76/2015. (XII. 22.) BM rendelet

egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím és az 1. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában és 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8-16. §, a 17. § g) pontja és a 8. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § a)-f) pontja, a 18. § és a 2-7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont a) alpontjában és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 9-10. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím és a 11-18. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában, 2. pont a), b) és d) alpontjában, 17. pontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, valamint a 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 19. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 8., 9. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet nem alkalmazható."

2. A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet módosítása

2. § A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.)

a) 8. § (6) bekezdésében az "a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 68. és 69. §-aiban foglaltak megtartásával" szövegrész helyébe az "a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 103. §-ában foglaltak megtartásával",

b) 12. § (8) bekezdésében a "más fegyveres szerv" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség vagy más rendvédelmi feladatokat ellátó szerv"

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 16. § (5) és (6) bekezdése.

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosítása

4. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: ER.) 22. § (2) bekezdésében a "47/A. § (1) bekezdésének és a Hszt. 56. § (5) bekezdésének" szövegrész helyébe a "86. § (5) bekezdésének" szöveg lép.

5. § Az ER. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 25. § (3) bekezdésében az "a rendvédelmi szervet irányító miniszter" szövegrész helyébe az "az elbíráló személy" szöveg lép.

5. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

7. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"44. § (1) A belügyminiszter a Hszt. 180. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervre utaló rendőrségi, büntetés-végrehajtási vagy tűzoltó jelöléssel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomány esetében jelölés nélküli - tanácsosi, főtanácsosi címet adományozhat a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezetői beosztást vagy tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának.

(2) Tanácsosi cím a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának is adományozható."

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

8. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Új rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy új szervezeti egység létrejöttekor a szervezeti teljesítményértékelést az új szerv, szervezeti egység tárgyévi legalább hat hónapos működését követően kell elvégezni. Ha a tárgyévben az új szerv, szervezeti egység ennél kevesebb ideig működött, az első szervezeti teljesítményértékelést a létrehozást követő évre vonatkozóan kell először elvégezni.

(4) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy szervezeti egységének megszűnése esetén akkor kell a megszűnéskor szervezeti teljesítményértékelést végezni, ha a tárgyévben a szerv, szervezeti egység legalább hat hónapot működött."

9. § Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A funkcionális vagy speciális feladatok ellátására létrehozott területi szervek szakmai tevékenység szerinti szervezeti működés teljesítménymutatóit a miniszter jóváhagyásával az országos parancsnok állapítja meg, a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok meghatározásával egyidejűleg."

10. § Az R2. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az országos parancsnok, valamint a területi szerv vezetője évente legalább négy, legfeljebb hat szervezeti teljesítménycélt határoz meg az alárendelt szerv részére, az előző év szervezeti teljesítményértékelésének eredményére és megállapításaira figyelemmel.

(2) Az értékelési időszak alatt felmerülő többletfeladatok meghatározása és értékelése érdekében év közben a miniszter a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv számára új ágazati célkitűzést, az országos parancsnok a területi szerv részére további, legfeljebb kettő szervezeti teljesítménycélt határozhat meg."

11. § Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az országos parancsnok a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat legkésőbb a tárgyév szeptember 30-áig év közben legfeljebb kettő alkalommal módosíthatja, ha év közben új ágazati célkitűzés vagy szervezeti teljesítménycél meghatározására kerül sor, vagy ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv feladatkörét alapvetően érintő változás a módosítást indokolja."

12. § Az R2. 3. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:

"16/A. § (1) A rendvédelmi szerv lényeges, a szervezeti teljesítményértékelés végrehajtását befolyásoló átszervezése esetén a szervezeti teljesítményértékelés elemeit abban az esetben kell meghatározni, ha az átszervezést követően a rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység működéséből legalább három hónap értékelhető.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a rendvédelmi szervet vagy szervezeti egységet az átszervezést megelőzően az időarányos értékekre figyelemmel kell értékelni."

13. § (1) Az R2. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A helyi szerv vezetője az önértékelése, a területi szerv vezetője az önértékelése és a helyi szerv értékelése, az országos parancsnok a területi szerv értékelése során mindazon, a szervezeti működés teljesítménymutatóit köteles értékelni, amelyek az adott rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység esetében értelmezhetőek."

(2) Az R2. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesüléséhez az összesített átlagának függvényében az alábbi százalékos érték kapcsolódik:

a) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga meghaladja a 100%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából 100%-os értéken kell figyelembe venni;

b) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga nem haladja meg a 100%-ot, azt a teljesítményértékelés szempontjából az összesített átlagnak megfelelő értéken kell figyelembe venni."

14. § Az R2. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az egyes szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülését legfeljebb 110%-os értékben lehet figyelembe venni."

15. § Az R2. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint az országos parancsnok által meghatározott funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a teljesítményértékelést legalább főosztályi szintű szervezeti elemenként kell végrehajtani (a továbbiakban: részértékelés).

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti elemek éves teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának és a vezetési, funkcionális és szakmai tevékenység munkájának a szervezeti működés teljesítménymutatóinak mérése és értékelése alapján,

a) funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a területi szerv vezetője,

b) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elem esetén az országos parancsnok, a többi szervezeti elem esetén az országos parancsnok szakterületért felelős helyettese

állapítja meg.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az országos parancsnokság mint szervezeti egység, valamint a funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv összteljesítményének értékelését a részértékelések alapján az országos parancsnok állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti országos parancsnokság szervezeti eleme alaptevékenységének megfelelő szakmai teljesítménymutatókat elsősorban a felügyeleti, irányítási, ellenőrzési és szervezési tevékenység vonatkozásában kell értékelni.

(5) Az (1) bekezdés szerinti országos parancsnokság összértékelésen belül

a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának szintjét 40%-ban,

b) a szervezeti működés teljesítménymutatóit - a 18. § (3) bekezdésében meghatározott súlyozással - 60%-ban

kell beszámítani."

16. § (1) Az R2. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 21. § (1) bekezdése szerinti szerv esetében a részértékeléssel érintett szervezeti elem vezetője a szervezeti elem teljesítményszintjét a 19. §-ban foglaltakra figyelemmel, a szervezeti egység részére meghatározott értékelési elemek figyelembevételével, az önértékelés elkészítésekor állapítja meg."

(2) Az R2. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szervezeti elemek értékelését osztály szinten, ha a főosztály nem tagozódik osztályokra, főosztályi szinten kell végrehajtani."

17. § Az R2.

a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,

d) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,

e) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,

f) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,

g) 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

18. § Az R2.

a) 1. §-ában a "továbbá hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére" szövegrész helyébe a "továbbá az a)-e) pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére",

b) 2. § 6. pontjában a "valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv" szövegrész helyébe az "a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, továbbá az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat",

c) 2. § 16. pontjában a "vezetője" szövegrész helyébe a "vezetője, valamint az egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője",

d) 6. § (3) bekezdésében az "osztályvezetői besorolású" szövegrész helyébe "beosztott vezetői szolgálati besorolási osztályba tartozó",

e) 6. § (4) bekezdésében a "II. besorolási osztály IV. beosztási kategóriájába tartozó," szövegrész helyébe "tiszthelyettesi besorolási osztály E besorolási kategóriába tartozó, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, valamint a polgári nemzetbiztonság szolgálatoknál D besorolási kategóriába tartozó,"

f) 8. § (4) bekezdésében az "Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást" szövegrész helyébe az "A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást",

g) 8. § (5) bekezdésében a "II. besorolási osztályba tartozó beosztást" szövegrész helyébe a "tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást",

h) 9. § (4) bekezdésében az "Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást" szövegrész helyébe az "A tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást",

i) 9. § (5) bekezdésében a "II. besorolási osztályba tartozó beosztást" szövegrész helyébe a "tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást",

j) 10. §-ában a "teljesítményértékelés eredményére" szövegrész helyébe a "teljesítményértékelés, a soron kívüli minősítésre vonatkozó javaslatát a szolgálatra alkalmatlanság felmerülése miatt elvégzett teljesítményértékelés eredményére",

k) 10. §-ában az "- a személyügyi" szövegrész helyébe a " , soron kívüli minősítés esetén a teljesítményértékelés elvégzését követő tíz napon belül - a személyügyi"

szöveg lép.

7. A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet módosítása

19. § A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be)

"a) a vezetői szolgálati beosztás,"

20. § Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervnél valamennyi, a tiszti besorolási osztályba és a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betölthető könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal."

21. § Az R3. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A Belügyminisztériumban kizárólag a kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, referens és gépkocsivezető szolgálati beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal, ha a minisztérium érintett önálló szervezeti egysége által ellátandó feladat végrehajtását az nem veszélyezteti."

22. § Az R3. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

23. § Az R3. 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

24. § Az R3. 2. §-ában a "fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 70/A. §-ában" szövegrész helyébe a "rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 79. §-ában" szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

25. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "megtilthatja, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálatban a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt magánál tartson." szövegrész helyébe az "a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénz és - a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével - készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vonatkozásában tilthatja meg, hogy azokat a hivatásos állomány tagja magánál tartsa." szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

26. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezdése a következő h)-j) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott)

"h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,

i) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál és

j) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon"

(foglalkoztatott közalkalmazott.)

27. § Az R4. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kjt. 78. §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az illetmény összegébe az e rendelet alapján járó rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó."

28. § Az R4. a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § (1) Az 1. § (1) bekezdés h)-j) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott közalkalmazott részére a rendvédelmi ágazati pótlékot 2016. január 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.

(2) A 2. § (3) bekezdésének rendelkezéseit - az (1) bekezdésben foglalt személyi kör kivételével - a 2015. június 30. és 2015. december 31. között folyósított jubileumi jutalmakra is alkalmazni kell. Az e rendelkezésből fakadó különbözetet 2016. február 15-ig kell megállapítani és egy összegben folyósítani."

29. § Az R4. 1. § (2) bekezdés b) pontjában a "vagy ezt követően került átsorolásra" szövegrész helyébe a "vagy akinek az átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a kinevezésének az illetményét is érintő egyéb módosítására ezt követően került sor" szöveg lép.

30. § Hatályát veszti az R4. 1. § (1) bekezdés f) pontjában az "és" szövegrész.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

31. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.)

a) 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul,

b) 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul,

c) 4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul,

d) 5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul,

e) 6. melléklete a 15. melléklet szerint módosul,

f) 8. melléklete a 16. melléklet szerint módosul,

g) 10. melléklete a 17. melléklet szerint módosul,

h) 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

32. § Az R5. 9. mellékletében

a) az I. alcím 3. "Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei" című táblázat B:6 mezőjében, valamint a II. alcím 3. "Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei" című táblázat B:6 mezőjében az "(érettségi)" szövegrész helyébe az "(érettségi vagy szakiskolai végzettség)",

b) az I. alcímben szereplő "Magyarázat 1-2. táblázathoz:" címet követő részben a "bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási" szövegrész helyébe a "bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak biztonsági, határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi vagy migrációs szakirányon"

szöveg lép.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

33. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 33. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Hszt. 60. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti átrendelést állományparancsban, a Hszt. 61. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes átrendelést állományparancsban vagy az érintettnek címzett írásbeli utasítással kell elrendelni, amely tartalmazza]

"d) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint

e) azt, hogy az átrendelt illetményének és egyéb járandóságainak megfizetése mely szervezeti egység költségvetését milyen részben terheli."

(2) Az R6. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hszt. 60. § (1) bekezdése szerinti átrendelés esetén a hivatásos állomány tagja

a) beosztási illetményre és hivatásos pótlékra az eredeti szolgálati beosztása szerinti mértékben jogosult,

b) a Hszt. 160-162. §-a szerinti egyéb pótlékokra az átrendelés ideje alatt ellátott szolgálati feladatok alapján jogosult."

34. § Az R6. 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Hszt. 353/A. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2016. január 1. és 2016. december 31. között a hivatásos állomány tagja vonatkozásában a szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a magasabb összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése iránt csak a Hszt. 353/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni."

35. § Az R6. a következő 65/A. §-sal egészül ki:

"65/A. § (1) A besorolási kategórián belül a magasabb fizetési fokozatba történő előresorolást az eltelt fizetési várakozási idő alapján, az esedékesség hónapjának első napjával kell végrehajtani, ha az előresorolás feltételei fennállnak.

(2) Középvezetői és beosztott vezetői szolgálati beosztás esetében a fizetési fokozatban történő előresorolás végrehajtása előtt az állományilletékes parancsok intézkedik annak megállapításáról, hogy az érintett a Hszt. 121. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel-e, valamint teljesítette-e az előresoroláshoz előírt követelményeket. Ha az előresorolásnak akadálya van, arról írásban, az ok megjelölésével értesíti az érintettet."

36. § Az R6.

a) 29. § (2) bekezdésében a "napig" szövegrész helyébe a "munkanapig",

b) 66. § b) pontjában a "főosztályvezető-helyettes 1" szövegrész helyébe a "főosztályvezető 1, a főosztályvezető-helyettes 1"

szöveg lép.

37. § Hatályát veszti az R6.

a) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében a "vagy 39. § (1) bekezdése" szövegrész,

b) 66. § c) pontjában a "főosztályvezető 1," szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

38. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szolgálati jelvény eltulajdonítása esetén a helyi személyügyi szerv köteles haladéktalanul feljelentést, elvesztése esetén bejelentést tenni a legközelebbi rendőri szervnél, amely a feljelentésről vagy bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel."

39. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 4. §-ában a "visszavonására" szövegrész helyébe a "visszavonására, valamint a szolgálati jelvénnyel kapcsolatos adatok nyilvántartására",

b) 9. § (1) bekezdésében az "a visszavont" szövegrész helyébe az "a 8. § (2) bekezdés a)-c) pontja alapján visszavont"

szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

40. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

"3/A. § (1) A Hszt. 353/A. § (4) bekezdésében meghatározott korrekciós díjat önálló illetményelemként kell feltüntetni.

(2) A Hszt. 353/A. § (6) bekezdésében meghatározott esetben a hatályos rendszeres díjazás 35%-os mértékű emelését biztosító alapilletményt az illetményemelkedés százalékos értékének feltüntetésével egyidejűleg önállóan fel kell tüntetni."

41. § Az R7. 41. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A miniszter engedélyével a napidíj az (1) bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is megállapítható, ha azt a kiküldött külföldi feladatellátása során jelentkező, számlával nem igazolható reprezentatív jellegű kiadásokkal járó feladatok indokolttá teszik. A magasabb összegű napidíj megállapítására vonatkozó engedélyt a rendvédelmi szerv előzetesen kérheti, ha egyidejűleg igazolja, hogy az annak megállapításához szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll."

42. § Az R7. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szállásköltség a 2. mellékletben meghatározott keretig finanszírozható, attól eltérni kizárólag a miniszter engedélyével lehet, ha a rendvédelmi szerv előzetesen igazolja, hogy az eltéréshez szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll."

43. § Az R7.

a) 9. § (1) és (2) bekezdésében a "március" szövegrész helyébe az "április",

b) 14. § (1) bekezdésében az "ukrán vagy szerb nyelvből" szövegrész helyébe az "ukrán vagy szerb nyelvből, továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya esetében lovári nyelvből",

c) 40. § (1) bekezdésében a "szolgálatteljesítés" szövegrész helyébe a "szolgálati kiküldetés",

d) 40. § (2) bekezdésében a "rendelet" szövegrész helyébe a "Fejezet",

e) 40. § (2) bekezdésében az "alapján három hónapot meghaladó tartamú" szövegrész helyébe a "szerint történő külföldre vezénylésen alapuló"

szöveg lép.

44. § Az R7. 1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

45. § Az R7. 49. §-a az "és a 46. §" szövegrész helyett az "és a 47. §" szöveggel lép hatályba.

14. Záró rendelkezések

46. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és 2019. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az ER. 7. mellékletének 1. függeléke helyébe a következő függelék lép:

"1. függelék

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.

2. Alkalmazott rövidítések:

1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat

2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság

3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság

4. BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

5. GI: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság

6. GI GEK: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ

7. KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség

8. KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály

9. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat

10. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat

11. MRFK: megyei rendőr-főkapitányság

12. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda

13. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság

14. PSZH: páncélozott szállító harcjármű

15. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

16. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat

17. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat

1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szerv
vezetője
országos rendőrfőkapitányIII.IV.
3.központi szerv
vezetőjének helyettese
bűnügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettes
III.IV.
4.központi szerv
vezetőjének helyettese
rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
III.IV.
5.központi szerv
vezetőjének helyettese
gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes
IV.IV.
6.szakirányító 1szolgálatvezető (ORFK
humánigazgatási, ellenőrzési)
IV.IV.
7.szakirányító 1hivatalvezető (ORFK)IV.IV.
8.szakirányító 2főosztályvezetőIII., IV.IV.
9.főosztályvezető 1főtanácsadó (főkapitányi biztos)IV.IV.
10.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető - helyettesIII.IV.
11.főosztályvezető-
helyettes 1
irodavezetőIV.IV.
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezetőIII., IV.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EügyeletvezetőIII.III.
3.Ekiemelt főreferensIII.IV.
4.Eosztályvezető-helyettesIII.IV.
5.EalosztályvezetőIII.IV.
6.Dkiemelt főnyomozóII.II.
7.DfőügyeletesIII.III.
8.DcsoportvezetőIII., IV.IV.
9.Dkiemelt főelőadóIII.IV.
10.Dkiemelt főellenőrIII.IV.
11.CfőnyomozóII.II.
12.CügyeletesIII., IV.IV.
13.CnyomozótisztII.III.
14.CfőelőadóIII., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EcsoportparancsnokIII., IV.IV.
3.DreferensIII., IV.IV.
4.CsegédelőadóIII., IV.IV.

2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnál rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjeigazgatóIII.IV.
3.szakirányító 2igazgató-helyettesIII.IV.
4.főosztályvezető 2főosztályvezetőIII.IV.
5.osztályvezető 1osztályvezetőIII.IV.
6.osztályvezető 1osztályvezető (BEI)III.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EalosztályvezetőIII.IV.
3.Eosztályvezető-helyettesIII.IV.
4.Dkiemelt főelőadóIII.IV.
5.Dkiemelt főnyomozóII.III.
6.CfőelőadóIII., IV.IV.
7.CfőnyomozóII.III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DtechnikusIII.IV.
3.DreferensIII., IV.IV.
4.CsegédelőadóIII., IV.IV.

3. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjeigazgatóIII.IV.
3.szakirányító 2igazgató-helyettesIII.IV.
4.főosztályvezető 1főosztályvezetőIII.IV.
5.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető - helyettesIII.IV.
6.osztályvezető 1osztályvezetőIII.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EalosztályvezetőIII.IV.
3.Eosztályvezető-helyettesIII.IV.
4.Dkiemelt főelőadóIII.IV.
5.DkiképzésvezetőI.I.
6.DkiképzésszervezőI., "S"II.
7.DlőtérvezetőII.II.
8.CfőelőadóIII., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DreferensIII., IV.IV.
3.DszakoktatóIII., IV.IV.
4.CsegédelőadóIII., IV.IV.

4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szervműveleti országos
rendőrfőkapitány-helyettes
(Készenléti Rendőrség parancsnoka)
III.IV.
vezetőjének helyettese
3.szakirányító 1igazgatóIII.IV.
4.főosztályvezető 1igazgató-helyettes (GI GEK)III.IV.
5.főosztályvezető 2szolgálatvezető
(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ,
LRSZ)
III.IV.
6.főosztályvezető 2főosztályvezetőIII., IV.IV.
7.főosztályvezető 2főosztályvezető (KEŐ)III., IV.IV.
8.főosztályvezető 2szolgálatvezető (TŰSZ)III., IV.IV.
9.főosztályvezető 2hivatalvezetőIV.IV.
10.főosztályvezető 2igazgató-helyettes (NNI, GI)III.IV.
11.főosztályvezető-szolgálatvezető (ÜVSZ)I., II., III.III.
helyettes 1
12.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettesIII., IV.IV.
13.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettes (KEŐ)III., IV.IV.
14.osztályvezető 1osztályvezetőI., II., III., IV., "S"IV.
15.osztályvezető 1osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ)I., II., III., IV., "S"IV.
16.osztályvezető 1szolgálatvezető-helyettes (LRSZ)II.III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Eosztályvezető-helyettesIII., IV., "S"IV., "S"
3.EalosztályvezetőIII., IV.III., IV.
4.EkarmesterIV.IV.
5.EfőorvosIV.IV.
6.EügyeletvezetőIII., IV.III., IV.
7.Dhelikoptervezető"S""S"
8.Dalosztályvezető-helyettesII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
9.DcsoportvezetőII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
10.Dkiemelt főelőadóII., III., IV.III., IV.
11.Dkiemelt főellenőrIII.III.
12.Dkiemelt főnyomozóII.III.
13.Dkarmester-helyettesIV.IV.
14.Dkiemelt főmérnökIII.IV.
15.DkiképzésvezetőI.I.
16.Dkiemelt biztonsági főtisztI.I.
17.CfőelőadóIII., IV.IV.
18.CfőrevizorIV.IV.
19.CfőtechnikusI., II.IV.
20.Cbiztonsági főtisztI.I.
21.CfőmérnökIII., IV.IV.
22.BmérnökIII., IV.IV.
23.Belőadó I.III., IV.IV.
24.Bbiztonsági tisztI.I.
25.BszólamvezetőIV.IV.
26.Aelőadó II.III., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EszolgálatparancsnokII., "S"III., "S"
3.EcsoportparancsnokIII., IV., "S"IV., "S"
4.EszolgálatirányítóI.II.
5.EőrparancsnokII.III.
6.Dbiztonsági gépkocsivezetőI.I.
7.Dfedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó)"S""S"
8.DreferensIII., IV.IV.
9.DraktárvezetőIV.IV.
10.DPSZH parancsnokI.II.
11.DtechnikusIII., IV.IV.
12.DnyomozóII.III.
13.Dtűzszerész"S""S"
14.DszemélybiztosítóI.
15.DhelyszínbiztosítóI.
16.DlakásbiztosítóI.
17.DzenészIV.IV.
18.Dvízágyúgépkocsi-parancsnokI.
19.DjárőrparancsnokI.II.
20.DszakoktatóI.II.
21.CjárőrvezetőI.II.
22.Ckiemelt kísérőőrI.II.
23.CkutyavezetőI., "S"I., "S"
24.Ckiemelt objektumőrI., IIII.
25.CsegédelőadóIII., IV.IV.
26.CfutárII.III.
27.CkiképzőI., "S"II.
28.CfogdafelügyelőII.
29.BjárőrII.
30.BPSZH kezelő
31.Bvízágyú gépkocsi-kezelő
32.BgépjárművezetőI., II., III., IV.III., IV.
33.BkísérőőrII.
34.BobjektumőrI., IIII.
35.AjárőrtársI.II.

5. A Budapesti Rendőr-főkapitányság területi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjerendőrfőkapitányIII.IV.
3.szakirányító 1bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(BRFK)
III.IV.
4.szakirányító 1rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
III.IV.
5.szakirányító 1gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (BRFK)
III.IV.
6.főosztályvezető 2főosztályvezetőIII., IV.IV.
7.főosztályvezető 2szolgálatvezető (humánigazgatási,
ellenőrzési)
I., II., III.III.
8.főosztályvezető 2hivatalvezetőIV.IV.
9.főosztályvezető-
helyettes 2
főosztályvezető-helyettesIII., IV.IV.
10.osztályvezető 1osztályvezetőI., II., III., IV., "S"IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EügyeletvezetőIII., IV.III., IV.
3.EalosztályvezetőIII., IV.III., IV.
4.Eosztályvezető-helyettesIII., IV.IV.
5.EfőorvosIV.IV.
6.Eszolgálatirányító tisztII.III.
7.DfőügyeletesIII., IV.III., IV.
8.Dalosztályvezető-helyettesII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
9.DcsoportvezetőII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
10.Dkiemelt főellenőrIII.III.
11.Dkiemelt főelőadóII., III., IV.III., IV.
12.Dkiemelt főnyomozóII.III.
13.Dkiemelt főtechnikusI., II.IV.
14.Dkiemelt fővizsgálóII.III.
15.DlőtérvezetőI.II.
16.CfőellenőrIII.IV.
17.CfőelőadóIII., IV.IV.
18.CfőnyomozóII.III.
19.CfőrevizorIV.IV.
20.CfőtechnikusI., II.IV.
21.CfővizsgálóII.III.
22.CügyeletesIII., IV.IV.
23.BellenőrIV.IV.
24.Belőadó I.III., IV.IV.
25.BnyomozótisztII.III.
26.BtechnikustisztI., II., IV.IV.
27.BvizsgálótisztII.III.
28.Aelőadó II.III., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EcsoportparancsnokII.III.
3.EőrparancsnokII.III.
4.EszolgálatparancsnokII., "S"III., "S"
5.DhelyszínelőI.II.
6.Dhelyszínelő és balesetvizsgálóI.II.
7.DnyomozóII.III.
8.DszakoktatóIV.IV.
9.DtechnikusI.II.
10.DügyeletesIII.IV.
11.DreferensIII., IV.IV.
12.DvizsgálóII.III.
13.DjárőrparancsnokI.II.
14.CfogdafelügyelőI.II.
15.CjárőrvezetőI.II.
16.CkutyavezetőI., "S"I., "S"
17.CsegédelőadóIII., IV.IV.
18.Cbűnügyi referensII.III.
19.BfogdaőrI.II.
20.BjárőrI.II.
21.BgépjárművezetőI., II., III., IV.III., IV.
22.BkísérőőrI.II.
23.Bbűnügyi segédelőadóIII., IV.IV.
24.AobjektumőrI.II.
25.AjárőrtársI.II.

6. A 2-5. alcím alá nem tartozó területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjerendőrfőkapitányIII.IV.
3.területi szerv vezetőjeigazgató (RRI)III.IV.
4.szakirányító 2igazgató-helyettes (RRI, BSZKI)III.IV.
5.szakirányító 2bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
(MRFK)
III.IV.
6.szakirányító 2rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettes (MRFK)
III.IV.
7.szakirányító 2gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes (MRFK)
IV.IV.
8.főosztályvezető 2főosztályvezető (RRI)III., IV.IV.
9.főosztályvezető -
helyettes 2
szolgálatvezető (MRFK, RRI
humánigazgatási, ellenőrzési,
határrendészeti, KHSZ)
I., II., III.IV.
10.főosztályvezető -
helyettes 2
hivatalvezetőIV.IV.
11.osztályvezető 1osztályvezetőI., II., III., IV., "S"IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EügyeletvezetőIII.IV.
3.EalosztályvezetőIII., IV.III., IV.
4.Ealosztályvezető (közterületi támogató)III., IV.III., IV.
5.Eosztályvezető-helyettesIII., IV., "S"IV., "S"
6.Etitkárságvezető (alosztály jogállású)IV.IV.
7.EfőorvosIV.IV.
8.Eszolgálatirányító tisztII., III.III.
9.EsajtószóvivőIV.IV.
10.DfőügyeletesIII., IV.III., IV.
11.Dalosztályvezető-helyettesII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
12.Dalosztályvezető-helyettes (közterületiII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
támogató)
13.DcsoportvezetőII., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
14.Dkiemelt főellenőrIII.III.
15.Dkiemelt főelőadóII., III., IV.III., IV.
16.Dkiemelt főmérnökIII.IV.
17.Dkiemelt főnyomozóII.III.
18.Dkiemelt főtechnikusI., II.IV.
19.Dkiemelt fővizsgálóII.III.
20.DkiképzésvezetőI.I.
21.DkiképzésszervezőI., "S"II.
22.DlőtérvezetőII.II.
23.Dpszichológus (bűnügyi)IV.IV.
24.Dszakorvos (bűnügyi)IV.IV.
25.CfőellenőrIII.IV.
26.CfőelőadóIII., IV.IV.
27.CfőnyomozóII.III.
28.CfőrevizorIV.IV.
29.CfőtechnikusI., II.IV.
30.CfővizsgálóII.III.
31.CügyeletesIII., IV.IV.
32.BellenőrIV.IV.
33.Belőadó I.III., IV.IV.
34.BmérnökIII., IV.IV.
35.BnyomozótisztII.III.
36.BtechnikustisztI., II., IV.IV.
37.BvizsgálótisztII.III.
38.Aelőadó II.III., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EcsoportparancsnokIII.IV.
3.EőrparancsnokIII.IV.
4.EszolgálatparancsnokIII.IV.
5.Eszolgálatparancsnok (közterületi támogató)II., "S"III., "S"
6.DhelyszínelőI.II.
7.Dhelyszínelő és balesetvizsgálóI.II.
8.DnyomozóII.III.
9.DszakoktatóIV.IV.
10.DtechnikusI., II., III., IV.IV.
11.DügyeletesIII., IV.IV.
12.DreferensIII., IV.IV.
13.DraktárvezetőIV.IV.
14.DvizsgálóII.III.
15.Dkiemelt főhatárrendészII.III.
16.DjárőrparancsnokII.III.
17.CfogdafelügyelőI.II.
18.CfőhatárrendészII.III.
19.CfutárII.III.
20.CjárőrvezetőI.II.
21.Cjárőrvezető (közterületi támogató)I., "S"II., "S"
22.CkutyavezetőI., "S"I., "S"
23.Cszolgálatparancsnok-helyettesII.III.
24.CsegédelőadóIII., IV.IV.
25.CkiképzőI., "S"II.
26.Cbűnügyi referensII.III.
27.BfogdaőrI.II.
28.BjárőrI.II.
29.Bjárőr (közterületi támogató)I.II.
30.BgépjárművezetőI., II., III., IV.III., IV.
31.BkísérőőrI.II.
32.Bbűnügyi segédelőadóIII., IV.IV.
33.AobjektumőrI., II.II.
34.AjárőrtársI.II.

7. A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.főosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)III.IV.
3.főosztályvezető 2kapitányságvezetőIII.IV.
4.főosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
III.IV.
5.osztályvezető 2osztályvezetőII., III.IV.
6.osztályvezető 2hivatalvezető (kiemelt)IV.IV.
7.osztályvezető 2őrsparancsnok (osztály jogállású)I., II.III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.b esorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DalosztályvezetőIII.IV.
3.Dhivatalvezető (alosztály jogá llású)IV.IV.
4.Dőrsparancsnok (alosztály jogállású)II.III.
5.Dőrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)I.II.
6.Dszolgálatirányító tisztI.II.
7.Calosztályvezető-helyettesIII., IV.IV.
8.CcsoportvezetőIII., IV.IV.
9.Ckiemelt főelőadóIII., IV.IV.
10.Ckiemelt főnyomozóII.III.
11.Ckiemelt főtechnikusII.IV.
12.Ckiemelt fővizsgálóII.III.
13.Cőrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)II.III.
14.BfőnyomozóII.III.
15.BfőtechnikusII.IV.
16.BfővizsgálóII.III.
17.BfőelőadóIII., IV.IV.
18.AnyomozótisztII.III.
19.AtechnikustisztI., II., III., IV.IV.
20.AvizsgálótisztII.III.
21.Aelőadó I.II.III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EőrparancsnokII.III.
3.Eszolgálatirányító parancsnokII.III.
4.EcsoportparancsnokIII., IV.IV.
5.DhelyszínelőI.II.
6.Dhelyszínelő és balesetvizsgálóI.II.
7.Dkörzeti megbízottI.III.
8.DnyomozóII.III.
9.DtechnikusII.IV.
10.DvizsgálóII.III.
11.DreferensIII., IV.IV.
12.CsegédtechnikusII., IV.IV.
13.CügyeletesIII., IV.IV.
14.CjárőrparancsnokI.II.
15.Cbűnügyi referensII.III.
16.ChajóvezetőI.II.
17.BfogdafelügyelőI.II.
18.BhajóvizsgálóII.III.
19.BjárőrvezetőI.II.
20.BkutyavezetőI., II.II.
21.BsegédelőadóIII., IV.IV.
22.Bbűnügyi segédelőadóIII., IV.IV.
23.AfogdaőrI.II.
24.AjárőrI.II.
25.AkísérőőrI.II.
26.Amotorcsónak-vezetőI.I.
27.AobjektumőrI.II.
28.AgépjárművezetőII.III.
29.Abűnügyi fogalmazóII.III.
30.AjárőrtársI.II.

8. A 7. alcím alá nem tartozó helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.főosztályvezető 1kapitányságvezető (kiemelt)III.IV.
3.főosztályvezető 1határrendészeti kirendeltségvezető
(kiemelt)
III.III.
4.főosztályvezető 2kapitányságvezetőIII.IV.
5.főosztályvezető-
helyettes 2
határrendészeti kirendeltségvezetőIII.III.
6.főosztályvezető-
helyettes 2
kapitányságvezető-helyettes
(kiemelt)
III.IV.
7.osztályvezető 2osztályvezetőII., III.IV.
8.osztályvezető 2hivatalvezető (kiemelt)IV.IV.
9.osztályvezető 2őrsparancsnok (osztály jogállású)I., II.III.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DalosztályvezetőIII.IV.
3.Dhivatalvezető (alosztály jogállású)III.IV.
4.Dosztályvezető-helyettesIII.IV.
5.Dőrsparancsnok (alosztály jogállású)II.III.
6.Dőrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású)I.II.
7.Dszolgálatirányító tisztII.III.
8.Calosztályvezető-helyettesIII., IV.IV.
9.CcsoportvezetőIII., IV.IV.
10.Ckiemelt főelőadóIII., IV.IV.
11.Ckiemelt főnyomozóII.III.
12.Ckiemelt főtechnikusII.IV.
13.Ckiemelt fővizsgálóII.III.
14.Cőrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású)II.III.
15.BfőnyomozóII.III.
16.BfőtechnikusII.IV.
17.BfővizsgálóII.III.
18.BfőelőadóIII., IV.IV.
19.AnyomozótisztII.III.
20.AtechnikustisztI., II., III., IV.IV.
21.AvizsgálótisztII.III.
22.Aelőadó I.III., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EőrparancsnokII.III.
3.EszolgálatparancsnokII.III.
4.Eszolgálatirányító parancsnokII.III.
5.EcsoportparancsnokII.III.
6.DhelyszínelőII.
7.Dhelyszínelő és balesetvizsgálóII.
8.Dkörzeti megbízottIII.
9.DnyomozóII.III.
10.Dhatárrendészeti szakértőII.III.
11.Dszolgálatparancsnok-helyettesII.III.
12.DtechnikusII.IV.
13.DvizsgálóII.III.
14.DreferensIII., IV.IV.
15.CsegédtechnikusIII., IV.IV.
16.CügyeletesIII., IV.IV.
17.CkiképzőI.II.
18.Ckiemelt főhatárrendészII.III.
19.CjárőrparancsnokI.II.
20.Cbűnügyi referensII.III.
21.ChajóvezetőII.III.
22.BfogdafelügyelőI.II.
23.BfőhatárrendészII.III.
24.BhajóvizsgálóII.III.
25.BjárőrvezetőI.II.
26.BkutyavezetőI., II.II.
27.BsegédelőadóIII., IV.IV.
28.Bbűnügyi segédelőadóIII., IV.IV.
29.AfogdaőrI.II.
30.AhatárrendészI.II.
31.AjárőrI.II.
32.AkísérőőrI.II.
33.AmotorcsónakvezetőI.I.
34.AobjektumőrII.III.
35.AgépjárművezetőII.III.
36.Abűnügyi fogalmazóIII.IV.
37.AjárőrtársI.II.

"

2. Az ER. 7. mellékletének 1/A. függeléke helyébe a következő függelék lép:

"1/A. függelék

A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szerv vezetőjefőigazgatóIV.IV.
3.központi szerv
vezetőjének helyettese
főigazgató-helyettesIV.IV.
4.területi szerv vezetőjeigazgatóIV.IV.
5.szakirányító 1igazgató-helyettesIV.IV.
6.szakirányító 1hivatalvezetőIV.IV.
7.szakirányító 2főosztályvezetőIV.IV.
8.főosztályvezető 1főtanácsadóIV.IV.
9.főosztályvezető 2önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)
IV.IV.
10.főosztályvezető-
helyettes 1
fő osztályvezető - helyettesIV.IV.
11.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
IV.IV.
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezetőIV.IV.
13.osztályvezető 1tanácsadóIII.IV.
14.osztályvezető 2alosztályvezetőIII.IV.
15.osztályvezető 2osztályvezető-helyettesIII.IV.
16.osztályvezető 2kirendeltség-vezetőIII.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Dkiemelt főreferensIII.IV.
3.Ckiemelt főelőadóIII.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DszakreferensIII.IV.

"

3. Az ER. 7. melléklete a következő 1/B. függelékkel egészül ki:

"1/B. függelék

A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szerv vezetőjefőigazgatóIII.IV.
3.központi szerv
vezetőjének helyettese
főigazgató-helyettesIII., IV.IV.
4.szakirányító 1igazgatóIII., "S"IV., "S"
5.szakirányító 2igazgató-helyettesIII., "S"IV., "S"
6.főosztályvezető 1főosztályvezetőI., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
7.főosztályvezető 1főtanácsadóIV.IV.
8.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettesI., II., III., IV., "S"I.,II., III., IV., "S"
9.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezetőI., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
10.osztályvezető 1irodavezetőII.III.
11.osztályvezető 1tanácsadóI., II., III., IV., "S"I.,II., III., IV., "S"
12.osztályvezető 1osztályvezetőI., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DcsoportvezetőI., II., III., IV.II., III., IV.
3.DjogtanácsosIV.IV.
4.Dkiemelt biztonsági főtisztI., "S"I., II., "S"
5.Dkiemelt főreferensI., II., III., IV., "S"II., III., IV., "S"
6.Dmentőorvos 1I., II., III., IV.I., II., III., IV.
7.Dműveleti tiszt 1I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
8.Dosztályvezető - helyettesI., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
9.DügyeletvezetőIII.III., IV.
10.Cbiztonsági főtisztI., "S"I., II., "S"
11.CfőmérnökIII.IV.
12.Ckiemelt főelőadóII., III., IV.II., III., IV.
13.Cmentőorvos 2I., II., III., IV.I., II., III., IV.
14.Cmentőtiszt 1I., II., III., IV.I., II., III., IV.
15.Cműveleti tiszt 2I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
16.BfőelőadóII., III., IV.III., IV.
17.Bkiemelt biztonsági tisztI., "S"I., II., "S"
18.Bmentőtiszt 2I., II., III., IV.I., II., III., IV.
19.Bműveleti tiszt 3I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
20.BszolgálatparancsnokI., II.II., III.
21.Abiztonsági tisztI., "S"I., II., "S"
22.AelőadóIII., IV.IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Dbiztonsági gépjárművezető 1I.I., II.
3.Dhelyszínbiztosító 1I.I., II.
4.Dműveleti tiszthelyettes 1I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
5.Dszemélybiztosító 1I., "S"I., II., "S"
6.Dtechnikus 1I., II.III.
7.Dszolgálatparancsnok 1I., II.II., III.
8.Cbiztonsági gépjárművezető 2I.I., II.
9.Chelyszínbiztosító 2I.I., II.
10.Clakásbiztosító 1I.I., II.
11.Cműveleti mentőápoló 1I., II., III. IV.I., II., III., IV.
12.Cműveleti tiszthelyettes 2I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
13.Cobjektumőr 1I., II.II.
14.Csegédelőadó 1II., III., IV.III., IV.
15.Cszemélybiztosító 2I., "S"I., II., "S"
16.Cszolgálatparancsnok 2I., II.II., III.
17.Ctechnikus 2I., II.III.
18.Bbiztonsági gépjárművezető 3I.I., II.
19.Bgépjárművezető 1I., II., III.III., IV.
20.Bhelyszínbiztosító 3I.I., II.
21.Blakásbiztosító 2I.I., II.
22.Bműveleti mentőápoló 2I., II., III., IV.I., II., III., IV.
23.Bműveleti tiszthelyettes 3I., II., III., IV., "S"I., II., III., IV., "S"
24.Bobjektumőr 2I., II.II.
25.Bsegédelőadó 2II., III., IV.III., IV.
26.Btechnikus 3I., II.III.
27.Agépjárművezető 2I., II., III.III., IV.
28.Aobjektumőr 3I., IIII.
29.Asegédelőadó 3II., III., IV.II., IV.

"

4. Az ER. 7. mellékletének 2. függeléke helyébe a következő függelék lép:

"2. függelék

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, az irányadó alkalmassági kategóriát - a büntetés-végrehajtási szervezet adott szervezeti egységének munkahelyi kockázatbecslése és a feladatellátás sajátosságai alapján, az állományilletékes parancsnok jóváhagyását követően és a vizsgálandó személy tájékoztatása mellett - a személyügyi szerv az alkalmassági vizsgálatot kérő lapon köteles feltüntetni.

2. A büntetés-végrehajtási szervezetnél "S" kategóriába különösen az a személy tartozik, aki speciális (hosszúidős biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, páncélozott szállító járművet vezet, vagy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.

1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint
a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szerv vezetőjeországos parancsnokIII.IV.
3.központi szerv
vezetőjének helyettese
országos parancsnok
helyettes
III.IV.
4.szakirányító 1szolgálatvezetőIII.III., IV.
5.szakirányító 2főosztályvezetőIII.III., IV.
6.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettesIII., IV.III., IV.
7.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezetőIII., IV.III., IV.
8.osztályvezető 1munkavédelmi főfelügyelőIII., IV.III., IV.
9.osztályvezető 1titkárságvezetőIII., IV.III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Ekiemelt főreferensIII.III., IV.
3.Efegyelmi tisztIII., IV.III., IV.
4.Enyomozó tisztIII., IV.III., IV.
5.Ekörnyezetvédelmi vezetőIII., IV.III., IV.
6.Eenergetikai vezetőIII., IV.III., IV.
7.Etűzvédelmi vezetőIII., IV.III., IV.
8.DfőügyeletesIII.III.
9.Dkiemelt főelőadóIII.III., IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EraktárvezetőII.III.
3.DreferensII.III.
4.CsegédelőadóII.III.

2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a 40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjeparancsnokIII.III., IV.
3.területi szerv vezetőjefőigazgató-főorvosIII.III., IV.
4.területi szerv vezetőjeügyvezető igazgató
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.
5.területi szerv vezetőjeigazgató (intézmény)III., IV.IV.
6.főosztályvezető 1parancsnok-helyettes
(kiemelt büntetés-végrehajtási
intézetek)
III.III., IV.
7.főosztályvezető 1főigazgató-helyettesIII.III., IV.
8.főosztályvezető 1gazdasági vezető
(kiemelt büntetés-végre-
hajtási intézetek,
Bv. Holding Kft.)
III.III., IV.
9.főosztályvezető 1ügyvezető
igazgató-helyettes (Bv. Holding Kft.)
III.III., IV.
10.főosztályvezető 1igazgatóhelyettes (intézmény)III.III., IV.
11.főosztályvezető 2parancsnok-helyettesIII.III., IV.
12.főosztályvezető 2ügyvezető
igazgató-helyettes (gazdasági
társaságok)
III.III., IV.
13.főosztályvezető 2gazdasági vezetőIII.III., IV.
14.osztályvezető 1osztályvezetőIII.III., IV.
15.osztályvezető 1biztonsági vezető
(gazdasági társaságok)
III.III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás
2.Eosztályvezető-helyettesIII.III., IV.
3.EszakorvosIII.III., IV.
4.Evezető főtanárIII.III., IV.
5.DcsoportvezetőIII., "S"III., IV.
6.Dkiemelt főelőadóIII.III., IV.
7.Dkiemelt főtanárIII.III., IV.
8.DszakpszichológusIII.III., IV.
9.Dfegyelmi és nyomozótisztIII.III., IV.
10.DüzemvezetőIII.III., IV.
11.Dbiztonsági tisztII., "S"III.
12.CfőelőadóII.III.
13.CpszichológusIII.III., IV.
14.CfőművezetőIII.III., IV.
15.Cdiplomás ápolóIII.III., IV.
16.CfőtanárIII.III., IV.
17.Cvezető reintegrációs tisztII., "S"III.
18.BelőadóII.III.
19.Breintegrációs tisztII., "S"III.
20.BtanárII.III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Ekörlet-főfelügyelőII.III.
3.EfőfelügyelőII., "S"III.
4.EraktárvezetőII.III.
5.EélelmezésvezetőII.III.
6.Dkutyatelep-vezetőII.III.
7.DkonyhavezetőII.III.
8.DmosodavezetőII.III.
9.Dvezető szakasszisztensII.III.
10.DfőápolóII.III.
11.DszakoktatóII.III.
12.DműhelyvezetőII.III.
13.Dkiemelt művezetőII.III.
14.CbiztonságtechnikusII.III.
15.CfegyvermesterII.III.
16.CszállítmányvezetőII.III.
17.CraktárosII.III.
18.Cszociális segédelőadóII., "S"III.
19.CsegédelőadóII., "S"III.
20.CművezetőII.III.
21.CszakasszisztensII.III.
22.CszakápolóII.III.
23.Bfelügyelő (körlet, foglalkoztatási,
munkáltatási)
I., "S"I., II.
24.BkutyavezetőI., "S"I.,II.
25.BápolóII.III.
26.AgépjárművezetőI., II.II., III.
27.Abiztonsági felügyelőI., "S"I., II.
28.AsegédfelügyelőI.I., II.

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.szakirányító 2parancsnokIII.III., IV.
3.főosztályvezető-
helyettes 1
parancsnok-helyettesIII.III., IV.
4.főosztályvezető-
helyettes 1
gazdasági vezetőIII.III., IV.
5.osztályvezető 2osztályvezetőIII.III., IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Dosztályvezető - helyettesIII.III., IV.
3.DcsoportvezetőIII., "S"III., IV.
4.Dkiemelt főelőadóIII.III., IV.
5.DszakpszichológusIII.III., IV.
6.Dfegyelmi és nyomozótisztIII.III., IV.
7.DüzemvezetőIII.III., IV.
8.Dbiztonsági tisztII., "S"III.
9.CfőelőadóII.III.
10.CpszichológusIII.III., IV.
11.CfőművezetőIII.III., IV.
12.Cvezető reintegrációs tisztII., "S"III.
13.BelőadóII.III.
14.Breintegrációs tisztII., "S"III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Ekörlet-főfelügyelőII.III.
3.EfőfelügyelőII., "S"III.
4.EraktárvezetőII.III.
5.EélelmezésvezetőII.III.
6.Dkutyatelep-vezetőII.III.
7.DkonyhavezetőII.III.
8.DmosodavezetőII.III.
9.Dvezető szakasszisztensII.III.
10.DfőápolóII.III.
11.DszakoktatóII.III.
12.DműhelyvezetőII.III.
13.Dkiemelt művezetőII.III.
14.CbiztonságtechnikusII.III.
15.CfegyvermesterII.III.
16.CszállítmányvezetőII.III.
17.CraktárosII.III.
18.Cszociális segédelőadóII., "S"III.
19.CsegédelőadóII., "S"III.
20.CművezetőII.III.
21.CszakasszisztensII.III.
22.CszakápolóII.III.
23.Bfelügyelő (körlet, foglalkoztatási,
munkáltatási)
I., "S"I., II.
24.BkutyavezetőI., "S"I., II.
25.BápolóII.III.
26.AgépjárművezetőI., II.II., III.
27.Abiztonsági felügyelőI., "S"I., II.
28.AsegédfelügyelőI.I., II.

"

5. Az ER. 7. mellékletének 3. függeléke helyébe a következő függelék lép:

"3. függelék

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.

2. Alkalmazott rövidítések:

1. KML: katasztrófavédelmi mobil laborok

2. KMSZ: katasztrófavédelmi műveleti szolgálat

3. KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.központi szerv vezetőjefőigazgatóIII.IV.
3.központi szerv
vezetőjének helyettese
főigazgató-helyettesIII., IV.IV.
4.szakirányító 1országos polgári védelmi
főfelügyelő
III.IV.
5.szakirányító 1országos tűzoltósági főfelügyelőIII.IV.
6.szakirányító 1országos iparbiztonsági főfelügyelőIII.IV.
7.szakirányító 1szolgálatvezetőIV.IV.
8.szakirányító 1hivatalvezetőIV.IV.
9.szakirányító 2főosztályvezetőIV.IV.
10.főosztályvezető 1főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes)
IV.IV.
11.főosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettesIV.IV.
12.főosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezetőIV.IV.
13.osztályvezető 1titkárságvezetőIV.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EalosztályvezetőIII.III.
3.Ekiemelt főreferensIII., IV.III., IV.
4.Emunkabiztonsági főfelügyelőIII.IV.
5.Evezető főügyeletesIII.III.
6.Dkiemelt főelőadóIII., IV.III., IV.
7.CfőelőadóIII., IV.III., IV.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DreferensIII.III.
3.CsegédelőadóIII., IV.III., IV.

2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.területi szerv vezetőjekatasztrófavédelmi igazgatóIII.III.
3.szakirányító 2katasztrófavédel m i
igazgatóhelyettes
III.III.
4.főosztályvezető-
helyettes 1
polgári védelmi főfelügyelőIII.III.
5.főosztályvezető-
helyettes 1
tűzoltósági főfelügyelőIII.III.
6.főosztályvezető-
helyettes 1
iparbiztonsági főfelügyelőIII.III.
7.főosztályvezető-szolgálatvezetőIV.IV.
helyettes 2
8.főosztályvezető-hivatalvezetőIV.IV.
helyettes 2
9.osztályvezető 1zenekarvezetőIV.IV.
10.osztályvezető 1osztályvezetőII., III.II., III.
11.osztályvezető 1szolgálatvezető-helyettesIV.IV.
12.osztályvezető 2szakcsoport-vezető (KOK)IV.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.EalosztályvezetőIII.III.
3.Evezető tanárIV.IV.
4.EügyeletvezetőIII.III.
5.Dkiemelt főtanárIV.IV.
6.Dkiemelt főelőadóII., III.II., III.
7.Dkiemelt főelőadó (KMSZ, KML)I.I.
8.Dügyeletvezető (KOK)III.III.
9.Dkarmester-helyettesIV.IV.
10.Dfő ügyeletesIII.III.
11.DcsoportvezetőI., II.I., II.
12.CfőelőadóII., III.II., III.
13.Cfőeladó (KMSZ, KML)I.I.
14.CkoncertmesterIV.IV.
15.CfőtanárIV.IV.
16.CügyeletesIII.III.
17.CoktatóIV.IV.
18.BszólamvezetőIV.IV.
19.BtanárIV.IV.
20.Belőadó I.II., III.II., III.
21.Belőadó I. (KMSZ, KML)I.I.
22.Aelőadó II.II., III.II., III.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DszakoktatóII.II.
3.DreferensII., III.II., III.
4.DtechnikusII., III.II., III.
5.Dtechnikus (KMSZ, KML)I.I.
6.DzenészIV.IV.
7.CsegédelőadóIII., IV.III., IV.
8.Csegédelőadó (KMSZ, KML)I.I.
9.CraktárosIII., IV.III., IV.
10.CkiképzőII.II.
11.BgépjárművezetőI.I.
12.Bgépjárművezető (KMSZ, KML)I.I.

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási kategóriaszolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.főosztályvezető 1katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető (megyeszékhelyi)
III.III.
3.főosztályvezető 2katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető
III.III.
4.főosztályvezető-
helyettes 2
polgári védelmi felügyelőII.III.
5.főosztályvezető-
helyettes 2
tűzoltósági felügyelőII.III.
6.főosztályvezető-
helyettes 2
iparbiztonsági felügyelőII.III.
7.főosztályvezető-
helyettes 2
szolgálatvezetőIV.IV.
8.osztályvezető 2tűzoltóparancsnokII.II.
9.osztályvezető 2osztályvezetőII., III.II., III.
10.osztályvezető 2irodavezetőIII.IV.

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.DalosztályvezetőIII.III.
3.DparancsnokhelyettesII.II.
4.DőrsparancsnokI.I.
5.Ckiemelt főelőadóII., III.II., III.
6.CszolgálatparancsnokI.I.
7.Cműszaki biztonsági tisztIII.III.
8.Ckatasztrófavédelmi megbízottIII.III.
9.CcsoportvezetőI., II.I., II.
10.BfőelőadóII., III.II., III.
11.BhajóskapitányI.I.
12.BrajparancsnokI.I.
13.Aelőadó I.I., II.I., II.

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztásFelvételkor, valamint a
40 éves kor alatti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
40 éves kor feletti
állományban lévőkre
vonatkozó
alkalmassági
kategóriába sorolás
2.Drajparancsnok-helyettesI.I.
3.ChajóvezetőI.I.
4.CszerparancsnokI.I.
5.CreferensII., III.II., III.
6.BgépészI.I.
7.Bkülönlegesszer-kezelőI.I.
8.AgépjárművezetőI.I.
9.Abeosztott tűzoltóI., "S"I., "S"
10.AmatrózI.I.

6. Az ER. 7. melléklete a következő 4/A. függelékkel egészül ki:

"4/A. függelék

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezényelt tagjának alkalmassági kategóriába sorolása

1. Ha a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezénylésére valamely más, rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kerül sor, szolgálati beosztásba történő vezényléssel, az alkalmassági kategóriába sorolást a fogadó szervnél betöltött szolgálati beosztás alkalmassági kategóriája határozza meg.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának azon tagját, aki vezényléssel a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervnél teljesít szolgálatot, - az 1. pontban meghatározottak kivételével - IV. alkalmassági kategóriába kell besorolni."

7. Hatályát veszti az ER. 7. mellékletében az

"A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:

1. ÁFSZ Állami Futárszolgálat

2. BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

3. BSZKI Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet

4. KJÜ Központi Javító Üzem

5. KOK Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

6. KR Készenléti Rendőrség

7. KR SZO Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

8. LRP Légirendészeti Parancsnokság

9. NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem

10. NOK Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ

11. NVSZ Nemzeti Védelmi Szolgálat

12. OKF Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13. NEBEK Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ

14. ORFK RSZKK Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja

15. ROKK Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ

16. RRI Repülőtéri Rendőr Igazgatóság

17. PMRFK Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

18. PSZH páncélozott szállító harcjármű

19. RSZKI rendészeti szakközépiskolák

20. TEK Terrorelhárítási Központ

21. TÜSZ Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat"

szövegrész.

2. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 2. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan teljesítmény
39,99-0%
100
- 99
98
- 97
96
- 95
94
- 93
92
- 90
89,99
- 87
86 -
83
82 -
79
78 -
75
74-
70
69,99 -
67
66 -
63
62 -
59
58 -
55
54 -
50
49,99 -
49
48 -
47
46 -
45
44 -
43
42 -
40
39,99 -
33
32 -
25
24 -
17
16 -
9
8 -
0

3. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 3. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összes
ítés
a részértékelések
összesített
eredménye
értékelő
vezető
értékelése
kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan
teljesítmény
39,99-0%
100 -
99
98 -
97
96 -
95
94 -
93
92 -
90
89,99 -
87
86 -
83
82 -
79
78 -
75
74 -
70
69,99 -
67
66 -
63
62 -
59
58 -
55
54 -
50
49,99 -
49
48 -
47
46 -
45
44 -
43
42 -
40
39,99 -
33
32 -
25
24 -
17
16 -
9
8 -
0

4. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 4. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összes
ítés
a részértékelések
összesített
eredménye
értékelő
vezető
értékelése
kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan
teljesítmény
39,99-0%
100 -
99
98 -
97
96 -
95
94
- 93
92 -
90
89,99 -
87
86 -
83
82 -
79
78 -
75
74 -
70
69,99 -
67
66 -
63
62 -
59
58 -
55
54 -
50
49,99 -
49
48 -
47
46 -
45
44 -
43
42 -
40
39,99 -
33
32 -
25
24 -
17
16 -
9
8
0

5. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 5. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek:

Összes
ítés
a részértékelések
összesített
eredménye
értékelő
vezető
értékelése
kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan
teljesítmény
39,99-0%
100 -
99
98 -
97
96 -
95
94 -
93
92 -
90
89,99 -
87
86 -
83
82 -
79
78 -
75
74 -
70
69,99 -
67
66 -
63
62 -
59
58 -
55
54 -
50
49,99 -
49
48 -
47
46 -
45
44 -
43
42 -
40
39,99 -
33
32 -
25
24 -
17
16 -
9
8 -
0

6. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 6. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek:

kivételes teljesítmény
100-90%
jó teljesítmény
89,99-70%
megfelelő teljesítmény
69,99-50%
átlag alatti teljesítmény
49,99-40%
elfogadhatatlan
teljesítmény 39,99-0%
100 -
99
98
- 97
96
- 95
94
- 93
92
- 90
89,99 -
87
86 -
83
82 -
79
78 -
75
74 -
70
69,99 -
67
66 -
63
62 -
59
58 -
55
54 -
50
49,99 -
49
48 -
47
46 -
45
44 -
43
42 -
40
39,99 -
33
32 -
25
24 -
17
16 -
9
8 -
0

7. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

"7. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
..........évre /soron kívül
I.
Név: …………………………………..
Szolgálati hely: ………………………………
Szolgálati beosztás:.......................................
Éves /soron kívüli egyéni teljesítményértékelés eredménye:...........
- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények:.........................
- kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők:
- egyéni fejlesztési célok:.............................................................
- kompetencia- megfelelés:...........................................................
- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények:............................
- szervezeti teljesítményértékelés eredménye:...............................
II.
1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
2. A minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
III.
Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére:
(a megfelelő aláhúzandó!)
a) a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
c) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
d) a minősített jelenlegi beosztására alkalmas javaslatot: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
e) a minősített jutalmazására: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
f) a minősített képzésére: igen/nem
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
g) a teljesítményértékelés alapján a minősített illetményének eltérítésére: igen/nem
IV.
A minősítés jóváhagyását javasolom:
dátum, értékelő vezető aláírása
A minősítéssel egyetértek:
dátum, kontrollvezető aláírása dátum, állományilletékes parancsnok aláírása
V.
Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a minősítésben foglaltakkal szemben szolgálati panasszal
élhet.
Záradék:
A minősítésben foglaltakat megismertem, a minősítő lap egy példányát átvettem.
dátum, minősített aláírása "

"

8. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R2. 8. mellékletének II. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"II. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek funkcionális területeit értékelő teljesítménymutatók

1. humánerőforrás-gazdálkodás

1.1. a szervezet fluktuációs helyzetének általános értékelése

1.2. az állománytáblázattal összefüggő fegyelem megtartása

1.3. a humán adminisztrációs feladatok teljesülésének szintje

1.4. a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége

1.5. az egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos szakirányítói tevékenység színvonala

1.6. a fegyelmi eljárások, méltatlansági eljárások lefolytatásának törvényes rendje, a fegyelmi helyzet javítására tett intézkedések eredményessége, színvonala

1.7. a foglalkozás-egészségügyi és pszichológiai szakterület jogszerű működésének biztosítása

1.8. a foglalkozás-egészségügyi, higiénés tevékenység színvonala, eredményessége

1.9. a személyi állomány egészségi és pszichológiai állapotának megőrzése, javítására irányuló intézkedések megtétele

1.10. a munkavédelmi tevékenység színvonala, eredményessége

2. általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység

2.1. jogi és igazgatási (vezetési adminisztrációs) feladatok teljesülésének szintje, színvonala

2.2. jogi képviseleti, kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége

2.3. ügyviteli, ügykezelési tevékenység minősége

2.4. információbiztonság állapota

2.5. kommunikációs tevékenység színvonala, eredményessége

2.6. ügyeleti szolgálat szervezettsége, működés szakszerűsége, eredményessége

2.7. ellenőrzési szolgálati tevékenység színvonala, eredményessége

2.8. védelmi igazgatási tevékenység színvonala, eredményessége

3. gazdálkodás, infrastruktúra

3.1. költségvetési keretek betartása, likviditási egyensúly fenntartása

3.2. gazdálkodással kapcsolatos szabályzók betartásának ellenőrzése

3.3. kiadások csökkentésére tett intézkedések, követelések behajtásának hatékonysága

3.4. infrastruktúra állagának megőrzése/fejlesztése

3.5. személyi állomány foglalkoztatási feltételeinek állapota/fejlesztése

3.6. informatikai szolgáltatás biztonsága és színvonala

3.7. szolgálati célú szállítási szolgáltatások biztonsága és színvonala

3.8. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos biztonságtechnikai háttérszolgáltatás biztonsága és színvonala

4. oktatás-képzés

4.1. az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése

4.2. a képzési terv végrehajtásának szintje

4.3. az oktatások, képzések szervezése, színvonala, eredményessége

4.4. a képzési dokumentációk összeállításának igényessége, hasznosíthatósága"

2. Az R2. 8. mellékletének III. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"III. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. közrendvédelmi terület

1.1. intézkedések eredményessége

1.2. intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége

1.3. járőrszolgálat hatékonysága, reagáló képessége

1.4. szolgálatszervezés színvonala

1.5. őrzés-védelem színvonala

1.6. csapaterős alkalmazás hatékonysága, reagáló képessége

1.7. csapaterős alkalmazás jogszerűsége és szakszerűsége

1.8. a biztosítási feladatok végrehajtásának szakmai színvonala

1.9. a szolgálatparancsnoki rendszer szervezettsége, működésének szakszerűsége, eredményessége

2. közlekedésrendészeti terület

2.1. közlekedési járőr szolgálat intenzitása és hatékonysága

2.2. közlekedésrendészeti járőr-intézkedések eredményessége

2.3. baleseti helyszínelési és vizsgálati tevékenység színvonala és eredményessége

2.4. balesetmegelőzési-közlekedésbiztonsági szervező tevékenység színvonala

2.5. légi rendészeti tevékenység hatékonysága, szakszerűsége

2.6. vízirendészeti járőrszolgálat intenzitása

2.7. vízirendészeti intézkedések hatékonysága

2.8. víziközlekedési balesetek száma, kimenetele

2.9. víziközlekedési baleset megelőzési tevékenység hatékonysága, színvonala

2.10. víziközlekedési ellenőrzések hatékonysága, intenzitása

3. bűnügyi terület

3.1. nyomozás-eredményesség összességében

3.2. kiemelt bűncselekmények (közterületi kiemelt, élet- és testi épség elleni, gazdasági és vagyonelleni) nyomozásának eredményessége

3.3. nyomozás szakszerűség és hatékonyság színvonala

3.4. nyomozás szervezés és vezetés színvonala

3.5. helyszíni szemle tevékenység színvonala

3.6. bűnügyi-technikai tevékenység színvonala

3.7. bűnmegelőzési tevékenység színvonala

3.8. titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredménye

3.9. műveleti feldolgozások eredményessége

3.10. a keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, hasznosulása

3.11. a gazdaságvédelmi tevékenység szakszerűsége és hatékonysága

3.12. a bűnügyi szakirányítási tevékenység színvonala, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányítása

4. igazgatásrendészeti terület

4.1. szabálysértési eljárások eredményessége

4.2. szabálysértési eljárások jogszerűsége

4.3. egyéb rendészeti, igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága, eredményessége

4.4. a hatósági ellenőrzési tevékenység intenzitása, eredményessége, előírás szerinti végrehajtása

4.5. határidők betartása

4.6. a szakirányítói tevékenység megfelelősége

5. határrendészeti terület

5.1. járőrszolgálat intenzitása, reagáló képessége, eredményessége

5.2. járőrszolgálat során tett intézkedések eredményessége

5.3. határellenőrzési tevékenység jogszerűsége és szakszerűsége

5.4. határforgalom ellenőrzés schengeni megfelelősége, eredményessége

5.5. szolgálatszervezés színvonala

5.6. az útlevélkezelői tevékenység színvonala, eredményessége

5.7. idegenrendészeti intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége, eredményessége

6. személyvédelmi és objektumvédelmi terület

6.1. személybiztosítás, lakásbiztosítás és helyszínbiztosítás színvonala és eredményessége

6.2. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége

6.3. a riasztás során tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége

7. ügyeleti terület

7.1. az ügyeleti jelentőszolgálat működtetésének színvonala

7.2. az irányítási képesség szakszerűsége, színvonala

7.3. az állampolgárokkal történő kommunikáció színvonala és az intézkedések szakszerűsége"

3. Az R2. 8. mellékletének VI. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"VI. A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók

1. biztonság, fogvatartás

1.1. a fogvatartottakkal kapcsolatos adminisztratív fegyelem színvonala

1.2. a büntetés-végrehajtás külső kontrolljával összefüggő megállapítások eredménye

1.3. a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége

1.4. a rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések eredményessége

1.5. a fogvatartottak fegyelmi helyzetének általános értékelése

2. reintegrációs tevékenység, komplex fogvatartotti foglalkoztatás, fejlesztés, egészségügyi ellátás

2.1. munkáltatás hatékonysága, eredményessége

2.2. fogvatartottak oktatásának, képzésének színvonala, hatékonysága

2.3. fogvatartotti programok színvonalának értékelése

2.4. társadalmi szerepvállalás értékelése

2.5. a fogvatartottak egészségügyi ellátásának színvonala

3. gazdasági társaságok

3.1. a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának érdekében tett intézkedések megvalósulásának szintje

3.2. a gazdasági társaság biztonsági rendszere működtetésének hatékonysága

3.3. az értékesítés jövedelmezőségének alakulása

3.4. a társaság szakmunkás képzésben, OKJ-s képzésben való részvételének eredményessége"

9. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

"1. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Ekiemelt főreferens
4.Ekörnyezetvédelmi vezető
5.Eenergetikai vezető
6.Etűzvédelmi vezető
7.Dkiemelt főelőadó
8.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
9.Eraktárvezető
10.Csegédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Eszakorvos
4.Dkiemelt főelőadó
5.Dszakpszichológus
6.Düzemvezető
7.Cfőelőadó
8.Cpszichológus
9.Cfőművezető
10.Belőadó
11.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
12.Eraktárvezető
13.Eélelmezésvezető
14.Dkonyhavezető
15.Dmosodavezető
16.Dvezető szakasszisztens
17.Dfőápoló
18.Dműhelyvezető
19.Dkiemelt művezető
20.Cbiztonságtechnikus
21.Cfegyvermester
22.Cszociális segédelőadó
23.Csegédelőadó
24.Cművezető
25.Cszakasszisztens
26.Cszakápoló
27.Bfelügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
28.Bkutyavezető
29.Bápoló
30.Agépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Dkiemelt főelőadó
4.Dszakpszichológus
5.Düzemvezető
6.Cfőelőadó
7.Cpszichológus
8.Cfőművezető
9.Belőadó
10.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
11.Eraktárvezető
12.Eélelmezésvezető
13.Dkonyhavezető
14.Dmosodavezető
15.Dvezető szakasszisztens
16.Dfőápoló
17.Dműhelyvezető
18.Dkiemelt művezető
19.Cbiztonságtechnikus
20.Cfegyvermester
21.Cszociális segédelőadó
22.Csegédelőadó
23.Cművezető
24.Cszakasszisztens
25.Cszakápoló
26.Bfelügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)
27.Bkutyavezető
28.Bápoló
29.Agépjárművezető

"

10. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

"2. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Ekiemelt főreferens
4.Emunkabiztonsági főfelügyelő
5.Dkiemelt főelőadó
6.Cfőelőadó
7.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
8.Dreferens
9.Csegédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
7.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Dkiemelt főtanár
4.Dkiemelt főelőadó
5.Cfőelőadó
6.Cfőtanár
7.Belőadó I.
8.Btanár
9.Aelőadó II.
10.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
11.Dreferens
12.Csegédelőadó
13.Craktáros
14.Ckiképző
15.Bgépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

AB
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztás
2.Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
3.Ckiemelt főelőadó
4.Bfőelőadó
5.Aelőadó I.
6.Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:
7.Creferens

11. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 2. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 57a. sorral egészül ki:

[A][B][C][D][E]
"
57a.Chajóvezető100

2. Az R5. 2. mellékletében a VII. "Budapesti Rendőr-főkapitányság" alcím "2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások" című táblázata a következő 40a. sorral egészül ki:

[A][B][C][D][E]
"
40a.Chajóvezető125

3. Az R5. 2. mellékletében a Megjegyzés részben a "Nemzetközi Együttműködési Központ" szövegrész helyébe a "Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ" szöveg lép.

4. Hatályát veszti az R5. 2. melléklet VI. alcímében a táblázatokat követően az

"500*****: A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály osztályvezető beosztása, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető beosztásai esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%."

szövegrész.

5. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat C:60 és D:60 mezője.

6. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a VII. "Budapesti Rendőr-főkapitányság" alcím "2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások" című táblázat C:42 és D:42 mezője.

12. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 3. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:13 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[13.]450

2. Az R5. 3. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:14 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[14.]450

3. Az R5. 3. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:15 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[15.]450

4. Az R5. 3. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[16.]450

13. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 4. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[6.]550 vagy 650*

2. Az R5. 4. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:8 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[8.]550 vagy 650*

3. Az R5. 4. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:12 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[12.]550 vagy 650*

4. Az R5. 4. mellékletében a II. "Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[4.]400

5. Az R5. 4. mellékletében a II. "Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat C:21 mezője helyébe a következő mező lép:

[C]
[21.]650 vagy 500

6. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[A][B][C][D]
"
7aDszolgálatparancsnok 1500

7. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[7.]400

8. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:11 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[11.]400

9. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:13 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[13.]400

10. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:14 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[14.]400

11. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:17 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[17.]400

12. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:19 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[19.]400

13. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:22 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[22.]400

14. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:24 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[24.]400

15. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:25 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[25.]400

16. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:26 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[26.]400

17. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:27 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[27.]400

18. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:28 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[28.]400

19. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:29 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[29.]400

20. Az R5. 4. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat B:16 mezője helyébe a következő mező lép:

[B]
[16.]szolgálatparancsnok 2

14. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 5. mellékletében a II. "Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat E:24 mezője helyébe a következő mező lép:

[24.]100

2. Az R5. 5. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat E:5 mezője helyébe a következő mező lép:

[E]
[5.]100

3. Az R5. 5. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat E:13 mezője helyébe a következő mező lép:

[E]
[13.]100

4. Az R5. 5. mellékletében a III. "Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" című táblázat D:20 mezője helyébe a következő mező lép:

[D]
[20.]135

15. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 6. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" alcím "2. Területi szervnél" című táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

[A][B][C][D][E]
"
10a.főosztályvezető 1igazgatóhelyettes (intézmény)100

2. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" alcím "1. Központi szervnél" című táblázat B:7, C:7 és D:7 mezője.

3. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. "Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások" alcím "2. Területi szervnél" című táblázat C:13 és D:13 mezője.

16. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 8. mellékletében a II. "Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások" című táblázat helyébe a következő táblázat lép:

"II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.főosztályvezető 1egyetemi tanár100
4.főosztályvezető 1kutató professzor100
5.osztályvezető 1egyetemi docens100
6.osztályvezető 1főiskolai tanár100
7.osztályvezető 1tudományos tanácsadó100
8.osztályvezető 1ügyvivő szakértő100
9.Eadjunktus100
10.Etudományos főmunkatárs100
II.Etanársegéd100
12.Egyakorlati oktató (szakoktató)100
I3.Dtudományos munkatárs100
I4.Dmesterkiképző100
I5.Ctudományos segédmunkatárs100
I6.Ckiképző100

"

17. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R5. 10. mellékletében az I. alcím 3. "Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei" című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[ISKOLAI VÉGZETTSÉG]
[6]érettségi vagy szakiskolai
végzettség

2. Az R5. 10. mellékletében a II. alcím 3. "Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei" című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

[ISKOLAI VÉGZETTSÉG]
[6]érettségi vagy szakiskolai
végzettség

18. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

"11. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások

I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) Ügyeleti Főosztály (ORFK)

b) Központi ügyeleti szolgálat (KR)

c) ügyeleti szolgálat (RRI)

d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK)

e) Sajtóügyelet (ORFK)

f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat

g) határrendészeti kirendeltség ügyelete

h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete

i) Őrzött Szállás

j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK)

szolgálati beosztásai.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások,

b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai,

c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai,

d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai,

e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai,

f) a KR SZOVIG biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, objektumőr, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai,

g) a KR KEÖ alosztályvezető-helyettes, csoportvezető, kiemelt főelőadó, kiemelt biztonsági főtiszt, főelőadó, csoportparancsnok, szolgálatirányító, biztonsági gépkocsivezető, személybiztosító, helyszínbiztosító, lakásbiztosító, objektumőr szolgálati beosztásai,

h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása,

i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások,

j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető-helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai,

k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai.

3. Őrszolgálati beosztások

a) objektumőr

b) fogdaőr

c) kísérőőr

d) őrparancsnok fogdafelügyelő

e) segédelőadó (őrzött szálláson)

f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.

II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) vezető főügyeletes (központi szerv)

b) főügyeletes (központi szerv)

c) főügyeletes (területi szervek)

d) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek)

e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek)

f) ügyeletes (helyi szervek)

g) ügyeletvezető (területi szervek)

h) ügyeletvezető (KOK).

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság)

l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások.

3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) főügyeletes.

2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos)

b) szakorvos

c) szakasszisztens

d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak.

3. Őrszolgálati beosztások

a) főápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

b) szakápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

c) ápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

d) vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

e) szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet]

f) biztonsági tiszt

g) főfelügyelő

h) körlet-főfelügyelő

i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

j) biztonsági felügyelő

k) kutyavezető."

19. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

"1. melléklet a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótlékára jogosító szolgálati beosztások

I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél

1. osztályvezető,

2. alosztályvezető,

3. főorvos,

4. szakorvos,

5. kiemelt főreferens,

6. segédelőadó,

ha a szolgálati beosztás betöltése az orvos, fogorvos, egészségügyi asszisztens, fogorvosi asszisztens vagy felcser munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja.

II. A terrorizmust elhárító szervnél

1. kiemelt főreferens,

2. kiemelt főelőadó,

ha a szolgálati beosztás betöltése az élelmiszer szakfelügyelő vagy élelmiszer higiénikus munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja.

III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél

1. reintegrációs tiszt,

2. vezető reintegrációs tiszt,

3. körletfelügyelő,

4. körlet-főfelügyelő,

5. szakápoló,

6. főápoló,

7. szakasszisztens,

8. vezető szakasszisztens,

9. szakorvos,

10. osztályvezető (egészségügyi)."

Tartalomjegyzék