20/2021. (VII. 14.) BM rendelet

egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 24. és 27. pontjában, 342/A. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat-és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont f) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. és 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 25. pontjában, 342/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím és a 2. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím és a 3-6. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont a) és b) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 20. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. alcím és a 7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 9. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. § tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában, 342/A. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Ha a Hszt. 237. § (1a) bekezdése alapján a kártérítési felelősség megállapítására a miniszter jogosult, akkor e rendelet állományilletékes parancsnokra vonatkozó rendelkezéseit a miniszter eljárására megfelelően kell alkalmazni."

2. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet

a) 42. § (1) bekezdésében a "közzétételéről" szövegrész helyébe a "közlésétől" szöveg,

b) 43/A. § (1) bekezdésében az "elbírálására" szövegrész helyébe a "lefolytatására" szöveg,

c) 43/A. § (3) bekezdésében az "a kártérítési eljárás elbírálására jogosult" szövegrész helyébe az "az eljáró szerv" szöveg

lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

3. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 36. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pénzbírság befizetéséből származó bevétel az államháztartás központi alrendszerének bevételét képezi, amelyet a kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell beszedni. Az illetékes szerv pénzügyi vezetőjét a jogerős határozat rendelkező részének, illetve a részletfizetést vagy halasztott befizetést engedélyező határozatának megküldésével kell tájékoztatni, amely alapján az illetékes pénzügyi szerv vezetője a pénzbírságból eredő követelést nyilvántartásba veszi."

3. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

4. § A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 97. § (4) bekezdés b) pontjában az "az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló együttes rendelet" szövegrész helyébe az "a szolgálati lőfegyver ideiglenes bevonásának szabályaira vonatkozó miniszteri rendeleti szabályozás" szöveg lép.

4. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

5. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet 34. § (2) bekezdés a) pontjában a "pszichikailag" szövegrész helyébe a "pszichológiailag" szöveg lép.

5. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

6. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a) 18. melléklet 2. pontjában a "IV, III, II, I, S" szövegrész helyébe az "alkalmasságvizsgálati kategória" szöveg,

b) 18. melléklet 5. pontjában az "alkalmassági vizsgálatok" szövegrész helyébe az "alkalmasságvizsgálatok" szöveg

lép.

6. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosítása

8. § A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17. § (3) bekezdés f) pontjában a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg lép.

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

9. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 111. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a Hszt. 237. § (1a) bekezdése és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 129. § (1) bekezdés b) pontja alapján a kártérítési felelősség megállapítására az Országgyűlés elnöke jogosult, akkor e rendeletnek az Országgyűlési Őrség parancsnokára vonatkozó rendelkezéseit az Országgyűlés elnökének eljárására megfelelően kell alkalmazni, azzal, hogy a Hszt. 329. § (1) bekezdése és az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 129. § (2) bekezdése alapján az Országgyűlés Hivatala e rendelet eljárási szabályait megfelelően alkalmazva működik közre a kártérítési eljárásban."

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

10. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés idejére 50%-os mértékű hivatásos pótlékra jogosult."

11. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jubileumi jutalmat

a) a Hszt. 59. § (3) vagy (6) bekezdése szerinti, a rendelkezési állomány idejére megállapított illetmény helyett a rendelkezési állományba helyezés előtti utolsó illetmény,

b) a Hszt. 165. §-a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetmény

alapulvételével kell megállapítani."

(2) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 13. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A jubileumi jutalmat a hivatásos állomány Hszt. 150. §-a alapján illetmény nélküli szabadságon lévő tagjának az utolsó szolgálati beosztás szerint számított illetmény alapulvételével kell megállapítani."

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 1. § c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában igényjogosult:)

"cc) a rá vonatkozó mértékben a nyugállományba helyezett személy, illetve a rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosult személy, valamint"

(feltéve minden esetben, hogy rendelkezik az e rendeletben meghatározott támogatás jogosultsági feltételeivel;)

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"d) nyugállományba helyezett: az a személy, akinek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervvel vagy annak jogelődjével fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya nyugállományba helyezéssel vagy az öregségi, rokkantsági nyugdíjjogosultságra, rokkantsági ellátásra való jogosultságra tekintettel szűnt meg - az ellátásra való jogosultság időtartamára -, ideértve azokat is, akiknek nyugdíja a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetésről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátássá vagy szolgálati járandósággá alakult át; továbbá az a személy, akit az elmúlt rendszerben politikai okból bocsátottak el a Belügyminisztérium valamely szervétől és rehabilitálására a vonatkozó rendelkezés szerint sor került;"

13. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A nyugállományba helyezettet, valamint a rendvédelmi szerv hivatásos vagy rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományába nem tartozó rendvédelmi egészségkárosodási ellátásban részesülő személyt a szociális és kegyeleti ellátás keretében a belügyi szerv

a) a 7. § szabályainak alkalmazásával szociális segélyben,

b) a 10. § szabályának alkalmazásával temetési segélyben

részesítheti."

14. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos és közalkalmazotti állománya részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról szóló 6/2013. (III. 27.) BM rendelet 10. § (2) bekezdésében az "igényjogosult hozzátartozójának" szövegrész helyébe az "az elhunyt igényjogosultnak a" szöveg lép.

10. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

15. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet 9. § (5) bekezdésében a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg lép.

11. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

16. § A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

17. § Hatályát veszti a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "A) Belügyminisztérium hivatali szervezete" rész 1.25. pontja.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

18. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálatképes állapota megállapítása érdekében a befolyásoltság kiszűrése céljából elvégezhető vizsgálatok köréről és a vizsgálat végrehajtásának szabályairól szóló 22/2015. (VI. 15.) BM rendelet 6. § (4) bekezdésében a "levételét az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet 2. § c) pontja szerinti alapellátó" szövegrész helyébe a "levételét a hivatásos állomány egészségi alkalmasságvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazó szabályozás szerinti rendvédelmi alapellátó" szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

19. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Belügyminisztériumba tiszti vagy tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezényelt esetében a Hszt. 114. § (3) bekezdés a) pontja és a Hszt. 5., illetve 6. melléklete alkalmazásával kell a szolgálati beosztásokat besorolni."

20. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(3) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(4) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

21. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 4. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,

b) 4/A. melléklet I. alcímében foglalt táblázat D:3, D:4 és E:5 mezője,

c) 5. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,

d) 6. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 és D:4 mezője,

e) 7. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora.

14. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

22. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 50. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerinti]

"b) egészségi állapot alapján történő felmentésre a hivatásos állomány megváltozott egészségi állapotú tagjának alkalmasságát vizsgáló felülvizsgálati bizottság határozata alapján kerülhet sor,"

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 50. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[A Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontja szerinti]

"c) pszichológiai állapot alapján történő felmentésére a pszichológiai háromfős bizottság döntése alapján kerülhet sor, vagy

d) fizikai állapot alapján történő felmentésére a fizikai háromfős bizottság döntése alapján kerülhet sor."

23. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 72. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a személyvédelmi feladatokat ellátó szolgálati beosztásokban a vezényléses szolgálati időrendszerben a napi szolgálatteljesítési idő - a Hszt. szerinti általános heti szolgálatteljesítési idő, illetve a készenléti jellegű szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztások esetében a heti legfeljebb negyvennyolcórás szolgálatteljesítési idő figyelembevételével - legalább négy óra és legfeljebb huszonnégy óra időtartamban határozható meg."

24. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés a) pontjában a "szakközépiskolát" szövegrész helyébe a "szakközépiskolát vagy rendészeti szakgimnáziumot" szöveg, az "elvégezte," szövegrész helyébe az "elvégezte, vagy rendvédelmi szakképző intézményben szerzett technikusi végzettséggel rendelkezik," szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés d) pontjában az "a moduláris képzési rendszerben a szakképzést" szövegrész helyébe az "a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését" szöveg,

d) 7. § (1) bekezdésében a "középfokú oktatási rendvédelmi intézményben" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szakképző intézményben" szöveg,

e) 7. § (2) bekezdésében a "középfokú oktatási rendvédelmi intézményben" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szakképző intézményben" szöveg,

f) 8. § (2) bekezdés a) pontjában a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg,

g) 14. § (2) bekezdés b) pontjában a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg,

h) 15. § (3) bekezdés a) pontjában a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg,

i) 37. § (4) bekezdésében a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg,

j) 73. § (2) bekezdésében az "eset szükségessé" szövegrész helyébe az "eset vagy személyvédelmi szolgálati feladat szükségessé" szöveg,

k) 1. mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a "pszichikai" szövegrész helyébe a "pszichológiai" szöveg

lép.

25. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet

a) 2. § 3. pontja,

b) 6. § (1) bekezdés c) pontja,

c) 6. § (1a) bekezdése,

d) 29. § (2) bekezdése.

15. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

26. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 7. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A hivatásos állománynak a Hszt. 77. § (1) bekezdés h) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett tagja a rendelkezési állományba helyezés idejére 50%-os mértékű hivatásos pótlékra jogosult."

27. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A jubileumi jutalmat

a) a Hszt. 59. § (3) vagy (6) bekezdése szerinti, a rendelkezési állomány idejére megállapított illetmény helyett a rendelkezési állományba helyezés előtti utolsó illetmény,

b) a Hszt. 165. §-a alapján csökkentett illetményben részesülőnek is a teljes illetmény

alapulvételével kell megállapítani."

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A jubileumi jutalmat a hivatásos állomány Hszt. 150. §-a alapján illetmény nélküli szabadságon lévő tagjának az utolsó szolgálati beosztás szerint számított illetmény alapulvételével kell megállapítani."

28. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

29. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 41. § (4) bekezdése.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosítása

30. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról szóló 20/2016. (VI. 9.) BM rendelet 4. § (3) bekezdés f) pontjában a "pszichikai" szövegrészek helyébe a "pszichológiai" szöveg lép.

17. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

31. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a kifogástalan életvitel ellenőrzése alá eső munkakörök:)

"k) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök, támogatások tekintetében javaslattevő, döntési vagy ellenőrzési feladatot ellátó munkakörök."

32. § A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 30. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A börtönlelkész e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe - kérelmére - az egyházi jogi személy által szervezett továbbképzés teljesítése beszámít."

18. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

33. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 76. § (2) bekezdésében az "A rendvédelmi szerv vezetője" szövegrész helyébe az "Az állományilletékes parancsnok" szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 13. alcím és a 3-6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) A 10. §, a 23. §, a 24. § f) pontja, a 26. § és a 17. alcím 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozásegészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 18. melléklet 4. pontja helyébe a következő pont lép:

"4. Hivatásos állomány alkalmasságvizsgálata

4.1. Elsőfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti egység megjelölésével)

4.1.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti alkalmasságvizsgálata, kivéve a szenior állományba jelentkezőket*; Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos állományban lévő személyek alkalmasságvizsgálata, típusonként megjelölve)

4.1.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése

4.1.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése

4.2. Másodfokú alkalmasságvizsgálatot végző szerv megjelölése (a vizsgálatot végző szervezeti egység megjelölésével)

4.2.1. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományba jelentkezők felvétel előtti alkalmasságvizsgálata, kivéve a szenior állományba jelentkezőket;* Szenior állományba jelentkezők alkalmasságvizsgálata; Hivatásos állományban lévő személyek alkalmassági vizsgálata, típusonként megjelölve)

4.2.2. Egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése

4.2.3. Pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése

4.3. Alkalmasságvizsgálat megnevezése (Hivatásos állományban lévő személyek alkalmassági vizsgálata, típusonként megjelölve)

4.3.1. Felülvizsgálati eljárásban végzett egészségi alkalmasságvizsgálat minősítése

4.3.2. Pszichológiai háromfős bizottsági eljárásban végzett pszichológiai alkalmasságvizsgálat minősítése"

2. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "A) Belügyminisztérium hivatali szervezete" rész 1.2. pontja helyébe a következő pont lép:

"1.2. a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár titkárságának valamennyi álláshelye vagy munkaköre"

2. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet "B) Rendvédelmi szervek" rész 1. pontja helyébe a következő pont lép:

"1. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv

1.1. az általános munkakörök közül

1.1.1. a védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör és a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.1.2. a rejtjelfelügyelet vezetője és valamennyi munkaköre

1.1.3. az országos informatikai rendszereket, adatbázisokat felügyelő és üzemeltető munkakör

1.1.4. az ügyeletvezetők és a főügyeletesek

1.1.5. a futár

1.1.6. a bűnügyi felderítő és az értékelő-elemző feladattal foglalkozó munkakör

1.1.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.2. az Országos Rendőr-főkapitányság munkakörei közül

1.2.1. a vezetői munkakört betöltő, valamint a helyettesítésére kijelölt munkakör

1.2.2. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör

1.2.3. az adatvédelmi és a minősített adatok védelmével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti elem valamennyi munkaköre

1.2.4. a Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Bűnügyi Osztálya, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály, a Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály Bűnügyi Adatkezelési és Alkalmazás-felügyeleti Osztálya valamennyi munkaköre

1.2.5. a Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály Dokumentációs Osztály valamennyi munkaköre, a FRONTEX nemzeti kapcsolattartási pontot működtető munkakör, az EU döntéshozatali mechanizmusában részvételre kijelölt rendőrségi szakértő, a munkavégzése során védelmi igazgatási feladatokat ellátó munkakör, az Ügyeleti Főosztály hivatásos munkakörei

1.2.6. az Ellenőrzési Szolgálat valamennyi munkaköre

1.3. a Készenléti Rendőrség munkakörei közül

1.3.1. az igazgatói, a főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői munkakör

