31987L0354[1]

A Tanács irányelve (1987. június 25.) az ipari termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló egyes irányelveknek a tagállamokat jelző megkülönböztető számok és betűk vonatkozásában történő módosításáról

A Tanács irányelve

(1987. június 25.)

az ipari termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló egyes irányelveknek a tagállamokat jelző megkülönböztető számok és betűk vonatkozásában történő módosításáról

(87/354/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya a tagállamok jogszabályainak összehangolásáról szóló, az ipari termékek rövidítésére vonatkozó egyes irányelvek esetében a Görög Köztársaság számára a GR rövidítést rögzíti;

mivel annak érdekében, hogy Görögország megjelölésénél az ország nyelvével a kapcsolatot meg lehessen tartani, ehhez a tagállamhoz az EL rövidítést kell hozzárendelni; mivel az érintett irányelveket ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A mellékletben felsorolt irányelvek a melléklet rendelkezései szerint módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1987. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1987. június 25.

a Tanács nevében

az elnök

H.De Croo

[1] HL C 317., 1986.12.10., 5. o.

[2] A vélemény 1987. június 19-én hangzott el (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 150., 1987.6.9., 4. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A következő irányelvek az alábbiak szerint módosulnak:

1. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 211. o.) módosított, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1970.2.23., 16. o.):A II. mellékletben a 3.1.3. pontra vonatkozó lábjegyzetben a"GR: Görögország" szavak helyébe "EL: Görögország" szavak lépnek.A IV. mellékletben a típusjóváhagyást kiadó államot jelölő megkülönböztető betűre/betűkre vonatkozó lábjegyzetben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

2. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.) módosított, 1970. július 27-i 70/388/EGK tanácsi irányelv (HL L 176., 1970.8.10., 12. o.):Az I. melléklet 1.4.1. pontjában a zárójelben lévő szövegben a"GR Görögország esetében" szavakat az "EL Görögország esetében" szavak váltják fel.

3. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.) módosított, 1971. március 1-jei 71/127/EGK tanácsi irányelv (HL L 68., 1971.33.22., 1. o.):Az I. melléklet 2.6.2.1. pontjában a zárójelben lévő szövegben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

4. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.) módosított, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv (HL L 202., 1971.9.6., 1. o.):Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében, és a II. melléklet 3.1.1.1. (a) pontjának első francia bekezdésében a zárójelben lévő szövegben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

5. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.) módosított, 1974. szeptember 17-i 74/483/EGK tanácsi irányelv (HL L 266., 1974.10.2., 4. o.):Az I. mellékletben a 3.2.2.2. pontra vonatkozó lábjegyzetben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

6. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 212. o.) módosított, 1975. december 18-i 76/114/EGK tanácsi irányelv (HL L 24., 1976.1.30., 31. o.):Az I. melléklet 2.1.2. pontjában a zárójelben lévő szövegben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

7. a) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/757/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.):

III. melléklet 4.2. pontja;

b) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/758/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.):

III. melléklet 4.2. pontja;

c) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/759/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.):

III. melléklet 4.2. pontja;

d) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/760/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 85. o.):

I. melléklet 4.2. pontja;

e) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/761/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 96. o.):

VI. melléklet 4.2. pontja;

f) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/762/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 122. o.):

II. melléklet 4.2. pontja;

8. A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1976. július 27-i 76/767/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 153. o.):Az I. melléklet 3.1. pontjának első francia bekezdésében, és a II. melléklet 3.1.1.1.1. pontjának első francia bekezdésében a zárójelben lévő szövegben a"GR Görögország esetében" szavak helyébe "EL Görögország esetében" szavak lépnek.

9. a) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1977. június 28-i 77/536/EGK tanácsi irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 1. o):

VI. melléklet;

b) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1977. június 28-i 77/538/EGK tanácsi irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.):

II. melléklet 4.2. pontja;

c) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 213. o.) módosított, 1977. június 28-i 77/539/EGK tanácsi irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 72. o):

II. melléklet 4.2. pontja;

d) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1977. június 28-i 77/540/EGK tanácsi irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 83. o):

IV. melléklet 4.2. pontja;

e) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1977. június 28-i 77/541/EGK tanácsi irányelv (HL L 220., 1977.8.29., 95. o.):

III. melléklet 1.1.1. pontja;

f) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1978. július 25-i 78/764/EGK tanácsi irányelv (HL L 255., 1978.9.18., 1. o.):

II. melléklet 3.5.2.1. pontja;

g) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1978. október 16-i 78/932/EGK tanácsi irányelv (HL L 325., 1978.11.20., 1. o.):

VI. melléklet 1.1.1. pontja;

h) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1979. június 25-i 79/662/EGK tanácsi irányelv (HL L 170., 1979.7.17., 1. o.):

VI. melléklet;

i) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1984. szeptember 17-i 84/528/EGK tanácsi irányelv (HL L 300., 1984.11.19., 72. o.):

I. melléklet 3. pontja;

j) A legutóbb az 1985. évi csatlakozási okmánnyal (HL L 302., 1985.11.15., 214. o.) módosított, 1984. szeptember 17-i 84/530/EGK tanácsi irányelv (HL L 300., 1984.11.19., 95. o.):

I. melléklet 3. pontja;

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31987L0354 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31987L0354&locale=hu

Tartalomjegyzék