141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

a bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya

a) a 669/2009/EK bizottsági rendeletben,

b)[1] a 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

c)[2] a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

d) a 258/2010/EU bizottsági rendeletben,

e)[3] a 2015/949/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

f) a 2011/402/EU bizottsági határozatban

g)[4] a 2011/884/EU bizottsági határozatban

h)[5] a 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben

i)[6] a 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,

j)[7] a 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendeletben

meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a)[8] belépési hely: a jóváhagyott állategészségügyi határállomások listájának összeállításáról, a Bizottság állategészségügyi szakértői által végzett ellenőrzésekre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról és a TRACES állategészségügyi egységeinek meghatározásáról szóló, 2009. szeptember 28-i 2009/821/EK bizottsági határozatban és a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendeletben felsorolt határállomások,

b)[9] behozatali hely: a belépési hely, illetve a Magyarországra behozott termékek esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatósága.

3. § Az azonosságvizsgálat és a laboratóriumi vizsgálat céljára történő mintavétel az uniós jogi aktusokban meghatározott behozatali helyen történhet.

4. § Az 1. §-ban felsorolt európai uniós jogi aktusokban meghatározott fokozott hatósági ellenőrzést

a)[10] a zöldség, gyümölcs és egyéb - az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk (1) bekezdés n) pontja szerinti - feldolgozatlan növényi élelmiszer esetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b)[11] a takarmány és - a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés o) pontja szerinti - feldolgozott élelmiszer esetében a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatala

végzi.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek behozatalára vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzések tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK határozat módosításáról szóló, 2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági rendelet,

b)[12] az Ukrajnából származó vagy onnan szállított napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 5-i 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c)[13] az egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az aflatoxinokkal való fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az Indiából származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról, valamint a 2008/352/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. március 25-i 258/2010/EU bizottsági rendelet,

e)[14] az egyes harmadik országok által bizonyos élelmiszereken végzett, a mikotoxinok jelenlétének kimutatására szolgáló kivitel előtti ellenőrzések jóváhagyásáról szóló, 2015. június 19-i 2015/949//EU bizottsági végrehajtási rendelet,

f) az Egyiptomból importált görögszéna-magvakra, valamint egyes magvakra és babfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló, 2011. július 6-i 2011/402/EU bizottsági határozat.

g)[15] a Kínából származó rizstermékekben előforduló, nem engedélyezett, géntechnológiával módosított rizsre vonatkozó szükségintézkedésekről és a 2008/289/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. december 22-i 2011/884/EU bizottsági határozat.

h)[16] az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

i)[17] az Indiából származó bételborslevelet ("Piper Betle") tartalmazó vagy abból álló élelmiszerek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint a 669/2009/EK rendelet módosításáról szóló, 2016. február 8-i 2016/166/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

j)[18] az Etiópiából származó fűszerek, az Argentínából származó földimogyoró és az Azerbajdzsánból származó mogyoró behozatalára irányadó egyedi feltételeket elrendelő, valamint a Törökországból származó szárított füge és mogyoró, és az Indiából származó földimogyoró behozatala vonatkozásában az egyedi feltételeket módosító 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, 2016. december 1-i 2016/2106/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

7. §[19]

8. §[20]

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 141/2011. (XII. 23.) VM rendelethez[21]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[2] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[3] Megállapította a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[4] Beiktatta a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 33. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.11.

[5] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[6] Beiktatta a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[7] Beiktatta a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[8] Módosította a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 3. §-a. Hatályos 2017.05.30.

[9] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 175. § a) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[10] Módosította a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet 23. §-a. Hatályos 2020.09.28.

[11] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 175. § c) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[12] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[13] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[14] Megállapította a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[15] Beiktatta a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 33. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.05.11.

[16] Megállapította a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelet 20. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.12.17.

[17] Beiktatta a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[18] Beiktatta a 25/2017. (V. 25.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.05.30.

[19] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[20] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

[21] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12. §-a alapján.

Tartalomjegyzék