309/2022. (VIII. 11.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 1.2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az 5. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. pontjában és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. § (1) bekezdésében és a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím, a 16. alcím és a 17. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1., 2. és 5. pontjában, (4) bekezdés 1. pontjában, valamint (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízottjára" szövegrész helyébe a "főispánjára" szöveg lép.

2. Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az "Életmentő Emlékérem" adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (1)-(3) bekezdésében, 7. § (1) és (3) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízottat" szövegrész helyébe a "főispánt" szöveg

lép.

3. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § (2a) és (3b) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

4. A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

5. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

5. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdésében, 27. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

6. A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet módosítása

6. § A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg, a "kormánymegbízottat" szövegrész helyébe a "főispánt" szöveg lép.

7. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

7. § A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontjában a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

8. Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

a) 3. §-ában, 4. § (5) bekezdésében, 8. § (9) bekezdésében, 2. mellékletében foglalt táblázat A:10 mezőjében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg,

b) 10. § (3) és (4) bekezdésében a "kormánymegbízottat" szövegrész helyébe a "főispánt" szöveg

lép.

9. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. § A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés e) pontjában a "kormánymegbízottnak" szövegrész helyébe a "főispánnak" szöveg lép.

10. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

10. § A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés c) pontjában a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

11. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

11. § A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a "kormánymegbízottat" szövegrész helyébe a "főispánt" szöveg,

b) 5. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg

lép.

12. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet] 29. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A tranzitengedéllyel rendelkező vállalkozás köteles a szállítmánynak Magyarország határára történő megérkezését megelőzően tájékoztatni a Hatóságot, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságot a tranzitengedély számának, az érkező áruk megnevezésének és mennyiségének, a Magyarországra történő be- és a Magyarországról történő kilépés helyének és várható időpontjának, a szállítójárművek forgalmi rendszámának, illetve a magyarországi útvonalnak a megadásával."

(2) A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Hatóság által az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/D. §-a, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke]

"a) a 11. §, a 28. §, a 29. § (3)-(5) bekezdése, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén ötezertől ötvenezer forintig,

b) a 22. § (4) bekezdése, a 29. § (6) és (7) bekezdése szerinti kötelezettség, a Httv. 4/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség, valamint a Httv. 4/A. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettség megsértése esetén százezertől egymillió forintig,"

terjedhet.]

13. Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

13. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "kormánymegbízottakat" szövegrész helyébe a "főispánokat" szöveg,

b) 2. §-ában a "kormánymegbízottként" szövegrész helyébe a "főispánként" szöveg,

c) 2. melléklet címében a "kormánymegbízottak" szövegrész helyébe a "főispánok" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:10, C:12-C:31, C:33-C:100 és C:102-C:104 mezőjében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg

lép.

14. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

14. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) és (3) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg lép.

15. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

15. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (4), (7) és (8) bekezdésében, 30. § (3) bekezdésében, 22. alcím címében, 32. §-ában, 33. § (1), (2), (6) és (7) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § c) és d) pontjában, 37. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 60. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 6. pont 6.4. alpontjában a "kormánymegbízottja" szövegrész helyébe a "főispánja" szöveg,

c) 6. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízottnak" szövegrész helyébe a "főispánnak" szöveg,

d) 10. § (3) bekezdésében, 33. § (3), (4), (8) és (9) bekezdésében a "kormánymegbízottat" szövegrész helyébe a "főispánt" szöveg,

e) 10. § (5) bekezdésében, 33. § (5) bekezdésében a "kormánymegbízott" szövegrészek helyébe a "főispán" szöveg

lép.

16. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "kormánymegbízottakat" szövegrész helyébe a "főispánokat" szöveg,

b) 2. §-ában a "kormánymegbízottként" szövegrész helyébe a "főispánként" szöveg,

c) 2. melléklet címében a "kormánymegbízottak" szövegrész helyébe a "főispánok" szöveg,

d) 2. mellékletében foglalt táblázat C:1-C:20 és C:22-C:91 mezőjében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg

lép.

17. A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

17. § A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet

a) 2. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízottakat" szövegrész helyébe a "főispánokat" szöveg,

b) 2. § (3) bekezdésében a "kormánymegbízottként" szövegrész helyébe a "főispánként" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt táblázat E:1-E:7 mezőjében a "kormánymegbízott" szövegrész helyébe a "főispán" szöveg

lép.

18. A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

18. § A politikai szolgálati jogviszonyt és a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 185/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában a "kormánymegbízotti" szövegrész helyébe a "főispáni" szöveg lép.

19. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. alcím 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék