26/2016. (XII. 27.) IM rendelet

az Igazságügyi Hivatalt és más központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés c) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 7. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 133/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a büntetésvégrehajtási pártfogó felügyelők tevékenységének vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a katonák pártfogó felügyeletének vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben -,

a 17. alcím tekintetében a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. alcím tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. §-ában és az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 21. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 22. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. alcím és a 2. melléklet tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 23. § (6) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 24. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 24. § (2) bekezdése tekintetében a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 25. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (2) bekezdés e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -,

a 28. alcím tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása

1. § A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet

a) 4. § (4) bekezdésében a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg,

b) 1. számú melléklet 6. pontjában a "Nyugdíjfolyósító Igazgatóság" szövegrész helyébe a "nyugdíjfolyósító szerv" szöveg

lép.

2. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása

2. § A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a) 27. § (8) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

b) 27. § (8) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Belügyminisztériumot" szöveg

lép.

3. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása

3. § A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Hivatalt" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztériumot" szöveg lép.

4. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

4. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 28/A. § (5) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

b) 28/A. § (5) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Belügyminisztériumot" szöveg,

c) 46/G. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH)" szövegrész helyébe az "a Kar Hivatali szerve" szöveg,

d) 46/G. § (1) és (3) bekezdésében az "Az IH" szövegrész helyébe az "A Kar Hivatali szerve" szöveg,

e) 46/G. § (2) bekezdésében az "az IH-hoz" szövegrész helyébe az "a Kar Hivatali szervéhez", az "az IH-t" szövegrész helyébe az "a Kar Hivatali szervét" szöveg

lép.

(2) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

5. § (1) A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A megismételt másodfokú bírósági eljárásban a fél helyett az állam által kifizetendő pártfogó ügyvédi munkadíj az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott összeg huszonöt százaléka."

(2) A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 5. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha általános forgalmi adó fizetésére a pártfogó ügyvédi képviseletet ellátó jogi segítő szervezet nem, de a megbízottjaként eljáró ügyvéd köteles, a jogi segítő szervezet a munkadíjat terhelő általános forgalmi adó összegének megfelelő összegre is jogosult költségtérítésként."

(3) Hatályát veszti a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "és az Igazságügyi Hivatalnak" szövegrész, valamint az "együtt" szövegrész.

6. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása

6. § A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet

a) 92. § (1) bekezdésében az "Országos Sugárbiológiai és Sugár-egészségügyi Kutató Intézet Sugár-egészségügyi Készenléti Szolgálatát" szövegrész helyébe az "Országos Közegészségügyi Intézetet" szöveg,

b) 92. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal megyei (fővárosi) népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 94. § (1) bekezdésében a "kulturális örökségvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)" szöveg,

d) 94. § (2) és (5) bekezdésében a "kulturális örökségvédelmi hatóságot" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatóságát" szöveg,

e) 94. § (3) és (5) bekezdésében a "kulturális örökségvédelmi hatóság" szövegrész helyébe a "kulturális javak hatósága " szöveg

lép.

7. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

7. § A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Irodáját (a továbbiakban: Iroda)" szövegrész helyébe a "kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében az "az Irodát" szövegrész helyébe az "a kulturális javak hatóságát" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében az "az Iroda" szövegrész helyébe az "a kulturális javak hatóságának" szöveg,

d) 7. § (3) bekezdésében az "Az Iroda" szövegrész helyébe az "A kulturális javak hatósága" szöveg,

e) 40. § (1) bekezdésében az "az Iroda" szövegrész helyébe az "a kulturális javak hatósága" szöveg

lép.

8. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

8. § (1) A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az ügyvédnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz, különösen az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételekkel."

(2) A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A jogi segítő szervezetnek a kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a megbízott ügyvéd rendelkezik-e a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartáshoz, különösen az űrlap benyújtási támogatási szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételekkel."

(3) A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: hivatal)" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében és 8. § (2) bekezdésében a "hivatal" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

c) 3. § (4) bekezdésében a "hivatallal" szövegrész helyébe a "minisztériummal" szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésében a "hivatalhoz" szövegrész helyébe a "minisztériumhoz" szöveg,

e) 6. § (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében a "hivatal" szövegrészek helyébe a "minisztérium" szöveg,

f) 7. § (1) bekezdésében a "hivatalnak" szövegrész helyébe a "minisztériumnak" szöveg,

g) 8. § (1) bekezdésében a "határozattal" szövegrész helyébe az "értesítéssel" szöveg,

h) 11. § (1) és (2) bekezdésében az "A hivatal" szövegrész helyébe az "A minisztérium" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésében az "igazgatási" szövegrész.

9. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

9. § (1) A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "támogatást engedélyező fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal - az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerinti - támogatást engedélyező szervének" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatalt" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztériumot" szöveg,

c) 7. §-ában, 8. § (1), (2) és (4) bekezdésében, 10. § (2) és (3) bekezdésében a "megyei hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében és 10. § (6) bekezdésében a "megyei hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

e) 10. § (4) és (5) bekezdésében a "megyei hivatal" szövegrészek helyébe a "kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében a "támogatást engedélyező" szövegrész.

10. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

10. § (1) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20/A. § A visszatérítendő összeg méltányosságból való mérséklésére, elengedésére vagy a mérséklés mértékére vonatkozóan a méltányossági kérelem elbírálására az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint jogosult áldozatsegítő szolgálat a következő szempontokat mérlegeli: a) az áldozat és a vele közös háztartásban élők létfenntartása, megélhetése veszélybe kerül-e a visszatérítendő összeg megfizetése esetén,

b) a visszatérítendő összeg nagysága,

c) az áldozat az Ást. 6. § (3) bekezdése alapján rászorulónak minősül-e."

(2) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatalnál" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint áldozatsegítő szolgálatként eljáró szervénél" szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az "Az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "A minisztérium" szöveg,

d) 8/A. § (1) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal" szövegrészek helyébe az "a minisztérium" szöveg,

e) 8/A. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (5) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

f) 1. mellékletében az "A fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "A járási (fővárosi kerületi) hivatal" szöveg,

g) 1. melléklet A) rész V. pontjában és 2. mellékletében a "fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatal, a fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Minisztérium" szöveg

lép.

11. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

11. § (1) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "a miniszterhez" szövegrész helyébe az "az igazságügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatal 10032000-00334693-00000000" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 1. § (4) bekezdése.

12. A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság-és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról szóló 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet módosítása

12. § A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében az ügyvéd által végzendő személyazonosság- és igazolvány-ellenőrzéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól és az ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek nyilvántartásáról szóló 54/2007. (XII. 21.) IRM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a "Hivatalt" szövegrész helyébe a "Belügyminisztériumot" szöveg

lép.

13. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

13. § (1) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a) 2. § 6. pontjában a "fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatal, fővárosi és megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

b) 2. § 7. pontjában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Minisztérium" szöveg,

c) 2. § 8. pontjában a "jogi segítségnyújtási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal - az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat-és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerinti - támogatást engedélyező szerve" szöveg,

d) 28. § (2) bekezdésében a "támogatást engedélyező központi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint jogi segítségnyújtó szolgálatként másodfokon eljáró szerve" szöveg,

e) 41. § (5) bekezdésében a "központi hivatal" szövegrész helyébe a "méltányossági kérelem elbírálására az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló kormányrendelet szerint jogosult jogi segítségnyújtó szolgálat" szöveg,

f) 52. § (2) bekezdés b) pontjában a "128. § (2) bekezdés a) pontja" szövegrész helyébe a "73/A. § (2) bekezdés a) pontja" szöveg,

g) 4. mellékletében a "polgári" szövegrész helyébe a "büntető" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 41. § (4) bekezdése.

14. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

14. § (1) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ügyvéd részére az eljárási díjat a közvetítői eljárás befejezésekor, az arról kiállított számla ellenében - a pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) teljesítésigazolását követően - a minisztérium fizeti meg. A számlán a felszámított díjösszegét ügyenkénti bontásban kell feltüntetni, és meg kell jelölni a közvetítői eljárás végzésére a minisztériummal kötött szerződés számát is."

