Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet

a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 7. alpontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 1. és 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a)-c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 22. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)-d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4., és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ában az "a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél vagy" szövegrész helyébe a "bármely" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletében az "a jegyző," szövegrész.

2. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vízgazdálkodásról szóló törvényben (a továbbiakban: Vgtv.), valamint e rendeletben meghatározott, a vízgazdálkodással összefüggő vízügyi hatósági hatásköröket és a hatósági jogkört

a) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek (a továbbiakban: felügyelőség),

b) a helyi önkormányzatok jegyzői,

c) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)

gyakorolják."

(2) Az R2. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője, valamint a 25. § (2) bekezdésében foglaltak fennállása esetén a járási hivatal, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja."

(3) Az R2. 6. § (5) bekezdés a) pontjában a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

(4) Az R2. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A jegyző dönt:

a) a települések belterületén a vizek természetes áramlásának, lefolyásának önkényes megváltoztatása folytán a szomszédos ingatlanok tulajdonosai között felmerült vitában - a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízimunkák megvalósításától eltekintve - a természetes lefolyás biztosításáról vagy az eredeti állapot helyreállításáról;

b) a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel (vízi közszolgáltatással) kapcsolatos eljárásban a szolgáltatót és a fogyasztót érintő jogokról és kötelezettségekről.

(2) A járási hivatal dönt a vízitársulat hiányában a helyi közcélú vízilétesítmények, illetve közcélú vízimunkák költségeinek - külön jogszabály rendelkezései szerint - az érdekeltekre történő kivetéséről."

3. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-ában a "kerületi" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

(2) Az R3. 1. számú melléklete 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: "2. Az ügyfél azonosító adatai:

a) név,

b) anyja születéskori családi és utóneve,

c) születési hely, idő,

d) lakcím és levelezési cím,

e) adóazonosító jel és adószám,

f) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik,

g) az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó."

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. § A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 178. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejűlega§akövetkező (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2013. január 5-éig folyósított gyermektartásdíj megelőlegezések tekintetében a 73. § (6) bekezdés szerinti tájékoztatást 2013. január 31-ig a városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyző teljesíti, melyről 2013. február 28-ig értesíti a 73. § (2) bekezdés szerinti folyósító szervet.

(3a) A folyósító szerv a 73. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást első alkalommal a 2013. január, február, március hónapokra tekintettel teljesíti - beszámítva a városi gyámhivatal székhelye szerinti jegyző (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatása szerinti összeget is -, 2013. április 30-ai határidővel."

5. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 40. § (2) bekezdésében a "terjeszthető elő" szövegrész helyébe az "is előterjeszthető" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R4.

a) 40. § (2) bekezdésében az "a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél vagy" szövegrész,

b) 40. § (3) bekezdésében a "települési önkormányzat jegyzője és a" szövegrész.

6. A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Földművelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásában szereplő családi gazdaságokról negyedévente adatot szolgáltat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére."

7. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

7. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

8. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

8. § A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a) 4. § (4) bekezdés aa) pontjában a "fővárosi kormányhivatal fővárosi kerületi hivatala" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg,

b) 4. § (4) bekezdés ba) pontjában az "az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal" szövegrész helyébe az "az illetékes járási hivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg

lép.

9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet C:7 mezőjében az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

10. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közlekedési igazgatási ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal által hatósági jogkörben hozott döntések tekintetében másodfokon a KEKKH jár el."

(2) Az R5.

a) 11/A. § (1) bekezdésében a "járási hivatalainak" szövegrész helyébe a "járási (fővárosi kerületi) hivatalainak" szöveg,

b) 11/B. § (1) bekezdésében a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalainak (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "járási hivatalok" szöveg

lép.

(3) Az R5. 12/A. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

"d) az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel"

(kapcsolatos feladatokat.)

(4) Hatályát veszti az R5. 9. § (1a) bekezdése.

11. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/E. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában az "az illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe az "a fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

12. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés g) pontjában és 5. § a) pontjában a "Munkaerőpiaci Alapból" szövegrész helyébe a "Nemzeti Foglalkoztatási Alapból" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala járási munkaügyi kirendeltségének (a továbbiakban: kirendeltség)" szöveg,

c) 5. § a) pontjában a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kirendeltség" szöveg

lép.

13. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

13. § A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 4. pont második sorában és a 2. melléklet 1-3. táblázataiban az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

14. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § Hatályát veszti a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet címében a "kistérség székhelye szerinti" szövegrész.

15. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható, egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. A beiskolázási támogatást a járási hivatal állapítja meg, az erről szóló döntését közli a fővárosi és megyei kormányhivatallal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint - ha a gyermeket ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban helyezték el, vagy nevelésbe vették -a gyermek törvényes képviselőjével. A kormányhivatal a támogatást számla alapján utólag téríti meg, amelynek összegét a menekültügyi hatóságtól visszaigényli."

(2) Az R6. 47. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A támogatást a (3) bekezdés a) pontja esetében a menekültügyi hatóság, a (3) bekezdés b) pontja esetében a kormányhivatal folyósítja. A kormányhivatal a támogatás összegét a 13. §-ban foglaltak szerint igényelheti vissza a menekültügyi hatóságtól."

