71/2012. (XII. 14.) BM rendelet

a járások kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában eljáró emberi erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a 2. alcím tekintetében a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrás miniszterrel egyetértésben,

a 6. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 9. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 11. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrás miniszter, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter véleményének kikérésével,

a 14. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a 14. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 25. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosítása

1. § A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet

a) 22. § (3) bekezdésében az "a gyámhatóságot" szövegrész helyébe az "a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt (a továbbiakban: gyámhivatal)" szöveg,

b) 22. § (4) bekezdésében és a 22/A. § (6) bekezdésében az "a gyámhatóságot" szövegrész helyébe az "a gyámhivatalt" szöveg,

c) 22/A. § (2) bekezdésében az "a gyámhatóság" szövegrészek helyébe az "a gyámhivatal" szöveg

lép.

2. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet módosítása

2. § A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 3. § c) pontjában az "az okmányirodák" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak szervezeti egységeiként működő okmányirodák" szöveg lép.

3. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a) 10/A. § (1) bekezdésében az "a körzetközponti okmányirodánál (a továbbiakban: okmányiroda)" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál (a továbbiakban: járási hivatal)",

b) 10/A. § (2) bekezdésében az "Az okmányiroda" szövegrész helyébe az "A járási hivatal",

szöveg lép.

(2) A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet

a) 10. § (3) bekezdésében az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továbbiakban: IRM)" szövegrész helyébe az "az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szerv központi szervének (a továbbiakban: központi szerv)",

b) 10. § (3) bekezdésében az "az IRM selejtezi" szövegrész helyébe az "a központi szerv selejtezi",

c) 10. § (4) bekezdésében az "az IRM megkeresése útján" szövegrész helyébe az "a központi szerv megkeresése útján",

d) 10. § (4) bekezdésében az "Az IRM az" szövegrész helyébe az "A központi szerv az",

e) 10/A. § (2) bekezdésében az "az IRM-nek" szövegrész helyébe az "a központi szervnek"

szöveg lép.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet módosítása

4. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 155. § (1) bekezdésében az "a gyámhatóság által foganatosított védelembe vételről a települési önkormányzat jegyzője által hozott" szövegrész helyébe az "a Gyvtv.-ben szabályozott védelembe vételről szóló" szöveg lép.

5. A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet módosítása

5. § (1) A büntetés-végrehajtási szervek tevékenységével kapcsolatos közegészségügyi követelményekről, a közegészségügyi feladatok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködés rendjéről szóló 30/2003. (VII. 18.) IM-ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: EgyMr.) 8. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A büntetés-végrehajtási szervezet keretében végzett közegészségügyi - járványügyi tevékenység szakmai felügyeletét az országos tisztifőorvos az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) útján látja el. Az OTH"

(2) Az EgyMr.

a) 6. § (2) bekezdésében az "az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) illetékes intézetét" szövegrész helyébe az "a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)",

b) 8. § (2) bekezdésében az "a Szolgálat megyei (fővárosi) intézetének" szövegrész helyébe az "a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv",

c) 8. § (3) bekezdés záró szövegrészében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "Az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv",

d) a 8. § (1) bekezdésében, a 9. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában, a 9. § (3) bekezdés a), c) és d) pontjában, a 9. § (5) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdésében a "Szolgálat" szövegrész helyébe a "megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv",

e) a 9. § (3) bekezdés a) pontjában az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv",

f) 12. § (1) bekezdésében az "A Szolgálat és" szövegrész helyébe az "Az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv, valamint",

g) 12. § (2) bekezdésében az "az illetékes Szolgálat részére hozzáférhetővé kell tenni, az ellenőrzési jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgálat részére meg kell küldeni" szövegrész helyébe az "az OTH és a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv részére hozzáférhetővé kell tenni",

h) 12. § (3) bekezdésében az "A Szolgálat" szövegrész helyébe az "A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv",

i) 12. § (4) bekezdésében az "és a Szolgálat" szövegrész helyébe az "és az OTH"

szöveg lép.

6. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

6. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet 17. § (1a) bekezdésében az "önkormányzat jegyzőjét" szövegrész helyébe az "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát" szöveg lép.

7. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet módosítása

7. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a menekültügyi feladatai keretében)

"i) együttműködik az elismerését kérő, valamint a menekült, az oltalmazott és a menedékes ellátásában résztvevő, illetve szerepet vállaló fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, a települési önkormányzatokkal, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzatokkal, továbbá a gyámhatóságokkal, a civil szervezetekkel és az egyházakkal, valamint - törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében -a rendvédelmi szervekkel és a nemzetbiztonsági szolgálatokkal;"

8. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosítása

8. § Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében az "A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) Központja" szövegrész helyébe az "A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH)",

b) 5. § (10) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 15. §-ában az "MgSzH területi szerv" szövegrész helyébe a "területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága",

c) 5. § (10) bekezdésében és a 12. § (3) bekezdésében a "tűzoltóság" szövegrész helyébe a "katasztrófavédelmi kirendeltség",

d) 9. § (4) bekezdésében a "tűzoltósághoz" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz",

e) 9. § (9) bekezdésében és a 17. § (3) bekezdésében a "tűzoltóságnak" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságnak",

f) 15. §-ában és a 17. § (1) bekezdés a) pontjában a "tűzoltóságot" szövegrész helyébe a "megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot"

szöveg lép.

9. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

9. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 7. melléklet 3. függelék C) pont 12. alpontjában az "irodavezető" szövegrész helyébe a "katasztrófavédelmi megbízott" szöveg lép.

10. Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet módosítása

10. § (1) Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az építési, a bontási és a használatbavételi bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 24/2011. (VII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: ÉpR.) 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az építésügyi hatóság a számlájának megnevezését és számát a honlapján közzéteszi."

(2) Az ÉpR. 2. § (1) bekezdésében az "a kérelmező vagy bejelentő (a továbbiakban együtt: építtető)" szövegrész helyébe "az építtető" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az ÉpR.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, 2. § (1) bekezdés b)-c) pontja, 3. § (1) bekezdés b) pontja,

b) 4. § (1) bekezdésében a "vagy a bejelentés" szövegrész,

c) 7. § (2) bekezdésében az "és bejelentésekben" szövegrész.

11. A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet módosítása

11. § (1) A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § Azokon a járási székhelyként kijelölt településeken, melyeken a hivatásos katasztrófavédelmi szervnek területi vagy helyi szerve nem működik,a katasztrófavédelmi kirendeltség képviseletét katasztrófavédelmi megbízott látja el."

(2) A katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. mellékletének helyébe e rendelet Melléklete lép.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

12. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendelet 1. melléklet 5. pontja I. Besorolási Osztály című táblázat 43C. mezőjében az "irodavezető" szövegrész helyébe a "katasztrófavédelmi megbízott" szöveg lép.

13. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet módosítása

13. § (1) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: ÖffR.) a következő 15. §-sal egészül ki:

"15. § A támogatás felhasználásának 2013. június 30. a végső határideje. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe."

(2) Az ÖffR. 4. mellékletében az "a területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségével" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az ÖffR. 12. § (5) bekezdése.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja,

b) a honvédelmi felkészülés és az országmozgósítás egyes feladatainak ellátásában részt vevő szervek részére szóló értesítési feladatokról szóló 39/2001. (XII. 22.) BM rendelet,

c) a többcélú kistérségi társulásokban részt vevő települési önkormányzatok fenntartásában lévő sportpályák felújításának támogatásáról szóló 10/2006. (III. 14.) BM rendelet,

d) a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet 5. melléklet II. pont 1.3. alpontja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

Melléklet a 71/2012. (XII. 14.) BM rendelethez

"1. melléklet a 43/2011. (XI. 30.) BM rendelethez

Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területe

Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Bács-Kiskun megyeBajaBácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Bácsszőlős
Baja
Bátmonostor
Bátya
Csátalja
Csávoly
Csikéria
Dávod
Drágszél
Dunafalva
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Érsekcsanád
Érsekhalma
Fajsz
Felsőszentiván
Foktő
Gara
Géderlak
Hajós
Harta
Hercegszántó
Homokmégy
Kalocsa
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Miske
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Ordas
Öregcsertő
Solt
Sükösd
Szakmár
Szeremle
Tataháza
Újsolt
Újtelek
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Uszód
Vaskút
KecskemétÁgasegyháza
Apostag
Ballószög
Bugac
Bugacpusztaháza
Dunaegyháza
Dunavecse
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Gátér
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kiskunfélegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Kunszállás
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Nyárlőrinc
Orgovány
Pálmonostora
Petőfiszállás
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Szentkirály
Tass
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug
Városföld
KiskunhalasAkasztó
Balotaszállás
Bócsa
Borota
Császártöltés
Csengőd
Csólyospálos
Fülöpszállás
Harkakötöny
Imrehegy
Izsák
Jánoshalma
Jászszentlászló
Kaskantyú
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kecel
Kelebia
Kéleshalom
Kiskőrös
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Kisszállás
Kömpöc
Kunfehértó
Mélykút
Móricgát
Páhi
Pirtó
Rém
Soltszentimre
Soltvadkert
Szank
Tabdi
Tázlár
Tompa
Zsana
Baranya megyeMohácsBabarc
Bár
Belvárdgyula
Bezedek
Borjád
Bóly
Dunaszekcső
Erdősmárok
Feked
Görcsönydoboka
Hásságy
Himesháza
Homorúd
Ivándárda
Kisbudmér
Kisnyárád
Kölked
Lánycsók
Lippó
Liptód
Majs
Maráza
Máriakéménd
Mohács
Monyoród
Nagybudmér
Nagynyárád
Olasz
Palotabozsok
Pócsa
Sárok
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Sátorhely
Somberek
Szajk
Szebény
Szederkény
Székelyszabar
Szűr
Töttös
Udvar
Véménd
Versend
PécsAbaliget
Ág
Alsómocsolád
Apátvarasd
Aranyosgadány
Áta
Bakóca
Bakonya
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Berkesd
Bikal
Birján
Bodolyabér
Bogád
Bosta
Cserkút
Egerág
Egyházaskozár
Ellend
Erdősmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Felsőegerszeg
Gerényes
Geresdlak
Gödre
Görcsöny
Gyód
Hegyhátmaróc
Hidas
Hosszúhetény
Husztót
Kárász
Kátoly
Kékesd
Keszü
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisherend
Kisvaszar
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Komló
Kovácsszénája
Kozármisleny
Köblény
Kökény
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Liget
Lothárd
Lovászhetény
Mágocs
Magyaregregy
Magyarhertelend
Magyarsarlós
Magyarszék
Mánfa
Martonfa
Máza
Mecseknádasd
Mecsekpölöske
Mekényes
Meződ
Mindszentgodisa
Nagyhajmás
Nagykozár
Nagypall
Orfű
Oroszló
Óbánya
Ócsárd
Ófalu
Palé
Pécs
Pécsudvard
Pécsvárad
Pellérd
Pereked
Pogány
Regenye
Romonya
Sásd
Szágy
Szalatnak
Szalánta
Szárász
Szászvár
Szellő
Szemely
Szilágy
Szilvás
Szőke
Szőkéd
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tarrós
Tékes
Tófű
Tormás
Varga
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Zengővárkony
SiklósAdorjás
Alsószentmárton
Babarcszőlős
Baksa
Baranyahidvég
Beremend
Besence
Bisse
Bogádmindszent
Bogdása
Csarnóta
Csányoszró
Cún
Diósviszló
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Drávasztára
Egyházasharaszti
Felsőszentmárton
Garé
Gilvánfa
Gordisa
Harkány
Hegyszentmárton
Hirics
Illocska
Ipacsfa
Ivánbattyán
Kákics
Kásád
Kémes
Kemse
Kisasszonyfa
Kisdér
Kisharsány
Kisjakabfalva
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kiskassa
Kislippó
Kisszentmárton
Kistapolca
Kistótfalu
Kórós
Kovácshida
Lapáncsa
Lúzsok
Magyarbóly
Magyarmecske
Magyartelek
Márfa
Markóc
Marócsa
Márok
Matty
Nagycsány
Nagyharsány
Nagytótfalu
Ózdfalu
Okorág
Old
Palkonya
Páprád
Pécsdevecser
Peterd
Piskó
Rádfalva
Sámod
Sellye
Siklós
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Sósvertike
Szaporca
Szava
Tengeri
Tésenfa
Téseny
Túrony
Újpetre
Vajszló
Vejti
Villány
Villánykövesd
Vokány
Zaláta
SzigetvárAlmamellék
Almáskeresztúr
Bánfa
Basal
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Bicsérd
Boda
Boldogasszonyfa
Botykapeterd
Bükkösd
Bürüs
Csebény
Cserdi
Csertő
Csonkamindszent
Dencsháza
Dinnyeberki
Endrőc
Gerde
Gyöngyfa
Gyöngyösmellék
Helesfa
Hetvehely
Hobol
Horváthertelend
Ibafa
Kacsóta
Katádfa
Kétújfalu
Királyegyháza
Kisdobsza
Kistamási
Magyarlukafa
Merenye
Molvány
Mozsgó
Nagydobsza
Nagypeterd
Nagyváty
Nemeske
Nyugotszenterzsébet
Okorvölgy
Patapoklosi
Pécsbagota
Pettend
Rózsafa
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Sumony
Szabadszentkirály
Szentdénes
Szentegát
Szentkatalin
Szentlászló
Szentlőrinc
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szigetvár
Szörény
Szulimán
Teklafalu
Tótszentgyörgy
Várad
Vásárosbéc
Velény
Zádor
Zók
Békés megyeBékéscsabaBékéscsaba
Békés
Bélmegyer
Biharugra
Csabaszabadi
Csorvás
Doboz
Elek
Gerendás
Geszt
Gyula
Kamut
Kétegyháza
Kétsoprony
Körösnagyharsány
Köröstarcsa
Kötegyán
Lőkösháza
Mezőberény
Mezőgyán
Méhkerék
Murony
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Tarhos
Telekgerendás
Újkígyós
Újszalonta
Zsadány
OrosházaAlmáskamarás
Battonya
Békéssámson
Csanádapáca
Dombegyház
Dombiratos
Gádoros
Kardoskút
Kaszaper
Kevermes
Kisdombegyház
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kunágota
Magyarbánhegyes
Magyardombegyház
Medgyesbodzás
Medgyesegyháza
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Pusztaottlaka
Tótkomlós
Végegyháza
SzeghalomBékésszentandrás
Bucsa
Csabacsűd
Csárdaszállás
Dévaványa
Ecsegfalva
Füzesgyarmat
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kertészsziget
Kondoros
Körösladány
Körösújfalu
Örménykút
Szarvas
Szeghalom
Vésztő
Borsod-Abaúj-Zemplén megyeEncsAbaújalpár
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsóberecki
Alsógagy
Alsóregmec
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Bodroghalom
Bodrogolaszi
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Bózsva
Büttös
Cigánd
Csenyéte
Csobád
Dámóc
Detek
Encs
Erdőhorváti
Fáj
Fancsal
Felsőberecki
Felsődobsza
Felsőgagy
Felsőregmec
Felsővadász
Filkeháza
Fony
Forró
Fulókércs
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gadna
Gagyapáti
Gagybátor
Gagyvendégi
Garadna
Gibárt
Golop
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Halmaj
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbűd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hidasnémeti
Hollóháza
Homrogd
Ináncs
Kány
Karcsa
Karos
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kázsmárk
Kéked
Kenézlő
Keresztéte
Kishuta
Kiskinizs
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Krasznokvajda
Kupa
Lácacséke
Léh
Litka
Makkoshotyka
Méra
Mikóháza
Mogyoróska
Monaj
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Novajidrány
Nyésta
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pamlény
Pányok
Pere
Perecse
Pusztafalu
Pusztaradvány
Rásonysápberencs
Regéc
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Selyeb
Semjén
Sima
Szalaszend
Szászfa
Szemere
Szentistvánbaksa
Szikszó
Tállya
Telkibánya
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tolcsva
Tornyosnémeti
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta
KazincbarcikaAbod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Arló
Balajt
Bánhorváti
Bánréve
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodbóta
Borsodnádasd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Edelény
Égerszög
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárád
Felsőtelekes
Galvács
Gömörszőlős
Hangács
Hangony
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Hegymeg
Hét
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafő
Kánó
Kazincbarcika
Kelemér
Királd
Kissikátor
Komjáti
Kurityán
Ládbesenyő
Lak
Lénárddaróc
Mályinka
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nekézseny
Nyomár
Ormosbánya
Ózd
Perkupa
Putnok
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókaza
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópüspöki
Sajószentpéter
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szögliget
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szőlősardó
Szuhafő
Szuhakálló
Szuhogy
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Uppony
Vadna
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy
MiskolcAlsódobsza
Alsózsolca
Arnót
Bekecs
Berzék
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Csobaj
Emőd
Erdőbénye
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj
Kondó
Köröm
Legyesbénye
Mád
Mályi
Megyaszó
Mezőzombor
Miskolc
Monok
Nyékládháza
Onga
Ónod
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Parasznya
Prügy
Radostyán
Rátka
Répáshuta
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajóhidvég
Sajókápolna
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajópetri
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szerencs
Szirmabesenyő
Taktabáj
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tarcal
Tiszaladány
Tiszalúc
Tiszatardos
Tokaj
Újcsanálos
Varbó
TiszaújvárosÁroktő
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlövő
Gelej
Girincs
Hejőbába
Hejőkeresztúr
Hejőkürt
Hejőpapi
Hejőszalonta
Igrici
Kács
Kesznyéten
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kiscsécs
Mezőcsát
Mezőkeresztes
Mezőkövesd
Mezőnagymihály
Mezőnyárád
Muhi
Nagycsécs
Négyes
Nemesbikk
Oszlár
Sajóörös
Sajószöged
Sály
Szakáld
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tiszavalk
Vatta
Csongrád megyeSzegedAlgyő
Ambrózfalva
Apátfalva
Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csengele
Deszk
Dóc
Domaszék
Ferencszállás
Forráskút
Földeák
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Mórahalom
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Ópusztaszer
Öttömös
Pitvaros
Pusztamérges
Pusztaszer
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó
SzentesÁrpádhalom
Csanytelek
Csongrád
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Felgyő
Hódmezővásárhely
Mártély
Mindszent
Nagymágocs
Nagytőke
Szegvár
Székkutas
Szentes
Tömörkény
Fejér megyeDunaújvárosAdony
Alap
Alsószentiván
Baracs
Beloiannisz
Besnyő
Cece
Daruszentmiklós
Dég
Dunaújváros
Előszállás
Enying
Hantos
Igar
Iváncsa
Kisapostag
Kulcs
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Lajoskomárom
Mezőfalva
Mezőkomárom
Mezőszilas
Nagykarácsony
Nagylók
Nagyvenyim
Perkáta
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Sárbogárd
Sáregres
Sárkeresztúr
Sárszentágota
Szabadhídvég
Vajta
SzékesfehérvárAba
Alcsútdoboz
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Baracska
Bicske
Bodajk
Bodmér
Csabdi
Csákberény
Csákvár
Csókakő
Csór
Csősz
Ercsi, kivéve MOL Rt. Dunai Finomító
üzemi területe
Etyek
Fehérvárcsurgó
Felcsút
Füle
Gánt
Gárdony
Gyúró
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Jenő
Kajászó
Káloz
Kápolnásnyék
Kincsesbánya
Kisláng
Kőszárhegy
Lepsény
Lovasberény
Magyaralmás
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Mány
Martonvásár
Mátyásdomb
Mezőszentgyörgy
Moha
Mór
Nadap
Nádasdladány
Nagyveleg
Óbarok
Pákozd
Pátka
Pázmánd
Polgárdi
Pusztavám
Ráckeresztúr
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Söréd
Sukoró
Szabadbattyán
Szabadegyháza
Szár
Székesfehérvár
Tabajd
Tác
Tordas
Újbarok
Úrhida
Vál
Velence
Vereb
Vértesacsa
Vértesboglár
Zámoly
Zichyújfalu
Győr-Moson-Sopron megyeGyőrAbda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bezi
Bőny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Écs
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Enese
Fehértó
Felpéc
Fenyőfő
Gönyű
Gyarmat
Gyömöre
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrsövényház
Győrszemere
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbabot
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mérges
Mosonszentmiklós
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Ravazd
Rétalap
Románd
Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tarjánpuszta
Tényő
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Vének
Veszprémvarsány
KapuvárAcsalag
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Gyóró
Himod
Hövej
Jobaháza
Kapuvár
Kisfalud
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábcakapi
Répceszemere
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Vitnyéd
Zsebeháza
MosonmagyaróvárÁsványráró
Bezenye
Darnózseli
Dunakiliti
Dunaremete
Dunasziget
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Levél
Lébény
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszolnok
Mosonudvar
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog
SopronÁgfalva
Agyagosszergény
Csáfordjánosfa
Csapod
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőhomok
Fertőd
Fertőendréd
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira
Hajdú-Bihar megyeDebrecenÁlmosd
Bagamér
Debrecen
Derecske
Ebes
Esztár
Fülöp
Hajdúbagos
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hosszúpályi
Kismarja
Kokad
Konyár
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nádudvar
Nagyhegyes
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Sáránd
Tépe
Újléta
Vámospércs
HajdúnánásBalmazújváros
Bocskaikert
Egyek
Folyás
Görbeháza
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Hajdúnánás
Hortobágy
Polgár
Téglás
Tiszacsege
Tiszagyulaháza
Újszentmargita
Újtikos
PüspökladányÁrtánd
Bakonszeg
Báránd
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bojt
Csökmő
Darvas
Földes
Furta
Gáborján
Hencida
Kaba
Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykereki
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szentpéterszeg
Szerep
Tetétlen
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka
Heves megyeEgerAldebrő
Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Besenyőtelek
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Demjén
Dormánd
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerfarmos
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Feldebrő
Felsőtárkány
Füzesabony
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kál
Kápolna
Kerecsend
Kisfüzes
Kompolt
Maklár
Mátraballa
Mátraderecske
Mezőszemere
Mezőtárkány
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyút
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj
Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Poroszló
Recsk
Sarud
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szihalom
Szilvásvárad
Szúcs
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tarnalelesz
Tarnaszentmária
Terpes
Tófalu
Újlőrincfalva
Váraszó
Verpelét
GyöngyösAbasár
Adács
Apc
Átány
Atkár
Boconád
Boldog
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Erdőtelek
Erk
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Hatvan
Heréd
Heves
Hevesvezekény
Hort
Karácsond
Kerekharaszt
Kisköre
Kisnána
Kömlő
Lőrinci
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagykökényes
Nagyréde
Pálosvörösmart
Pély
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Szűcsi
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tarnaszentmiklós
Tarnazsadány
Tenk
Tiszanána
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Zagyvaszántó
Zaránk
Jász-Nagykun-Szolnok megyeJászberényAlattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor
KarcagAbádszalók
Berekfürdő
Karcag
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tiszabő
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszaroff
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Tomajmonostora
MezőtúrCibakháza
Csépa
Cserkeszőlő
Kétpó
Kunszentmárton
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Mesterszállás
Mezőhék
Mezőtúr
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaföldvár
Tiszainoka
Tiszakürt
Tiszasas
Túrkeve
SzolnokBesenyszög
Csataszög
Fegyvernek
Hunyadfalva
Kengyel
Kőtelek
Kuncsorba
Martfű
Nagykörű
Örményes
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek
Szolnok
Tiszajenő
Tiszapüspöki
Tiszasüly
Tiszatenyő
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas
Komárom-Esztergom megyeEsztergomAnnavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalu
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny
TatabányaÁcs
Ácsteszér
Aka
Almásfüzitő
Ászár
Bábolna
Baj
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bársonyos
Bokod
Császár
Csatka
Csém
Csép
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós
Ete
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kerékteleki
Kisbér
Kisigmánd
Kocs
Komárom
Kömlőd
Környe
Mocsa
Nagyigmánd
Naszály
Neszmély
Oroszlány
Réde
Súr
Szákszend
Szárliget
Szomód
Szomor
Tardos
Tarján
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tárkány
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vérteskethely
Vértessomló
Vértesszőlős
Vértestolna
Nógrád megyeBalassagyarmatAlsópetény
Balassagyarmat
Bánk
Becske
Bercel
Berkenye
Borsosberény
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Diósjenő
Drégelypalánk
Endrefalva
Érsekvadkert
Felsőpetény
Galgaguta
Herencsény
Hollókő
Hont
Horpács
Hugyag
Iliny
Ipolyszög
Ipolyvece
Keszeg
Kétbodony
Kisecset
Legénd
Ludányhalászi
Magyargéc
Magyarnándor
Mohora
Nagylóc
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádmegyer
Nógrádsáp
Nógrádsipek
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nógrádszakál
Nőtincs
Őrhalom
Ősagárd
Patak
Patvarc
Piliny
Pusztaberki
Rétság
Rimóc
Romhány
Szalmatercs
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szendehely
Szente
Szügy
Terény
Tereske
Tolmács
Varsány
SalgótarjánAlsótold
Bárna
Bátonyterenye
Bér
Bokor
Buják
Cered
Csécse
Cserhátszentiván
Dorogháza
Ecseg
Egyházasdengeleg
Egyházasgerge
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Etes
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Ipolytarnóc
Jobbágyi
Kálló
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Karancsság
Kazár
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kisbágyon
Kisbárkány
Kishartyán
Kozárd
Kutasó
Litke
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraszele
Mátraszőlős
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Palotás
Pásztó
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Sámsonháza
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szarvasgede
Szilaspogony
Szirák
Szuha
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Vizslás
Zabar
Pest megyeCeglédAbony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Farmos
Jászkarajenő
Kocsér
Kóka
Kőröstetétlen
Mende
Mikebuda
Nagykáta
Nagykőrös
Nyársapát
Pánd
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tápiószőlős
Tóalmás
Törtel
Újszilvás
Úri
ÉrdApaj
Áporka
Biatorbágy
Budajenő
Budakeszi
Budaörs
Délegyháza
Diósd
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Érd, MOL Rt. Dunai Finomító Ercsi
üzemi területével
Halásztelek
Herceghalom
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisvörösvár
Pusztazámor
Ráckeve
Remeteszőlős
Solymár
Sóskút
Százhalombatta
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Tököl
Törökbálint
Üröm
Zsámbék
GödöllőAszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Vácegres
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg
Zsámbok
MonorAlsónémedi
Bénye
Bugyi
Csévharaszt
Dabas
Ecser
Felsőpakony
Gomba
Gyál
Gyömrő
Hernád
Inárcs
Kakucs
Káva
Maglód
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Monor
Monorierdő
Nyáregyháza
Ócsa
Örkény
Péteri
Pilis
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel
Üllő
Vasad
Vecsés
VácAcsa
Bernecebaráti
Budakalász
Csobánka
Csomád
Csörög
Csővár
Dunabogdány
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kisoroszi
Kosd
Kóspallag
Leányfalu
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Őrbottyán
Penc
Perőcsény
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Szentendre
Szigetmonostor
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tahitótfalu
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Váckisújfalu
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Visegrád
Zebegény
SomogyBarcsBabócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Berzence
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
Csurgó
Csurgónagymarton
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Iharos
Iharosberény
Inke
Istvándi
Kálmáncsa
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lad
Lakócsa
Nagyatád
Nagykorpád
Őrtilos
Ötvöskónyi
Patosfa
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Péterhida
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogybükkösd
Somogycsicsó
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szenta
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Zákány
Zákányfalu
KaposvárAlsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bőszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogyfajsz
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
MarcaliBalatonberény
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Csákány
Csömend
Főnyed
Gadány
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs
SiófokÁdánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonföldvár
Balatonlelle
Balatonőszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Buzsák
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Fiad
Fonyód
Gamás
Gyugy
Hács
Kánya
Kapoly
Kára
Karád
Kereki
Kisbárapáti
Kisberény
Kőröshegy
Kötcse
Látrány
Lengyeltóti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Ordacsehi
Öreglak
Pamuk
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Siójut
Som
Somogyacsa
Somogybabod