(2) A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet

a) 1. § a) pontjában az "Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 3. §-ában a "pártfogó felügyelői feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal)" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) 4. §-ában a "Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "minisztériumot vezető miniszter" szöveg

lép.

15. A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

15. § (1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 124. §-a szerinti ügyviteli vizsgát (a továbbiakban: vizsga) az e rendeletben meghatározottak szerint kell teljesíteni."

(2) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgára a miniszternél kell írásban jelentkezni. A kérelemben a beosztást, a munkavégzés helyét és a munkakörbe történt kinevezés időpontját fel kell tüntetni."

(3) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vizsgáról a vizsgabizottság a melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki. A vizsgázó a felkészültségéhez igazodóan "megfelelt" és "nem felelt meg" eredménnyel minősíthető."

(4) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "kormányhivatal és a Hivatal" szövegrész helyébe a "pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szerv" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében az "a Hivatalnál" szövegrész helyébe az "az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumnál (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 2. § (2), (3) és (5) bekezdésében a "Hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "miniszter" szöveg,

d) 2. § (3) és (5) bekezdésében a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "minisztériumnál" szöveg,

e) 2. § (3) és (5) bekezdésében a "Hivatalnál" szövegrész helyébe a "minisztériumnál" szöveg,

f) 4. § (2) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

g) Mellékletében a "VIZSGALAP" szövegrész helyébe a "TANÚSÍTVÁNY" szöveg

lép.

16. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet módosítása

16. § (1) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 34. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közérdekű munka végrehajtásának befejezéséről a pártfogó felügyelő értesíti)

"f) a bűnügyi nyilvántartó szervet."

(2) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A pártfogó felügyelő a 42. § (5) bekezdése szerinti adatokról a fiatalkorú pártfogolt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti család- és gyermekjóléti szolgálatot vagy család- és gyermekjóléti központot, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó utógondozás esetén a család- és gyermekjóléti központot és a gyámhatóságot, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek esetén a számára otthont nyújtó ellátást biztosító intézményt is értesíti."

(3) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közösségi foglalkoztató a minisztérium szakmai ellenőrzése mellett működő intézmény, amelyet a minisztérium vagy az illetékes kormányhivatal működtet."

(4) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a) 1. §-ában az "Igazságügyi Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztériumra (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

b) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a "gyermekjóléti szolgálatnál" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint család- és gyermekjóléti központnál" szöveg,

c) 19. § (2) bekezdés c) pontjában a "területi" szövegrész helyébe az "a lakóhelye szerint illetékes" szöveg,

d) 19/H. §-ában és 19/K. § (1) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat családgondozója" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere" szöveg,

e) 19/H. §-ában, 19/I. § (4) bekezdés c) pontjában és 19/K. § (2) bekezdésében az "a családgondozó" szövegrész helyébe az "az esetmenedzser" szöveg,

f) 19/I. § (3) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat kirendelt családgondozója" szövegrész helyébe a "család-és gyermekjóléti központ kijelölt esetmenedzsere" szöveg,

g) 19/I. § (4) bekezdés c) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat családgondozójának" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének" szöveg,

h) 19/K. § (3) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

i) 23. § (2), (3) és (5) bekezdésében, valamint 62/M. §-ában a "Hivatal" szövegrész helyébe a "minisztérium" szöveg,

j) 34. § (2) bekezdés a) pontjában az "elsőfokon" szövegrész helyébe az "első fokon" szöveg,

k) 34. § (2) bekezdés d) pontjában a "Bv. tvr. 17. § a) pontja" szövegrész helyébe a "Bv. tv. 27. § (1) bekezdés a) pontja" szöveg,

l) 53. § (1) bekezdésében a "gyermekjóléti szolgálattal" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálattal, család- és gyermekjóléti központtal" szöveg,

m) 53. § (1) bekezdés b) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ" szöveg,

n) 53. § (1) bekezdés c) pontjában a "gyermekjóléti szolgálat" szövegrész helyébe a "család- és gyermekjóléti szolgálat" szöveg,

o) 54. § (1) bekezdésében a "36. § (1) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "42. § (3) bekezdése" szöveg,

p) 62/F. § (7) bekezdésében az "a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal és területi szervezeti egységeivel" szövegrész helyébe az "az állami foglalkoztatási szervvel" szöveg,

q) 2. mellékletében az "az 1979. évi 11. tvr. 60-67/D. §-aiban írtak" szövegrész helyébe az "a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben foglaltak az" szöveg

lép.

