Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 6. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím, valamint a 3. melléklet tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben -,

a 8. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. alcím tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a 10. alcím, valamint a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 11. alcím, valamint az 5. és 6. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

a 12. alcím, valamint a 7. és 8. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet

a) 4. § (1)-(5) bekezdése,

b) 5. § (1) bekezdése.

2. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

2. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet [a továbbiakban: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

3. § A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában

a) az "a kormányhivatal" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg,

b) az "a kormányhivatalnak" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvosnak" szöveg,

c) az "az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól szóló 2/2010. (I. 26.) EüM rendelet" szövegrész helyébe az "az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló miniszteri rendelet" szöveg

lép.

4. A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása

4. § A betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a) 2. § c) pontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe az "az egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg,

b) 2/A. §-ában az "a járási hivatal" szövegrész helyébe az "az országos tisztifőorvos" szöveg,

c) 2/A. §-ában az "A járási hivatal" szövegrész helyébe az "Az országos tisztifőorvos" szöveg,

d) 4/A. §-ában a "valamint a járási hivatalt" szövegrész helyébe az "és a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervet" szöveg,

e) 1. számú melléklet II. Tárgyi feltételek II/B. pont 4. alpontjában az "a járási hivatal" szövegrészek helyébe az "az egészségügyi államigazgatási szerv" szöveg,

f) 5. számú melléklet utolsó sorában a "valamint a járási hivatal" szövegrész helyébe az "és az országos tisztifőorvos" szöveg

lép.

5. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

5. § (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 7. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezhet)

"d) a fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság;"

(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

6. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet módosítása

6. § Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról szóló 8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet 2. § (3) bekezdésében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához" szövegrész helyébe az "az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg lép.

7. A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet módosítása

7. § (1) A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet [a továbbiakban: 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet] 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az anyatej-helyettesítő tápszerek, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében

a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,

b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.

(2) Szükség esetén az anyatej-helyettesítő tápszerekről, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerekről és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy élelmiszerekről az OGYÉI további információkat, valamint az adott élelmiszernek a termékkategóriára vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét igazoló tudományos adatokat kérhet a gyártótól vagy az importőrtől. Ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás."

(2) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Az anyatej-helyettesítő tápszerek, fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő tápszerek, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerek, és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek hatékony hatósági ellenőrzése érdekében

a) a termék első magyarországi forgalomba hozatalakor a gyártó vagy az importőr legkésőbb a termék forgalomba hozatalával egyidejűleg köteles azt bejelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (a továbbiakban: OGYÉI) a 4. számú melléklet szerinti adatok közlésével és a termék címkéjének megküldésével,

b) ha a termék az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) már forgalomban van, a gyártónak vagy importőrnek az első bejelentéskor megadott információkat magyar vagy angol nyelven kell benyújtania az OGYÉI-hez, és meg kell neveznie azt az intézményt, amelyhez az első bejelentést tették.

(2) Szükség esetén az anyatej-helyettesítő tápszerekről, fehérjehidrolizátumokból előállított anyatej-kiegészítő tápszerekről, a 2016/127/EU rendelet II. mellékletében felsoroltakon kívül más anyagokat is tartalmazó anyatej-kiegészítő tápszerekről és a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről vagy élelmiszerekről az OGYÉI további információkat, valamint az adott élelmiszernek a termékkategóriára vonatkozó követelményeknek való megfelelőségét igazoló tudományos adatokat kérhet a gyártótól vagy az importőrtől. Ha a bizonyítékok könnyen hozzáférhető közleményben találhatók, elegendő a közleményre való hivatkozás."

(3) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10-12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"10. § (1) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését népegészségügyi feladatkörben

a) az 1. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti különleges élelmiszerek tekintetében a megyei kormányhivatalok járási hivatalai, illetve

b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti különleges élelmiszerek tekintetében az OGYÉI

végzik.

(2) A különleges élelmiszerek hatósági ellenőrzését élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörükben eljárva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) és a megyei kormányhivatalok járási hivatalai végzik.