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogytúr
Somogyvámos
Somogyvár
Szántód
Szólád
Szorosad
Szőlősgyörök
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Visz
Zala
Zamárdi
Zics
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeFehérgyarmatAranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Csenger
Csengersima
Csengerújfalu
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyügye
Gyüre
Hermánszeg
Hetefejércse
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kishódos
Kisnamény
Kispalád
Kisszekeres
Kisvarsány
Komlódtótfalu
Kölcse
Kömörő
Lónya
Magosliget
Mánd
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Milota
Nábrád
Nagyar
Nagyhódos
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nemesborzova
Nyírmada
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Olcsva
Olcsvaapáti
Panyola
Pátyod
Penyige
Porcsalma
Pusztadobos
Rozsály
Sonkád
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamossályi
Szamostatárfalva
Szamosújlak
Szatmárcseke
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszaszalka
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Tyukod
Ura
Uszka
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Zajta
Zsarolyán
KisvárdaAjak
Anarcs
Balsa
Benk
Buj
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gávavencsellő
Győröcske
Gyulaháza
Ibrány
Jéke
Kékcse
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kisvárda
Komoró
Lövőpetri
Mándok
Mezőladány
Nagyhalász
Nyírkarász
Nyírlövő
Nyírtass
Pap
Paszab
Pátroha
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszaszentmárton
Tiszatelek
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk
MátészalkaBaktalórántháza
Bátorliget
Besenyőd
Encsencs
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Győrtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kisléta
Kocsord
Laskod
Levelek
Magy
Máriapócs
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsaholy
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlugos
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ópályi
Ököritófülpös
Ömböly
Őr
Papos
Penészlek
Petneháza
Piricse
Pócspetri
Ramocsaháza
Rápolt
Rohod
Szamoskér
Szamosszeg
Terem
Tiborszállás
Vaja
Vállaj
NyíregyházaApagy
Balkány
Berkesz
Beszterec
Biri
Bököny
Demecser
Érpatak
Gégény
Geszteréd
Kállósemjén
Kálmánháza
Kék
Kemecse
Kótaj
Nagycserkesz
Nagykálló
Napkor
Nyírbogdány
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Szakoly
Székely
Szorgalmatos
Timár
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszavasvári
Újfehértó
Vasmegyer
Tolna megyeDombóvárAttala
Belecska
Csibrák
Csikóstőttős
Dalmand
Diósberény
Dombóvár
Döbrököz
Dúzs
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyönk
Gyulaj
Hőgyész
Iregszemcse
Jágónak
Kalaznó
Kapospula
Kaposszekcső
Keszőhidegkút
Kisszékely
Kocsola
Koppányszántó
Kurd
Lápafő
Magyarkeszi
Miszla
Mucsi
Nagykónyi
Nagyszékely
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nagyszokoly
Nak
Ozora
Pári
Pincehely
Regöly
Simontornya
Szakadát
Szakály
Szakcs
Szárazd
Tamási
Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Várong
Varsád
PaksBikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy
Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc
Tengelic
SzekszárdAlsónána
Alsónyék
Aparhant
Báta
Bátaapáti
Bátaszék
Bogyiszló
Bonyhád
Bonyhádvarasd
Cikó
Decs
Fácánkert
Fadd
Felsőnána
Grábóc
Györe
Harc
Izmény
Kakasd
Kéty
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Kisdorog
Kismányok
Kistormás
Kisvejke
Kölesd
Lengyel
Medina
Mórágy
Mőcsény
Mucsfa
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Őcsény
Pörböly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tevel
Tolna
Váralja
Várdomb
Závod
Zomba
Vas megyeKörmendAlsószölnök
Alsóújlak
Andrásfa
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Bérbaltavár
Csákánydoroszló
Csehi
Csehimindszent
Csipkerek
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egervölgy
Egyházashollós
Egyházasrádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszölnök
Gasztony
Gersekarát
Győrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Ispánk
Ivánc
Kám
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Mikosszéplak
Molnaszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nagytilaj
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Olaszfa
Orfalu
Oszkó
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pácsony
Pankasz
Petőmihályfa
Pinkamindszent
Püspökmolnári
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalu
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szemenye
Szentgotthárd
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Szőce
Telekes
Vasalja
Vasszentmihály
Vasvár
Velemér
Viszák
SárvárBejcgyertyános
Boba
Borgáta
Bögöt
Bögöte
Celldömölk
Chernelházadamonya
Csánig
Csénye
Csönge
Duka
Egyházashetye
Gérce
Gór
Hegyfalu
Hosszúpereszteg
Ikervár
Jákfa
Jánosháza
Káld
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenéz
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Mersevát
Mesterháza
Mesteri
Nagygeresd
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemesládony
Nick
Nyőgér
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Ostffyasszonyfa
Ölbő
Pápoc
Pecöl
Porpác
Pósfa
Rábapaty
Répcelak
Répceszentgyörgy
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Szergény
Tokorcs
Tompaládony
Uraiújfalu
Vámoscsalád
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vashosszúfalu
Vönöck
Zsédeny
SzombathelyAcsád
