Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2020. évi CLII. törvény

egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

1. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

1. § A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a hivatásos állományúak" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottak" szöveg lép.

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

2. § (1) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. § f) pontjában a "rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szerv" szöveg lép.

(2) A Htv. 52. § 53. pontja a következő l) alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:

közszolgálati kötelezettség:)

"l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony"

(keretében végzett kötelezettség;)

3. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

3. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

a) 58. § (5) bekezdés a) pontjában a "politikai szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "politikai szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

b) 58. § (6) bekezdés a) pontjában a "honvédelmi alkalmazott" szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja" szöveg,

c) 58. § (6) bekezdés b) pontjában a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

d) 58. § (6) bekezdés c) pontjában a "honvédelmi alkalmazotti jogviszonynak" szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazotti jogviszonynak, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonynak" szöveg

lép.

4. A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosítása

4. § A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 36. § (3e) bekezdésében a "NAV hivatásos állományú, jelen lévő tagja" szövegrész helyébe a "NAV pénzügyőri munkakört betöltő, jelen lévő foglalkoztatottja" szöveg lép.

5. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

5. § A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 8. §-ában a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

6. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

6. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény

a) 9. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál szolgálati viszonyban" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri munkakörben" szöveg,

b) 87. § 9. pontjában az "a közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe az "a közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg

lép.

7. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

7. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

a) 2. § (5) bekezdés a) pontjában a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény" szöveg,

b) 12. § (2) bekezdésében a "kormányzati szolgálati," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati," szöveg

lép.

8. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

8. § A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényben, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényben" szöveg lép.

9. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

9. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 7. § (1) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyon," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyon, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyon," szöveg,

b) 66. § a) pontjában az "a közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe az "a közalkalmazotti jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg

lép.

10. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

10. § A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, az adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg lép.

11. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

11. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 17. §-ában a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

12. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

12. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

a) 3. § 4. pont e) alpontjában a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

b) 3. § 11. pontjában az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonájának szolgálati érdekből történő áthelyezése, vezénylése, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti, szolgálati érdekből történő áthelyezés, átrendelés, vezénylés" szöveg,

c) a 3. § 21. pont f) alpontjában a "honvédelmi egészségkárosodási járadékot" szövegrész helyébe a "honvédelmi egészségkárosodási járadékot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítést és egészségkárosodási járadékot, továbbá" szöveg,

d) 3. § 38. pontjában a "hivatásos állományú tagjának" szövegrész helyébe a "pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjának" szöveg,

e) 1. számú melléklet 8.4. pontjában a "Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervezetek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek hivatásos állományú tagjának, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőr státuszú foglalkoztatottjának" szöveg,

f) 1. számú melléklet 8.16. pontjában a "hivatásos és szerződéses állományú tagjának" szövegrész helyébe a "hivatásos és szerződéses állományú tagjának, illetve foglalkoztatottjának" szöveg

lép.

13. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

13. § A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény

a) 20. § (1a) bekezdésében az "a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kirendelhetőek" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kirendelhetőek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottai vezényelhetőek vagy kirendelhetőek" szöveg,

b) 30. § (1) bekezdésében a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

c) 74. § g) pontjában az "a kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe az "a kormányzati szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg

lép.

14. A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása

14. § A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 1. § (1) bekezdés h) pontjában az "a politikai szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe az "a politikai szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg lép.

15. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény módosítása

15. § Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény

a) 4. § (2) bekezdés f) pontjában a "rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása" szövegrész helyébe a "rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítása, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási ellátás megállapítása" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés o) pontjában a "politikai szolgálati" szövegrész helyébe a "politikai szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

16. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

16. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

a) 27A. §-ában a "hivatásos szolgálati jogviszonyt" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt" szöveg,

b) 100. § (4) bekezdés b) és c) pontjában a "hivatásos szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

c) 118. § (5) bekezdésében az "a hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe az "a hivatásos szolgálati jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (3) bekezdéséből a " , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

17. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása

17. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény

a) 22. § (2) bekezdés f) pontjában az "a honvédelmi egészségkárosodási járadék" szövegrész helyébe az "a honvédelmi egészségkárosodási járadék, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítés, egészségkárosodási járadék" szöveg,

b) 38. § (1) bekezdés l) pontjában a "vagy a honvédelmi egészségkárosodási járadék" szövegrész helyébe az "a honvédelmi egészségkárosodási járadék vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadék" szöveg,

c) 83/C. § (1) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

18. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

18. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 4. § (2) bekezdés x) pontjában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

19. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

19. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 81/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadékra vagy egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult pénzbeli baleseti ellátásra is jogosult, ennek tényéről, továbbá a baleseti ellátás mértékének változásáról, megszűnéséről és megszüntetéséről az ellátást megállapító szerv 15 napon belül tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt. Az ellátást megállapító szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre irányuló tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg egészségkárosodási járadékot vagy egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások megszűntek."

(2) Az Ebtv. 27. § (5) és (7) bekezdésében a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó-és vámhatósági szolgálati" szöveg lép.

20. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosítása

20. § A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 8. § (2) bekezdésében az "illetve a a" szövegrész helyébe az "illetve a" szöveg, az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományának" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak" szöveg lép.

21. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítás

21. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 17. §-ában a "továbbá a katonai szolgálatot teljesítő személy" szövegrész helyébe "a katonai szolgálatot teljesítő személy, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának" szöveg lép.

22. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § d) pontjában a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg, a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos" szövegrész helyébe a "polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos" szöveg lép.

23. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

23. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. § (7) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

24. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

24. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 14. § (6) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban," szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg lép.

25. A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény módosítása

25. § A büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény 2/A. §-ában a "hivatásos szolgálati jogviszonya" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonya vagy adó- és vámhatóság szolgálati jogviszonya" szöveg lép.

26. Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény módosítása

26. § Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény

a) 7. § (2) bekezdés f) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszonyban," szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban," szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

c) 16/A. §-t megelőző alcím címében, 16/A. § b) pontjában, 16/B. § (1) és (3) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

d) 16/B. § (2) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

e) 16/B. § (6) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyára" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyára" szöveg

lép.

27. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása

27. § Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában az "a közalkalmazotti jogviszony," szövegrész helyébe az "a közalkalmazotti jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg lép.

28. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosítása

28. § Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény

a) 6. § (4) bekezdésében a "hivatásos állományának tagja" szövegrész helyébe a "hivatásos állományának tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében és 7/A. §-ában a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

29. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

29. § A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény

a) 1. § (2) bekezdés 3. pontjában a "közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés 6. pontjában a "biztosi jogviszonyban" szövegrész helyébe a "biztosi jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

30. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

30. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 2. §-ában az "a rendvédelmi szervek állományába, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományába tartozó személyek" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi szervek állományába tartozó személyek, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottai" szöveg lép.

31. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

31. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 2. § 23. pontjában az "a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszony" szövegrész helyébe az "a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati viszony, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg lép.

32. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény módosítása

32. § (1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pontja a következő 4a. alponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában

közszolgálatban álló személy:)

"4a. aki adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban áll,"

(2) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett, aki]

"i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetői, illetve jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakört betöltő foglalkoztatottja."

(3) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 9. § (1) bekezdésében az "állami szolgálati" szövegrész helyébe az "állami szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg lép.

(4) Hatályát veszti az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 2. § a) pont 1. alpontjában a " , továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

33. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

33. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(A központi államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzata a szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó egyes ügyekben a kiadmányozási jogot)

"h) a szervnél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti vezetői munkakört betöltő személyre"

(átruházhatja, aki a döntés meghozatala során a szerv vezetője nevében jár el.)

34. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

34. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az állami adó- és vámhatóság vezetője és szakmai helyettesei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti felettese a NAV foglalkoztatottjainak."

(2) A NAV tv. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A. § A kijelölt miniszter az állami adó- és vámhatóság útján a gazdaság fenntartható fehéredését célzó intézkedések kezdeményezésére és a bevezetett intézkedések hatásosságának mérésére Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottságot működtet."

(3) A NAV tv. 81. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg])

"c) a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság összetételének és működésének részletes szabályait."

(4) A NAV tv.

a) 13. § (2) bekezdés g) pontjában az "a kormánytisztviselői, a kormányzati ügykezelői, a hivatásos állományú tagjai és munkavállalói" szövegrész helyébe az "az állományába tartozók" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés h) pontjában a "kormánytisztviselői, a kormányzati ügykezelői, a hivatásos állományú tagjai" szövegrész helyébe a "foglalkoztatottai" szöveg,

c) III. Fejezetének címében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának" szövegrész helyébe a "pénzügyőr" szöveg,

d) 35. § (1) bekezdésében a "pénzügyőrök" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottai (a továbbiakban: pénzügyőr)" szöveg,

e) 35. § (2) bekezdésében az "az (1) bekezdés szerinti feladatának (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szolgálati feladat)" szövegrész helyébe a "szolgálati feladatának" szöveg,

f) 65/I. § (4) bekezdésében a "hivatásos állományú tagjának a hivatásos szolgálati jogviszonya alapján, illetve a nem hivatásos pénzügyi nyomozónak a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján kifizetett jövedelméből az adott évi adótábla legmagasabb adókulcsa alkalmazásával" szövegrész helyébe a "foglalkoztatottjának a szolgálati jogviszonya alapján kifizetett jövedelméből" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a NAV tv.

a) 10. § (6) bekezdése,

b) 11. §-a,

c) II. Fejezete,

d) 82. § a) és f) pontja,

e) 82/A. §-a,

f) 86/B. § (2) bekezdése,

g) 86/C. § (3) bekezdése,

h) 98/N. §-a,

i) 98/P. §-a,

j) 99. §-a,

k) 99/A-99/O. §-a,

l) 100-103. §-a,

m) 103/B. §-a és

n) 1-11. számú melléklete.

35. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

35. § Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 5. § (5) bekezdésében a "rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg lép.

36. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

36. § A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény

a) 5. § (4) bekezdés h) pontjában az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú tagja" szövegrész helyébe az "és a rendvédelmi szervek hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg,

b) 12. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjaira" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottaira" szöveg,

c) 65. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "szolgálati viszonyára" szövegrész helyébe a "szolgálati viszonyára, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottainak adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyára" szöveg

lép.

37. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény módosítása

37. § A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A polgári védelmi kötelezettségét munkaköre ellátásával, közmegbízatása gyakorlásával teljesíti:)

"f) a Magyar Honvédség tényleges és tartalékos állományú, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, e szervek alkalmazottja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja,"

38. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása

38. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az Egyetemen munkakört, vezetői beosztást)

"f) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személy kirendeléssel vagy vezényléssel"

(tölthet be.)

(2) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendészeti képzés nappali munkarendben tanuló hivatásos állományú, valamint pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló hallgatóját a (2) bekezdés c), f) és g) pontjában, ösztöndíjas hallgatóját a (2) bekezdés f) pontjában rögzített feladatok végrehajtásáért jogszabályban meghatározott térítés illeti meg, amelyet az adott rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetésében kell biztosítani. Az érintett hallgató számára a térítést az adott rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal folyósítja."

(3) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendészeti felsőoktatási alap-, mester- és doktori képzésben részt vevő hivatásos állományú, illetve pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló hallgató külföldi tanulmányokat, résztanulmányokat az adott rendvédelmi szerv országos parancsnokának, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének előzetes engedélyével folytathat. Vendéghallgatói jogviszonyt, illetve további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt az adott rendvédelmi szerv országos parancsnokának, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének előzetes engedélyével létesíthet."

(4) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 33. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[A hallgatói jogviszony - a (4) és (5) bekezdésben foglalt korlátozással - elbocsátással akkor szüntethető meg, ha]

"f) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony alapján létesített hallgatói jogviszony esetén a szolgálati jogviszony megszűnt."

(5) A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény

a) 16/A. §-ában az "illetve a rendvédelmi szerv" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szerv, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatal" szöveg,

b) 21/A. § (1) bekezdés b) pontjában az "illetve a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban" szövegrész helyébe az "a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos vagy szerződéses jogviszonyban, illetve pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

c) 24. §-ában az "a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai és a pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban állók" szöveg

lép.

39. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

39. § A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 169. §-ában az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú, szolgálati feladatot ellátó tagjain, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő, szolgálati feladatot ellátó foglalkoztatottam" szöveg lép.

40. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény módosítása

40. § A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában a "rendvédelmi alkalmazottjaként" szövegrész helyébe a "rendvédelmi alkalmazottjaként, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottként" szöveg,

b) 184. § (3) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

c) 221. § (1) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

41. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

41. § A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a) 11. § (4) bekezdés g) pontjában a "rendvédelmi alkalmazottjaként" szövegrész helyébe a "rendvédelmi alkalmazottjaként, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottként" szöveg,

b) 121. § (10) bekezdés a) pontjának nyitó szövegrészében a "hivatásos szolgálati jogviszonyt" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt" szöveg,

c) 130. § (5) bekezdés e) pontjában a "hivatásos szolgálati jogviszonyt" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyt, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyt" szöveg,

d) 154. § (3) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

42. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

42. § A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

a) 106. § (1) bekezdésében a "rendvédelmi szervek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja" szöveg,

b) 106. § (3) bekezdésében a "rendvédelmi szervek valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja" szöveg

lép.

43. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

43. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

a) 36. § (1) bekezdés c) pontjában a "kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő olyan államigazgatási szervnél, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon szervének tisztviselője" szöveg,

b) 36. § (1) bekezdés d) pontjában az "az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja" szövegrész helyébe az "az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg

lép.

44. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása

44. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 21/D. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadékra vagy egészségkárosodási keresetkiegészítésre jogosult az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott ellátásra jogosult vagy jogosulttá válik, vagy az ott meghatározott körülmények valamelyike bekövetkezik, akkor ezen tényekről a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait folyósító szerv hivatalból 15 napon belül tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt.

(6) Az ellátást folyósító szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása alapján szerez tudomást arról, hogy kinek a részére állapítottak meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadékot vagy egészségkárosodási keresetkiegészítést, továbbá arról, ha ezen ellátások megszűntek."

(2) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdéstől eltérően mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen]

"d) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal."

45. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

45. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

a) 11/F. § (1) bekezdésében az "a kormányzati igazgatásról szóló törvény" szövegrész helyébe az "a kormányzati igazgatásról szóló törvény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény" szöveg,

b) 11/F. § (1), (3) és (8) bekezdésében a "biztosi" szövegrész helyébe a "biztosi, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

c) 11/F. § (7) bekezdésében a "biztosi" szövegrészek helyébe a "biztosi, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

46. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

46. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)

a) 6. § 4. pontjában az "állami szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe az "állami szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

b) 6. § 16. pontjában az "állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe az "állami szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

c) 8. § (5) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

d) 69. § (5) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

e) 133. § (10) bekezdés a) pontjában a "hivatásos szolgálati" szövegrészek helyébe a "hivatásos szolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a Kttv. 134. § (1) bekezdés 2. pontjában "- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével -" szövegrész.

47. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

47. § (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(E törvényt)

"c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztjelöltjei tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvényben"

(foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.)

(2) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (1) bekezdésében a "kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő" szövegrész helyébe a "kormánytisztviselő, állami tisztviselő vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja" szöveg lép.

48. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása

48. § A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 216. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjának" szövegrész helyébe az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának" szöveg lép.

49. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

49. § Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény

a) 96. § (3) bekezdésében a "vagy közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe az " , közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

b) 97. § (1) bekezdésében a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

c) 124/L. § (3) bekezdés b) pontjában a "kormányzati szolgálati és állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszonyban, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

50. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

50. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény

a) 32. § (1) bekezdés e) pontjában a "hivatásos állományából" szövegrész helyébe a "hivatásos állományából, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak állományából" szöveg,

b) 38. § (1a) bekezdés b) pontjában az "igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból" szövegrész helyébe az "igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyból, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tisztviselői státuszú foglalkoztatottjainak állományából" szöveg,

c) 38. § (2) bekezdés b) pontjában a "hivatásos szolgálati jogviszonyból" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyból, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjainak állományából" szöveg,

d) 46. § (1) bekezdés r) pontjában a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony)" szöveg,

e) 46. § (1) bekezdés s) pontjában a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba" szöveg,

f) 47. § (1a) bekezdésében a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba" szöveg,

g) 59. § (2) bekezdés c) pontjában a "hivatásos szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyba, vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba" szöveg,

h) 92. § (2a) bekezdésében a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

i) 92. § (5) bekezdésében a "hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve pénzügyőri státuszon adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

j) 197. § (3) bekezdésében a "rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyba" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba" szöveg

lép.

51. A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény módosítása

51. § (1) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 20/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja, az elővezetés céljából az állományilletékes parancsnokot, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjának munkáltatóját kell megkeresni."

(2) A körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény 20. § (6) bekezdés f) pontjában a "hivatásos állományának tagja" szövegrész helyébe a "hivatásos állományának tagja vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg lép.

52. A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény módosítása

52. § A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A katonai szolgálat felső korhatárát a tárgyév december 31-éig el nem érő potenciális hadkötelesekről, kiképzett tartalékosokról és hadkötelesekről a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére adatot szolgáltat)

"c) a rendvédelmi szervek és az Országgyűlési Őrség a hivatásos állományába, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a pénzügyőri állományába felvettekről, az állományukban hivatásos szolgálatot teljesítőkről, illetve a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a pénzügyőri státuszú foglalkoztatottairól, valamint azokról, akiknek a szolgálati viszonya megszűnt a 4. melléklet a) pont aa)-ae) alpontjában, q) pont qa)-qf) alpontjában, valamint s) pontjában meghatározott adataikra vonatkozóan;"

53. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény módosítása

53. § (1) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A 291-307. §-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében is alkalmazni kell."

(2) A Hszt. 80. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A szolgálati viszony megszüntethető:)

"i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz történő áthelyezéssel."

(3) A Hszt. a következő 59/A. alcímmel egészül ki:

"59/A. Áthelyezés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz

98/A. § A hivatásos állomány tagja beleegyezése esetén - a miniszter és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter vagy az országos parancsnok és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjének döntése alapján - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állományába áthelyezhető. Az áthelyezésre a 97. § (2) bekezdését kell alkalmazni."

(4) A Hszt. 280. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Ahol e törvény hivatásos szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:)

"i) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban, valamint 2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati jogviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt."

(5) A Hszt. 280. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Ahol e törvény tényleges szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni)

"c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál pénzügyőri státuszon létesített adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, valamint 2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött időt."

(6) A Hszt. 289/H. §-a a következő e) ponttal egészül ki:

(Ahol e törvény szolgálati időről rendelkezik, szolgálati időként kell figyelembe venni:)

"e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál

ea) adó- és vámhatósági szolgálati,

eb) 2021. január 1-jét megelőzően hivatásos szolgálati,

ec) 2021. január 1-jét megelőzően kormányzati szolgálati"

(jogviszonyban eltöltött időt.)

(7) A Hszt. 116. alcíme a következő 290/A. §-sal egészül ki:

"290/A. § E fejezet alkalmazásában

a) a rendvédelmi szervre vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra,

b) a miniszterre vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszterre,

c) az országos parancsnokra vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőjére,

d) a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokat az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyra,

e) a rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjára vonatkozó szabályokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottjára

is alkalmazni kell."

(8) A Hszt. 291. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"291. § (1) Az MRK a rendvédelmi szervek hivatásos állománya tagjainak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak önkormányzattal rendelkező rendvédelmi szakmai köztestülete.

(2) Az MRK kötelező tagsági viszony alapján működik. A rendvédelmi szervvel fennálló szolgálati viszony vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal fennálló szolgálati jogviszony alapján a hivatásos állomány tagja és a közalkalmazott, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottja az MRK tagjává válik.

(3) Az MRK tagozata

a) a rendőrség,

b) a büntetés-végrehajtási szervezet,

c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint

f) az Országgyűlési Őrség

hivatásos állománya tagjainak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri státuszú foglalkoztatottainak a)-f) pont szerint elkülönülő résztestülete."

(9) A Hszt.

a) 1. § (1) bekezdésében az "a)-i) pontban" szövegrész helyébe az "a)-h) pontban" szöveg,

b) 34. § (1) bekezdésében a "kormányzati szolgálati jogviszonyból" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyból, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó-és vámhatósági szolgálati jogviszonyból (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony)" szöveg,

c) 35/A. §-ában a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

d) 283. §-ában a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

e) 288/E. § (3) bekezdés e) pontjában a "katonai szolgálati jogviszonyba" szövegrész helyébe a "katonai szolgálati jogviszonyba, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyba" szöveg,

f) 340. § 3. pontjában a "rendvédelmi igazgatási" szövegrész helyébe a "rendvédelmi igazgatási, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti a Hszt.

a) 1. § (1) bekezdés h) pontjában, 280. § (1) bekezdés g) pontjában és (2) bekezdés a) pontjában a " , valamint" szövegrész,

b) 1. § (1) bekezdés i) pontja,

c) 1. § (3) bekezdése,

d) 64/A. §-ában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állománya tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B. §-a és 33/C. §-a," szövegrész,

e) 276. § (3b) bekezdése,

f) 276. § (4) bekezdésében a "vagy (3b)" szövegrészek, valamint az " , illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

54. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

54. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

a) 9. § (8) bekezdés g) pontjában a "honvédelmi alkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a "honvédelmi alkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

b) 147. § (2) bekezdés d) pontjában a "közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

55. Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény módosítása

55. § Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 57. § (3) bekezdés b) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg lép.

56. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

56. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény

a) 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a "közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

b) 141. § (2) bekezdés d) pontjában a "közszolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közszolgálati jogviszonyban vagy adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

57. Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény

57. § Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "vagy munkavállalóként" szövegrész helyébe a " , munkavállalóként, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatottként vagy munkavállalóként" szöveg,

b) 2. § 1. pontjában a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

58. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása

58. § A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés során az Air. szerinti általános megbízólevéllel esik egy tekintet alá az állami adó- és vámhatóság tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa is."

59. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény módosítása

59. § Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség tényleges állományú vagy a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja, az elővezetés céljából az állományilletékes parancsnokot, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottjának munkáltatóját keresi meg."

60. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

60. § Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény

a) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 27. § (1) bekezdés c) pontjában, 66. § (1) bekezdésében és 70. § (1) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az "a közszolgálati" szövegrész helyébe az "a közszolgálati, az adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg

lép.

61. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosítása

61. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

a) 30. § b) pontjában a "hivatásos állományú tagja és a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg,

b) 30. § c) pontjában "az Országgyűlési Őrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott pénzügyi nyomozó" szövegrész helyébe "az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg,

c) 129. § (3) bekezdésében a "vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagját" szövegrész helyébe a "hivatásos állományú tagját vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottját" szöveg,

d) 191. § (2) bekezdésében "a nyomozó hatósággal hivatásos szolgálati viszonyban álló személynek" szövegrész helyébe "a nyomozó hatóság nyomozási tevékenységet ellátó állománya tagjának" szöveg

lép.

62. Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény módosítása

62. § Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

a) 71. § (2) bekezdésében "az eljáró adóhatósággal közszolgálati, kormányzati szolgálati vagy hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe "az eljáró adóhatósággal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban" szöveg,

b) 77. § (1) bekezdésében "az adóhatósággal közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe "az adóhatósággal adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban" szöveg

lép.

63. Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény módosítása

63. § Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

a) 7. § (1) bekezdés 12. pontjában a "kormányzati szolgálati" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati, adó-és vámhatósági szolgálati" szöveg,

b) 35. § (3) bekezdésében a "hivatásos állományú, jelen lévő tagja" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő, jelen lévő foglalkoztatottja" szöveg,

c) 40. § (3) bekezdésében a "hivatásos állományú alkalmazottja" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg,

d) 87. § (4) bekezdésében és 123/B. § (3) bekezdésében "a rendőrség, illetve az állami adó- és vámhatóság hivatásos állományú alkalmazottjának" szövegrész helyébe "a rendőrség hivatásos állományú alkalmazottjának, illetve az állami adó- és vámhatóság pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának" szöveg,

e) 122. § (6) bekezdésében a "hivatásos állományú tagjának" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjának" szöveg,

f) 125. §-ában a "hivatásos állományú alkalmazottai" szövegrész helyébe a "pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottjai" szöveg

lép.

64. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

64. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

a) 34. § 12. pont c) alpontjában "a biztosi jogviszony," szövegrész helyébe "a biztosi jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony," szöveg,

b) 34. § 12. pont p) alpontjában a "rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama" szövegrész helyébe "rendvédelmi egészségkárosodási járadék folyósításának, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadék folyósításának időtartama" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a szociális hozzájárulás adóról szóló 2018. évi LII. törvény 34. § 12. pont j) alpontjában az " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

65. A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény módosítása

65. § (1) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő be) alponttal egészül ki:

(A honvédelmi alkalmazotti jogviszony megszüntethető:

áthelyezéssel az e törvény és)

"be) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény"

(hatálya alá tartozó munkáltatók között,)

(2) A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 83. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásakor honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni)

"m) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban"

(töltött időt.)

66. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása

66. § (1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez vezényelt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony), valamint a kormányzati igazgatási szervhez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban: katonai szolgálati viszony) álló személlyel is, illetve kormányzati igazgatási szervhez kirendelt vagy vezényelt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben - a hivatásos szolgálati jogviszony, a katonai szolgálati viszony és az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony szünetelése esetének kivételével - nem jön létre az (1) bekezdés szerinti jogviszony és a hivatásos szolgálati jogviszony, a katonai szolgálati viszony, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony továbbra is fennáll."

(2) A Kit. 145. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)

"a) az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgálati és adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt,"

(kell figyelembe venni.)

(3) A Kit. 182. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, hogy a politikai felsővezető]

"g) adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonya a politikai felsővezetői kinevezés időtartamára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerint szüneteljen."

(4) A Kit.

a) 104. § (10) bekezdésében és 105. § (3) bekezdésében a "közalkalmazotti" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

b) 112. § (6) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

c) 114. § (10) bekezdésében a "közszolgálati" szövegrész helyébe a "közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati" szöveg,

d) 182. § (3) bekezdésében "a Likviditási Bizottság tagjaira" szövegrész helyébe "a Likviditási Bizottság és a Fenntartható Gazdaságfehéredésért Felelős Bizottság tagjaira" szöveg,

e) 280. § (1) bekezdés 18. pontjában az "állami szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe az "állami szolgálati jogviszonyban, adó- ás vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

f) 280. § (1) bekezdés 34. pontjában a "másik kormányzati szolgálati jogviszony" szövegrész helyébe a "másik kormányzati szolgálati jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a Kit.

a) 1. § (6) bekezdésében a "kormányzati" szövegrész,

b) 182. § (2) bekezdés e) pontjában az "illetve" szövegrész.

67. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény módosítása

67. § (1) A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az álláshely betölthető a különleges jogállású szervhez vezényelt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos szolgálati jogviszony), valamint a különleges jogállású szervhez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint vezényelt vagy kirendelt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban: katonai szolgálati viszony), illetve a különleges jogállású szervhez kirendelt vagy vezényelt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben a hivatásos szolgálati jogviszony, a katonai szolgálati viszony, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony továbbra is fennáll."

(2) A Küt. 80. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elismerésre jogosító idő megállapításánál)

"a) az e törvény, a Kit., a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgálati és adó-és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt,"

(kell figyelembe venni.)

(3) A Küt.

a) 41. § (5) bekezdés b) pontjában a "közalkalmazotti jogviszonyban" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

b) 69. § (4) bekezdésében a "vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit" szövegrész helyébe a " , a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit" szöveg,

c) 103. § (1) bekezdés 4. pontjában a "közalkalmazotti jogviszony" szövegrész helyébe a "közalkalmazotti jogviszony, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony" szöveg,

d) 103. § (1) bekezdés 14. pontjában "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény" szövegrész helyébe "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény" szöveg

lép.

68. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

68. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, valamint a 3. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki)

"r) rendvédelmi egészségkárosodási járadékban, honvédelmi egészségkárosodási járadékban vagy a Nemzeti Adó-és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási járadékban részesül,"

(2) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. A 7. pontban meghatározott szervek hivatásos és szerződéses állományú, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő, más szervhez vezényelt vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerven, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon kívüli szervnél szolgálatot teljesítő tagjai részére járó pénzbeli ellátás elszámolásáról a Kincstár azzal a szervvel köt megállapodást, amely a pénzbeli ellátás megállapítására köteles."

(3) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

a) 4. § 4. pont 4.8. alpontjában a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat" szövegrész helyébe a "Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy egészségkárosodási járadékban részesülő személy esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "kormányzati szolgálati jogviszonyban" szövegrész helyébe a "kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban" szöveg,

c) 32. § f) pontjában a "honvédelmi egészségkárosodási járadék" szövegrész helyébe a "honvédelmi egészségkárosodási járadék, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítés és egészségkárosodási járadék" szöveg,

d) 37. § (1) bekezdésében a "honvédelmi egészségkárosodási járadékban" szövegrész helyébe a "honvédelmi egészségkárosodási járadékban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti egészségkárosodási keresetkiegészítésben vagy egészségkárosodási járadékban" szöveg,

e) 2. melléklet 6. pontjában az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Független Rendészeti Panasztestület, a Magyar Honvédség a hivatásos, szerződéses állományú tagjaik részére" szövegrész helyébe az "a Független Rendészeti Panasztestület, a Magyar Honvédség a hivatásos, szerződéses állományú tagjaik, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja részére" szöveg,

f) 2. melléklet 7. pontjában az "a NAV, az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú tagjai" szövegrész helyébe az "az Országgyűlési Őrség a hivatásos és szerződéses állományú tagjai, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal a pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdés a) pontjában " , a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szövegrész.

69. Hatálybalépés

69. § Ez a törvény 2021. január 1-jén lép hatályba.

70. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

70. § E törvény

a) 8. alcíme, 13. § b) és c) pontja, 34. § (4) bekezdés f) pontja az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése,

b) 36. alcíme az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

c) 37. alcíme az Alaptörvény XXXI. cikk (5) bekezdése,

d) 40. § a) és b) pontja az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése, valamint 26. cikk (1) és (2) bekezdése,

e) 41. § a) és d) pontja az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése,

f) 42. alcíme az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése,

g) 43. alcíme az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

h) 49. § a) és b) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Tartalomjegyzék