1985. évi 17. törvényerejű rendelet

az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény hatálybalépéséről

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az oktatásról szóló 1985. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény) 1986. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) A törvény hatálybalépésével hatályukat vesztik a mellékletben felsorolt jogszabályok, illetőleg azoknak megjelölt rendelkezései.

Átmeneti rendelkezések

A törvény 13. §-ához

2. § A törvény hatálybalépésétől

a) a továbbképző iskola általános iskolaként,

b) a kisegítő iskola továbbképző tagozat speciális szakiskolaként,

c) az egyetemi jellegű főiskola pedig egyetemként

folytatja működését.

3. § (1) A törvény hatálybalépésekor működő felsőfokú intézeteket 1990. június 30. napjáig főiskolákká kell átszervezni.

(2) A felsőfokú intézeti szintű képzésre, illetőleg az oklevél jellegére, valamint a felsőfokú intézeti oktatók munkakörére vonatkozó - az 1. § (2) bekezdésében megjelölt - rendelkezéseket az említett intézmények átszervezéséig alkalmazni kell.

(3) A felsőfokú intézetekben folyó nevelésre, oktatásra egyéb tekintetben a törvénynek a főiskolai nevelésre, oktatásra vonatkozó rendelkezései irányadók.

4. § Ha a törvény hatálybalépése előtt kiadott jogszabály

a) alsó fokú nevelési-oktatási intézményről rendelkezik, ezen alapfokú nevelési-oktatási intézményt,

b) gyógypedagógiai intézményekről rendelkezik, ezeken a fogyatékos gyermekek, illetőleg tanulók nevelését, oktatását ellátó óvodát, alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményt,

c) kisegítő osztályról vagy csoportról, illetőleg kisegítő vagy foglalkoztató iskoláról rendelkezik, ezen az enyhén, illetőleg a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését és oktatását ellátó általános iskolai osztályt vagy csoportot, illetőleg általános iskolát,

d) a fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó intézmények közül

- kisegítő, foglalkoztató iskoláról és nevelőotthonról rendelkezik, ezen enyhén, illetőleg középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- siketek általános iskolájáról és nevelőotthonáról rendelkezik, ezen siket tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolát és diákotthont,

- hallássérültek kisegítő iskolájáról és nevelőotthonáról rendelkezik, ezen siket és enyhén, illetőleg középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- siketek foglalkoztató iskolájáról rendelkezik, ezen siket és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát,

- nagyothallók kisegítő iskolájáról és nevelőotthonáról rendelkezik, ezen nagyothalló és enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- vakok általános iskolájáról és nevelőotthonáról rendelkezik, ezen vak tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- vakok kisegítő iskolájáról rendelkezik, ezen vak és enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát,

- vakok foglalkoztató iskolájáról rendelkezik, ezen vak és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát,

- gyengénlátók általános iskolájáról és nevelőotthonáról rendelkezik, ezen gyengénlátó tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- gyengénlátók kisegítő iskolájáról rendelkezik, ezen gyengénlátó és enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát,

- mozgásjavító általános iskoláról és nevelőotthonról rendelkezik, ezen testi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- mozgásjavító kisegítő iskoláról és nevelőotthonról rendelkezik, ezen testi és enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont,

- mozgásjavító foglalkoztató iskoláról rendelkezik, ezen testi és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát,

- beszédjavító általános iskoláról és nevelőotthonról rendelkezik, ezen beszédfogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolát és diákotthont

kell érteni.

A törvény 78. §-ának (2) bekezdéséhez és 80. §-ának (4) bekezdéséhez

5. § A középiskolai végzettségre vonatkozó rendelkezések a törvény hatálybalépése előtt - a középiskola negyedik osztályának elvégzésével - szerzett középiskolai végzettség érvényét nem érintik.

A törvény 109. §-ához

6. § A felsőfokú iskolai - egyetemi vagy főiskolai - végzettségre vonatkozó rendelkezések a törvény hatálybalépése előtt, illetőleg a 3. § (2) bekezdése alapján azt követően szerzett más felsőfokú iskolai végzettség érvényét nem érintik.

A törvény 114. §-ának (4) bekezdéséhez

7. §[1]

II. fejezet

A törvény által érintett jogszabály módosítása

8. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 230. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 229. § rendelkezései szerint büntetendő, aki az ott meghatározott cselekményt)

"f) jogszabályban meghatározott esetben orvos, illetőleg pedagógus vagy oktató"

(ellen követi el.)

III. fejezet

Záró rendelkezések

9. § A törvény végrehajtásáról a Minisztertanács, továbbá a törvényben, valamint a Minisztertanács által megállapított hatáskörükben az illetékes miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői gondoskodnak.

10. § Ez a törvényerejű rendelet 1986. szeptember 1. napján lép hatályba.

Losonczi Pál s. k.,

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titikára

Melléklet az 1985. évi 17. törvényerejű rendelethez

Hatályukat vesztő jogszabályok, illetőleg rendelkezések:

- a kisdedóvásról szóló 1953. évi III. törvény,

- a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1961. évi III. törvény,

- a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény,

- a tankötelezettségről szóló 1962. évi 13. törvényerejű rendelet,

- az alsó fokú oktatási intézményekről szóló 1962. évi 14. törvényerejű rendelet,

- a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet,

- a Magyar Népköztársaság tiszti iskoláinak katonai főiskolává nyilvánításáról szóló 1967. évi 13. törvényerejű rendelet,

- a Budapesti Műszaki Egyetem, valamint az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem egyesítéséről szóló 1967. évi 14. törvényerejű rendelet,

- a Politikai Főiskola létesítéséről szóló 1968. évi 15. törvényerejű rendelet,

- a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1968. évi 16. törvényerejű rendelet,

- a Kertészeti Egyetem létesítéséről szóló 1968. évi 25. törvényerejű rendelet,

- a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1969. évi 6. törvényerejű rendelet,

- a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1969. évi 14. törvényerejű rendelet,

- a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1969. évi 24. törvényerejű rendelet,

- a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1969. évi 25. törvényerejű rendelet,

- a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola létesítéséről szóló 1969. évi 26. törvényerejű rendelet,

- a Budapesti Orvostudományi Egyetem elnevezéséről szóló 1969. évi 33. törvényerejű rendelet,

- az Egri Tanárképző Főiskola elnevezéséről szóló 1969. évi 35. törvényerejű rendelet,

- a Debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről szóló 1970. évi 20. törvényerejű rendelet,

- a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem létesítéséről szóló 1970. évi 21. törvényerejű rendelet,

- a Pénzügyi és Számviteli Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 22. törvényerejű rendelet,

- az Élelmiszeripari Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 23. törvényerejű rendelet,

- a Pollack Mihály Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 24. törvényerejű rendelet,

- a Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 39. törvényerejű rendelet,

- a Külkereskedelmi Főiskola létesítéséről szóló 1971. évi 19. törvényerejű rendelet,

- a művészeti főiskoláknak egyetemi jellegű főiskolákká átszervezéséről szóló 1971. évi 20. törvényerejű rendelet,

- a Kaposváron Mezőgazdasági Főiskola létesítéséről szóló 1971. évi 21. törvényerejű rendelet,

- a Nyíregyházán Mezőgazdasági Főiskola létesítéséről szóló 1971. évi 22. törvényerejű rendelet,

- a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiáról szóló 1971. évi 23. törvényerejű rendelet,

- egyes művelődésügyi intézmények működésének átmeneti szabályozására való felhatalmazásról szóló 1971. évi 27. törvényerejű rendelet,

- az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1972. évi 15. törvényerejű rendelet,

- a Könnyűipari Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1972. évi 16. törvényerejű rendelet,

- a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola elnevezéséről szóló 1972. évi 17. törvényerejű rendelet,

- a Szegedi Tanárképző Főiskola elnevezéséről szóló 1973. évi 21. törvényerejű rendelet,

- a Magyar Népköztársaság oktatási rendszerének továbbfejlesztéséről szóló 1973. évi 24. törvényerejű rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1973. évi 25. törvényerejű rendelet,

- az Orvostovábbképző Intézetről szóló 1973. évi 32. törvényerejű rendelet,

- az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények vezetésének határozott időre szóló ellátásáról rendelkező 1974. évi 7. törvényerejű rendelet,

- a tanítóképző főiskolák létesítéséről szóló 1974. évi 13. törvényerejű rendelet,

- a Szombathelyen Tanárképző Főiskola létesítéséről szóló 1974. évi 14. törvényerejű rendelet,

- a Testnevelési Főiskolának egyetemi jellegű főiskolává átszervezéséről szóló 1975. évi 16. törvényerejű rendelet,

- a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola létesítéséről szóló 1968. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1975. évi 17. törvényerejű rendelet,

- a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola elnevezéséről szóló 1975. évi 21. törvényerejű rendelet,

- a Sárospataki Tanítóképző Főiskola elnevezéséről szóló 1976. évi 21. törvényerejű rendelet,

- az Államigazgatási Főiskola létesítéséről szóló 1977. évi 3. törvényerejű rendelet,

- a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény módosításáról rendelkező 1978. évi 6. törvényerejű rendelet,

- a Győri Tanítóképző Főiskola elnevezéséről szóló 1978. évi 23. törvényerejű rendelet,

- a műszaki, a mezőgazdasági és közgazdasági főiskolákon a karok megszüntetéséről szóló 1978. évi 31. törvényerejű rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1981. évi 9. törvényerejű rendelet,

- a Pécsi Tudományegyetem elnevezéséről és a Pécsi Tanárképző Főiskola megszüntetéséről szóló 1981. évi 26. törvényerejű rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekre vonatkozó egyes rendelkezések módosításáról szóló 1982. évi 8. törvényerejű rendelet,

- a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1982. évi 37. törvényerejű rendelet,

- a szakközépiskolákra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló 1982. évi 43. törvényerejű rendelet,

- az Állami Balett Intézetről szóló 1983. évi 18. törvényerejű rendelet,

- a Zsámbékon Tanítóképző Főiskola létesítéséről szóló 1983. évi 20. törvényerejű rendelet,

- a Szombathelyi Tanárképző Főiskola elnevezéséről szóló 1983. évi 22. törvényerejű rendelet,

- a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiáról szóló 1971. évi 23. törvényerejű rendelet módosításáról rendelkező 1983. évi 23. törvényerejű rendelet,

- a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról szóló 1984. évi 3. törvényerejű rendelet,

- a Bajai Tanítóképző Főiskola elnevezéséről szóló 1984. évi 15. törvényerejű rendelet,

- a zeneoktatás reformjáról szóló 68/1952. (VIII. 17.) MT rendelet,

- a Bírói és Államügyészi Akadémia végzett hallgatóinak egyetemi tanulmányi idejéről szóló 19/1953. (V. 8.) MT rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekben a beíratási díj és tandíj megszüntetéséről szóló 9/1962. (III. 25.) Korm. rendelet,

- a népművelő-könyvtáros képzésről szóló 24/1962. (VII. 14.) Korm. rendelet,

- a népművelő-könyvtáros képzésről szóló 24/1962. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 10/1963. (V. 11.) Korm. rendelet,

- Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete létesítéséről szóló 36/1963. (XII. 21.) Korm. rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1965. (XII. 1.) Korm. rendelet,

- az agrár-(kertész-) mérnök-képzés időtartamáról szóló 12/1967. (V. 16.) Korm. rendelet, *

- a Budapesti Műszaki Egyetem egyes szervezeti kérdéseiről szóló 15/1967. (VI. 11.) Korm. rendelet,

- az egyetemekről és az egyetemi jellegű főiskolákról szóló 25/1969. (VI. 20.) Korm. rendelet,

- a zeneoktatás reformjáról szóló 68/1952. (VIII. 17.) MT rendelet módosításáról rendelkező 28/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet,

- a főiskolákról, a felsőfokú intézetekről, valamint az egyetemeken szervezett főiskolai karokról szóló 29/1970. (VIII. 7.) Korm. rendelet,

- az alsó fokú oktatási intézményekről, a muzeális emlékek védelméről, valamint a kisdedóvásról szóló egyes jogszabályok módosításáról rendelkező 33/1971. (XI. 3.) Korm. rendelet 1-6. és 8-9. §-a,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1965. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 4/1973. (I. 26.) MT rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1965. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 1/1975. (I. 21.) MT rendelet,

- a magánjellegű, iskolán kívüli oktatásról szóló 44/1981. (X. 8.) MT rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1965. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 19/1982. (V. 10.) MT rendelet,

- a műszaki és gazdasági tanárok képzési idejéről szóló 26/1982. (VI. 1.) MT rendelet,

- az egyetemekről és az egyetemi jellegű főiskolákról szóló 25/1969. (VI. 20.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 37/1983. (XI. 3.) MT rendelet,

- az egyetemekről és az egyetemi jellegű főiskolákról szóló 25/1969. (VI. 20.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező 13/1984. (II. 29.) MT rendelet,

- a középfokú oktatási intézményekről szóló 1965. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 27/1965. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/1984. (III. 10.) MT rendelet,

- a műszaki egyetemi szakosításról szóló 1081/1955. (IX. 3.) MT határozat,

- a mérnökök közgazdasági képzéséről szóló 1035/1956. (V. 19.) MT határozat,

- a Képzőművészeti Főiskola, valamint az Iparművészeti Főiskola képzési idejéről szóló 1020/1964. (VII. 19.) Korm. határozat,

- a mérnöktovábbképzés és a szakmérnökképzés továbbfejlesztéséről szóló 1023/1964. (VIII. 30.) Korm. határozat,

- a középfokú zeneoktatási intézmények átszervezéséről szóló 1014/1966. (IX. 13.) Korm. határozat,

- a Tudományos és Felsőoktatási Tanács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról szóló 1010/1967. (V. 28.) Korm. határozat,

- egyes jogszabályoknak a Tudományos és Felsőoktatási Tanács megszüntetése folytán szükséges módosításáról szóló 1022/1967. (VIII. 2.) Korm. határozat,

- a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola képzési idejéről szóló 1018/1968. (VI. 4.) Korm. határozat,

- a magyar állampolgároknak külföldi tanintézetekben folytatandó tanulmányairól szóló 1020/1968. (VI. 19.) Korm. határozat,

- a Tudományos és Felsőoktatási Tanács megszűnéséről és feladatainak ellátásáról szóló 1010/1967. (V. 28.) Korm. határozat módosításáról rendelkező 1023/1968. (VIII. 6.) Korm. határozat,

- a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola képzési idejéről és irányításáról szóló 1007/1969. (III. 4.) Korm. határozat,

- a Nehézipari Műszaki Egyetemen Kohó- és Fémipari Főiskolai Kar létesítéséről szóló 1028/1969. (VII. 19.) Korm. határozat,

- a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a Kecskeméti Felsőfokú Gépipari és Automatizálási Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1032/1969. (VIII. 31.) Korm. határozat,

- a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a Budapesti Felsőfokú Gépipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1033/1969. (VIII. 31.) Korm. határozat,

- a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola irányításáról és képzési idejéről szóló 1034/1969. (VIII. 31.) Korm. határozat,

- a debreceni Agrártudományi Egyetem létesítéséről szóló 1970. évi 20. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1028/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem karairól és a képzési időről szóló 1029/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Pénzügyi és Számviteli Főiskola irányításáról és képzési idejéről szóló 1030/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- az élelmiszeripari főiskolai képzés szervezeti kérdéseiről szóló 1031/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Pollack Mihály Műszaki Főiskola képzési idejéről, irányításáról, valamint a Budapesti Felsőfokú Építő- és Építőanyagipari Gépészeti Technikum, továbbá a Pécsi Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1032/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Nehézipari Műszaki Egyetemen Vegyipari Automatizálási Főiskolai kar létesítéséről szóló 1034/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Magyar Képzőművészeti Főiskola, valamint a Magyar Iparművészeti Főiskola képzési idejéről szóló 1020/1964. (VII. 19.) Korm. határozat módosításáról rendelkező 1037/1970. (VIII. 7.) Korm. határozat,

- a Külkereskedelmi Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a Budapesti Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1034/1971. (IX. 8.) Korm. határozat,

- a kaposvári Mezőgazdasági Főiskola irányításáról és képzési idejéről szóló 1035/1971. (IX. 8.) Korm. határozat,

- a nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola irányításáról és képzési idejéről szóló 1036/1971. (IX. 8.) Korm. határozat,

- a keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar létesítéséről, valamint a Keszthelyi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről szóló 1037/1971. (IX. 8.) Korm. határozat,

- a Kertészeti Egyetemen Kertészeti Főiskolai Kar létesítéséről szóló 1038/1971. (IX. 8.) Korm. határozat,

- a debreceni Agrártudományi Egyetemen Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar létesítéséről és a mezőtúri Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről szóló 1028/1972. (VII. 31.) MT határozat,

- a Kertészeti Egyetem kari tagozódásáról, a Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kar létesítéséről és a gyöngyösi Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről szóló 1030/1972. (VII. 31.) MT határozat,

- a keszthelyi Agrártudományi Egyetemen Agronómiai Főiskolai Kar létesítéséről és a nagykanizsai Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megszüntetéséről szóló 1031/1972. (VII. 31.) MT határozat,

- a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar létesítéséről és a székesfehérvári Felsőfokú Földmérési Technikum megszüntetéséről szóló 1032/1972. (VII. 31.) MT határozat,

- az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a Budapesti Felsőfokú Építőipari Technikum, továbbá a Debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1034/1972. (VIII. 27.) MT határozat,

- a Könnyűipari Műszaki Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a Felsőfokú Könnyűipari Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1035/1972. (VIII. 27.) MT határozat,

- a szakmunkásképzés irányításának módosításával összefüggő feladatokról szóló 1002/1973. (I. 26.) MT határozat,

- az Orvostovábbképző Intézet keretében működő karokról szóló 1046/1973. (XII. 29.) MT határozat,

- az egyes pedagógusképző intézmények átszervezésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1045/1974. (VIII. 31.) MT határozat,

- a győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola kari tagozódásáról és képzési idejéről szóló 1018/1968. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1023/1975. (IX. 1.) MT határozat,

- a Pécsi Tudományegyetemen Közgazdaságtudományi Kar létesítéséről szóló 1024/1975. (IX. 1.) MT határozat,

- az Orvostovábbképző Intézet keretében működő karokról szóló 1046/1973. (XII. 29.) MT határozat módosításáról rendelkező 1035/1975. (XII. 10.) MT határozat,

- az egyes mezőgazdasági felsőoktatási intézmények szervezetének és feladatának módosításáról, valamint névváltoztatásáról szóló 1025/1976. (VIII. 3.) MT határozat,

- az Államigazgatási Főiskola működésének megkezdéséről szóló 1017/1978. (VI. 14.) MT határozat,

- a műszaki, a mezőgazdasági és a közgazdasági főiskolákon a karok megszüntetéséről szóló 1978. évi 31. törvényerejű rendelet végrehajtásáról rendelkező 1044/1978. (XII. 30.) MT határozat,

- az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola irányításáról, képzési idejéről, valamint a budapesti Felsőfokú Építőipari Technikum, továbbá a debreceni Felsőfokú Építőgépészeti Technikum átszervezésével kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 1034/1972. (VIII. 27.) MT határozat módosításáról rendelkező 1029/1980. (VII. 23.) MT határozat,

- a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen Tanárképző Kar létesítéséről szóló 1035/1981. (XII. 5.) MT határozat,

- a Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíjról és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyről szóló 1004/1952. (III. 8.) MT határozat hatályon kívül helyezéséről rendelkező 1018/1982. (VI. 12.) MT határozat,

- az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Kar létesítéséről szóló 1001/1983. (I. 29.) MT határozat,

- a Nehézipari Műszaki Egyetemen Állam- és Jogtudományi Kar létesítéséről szóló 1028/1983. (VII. 12.) MT határozat,

- a Magyar Iparművészeti Főiskola képzési rendjéről és idejéről szóló 1034/1983. (VIII. 25.) MT határozat,

- az Állami Balett Intézet irányításáról, szervezetéről és képzési rendjéről szóló 1037/1983. (IX. 1.) MT határozat,

- a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola irányításáról és képzési rendjéről szóló 1040/1983. (IX. 29.) MT határozat,

- az egyetemi tanárok kinevezéséről szóló 1004/1984. (II. 29.) MT határozat,

- a Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete elnevezéséről szóló 1022/1985. (III. 28.) MT határozat.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1991. évi XXIII. törvény 38. § (3) bekezdése. Hatálytalan 1991.07.18.

Tartalomjegyzék