Balogunyom
Bozsok
Bozzai
Bucsu
Bük
Cák
Csempeszkopács
Csepreg
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlövő
Horvátzsidány
Iklanberény
Ják
Kisunyom
Kiszsidány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lócs
Lukácsháza
Meszlen
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Rábatöttös
Rum
Salköveskút
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tormásliget
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány
Vasszécseny
Vasszilvágy
Vát
Velem
Vép
Zsennye
Veszprém megyeAjkaÁbrahámhegy
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Bazsi
Bodorfa
Borszörcsök
Csabrendek
Csehbánya
Csögle
Dabronc
Dabrony
Devecser
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Doba
Egeralja
Farkasgyepű
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Halimba
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Iszkáz
Kamond
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Karakószörcsök
Kékkút
Kerta
Kisapáti
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistvánd
Lesencetomaj
Magyarpolány
Megyer
Mindszentkálla
Monostorapáti
Nagyalásony
Nagypirit
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Somlójenő
Somlószőlős
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Sümeg
Sümegprága
Szentbékkálla
Szentimrefalva
Szigliget
Szőc
Taliándörögd
Tapolca
Tüskevár
Ukk
Úrkút
Uzsa
Városlőd
Veszprémgalsa
Vid
Vigántpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
PápaAdásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászpatona
Magyargencs
Malomsok
Marcalgergelyi
Marcaltő
Mezőlak
Mihályháza
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár
VeszprémAlsóörs
Aszófő
Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatoncsicsó
Balatonfőkajár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonszepezd
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonvilágos
Bánd
Barnag
Berhida
Borzavár
Csajág
Csesznek
Csetény
Csopak
Dörgicse
Dudar
Eplény
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Hidegkút
Jásd
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lókút
Lovas
Márkó
Mencshely
Monoszló
Nagyesztergár
Nagyvázsony
Nemesvámos
Óbudavár
Olaszfalu
Örvényes
Ősi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pénzesgyőr
Pétfürdő
Porva
Pula
Sóly
Szápár
Szentantalfa
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkirályszabadja
Tagyon
Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó
Zánka
Zirc
Zala megyeKeszthelyAlsópáhok
Balatongyörök
Batyk
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracsa
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegcsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tekenye
Türje
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy
Zalaapáti
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalaszántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég
NagykanizsaAlsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Bázakerettye
Becsehely
Belezna
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Csörnyeföld
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kerkaszentkirály
Kilimán
Kiscsehi
Kisrécse
Kistolmács
Lasztonya
Letenye
Lispeszentadorján
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Maróc
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Muraszemenye
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse
Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefő
Pötréte
Pusztamagyaród
Rigyác
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentliszló
Szentmargitfalva
Szepetnek
Tótszentmárton
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak
ZalaegerszegAlibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Alsószenterzsébet
Babosdöbréte
Baglad
Bagod
Bak
Baktüttös
Barlahida
Becsvölgye
Belsősárd
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bödeháza
Búcsúszentlászló
Csatár
Csertalakos
Csesztreg
Csonkahegyhát
Csöde
Csömödér
Dobri
Dobronhegy
Egervár
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gellénháza
Gombosszeg
Gosztola
Gősfa
Gutorfölde
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hernyék
Hottó
Iborfia
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Iklódbördőce
Kálócfa
Kányavár
Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkateskánd
Kisbucsa
Kiskutas
Kispáli
Kissziget
Kozmadombja
Kustánszeg
Külsősárd
Lakhegy
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lickóvadamos
Lovászi
Magyarföld
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesnép
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Nova
Orbányosfa
Ormándlak
Ortaháza
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Páka
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pórszombat
Katasztrófavédelmi kirendeltségTelepülés
Pölöske
Pördefölde
Pusztaapáti
Pusztaederics
Pusztaszentlászló
Ramocsa
Rédics
Resznek
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentkozmadombja
Szentpéterfölde
Szentpéterúr
Szijártóháza
Szilvágy
Teskánd
Tilaj
Tófej
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalabaksa
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalatárnok
Zebecke
BudapestÉszak-pestiBudapest IV., XIII., XIV., XV., XVI.
Kerülete
Közép-pestiBudapest V., VI. VII., VIII., IX., X.
kerülete
Dél-pestiBudapest XVII., XVIII., XIX., XX., XXIII.
kerülete
Észak-budaiBudapest I., II., III., XII. kerülete
Dél-budaiBudapest XI., XXI., XXII. kerülete

"

Tartalomjegyzék