24/2023. (VI. 30.) BM rendelet

humánigazgatási és egyéb belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. és 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés l) pontjában és 342/F. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben -,

az 5. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 11. pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. alcím és a 3. melléklet tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/F. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/F. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 9. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. alcím és a 4. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pont c) alpontjában és 341. § (1) bekezdés 20. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. alcím a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 15. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2., 7. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével -,

a 18. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/E. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet módosítása

1. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1a) Az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedély, illetve a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelem teljesítése feltételeként előírt egészségi alkalmasság vizsgálatának a célja annak a megállapítása, hogy az engedélyt kérelmező vagy az engedéllyel rendelkező, illetve a kérelmet előterjesztő személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, érzékszervi fogyatékossága, amely őt az elöltöltő fegyver vadászati célú biztonságos használatára, illetve a vadászlőfegyver rendeltetésszerű biztonságos használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi."

(2) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:

"(2c) Az Ftv. 4/J. § (2) bekezdésében meghatározott személy kivételével

a) az Ftv. 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelmet előterjesztő személy - a kérelem benyújtását megelőzően - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton,

b) az érvényes vadászjeggyel rendelkező, a tizennyolcadik életévét be nem töltött természetes személy - az e rendeletben meghatározott esetekben - soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton

köteles megjelenni az orvosi alkalmasságot vizsgáló szervnél, és köteles magát a szükséges orvosi és pszichológiai vizsgálatoknak alávetni."

2. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az 1. § (2c) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyt (a továbbiakban együtt: ifjúsági vadász) az előzetes, valamint a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alkalmával az elvégzendő vizsgálatok szempontjából az (1) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági csoportba kell sorolni."

3. § (1) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az 1. § (2c) bekezdés a) pontjában meghatározott személy esetében az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll, az 1. § (2c) bekezdés b) pontjában meghatározott személy esetében a soron kívüli alkalmassági vizsgálat - a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - orvosi alkalmassági vizsgálatból áll."

(2) A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(3) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra utalható be

a) az időszakos és a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat keretében az a KR1. 23. § (1) bekezdésében, 24. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, 30. § (1) bekezdés b) pontjában és 30/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy vagy

b) a soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat keretében az 1. § (2c) bekezdés b) pontjában meghatározott - az a) pont hatálya alá nem tartozó - személy,

akinél ilyen vizsgálat elvégzésének szükségessége orvosszakmailag valószínűsíthető."

4. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 4/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a vizsgált személy részére a 4. számú melléklet szerinti igazolást állítja ki, azzal, hogy abban az ifjúsági vadász egészségi alkalmasságának időtartamaként

a) a tizennyolcadik életév betöltésének a napját vagy

b) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv által a 7/B. § a) pontja alapján megállapított korábbi időpontot kell feltüntetni."

5. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Az Ftv. 4/J. § (2) bekezdésében meghatározott személy esetében a lőfegyvertartási engedély hatályossági idején belül elvégzett időszakos, illetve soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alapján megállapított "alkalmas" vagy "alkalmatlan", továbbá a "versenyezhet" vagy "nem versenyezhet" minősítés tényéről az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv a rendőrségnek az Ftv. 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelem elbírálására jogosult szervét haladéktalanul tájékoztatja."

6. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet a következő 7/B. §-sal egészül ki:

"7/B. § Az 1. § (2c) bekezdés b) pontjában meghatározott személy a tizennyolcadik életévének betöltését megelőzően soron kívüli pszichológiai vagy orvosi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alávetni abban az esetben, ha

a) az egészségi alkalmasságot vizsgáló szerv az orvosi vagy a pszichológiai alkalmasság vizsgálata során a saját döntése alapján vagy a vizsgált személy kérésére ennek szükségességét állapította meg, vagy

b) a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot az Ftv. 4/I. § b) pontja szerinti törvényes képviselő, illetve a vadászlőfegyvert a Kr. 37. § (3) bekezdés b) pontja alapján a jogosult számára átengedő személy kezdeményezi."

7. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a) 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet, valamint

b) 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet

lép.

8. § A kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében a "rendelkező a" szövegrész helyébe a "rendelkező, illetve a (2c) bekezdés b) pontjában meghatározott személy a" szöveg,

b) 4. § (5) bekezdésében a "vizsgálat során" szövegrész helyébe a "vizsgálat, illetve az 1. § (2c) bekezdés b) pontjában meghatározott személyt a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során" szöveg,

c) 4/A. § (4) bekezdésében az "időtartamaként valamennyi" szövegrész helyébe az "időtartamaként - a (4a) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi" szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a "tartására, muzeális" szövegrész helyébe a "tartására vagy használatára, muzeális" szöveg,

e) 5. § (1a) bekezdésében az "Az elöltöltő" szövegrész helyébe az "A lőfegyver használatára, az elöltöltő" szöveg,

f) 5. § (7) bekezdésében a "tartására, a" szövegrészek helyébe a "tartására vagy használatára, a" szöveg,

g) 6. § (3) bekezdésében a "tartására, a" szövegrész helyébe a "tartására vagy használatára, a" szöveg,

h) 8. § (1a) bekezdésében a "kivételével - orvosi" szövegrész helyébe a "kivételével -, továbbá az ifjúsági vadász orvosi" szöveg,

i) 9. § (1) bekezdésében a "személy, vagy" szövegrész helyébe a "személy, az ifjúsági vadász Ftv. 4/I. § b) pontja szerinti törvényes képviselője, vagy" szöveg,

j) 1. számú melléklet I. pontjában a "tartását, a" szövegrész helyébe a "tartását, a lőfegyver használatát, a" szöveg,

k) 1. számú melléklet III. pontjában a "tartására, a" szövegrész helyébe a "tartására, használatára, a" szöveg

lép.

2. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

9. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendeletet - a 19-23. §, valamint a II/A. Fejezet kivételével - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell az (1) bekezdés szerinti rendvédelmi szerv által rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott rendvédelmi igazgatási alkalmazottra, valamint a rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállalóra is."

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A rendvédelmi szervnél foglalkoztatott munkavállaló tekintetében e rendeletet azzal kell alkalmazni, hogy

a) szolgálati viszonyon munkaviszonyt,

b) hivatásos állomány tagján munkavállalót,

c) szolgálati beosztáson munkakört,

d) állományilletékes parancsnokon a szervezeti egység vezetőjét,

e) szolgálati helyen a munkavégzés helyét,

f) szolgálatteljesítésen a munkavégzést,

g) a Hszt. XIX. Fejezetében szereplő alapilletményen a munkavállaló alapbérét

kell érteni."

10. § A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet "Méltányosság" című alcíme a következő 24/A. §-sal egészül ki:

"24/A. § (1) Az állományilletékes parancsnok a kártérítési eljárásban a Hszt. 240/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a kártérítés mérséklésének mértékét a károkozás és a károkozó körülményeire, a károkozás jellegére, gyakoriságára figyelemmel határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti méltánylás során az állományilletékes parancsnok döntését megelőzően bekéri a közvetlen szolgálati elöljáró javaslatát. Az állományilletékes parancsnokot a közvetlen szolgálati elöljáró javaslata nem köti."

3. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

11. § (1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára a vármegyei rendőr-főkapitányságon - Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságon - kell jelentkezni, az (1a) bekezdésben meghatározott módon. A vizsgára való jelentkezésnek nem feltétele a lőfegyver tartására jogosító engedély kiadására irányuló, illetve a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 4/J. § (1) bekezdése szerinti kérelem előterjesztése. A hatósági engedélyezés során, illetve az Ftv. 4/J. (1) bekezdése alapján a törvényes képviselő hozzájárulására kötelezett személy vizsgára való jelentkezése esetén a jelentkezéshez a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulását is mellékelni kell."

(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához előírt vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkező köteles megjelölni, hogy

a) milyen jellegű lőfegyverre (lőfegyverekre) kíván vizsgát tenni, valamint

b) - a 11. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel -

ba) elméleti részvizsgát,

bb) gyakorlati részvizsgát vagy

bc) elméleti és gyakorlati részvizsgát

kíván-e tenni."

(3) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgára jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsga helyéről, időpontjáról, továbbá biztosítani kell számára vagy - ha a vizsgára történő jelentkezésnek a törvényes képviselő hozzájárulása is feltététele - a törvényes képviselő számára a vizsgadíj befizetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízást.

(5) A fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez előírt vizsgát

a) a jelentkező által a jelentkezés során megjelölt vagy

b) - az a) pont szerinti kikötés hiányában - a jelentkezés helye szerinti vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon kell letenni."

(4) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 10. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Kr. 5/G. §-a szerinti esetben nem bocsátható vizsgára a tizennyolcadik életévét betöltött személy. Ilyen esetben a befizetett vizsgadíjat a jelentkező részére vissza kell utalni.

(8) A Kr. 5/G. §-a szerinti esetben a vizsga lebonyolítása során a törvényes képviselő - a tevékenységvégzés rendjére és a lőtér működésére nézve a jogszabályban meghatározott előírások megtartása mellett - kísérőként jelen lehet."

12. § (1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fegyvertartáshoz előírt vizsga

a) elméleti és gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha a jelentkező igazságügyi fegyverszakértő,

b) gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha a jelentkező puskaművesi képesítéssel, fegyvermesteri szakvizsgával, illetve fegyverműszerész szakképesítéssel rendelkezik, valamint

c) elméleti ismereteit igazoltnak kell tekinteni, ha

ca) a tizennyolcadik életévét be nem töltött jelentkező rendelkezik érvényes vadászjeggyel, vagy

cb) a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy számára kiállított vadászjegy visszavonásától számítva a vizsgára történő jelentkezésig 1 év nem telt el."

(2) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 11/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A fegyver jogszerű használatához előírt vizsga

a) elméleti és gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben, valamint

b) gyakorlati ismereteit igazoltnak kell tekinteni az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben."

13. § A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) "A fegyvertartáshoz, illetve a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges elméleti és jártassági követelmények" alcím címében a "fegyvertartáshoz, illetve" szövegrész helyébe a "fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához, illetve" szöveg,

b) 10. § (1a) és (6) bekezdésében, valamint 11. § (1) és (2) bekezdésében a "fegyvertartáshoz, illetve" szövegrész helyébe a "fegyvertartáshoz, a vadászlőfegyver kiskorúként történő használatához, illetve" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdésében, valamint 11/A. § (2) és (3) bekezdésében a "fegyvertartáshoz előírt" szövegrész helyébe a "fegyvertartáshoz vagy a fegyver jogszerű használatához előírt" szöveg,

d) 16. § (1) bekezdésében az "a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény" szövegrész helyébe az "az Ftv." szöveg

lép.

4. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet módosítása

14. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet melléklet 6. pontjában az "országos kamara" szövegrész helyébe a "Magyar Országos Közjegyzői Kamara" szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

a) 2. § (3) bekezdése,

b) 4. § (1) bekezdésében az "A melléklet 6. pontja szerinti adatszolgáltatás díjának megfizetésére vonatkozó szabályokat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: országos kamara) és a nyilvántartást vezető szerv közötti együttműködési megállapodás rögzíti." szövegrész.

5. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

16. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendelet szerinti ellátási kötelezettség nem terjed ki azokra az európai uniós támogatással megvalósuló beszerzésekre, amelyek értéke meghaladja a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt."

17. § A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha a beszerzés részben vagy egészben európai uniós forrásból vagy egyéb nemzetközi együttműködésből származó támogatás felhasználásával történik, az (1) bekezdés szerinti tárgyalás célja, hogy a Kedvezményezett hitelt érdemlően bizonyítsa, hogy az ajánlatban meghatározott ellenértéknél kedvezőbb ellenértéken tudja a terméket vagy a szolgáltatást - a Központi Ellátó Szerv számára meghatározott minimális műszaki tartalommal, paraméterekkel és minőséggel, valamint teljesítési hellyel, teljesítési határidővel azonosan vagy annál kedvezőbb módon - beszerezni."

18. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 6. § (2), (3) és (5) bekezdése.

6. A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet módosítása

19. § (1) A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a műszaki mentési tevékenység irányítása, vezetése más szerv, szervezet feladata, illetve erre más szerv vagy szervezet kapott megbízást, a tűzoltóság e szervvel, szervezettel együttműködve - a saját részfeladata tekintetében önálló felelősséggel - végzi a műszaki mentési tevékenységet."

(2) A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet 52. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a műszaki mentéshez olyan speciális személyi és tárgyi feltételekre is szükség van, amellyel a tűzoltóság nem rendelkezik, a tűzoltóság a speciális személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szervvel, szervezettel együttműködve - a saját részfeladata tekintetében önálló felelősséggel - végzi a műszaki mentési tevékenységet. A speciális személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szerv ebben az esetben - a műszaki mentési feladat speciális személyi és tárgyi feltételeket igénylő elemei tekintetében - önállóan látja el tevékenységét."

7. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

20. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. Az Év Büntetés-végrehajtási Szakembere Miniszteri Díj

3. § (1) Az Év Büntetés-végrehajtási Szakembere Miniszteri Díj a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjának adományozható a huzamosabb idő óta végzett példamutató szolgálatellátás mellett az adományozás évét megelőző évben nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére, a büntetés-végrehajtás népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése terén végzett tevékenység elismerésére, évente 3 fő részére.

(2) A díjazottak összetétele lehetőség szerint kifejezi a különböző szakterületek képviseletét.

(3) A miniszteri díj átadására a Büntetés-végrehajtási Szervezet Napja (szeptember 8.) alkalmából kerül sor."

21. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 8/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Balázs János-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A Balázs János-díj emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 95 mm, vastagsága 5-6 mm, "Balázs János Díj" félkörívű, továbbá "1905-1977" felirattal, Balázs János fényképével. A hátlapon Magyarország címere és az adományozás éve vésett felirattal."

22. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/I. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Apáczai Csere János-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Apáczai Csere János dombormű mellképe és azon "Apáczai Csere János-díj" felirat található, a hátoldalán Magyarország címere látható."

23. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/J. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Németh László-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Németh László dombormű mellképe és azon "Németh László-díj" felirat található, a hátoldalán Magyarország címere látható."

24. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/K. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Trefort Ágoston-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Trefort Ágoston dombormű mellképe és azon "Trefort Ágoston-díj" felirat található, a hátoldalán Magyarország címere látható."

25. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 9/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Brunszvik Teréz-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter, vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Brunszvik Teréz dombormű mellképe és azon "Brunszvik Teréz-díj" felirat található, a hátoldalán Magyarország címere látható."

26. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 37. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:

"(6b) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 9/M-9/S. alcímben szereplő belügyminiszteri elismerések adományozását - a jelölt életútjának és tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó indokolással - bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon."

27. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 40. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pénzjutalom nettó összege, illetve a tárgyjutalom értéke nem lehet kevesebb a költségvetési törvény által évente megállapított mindenkori illetményalap 1000 forintra kerekített összegénél, és

a) a területi szerv vagy azzal azonos jogállású szerv vezetője által adott jutalom esetén 200 000 forintnál,

b) az országos parancsnok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatója által adott jutalom esetén 300 000 forintnál vagy

c) az államtitkárok által adott jutalom esetén 400 000 forintnál

magasabb nem lehet."

28. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

29. § A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 12. § a) pontjában az "1-2." szövegrész helyébe az "1-3." szöveg lép.

30. § Hatályát veszti a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a) 12. § b) pontja,

b) 20. § (3) bekezdése,

c) 2. melléklete.

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

31. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 17. alcíme a következő 129/A. és 129/B. §-sal egészül ki:

"129/A. § (1) Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a Hszt. 240/A. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a károkozás körülményeire, gyakoriságára, a szolgálati feladat jellegére és az okozott kár összegszerűségére figyelemmel határozza meg a kártérítés mérséklésének mértékét, vagy dönt a kártérítés elengedéséről.

(2) A Hszt. 240/A. § (1) bekezdése szerinti döntés meghozatala előtt az Országgyűlési Őrség parancsnoka bekéri a közvetlen szolgálati elöljáró javaslatát. Az Országgyűlési Őrség parancsnokát a közvetlen szolgálati elöljáró javaslata nem köti.

129/B. § (1) Az ezen alcímben foglaltakat a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott munkavállalóra is.

(2) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott munkavállaló tekintetében az ezen alcímben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy

a) szolgálati viszonyon munkaviszonyt,

b) hivatásos állomány tagján munkavállalót,

c) szolgálati beosztáson munkakört,

d) szolgálati helyen a munkavégzés helyét,

e) a Hszt. XIX. Fejezetében szereplő alapilletményen a munkavállaló alapbérét

kell érteni."

32. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 18. alcíme a következő 143/A. §-sal egészül ki:

"143/A. § (1) Az ezen alcímben foglaltakat a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel alkalmazni kell az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott munkavállalóra is.

(2) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott munkavállaló tekintetében az ezen alcímben foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy

a) szolgálati viszonyon munkaviszonyt,

b) hivatásos állomány tagján munkavállalót,

c) szolgálati beosztáson munkakört,

d) szolgálati helyen a munkavégzés helyét,

e) a Hszt. XIX. Fejezetében szereplő alapilletményen a munkavállaló alapbérét

kell érteni."

33. § Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 41/A. §-a.

9. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

34. § A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 4. melléklet 2.4.1.2. pontjában a "képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben" szövegrész helyébe a "képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendeletben" szöveg lép.

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

35. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "kapujában, az" szövegrész helyébe a "kapujában, technikai rendszerkezelő helyiségében, töltő-ürítő helyiségében, eligazító helyiségében, valamint az" szöveg lép.

36. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai esetében a technikai ellenőrzés szabályairól szóló 23/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében a "valamint" szövegrész.

11. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

37. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 10/A. §-a.

12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

38. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 70/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Hszt. 43/A. §-a szerinti előzetes véleményalkotási eljárás lefolytatása érdekében a kezdeményezésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervet írásban keresi meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti megkeresésben a kezdeményezésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló feltünteti

a) a hivatásos állomány tagjának azonosításához szükséges adatokat,

b) a szolgálatteljesítési helyet,

c) a vezetői beosztásba kinevezést, illetve a vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztásba vezénylést megelőző kezdeményezés esetén a tervezett vezetői beosztást és

d) a Hszt. 179. § (1) bekezdés g) és i) pontja szerinti elismerés esetén a soron kívüli előléptetés rövid indokolását, valamint az elismerés tervezett dátumát."

39. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

13. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

40. § A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "hozott, "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" " szövegrész helyébe a "hozott, "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" " szöveg lép.

14. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

41. § Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Alk.r.-ben foglaltak szerint az Országgyűlési Őrség parancsnokának kézbesített, a FÜV Bizottságnak az egészségi alkalmasság felülvizsgálatára irányuló eljárása során az egészségi alkalmatlanság kérdésében hozott, "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítést tartalmazó végrehajtható határozat (a továbbiakban: FÜV határozat) minősítő részében foglaltak alapján az Országgyűlési Őrség parancsnoka haladéktalanul intézkedik arra, hogy a humánigazgatási szakszolgálat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 82/B. § (1) bekezdése szerinti eljárást megkezdje."

15. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet módosítása

42. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollban kell rögzíteni

a) a prevenciós kérdőív tartalmát,

b) a betegségekre, kezelésekre, kórelőzményekre vonatkozó egészségügyi szakmai kérdéseket, valamint

c) a hivatásos állomány tagjának szolgálati helyén végrehajtásra kerülő időszakos alkalmasságvizsgálat feltételeit."

43. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 63. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az időszakos alkalmasságvizsgálat a rendvédelmi szerv vezetőjének döntése alapján a hivatásos állomány tagjának szolgálati helyén is végrehajtható, amennyiben a 13. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján meghatározott feltételek biztosítottak."

44. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 76. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az állományilletékes parancsnok)

"d) soron kívüli alkalmasságvizsgálatot rendel el a szolgálati elöljáró, a rendvédelmi alapellátó orvos, a rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a sportszakember javaslatára."

45. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 86. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az "Alkalmas kategória-váltással" minősítés esetén meg kell határozni azt az alkalmasságvizsgálati kategóriát vagy kategóriákat, amelybe tartozó szolgálati beosztást a hivatásos állomány tagja elláthat. Szervezeti egységen belül azonos besorolású másik szolgálati beosztás felajánlása esetén a Hszt. 53. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Amennyiben a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott, alacsonyabb szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztást nem fogadja el,

a) egészségi ok esetén a felülvizsgálati eljárás szabályai szerint kell eljárni,

b) pszichológiai vagy fizikai ok esetén háromfős bizottsági vizsgálatra kerül sor."

(2) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 86. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálat "Alkalmas kategória-váltással" minősítése esetén a (4) bekezdésben meghatározott eljárásrend alkalmazandó."

46. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"89. § (1) A 84. § (3) bekezdés b) pontja, a 86. § (4) bekezdése, valamint a 86. § (7) bekezdés b) pontja szerinti bizottsági vizsgálatra a 88. § (2) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a háromtagú bizottság a minősítésről szótöbbséggel dönt.

(2) A bizottsági alkalmasságvizsgálat során az érintett személy megjelenésére, esetleges távolmaradására a 88. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(3) A bizottsági alkalmasságvizsgálat minősítése lehet

a) "Alkalmas",

b) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy

c) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan".

(4) A "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés esetén

a) az (5) bekezdés szerint kell eljárni, vagy

b) amennyiben a minősítés időpontjában már rendelkezésre állt olyan szolgálati beosztás, amelyet a hivatásos állományú tagja elláthat, abban az esetben az állományilletékes parancsnok ezen szolgálati beosztásra vonatkozóan intézkedhet az alkalmasságvizsgálati eljárás újbóli elrendelésére.

(5) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítés esetén intézkedni kell a Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a Hszt. 86. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott intézkedések megtétele érdekében."

47. § A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 76. § (2) bekezdés c) pontjában a "követően." szövegrész helyébe a "követően, vagy" szöveg lép.

48. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet

a) 76. § (1) bekezdésében az "- a szolgálati elöljáró, a rendvédelmi alapellátó orvos, a rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a sportszakember javaslatára -" szövegrész,

b) 83. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és 83. § (3) bekezdése.

16. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet módosítása

49. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A felülvizsgálati eljárás keretében kell az egészségi alkalmasság kérdésében dönteni, ha a hivatásos állomány tagjának betegsége vagy balesete miatt a Rendelet

a) 86. § (4) bekezdése szerint az ismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmas kategória-váltással" minősítést kapott, és a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott, alacsonyabb szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztást nem fogadja el,

b) 84. § (3) bekezdése szerint a másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálaton "Alkalmatlan" minősítést kapott,

c) 86. § (7) bekezdése szerint a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmatlan" minősítést kapott, vagy

d) 86. § (8) bekezdése szerint a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmas kategória-váltással" minősítést kapott, és a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott, alacsonyabb szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztást nem fogadja el.

(2) A hivatásos állomány tagja alkalmasságának felülvizsgálatát a Rendelet szerinti egészségi minimumfeltételek figyelembevételével kell végezni."

50. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 14. § (1) bekezdése szerinti minősítésről a minősítést adó orvos a Rendeletben foglaltak szerint kiállított minősítő dokumentumot öt napon belül megküldi a hivatásos állomány tagját alkalmazó rendvédelmi szerv személyügyi szervének. A személyügyi szerv a minősítő dokumentum alapján - "Alkalmas kategória-váltással" minősítés esetén -, ha a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el, tizenöt munkanapon belül előkészíti a felülvizsgálati eljárás elrendelését. A személyügyi szerv ennek keretében intézkedik

a) a rendvédelmi alapellátó orvos véleményének,

b) a közvetlen szolgálati elöljáró véleményének és

c) a FÜV bizottság részére megküldendő egyéb dokumentumok

beszerzéséről."

51. § (1) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 22. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés a) pontja szerinti minősítő rész tartalmazza]

"g) az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalának helyét és idejét."

(2) A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 22. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti orvos-szakmai vélemény tartalmazza]

"h) az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalának helyét és idejét."

52. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A FÜV bizottság minősítése lehet

a) "Hivatásos szolgálatra alkalmas",

b) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" vagy

c) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan".

(2) A "Hivatásos szolgálatra alkalmas" minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja a 14. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelel, és az általa betöltött szolgálati beosztás a rendvédelmi szerv vezetője által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben a Rendelet szerinti I. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik.

(3) A "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja egészségi állapota miatt a 14. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem felel meg.

(4) A "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja a 14. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelel, és az általa betöltött szolgálati beosztás a rendvédelmi szerv vezetője által kiadott közjogi szervezetszabályozó eszközben nem a Rendelet szerinti I. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik."

53. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § A FÜV bizottság határozatának közlését követően

a) "Hivatásos szolgálatra alkalmas" minősítés esetén az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat közlésétől számított harminc napon belül intézkedik arra, hogy a hivatásos állomány tagja számára kezdeményezze a 14. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelelő szolgálati beosztás biztosítását,

b) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítés esetén az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat közlésétől számított tizenöt napon belül intézkedik

ba) a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítására irányuló eljárás megindítására, ha annak feltételei fennállnak,

bb) a Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában és 86. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak végrehajtására, vagy

c) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés esetén a b) pont ba) vagy bb) alpontjában foglaltakon túl az állományilletékes parancsnok a FÜV határozat közlésétől számított tizenöt napon belül, ha a minősítés időpontjában már rendelkezésre állt olyan szolgálati beosztás, amelyet a hivatásos állományú tagja elláthat, az állományilletékes parancsnok ezen szolgálati beosztásra vonatkozóan intézkedhet az alkalmasságvizsgálati eljárás újbóli elrendelésére."

54. § A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az "a)-h)" szövegrész helyébe az "a)-f)" szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés b) pontjában a " "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan". " szövegrész helyébe a " "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan", vagy" szöveg,

c) 24. § (1) bekezdésében a "személyes megjelenéstől el lehet tekinteni" szövegrész helyébe a "FÜV bizottság a meglévő orvosi dokumentáció alapján dönt" szöveg

lép.

55. § Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos szolgálati jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak egészségügyi és pszichológiai ellátással összefüggő kérdéseiről szóló 2/2021. (I. 14.) BM rendelet

a) 2. § 2. pontjában az " , a miniszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálat hivatásos állományának tagja esetében a miniszter irányítása alatt álló polgári nemzetbiztonsági szolgálat vezető főorvosa" szövegrész,

b) 2. § 13. pontjában az "a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója," szövegrész,

c) 7. § (4) bekezdése,

d) 8. § nyitó szövegrészében az " , a 7. § (4) bekezdése szerinti esetben a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat vezető főorvosa" szövegrész,

e) 8. § c) pontjában az "- a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz -" szöveg rész,

f) 15. § (5) bekezdés a) pontjában az "- a miniszter irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálat esetében közjogi szervezetszabályozó eszköz -" szövegrész.

17. Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet módosítása

56. § Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 73. § (2) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:

(Az Országgyűlési Őrség parancsnoka)

"d) soron kívüli alkalmasságvizsgálatot rendel el a rendvédelmi alapellátó orvos, a rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a sportszakember javaslatára,

e) soron kívüli alkalmasságvizsgálatot rendelhet el a szolgálati elöljáró javaslatára."

57. § (1) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 83. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az "Alkalmas kategória-váltással" minősítés esetén meg kell határozni azt az alkalmasságvizsgálati kategóriát vagy kategóriákat, amelybe tartozó szolgálati beosztást a hivatásos állomány tagja elláthat. Szervezeti egységen belül azonos besorolású másik szolgálati beosztás felajánlása esetén a Hszt. 53. § (2) bekezdése szerint kell eljárni. Amennyiben a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el,

a) egészségi ok esetén a felülvizsgálati eljárás szabályai szerint kell eljárni,

b) pszichológiai vagy fizikai ok esetén háromfős bizottsági vizsgálatra kerül sor."

(2) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 83. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül:

"(8) A másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálat "Alkalmas kategória-váltással" minősítése esetén a (4) bekezdésben meghatározott eljárásrend alkalmazandó"

58. § Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"86. § (1) A 81. § (3) bekezdés b) pontja, a 83. § (4) bekezdés b) pontja, valamint a 83. § (7) bekezdés b) pontja szerinti bizottsági vizsgálat vizsgálatra a 85. § (1) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a háromtagú bizottság a minősítésről szótöbbséggel dönt.

(2) A bizottsági alkalmasságvizsgálat során az érintett személy megjelenésére, esetleges távolmaradására a 85. § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

(3) A bizottsági alkalmasságvizsgálat minősítése lehet

a) "Alkalmas",

b) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy

c) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan".

(4) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés esetén

a) az (5) bekezdés szerint kell eljárni, vagy

b) amennyiben a minősítés időpontjában már rendelkezésre állt olyan szolgálati beosztás, amelyet a hivatásos állományú tagja elláthat, abban az esetben az Országgyűlési Őrség parancsnoka ezen szolgálati beosztásra vonatkozóan intézkedhet az alkalmasságvizsgálati eljárás újbóli elrendelésére.

(5) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítés esetén intézkedni kell a Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve a Hszt. 86. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott intézkedések megtétele érdekében."

59. § Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 100. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felülvizsgálati eljárás keretében kell az egészségi alkalmasság kérdésében dönteni, ha a hivatásos állomány tagjának betegsége vagy balesete miatt

a) a 83. § (4) bekezdése szerint az ismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmas kategória-váltással" minősítést kapott, és a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott, alacsonyabb szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztást nem fogadja el,

b) a 81. § (3) bekezdése szerint a másodfokú soron kívüli alkalmasságvizsgálaton "Alkalmatlan" minősítést kapott,

c) a 83. § (7) bekezdése szerint a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmatlan" minősítést kapott, vagy

d) a 83. § (8) bekezdése szerint a másodfokon megismételt alkalmasságvizsgálaton "Alkalmas kategória-váltással" minősítést kapott, és a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott, alacsonyabb szolgálati beosztásnak minősülő szolgálati beosztást nem fogadja el."

60. § Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 100. § (1) bekezdése szerinti minősítésről a minősítést adó orvos a II. Fejezetben foglaltak szerint kiállított minősítő dokumentumot öt napon belül megküldi az Országgyűlési Őrség személyügyi szervének. A személyügyi szerv a minősítő dokumentum alapján - "Alkalmas kategória-váltással" minősítés esetén -, ha a hivatásos állomány tagja számára a végzettségének, képzettségének megfelelő beosztás nem biztosítható, vagy a neki felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el, tizenöt munkanapon belül előkészíti a felülvizsgálati eljárás elrendelését. A személyügyi szerv ennek keretében intézkedik

a) a rendvédelmi alapellátó orvos véleményének,

b) a közvetlen szolgálati elöljáró véleményének és

c) a FÜV bizottság részére megküldendő egyéb dokumentumok

beszerzéséről."

61. § (1) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 109. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A FÜV bizottság minősítése lehet

a) "Hivatásos szolgálatra alkalmas",

b) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" vagy

c) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan".

(2) A "Hivatásos szolgálatra alkalmas" minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja a 100. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelel, és az általa betöltött szolgálati beosztás az Országgyűlési Őrség parancsnoka által kiadott belső szabályzatban az e rendelet szerinti I. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik."

(2) Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 109. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés akkor adható, ha a hivatásos állomány tagja a 100. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelel, és az általa betöltött szolgálati beosztás az Országgyűlési Őrség parancsnoka által kiadott belső szabályzatban nem az e rendelet szerinti I. alkalmasságvizsgálati kategóriába tartozik."

62. § Az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"111. § A FÜV bizottság határozatának közlését követően

a) "Hivatásos szolgálatra alkalmas" minősítés esetén az Országgyűlési Őrség parancsnoka a FÜV határozat közlésétől számított harminc napon belül intézkedik arra, hogy a hivatásos állomány tagja számára kezdeményezze a 100. § (2) bekezdése szerinti egészségi minimumfeltételeknek megfelelő szolgálati beosztás biztosítását,

b) "Hivatásos szolgálatra alkalmatlan" minősítés alapján az Országgyűlési Őrség parancsnoka a FÜV határozat közlésétől számított tizenöt napon belül intézkedik

ba) a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás megállapítására irányuló eljárás megindítására, ha annak feltételei fennállnak, vagy

bb) a Hszt. 86. § (2) bekezdés a) pontjában és 86. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak végrehajtására, vagy

c) "Szolgálati beosztásának ellátására alkalmatlan" minősítés esetén a b) pont ba) vagy bb) alpontjában foglaltakon túl az Országgyűlési Őrség parancsnoka a FÜV határozat közlésétől számított tizenöt napon belül, amennyiben a minősítés időpontjában már rendelkezésre állt olyan szolgálati beosztás, amelyet a hivatásos állományú tagja elláthat, abban az esetben az Országgyűlési Őrség parancsnoka ezen szolgálati beosztásra vonatkozóan intézkedhet az alkalmasságvizsgálati eljárás újbóli elrendelésére."

63. § Hatályát veszti az Országgyűlési Őrségnél foglalkoztatott hivatásos állomány alkalmasságvizsgálatáról, valamint egészségügyi és pszichológiai ellátásáról szóló 43/2022. (XII. 19.) BM rendelet

a) 73. § (1) bekezdésében az "- a szolgálati elöljáró, a rendvédelmi alapellátó orvos, a rendvédelmi alapellátó pszichológus vagy a sportszakember javaslatára -" szövegrész,

b) 80. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és

c) 80. § (3) bekezdése.

18. A szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról szóló 47/2022. (XII. 27.) BM rendelet módosítása

64. § A szerződéses határvadász jogviszonyával, képzésével és vizsgáztatásának rendjével összefüggő egyes szabályokról szóló 47/2022. (XII. 27.) BM rendelet 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az időszakos alkalmasságvizsgálat a rendvédelmi szerv vezetőjének döntése alapján a határvadász szolgálati helyén is végrehajtható, amennyiben a 2. §3. pontja szerinti Alkalmasságvizsgálati Szakmai Protokollban meghatározott feltételek biztosítottak."

19. Záró rendelkezések

65. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. alcím és a 3. alcím, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

"2. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI LAP
Előzetes orvosi vizsgálat:*
Név: ................................................................................................................................................................................................
Szül. év, hó, nap:...............................................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................................................................................
Törvényes képviselő neve, születési helye és ideje [csak a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
4/J. § (1) bekezdése szerinti esetben kell kitölteni]: ...............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Foglalkozása (csak az I. alkalmassági csoportba tartozó vizsgált személy esetében kell kitölteni):..............................................................
........................................................................................................................................................................................................
Vizsgálat időpontja: ..........................................................................................................................................................................
Vizsgálatot végző orvos neve: ............................................................................................................................................................
Intézmény neve: ...............................................................................................................................................................................
Kórelőzmény (krónikus betegség, gyógyszerszedés stb.): ......................................................................................................................
Bőr, látható nyálkahártyák: ................................................................................................................................................................
Csontok és ízületek: ..........................................................................................................................................................................
Mirigyek (pajzsmirigy): .....................................................................................................................................................................
Tüdő: ..............................................................................................................................................................................................
Szív: ...............................................................................................................................................................................................
EKG:...............................................................................................................................................................................................
Vérnyomás:......................................................................................................................................................................................
Pulzus: ............................................................................................................................................................................................
Érrendszer, varicositas:......................................................................................................................................................................
Hasi szervek tapintása: .................................................................................................................................................................
Máj: ...........................................................................................................................................................................................
Sérv: ..........................................................................................................................................................................................
Idegrendszer, Romberg: ...............................................................................................................................................................
Halló- és egyensúlyszerv: .............................................................................................................................................................
Szem (visus): ..............................................................................................................................................................................
Egyéb vizsgálati eredmények:........................................................................................................................................................
Laboratóriumi vizsgálati eredmények: ...........................................................................................................................................
Pszichológiai vizsgálat eredménye:................................................................................................................................................
Az elvégzett előzetes orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására / vadászlőfegyver
használatára / elöltöltő fegyver vadászati célú használatára / muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára***
- alkalmas
- alkalmatlan
Egyéb megjegyzések: ..................................................................................................................................................................
A másodfokú egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző szerv megállapításai:**............................................................................
Időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálat:*...................................................................................................................................
Ideje: .........................................................................................................................................................................................
Vizsgálatot végző orvos neve: .......................................................................................................................................................
Statusában beállott változások: ......................................................................................................................................................
Az elvégzett időszakos / soron kívüli orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat alapján lőfegyver tartására /
vadászlőfegyver használatára / elöltöltő fegyver vadászati célú használatára / muzeális fegyver sportlövészeti célú
használatára***
- alkalmas
- alkalmatlan
Egyéb megjegyzések:...................................................................................................................................................................
A másodfokú egészségügyi vizsgálatot végző szerv megállapításai:** ..............................................................................................
Dátum:
P.H.
Aláírás
* Az elsőfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
** A másodfokú orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv tölti ki!
*** A kívánt rész aláhúzandó."

