Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

107/2024. (V. 9.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pont 12.1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 35. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 35. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. és 15. § tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ab) alpontjában, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés f) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés a) pontjában, a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 2. pontjában, az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 19. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 23. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. alcím tekintetében a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 29. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 1., 18. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 28. alcím tekintetében a Közös Agrárpolitikából és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások eljárási rendjéről szóló 2022. évi LXV. törvény 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg lép.

2. A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 37. pontja,

b) 3. melléklet 47. pontja.

3. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

3. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet

a) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:40 mezőjében az "NFK" szövegrész helyébe az "AM" szöveg,

b) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:41 mezőjében az "NFK" szövegrész helyébe az "AM" szöveg,

c) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:42 mezőjében az "NFK" szövegrész helyébe az "AM" szöveg,

d) 2. számú melléklet 1. pontjában foglalt táblázat A:43 mezőjében az "NFK" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg,

e) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat A:20 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal" szöveg,

f) 2. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében az "NFK" szövegrész helyébe a "NÉBIH" szöveg

lép.

4. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

a) 1/C. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg,

b) 7. számú mellékletében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg,

c) 7. számú mellékletében a "Nemzeti Földügyi Központot" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervet" szöveg

lép.

6. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

6. § A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet

a) 11/A. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központot a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár) a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 30. § (8) bekezdése" szöveg,

b) 11/A. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

c) 11/A. § (7) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

d) 11/A. § (9) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

e) 11/B. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központot a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/C. § (1b) bekezdése" szövegrész helyébe a "Kincstárt a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 30. § (8) bekezdése" szöveg,

f) 11/B. § (5) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

g) 11/B. § (8) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

h) 14. mellékletében foglalt táblázat C:7 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

i) 14. mellékletében foglalt táblázat C:23 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

j) 15. mellékletében foglalt táblázat C:18 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg

lép.

7. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés a) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervnek" szöveg lép.

8. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet]

a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "Földügyi Központtal" szövegrész helyébe a "Földalap kezeléséért felelős szervvel (a továbbiakban: NFK)" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szövegrész helyébe az "az NFK" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében az "NFK elnöke" szövegrész helyébe az "agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

d) 17. § (2) bekezdésében az "NFK elnökének" szövegrész helyébe az "NFK-nak" szöveg,

e) 24. § (2) bekezdésében az "NFK elnökének" szövegrész helyébe az "NFK-nak" szöveg,

f) 57. § (2) bekezdésében az "az NFK elnöke" szövegrész helyébe az "a Tanács" szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti a 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 6. § (2) bekezdésében az "az NFK elnöke javaslatára" szövegrész és az "A meghirdetésre kerülő egyes pályázati felhívásokat az NFK elnöke aláírásával hagyja jóvá." szövegrész,

b) 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "elnöke" szövegrész,

c) 18. § (1) bekezdésében az "elnöke" szövegrész,

d) 20. § (2) bekezdésében az "elnöke" szövegrész,

e) 24. § (3) bekezdésében az "az NFK elnöke dönt. Ha az összeférhetetlenségi ok az NFK elnökével szemben merül fel, akkor az összeférhetetlenségi kérdésben" szövegrész,

f) 43/C. § (1) bekezdésében az "az NFK elnöke," szövegrész,

g) 47. § (3) bekezdésében az "elnöke" szövegrész.

9. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása

10. § A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet]

a) 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "vármegyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés b) pontjában a "Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "vármegyei kormányhivatal" szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti a 263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a) 9. § (7) bekezdése,

b) 11. § (3) bekezdése.

10. A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

12. § A Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának szabályairól szóló 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet] a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (4) bekezdés a) pontja szerint - a Nemzeti Földalapba sorolt vagyon tekintetében elkülönített éves beszámoló készül."

13. § A 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A vagyonnyilvántartás vezetésének részletes szabályait a miniszter szabályzatban határozza meg. A szabályzatot a miniszter által vezetett minisztérium a honlapján közzé kell tenni."

14. § A 11/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg lép.

11. A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet]

a) 2. §-ában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "elnöke vagy a Birtokpolitikai Tanács," szövegrész helyébe a "vagy a Birtokpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács)," szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti a 220/2011. (X. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (5) bekezdésében az "az Nfatv. vagy" szövegrész,

b) 5. § (5) bekezdésében az "elnöke" szövegrész és a "Birtokpolitikai" szövegrész.

12. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 5. mellékletében foglalt táblázat A:12 mezőjében a "Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg lép.

18. § Hatályát veszti a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat E:12 mezőjében az " , a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet az agrárpolitikáért felelős miniszternek" szövegrész.

13. A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

19. § A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § h) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervnek" szöveg lép.

14. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

20. § A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (2a) bekezdésében az "a Nemzeti Földügyi Központ mint" szövegrész helyébe az "az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti" szöveg lép.