(5) Hatályát veszti a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet

a) 2. § (2) bekezdése,

b) 24. § (3) bekezdése,

c) 39. § (2) bekezdése,

d) 39. § (3) bekezdésében a "vagy (2) bekezdés" szövegrész,

e) 62/A. § (5) bekezdés a) pontjában a "2. § (2) bekezdésében," szövegrész.

17. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

17. § A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartás üzemeltetője (a továbbiakban: KEKKH)" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv" szöveg,

b) 7. § (2) bekezdésében a "KEKKH" szövegrész helyébe a "polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv" szöveg

lép.

18. A közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet módosítása

18. § A közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről szóló 19/2014. (III. 13.) KIM rendelet

a) 11. §-ában a "Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Irodájának (a továbbiakban: Iroda)" szövegrész helyébe a "kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: kulturális javak hatósága)" szöveg,

b) 26. § (1) bekezdésében az "az Iroda" szövegrész helyébe az "a kulturális javak hatósága" szöveg

lép.

19. Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet módosítása

19. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A panasz az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt (a továbbiakban együtt: panaszolt) tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe. Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt

a) az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt, vagy meghatalmazottjuk (a továbbiakban együtt: panaszos) tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

b) panaszossal szemben tanúsított magtartása nem megfelelő,

c) ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon, vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján."

(2) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kar a panasz érkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a panasz elbírálása tartalmánál fogva bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik-e, illetve szükséges-e a panasz kivizsgálása érdekében a panaszost felhívni a panasza kiegészítésére."

(3) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A panasz kivizsgálását a végrehajtási kifogás bíróság általi elintézéséig fel kell függeszteni, és a felfüggesztésről a panaszost írásban értesíteni kell. Amennyiben a panasz elbírálása érdekében a panasz kiegészítése szükséges, a Kar a panaszost 15 napos határidő tűzésével felhívja panasza kiegészítésére."

(4) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Amennyiben a panaszos a felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a Kar mellőzheti a panasz vizsgálatát."

(5) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Kar a panaszt annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - (4) bekezdésben foglalt esetben 45 napon belül - köteles kivizsgálni. Ha a kivizsgálás előreláthatólag hosszabb ideig tart, erről a panaszost az eljárás meghosszabbítása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatni kell. Az eljárás meghosszabbítása a 60 napot - (4) bekezdésben foglalt esetben 75 napot - nem haladhatja meg. A felfüggesztés időtartama az eljárási határidőbe nem számít bele."

(6) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a panaszolt az (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor a késedelmes napok száma a panasz kivizsgálásának határidejébe nem számít bele."

(7) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) A panaszos az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül - amennyiben az értesítésben foglalt döntéssel nem ért egyet - felülbírálati kérelemmel fordulhat a Kar Hivatali szervének vezetőjéhez.

(6) A Kar Hivatali szervének vezetője megalapozott felülbírálati kérelem esetén 30 napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket, az alaptalan felülbírálati kérelmet pedig elutasítja. A felülbírálati kérelem elbírálásáról a Kar Hivatali szervének vezetője írásban értesíti a panaszost."

(8) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 5. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) A felülbírálati kérelem elbírálásával szemben további jogorvoslatnak nincs helye."

(9) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A panasz akkor alapos, ha a vizsgálat megállapításai a panaszban foglalt sérelmezett intézkedéseket vagy intézkedések hiányát részben vagy egészben igazolják."

(10) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A Kar panaszügy iratai között kezeli a benyújtott panaszt, a panaszelbírálás során megtett intézkedéseket és panaszolti nyilatkozatokat, továbbá szükség szerint a panaszolt intézkedés iratának vagy a panaszolt ügyiratainak a másolatát. A Kar a panaszügy iratait rendszerezetten és 5 évig köteles őrizni.