"

2. melléklet a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

"4. számú melléklet a 22/1991. (XI. 15.) NM rendelethez

ORVOSI VÉLEMÉNY
a lőfegyver tartására, a vadászlőfegyver használatára, a muzeális fegyver sportlövészeti célú
használatára, illetve az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító hatósági engedély
kiadásához szükséges egészségi alkalmasságról

1. Név: ......................................................................................................................................................................
2. Születési hely: ........................................................................................................................................................
3. Születési idő:.................év....................................................hó...............nap
4. Lakcím:...............................helység................................utca...........házszám
5. Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és okmányazonosítója: ............................................
..................................................................................................................................................................................
6. Törvényes képviselő neve, születési helye és ideje [csak a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
4/J. § (1) bekezdése szerinti esetben kell kitölteni]: .........................................................................................................

Minősítés:
Alkalmas:...................év...................................................hó..................napjáig
Alkalmatlan
Dátum:
P. H.
Aláírás"

"

3. melléklet a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 1. mellékle 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az Év Rendőre, az Év Tűzoltója, az Év Büntetés-végrehajtási Szakembere, a "Szolgálunk és Védünk", valamin az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj emlékplakett kör alakú, bronzból készült, átmérőj 110 milliméter, vastagsága 12 milliméter. A plakett egyik oldalát a címer díszíti.

Az Év Rendőre Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazá időpontja kerül rávésésre.

Az Év Tűzoltója Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazá időpontja kerül rávésésre.

Az Év Büntetés-végrehajtási Szakembere Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve rendfokozata és a díjazás időpontja kerül rávésésre.

A SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozat és a díjazás időpontja kerül rávésésre.

Az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve rendfokozata (hivatásos állományú jogviszony esetén) és a díjazás időpontja kerül rávésésre."

4. melléklet a 24/2023. (VI. 30.) BM rendelethez

"2. melléklet a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

A rekreációs célú pótszabadságra jogosító, terrorelhárítási feladatok ellátására rendszeresített szolgálati beosztások

1. A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságon:

1.1. igazgató

2. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozó állományból:

2.1. igazgató-helyettes

2.2. műveleti feladatokat irányító főtanácsadó

2.3. a műveleti feladat végrehajtásában résztvevő műveleti tiszt 1

2.4. a műveleti feladat végrehajtásában résztvevő műveleti tiszthelyettes 1

3. A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Műveleti Főosztályán:

3.1. főosztályvezető

3.2. osztályvezető

3.3. osztályvezető-helyettes

3.4. műveleti tiszt 1

3.5. a műveleti feladat végrehajtásában résztvevő műveleti tiszt 2

3.6. műveleti tiszt 3

3.7. műveleti tiszthelyettes 1

3.8. a műveleti feladat végrehajtásában résztvevő műveleti tiszthelyettes 2

3.9. műveleti tiszthelyettes 3

4. A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Műveleti Harcjármű Főosztályán:

4.1. főosztályvezető

4.2. főosztályvezető-helyettes

4.3. műveleti tiszt 1

4.4. műveleti tiszt 3

4.5. műveleti tiszthelyettes 1

4.6. műveleti tiszthelyettes 3

5. A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Speciális Technikai Főosztályán:

5.1. főosztályvezető

5.2. főosztályvezető-helyettes

5.3. osztályvezető

5.4. osztályvezető-helyettes

5.5. csoportvezető

5.6. műveleti tiszt 1

5.7. műveleti tiszt 3

5.8. műveleti tiszthelyettes 1

5.9. műveleti tiszthelyettes 3

6. A Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság Paksi Műveleti Főosztályán:

6.1. főosztályvezető

6.2. főosztályvezető-helyettes

6.3. osztályvezető

6.4. osztályvezető-helyettes

6.5. műveleti tiszt 1

6.6. műveleti tiszt 2

6.7. műveleti tiszt 3

6.8. műveleti tiszthelyettes 1

6.9. műveleti tiszthelyettes 2

6.10. műveleti tiszthelyettes 3

7. A Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott rekreációs célú pótszabadságra akkor is csak 14 napban jogosult a hivatásos állomány e mellékletben felsorolt szolgálati beosztást betöltő tagja, ha a Hszt. 146. § (1) bekezdésében meghatározott más jogcímen is jogosult lenne rekreációs pótszabadságra."

Tartalomjegyzék