(3) Az R6. 52. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A rendszeres létfenntartási támogatást a menekült, illetve az oltalmazott kérelmére a menekültügyi hatóság állapítja meg, és azt a kormányhivatal havonta - a hónap 15. napjáig - folyósítja, majd visszaigényli a menekültügyi hatóságtól. Az utógondozói ellátásban részesülő menekült, illetve oltalmazott részére megállapított támogatásról szóló döntésről a menekültügyi hatóság tájékoztatja az utógondozói ellátást nyújtó intézményt."

(4) Az R6. 54. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A támogatás összegét a kormányhivatal havonta folyósítja és igényli vissza a menekültügyi hatóságtól."

(5) Az R6. 58. § (4)-(6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A lakáscélú támogatás megítéléséről a menekültügyi hatóság dönt. A menekültügyi hatóság a kérelem elbírálása során megvizsgálja a menekült, illetve oltalmazott vagyoni, jövedelmi viszonyait, egyéni életkörülményeit. Ennek keretében a menekültügyi hatóság vizsgálja, hogy a háztartás tényleges havi bevétele fedezi-e a tényleges havi kiadások kamatmentes kölcsön tervezett havi törlesztő részletével megnövelt összegét úgy, hogy a kiadások teljesítését követően a tényleges bevétel legalább 30%-ának lekötetlenül kell maradnia. A menekültügyi hatóság a megállapított kamatmentes kölcsön összegét a kormányhivatalnak átutalja. Az utógondozói ellátásban részesülő menekült, illetve oltalmazott részére megállapított támogatásról szóló döntésről a menekültügyi hatóság tájékoztatja az utógondozói ellátást nyújtó intézményt.

(5) A menekültügyi hatóság döntése alapján a járási hivatal

a) a támogatásra szerződést köt a menekülttel, illetve az oltalmazottal,

b) intézkedik az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom menekültügyi hatóság javára történő bejegyeztetése iránt,

c) a kölcsönösszeg maradéktalan visszafizetése esetén a menekültügyi hatóság engedélye alapján intézkedik az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről, a megtett intézkedésekről a menekültügyi hatóságot tájékoztatja, valamint

d) a törlesztésnek a járási hivatal írásbeli felszólítása ellenére történő elmulasztása esetén intézkedik a lejárt követelés bírósági úton történő érvényesítése iránt.

(6) A menekültügyi hatóság döntése alapján a kormányhivatal

a) gondoskodik a támogatás menekült, illetve oltalmazott részére történő folyósításáról,

b) havonta tájékoztatja a menekültügyi hatóságot a törlesztésről, a beérkezett törlesztő részletet haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak,

c) a lejárt követelés bírósági úton történő érvényesítése esetén a végrehajtási eljárás során befolyt összeget haladéktalanul átutalja a menekültügyi hatóságnak."

(6) Az R6. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha a menekült, illetve az oltalmazott a támogatás odaítéléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított hat hónapon belül a támogatás összegét nem veszi át, azt a kormányhivatal visszautalja a menekültügyi hatóságnak."

16. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

16. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pontja negyedik sorában az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

17. A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

17. § A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 7. pont második b) sorában az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

18. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. § A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség)" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "Regionális" szövegrész helyébe a "Megyei (Fővárosi)" szöveg,

c) 3. § (1), (2), és (3) bekezdésében, 4. § (1), (5), (6), és (7) bekezdésében a "munkaügyi központ" szövegrész helyébe a "kirendeltség" szöveg,

d) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a "munkaügyi központhoz" szövegrész helyébe a "kirendeltséghez" szöveg

lép.

19. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivataloknál alkalmazott és a szakmai munkával összefüggő, a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet III. pontja szerinti biztonsági okmányok egységessége érdekében kibocsátói feladatokat a szakigazgatási szervek és az azok szakmai irányítása alá tartozó járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szervek tekintetében a szakigazgatási szervek szakmai irányító szervei látják el és viselik az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket. A biztonsági okmányokon a fővárosi és megyei kormányhivatal, a járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a szakigazgatási szerv, vagy a járási (fővárosi kerületi) szakigazgatási szerv nevét fel kell tüntetni."

(2) Az R7. 10. § (4) bekezdés g) pontjában az "a megyei szakigazgatási szervek" szövegrész helyébe az "a fővárosi és megyei szakigazgatási szervek" szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R7. 10. § (4) bekezdés c) pontjában a "törvényességi ellenőrzési és" szövegrész, valamint a 11. § (2) bekezdése.

20. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 8. pont 4. sorában, 6. melléklet 3. pont "Helyi közút" b) sorában az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

21. A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

21. § A műszaki biztonsági hatóságok műszaki biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. melléklet 2. sor "Első fokú eljárásban" oszlop b) sorában az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

22. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

22. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A járási népegészségügyi intézetek körét, székhelyét és illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza. Ahol a jogszabály járási népegészségügyi intézetet említ, azon a járási (fővárosi kerületi) hivatal járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét kell érteni."

23. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására a megyei kormányhivatal járási hivatalának szakigazgatási szerveként járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) működnek. A járási állat-egészségügyi hivatal tekintetében a szakmai irányító szerv vezetőjének jogait a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóságának vezetője (a továbbiakban: megyei igazgató főállatorvos), a járási állat-egészségügyi hivatalhoz delegált falugazdászok tekintetében a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságának vezetője gyakorolja."

(2) Az R8. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A járási állat-egészségügyi hivatalok illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza. Ahol a jogszabály járási állat-egészségügyi hivatalt vagy járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt említ, azon a járási hivatal járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát kell érteni."

(3) Az R8. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 70. pontjában és 81/A. §-ában foglaltak tekintetében - az adóhatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felé történő adatszolgáltatás kivételével - a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki."

(4) Az R8. a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/B. §-ban foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát jelöli ki. Az őstermelői igazolvány használatának jogszerűsége megállapításához szükséges helyszíni ellenőrzést a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a járási állat-egészségügyi hivatalhoz delegált falugazdászok közreműködésével folytatja le."

(5) Az R8. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány az országos jelentőségű védett természeti területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott időtartamra adott felmentés megadására irányuló első fokú eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki."

(6) Az R8. 31. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A természeti vagy Natura 2000 területen a halászati méretkorlátozás alól meghatározott időtartamra adott felmentés megadására irányuló első fokú eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a felmentés a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 44. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szakhatóságként megkereshető."

(7) Az R8. 31. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve a halgazdálkodási tervtől való eltérésre irányuló első fokú engedélyezési eljárásban)

"b) országos jelentőségű védett természeti területen - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, valamint"

(8) Az R8. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A halgazdálkodási terv jóváhagyására, illetve a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosítására, illetve a halgazdálkodási tervtől való eltérésre irányuló első fokú engedélyezési eljárásban természeti területen - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 44. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint szakhatóságként megkereshető."

(9) Az R8. 31. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati vízterület kíméleti területi minőségének megszüntetésére irányuló első fokú eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL. törvény 44.§ (1/a) pontjában foglaltak szerint szakhatóságként megkereshető."

(10) Az R8. 3. melléklet 18.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"18.1 Devecseri Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal Ajkai Járás Devecseri Járás"

24. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

24. § (1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseink végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A helyi védelmi bizottság titkári feladatait a járási hivatal hivatalvezető-helyettese látja el."

(2) Az R9. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32/B. § A helyi védelmi bizottság elnökét feladatai ellátásában a helyi védelmi bizottság titkára segíti. A járási hivatalvezető-helyettest védelmi bizottsági titkári feladatai ellátásában a megyei védelmi igazgatási és megyei katasztrófavédelmi igazgatási szervek rendszeres felkészítés és továbbképzések formájában támogatják. A helyi védelmi bizottság titkára közreműködik a polgármesterek védelmi igazgatási feladatai ellátásában."

25. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

25. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az e rendeletben meghatározott hatósági ügyekben e rendelet vagy más jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a) első fokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),

b) másodfokon: a fővárosi és megyei kormányhivatal

jár el."

26. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

26. § (1) A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Hivatalból indult - a (3) bekezdésben megjelölt feladataival összefüggő - eljárásra az az okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több okmányiroda is működik, az eljárásra a járási hivatal vezetője által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott okmányiroda az illetékes."

(2) Az R10. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A járási hivatal törzshivatalában működő okmányiroda által ellátott feladatok tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott hatásköröket az okmányirodai feladatokért felelős központi szervvezetője gyakorolja."

(3) Hatályát veszti az R10. 6. § (3), (4), és (5) bekezdésében a "törzshivatala" szövegrész.

27. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

27. § Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet 29. sorában az "illetékes fővárosi kerületi hivatal" szövegrész helyébe a "fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala" szöveg lép.

28. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

28. § A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "körzeti" szövegrész helyébe a "járási" szöveg lép.

29. Záró rendelkezés

29. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 5. §-a 2013. március 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelethez

"11. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági megkeresés kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve
I.A kérelmező személyes adatai
Neve:......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................
Születési neve:...........................................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................................................
Lakóhely:..................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:.....................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:........................................................................................................................
1. Nevezett a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását az
□ Szt. 50. § (1) bekezdésében
□ Szt. 50. § (2), illetve (3) bekezdésében
foglalt jogosultsági feltételek fennállására hivatkozással kérte. (A megfelelő választ X-szel kell jelölni.)
2. Nevezett a gyógyszerkerete felülvizsgálatát kérte.
(Az 1. és 2. pont közül a megfelelő bekarikázandó.)
II.A szakhatósági megkeresést benyújtó jegyző/járási hivatal adatai
Megnevezése vagy neve:............................................................................................................................................
Székhelye: ................................................................................................................................................................
Címe:.........................................................................................................................................................................
Telefonszáma:.......................................................................................................................................................... .
Dátum:........................................
P. H...............................
aláírás
Figyelem! A szakhatósági megkereséséhez zárt borítékban csatolni kell a háziorvosi igazolást."

"

Tartalomjegyzék