46/2020. (IX. 23.) AM rendelet

az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában,

az 5. és 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 9. pontjában,

a 6. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában,

a 11., 13., 29., 32., 38. és 42. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

a 14., 22. és 24. alcím tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a), b) és f) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés e) és h) pontjában,

a 16. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés h) pontjában, a 17. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 18. és 30. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 19. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9., 11., 52. és 53. pontjában,

a 20. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3., 8., 10., 14. és 26. pontjában,

a 21. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 3. és 26. pontjában,

a 23. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. és 14. pontjában,

a 25. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés f) pontjában, a 26. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 33. pontjában,

a 27. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 9., 25. és 31. pontjában,

a 28. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 31. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 33. alcím tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 34. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés j) pontjában,

a 36. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 24. § (2) bekezdés l) pontjában,

a 37. alcím tekintetében mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (2) bekezdésében,

a 39. alcím tekintetében az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. törvény 9. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 40. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 41. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában,

a 4., 8., 10., 19., 20., 21., 23., 26. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 3. pontjában,

a 16. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 6. pontjában,

a 27. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 7. pontjában,

a 41. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában,

a 42. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és 2. pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet [a továbbiakban: 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"d) a szaporítóanyag-minősítő rendszert működtető, ellenőrző, növénytermesztési hatáskörben eljáró Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalra, a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalra, továbbá a növénytermesztési hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatalra (a továbbiakban: Pest Megyei Kormányhivatal)."

(2) A 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "járási hivatalával" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatallal" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés c) pontjában, 7. § (3) bekezdés d) pontjában, 14. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (7) és (10) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 17. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) és (5) bekezdésében, 21. § (7) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 5. számú melléklet 1. pont 1.2.2.2. alpontjában, 5. számú melléklet 1. pont 1.3.2. alpontjában, 5. számú melléklet 2. pont 2.5.1. alpontjában, 5. számú melléklet 2. pont 2.6.2. alpontjában, 5. számú melléklet 3.5.1. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (4) bekezdés c) pontjában, 7. § (5) bekezdés d) pontjában, 14. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 20. § (6) bekezdés a), i), j) és k) pontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 17. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a "növényvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "növénytermesztési hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

g) 4. számú melléklet 5. pont (A kísérletek nyilvántartása) 5.6. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal és a Nemzeti Földügyi Központ" szöveg,

h) 5. számú melléklet 1. pont 1.2.1.1. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal, a Nemzeti Földügyi Központ" szöveg,

i) 5. számú melléklet 1. pont (Magtermelő állományok) 1.2.4.4. alpont b) pontjában a "járási hivatalnak 2 példányban" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak és a Nemzeti Földügyi Központnak 1-1 példányban" szöveg,

j) 5. számú melléklet 1. pont 1.4.8. alpontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Földügyi Központnak" szöveg

lép.

2. A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosítása

2. § A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet

a) 2. §-ában a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 12. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 14. § (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 41/A. § (7) bekezdésében, 50/B. § (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 54. § (1a) és (3) bekezdésében, 5. számú melléklet B. rész X. pont 1. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 14. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 19. § (5) bekezdésében, 20. § (4) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében, 50/B. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 14. § (4) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 50/B. § (5) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 7. számú mellékletében a "járási hivatalban" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalban" szöveg

lép.

3. A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet]

a) 1. § (1) bekezdés f) pontjában a "járási hivatalra" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalra" szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés f) pontjában, 7. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) és (6) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében, 24. § (7) bekezdésében, 30. § (10) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és f) pontjában, 31. § (6) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (3) és (4) bekezdésében, 35. § (5) és (8) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában, 37. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (8) bekezdésében, 38/C. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 20. § (3) bekezdés c) pontjában, 21. § (6) bekezdésében, 31. § (10) bekezdésében, 35. § (5) és (7) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 21. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (3) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

f) 23. § (2) bekezdésében, 38. § (2), (3), (6) és (7) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

g) 23. § (7) bekezdésében, 31. § (12) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnál" szöveg,

h) 30. § (5) bekezdés d) pontjában, 30. § (7) bekezdés d) pontjában a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivataltól" szöveg,

i) 35. § (8) bekezdésében és 36. § (3) bekezdés c) pontjában a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatallal" szöveg,

j) 37. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

k) 38/B. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet 10. számú mellékletében a "Járási Hivatala" szövegrész.

4. A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet [a továbbiakban: 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet]

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az Agrárminisztérium" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "járási hivatallal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatallal" szöveg,

e) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnál" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "A földművelésügyi miniszter" szövegrész helyébe az "Az agrárpolitikáért felelős miniszter" szöveg,

g) 9. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 3. számú melléklet 2. pontjában a "Járási Hivatal" szövegrész helyébe a "Megyei Kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontja.

5. A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet]

a) 23. § (2) bekezdésében a "járási hivatalon (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalon (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében

ba) a "kezelésének engedélyezésére irányuló kérelmet" szövegrész helyébe a "kezelésére irányuló szándékot" szöveg,

bb) a "nyújtani az engedélyező hatósághoz" szövegrész helyébe a "jelenteni az engedélyező hatóságnak" szöveg,

c) 27. § (3) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

d) 28. § (1) bekezdésében és 32. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 27. § (1) bekezdésében az "a készítmény rendelkezik magyarországi forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, és" szövegrész.

6. A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosítása

6. § A termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (3) bekezdésében, 13. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (9) és (10) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 13. § (5a) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 13. § (6), (11) és (12) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 13. § (9) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

7. A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

7. § A szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet

a) 4. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) és (7) bekezdésében, 7. § (8) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 8. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 8. § (7) bekezdésében, 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában, 8. § (13) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 14. § (7) és (9) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában, 15. § (7) és (8) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet I. 1. pontjában, 8. számú melléklet I. 3. és 6. pontjában, 8. számú melléklet II. 2. pont 2.1.3. alpontjában, 8. számú melléklet II. 2. pont 2.3.6. és 2.3.8. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 6. § (2) bekezdés g) pontjában, 7. § (4) bekezdésében, 8. számú melléklet II. 2. pont 2.1.4. alpontjában, 9. számú melléklet 9. pontjában a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivataltól" szöveg,

c) 8. § (2) bekezdésében, 8. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

d) 8. § (11) bekezdés c) pontjában, 8. számú melléklet I. 2. pontjában, 8. számú melléklet II. 1. pont 1.1. alpontjában a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

e) 8. § (12) bekezdés nyitó szövegrészében, 13. § (4) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 8. számú melléklet II. 2. pont 2.1. alpontjában a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

f) 13. § (2) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

g) 18. § (3) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

8. Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet módosítása

8. § Egyes növényvédő szerek forgalmazásával, illetve felhasználásával kapcsolatban külföldön szerzett szakmai gyakorlaton alapuló képesítés elismerésének részletes szabályairól szóló 8/2007. (I. 31.) FVM rendelet

a) 2. §-ában a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 5. § (1) és (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

9. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 2. számú mellékletében az "a megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító szervként eljáró illetékes járási hivatala" szövegrész helyébe az "az agrárkár-megállapító szervként eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

10. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet módosítása

10. § (1) Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet [a továbbiakban: 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet] 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerinti Helyes Higiéniai Gyakorlatra (Good Hygiene Practice, a továbbiakban: GHP) vonatkozó útmutatókat az országos főállatorvos hagyja jóvá. A jóváhagyott GHP-ra vonatkozó útmutatókat az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában (a továbbiakban: minisztérium hivatalos lapja) való megjelentetést követően az országos főállatorvos továbbítja az Európai Bizottságnak.

(2) Az országos főállatorvos a minisztérium hivatalos lapjában tájékoztatást ad az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában kihirdetett GHP európai útmutatók elérhetőségéről."

(2) A 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet

a) 6. § (3) bekezdésében a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 6. § (4) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

11. A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet módosítása

11. § A rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.) FVM rendelet

a) 5. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: földművelésügyi igazgatóság)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

12. A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet módosítása

12. § A dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról szóló 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében, 5. § (5) bekezdés d) pontjában, 5. § (6) bekezdés d) pontjában, 5. § (9) bekezdésében, 7. § (5), (8) és (9) bekezdésében, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (1a) és (2) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (6) bekezdésében, 7. § (6) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnál" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 7. § (8) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

13. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

13. § A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) FVM rendelet 1. § i) pontjában a "megyei kormányhivatal halgazdálkodási hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "halgazdálkodási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

14. A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet módosítása

14. § A tájfajták állami elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalmazási feltételeiről szóló 104/2009. (VIII. 5.) FVM rendelet

a) 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 20. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

15. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

15. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdésében és 51. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

16. A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet módosítása

16. § A talajvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről szóló 181/2009. (XII. 30.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

17. A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet módosítása

17. § A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "járási hivataltól" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivataltól" szöveg lép.

18. A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet módosítása

18. § A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

a) 3. § (4) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a "társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény" szöveg,

c) 4. § (4) bekezdés a) pontjában az "s) pontjában" szövegrész helyébe a "14. pontjában" szöveg

lép.

19. A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosítása

19. § A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 3. § (3) bekezdésében, 7. §-ában, 22. § (5b) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 7. §-ában, 21. § (2), (7) és (7a) bekezdésében, 21. § (10) bekezdés a) pontjában, 24. § nyitó szövegrészében, 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. § (2) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés d) pontjában, 47. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében a "járási hivatalhoz" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalhoz" szöveg,

e) 22. § (4a) bekezdésében, 35. § (9) és (10) bekezdésében az "a Pest Megyei Kormányhivatal és a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalok" szövegrész helyébe az "és a megyei kormányhivatalok" szöveg,

f) 31. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg

lép.

20. A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet módosítása

20. § A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről szóló 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet

a) 5. § (1) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

21. Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet módosítása

21. § Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet

a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal)" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 4. § (4) és (6) bekezdésében a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

22. A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet módosítása

22. § A zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismeréséről, valamint vetőmagvaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 65/2011. (VII. 11.) VM rendelet

a) 13. § (5) bekezdésében a "járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 16. § (1) bekezdésében, 17. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 20. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg

lép.

23. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet módosítása

23. § A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4. § a) pontjában a "megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

24. A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet módosítása

24. § A gyümölcs tájfajták állami elismeréséről, valamint szaporítóanyagaik előállítási és forgalomba hozatali feltételeiről szóló 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 10. § (2) bekezdésében és 11. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

25. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

25. § A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 5. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg lép.

26. A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet módosítása

26. § (1) A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és ellenőrzésének eljárásrendjéről szóló 34/2013. (V. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 34/2013. (V. 14.) VM rendelet]

a) 10. § (5) bekezdés b) pontjában a "talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál" szöveg,

b) 10. § (5) bekezdés c) pontjában a "talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalt" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

c) 10. § (6) bekezdésében, 24. § nyitó szövegrészében, 25. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 25. § (2), (2a) és (5) bekezdésében a "talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 14. § (4) bekezdésében a "talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

e) 15. § (2a) bekezdésében a "hatáskörében, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalokat" szövegrész helyébe a "hatáskörben eljáró járási hivatalt, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt" szöveg,

f) 15. § (3) bekezdésében, 16. §-ában a "hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál" szövegrész helyébe a "hatáskörben eljáró járási hivatalnál vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnál" szöveg,

g) 15. § (3) bekezdésében a "hatáskörben vagy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal" szövegrész helyébe a "hatáskörben eljáró járási hivatal vagy a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

h) 22. §-ában a "17. rovatát" szövegrész helyébe a "20. rovatát" szöveg,

i) 13. alcím címében az "állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatalok" szövegrész helyébe az "állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg,

j) 25/A. § k) pontjában a "rendelet 42. cikke alapján" szövegrész helyébe a "rendelet 9. cikk (4) bekezdése, illetve 42. cikke alapján" szöveg

lép.

(2) A 34/2013. (V. 14.) VM rendelet 25/A. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal)

"p) a 889/2008/EK rendelet 39. cikke alapján kis méretű gazdaságokban engedélyezi a szarvasmarhák kötött tartását."

27. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

27. § A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 11. § (1) és (5) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg lép.

28. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet módosítása

28. § A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4. § (2) bekezdésében a "megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

29. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

29. § A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 63. § (1) bekezdésében a "megyei kormányhivatal tenyésztési hatóságként eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe a "tenyésztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

30. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

30. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 19/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A megyei kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása során jogosult megkeresni a Kincstárt, az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, valamint a NÉBIH-et, továbbá figyelembe veszi

a) a (4) bekezdés szerinti adatok esetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 14. §-ában meghatározott adatokat;

b) az ültetvényről készített egy éven belüli ápolási jegyzőkönyvet, valamint a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben tárolt adatokat;

c) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott feltétel vonatkozásában a támogatás évére érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyt, a létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt vagy a műszaki átadás dokumentációját;

d) a kötelezően elvégzendő helyszíni szemle adatait, ha a szükséges adatok nem állnak a megyei kormányhivatal rendelkezésére, vagy a hatósági bizonyítvány kiállítását megelőző egy éven belül az adott táblán nem folytattak le hatósági helyszíni szemlét."

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet

a) 19. § (2) bekezdésében a "földművelésügyi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járás hivatal (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járás hivatal)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

b) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és d) pontjában, 19. § (6) bekezdésében, 19/A. § (2) bekezdésében, 19/A. § (6) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

c) 19. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az "a fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró, területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához" szövegrész helyébe az "az ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz" szöveg

lép.

31. A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet módosítása

31. § A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet

a) 7. § (1) bekezdésében a "földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

32. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

32. § A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet

a) 4. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében a "társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény" szövegrész helyébe a "társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény" szöveg,

b) 4. § (7) bekezdés a) pontjában az "s) pontjában" szövegrész helyébe a "14. pontjában" szöveg

lép.

33. A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet módosítása

33. § A hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének ellenőrzési szabályairól szóló 1/2016. (I. 7.) FM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a "66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében a "megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

c) 4. §-ában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

34. A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet módosítása

34. § A borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet

a) 11. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

b) 14. § (3) bekezdésében a "járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)" szöveg,

c) 16. §-ában, 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és c) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 17. § (1) és (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

35. A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet módosítása

35. § (1) A gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 14/2017. (III. 23.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2017. (III. 23.) FM rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyümölcs szaporítóanyagok előállításával, forgalomba hozatalával kapcsolatos ellenőrzési, minősítési feladatokat a növénytermesztési hatáskörben eljáró NÉBIH, a növénytermesztési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal látja el."

(2) A 14/2017. (III. 23.) FM rendelet

a) 5. § (3) bekezdésében, 7. § (5) és (6) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés c) pontjában, 11. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában, 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (12) és (13) bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében, 17. § (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (3) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés d) pontjában, 30. § (3) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és (8) bekezdésében, 32. § (1) és (7) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (4) bekezdés c) pontjában és (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (5) bekezdésében, 36. § nyitó szövegrészében, 38. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és e) pontjában, 38. § (3) bekezdésében és (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében, 41. § (6) bekezdésében, 42. § (7) bekezdés nyitó szövegrészében, 43. § (1) és (2) bekezdésében, 44. §-ában, 46. § (1) bekezdésében, 3. melléklet 3. pont 3.1. alpontjában, 8. melléklet 5. pont 5.2. alpontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében, 30. § (4) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalnak" szöveg,

c) 15. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében és (10) bekezdésében, 30. § (6) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 46. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrészek helyébe a "megyei kormányhivatal" szöveg,

d) 22. § (3) bekezdésében, 30. § (8) bekezdésében, 42. § (6) bekezdésében a "járási hivatalt" szövegrész helyébe a "megyei kormányhivatalt" szöveg,

e) 30. § (5) bekezdés b) pontjában és 39. § (1) bekezdés a) pontjában a "jogerős" szövegrész helyébe a "végleges" szöveg,

f) 41. § (6) bekezdésében a "jogerősen" szövegrész helyébe a "véglegessé vált döntéssel" szöveg

lép.

36. A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet módosítása

36. § A mezőgazdasági kockázatkezelési adatbázis feletti rendelkezési jogról és az abból származó adatok kezeléséről, valamint az időjárási kockázatkezelési rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos végrehajtási költségek fedezetére szolgáló pénzforrás felhasználásáról szóló 36/2017. (VII. 6.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben közvetlenül részt vevő, (1) bekezdés a) pont szerinti szervezetek a következők:]

"e) földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv),"

37. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet módosítása

37. § A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM rendelet 5. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában az "a fővárosi és megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala" szövegrész helyébe az "az erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

38. A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet módosítása

38. § A haszongalamb vásárlásához nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontjában a "járási hivatal" szövegrész helyébe az "élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal" szöveg lép.

39. Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet módosítása

39. § Az állattenyésztés részletes szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet

a) 27. § (8) bekezdés a) pontjában a "megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal)" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatalnak" szöveg,

b) 21. melléklet 3.1. pontjában a "megyeszékhely szerinti járási hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg

lép.

40. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet módosítása

40. § A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

"(6a) Ha az I. végrehajtási időszak tekintetében a hiánypótlás teljesítésére megállapított nyolcnapos határidő a hiánypótlásra felszólító végzés kézhezvételétől számított - (6) bekezdés a) pontja szerinti - határidőt követően járt le, akkor a 2020. szeptember 10-éig megküldött hiánypótlást határidőben teljesítettnek kell tekinteni."

41. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosítása

41. § A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A határozat kijavítása, kiegészítése, módosítása, visszavonása, megváltoztatása, megsemmisítése esetében a határozatot a 2. § rendelkezéseinek megfelelően kell nyilvántartásba venni."

42. A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet módosítása

42. § (1) A borászati termékek krízislepárlására a 2020. évben igényelhető támogatásról szóló 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Egy bortermelő a támogatási időszakon belül összesen legfeljebb 2000 hektoliter borászati terméket szállíthat be lepárlóüzembe krízislepárlás céljából."

(2) A 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő módosításáról szóló 46/2020. (IX. 23.) AM rendelettel [a továbbiakban: 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet] megállapított 5. § (2) bekezdését a 46/2020. (IX. 23.) AM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."

(3) Hatályát veszti a 21/2020. (VI. 19.) AM rendelet

a) 4. § (3) bekezdés a) pontja,

b) 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az "és a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerinti igazolást" szövegrész.

43. Záró rendelkezések

43. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1-39. § és a 41. § a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter

Tartalomjegyzék