(3) Az előírások betartásának ellenőrzése érdekében vagy azok megsértése, illetve egészségi ártalom lehetőségének gyanúja esetén a táplálkozási jellemzők laboratóriumi vizsgálatát az OGYÉI, egyéb jogszabályban meghatározott esetben a NÉBIH által kijelölt laboratóriumok végzik.

(4) Ha a termék meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem felelését az azt foglalkozása során felhasználó személy, az előállító vagy a forgalmazó észleli, erről a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles értesíteni az OGYÉI-t.

(5) Az OGYÉI a (4) bekezdés szerinti bejelentést soron kívül kivizsgálja, és annak eredményéről tájékoztatja az országos tisztifőorvost, valamint - ha a vizsgálat során élelmiszer-biztonsági kockázatra utaló adat merül fel -az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal járási hivatalát és a NÉBIH-et is.

11. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve az OGYÉI - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg az 1. § (2) bekezdésében foglaltaknak, vagy veszélyezteti az emberi egészséget.

(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró NÉBIH és a megyei kormányhivatalok járási hivatala - az arra okot adó körülmény elhárításának igazolásáig - ideiglenesen felfüggeszti a termék forgalmazását, ha a különleges élelmiszer nem felel meg a vonatkozó élelmiszer-biztonsági és minőségi követelményeknek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéséről a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve az OGYÉI haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost, valamint a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

(4) A (2) bekezdés szerinti szerv intézkedéséről haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost és az OGYÉI-t, valamint a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat.

12. § (1) A 10. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a megyei kormányhivatal járási hivatala, illetve az OGYÉI ideiglenesen felfüggesztheti vagy megtilthatja a jogszabályban szabályozott, az abban foglalt előírásoknak megfelelő különleges élelmiszer forgalmazását, amennyiben új információ eredményeként vagy a meglévő információk újraértékelése alapján megállapítást nyer, hogy az veszélyezteti a fogyasztó egészségét.

(2) Az eljáró szerv az (1) bekezdés szerinti intézkedésről haladéktalanul értesíti az országos tisztifőorvost, valamint a NÉBIH-et, közölve az intézkedés okát. A NÉBIH szükség esetén értesíti a Bizottságot és a tagállamokat."

(4) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ez a rendelet

a) a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerekről, továbbá a 92/52/EGK tanácsi irányelv, a 96/8/EK, az 1999/21/EK, a 2006/125/EK és a 2006/141/EK bizottsági irányelv, a 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 41/2009/EK és a 953/2009/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

(5) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 14. § (4) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"d) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 20-i (EU) 2021/572 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet"

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

(6) A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet módosítása

8. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet 8/D. § (4) bekezdésében a "kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét" szövegrész helyébe a "népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

9. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

9. § Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Vándortábor esetén, ha az útvonal több járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) illetékességét érinti, a vándortábort a kiindulási pont szerint illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) kell bejelenteni.

(3) Az e rendeletben foglalt előírások betartását az (1) bekezdés szerinti táborozás esetén a járási hivatal, a (2) bekezdés szerinti táborozás esetén a kormányhivatal ellenőrzi."

10. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

10. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet [a továbbiakban: 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet] 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. §-ában az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, valamint" szövegrész helyébe az "az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél, az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, valamint" szöveg lép.

11. Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet módosítása

11. § (1) Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet [a továbbiakban: 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet] "Egészségügyi szakértői engedély" alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Egészségügyi szakértői tevékenység bejelentése

1. § A szakértői tevékenységre jogosító, a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételről szóló igazolás az egészségügy területén az 1. mellékletben felsorolt szakterületekre adható ki. A nyilvántartásba vételről szóló igazolást a népegészségügyi feladatkörben eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala adja ki.

2. § Szakértői tevékenységre jogosító igazolást az a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő és kiemelkedő szakismerettel rendelkező személy kaphat, aki

a) egyetemi (főiskolai) végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal vagy

b) középiskolai (szakközépiskolai, technikumi) végzettséggel és legalább 10 éves gyakorlattal

rendelkezik azon a szakterületen, amelyben szakértőként kíván működni."

(2) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 8. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Aki az emberi erőforrások minisztere feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról szóló 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet hatálybalépésekor az egészségügy területén szakértői tevékenységre jogosító engedéllyel rendelkezik, a szakértői nyilvántartásból való törlésig végezhet szakértői tevékenységet."

(3) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) A 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 7. §-át megelőző alcím címében a "Bejelentéshez kötött szakértői tevékenység" szövegrész helyébe a "Bejelentéshez kötött egészségügyi szociális szakértői tevékenység" szöveg lép.

(6) Hatályát veszti a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet 8. § (2) bekezdése.

12. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

12. § (1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet [a továbbiakban: 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet] 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

13. Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet módosítása

13. § Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről szóló 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának elektronikus vagy egyéb úton megküldi a kockázatértékelést, valamint ezzel egyidejűleg bejelenti" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak mint munkavédelmi hatóságnak elektronikus vagy egyéb úton megküldi a kockázatértékelést, és ezzel egyidejűleg bejelenti" szöveg lép.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) és (5) bekezdése 2022. február 22-én lép hatályba.

15. § Ez a rendelet

a) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények, valamint a csecsemők és kisgyermekek táplálásával kapcsolatos információkra vonatkozó követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,

b) a 609/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekre vonatkozó különös összetételi és tájékoztatási követelmények tekintetében való kiegészítéséről szóló, 2015. szeptember 25-i (EU) 2016/128 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg,

c) az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes rendelkezései alkalmazásának kezdőnapja tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. január 20-i (EU) 2021/572 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg, és

d) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Kásler Miklós s. k.,

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

1. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "11055" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(KódIndexTevékenység megnevezésePont)
11055Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása
a megváltozott munkaképességű személyek esetén
4965

2. Hatályát veszti a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú melléklet "A járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódjai" megjelölésű rész "11056" megjelölésű sora.

2.melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

1. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat "tüdőfibrózist okozó porok" sorában az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági és munkaügyi hatósági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala" szövegrész helyébe az "az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal mint munkavédelmi hatóság" szöveg lép.

2. Hatályát veszti a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat "tüdőfibrózist okozó porok" sorában a " , valamint a pécsi Megyei Tüdőgyógyintézetben" szövegrész.

3.melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

A 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú mellékletében az "Adatlap anyatej-helyettesítő tápszer és speciális gyógyászati célra szánt tápszer vagy élelmiszer bejelentéséhez" szövegrész helyébe az "Adatlap tápszer vagy speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer bejelentéséhez" szöveg lép.

4.melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

Az 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a sorral egészül ki:

(AB
1IntézetSzámlaszám)
4aOrszágos Kórházi Főigazgatóság10032000-00362241-00000000

5. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

"1. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Az egészségügyi szakértői tevékenység szakterületei

1. EBM alapú orvosi és szakdolgozói továbbképzések szervezése

2. Egészségbiztosítás

3. Egészségfejlesztés

4. Egészségügyi ellátásszervezés

5. Egészségügyi igénybevételi és pénzügyi adatelemzés

6. Egészségügyi intézmények pénzügyi ellenőrzése

7. Egészségügyi igazgatás

8. Egészségügyi jog

9. Egészségügyi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

10. Egészségügyi közgazdaságtan, technológia elemzés

11. Egészségügyi munka- és ügyvitelszervezés

12. Egészségügyi szakdolgozók szakképzése és továbbképzése

13. Egészségügyi szolgáltatók működtetése

14. Egészségügyi vezetői információs rendszerek

15. Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy

16. Építési-egészségügyi és üzemi egészségügyi tevékenység

17. Farmakológiai-toxikológia

18. Fertőtlenítés, valamint az erre használatos anyagok, gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

19. Fogászati ellátást szolgáló fogtechnikai eszközök

20. Foglalkozás-egészségügy

21. Gyógyászati segédeszközök

22. Gyógyszer analitika

23. Gyógyszerek preklinikai, klinikai dokumentációjának értékelése

24. Gyógyszerellátás

25. Gyógyszerellenőrzés

25.1. kémiai (fizikai-kémiai),

25.2. biológiai,

25.3. mikrobiológiai,

25.4. farmakognózia szakágban

26. Gyógyszertechnológia

27. Hulladékminősítés, higiénés talajvizsgálat

28. Iskolaberendezés és felszerelés egészségügyi követelményei

29. Kémiai biztonság

30. Klinikai vizsgálati protokollok orvosbiológiai dokumentációjának értékelése

31. Kórházhigiéné, infekciókontroll tevékenység

32. Kórházi-klinikai gyógyszerészet

33. Környezet-egészségügy

34. Közegészségügyi-járványügyi mikrobiológia

35. Levegőszennyeződés, zajártalom, a települések védelme

36. Lézersugárzás elleni védelem

37. Megelőző orvostan

38. Méregtartalmú (mérgező) növények okozta egészségkárosodások megelőzése és diagnosztizálása

39. Munkaegészségtan

40. Munkaegészségügyi szaktevékenység

41. Munkahelyi fény- és megvilágításmérés

42. Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata

43. Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem

44. Munkahigiéné

45. Nem-ionizáló sugárzás és a sugárzás elleni védelem

46. Népegészségügy

47. Ortopéd technikai ellátást szolgáló gyógyászati segédeszközök

48. Orvosi entomológia

49. Orvosi fizika

49.1. a sugárterápiában,

49.2. a nukleáris medicinában,

49.3. a radiológiai diagnosztikában

50. Orvosi mikrobiológia

51. Orvosi virológia

52. Pályaalkalmasság orvosi követelményei

53. Peszticidek egészségügyi vonatkozásai

54. Prevenció, közösségi egészségfejlesztés, egészségkommunikáció

55. Projektmenedzsment

56. Radioaktív anyagok csomagolása és szállítása

57. Radiofarmakonok

57.1. gyártástechnológiája,

57.2. farmakológiája,

57.3. toxikológiája,

57.4. ellenőrzése

58. Repülőorvostan

59. Rovar- és rágcsálóirtás

60. Sürgősségi ellátás

61. Sterilizálás, valamint az erre használatos gépek és eszközök vizsgálata és ellenőrzése

62. Természetes gyógytényezők

63. Toxikomorphológia

64. Üzemorvostan

65. Vízellátás, szennyvíztisztítás, ipari vízgazdálkodás

66. Zajártalom (zajmérés zajexpozíció meghatározása)"

6. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

"3. melléklet a 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelethez

Az egészségügyi szociális szakértői tevékenység szakterületei

Egészségügyi szociális intézményi gép-műszerfelszerelés

Egészségügyi szociális intézményi konyhaüzem és technológia

Egészségügyi szociális intézményi költségvetés, számvitel, elszámolás és gazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi mosoda és textilgazdálkodás

Egészségügyi szociális intézményi munka- és ügyvitelszervezés

Egészségügyi szociális intézményi szakági technológiai gépészet

Egészségügyi szociális intézményi technológiai épületgépészet"

7. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

1. A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "11055" megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

(OENO kódCsEgészségügyi eljárás01020304050607080910111213
11055Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása
a megváltozott munkaképességű személyek esetén
14161819222426282931323334383940464850515455565960160465A278037600OENO kód2)
X11055

2. Hatályát veszti a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 2. melléklet I. pontjában foglalt táblázat "11056" megjelölésű sora.

8. melléklet a 21/2021. (VI. 8.) EMMI rendelethez

1. A 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklet "11055" megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

"11055 Bizottság komplex szakvéleményének kialakítása és kiadása a megváltozott munkaképességű személyek esetén

Legalább két orvos, egy foglalkozási rehabilitációs és egy szociális szakértő által végzett szakértői tevékenység a megváltozott munkaképességű személy össz-szervezeti egészségkárosodásának, egészségi állapotának, foglalkoztathatóságának, szociális helyzetének és szükségleteinek megállapítása céljából.

Kizárva: 11064"

2. Hatályát veszti a 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 3. melléklet

a) "11056" megjelölésű része,

b) "11063" és "11064" megjelölésű részében a "11056;" szövegrész.

Tartalomjegyzék