543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet

veszélyhelyzeti rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges finanszírozásról szóló 299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdésében az "igényüket a" szövegrész helyébe az "igényüket" szöveg lép.

2. § Hatályát veszti az R. 4. § (1) bekezdésében a "december 31-ig" szövegrész.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

3. § Hatályát veszti veszélyhelyzet ideje alatt a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény hatálya alá tartozó kihelyezettek, külképviseletek által foglalkoztatott házastársak és ösztöndíjas vendégoktatók részére járó devizaárfolyam-kompenzáció megállapításáról szóló 359/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet.

3. A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

4. § Hatályát veszti a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szerinti díjazás kifizetésének veszélyhelyzeti szabályairól szóló 422/2022. (X. 27.) Korm. rendelet.

4. Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól szóló 447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet, valamint a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtási szabályairól szóló 447/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet.

5. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet során történő eltérő alkalmazásáról szóló 544/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az Mttv.

a) 44. § (2) bekezdésétől eltérően az Mttv. 42. §-a szerinti nyilvántartásba vételt követően médiaszolgáltatási jogosultságot szerzett lineáris kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója, valamint

b) 63. § (9) bekezdésétől eltérően a hatósági szerződéssel rendelkező kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás médiaszolgáltatója

2023. július 1-től 2024. június 30-ig mentesül a negyedéves médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól."

6. Az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

7. § Hatályát veszti az útdíj-rendszerrel összefüggő egyes jogszabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 575/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet.

7. A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

8. § Hatályát veszti a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet.

8. Egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

9. § Hatályát veszti az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet.

9. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

10. § Hatályát veszti a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézményeknek és a nemzetiségi önkormányzatok gazdasági társaságainak földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról, valamint az egyes intézmények földgázbeszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 12/2023. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/2023. (I. 25.) Korm. rendelet.

10. Az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

11. § Hatályát veszti az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni alapításának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet.

11. A földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

12. § Hatályát veszti a földgáztárolási díj meghatározásával kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 24/2023. (II. 1.) Korm. rendelet.

12. Az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

13. § Hatályát veszti az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 41/2023. (II. 20.) Korm. rendelet.

13. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

14. § Hatályát veszti a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 92/2023. (III. 29.) Korm. rendelet.

14. A közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

15. § Hatályát veszti a közfeladatok és közszolgáltatások biztosításával összefüggő jogviszonyok egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról szóló 120/2023. (IV. 5.) Korm. rendelet.

15. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 3-5. §-a.

16. A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

17. § Hatályát veszti a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 158/2023. (IV. 28.) Korm. rendelet.

17. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

18. § Hatályát veszti az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 165/2023. (V. 8.) Korm. rendelet.

18. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

19. § Hatályát veszti az Országos Kórházi Főigazgatóság által fenntartott kórházak egyes ingatlanüzemeltetési feladatainak átadásával kapcsolatos eltérő szabályokról szóló 203/2023. (V. 31.) Korm. rendelet.

19. Az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

20. § Hatályát veszti az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről szóló 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 236/2023. (VI. 16.) Korm. rendelet.

20. Az önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról szóló 239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

21. § Az önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról szóló 239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdését, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 23. § (4) bekezdését, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 23. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az Szjtv. 35. § (4) bekezdésében meghatározott játékadó-bevétel a Kvtv1. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 15. Egyéb bevétel cím, valamint a Kvtv2. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 15. Egyéb bevétel cím bevétele."

21. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

22. § Hatályát veszti a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet.

22. A 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

23. § Hatályát veszti a 2023. évi települési földadó visszatérítéséről szóló 308/2023. (VII. 14.) Korm. rendelet.

23. A Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről szóló 404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

24. § Hatályát veszti a Honvédelem tantárgy bevezetésével kapcsolatos, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2021. évi CXL. törvénytől eltérő veszélyhelyzeti rendelkezésekről szóló 404/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet.

24. A földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól szóló 424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

25. § Hatályát veszti a földek vonatkozásában gyakorolható elővásárlási jognak a veszélyhelyzet ideje alatti különös szabályairól szóló 424/2023. (IX. 5.) Korm. rendelet.

25. A jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

26. § Hatályát veszti a jelentős térítésmentes kibocsátásiegység-kiosztásban részesülő létesítmény üzemeltetőjét érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 320/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 452/2023. (X. 4.) Korm. rendelet.

26. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4-7., 12., 15-17., 20., 22-24. alcím 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék