hogy harmonizáljanak a leendő mozgóképi cselekmény dramaturgiai követelményével.

Ismeri a filmnyersanyagok és a digitális adathordozók fényre reagáló tulajdonságait. Tájékozott a világítás mechanikai, elektromos, elektronikai, számítástechnikai és speciális eszközeinek tulajdonságait illetően; kezelni tudja ezeket. Szerves és érdemi kapcsolatban van a szakterületére vonatkozó információforrásokkal.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

- felmérni, megteremteni a jelenet(ek) megkívánta bevilágítási atmoszférát

- megítélni az adott elektromos hálózat sajátosságait, meggyőződni az áramellátás folyamatosságáról

- eldönteni, milyen eszközökre lesz szükség, gondoskodni ezek felvételéről s a forgatási helyszínre szállíttatásáról, majd visszaszállíttatásáról

- ideiglenes elektromos hálózat kiépíttetésére

- váratlan meghibásodások helyszíni javít(tat)ására, karbantartásra

- kiválasztani és telepíttetni a lámpákat (kiegészítő elemeikkel) és a kameramozgató eszközöket

- díszítési (bühne-) feladatok szükség szerinti ellát(tat)ására

- kreatív meg-, illetve bevilágítási konstrukciók alkalmazására, az operatőr világosítással, bühnével kapcsolatos kíváns