21. § Hatályát veszti a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

a) 10/A. § (1) bekezdésében az " , a 10/B. § szerinti kivétellel" szövegrész,

b) 10/A. § (2) bekezdésében az " , a 10/B. § szerinti kivétellel" szövegrész,

c) 10/A. § (3) bekezdésében az " , a 10/B. § szerinti kivétellel" szövegrész,

d) 10/A. § (4) bekezdésében az " , a 10/B. § szerinti kivétellel" szövegrész,

e) 10/B. §-a.

15. Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet]

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában az "a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szövegrész helyébe az "az erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

d) 5. § (2) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

e) 7. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében az "az NFK közreműködésével" szövegrész helyébe az "- az erdőgazdálkodásért felelős miniszter közreműködésével -" szöveg és az "és a földügyért felelős miniszter útján" szövegrész helyébe az " , a földügyért felelős miniszter, valamint az erdőgazdálkodásért felelős miniszter útján" szöveg,

g) 8. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

h) 9. §-ában az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

i) 14. § (2) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

j) 14. § (3) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

k) 14. § (5) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg

lép.

23. § Hatályát veszti a 278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-ában az "NFK, az" szövegrész.

16. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

24. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 12. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1a) A miniszter jár el

a) az Evt. 76/A. § (2) és (3) bekezdése,

b) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja

szerinti erdészeti hatóságként.

(1b) A miniszter vezeti az Evt. 76/B. §-a szerinti nyilvántartást."

25. § (1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörének gyakorlására

a) a minisztert,

b) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot,

c) a NÉBIH-et,

d) a Magyar Államkincstárt

jelöli ki."

(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével, országos illetékességgel

a) a NÉBIH jár el a parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,

b) a Magyar Államkincstár látja el a szőlőültetvények azonosítását, az ágazati támogatások kifizetése, valamint a bor eredetvédelme térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat."

(3) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az agrártermékek eredetvédelméről szóló 2022. évi LXVI. törvény szerinti földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként a Magyar Államkincstár jár el."

26. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő alcímmel egészül ki:

"11/D. Az öntözési igazgatási szerv kijelölése

48/D. § A Kormány az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szervként a minisztert jelöli ki."

27. § A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 12. § (3) bekezdés a) pontjában a "b) pontja szerinti erdészeti hatóságként és" szövegrész helyébe a "b) pontja," szöveg,

b) 12. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "erdészeti" szövegrész helyébe a "szerinti erdészeti" szöveg,

c) 12. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 12. § (9) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

e) 12. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

f) 12. § (11) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

g) 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg,

h) 27. § (2) bekezdés m) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "NÉBIH és a Magyar Államkincstár" szöveg,

i) 27. § (3) bekezdésében a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

j) 38. § (1) bekezdésében a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv" szövegrész helyébe a "földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság" szöveg

lép.

28. § Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (2) bekezdés b) pontja,

b) 10. § e) pontja,

c) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a "szerinti" szövegrész.

17. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

29. § Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg lép.

18. A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. § A fás szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szövegrész helyébe az "az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg

lép.

19. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. § Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet]

1. 1. §(1) bekezdés nyitó szövegrészében az "A Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "Az erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg, az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg, az "a Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK)" szövegrész helyébe az "az általa vezetett minisztérium" szöveg és az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

2. 1. § (3) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

3. 1. § (4) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

4. 1. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

5. 1. § (6) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

6. 2. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

7. 2. § (2) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

8. 3. § (2) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

9. 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett," szöveg,

10. 3. § (4) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

11. 3. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

12. 3. § (8) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

13. 3. § (10) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

14. 3. § (11) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

15. 4. § (1) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

16. 4. § (3) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

17. 4. § (4) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

18. 4. § (5) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

19. 4. § (6) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

20. 4. § (7) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

21. 8. § (1) bekezdés a) pontjában az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg és az "a honlapján" szövegrész helyébe az "a miniszter által vezetett minisztérium honlapján" szöveg,

22. 8. § (1) bekezdés b) pontjában az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

23. 18. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

24. 24. § (1) bekezdésében az "NFK" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg

lép.

32. § Hatályát veszti a 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet

a) 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "a NFK honlapján" szövegrész,

b) 4. § (5) bekezdésében az "NFK, valamint a" szövegrész.

20. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

33. § Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat D:25 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "Öntözési igazgatási szerv" szöveg lép.

34. § Hatályát veszti az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 1. melléklet 16. pontjában foglalt táblázat E:25 mezője,

b) 1. melléklet 18/a. pontja.

21. Az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

35. § Hatályát veszti az állam tulajdonában álló Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről szóló 131/2019. (VI. 5.) Korm. rendelet.

22. A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

36. § Hatályát veszti a Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet.

23. Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet módosítása

37. § Az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet]

a) 4. § (3) bekezdésében az "erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium" szöveg és az "NFK" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdés a) pontjában az "az erdőgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe az "a minisztériumnál" szöveg,

c) 12. § (2) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

d) 21. § (6) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

e) 22. § (2) bekezdés b) pontjában az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

f) 22. § (3) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

g) 23. § nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

h) 24. § (5) bekezdésében az "az NFK-hoz" szövegrész helyébe az "a miniszterhez" szöveg,

i) 26. § (3) bekezdésében az "az NFK" szövegrészek helyébe az "a miniszter" szöveg,

j) 26. § (4) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A miniszter" szöveg,

k) 26. § (8) bekezdésében az "az NFK a" szövegrész helyébe az "a miniszter az általa vezetett minisztérium" szöveg,

l) 28. § (3) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a miniszter" szöveg,

m) 28. § (4) bekezdésében az "az NFK-t, amely" szövegrész helyébe az "a minisztert, aki az általa vezetett minisztérium" szöveg,

n) 30. § (5) bekezdésében a "hatóság, az NFK, illetve" szövegrész helyébe a "hatóság és" szöveg

lép.

38. § Hatályát veszti a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet

a) 26. § (2) bekezdésében az "és az NFK" szövegrész,

b) 30. § (4) bekezdésében az "és az NFK" szövegrész,

c) 30. § (6) bekezdésében az "és az NFK" szövegrész.

24. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

39. § A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 14. §-ában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg,

b) 22. § (1) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

c) 22. § (3) bekezdésében az "a Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "az erdőgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 33. §-ában a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv" szöveg

lép.

25. A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

40. § A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet]

a) 10. mellékletében foglalt táblázat B:8 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg,

b) 10. mellékletében foglalt táblázat B:9 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg,

c) 10. mellékletében foglalt táblázat B:82 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

d) 10. mellékletében foglalt táblázat B:83 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

e) 10. mellékletében foglalt táblázat B:84 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe az "erdőgazdálkodásért felelős miniszter" szöveg,

f) 10. mellékletében foglalt táblázat B:85 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg,

g) 10. mellékletében foglalt táblázat B:86 mezőjében a "Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár" szöveg

lép.

41. § Hatályát veszti a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

a) 11. mellékletében foglalt táblázat A:20 mezőjében a " , Nemzeti Földügyi Központ" szövegrész,

b) 11. mellékletében foglalt táblázat B:20 mezőjében az "erdőrendezés," szövegrész.

26. A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

42. § A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

a) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a "Nemzeti Földügyi Központnak (a továbbiakban: NFK)" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár)" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

c) 25. § (1) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

d) 25. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg,

e) 26. § (2) bekezdés b) pontjában a "Magyar Államkincstár" szövegrész helyébe a "Kincstár" szöveg,

f) 60. § c) pont nyitó szövegrészében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

g) 65. § (2) bekezdésében az "az NFK" szövegrész helyébe az "a Kincstár" szöveg,

h) 69. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "az NFK-t" szövegrész helyébe az "a Kincstárt" szöveg,

i) 69. § (4) bekezdésében az "Az NFK" szövegrész helyébe az "A Kincstár" szöveg

lép.

27. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

43. § Hatályát veszti a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet D) pontjában foglalt táblázat 3. sora.

28. A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

44. § A Közös Agrárpolitika és a nemzeti költségvetésből biztosított agrártámogatások végrehajtásának szervezetéről és intézményeiről szóló 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet] 4. § (2) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

[A Nemzeti Kifizető Ügynökség az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében]

"i) üzemelteti, működteti, karbantartja és fejleszti az agrár-szakigazgatás területalapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós feladatok végrehajtását szolgáló egységes földterület-nyilvántartási rendszert, ellátja a távérzékelt adatok használatát támogató speciális, direkt terepi adatgyűjtési és kiértékelési feladatokat, fejleszti a támogatások távérzékeléses ellenőrzésének módszertanát, végzi a kijelölt mintaterületen és kiválasztott kérelmeken a területalapú agrártámogatások távérzékeléses ellenőrzését, üzemelteti a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), valamint

j) elkészíti, frissíti és nyilvánosságra hozza a szőlészeti-borászati ágazatra jutó közösségi támogatások ellenőrzéséhez szükséges tematikus rétegeket, valamint elkészíti a tematikus rétegekből származó eredményadatokat és eredménytermékeket."

45. § A 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "Nemzeti Földügyi Központ az (1) bekezdés szerint rá átruházott" szövegrész helyébe a "Nemzeti Kifizető Ügynökség a 4. § (2) bekezdés i) és j) pontja szerinti" szöveg lép.

46. § Hatályát veszti a 601/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdés g) pontjában a "valamint" szövegrész,

b) 13. § (1) bekezdése.

29. Záró rendelkezések

47. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék