2022. évi XLVIII. törvény

a területi közigazgatás működésével, az ingatlan-nyilvántartással és a területfejlesztéssel összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. §[2]

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

2. §[3]

3. §[4]

4. § A Kvt.

a)[5]

b)[6]

3. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

5. §[7]

6. §[8]

7. §[9]

4. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

8. §[10]

9. §[11]

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

10. §[12]

6. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

11. §[13]

12. §[14]

13. §[15]

7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

14. §[16]

8. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

15. §[17]

16. §[18]

17. §[19]

9. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

18. §[20]

10. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

19. §[21]

20. §[22]

11. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

21. §[23]

12. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

22. §[24]

13. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

23. §[25]

24. §[26]

25. §[27]

26. §[28]

27. §[29]

28. §[30]

29. §[31]

30. §[32]

31. §[33]

14. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

32. §[34]

33. §[35]

15. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

34. §[36]

35. § (1)[37]

(2)[38]

(3)[39]

(4)[40]

36. §[41]

37. §[42]

38. §[43]

39. §[44]

40. §[45]

41. §[46]

42. §[47]

43. §[48]

44. § Hatályát veszti az Fttv.

a)[49]

b)[50]

c)[51]

16. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítása

45. §[52]

46. §[53]

47. §[54]

48. §[55]

49. §[56]

50. §[57]

17. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

51. §[58]

18. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

52. §[59]

53. §[60]

54. §[61]

55. §[62]

19. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény módosítása

56. §[63]

20. A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosítása

57. §[64]

21. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény módosítása

58. §[65]

22. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény módosítása

59. §[66]

23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosítása

60. §[67]

61. §[68]

24. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

62. §[69]

25. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény módosítása

63. §[70]

26. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

64. §[71]

27. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

65. §[72]

66. §[73]

67. §[74]

68. §[75]

69. §[76]

70. §[77]

71. §[78]

28. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

72. §[79]

73. §[80]

29. Az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló 2022. évi IV. törvény módosítása

74. §[81]

30. Az egyes törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel, valamint a kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról szóló 2022. évi VII. törvény módosítása

75. §[82]

31. A területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvény módosítása

76. §[83]

77. §[84]

78. §[85]

79. §[86]

80. §[87]

81. §[88]

32. Záró rendelkezések

82. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. alcím, a 2. § és a 3. §, a 4. § a) pontja, a 4-5. alcím, a 12. §, a 13. §, a 7. alcím, a 16. § és a 17. §, a 9-14. alcím, a 35. § (3) bekezdése, a 36-38. §, a 41. §, a 16. alcím, a 17. alcím, a 19-21. alcím, a 24-26. alcím, a 76. §, a 77. §, a 80. § és a 81. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 78. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

(4) A 35. § (4) bekezdése, a 44. § a) pontja, a 18. alcím, a 65-68. §, a 70-71. § és a 73. § 2024. február 1-jén lép hatályba.

83. § A 14. alcím az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

84. § A 23. § és a 25. § a házassági és szülői felelősségi ügyekben a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Dr. Latorcai János s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2022. november 22-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[8] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[9] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[10] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[11] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[12] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[13] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[14] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[15] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[16] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[17] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[18] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[22] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[23] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[24] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[25] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[26] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[27] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[28] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[29] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[30] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[31] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[32] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[33] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[34] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[35] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[36] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[37] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[38] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[39] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[40] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[41] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[42] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[43] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[44] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[45] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[46] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[47] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[48] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[49] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[50] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[51] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[52] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[53] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[54] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[55] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[56] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[57] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[58] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[59] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[60] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[61] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[62] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[63] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[64] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[65] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[66] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[67] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[68] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[69] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[70] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[71] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[72] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[73] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[74] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[75] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[76] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[77] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[78] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[79] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[80] Később lép hatályba e törvény 82. § (4) bekezdése alapján. Hatályos 2024.02.01.

[81] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[82] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[83] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[84] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[85] Később lép hatályba e törvény 82. § (3) bekezdése alapján. Hatályos 2023.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[87] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[88] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére