32004L0041[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/41/EK irányelve (2004. április 21.) az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/41/EK irányelve

(2004. április 21.)

az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről, valamint a 89/662/EGK és a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37., 95. cikkére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban eljárva [3],

mivel:

(1) Számos irányelv állapít meg állat-egészségügyi és közegészségügyi szabályokat az állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára.

(2) A következő jogszabályok tartalmaznak új szabályokat az irányelvekben található szabályok új formába öntésére és naprakésszé tételére:

- az élelmiszerhigiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4],

- az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [5],

- az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hivatalos ellenőrzése megszervezésének különös szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [6],

és

- az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EGK tanácsi irányelv [7].

(3) Ezért helyénvaló a korábbi irányelveket hatályon kívül helyezni. Mivel a 852/2004/EK rendelet rendelkezik az élelmiszer-higiéniáról szóló, 1993. június 14-i 93/43/EGK tanácsi irányelv [8] hatályon kívül helyezéséről, ezen irányelvnek kizárólag az állati eredetű termékekről szóló irányelveket kell hatályon kívül helyeznie.

(4) A 72/462/EGK tanácsi irányelv [9] követelményeit a továbbiakban csak az élőállatok behozatalára kell alkalmazni, mivel a 2002/99/EK irányelv új higiéniai szabályai hatálytalanítják annak a friss húsra és húsipari termékekre vonatkozó rendelkezéseit.

(5) Szükséges azonban egyes olyan átmeneti szabályokat előírni, amelyek az új jogi keretben a szükséges intézkedések meghozataláig maradnak hatályban.

(6) Az új formába öntés gyakorlatát a 89/662/EGK [10] és 92/118/EGK [11] tanácsi irányelvek és a 95/408/EK határozat [12] módosításának is figyelembe kell vennie.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a "releváns időpont" a 852/2004/EK, a 853/2003/EK és a 854/2003/EK határozat alkalmazásának napját jelenti.

2. cikk

A következő irányelvek a releváns időponttól számítva hatályukat vesztik:

1) A friss hús előállításának és forgalomba hozatalának egészségügyi feltételeiről szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv [13];

2) A friss baromfihús előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló 1971. február 15-i 71/118/EGK irányelv [14];

3) A friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról [15];

4) A harmadik országokból behozott friss sertéshús trichinella vizsgálatáról szóló, 1976. december 21-i 77/96/EGK tanácsi irányelv [16];

5) A húsipari termékek és egyes más állati eredetű termékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő egészségügyi problémákról szóló, 1976. február 21-i 77/99/EGK irányelv [17];

6) A húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1980. január 22-i 80/215/EGK tanácsi irányelv [18];

7) A tejtermelő gazdaságok általános higiéniai követelményeinek szabályozásáról szóló, 1989. május 26-i 89/362/EGK bizottsági irányelv [19];

8) A tojástermékek előállítását és forgalomba hozatalát érintő higiéniai és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1989. június 20-i 89/437/EGK tanácsi irányelv [20];

9) Az élő kéthéjú kagylók tenyésztésére és forgalomba hozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/492/EGK tanácsi irányelv [21];

10) A halászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló, 1991. július 22-i 91/493/EGK tanácsi irányelv [22];

11) A friss baromfihús Közösségen belüli kereskedelmének és harmadik országokból történő behozatalának állat-egészségügyi feltételeiről szóló, 1991. június 26-i 91/494/EGK tanácsi irányelv [23];

12) A nyúlhús és a tenyésztettvad-hús előállítását és forgalomba hozatalát érintő közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1990. november 27-i 91/495/EGK tanácsi irányelv [24];

13) A vadak elejtésével és a vadhús forgalomba hozatalával kapcsolatos közegészségügyi és állat-egészségügyi problémákról szóló, 1992. június 16-i 92/45/EGK tanácsi irányelv [25];

14) A nyerstej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/46/EGK irányelv [26];

15) A 91/493/EGK irányelv 3. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti egyes vízi járművek fedélzetén előállított halászati termékekre alkalmazandó higiéniai minimumszabályok megállapításáról szóló, 1992. június 16-i 92/48/EGK tanácsi irányelv [27];

és

16) A darált hús és a húskészítmények előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 1994. december 14-i 94/65/EK irányelv [28].

3. cikk

A 92/118/EGK irányelv a releváns időponttól kezdődő hatállyal a következőképpen módosul:

1) Az "I és II. melléklet"-re való minden hivatkozás helyébe az "I. melléklet"-re történő hivatkozás lép.

2) a 4. cikk (1) bekezdésében el kell hagyni "a II. mellékletben meghatározott, közegészségügyi szempontokra vonatkozó";

és

3) A II. mellékletet el kell hagyni.

4. cikk

(1) A releváns időponttól kezdődő hatállyal a 2. cikkben említett irányelvekre vagy a 92/118/EGK irányelv II. mellékletére történő hivatkozásokat a szövegkörnyezettől függően az alábbiakra történő hivatkozásként kell értelmezni:

a) 853/2004/EK rendelet

b) 854/2004/EK rendelet

vagy

c) a 2002/99/EK irányelv.

(2) A 852./2004/EK rendelet 4. cikkével összhangban álló mikrobiológiai kritériumok és hőmérsékletellenőrzési követelmények elfogadásáig a 92/118/EGK irányelv 2. cikkében, II. mellékletében vagy végrehajtási szabályaikban megállapított követelményeket kell alkalmazni.

(3) A 852/2004/EK,853/2004/EK, 854/2004/EK vagy a 2002/99/EK irányelv alapján szükséges rendelkezések elfogadásáig a következőket kell továbbra is megfelelően alkalmazni:

a) a 2. cikkben említett irányelvek alapján elfogadott végrehajtási rendelkezések;

b) a 92/118/EGK irányelv II. melléklete alapján elfogadott végrehajtási szabályok, a 94/371/EK határozat [29] kivételével;

c) a 72/462/EGK irányelv alapján elfogadott végrehajtási rendelkezések;

és

d) a harmadik országok és a harmadik országbeli létesítmények 95/408/EK határozattal összhangban felállított ideiglenes jegyzéke.

5. cikk

(1) 2005. január 1-jétől a 72/462/EGK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi szabályok a továbbiakban csak az élőállatok behozatalára vonatkoznak.

(2) A releváns időponttól kezdődő hatállyal a 72/462/EK irányelvet a továbbiakban csak az élőállatok behozatalára kell alkalmazni.

6. cikk

A 89/662/EGK irányelv a releváns időponttól kezdődő hatállyal a következőképpen módosul:

1. Hivatkozások:

1. a) az 1. cikkben az "A mellékletben felsorolt irányelvek hatálya alá tartozó állati eredetű termékek";

és

b) a 4. cikk (1) bekezdésében az "az A. mellékletben említett irányelvekkel összhangban előállított termékeket"

hivatkozás helyébe az "A mellékletben felsorolt jogszabályok hatálya alá tartozó állati eredetű termékeket" hivatkozás lép;

2. A. MELLÉKLET

I. FEJEZET

Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EGK tanácsi irányelv [1].

Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó különleges higiéniai szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. [2]

II. FEJEZET

A 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló 92/118/EGK irányelv [3].

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [4].

7. cikk

"9. cikk

Ezt a határozatot az emberi fogyasztásra szánt egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó élelmiszerhigiéniai és állat-egészségügyi feltételekről szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [30] 1. cikkében meghatározott releváns időpontig kell alkalmazni."

8. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a releváns időpontig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozások módját a tagállamok határozzák meg.

9. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 365. E, 2000.12.19., 132. o

[2] HL C 155., 2001.5.29., 39. o

[3] Az Európai Parlament 2003. június 3-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. október 27-i közös álláspontja (HL C 48. E, 2004.2.27., 1. o.) és az Európai Parlament 2004. március 30-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] Lásd e Hivatalos Lap 139. oldalát.

[5] Lásd e Hivatalos Lap 139. oldalát.

[6] Lásd e Hivatalos Lap 139. oldalát.

[7] HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

[8] HL L 175., 1993.7.19., 1. o.

[9] A szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanács irányelv (HL L 302., 1972.12.31., 28. o.) A legutóbb a 807/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

[10] A belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelv A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

[11] A 89/662/EGK irányelv, illetve a kórokozók tekintetében a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó termékek Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi és közegészségügyi követelmények megállapításáról szóló,1992. december 17-i 92/118/EGK tanácsi irányelv. A legutóbb a 2003/42/EK bizottsági határozattal (HL L 13., 2003.1.18., 24. o.) módosított irányelv.

[12] Az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló, 1995. június 22-i 95/408/EGK tanácsi határozat (HL L 243., 1995.10.11., 17. o.) A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított határozat.

[13] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. A legutóbb a 95/23/GK irányelvvel (HL L 243., 1995.10.11., 7. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 55., 1971.3.8., 23. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[15] HL L 302., 1972.12.31., 24. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[16] HL L 26., 1977.1.31., 67. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[17] HL L 26., 1977.,1.31., 85. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[18] HL L 47., 1980.2.21., 4. o. A legutóbb a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[19] HL C 156., 1989.6.8., 30. o.

[20] HL L 212., 1989.7.22., 87. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[21] HL L 268., 1991.9.24., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[22] HL L 268., 1991.9.24., 15. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[23] HL L 268., 1991.9.24., 35. o. A legutóbb a 1999/89/EK rendelettel (HL L 300., 1999.11.23., 17. o.) módosított irányelv.

[24] HL L 268., 1991.9.24., 41. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[25] HL L 268., 1992.9.14., 35. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[26] HL L 268., 1992.9.14., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[27] HL C 187., 1992.7.7., 41. o.

[28] HL L 368., 1991.9.24., 10. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

[29] HL L 168., 1994.7.2., 34. o.

[1] HL L 18., 2003.1.23., 11. o

[2] Lásd e Hivatalos Lap 139. oldalát.

[3] HL L 62., 1993.3.15., 49. o. A legutóbb a 2003/42/EK bizottsági határozattal (HL L 13., 2003.1.18., 24. o.) módosított irányelv.

[4] HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 808/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 117., 2003. 5.13., 1. o.) módosított irányelv.

[30] HL L 157., 2004.4.30.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0041 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0041&locale=hu