(2) A panaszügy iratait úgy kell kezelni, hogy abból a válaszadási határidő és annak betartása egyértelműen megállapítható legyen. A Kar a benyújtott panaszokról legalább az alábbi adatokkal vezet nyilvántartást:

a) a panaszt benyújtó személy neve,

b) a panasszal érintett végrehajtási ügy száma,

c) a panaszolt neve (azonosító szám),

d) a beérkezés dátuma, a benyújtás módja (szóban, írásban),

e) a beérkezés forrása (közvetlenül a Karhoz benyújtott, más szervtől érkezett),

f) az előzetes vizsgálat eredménye,

g) a panasz tárgyának megjelölése, a panasszal érintett intézkedés Vht., illetve a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet szerinti szabályának megjelölése,

h) a vizsgálat felfüggesztése,

i) a panaszt kivizsgáló kari ügyintéző neve,

j) szükséges-e intézkedés, a javasolt intézkedés rövid leírása,

k) az értesítés megküldésének időpontja,

l) a felülbírálati kérelem benyújtásának időpontja,

m) a Kar Hivatali szerve panaszügyeket elbíráló hivatali szervezeti egységének vezetője által megküldött értesítés időpontja."

(11) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az áttekintésen a Kar részéről a végrehajtók vizsgálatát végző szervezeti egység vezetője, vagy az általa kijelölt személy, a panaszügyek elbírálását előkészítő hivatali szervezeti egység vezetője, a Kar szervezeti és működési szabályzata szerint a panaszügyről döntést hozó kari szerv legalább két képviselője és a panaszügyek felügyeletével összefüggésben a minisztérium által kijelölt személy vesz részt."

(12) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A Kar panaszkezelési szabályzatát az igazságügyért felelős miniszter hagyja jóvá. A Kar a panaszkezelési szabályzatát jól láthatóan, figyelemfelhívásra alkalmas módon teszi közzé."

(13) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kar a folyamatban lévő fegyelmi eljárásokról legalább az alábbi adatokkal vezet nyilvántartást:

a) a fegyelmi eljárás megindítását indítványozó személy vagy szerv neve,

b) a fegyelmi ügy bírósági ügyszáma,

c) a fegyelmi eljárás alatt álló végrehajtó neve (azonosító száma),

d) az eljárás megindításának dátuma,

e) a fegyelmi eljárás előzménye, annak ügyszáma (iroda vizsgálat, panasz, egyéb),

f) a fegyelmi vétség tárgyának megjelölése, a megsértett Vht. vagy más jogszabály rendelkezésének megjelölése,

g) a végrehajtó hivatalából történő felfüggesztésének kezdete, a felfüggesztés vége,

h) állandó helyettes neve,

i) a helyettesítésre vonatkozó bejelentés kari ügyszáma,

j) a fegyelmi bíróság megnevezése,

k) elsőfokú fegyelmi határozat ideje,

l) fegyelmi határozat rövid ismertetése,

m) fellebbezés benyújtója,

n) jogerős fegyelmi határozat ideje és

o) a jogerős fegyelmi határozat rövid ismertetése."

(14) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a "bárki (a továbbiakban: panaszos)" szövegrész helyébe az "a panaszos" szöveg,

b) 8. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatalt" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium)" szöveg,

c) 8. § (2), (3) és (4) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal" szövegrészek helyébe az "a minisztérium" szöveg,

d) 8. § (5) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "a minisztérium" szöveg,

e) 8. § (7) bekezdésében az "Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter), a" szövegrész helyébe az "A" szöveg,

f) 9. § (2) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatalnak" szövegrész helyébe az "a minisztériumnak" szöveg,

g) 9. § (3) bekezdésében az "Az Igazságügyi Hivatal a minisztert, a" szövegrész helyébe az "A" szöveg

lép.

(15) Hatályát veszti az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet 8. § (2) bekezdésében az "a panasz rövid összefoglalását és" szövegrész.

20. Az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet módosítása

20. § Hatályát veszti az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 7/2015. (IV. 10.) IM rendelet 1. melléklet B) rész 1. pontja és C) rész 1. pontja.

21. A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosítása

21. § (1) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 1. melléklet

a) címében a "2016." szövegrész helyébe a "2017." szöveg,

b) H:9 mezőjében a "jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) által hozott határozat vagy jogorvoslat folytán az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: IH) által hozott határozat vagy a kormányhivatal határozatának" szövegrész helyébe a "jogi segítségnyújtó szolgálat által hozott határozat vagy annak" szöveg,

c) K:9 mezőjében a "kormányhivatal által hozott határozat vagy jogorvoslat folytán az IH által hozott határozat vagy a kormányhivatal határozatának" szövegrész helyébe a "jogi segítségnyújtó szolgálat által hozott határozat vagy annak" szöveg,

d) F:11 mezőjében "a fővárosi és megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe a "az áldozatsegítő szolgálat" szöveg,

e) F:12a mezőjében az "az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések," szövegrész helyébe az "az államot terhelő fizetési kötelezettségek megtérítésével kapcsolatos kifizetések, a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szerinti alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás, illetve a kártalanításból történő - törvény szerinti - kielégítések megfizetésére," szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet 1. melléklet M:9 mezőjében és M:11 mezőjében az "IH" szövegrész.

22. A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet módosítása

22. § (1) A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet írásban, az Are. tv. 5. § 24. pont szerinti főhitelezőnél vagy a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak (a továbbiakban: CsSz) az adós lakóhelye szerint illetékes területi szervénél kell előterjeszteni. A kitöltött, az 5. § (4) bekezdése szerint aláírt és két tanú aláírásával is ellátott kérelmet személyesen vagy postai úton, egy eredeti és két másolati példányban - elektronikusan kitöltött űrlap esetén három nyomtatott példányban - kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart."

(2) A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az űrlapokat a CsSz a honlapján teszi közzé. A honlapon a közzététel időpontját is fel kell tüntetni. A közzététel időpontjától az űrlap alkalmazása kötelező. Ha az űrlap módosítására vagy új űrlap közzétételére kerül sor, ezt követően 30 napon keresztül a kérelem a korábban közzétett űrlapon is benyújtható.

(2) Az űrlapok a CsSz honlapjáról letölthetőek. Az űrlapok kinyomtatott formában a CsSz területi szerveinél, továbbá az Are. tv. 5. § 24. pontja szerint pénzügyi intézményeknél is átvehetők."

(3) Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról szóló 15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet 3. §-a.

23. A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet módosítása

23. § (1) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az adatok szolgáltatását, a tanúsítvány kiállítását, illetve a hiteles okiratmásolatok megküldését a CsSz a kérelem beérkezését követően

a) elektronikus kapcsolattartás esetén 5 napon belül,

b) egyéb esetekben 8 napon belül

teljesíti. Ha a tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet a CsSz területi szervénél nyújtják be, ezeket a határidőket a kérelemnek a CsSz központi szervéhez történő beérkezésének napjától kell számolni."

(2) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Are. tv. 16. § (4) és (5) bekezdése szerinti adatigénylés iránti kérelem a CsSz központi szervénél és az illetékes területi szervénél is benyújtható. Ha a kérelmet az érintett adósságrendezési ügy tekintetében illetékességgel nem rendelkező területi CsSz-nél nyújtották be, a kérelmet a CsSz területi szerve átteszi a CsSz illetékes területi szerve részére."

(3) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az adatigénylést a CsSz azon szerve teljesíti, ahol az adatigénylés iránti kérelmet benyújtották, illetve a CsSz (4) bekezdés szerinti illetékes területi szerve."

(4) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ARE nyilvántartás adatairól tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet a CsSz központi szervénél vagy a CsSz bármely területi szervénél be lehet nyújtani. A kérelemhez csatolni kell

a) a kérelmező személyi igazolványának vagy egyéb - a személyazonosság igazolására külön törvény szerint alkalmas - igazolványának másolatát,

b) a kérelmező lakcíméről szóló hatósági igazolvány másolatát, valamint

c) a tanúsítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását."

(5) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A CsSz területi szerve az (1) bekezdés szerinti kérelmet és annak mellékleteit továbbítja a CsSz központi szerve részére. A tanúsítványt a CsSz központi szerve állítja ki."

(6) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(7) A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "közhiteles hatósági" szövegrész helyébe a "közhiteles központi" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az "igénylését" szövegrész helyébe a "kiállítását" szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében a "kérelmet" szövegrész helyébe az "okiratmásolat kiállítása iránti kérelmet" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az "az Are. tv.-ben a CsSz központi és területi szervei feladatai" szövegrész helyébe az "a CsSz központi és területi szervei Are. tv.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatai" szöveg

lép.

(8) Hatályát veszti a természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 4. § (3) bekezdésében a " , továbbá az adatigénylő hozzájáruló nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a megkeresésről, valamint az adatszolgáltatás tényéről a CsSz az adóst és az adóstársat 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja" szövegrész.

24. A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet módosítása

24. § (1) A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az adósságrendezés kezdeményezésekor nem került sor környezettanulmány készítésére, de az adósságtörlesztési terv elkészítéséhez környezettanulmány készítése indokolt, a környezettanulmányt az Are. tv. és az e rendelet szerinti teljes tartalommal kell elkészíteni."

(2) A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról szóló 21/2015. (IX. 2.) IM rendelet 5. §-ában az "a fővárosi, megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szervének" szöveg lép.

25. A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet módosítása

25. § A természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról szóló 29/2015. (X. 30.) IM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "területi szerveként eljáró kormányhivatal" szövegrész helyébe a "területi szerve" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "szerveként eljáró kormányhivatal" szövegrész helyébe a "szervének" szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés d) pontjában az "az illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal" szövegrész helyébe az "a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatkörében eljáró illetékes járási hivatal" szöveg

lép.

26. Az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet módosítása

26. § Az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi követelményeiről szóló 32/2015. (XI. 2.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg lép.

27. A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet módosítása

27. § (1) A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az 1. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Igazságügyi Minisztérium) a (2) bekezdés szerinti tanúsítvány kiadását megelőzően a helyszínen megvizsgálja."

(2) A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az Igazságügyi Minisztérium a különleges meghallgató szoba alkalmasságával kapcsolatban hiányosságot vagy rendeltetésellenes használatot észlel, - az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve, valamint a Belügyminisztérium egyidejű értesítése mellett - nyolcnapos határidő kitűzésével felhívja az érintett nyomozó hatóságot hiánypótlásra vagy a rendeltetésszerű használat helyreállítására."

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a) 4. § (3) bekezdésében a "Belügyminisztérium, az Igazságügyi Minisztérium és az Igazságügyi Hivatal" szövegrész helyébe a "rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Belügyminisztérium) és az Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "Hivatal" szövegrész helyébe a "Minisztérium" szöveg,

c) 7. §-ában a "2017. január 1-jéig" szövegrész helyébe a "2018. január 1-jéig" szöveg

lép.

(4) Hatályát veszti a tizennegyedik életévét be nem töltött terhelt vagy tanú, valamint a különleges bánásmódot igénylő sértett meghallgatására szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról és ellenőrzéséről szóló 34/2015. (XI. 10.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésében az "az Igazságügyi Hivatal véleményének figyelembevételével" szövegrész.

28. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről szóló 38/2015. (XII. 21.) IM rendelet módosítása

28. § A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről szóló 38/2015. (XII. 21.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az "Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)" szövegrész helyébe az "Igazságügyi Minisztérium" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "a Hivatal" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi Minisztérium" szöveg

lép.

29. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § a) pontja 2017. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

1. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 1. számú melléklete a "1412 Váci Járásbíróság" szövegrészt követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

(A bíróságok jelzőszáma)

"1413 Szigetszentmiklósi Járásbíróság"

2. melléklet a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelethez

1. A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról szóló 19/2015. (VIII. 31.) IM rendelet 1. melléklet 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"2. Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány díja

a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 3600 Ft,

b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6600 Ft.

3. Az Are. tv. 16. § (7) bekezdés b) pontja szerinti tanúsítvány díja

a) elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 6000 Ft,

b) papíralapú dokumentumként szolgáltatott hiteles tanúsítványként 10 000 Ft."

Tartalomjegyzék