1.3.2. a Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságon a Személyvédelmi Főosztály, az Objektumvédelmi Főosztály III. Őrségi Osztály Információs Hivatal Őrségi Alosztály, a Karmelita Őrségi Osztály és a Különleges Védelmi Osztály valamennyi munkaköre

1.3.3. a Különleges Szolgálatok Igazgatóságán a Bevetési Főosztály III. Bevetést Támogató Osztály valamennyi munkaköre

1.3.4. a Nemzeti Nyomozó Iroda valamennyi munkaköre

1.3.5. a Köztársasági Elnöki Őrség valamennyi munkaköre

1.3.6. a beszerzési, közbeszerzési és EU pályázati eljárásban részt vevő munkakör

1.3.7. a leltározási feladatokat ellátó munkakör

1.4. a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkakörei közül

1.4.1. a Bűnügyi Igazgatóság CCTV és Készenléti Alosztálya valamennyi munkaköre

1.4.2. valamennyi vezetői munkakör és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkakör

1.4.3. a Légiközlekedés-védelmi Osztály hivatásos szolgálati jogviszonyban betölthető szolgálati beosztásai

1.5. a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ valamennyi munkaköre

1.6. a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ munkakörei közül a vezetői munkakörök, valamint a helyettesítésükre kijelölt munkakörök

1.7. a Nemzetközi Oktatási Központ munkakörei közül

1.7.1. az igazgató és az igazgatóhelyettes

1.7.2. az ILEA Magyar Titkárság, a KERA Magyar Nemzeti Iroda, a CEPOL Magyar Nemzeti Iroda osztályvezetői

1.8. az egyéb rendőrségi munkakörök közül

1.8.1. a megyei rendőr-főkapitányság valamennyi vezetői munkaköre és a vezetői munkakört betöltő helyettesítésére kijelölt munkaköre

1.8.2. a Budapesti Rendőr-főkapitányság főosztályvezetői és az azzal azonos jogállású beosztást betöltők, valamint a helyettesítésükkel megbízott vezetői beosztást betöltők munkaköre

1.8.3. a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály, a Felderítő Főosztály, az Értékelő Osztály, a Bűnügyi Bevetési Osztály valamennyi munkaköre, a Bűnügyi Technikai Osztály hivatásos munkakörei, a Bűnügyi Koordinációs Osztály vezetője és helyettese, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság Hivatala Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály vezetője

1.8.4. a rendőrkapitányságokon és határrendészeti kirendeltségeken a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti osztályok vezetőinek kivételével a vezetői munkakör, valamint a helyettesítésükkel megbízott munkakör"

3. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat]
10a.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó100100

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében foglalt táblázat a következő 31a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat]
31a.Bhatárrendész100
125**

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében foglalt táblázat D:55 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)
(55.)100
125**
200****
225*

4. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében foglalt táblázat D:59 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)
(59.)100
125**
200****
225*

5. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet III. alcímében foglalt táblázat D:67 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)
(67.)100
125**
200****
225*

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet IV. alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:3-C:8 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C)
(3.150
175*
300**
450***
4.150
175*
300**
450***
5.150
175*
300**
450***
6.150
175*
300**
450***
600****
7.150
8.)150
175*
300**
450***
600****

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet IV. alcím 3. pontjában foglalt táblázat C:2a és C:3 mezője helyébe a következő mezők lépnek:

(C)
(2a.150
175*
300**
450***
600****
3.)150
175*
300**
450***
600****

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat]
7a.középvezetőfőosztályvezető 2főosztályvezető (TŰSZ)500

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:16 mezője helyébe a következő mező lép:

(D)
(16.)200*
650

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 1. pontja a táblázatot követően a következő a) ponttal egészül ki:

"a) 200*: a Légirendészeti Szolgálat nem fedélzeti szolgálattevő szolgálatvezető-helyettes szolgálati beosztásban a hivatásos pótlék mértéke 200%."

11. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VI. alcím 3. pontjában foglalt táblázat C:35 mezője helyébe a következő mező lép:

(C)
(35.)150**
200

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet VII. alcím 2. pontjában foglalt táblázat E:9 mezője helyébe a következő mező lép:

(E)
(9.)100

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet

a) I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében az "ellenőrzési" szövegrész helyébe az "ellenőrzési, kommunikációs" szöveg,

b) II. alcímében foglalt táblázat D:27 mezőjében a "125***" szövegrész helyébe a "125**" szöveg,

c) III. alcímében foglalt táblázat D:14, D:20, D:22, D:24 és D:32 mezőjében a "125*" szövegrész helyébe a "125**" szöveg,

d) III. alcímében foglalt táblázat D:16, D:20 és D:26 mezőjében a "200***" szövegrész helyébe a "200****" szöveg,

e) III. alcímében a

"200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%."

szövegrész helyébe a

"200****: A közterületi támogató feladatok ellátására létrehozott szervezet - MEKTA - közterületi támogató feladatokat közvetlenül ellátó állománya, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti Osztály Légitolonc Alosztály szakfeladatot közvetlenül ellátó állománya, valamint a hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében a hivatásos pótlék mértéke 200%.

225*: A hivatásos állomány közúti határátkelőhelyen útlevélkezelői vagy a határátkelőhely forgalmának ellenőrzésével kapcsolatos feladatot ténylegesen ellátó tagja esetében, ha szolgálati állat kiképzésében részt vesz, azzal folyamatosan foglalkozik, arról gondoskodik, valamint azzal szolgálati tevékenységet ellát, a hivatásos pótlék mértéke 225%."

szöveg,

f) IV. alcímében a

"450*** speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%." szövegrész helyébe a

"450***: speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 450%.

600****: a kilétét, rendőri jelleget tartósan leplező, speciális műveleti feladatot ténylegesen ellátó állomány esetében a hivatásos pótlék mértéke 600%."

szöveg,

g) VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:5 mezőjében a "KR KIG" szövegrész helyébe a "KR KIG, KR SZOVIG" szöveg,

h) VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat C:15 mezőjében a "TŰSZ" szövegrész helyébe a "TŰSZ, KR KEŐ FO" szöveg,

i) VI. alcímében a "Rendészeti Igazgatóság bevetési főosztályainak támogató alegységeinél szolgálatot teljesítő" szövegrész helyébe a "Rendészeti Igazgatóság, valamint a határrendészeti igazgatóságok bevetési főosztályainak támogató alegységeinél támogató szolgálati feladatot teljesítő" szöveg, a "Megelőző- és Tanúvédelmi Osztály" szövegrész helyébe a "Különleges Védelmi Osztály" szöveg

lép.

14. Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklet

a) I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3-D:5, E:6 és E:6a mezője,

b) VI. alcím 1. pontjában foglalt táblázat D:3 mezője,

c) VI. alcímében az "- a IV. Őrségi Osztály állománya kivételével -" szövegrész.

4. melléklet a20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 3. melléklet I. és II. alcíme helyébe a következő alcímek lépnek:

"I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriaszolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetője (tábornok)
főigazgató
4.kiemelt vezetőközponti szerv
vezetőjének
helyettese (tábornok)
főigazgató-helyettes
5.kiemelt vezetőterületi szerv
vezetője*
igazgató300300
6.középvezetőszakirányító 1igazgatóhelyettes hivatalvezető300300
7.középvezetőszakirányító 2főosztályvezető300300
8.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó300300
9.középvezetőfőosztályvezető 1önálló osztályvezető (főigazgató
közvetlen irányítása alatt)
300300
10.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezető-helyettes450
11.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 1
főosztályvezetőt helyettesítő
osztályvezető
450350
12.beosztott vezetőfőosztályvezető-
helyettes 2
osztályvezető450350
13.beosztott vezetőosztályvezető 1tanácsadó500400
14.beosztott vezetőosztályvezető 2osztályvezető-helyettes (kiemelt)500350
15.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető
(osztályvezető-helyettes kiemelt)
500
16.beosztott vezetőosztályvezető 2kirendeltségvezető (kiemelt)500

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások

ABCD
1.besorolási
kategória
szolgálati beosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat
3.Dosztályvezető-helyettes550400
4.Dkirendeltségvezető (osztályvezető-helyettes)550
5.Dalosztályvezető500350
6.Dkirendeltségvezető500
7.Dkiemelt főreferens450300
8.Ckiemelt főelőadó450300

"

5. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet I. alcím 1. pontjában foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:

[ABCDE
1.vezetői
kategória
besorolási kategóriabeosztáshivatásos pótlék mértéke (%)
2.alapfeladatnem alap-
feladat]
7a.középvezetőfőosztályvezető 1főtanácsadó
(országos parancsnoki biztos)
100

6. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 11. melléklet I. alcím 2. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Készenléti jellegű szolgálati beosztások)

"h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét szolgálati beosztása, továbbá Közrendvédelmi Osztályának, Határrendészeti Osztályának és Utasbiztonsági Osztályának szolgálati beosztásai,"

7. melléklet a 20/2021. (VII. 14.) BM rendelethez

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1. melléklet II. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"II. A terrorizmust elhárító szervnél

A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) szakterület valamennyi szolgálati beosztása."

Tartalomjegyzék